of 126 /126
OŠ CESTICA IZVEDBENI PLANOVI I PROGRAMI GRAĐANSKOG ODGOJA ZA ŠK.GOD. 2014./2015. 1.-8. razred

Izvedbeni plan i program GOO

  • Author
    builien

  • View
    224

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Izvedbeni plan i program GOO

Page 1: Izvedbeni plan i program GOO

OŠ CESTICA

IZVEDBENI PLANOVI I PROGRAMI GRAĐANSKOG ODGOJA ZA ŠK.GOD. 2014./2015. 1.-8. razred

Page 2: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 1. RAZRED

MJESEC DIMENZIJA NASTAVNA TEMA KLJUČNI POJMOVI ISHODI NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI

Rujan Društvena Pravila i norme -pravila -kućni red

-znaju primijeniti komunikacijske vještine predstavljanja, pozdravljanja, slušanja -shvatiti razred i školu kao zajednicu učenika i učitelja

HJ- Ja sam đak PID- Postao sam učenik LK- Crta po toku i karakteru (Ja sam đak) VJ- Imam svoje ime i svoje mjesto

HJ- 1 PID- 1 LK-1 VJ- 1

Listopad

Društvena Kulturološka Ljudsko- pravna

Identitet Pravila i norme

-blagdan -pravila primjerenog i neprimjerenog ponašanja

-aktivno sudjelovanje u obilježavanju Dana zahvalnosti za plodove zemlje -znati razlikovati primjereno od neprimjerenog ponašanja -odgovornost svih članova razredne zajednice

GK-Pekar PID- Dani kruha HJ- Zrno pšenice (dramatizacija) LK-Površina (plastične teksture), modeliranje i građenje- kruh i pecivo TZK- Poštivanje pravila igre VJ- Svi smo vrijedni poštovanja

GK- 1 PID- 1 HJ- 1 LK- 1 TZK- 1 VJ- 1

Listopad- Prosinac

Ljudsko- pravna Društvena Kulturološka

POSJET DOMU ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE NOVI ŽIVOT (projekt)

-dom za starije i nemoćne osobe -pomoć i briga o drugima

-prihvaćati zajednička pravila i dogovore, pokazivati interes i odgovornost za planirane aktivnosti -druženja s korisnicima Doma -Božićna priredba

INA- Zvončići, Djetešce nam se rodilo HJ- Božićna čestitka, Kad tata i mama kažu ne PID- običaji našeg kraja uz Božić LK- izrada čestitki

INA- 5 HJ- 2 PID-1 LK- 2

Studeni Društvena Upravljanje učenjem

-odgovornost u svakodnevnom životu -zanimanja i dužnosti

-znati planirati vrijeme učenja i igre -odrediti pojam obitelji -obrazložiti važnost podjele poslova u obitelji

PID- Život u obitelji TZK-Elementarne igre HJ- Dome, slatki dome- lektira (posjet Dječjoj gradskoj knjižnici u Varaždinu)

PID- 1 TZK- 1 HJ- 1

Prosinac Ljudsko- pravna Društvena

Komunikacijske vještine

-aktivno slušanje -uočavanje

-usvojiti vještine dobre komunikacije -pokazati zajedništvo, toleranciju, međusobno poštovanje

HJ- Božićna čestitka LK- Izrada božićne čestitke VJ- Božić- blagdan Isusova rođenja

HJ- 1 LK- 1 VJ- 1

Page 3: Izvedbeni plan i program GOO

Siječanj Veljača

Društvena Društveno- gospodarska

Upravljanje emocijama Upravljanje učenjem

-emocije, znati izraziti svoje emocije -brojevi od 1- 20 -ocjene od 1- 5

-pokazati zanimanje za lijepim, izražajnim i osjećajnim pjevanjem -oduševljenje -razumjeti pojam i vrijednost broja

GK- Pahuljice MAT- Brojevi do 20

GK- 1 MAT- 1

Ožujak- Lipanj

Ekološka Ljudsko- pravna

Održivi razvoj i lokalna zajednica Demokratsko građanstvo (Prava djece i igra)

-ekologija -okoliš -zadaci riječima -matematičke igre i mozgalice

-razumjeti važnost koju zdravi okoliš ima na pojedinca i zajednicu -razumijevanje zadataka riječima kroz matematičke igre

PID- Naše mjesto INA- Zaštita i čuvanje okoliša MAT- Zadaci riječima

PID- 1 INA- 2 MAT- 1

Page 4: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 2. RAZRED

MJESEC DIMENZIJA NASTAVNA TEMA KLJUČNI POJMOVI ISHODI NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI

Rujan-lipanj

Ekološka Održivi razvoj i lokalna zajednica

-okoliš -ekologija

Razumije važnost koju zdrav okoliš ima u osiguranju dobrobiti pojedinaca i razvoju demokratske zajednice

INA- Izrada tematskog plakata INA- Naše mjesto PID- Vode u zavičaju PID- Zavičaj kroz godišnja doba Zaštita i čuvanje okoliša

INA 2 PID 4

Rujan Ljudsko-pravna Pravila i norme - pravila - kućni red

Znaju da se pravilima štiti dobrobit svih na temelju zajedničkih vrijednosti i da pravila podjednako obvezuju sve

HJ-Popis školskih želja PID- Naša prava i dužnosti PID- Razredna pravila TZK- poštivanje pravila igre HJ- Pozdrav LK- pravilna uporaba likovnih sredstava EJ/NJ- Pozdravljanje, predstavljanje

HJ 2 PID 2 TZK 1 LK 1 EJ/NJ 1

Rujan gospodarska ,kulturološka, živjeti zdravo

ZIMNICA NAŠIH BAKA (projekt)

-zimnica -konzerviranje i spremanje hrane -kućni troškovi -gospodarenje -jedinice za novac -štednja - racionalno trošenje

Prihvaća zajednička pravila ,dogovore i rješenja ,te pokazuje interes i odgovornost za ishod zajedničkih planiranih aktivnosti. Zagovara zdrave stilove života i pokazuje odgovornost za vlastito zdravlje.

INA- Što ima baka u vrtu INA- Posjet varaždinskoj tržnici INA- Što možemo kupiti u trgovini od zimnice INA- Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje PID- Jesen u zavičaju PID- Kako mi spremamo zimnicu PID- Prehrana i zdravlje SRO- Važnost pravilne prehrane za zdravlje MAT- Jedinice za novac Zbrajanje i oduzimanje s novcima HJ- Grozno,B. Hribar

INA 4 PID 3 SRO 1 MAT 1 HJ 1

Page 5: Izvedbeni plan i program GOO

Listopad

Ljudsko-pravna Kulturološka

Pravila i norme Identitet

- pravila - kućni red - primjereno i neprimjereno ponašanje -blagdan

Znaju što su pravila Razumije da se tim pravilima određuju prava i odgovornosti svih članova zajednice Aktivno sudjelovanje u obilježavanju Dana zahvalnosti za plodove zemlje

HJ-Jesne i niječne rečenice - Pisanje ne i ni

PID- Obitelj i rodbina TZK- elementarne igre HJ- Novac HJ-Što radi pekar HJ- Kako je Ana kupila kruh PID- Dani kruha LK- Kontrast svjetlo-tamno (grožđe) GK- Jesenska pjesma, Molba gljive muhare VJ EJ/NJ- Običaji i tradicija uz blagdane

HJ 4 PID 2 TZK 1 GK 1 LK 1 VJ 1 EJ/ NJ 1

Studeni Prosinac

Ljudsko-pravna

Suzbijanje neprihvatljivog ponašanja

-prava i dužnosti -odgovornost

Zna navesti neka od najvažnijih prava i odgovornosti koje ima kao učenik/ dijete Zna odrediti najčešće oblike nesporazuma u razredu te objasniti uzroke i posljedice

HJ- Kažnjeni bicikl Prijatelj u invalidskim kolicima Okradeni pjesnik Lukica želi pomoći PID- Kultura stanovanja i zaštita od požara TZK- Penjanje na zapreke LK- Rješavanje likovnog problema

HJ 4 PID 2 TZK 1 LK 1

Siječanj -veljača

Društvena Upravljanje emocijama

-osjećaji -samopouzdanje

Osposobljen je za upravljanje emocijama kroz suočavanje s uspjehom i neuspjehom Zna svoje jake strane Razmišlja o područjima koje treba razvijati

HJ- Prvi put na ledu Markov strah Nevidljivi Tončić VJ- Čovjek je divno Božje stvorenje EJ/NJ- Komunikacija s vršnjacima i odraslima

HJ 3 VJ1 EJ/NJ 1

Ožujak Ljudsko-pravna

Ravnopravnost -jednakost -različitost

Pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, jednakosti i uključenosti svih

PID -Dijete PID 1

Travanj Društvena Učiti kako učiti -plan učenja Zna napraviti plan učenja PID- Naš zavičaj- ponavljanje cjeline

PID 1

Page 6: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 3. RAZRED

MJESEC DIMENZIJA NASTAVNA TEMA KLJUČNI POJMOVI ISHODI NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI

Rujan

Ljudsko -

pravna,

Društvena

Pravila i norme

-pravila

-kućni red

-vjera, bogatstvo

- znaju da se pravilima štiti

dobrobit svih na temelju

zajedničkih vrijednosti i da

pravila podjednako

obvezuju

sve

- razumjeti što je

materijalno

i duhovno

HJ - Papirići

PID - Naša prava i dužnosti

TZK - Poštivanje pravila

igre

LK - Pravilna uporaba

likovnih sredstava

SRO - Razredna pravila

VJ - Ne možemo sve

kupiti

HJ - 1

PID - 1

TZK - 1

LK - 1

SRO - 1

VJ - 1

Listopad Ljudsko -

pravna Pravila i norme

- pravila

- kućni red

- primjereno

ponašanje

- prilagodba

načinu života

- znaju što su pravila

- razumiju da se tim

pravilima

određuju prava i

odgovornosti

svih članova zajednice

- pomoć ( u granicama

mogućnosti)

HJ - Opće i vlastite imenice

(jednina i množina)

HJ - Veliko početno slovo

(imena ustanova)

HJ - Postolar i patuljci

HJ - Potraga za prijateljem

HJ - Zec i kornjača

PID - Izgled zavičaja je

raznolik

GK - Pozdravna pjesma

EJ - Family and Friends

HJ -5

PID - 2

TZK - 1

GK - 1

LK - 1

VJ - 1

EJ - 1

Listopad Kulturološka Identitet - blagdan

- aktivno sudjelovanje u

obilježavanju Dana

zahvalnosti za plodove

zemlje

PID - Dani kruha

TZK - Elementarne igre

LK - Kontrast svijetlo –

tamno (plodovi jeseni)

VJ - Dani kruha i

zahvalnosti

PID - 1

TZK - 1

LK – 1

VJ - 1

Page 7: Izvedbeni plan i program GOO

Studeni

Prosinac

Ljudsko -

pravna

Društvena

Suzbijanje

neprihvatljivog

ponašanja

Ravnopravnost

Upravljanje

emocijama

Mentalno

zdravlje

- prava i

dužnosti

- odgovornost

- različitost

- osjećaj

samopouzdanja

- duševno i

opće zdravlje

- zna navesti neka od

najvažnijih

prava i odgovornosti koje

ima

kao učenik (kao dijete)

- zna odrediti najčešće

oblike

nesporazuma u razredu te

objasniti uzroke i

posljedice

- pokazuje privrženost

načelima

dostojanstva svake osobe

- osposobljen je za

upravljanje

emocijama kroz

suočavanje s

uspjehom i neuspjehom

- zna svoje jake strane

- razmišlja o područjima

koja treba razvijati, kako

zaštititi duševno i opće

zdravlje

- pokazati vještinu

primjerene komunikacije

HJ - Tiki traži neznanca

HJ - Zaboravljiva kruška

HJ - Ljubav je domišljata

HJ - Čudnovate zgode

šegrta Hlapića

HJ - Vlak u snijegu

TZK - Penjanje na zapreke

LK - Rješavanje likovnog

problema

SRO - Ostvari ono što želiš

EJ - Christmas Time

HJ - 5

TZK - 1

LK - 1

SRO - 1

EJ - 1

Siječanj

Veljača

Ljudsko -

pravna

Zdravlje

Predci i potomci

Ravnopravnost

- odgovornost

(briga za osobno

zdravlje)

- predci i potomci

- jednakost, različitost

- razumjeti način prijenosa

bolesti

- pridržavanje liječničkih

uputa

- prepoznati zlostavljanje i

zatražiti pomoć

- razlikovati pretke i

potomke

- pokazati privrženost

načelima dostojanstva

svake osobe, jednakost i

uključenost svih

HJ - Kiša je moja prijateljica

HJ - Tužna pjesma o igrama

HJ - Moja baka

HJ - Ljepši će postati svijet

HJ - Kraljev vrt

PID - Zdravlje

PID - Briga za osobno

zdravlje

PID - Predci i potomci

TZK - Tjelovježbom do

zdravlja

HJ - 5

PID - 3

TZK - 1

Page 8: Izvedbeni plan i program GOO

Ožujak Ekološka Održivi razvoj i lokalna

zajednica

- okoliš

- vode

- ekologija

- razumjeti važnost koju

zdrav okoliš ima u

osiguranju dobrobiti

pojedinaca i razvoju

demokratske zajednice

HJ - Orhideja

PID - Podneblje i vremenska

obilježja zavičaja u proljeće

PID - Vode u zavičaju

PID - Zaštita i čuvanje

okoliša

SRO - Voda - najzdravije

piće

SRO - Voda život znači

HJ - 1

PID - 3

SRO - 2

Travanj Ljudsko -

pravna

Pravila i norme

Suzbijanje

neprihvatljivog

ponašanja

- pravila

- kućni red

- primjereno i

neprimjereno

ponašanje

- odgovornost

- znaju što su pravila

- razumiju da se tim

pravilima određuju prava,

obveze i odgovornost svih

članova zajednice

- zna navesti neke od

najvažnijih prava i

odgovornosti koje ima

učenik (dijete)

- zna odrediti najčešće

oblike nesporazuma u

razredu ili izvan njega te

objasniti uzroke i

posljedice

HJ - Filipini iza ugla

HJ - Kolači

HJ - Lelina književna

groznica

HJ - šestinski kišobran

HJ - 4

Svibanj Društvena Učiti kako učiti

Rasprava

- plan učenja

- sudjelovanje u

raspravi

- znati napraviti plan

učenja

- sudjelovati u raspravi

poštujući uljudbena

pravila, pridržavati se

teme, poštivati tuđe i

iznositi vlastito mišljenje

HJ - Rasprava

SRO - Učiti kako učiti - Plan

učenja

HJ - 2

SRO - 1

Lipanj Društvena Kulturološka

Komunikacijske vještine Identitet i suživot

- prilagodba načinu života - jednakost, različitost

- prosuđivati o vlastitim i tuđim postupcima - poticati pozitivne ljudske osobine i ispravljati loše

HJ - Došljak HJ - 1

Page 9: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 4. RAZRED

MJESEC DIMENZIJA NASTAVNA TEMA KLJUČNI POJMOVI ISHODI NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI

Rujan-lipanj

Ekološka Održivi razvoj i lokalna zajednica

-okoliš -ekologija

Razumije važnost koju zdrav okoliš ima u osiguranju dobrobiti pojedinaca i razvoju demokratske zajednice

INA- Izrada tematskog plakata –Kako je lijepa naša domovina PID- Zavičajna područja Zaštita i čuvanje okoliša

INA 1 PID 2

Rujan-veljača

gospodarska ,kulturološka,

HRVATSKI VLADARI(projekt)

-vladati -vladar -dinastije -poštenost -pravilno donošenje odluka -odnos pojedinac društvo

Razumije vezu između kulture i identiteta, kao i razliku između pojedinačnog i grupnog identiteta -razumije odnos između zavičajnoga , većinskoga i manjinskog nacionalnog identiteta, te hrvatskog domovinskog identiteta

INA - Hrvatska u EU -Izbori u Hrvatskoj -posjet muzeju Varaždin PID -Hrvati u novoj domovini -Tomislav prvi Hrvatski kralj -Stoljetna borba za očuvanje samostalnosti SRO- Pravila i norme ponašanja u razredu MAT -Hrvatski novac HJ -Mi smo zemlja s tisuću otoka - Moja zlatna dolina

INA 3 PID 3 SRO 1 MAT 1 HJ 2

Rujan

Ljudsko-pravna

Pravila i norme

- pravila - kućni red

Znaju da se pravilima štiti dobrobit svih na temelju zajedničkih vrijednosti i da pravila podjednako obvezuju sve

HJ-Djeca hvataju Sunce PID- Naša prava i dužnosti PID- Razredna pravila TZK- poštivanje pravila igre HJ-Govorimo, razgovaramo sporazumijevamo se LK- pravilna uporaba likovnih sredstava

HJ 2 PID 2 TZK 1 LK 1

Page 10: Izvedbeni plan i program GOO

Listopad

Ljudsko-pravna Kulturološka

Pravila i norme Identitet

- pravila - kućni red - primjereno i neprimjereno ponašanje -blagdan

Znaju što su pravila Razumije da se tim pravilima određuju prava i odgovornosti svih članova zajednice Aktivno sudjelovanje u obilježavanju Dana zahvalnosti za plodove zemlje

HJ -Imenice i glagoli TZK- elementarne igre HJ- Kraljica koja nije znala peći paprenjake HJ- Kruh PID- Dani kruha LK- Kompozicija i nijanse boja(jesen)

HJ 3 PID 1 TZK 1 LK 1

Studeni Prosinac

Ljudsko-pravna

Suzbijanje neprihvatljivog ponašanja

-prava i dužnosti -odgovornost

Zna navesti neka od najvažnijih prava i odgovornosti koje ima kao učenik/ dijete Zna odrediti najčešće oblike nesporazuma u razredu te objasniti uzroke i posljedice

HJ- Što je nacionalni park Prognanikova kuća Bajka o ribaru i ribici HJ- Zimske večeri Božićna pjesma PID- Brežuljkasti krajevi TZK- Penjanje na zapreke LK- Kompozicija oblika (jaslice) EJ- Christmas Time

HJ 3 PID 1 HJ1 TZK 1 LK 1 EJ 1

Siječanj -veljača

Društvena

Upravljanje emocijama

-osjećaji -samopouzdanje

Osposobljen je za upravljanje emocijama kroz suočavanje s uspjehom i neuspjehom Zna svoje jake strane Razmišlja o područjima koje treba razvijati

HJ- Kako su jazavac i zec sudili - Stižu maškare

HJ 2

Ožujak

Ljudsko-pravna

Ravnopravnost -jednakost -različitost

Pokazuje privrženost načelima dostojanstva svake osobe, jednakosti i uključenosti svih

HJ- Emil i detektivi PID- Čovjek EJ- Easter Time

HJ-1 PID 1 EJ 1

Travanj Društvena Učiti kako učiti -plan učenja Zna napraviti plan učenja PID- Hrvatska u EU PID 1

Page 11: Izvedbeni plan i program GOO

5. RAZRED

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 5.a/b

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR. SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom

školske godine 2014./2015

3

Kulturna, etnografska i jezična baština cestičkoga kraja

Kulturološka dimenzija Izvanučionička aktivnost Listopad 2014. 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014. 1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac 2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/

svibanj 2015. 3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015. 1

Životno okruženje čovjeka i zadaća tehnike Politička, društvena i ekološka dimenzija

Međupredmetno-tehnička kultura Rujan 2014. 2

Zaokruživanje prirodnih brojeva, Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva

Gospodarska i društvena dimenzija Međupredmetno - matematika Studeni 2014. 1

Čovjekove životne potrebe Ljudsko – pravna dimenzija Međupredmetno - priroda Prosinac 2014. 1

Festtage: Frohe Weihnachten Kulturološka dimenzija Međupredmetno – njemački jezik (izb.)

Prosinac 2014. 1

Sparta i Atena Ljudsko-pravna i politička dimenzija Međupredmetno - povijest Prosinac 2014. 1

Vulkani i potresi Društvena dimenzija Međupredmetno-geografija Siječanj 2015. 1

Page 12: Izvedbeni plan i program GOO

Landeskunde Međukulturna dimenzija Međupredmetno – njemački jezik Ožujak 2015. 1

Ploha - Redefinicija plohe Gospodarska dimenzija Međupredmetno- likovna kultura Ožujak 2015. 2

Ritmičke i plesne strukture: Narodni ples po izboru iz zavičajnoga područja

Međukulturna dimenzija Međupredmetno - TZK Ožujak 2015. 2

Internet i elektronička pošta Ekološka i društvena dimenzija Međupredmetno - informatika Travanj 2015. 1

Suprotnosti u rimskom društvu Ljudsko-pravna i politička dimenzija Međupredmetno - povijest Travanj 2015. 1

Uzmah Međukulturna dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Travanj 2015. 1

Istarska ljestvica Međukulturna dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Svibanj 2015. 1

Theworldofanimals Društvena dimenzija Međupredmetno - engleski jezik, engleski jezik izb.

Svibanj 2015. 2

Uzori vjere u Hrvata Društvena dimenzija Međupredmetno - vjeronauk Svibanj 2015. 2

Zaokruživanje prirodnih brojeva, Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva

Gospodarska i društvena dimenzija Međupredmetno - matematika Svibanj 2015. 1

Očuvanje okoliša Ekološka dimenzija Međupredmetno-geografija Lipanj 2015. 1

Biranje razrednog rukovodstva; Izrada razrednih pravila u slučaju nasilja; Etički kodeks razreda; Koje odluke donosite kao građani ;Miroljubivo rješavanje problema

Politička i društvena dimenzija Sat razrednika Tijekom

školske godine 2014./2015

5

UKUPAN BROJ SATI: 41

Page 13: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna

samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija

CILJ Učenje socijalnih vještina i društvena solidarnost

ISHODI

Obrazlaže što je dobrovoljni društveni rad u zajednici i

zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti, zajedničkog

dobra i društvenog dobra u cjelini

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Sudjelovanje u akcijama solidarnosti i volontiranja

CILJANA GRUPA 1.- 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvaučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, izvještaji i iznošenje osobnih stavova

RESURSI Listići s konkretnim potrebama, potvrde o sudjelovanjima

VREMENIK Tijekom školske godine 2014./2015., 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Javna prezentacija prikupljenih dobara i rezultata dobrovoljne

pomoći. Konkretna pomoć najpotrebnijima u našoj zajednici

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Monika Koren i Davor Hohnjec

Page 14: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Kulturna, etnografska i jezična baština cestičkoga kraja

Kulturološka dimenzija

CILJ

-upoznati kulturnu, etnografsku i jezičnu baštinu te turističku

zanimljivost cestičkoga kraja

-njegovati osobni identitet i povezanost sa zavičajnom

baštinom

-upoznati način života, životne prostore i običaje našega kraja

-upoznavati i cijeniti materinski cestički govor

-obilježiti Dane zahvalnosti za plodove zemlje i Dane kruha

ISHODI -učenici opisuju svoj zavičaj i njegove posebnosti služeći se

cestičkim govorom

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-učenici pješice odlaze do etno-kuće Stara hiža u Babincu,

sudjeluju u radionicama koje vodi vlasnica – pjesnikinja i

Ruralna žena Varaždinske županije Evica Lazar; analiziraju

doživljeno, stvaraju samostalne pisane radove

CILJANA GRUPA V. a, b, VI. a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost – Hrvatski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

Grupni rad, individualni, demonstracije, istraživanja,

zapažanja, pisanih radova, igre

RESURSI Radni listovi, zbirke pjesama Evice Lazar

VREMENIK Listopad 2014. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izvještavanje, učenički pisani pjesnički i prozni radovi

TROŠKOVNIK 5,00 kn

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Katica Obadić, Jelena Šinjur

Page 15: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Ljudsko pravna dimenzija

Međukulturna dimenzija

CILJ Uputiti učenike u njihova temeljna prava na sretno djetinjstvo,

sigurnost, dobar život, zaštitu i osobno dostojanstvo.

ISHODI

Upoznati učenike sa strahotama Domovinskog rata i stradanjima

hrvatskog naroda. Obilježiti Dan sjećanja na žrtve koje su svoj

život

položile za obranu Vukovara i Hrvatske. Naučiti cijeniti slobodu i

izraziti poštivanje prema hrvatskim braniteljima.

Razvijati i poticati mir, toleranciju, uvažavanje i mirno rješavanje

sukoba. Poticati na istinoljubivost, odgovornost i toleranciju.

Razvijati etička načela, stavova i mišljenja. Naglasiti važnost

poštivanja temeljnih ljudskih prava ljudi i djece. Osuditi rat kao

sredstvo rješavanja sukoba. Znati cijeniti žrtve hrvatskih

branitelja. Usvajati pozitivan stav prema braniteljima i

opravdanosti obrambenog Domovinskog rata.

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

CILJANA GRUPA Predmetna nastava

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička nastava

METODE I

OBLICI

RADA

Povezivanje, slušanje, kritičko mišljenje i promišljanje

RESURSI Powerpoint prezentacija, plakati

VREMENIK Studeni 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici će biti pohvaljeni i nagrađeni za svoje radove i

prezentacije.

Prezentacija na satu povijesti. Vrednovanje zajedničkog

istraživačkog rada. Ne govoriti o svojoj prošlosti našim mladima,

znači izgubiti svoju budućnost . Ona su nada u bolje sutra, ona su

budućnost.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur, Ivanka Hohnjec

Page 16: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Božićno druženje

Društvena dimenzija

CILJ

Okupiti učenike s ciljem promicanja humanih vrednota. Ostvariti

suradnju među učenicima i nastavnicima, roditelja i mještana.

Sakupljanje novčanih sredstava za pomoć bližnjima (učenicima

naše škole) i drugima kojima je pomoć potrebna.

ISHODI Poticati učenike da u ozračju Došašća iščekuju Isusovo rođenje i

božićnu radost podijele s drugim ljudima. Poticati na zajedništvo,

radost i slavljenje Božića u obitelji, školi i zajednici

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

Učenici s voditeljima radionica koje se odvijaju tijekom 11. i 12.

mjeseca te kroz izvannastavne aktivnosti pripremaju božićne

ukrase i kolače. U suradnji s učenicima učitelji (voditelji

radionica) osmišljavaju izgled svog štanda.

CILJANA GRUPA Svi učenici

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost (5. -8. r.)

METODE I

OBLICI

RADA

Individualni i grupni oblik rada

RESURSI Materijal za božićne ukrase

VREMENIK Prosinac 2014. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Povratna informacija kroz razgovor s učenicima, nastavnicima i

roditeljima. Odaziv učenika, roditelja i nastavnika. Prikupljena

novčana sredstva.

TROŠKOVNIK Troškove snosi škola.

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI

1. predmetni učitelji

2. učitelji razredne nastave

3. nositelji kulturne i javne djelatnosti

Page 17: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Zelena čistka

Ekološka dimenzija, društvena dimenzija

CILJ

okupiti sve učenike i učitelje u zajedničkoj akciji

čišćenja i uređenja okoline škole, u proljeće 2015.

uz rad da se sudionici i zabave

ISHODI

podignuti svijest o važnosti očuvanja okoliša, prirode i

planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju

svi sudionici akcije da osjete radost suradnje,

zajedničkog rada i povezanosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Skupiti smeće oko školske zgrade i razvrstati ga. Okopati i

isplijeviti korov, orezati grmlje, pograbljati grančice i preostalo

lišće, posaditi jednogodišnje cvijeće, grmlje i stabla.

CILJANA GRUPA Učenici 1.- 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, individualni i grupni rad

RESURSI Alat za rad – motika, grablje, škare, tačke

VREMENIK Travanj/svibanj 2015. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Praćenje ophođenja učenika prema učenicima u grupi. Suradnja

i solidarnost na razini grupe, razrednog odjela i na razini cijele

škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Ravnateljica, školska knjižničarka, pedagoginja, svi učitelji

Page 18: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

društvena, kulturna, ljudsko - pravna

CILJ

Stjecanje znanja o kulturama drugih naroda, razumijevanje

kulture vlastitog naroda, poticanje razvoja nacionalnog

identiteta, suzbijanje predrasuda o kulturama i povijesti drugih

naroda, razumijevanje prirode prava i načina uspostavljanja

društvenih, etičkih i pravnih normi i pravila od važnosti za

zajednički život

ISHODI učenik kao emancipirani i društveno angažirani

građanin različitih zajednica u kojima ima status nositelja

prava i odgovornosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Talent show na njemačkome jeziku u kojem sudjeluju osnovne

škole s područja Republike Hrvatske, Republike Slovenije te

Bosne i Hercegovine.

CILJANA GRUPA učenici 5. - 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice u sklopu

školskog kurikuluma

METODE I

OBLICI

RADA

grupni rad, suradničko učenje, istraživačko učenje, metode i

oblici rada potrebni za razvoj kompetencije u području

komunikacijskih vještina

RESURSI razglas, rasvjeta, prijave kandidata/ internet, pravila natjecanja

Max traži zvijezdu

VREMENIK svibanj 2014; 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- javnom prezentacijom rada i postignuća učenika na

natjecanju, časopisu „Max“, web stranice škole i lokalnim

medijima

-analizom svih provedenih aktivnosti i postupaka na

sastancima povjerenstva za organiziranje natjecanja

TROŠKOVNIK sponzori, kotizacija, škola

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI učenici i učitelji koji sudjeluju u izvedbi projekta

Page 19: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Životno okruženje čovjeka i zadaća tehnike

Politička dimenzija, Društvena dimenzija, Ekološka

dimenzija

CILJ Izraditi pravilan stav o zaštiti okoliša

ISHODI

Prepoznaje prirodne ,društvene i tehničke elemente osobnog

okružja

Poštuje dogovorena pravila ponašanja u razredu

Objašnjava zašto prava koja ima jednako pripadaju svakom

drugom učeniku bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku

pripadnost

Navodi mogućnost korištenja otpada kao sirovine

Izrađuje različite predmete od otpadnog materijala i njihova

recikliranja

Sudjeluje u akcijama prikupljanja otpada kao sirovine

Planira štedljivu potrošnju vode, struje i ostalih energenata u

vlastitom kućanstvu, u suradnji s učiteljem i roditeljima

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će na satu tehničke kulture prepoznati životno okružje.

Radom u grupi rješavat će zadatke, proučiti zakon, odgovarati

na pitanja, crtati, izrađivati plakat te argumentirao iznositi svoj

stav o zadanoj temi.

CILJANA GRUPA Peti razredi ( a, b)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-tehnička kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Metoda zajedničkog istraživanja, prezentiranje, argumentiranje,

usmeno izlaganje, demonstracija, praktičan rad, frontalni,

samostalni , grupni rad.

RESURSI

Papir, hamer, flomasteri, ljepilo, računalo, cd rom, projektor,

Priručnik o građanskom odgoju, Suradničko učenje – priručnik,

Deklaracija o ljudskim pravima, Zakon o zaštiti okoliša.

VREMENIK Rujan 2014. g.-2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada plakata, prezentiranje sadržaja

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Učiteljica tehničke kulture Katica Erlih

Page 20: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Zaokruživanje prirodnih brojeva, Zbrajanje i oduzimanje

decimalnih brojeva

Gospodarska dimenzija i društvena dimenzija

CILJ Odgovorno korištenje novca i kritički odnos prema reklamama

ISHODI

učenik opisuje što je reklama, te navodi koja prava ima

kao potrošač

kritički se odnosi prema reklami

izrađuje proračun troškova izleta, projekta i sl.

zagovara racionalno trošenje novca

računa troškove svojeg kućanstva

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovorom o cijenama u dudanima koje su gotovo uvijek 99,

299, 799 itd. , motiviram učenike na raspravu zašto je to tako,

zaokružujemo te cijene. Učenici u grupi izrađuju reklame dok

ostali daju svoj kritički osvrt na te reklame (izvlače najbitniji

dio). Učenici računaju trošak jednodnevnog izleta. Radimo

popis proračuna – osobni, obiteljski, gradski, županijski,

državni. Za domaću zadaću roditeljima zbrajaju njihove

troškove (režije, hrana...)

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - matematika

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalni, rad u grupi

RESURSI udžbenik, Internet

VREMENIK studeni 2014. – 1 sat

svibanj 2015. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrađeni zadaci

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Velibor Gojić

Page 21: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Čovjekove životne potrebe

Ljudsko – pravna dimenzija

CILJ Potaknuti učenike na zaključak o povezanosti čovjekovih

bioloških potreba s njegovim potrebama kao društvenog i

misaonog bića.

ISHODI

opisuje osnovne potrebe ljudskih bića koje se moraju

zadovoljiti kako bi mogli dostojanstveno živjeti

objašnjava što su osnovne potrebe ljudskih bića i zašto

su one osnova na kojoj su nastala ljudska prava

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

- razgovor o važnosti života čovjeka u zajednici s drugim

ljudima te o pravima i obvezama koja čovjek ima unutar

određene zajednice

- razgovor o važnosti poštivanja pravila ponašanja unutar neke

zajednice

- popunjavanje dijela shematskog prikaza na radnom listiću o

osnovnim ljudskim potrebama

- razgovor o važnosti razumijevanja, pomoći potpore drugih

ljudi

CILJANA GRUPA 5.razredi (5. a,b)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - priroda

METODE I

OBLICI

RADA

- grupni rad, razgovor, pisanje

RESURSI Hamer papiri, flomasteri, Deklaracija o ljudskim pravima

VREMENIK prosinac 2014. (1 sat)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- radni listići o čovjekovim životnim potrebama - plakat

povezanosti osnovnih ljudskih potreba i ljudskih prava

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ ODGOVORNOSTI Gordana Kelemenić

Page 22: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Festtage: Frohe Weihnachten

Kulturološka

CILJ -blagdani, običaji i tradicija i poštivanje međukulturnih razlika

-osobni identitet, kulturni identitet, međukulturni dijalog

ISHODI

-razlike i sličnosti u proslavi blagdana, običaja i tradicije u

Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja

-poštivanje svoje i prihvaćanje drugih kulturnih vrijednosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-čestitanje blagdana (usmeno i pismeno), pisanje čestitke

-razlikovati običaje i tradiciju u Hrvatskoj i zemljama

njemačkog govornog područja

-čitanje teksta: Frohe Weihnachten, slušanje i pjevanje: Stille

Nacht, zanimljivosti vezane uz nastanak pjesme

CILJANA GRUPA 5. a i b razred (IN)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL međupredmetno – njemački jezik

METODE I

OBLICI

RADA

rad u paru igre uloga

rad u grupi razgovor

slušanje

čitanje

pjevanje

RESURSI udžbenik, radna bilježnica, CD, Internet, adventski kalendar

VREMENIK prosinac 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

čitanje, čestitanje, pjevanje, izrađivanje

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Nataša Bistrović

Page 23: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Sparta i Atena

Ljudsko-pravna dimenzija, politička dimenzija

CILJ

Ljudska prava koja imamo jednako pripadaju svakom čovjeku

bez obzira na spol, rasu, nacionalnu ili vjersku pripadnost,

sposobnosti i imovinsko stanje

ISHODI

Objašnjava zašto prava koja ima kao učenik jednako

pripadaju svakome bez obzira na spol, nacionalnu ili vjersku

pripadnost, sposobnosti i imovinsko stanje

Opisuje osnovne potrebe ljudskih bića koje se moraju

zadovoljiti kako bi mogli dostojanstveno živjeti

Svojim riječima opisuje značenje pojma demokracija

Razlikuje demokratski od nedemokratskog oblika vlasti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će izrađivati grafičke prikaze organizacije države u

Ateni i Sparti. Slijedi diskusija uz oblikovanje povijesne priče,

te iznošenje vlastitih stavova vezanih uz uspoređivanje života

stanovništva u demokracijama i aristokracijama. Kroz vođenu

diskusiju otkrivaju koji slojevi društva su ostvarili najveća, a

koji najmanja prava.Za domaću zadaću će pripremiti kratak

sastavak u kojem će usporediti obveze i prava djece Spartanaca

i današnje djece.

CILJANA GRUPA 5. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - povijest

METODE I

OBLICI

RADA

-metoda pisanja, crtanja, usmenog izlaganja, razgovora, čitanja,

demonstracije, frontalni, individualni, skupni rad

RESURSI -tekstovi i ilustrativni materijali, olovka, bilježnica

VREMENIK -prosinac 2014.g., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Sudjelovanje u grupnoj diskusiji, izražavanje stavova o

represivnim režimima, sastavak o pravima i obvezama današnje

djece i djece Spartanaca.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 24: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Vulkani i potresi

Društvena dimenzija

CILJ Naučiti postupke ponašanja kao člana zajednice kako bi bio

osposobljen za pružanje, odnosno dobivanje potrebne pomoći

ISHODI

Određuje pojam društvene zajednice

Određuje razred i školu kao zajednicu učenika, školskih

djelatnika i roditelja koja djeluje po određenim pravilima

kojima se štiti dobrobit sviju

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Radom u skupini, iznošenjem zaključaka i praktičnim radom,

učenici će razlikovati postupke za vrijeme potresa, postupke

nakon potresa te uočiti da su dio društvene zajednice u kojoj se

štiti dobrobit svih i pruža pomoć stradalima u potresu ili

vulkanskoj erupciji. Na radnom listu će prikazati svoju ulogu u

postojećoj situaciji.

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-geografija

METODE I

OBLICI

RADA

-rad u skupini, samostalni rad, suradničko učenje, izvješćivanje

RESURSI -udžbenik, radni listići, novinski članak, dodatna literatura

VREMENIK Siječanj, 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrađen radni list postupaka za vrijeme i poslije potresa te

osobno viđenje situacije

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Tatjana Zagorščak, prof. geografije

Page 25: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Landeskunde

Međukulturna dimenzija

CILJ Upoznavanje vlastite i kultura njemačkog govornog područja

ISHODI

ukazati na kulturne razlike i sličnosti nekih gradova

(Zagreb, Beč) i zemalja njemačkog govornog područja

ukazati na sličnosti i razlike među kulturama

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu teme učenici će moći rezimirati tekst, procijeniti točno

od netočnog vezano uz tekst , voditi dijalog. Učenici će biti u

stanju izdvojiti sličnosti i razlike među pojedinim državama što

se tiče kulture, hrane , zemljopisnog položaja i značaj važnosti

poštivanja drugih kultura.

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – njemački jezik

METODE I

OBLICI

RADA

Slušanje, rad u grupi, igra – Memory, izvođenje zaključaka

rad u paru individualni rad, igranje uloga - intervju, pisanje e-

maila

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica, memory kartice, kartice s

rečenicama, zemljopisna karta

VREMENIK ožujak 2015. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakat, prezentacija, intervju

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Krešimir Golub

Page 26: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Ploha - Redefinicija plohe Gospodarska dimenzija

CILJ Osposobiti učenike da izraze, uoče i vrednuju vizualne

komunikacije u kontekstu otpornosti na reklame.

ISHODI

Opisivati ulogu medija i vrste medija (časopisi)

Opisivati što je reklama i kako se reklamama potiču na

edukativni sadržaj

Opirati se pomodnim reklamnim porukama

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici analitički promatraju konkretne ilustracije plakata,

analiziraju reklame iz časopisa, pronalaze pozitivne i negativne

primjere dizajna i poruke, likovno se izražavaju u slikarskim

tehnikama slikajući plakat edukativnog karaktera, vrednuju i

analiziraju likovne uratke.

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- likovna kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama

Učitelj motivira, koristi metodu demonstracije, potpitanjima

vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa učenicima

analizira i vrednuje likovne uratke.

RESURSI Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski(tempera, akvarel,

pastel)

VREMENIK 2 školska sata u ožujku 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izlaganje plakata u školskom holu

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Marela Žamić-Levačić

Page 27: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Ritmičke i plesne strukture: Narodni ples po izboru iz

zavičajnoga područja

Međukulturna dimenzija

CILJ Kroz plesne strukture upoznati kulturne različitosti

ISHODI

opisuje, razumije različitosti kultura kroz ples

kulturno se ponaša i poštuje pravila plesnih struktura

poštuje kulturne različitosti

osvijestiti značaj folklorne baštine i potrebu njenog

očuvanja

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U uvodu učenik će predstaviti ppt prezentaciju o narodnim

plesovima i običajima u RH te razgovorom i raspravom uočiti

važnost njegovanja folklorne kulturne tradicije. Učenicima ću

objasniti i demonstrirati plesnu strukturu, osnovne plesne

korake, smisao i potrebu ove nastavne jedinice. Učenici će učiti

plesne korake, zatim u paru, međusobno se ispravljati,

surađivati. Slijedi rad u dvije grupe, gdje učenici u kolu, u ritmu

se kreću plesnim koracima tako da surađuju i obzirno se kreću,

pazeći na učenike do sebe i cijelu grupu, djeluju jedinstveno,

zajednički i odgovorno. Izvode plesne korake u jednom kolu, svi

zajedno

CILJANA GRUPA 5. a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - TZK

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalni, individualni, u paru i grupni rad, razgovor,

demonstracija, analiza plesnih koraka, zaključivanje,

RESURSI CD player, kompaktni disk, Internet, laptop, projektor,

VREMENIK Ožujak,2015. ( 2 sata )

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Ostvarene plesne strukture, ppt prezentacija

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Predrag Dobrotić

Page 28: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Internet i elektronička pošta

Ekološka dimenzija, Društvena dimenzija

CILJ Osvijestiti učenike za očuvanje okoliša i ukazati na postupke

koji će doprinijeti zaštiti okoline u kojoj se nalaze.

ISHODI

zna nabrojiti aktivnosti koje doprinose očuvanju

okoliša

zna prepoznati prihvatljivo i neprihvatljivo ponašanje u

prirodi

učenik pokazuje privrženost očuvanju živih bića i

okoliša

može koristiti internet za pronalaženje ekoloških

sadržaja (slika, brošura, članaka)

koristiti računalo kao potporu vlastitoj produktivnosti u

učenju

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će razgovorom razmijeniti vlastita iskustva o kretanju i

boravku u prirodi. Na internetu će pronaći i pohraniti slike

prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja čovjeka u prirodi, slike

ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, proučiti Ekološki bonton i

članak Naučimo djecu reciklirati i brinuti o okolišu te

diskusijom objasniti pozitivne i negativne postupke čovjeka. U

elektroničkim porukama poslat će savjete o ekološkom

ponašanju te priložiti neku od prethodno spremljenih slika.

CILJANA GRUPA 5. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - informatika

METODE I

OBLICI

RADA

metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda

demonstracije, istraživački rad, frontalni, individualni,

praktičan rad na računalu

RESURSI internet, web preglednik, računala

VREMENIK travanj 2015., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

pohranjene slike na računalima, elektroničke poruke

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Mirjana Voćanec

Page 29: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Suprotnosti u rimskom društvu

Ljudsko-pravna dimenzija, politička dimenzija

CILJ Uočiti odnose među društvenim slojevima i potrebu

ravnopravnosti i jednaka prava za sve

ISHODI

Objašnjava zašto prava koja ima kao učenik jednako

pripadaju svakome drugom učeniku bez obzira na spol,

nacionalnu ili vjersku pripadnost, sposobnosti i imovinsko

stanje

Svojim riječima opisuje značenje čovjekova dostojanstva

Promišlja o pravilima i što bi se dogodilo da ih nema

Osuđuje rat kao koncept i predlaže alternativne metode

rješavanja sukoba

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učiteljica će uvodnim izlaganjem izložiti tijek zbivanja ustanka

robova koji je predvodio Spartak. Slijedi diskusija uz

oblikovanje povijesne priče, te iznošenje vlastitih stavova

vezanih uz pravo svakog pojedinca na slobodu i sreću. Diskusija

o ratu kao načinu oslobođenja potlačenih naroda ili

rasnih/etničkih skupina. Promišljanje o sudbini ustanika i

važnosti izricanja vlastitih stavova.

CILJANA GRUPA 5. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - povijest

METODE I

OBLICI

RADA

-metoda pisanja, usmenog izlaganja, razgovora, čitanja,

demonstracije, frontalni, individualni, skupni rad

RESURSI -tekstovi i ilustrativni materijal iz udžbenika, olovka, bilježnica

VREMENIK Travanj 2015.g., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Sudjelovanje u grupnoj diskusiji, izražavanje stavova o ratu kao

načinu rješavanja sukoba.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 30: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Uzmah

Međukulturna dimenzija

CILJ Pjevanjem i pokretom izraziti obilježja tradicijske glazbe

Pojedinih regija Hrvatske, europske i svjetske kulture

ISHODI Objašnjava značenje kulturnog identiteta

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI _Pjevanjem, pokretom i aktivnim slušanjem upoznati nove

tradicijske pjesme različitih naroda i kultura.

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i razgovorom

Anketa; multimedijalna prezentacija

RESURSI Multimedijska pomagala

Udžbenik, internet ,klavir

VREMENIK Travanj 2015. – 1. sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 31: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Istarska ljestvica

Međukulturna dimenzija

CILJ Pjevanjem, sviranjem i pokretom izraziti obilježja tradicijske

glazbe pojedinih regija Hrvatske

ISHODI

Odrediti svoj identitet i navesti neka od njegovih

najvažnijih obilježja

Objasniti značenje kulturnog identiteta

Opisati obilježja hrvatskoga domovinskog identiteta

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovorom i otkrivanjem o tradiciji i važnosti tradicija u

domovini i u svijetu upoznati se s radom svjetske organizacije

UNESCO – otkriti njenu važnost za cijelo čovječanstvo.

-učenici će u grupama nabrojati elemente kulturnog identiteta

naše zemlje( jezik, pismo, tradicija povijest, institucije)

-zapisati elemente kult. Identiteta Hrvatske

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

-iskustveno učenje

-poučavanje demonstracijom, razgovorom metoda vođenog

otkrivanja

-doživljajno poučavanje

RESURSI Multimedijska pomagala, udžbenik, internet, klavir

VREMENIK Svibanj 2015. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 32: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

The world of animals

Društvena dimenzija

CILJ Koristiti komunikacijsku vještinu aktivnog slušanja i sažimanja

Uspješno raditi u grupi na nekoj zadanoj temi

ISHODI

Suradnja s članovima grupe

Slušanje ostalih učenika, te zatim prepričavanje sažimajući

informacije koje su čuli

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Kroz nastavnu temu Svijet životinja učenici će čitati o

životinjama. Opisivat će njihov izgled, navike karakter i

staništa. U grupama će raditi na opisu jedne životinje i pri tome

poštivati pravila rada u grupi. Iznosit će rezultate svog rada pred

drugim učenicima koji će aktivno slušati njihovu prezentaciju.

Učenici će zatim glasati za onu grupu za koju misle da je

napravila najbolji opis jedne životinje, te će argumentirati svoj

odabir.

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - engleski jezik

(redovna i izborna nastava)

METODE I

OBLICI

RADA

Slušanje, rad u grupi, čitanje, istraživanje, izrada plakata i

prezentacija, crtanje, rad u paru, razgovor

RESURSI Udžbenik, vježbenica, knjige o životinjama, Internet

VREMENIK Svibanj 2015.g., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakati, prezentacije, fotografije, kratki opis, praćenje ponašanja

TROŠKOVNIK /

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Majda Vizjak, Marija Milihram

Page 33: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Uzori vjere u Hrvata

Društvena dimenzija

CILJ Kakve ljude treba društvo danas?

Razgovorom doći do vrednota koje su trajne

ISHODI

Upoznati učenike s pozitivnim primjerima svetaca

Potaknuti učenike da spoznaju što su prave vrijednosti

Sudjelovanje u promicanju tih vrijednosti

Prijateljski upozoravati na nepravilnosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovarati, istraživati životopise naših svetaca, pronaći

vrijednosti koje vrijede i danas, izraditi zajednički plakat,

odabrati vrednotu oko koje ću se posebno potruditi ove godine

CILJANA GRUPA 5. ab

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - vjeronauk

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, istraživanje, iznošenje vlastitih primjera, izrada

plakata, pisanje

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica, životopisi, Internet

VREMENIK Svibanj 2015., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Pregled zadaća i odabir radova

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Davor Hohnjec

Page 34: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Očuvanje okoliša

Ekološka dimenzija

CILJ Potaknuti potrebu zbrinjavanja otpada kao uvjet osiguranja

dobrobiti pojedinca i razvoja zajednice

ISHODI

Određuje razliku između otpada i smeća

Navodi mogućnosti korištenja otpada kao sirovine

Sudjeluje u akcijama prikupljanja otpada kao sirovine

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će izvijestiti o svom obiteljskom odnosu prema

otpadu, na geografskoj karti označiti mjesta i načina odlaganja

otpada na putu od kuće do škole, radom u skupini prikazati

koje su sve mogućnosti odlaganja otpada i njegovog ponovnog

korištenja te izraditi svoj plan djelovanja u akcijama

prikupljanja papira, plastičnih boca, baterija… među

ponuđenim člancima zakona pronaći one koji se odnose na

zbrinjavanje otpada

CILJANA GRUPA 5. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-geografija

METODE I

OBLICI

RADA

-rad u skupini, samostalni rad, suradničko učenje,

izvješćivanje, praktični rad

RESURSI -udžbenik, radni listići, novinski članak

VREMENIK Lipanj 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrađen osobni ekološki plan i tablica praćenja njegovog

utjecaja na smanjenje otpada i financijsku dobit u svom

kućanstvu

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Tatjana Zagorščak, prof.

Page 35: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Biranje razrednog rukovodstva; Izrada razrednih pravila u

slučaju nasilja; Etički kodeks razreda; Koje odluke donosite

kao građani ;Miroljubivo rješavanje problema

Politička dimenzija, Društvena dimenzija

CILJ Potaknuti i osvijestiti važnost preuzimanja odgovornosti za

primjenu dogovorenih pravila.

ISHODI

navodi zašto svaka zajednica mora djelovati po

određenim pravilima

objašnjava da kao član RO ima pravo sudjelovati u

donošenju razrednih pravila, dijeli odgovornost za

njihovo provođenje, ima pravo birati i biti biran za

predsjednika razreda, zamjenika ili člana učeničkog

vijeća

navodi vrste nasilja, sudjeluje u donošenju za razrednih

pravila za sprečavanje nasilja i odgovorno se odnosi

prema njihovom provođenju

ispravno reagira u osjetljivim situacijama, razlikuje ja-

poruke i ti-poruke

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovarati o tome što znači vlast. Rješavanje zadataka u

skupinama: Što bi se događalo u školi da nema pravila

ponašanja? Što bi se događalo u društvu da nema pravila i

propisa? Kakvi moraju biti ljudi koji su odgovorni za poštivanje

pravila i propisa? O čemu građani trebaju voditi računa kad

biraju ljude na položaje? Izvješća predstavnika skupine, dopune

i zaključci. Primijeniti naučeno na biranje predsjednika u RO.

Učenici sami iznose poželjne osobine predsjednika razreda,

zapisuju na ploču. Predlažu kandidate, navode zašto nekog

predlažu. Izraditi plakat s razrednim pravilima, napraviti Etički

kodeks razreda. Raditi male scenske improvizacije u kojima se

traži mirno rješavanje sukoba.

CILJANA GRUPA 5.razredi (5. a,b)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

usmjereni razgovor, metoda čitanja i rada na tekstu, rješavanje

problema, igranje uloga pojedinačni, čelni, rad u skupini

RESURSI A4 papiri, flomasteri, bilježnice za SRO, radni listići

VREMENIK rujan, listopad, ožujak 2014./2015., 5 sati

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

izvješćivanje, analiza kroz riješene problemske zadatke,

rezultati glasovanja, Etički kodeks, razredni plakat

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ ODGOVORNOSTI Gordana Kelemenić, Predrag Dobrotić

Page 36: Izvedbeni plan i program GOO

6. RAZRED

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 6.a

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR.

SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom šk. god.

2014./2015 3

Kulturna, etnografska i jezična baština cestičkoga kraja

Kulturološka dimenzija Izvanučionička aktivnost Listopad 2014. 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014. 1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac 2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/

svibanj 2015. 3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015. 1

Obilježja stanovništva Međukulturna dimenzija Međupredmetno-geografija Rujan 2014. 1

Boja- Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje

Međukulturna dimenzija Međupredmetno - likovna kultura

Listopad 2014. 2

Feudalno društvo (Srednjovjekovna svakodnevica)

Ljudsko –pravna dimenzija Međupredmetno - povijest Listopad 2014. 1

Suvremene situacije neslobode Ekološka, društvena i politička dimenzija Međupredmetno - vjeronauk Listopad 2014. 2

Culture Spot 1: How much do youknowabout Great Britain

Društvena dimenzija Međupredmetno-engleski jezik, engleski jezik izb.

Studeni 2014. 2

Književnost – umjetnost riječi (Siniša Glavašević: Priča o djetinjstvu)

Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno – Hrvatski jezik

Studeni 2014. 1

Ličko Kolo Međukulturna dimenzija Međupredmetno- glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Page 37: Izvedbeni plan i program GOO

Tambure Međukulturna dimenzija Međupredmetno- glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Utjecaj čovjeka na okoliš Ekološka dimenzija Međupredmetno - priroda Studeni 2014. 1

Festtage: Die schöne Weihnachtszeit Kulturološka dimenzija Međupredmetno – njemački jezik (izb.)

Prosinac 2014. 1

Igre: Mini odbojka 3:3 Društvena dimenzija Međupredmetno - TZK Prosinac 2014. 1

Medijska kultura – Filmska izražajna sredstva (Zlatko Grgić i Branko Ranitović: Tolerancija)

Međukulturna i ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno – hrvatski jezik

Prosinac 2014. 1

Iskorištavanje energije vode Ekološka dimenzija Međupredmetno – tehnička kultura

Siječanj 2015. 2

Voda i život Afrike Ekološka dimenzija Međupredmetno - geografija Veljača 2015. 1

Im Modegeschäft Društvena dimenzija Međupredmetno – njemački jezik

Ožujak 2015. 1

Apsolutne i parlamentarne monarhije Politička dimenzija Međupredmetno - povijest Svibanj 2015. 1

Racionalni brojevi Ekološka i gospodarska dimenzija Međupredmetno- matematika Svibanj 2015. 2

Samostalna izrada prezentacije Društvena dimenzija Međupredmetno - informatika Svibanj 2015. 2

Izbor razrednog rukovodstva Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014. 1

Pravila i što da ih nema Izrada razrednih pravila u slučaju nasilja

Ljudsko pravna dimenzija Sat razrednika Rujan 2014. 3

Uloga medija u vršnjačkim odnosima (ZO) Međukulturna dimenzija Sat razrednika Travanj 2015. 1

UKUPAN BROJ SATI: 43

Page 38: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 6.b

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR.

SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom šk. god.

2014./2015 3

Kulturna, etnografska i jezična baština cestičkoga kraja

Kulturološka dimenzija Izvanučionička aktivnost Listopad 2014. 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014. 1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac 2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/

svibanj 2015. 3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015. 1

Obilježja stanovništva Međukulturna dimenzija Međupredmetno-geografija Rujan 2014. 1

Boja- Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje

Međukulturna dimenzija Međupredmetno - likovna kultura

Listopad 2014. 2

Feudalno društvo (Srednjovjekovna svakodnevica)

Ljudsko –pravna dimenzija Međupredmetno - povijest Listopad 2014. 1

Suvremene situacije neslobode Ekološka, društvena i politička dimenzija Međupredmetno - vjeronauk Listopad 2014. 2

Culture Spot 1: How much do youknowabout Great Britain

Društvena dimenzija Međupredmetno-engleski jezik Studeni 2014. 1

Književnost – umjetnost riječi (Siniša Glavašević: Priča o djetinjstvu)

Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno – Hrvatski jezik

Studeni 2014. 1

Ličko Kolo Međukulturna dimenzija Međupredmetno- glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Tambure Međukulturna dimenzija Međupredmetno- glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Page 39: Izvedbeni plan i program GOO

Utjecaj čovjeka na okoliš Ekološka dimenzija Međupredmetno - priroda Studeni 2014. 1

Festtage: Die schöne Weihnachtszeit Kulturološka dimenzija Međupredmetno – njemački jezik (izb.)

Prosinac 2014. 1

Igre: Mini odbojka 3:3 Društvena dimenzija Međupredmetno - TZK Prosinac 2014. 1

Medijska kultura – Filmska izražajna sredstva (Zlatko Grgić i Branko Ranitović: Tolerancija)

Međukulturna i ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno – Hrvatski jezik

Prosinac 2014. 1

Iskorištavanje energije vode Ekološka dimenzija Međupredmetno – tehnička kultura

Siječanj 2015. 2

Voda i život Afrike Ekološka dimenzija Međupredmetno - geografija Veljača 2015. 1

Im Modegeschäft Društvena dimenzija Međupredmetno – njemački jezik

Ožujak 2015. 1

Apsolutne i parlamentarne monarhije Politička dimenzija Međupredmetno - povijest Svibanj 2015. 1

Racionalni brojevi Ekološka i gospodarska dimenzija Međupredmetno- matematika Svibanj 2015. 2

Samostalna izrada prezentacije Društvena dimenzija Međupredmetno - informatika Svibanj 2015. 2

Izbor razrednog rukovodstva Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014. 1

Pravila i što da ih nema Izrada razrednih pravila u slučaju nasilja

Ljudsko pravna dimenzija Sat razrednika Rujan 2014. 3

Uloga medija u vršnjačkim odnosima (ZO) Međukulturna dimenzija Sat razrednika Travanj 2015. 1

UKUPAN BROJ SATI: 42

Page 40: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna

samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija

CILJ Učenje socijalnih vještina i društvena solidarnost

ISHODI

Obrazlaže što je dobrovoljni društveni rad u zajednici i

zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti, zajedničkog

dobra i društvenog dobra u cjelini

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Sudjelovanje u akcijama solidarnosti i volontiranja

CILJANA GRUPA 1.- 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvaučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, izvještaji i iznošenje osobnih stavova

RESURSI Listići s konkretnim potrebama, potvrde o sudjelovanjima

VREMENIK Tijekom školske godine 2014./2015., 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Javna prezentacija prikupljenih dobara i rezultata dobrovoljne

pomoći. Konkretna pomoć najpotrebnijima u našoj zajednici

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Monika Koren i Davor Hohnjec

Page 41: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Kulturna, etnografska i jezična baština cestičkoga kraja

Kulturološka dimenzija

CILJ

-upoznati kulturnu, etnografsku i jezičnu baštinu te turističku

zanimljivost cestičkoga kraja

-njegovati osobni identitet i povezanost sa zavičajnom

baštinom

-upoznati način života, životne prostore i običaje našega kraja

-upoznavati i cijeniti materinski cestički govor

-obilježiti Dane zahvalnosti za plodove zemlje i Dane kruha

ISHODI -učenici opisuju svoj zavičaj i njegove posebnosti služeći se

cestičkim govorom

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-učenici pješice odlaze do etno-kuće Stara hiža u Babincu,

sudjeluju u radionicama koje vodi vlasnica – pjesnikinja i

Ruralna žena Varaždinske županije Evica Lazar; analiziraju

doživljeno, stvaraju samostalne pisane radove

CILJANA GRUPA V. a, b, VI. a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost – Hrvatski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

Grupni rad, individualni, demonstracije, istraživanja,

zapažanja, pisanih radova, igre

RESURSI Radni listovi, zbirke pjesama Evice Lazar

VREMENIK Listopad 2014. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izvještavanje, učenički pisani pjesnički i prozni radovi

TROŠKOVNIK 5,00 kn

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Katica Obadić, Jelena Šinjur

Page 42: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Ljudsko pravna dimenzija

Međukulturna dimenzija

CILJ Uputiti učenike u njihova temeljna prava na sretno djetinjstvo,

sigurnost, dobar život, zaštitu i osobno dostojanstvo.

ISHODI

Upoznati učenike sa strahotama Domovinskog rata i stradanjima

hrvatskog naroda. Obilježiti Dan sjećanja na žrtve koje su svoj

život

položile za obranu Vukovara i Hrvatske. Naučiti cijeniti slobodu i

izraziti poštivanje prema hrvatskim braniteljima.

Razvijati i poticati mir, toleranciju, uvažavanje i mirno rješavanje

sukoba. Poticati na istinoljubivost, odgovornost i toleranciju.

Razvijati etička načela, stavova i mišljenja. Naglasiti važnost

poštivanja temeljnih ljudskih prava ljudi i djece. Osuditi rat kao

sredstvo rješavanja sukoba. Znati cijeniti žrtve hrvatskih

branitelja. Usvajati pozitivan stav prema braniteljima i

opravdanosti obrambenog Domovinskog rata.

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

CILJANA GRUPA Predmetna nastava

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička nastava

METODE I

OBLICI

RADA

Povezivanje, slušanje, kritičko mišljenje i promišljanje

RESURSI Powerpoint prezentacija, plakati

VREMENIK Studeni 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici će biti pohvaljeni i nagrađeni za svoje radove i

prezentacije.

Prezentacija na satu povijesti. Vrednovanje zajedničkog

istraživačkog rada. Ne govoriti o svojoj prošlosti našim mladima,

znači izgubiti svoju budućnost . Ona su nada u bolje sutra, ona su

budućnost.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur, Ivanka Hohnjec

Page 43: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Božićno druženje

Društvena dimenzija

CILJ

Okupiti učenike s ciljem promicanja humanih vrednota. Ostvariti

suradnju među učenicima i nastavnicima, roditelja i mještana.

Sakupljanje novčanih sredstava za pomoć bližnjima (učenicima

naše škole) i drugima kojima je pomoć potrebna.

ISHODI Poticati učenike da u ozračju Došašća iščekuju Isusovo rođenje i

božićnu radost podijele s drugim ljudima. Poticati na zajedništvo,

radost i slavljenje Božića u obitelji, školi i zajednici

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

Učenici s voditeljima radionica koje se odvijaju tijekom 11. i 12.

mjeseca te kroz izvannastavne aktivnosti pripremaju božićne

ukrase i kolače. U suradnji s učenicima učitelji (voditelji

radionica) osmišljavaju izgled svog štanda.

CILJANA GRUPA Svi učenici

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost (5. -8. r.)

METODE I

OBLICI

RADA

Individualni i grupni oblik rada

RESURSI Materijal za božićne ukrase

VREMENIK Prosinac 2014. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Povratna informacija kroz razgovor s učenicima, nastavnicima i

roditeljima. Odaziv učenika, roditelja i nastavnika. Prikupljena

novčana sredstva.

TROŠKOVNIK Troškove snosi škola.

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI

1. predmetni učitelji

2. učitelji razredne nastave

3. nositelji kulturne i javne djelatnosti

Page 44: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Zelena čistka

Ekološka dimenzija, društvena dimenzija

CILJ

okupiti sve učenike i učitelje u zajedničkoj akciji

čišćenja i uređenja okoline škole, u proljeće 2015.

uz rad da se sudionici i zabave

ISHODI

podignuti svijest o važnosti očuvanja okoliša, prirode i

planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju

svi sudionici akcije da osjete radost suradnje,

zajedničkog rada i povezanosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Skupiti smeće oko školske zgrade i razvrstati ga. Okopati i

isplijeviti korov, orezati grmlje, pograbljati grančice i preostalo

lišće, posaditi jednogodišnje cvijeće, grmlje i stabla.

CILJANA GRUPA Učenici 1.- 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, individualni i grupni rad

RESURSI Alat za rad – motika, grablje, škare, tačke

VREMENIK Travanj/svibanj 2015. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Praćenje ophođenja učenika prema učenicima u grupi. Suradnja

i solidarnost na razini grupe, razrednog odjela i na razini cijele

škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Ravnateljica, školska knjižničarka, pedagoginja, svi učitelji

Page 45: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

društvena, kulturna, ljudsko - pravna

CILJ

Stjecanje znanja o kulturama drugih naroda, razumijevanje

kulture vlastitog naroda, poticanje razvoja nacionalnog

identiteta, suzbijanje predrasuda o kulturama i povijesti drugih

naroda, razumijevanje prirode prava i načina uspostavljanja

društvenih, etičkih i pravnih normi i pravila od važnosti za

zajednički život

ISHODI učenik kao emancipirani i društveno angažirani

građanin različitih zajednica u kojima ima status nositelja

prava i odgovornosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Talent show na njemačkome jeziku u kojem sudjeluju osnovne

škole s područja Republike Hrvatske, Republike Slovenije te

Bosne i Hercegovine.

CILJANA GRUPA učenici 5. - 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice u sklopu

školskog kurikuluma

METODE I

OBLICI

RADA

grupni rad, suradničko učenje, istraživačko učenje, metode i

oblici rada potrebni za razvoj kompetencije u području

komunikacijskih vještina

RESURSI razglas, rasvjeta, prijave kandidata/ internet, pravila natjecanja

Max traži zvijezdu

VREMENIK svibanj 2014; 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- javnom prezentacijom rada i postignuća učenika na

natjecanju, časopisu „Max“, web stranice škole i lokalnim

medijima

-analizom svih provedenih aktivnosti i postupaka na

sastancima povjerenstva za organiziranje natjecanja

TROŠKOVNIK sponzori, kotizacija, škola

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI učenici i učitelji koji sudjeluju u izvedbi projekta

Page 46: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Obilježja stanovništva

Međukulturna dimenzija

CILJ

-poticati međusobno pomaganje i poštovanje kroz učenje o

različitostima ljudi, ali i s različitostima u načinima gledanja na

različitosti koja nas obogaćuju

ISHODI

Određuje značenje slobode mišljenja, savjesti i

vjeroispovijesti

Opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je

važan za izgradnju demokratske zajednice

Pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju,

uvažavanju, suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i

društva u cjelini

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici na početku sata rade praktičnu vježbu presavijajući

nekoliko puta list papira i otkidanjem dijelova nakon čega

slijedi razgovor o različitostima i životnim zanimljivostima

zahvaljujući tome. Nastavljaju radom u skupini odgovoriti na

postavljena pitanja, a zatim donijeti zajednički zaključak/stav o

tvrdnjama: vanjska obilježja ljudi su sporedna, ljudi širom

svijeta uče strane jezike zbog…, pravo na opredjeljenje nekoj

vjeri… izvjestitelji skupina iznose zaključke svoje skupine.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-geografija

METODE I

OBLICI

RADA

-praktičan rad, samostalno, u skupini, izvješćivanje, iznošenje

stava

RESURSI Radni listići s pitanjima, udžbenik, papir za praktičnu vježbu

VREMENIK Rujan 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Radni listovi s odgovorima i zaključcima skupina o vanjskim

obilježjima, religijama i svjetskim jezicima

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Tatjana Zagorščak, prof.

Page 47: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Boja- Lokalna boja, tonsko stupnjevanje boje

Međukulturna dimenzija

CILJ Potaknuti na zajedništvo različitih kulturnih identiteta kroz

arhitekturu.

ISHODI

objašnjavati značenje kulturnog identiteta i očuvanja

različitosti u procesima globalizacije

opisivati najvažnija obilježja hrvatske vedinske

nacionalne kulture i kultura nacionalnih i religijskih

manjina u hrvatskoj i svijetu

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici analitički promatraju konkretne ilustracije arhitekture,

spoznaju različitosti u pristupu gradnje i vrijednosti drugih

kultura i prihvaćaju različitosti kultura. Usporediti

tradicionalnu i modernu arhitekturu. likovno se izražavaju u

slikarskim tehnikama slikajući trg koji sadrži primjere

arhitekture mnogih civilizacija i nacija, vrednuju i analiziraju

likovne uratke.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - likovna kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama

Učitelj motivira, koristi metodu demonstracije, potpitanjima

vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa učenicima

analizira i vrednuje likovne uratke.

RESURSI Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski(tempera, akvarel,

pastel)

VREMENIK 2 školska sata u listopadu 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izlaganje učeničkih radova na panoe i na web stranicu škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Marela Žamić-Levačić

Page 48: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Feudalno društvo (Srednjovjekovna svakodnevica)

Ljudsko –pravna dimenzija

CILJ Upoznati svakodnevni život plemića, seljaka i građana, te

značenje obitelji i braka u srednjem vijeku

ISHODI

Opisati život plemića, seljaka, građana i obitelji u srednjem

vijeku

Zauzeti vlastiti stav o srednjovjekovnom životu

Opisati što znači za njega/nju osobno dostojanstvo i objasniti

zašto pravo na osobno dostojanstvo jednako pripada svakom

čovjeku

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će najprije samostalno pročitati odlomak o životu

pojedinog sloja, a zatim timskim radom i suradnjom izrađivati

mentalne mape, rješavati odabrane zadatke iz radne bilježnice,

oblikovati povijesnu priču te iznositi vlastite stavove.

CILJANA GRUPA 6. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - povijest

METODE I

OBLICI

RADA

-metoda pisanja, metoda crtanja, metoda rješavanja zadataka,

metoda usmenog izlaganja, razgovora, čitanja, demonstracije,

suradničko učenje, frontalni, individualni, skupni rad

RESURSI

-tekstovi i ilustrativni materijal iz udžbenika

-zadaci i tablice iz radne bilježnice

-olovka, bilježnica, drvene bojice

VREMENIK Listopad 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Sastavak o kršenju ljudskih prava

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 49: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Suvremene situacije neslobode

Ekološka, društvena i politička

CILJ

Uloga građana u uočavanju, istraživanju i rješavanju problema

lokalne zajednice te odgovorno upravljanje prirodnim i

društvenim dobrima

ISHODI

Imenovati situacije slobode – neslobode iz vlastitog iskustva

Istražiti i sudjelovati u rješavanju problema školske

zajednice vezane za ovisnosti

Uočiti i ispravno protumačiti povezanost odgovornosti i

slobode

Odgovorno se ponašati prema prirodi ne zagađujući je

Pozitivno djelovati na druge

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovarati, rješavanje radne bilježnice, napraviti anonimnu

anketu o ovisnosti o mobitelu ili kompjuteru, sudjelovati u

akcijama uređenja okoliša

CILJANA GRUPA 6.a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - vjeronauk

METODE I

OBLICI

RADA

Argumentirani razgovori, slušanje, kritičko promišljanje,

pretraživanje interneta

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica, internet

VREMENIK Listopad 2014., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Radna bilježnica, domaće zadaće, akcije uređenja okoliša

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Davor Hohnjec

Page 50: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Culture Spot 1: How much do you know about Great Britain

Društvena dimenzija

CILJ Upoznati se s kulturnim identitetom Velike Britanije, usporediti

ga sa svojim vlastitim i uočiti kulturne različitosti.

ISHODI

-nabrojati obilježja svog kulturnog identiteta

-usporedit će ga s kulturnim identitetom Velike Britanije i uočiti

razlike odnosno sličnosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Kroz nastavnu temu Koliko znaš o Velikoj Britaniji učenici će

čitati o toj zemlji. Uočavat će razliku između zemalja od kojih

je ona sastavljena i usporediti s Hrvatskom. Crtat će kartu

monarhije i na nju smještati glavne gradove. Uspoređivat će

zastave i grbove. Istražit će znamenitosti koje obilježavaju te

zemlje. Radit će plakate ili prezentacije o tim zemljama.

Prepoznavati će razlike u jeziku koji se tamo koristi. Propitkivat

će stereotipe i predrasude koji se eventualno vežu za to područje.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-engleski jezik

(redovna i izborna nastava)

METODE I

OBLICI

RADA

Slušanje, rad u grupi, čitanje, istraživanje, izrada plakata i

prezentacija, crtanje, rad u paru, razgovor, kritičko promišljanje

RESURSI Udžbenik, vježbenica, Internet, atlas

VREMENIK Studeni 2014.g., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakati, prezentacije, crteži

TROŠKOVNIK /

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Majda Vizjak, Marija Milihram

Page 51: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Književnost – umjetnost riječi ( Siniša Glavašević: Priča o

djetinjstvu)

Ljudsko-pravna dimenzija

CILJ Uputiti učenike u njihova temeljna prava na sretno djetinjstvo, sigurnost, dobar život, zaštitu i osobno dostojanstvo.

ISHODI

objašnjava svojim riječima značenje prava na sigurnost i dobar život te prava na zaštitu -pokazuje privrženost načelima pravednosti, izgradnje demokratskih odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti - teži mirnom rješavanju sukoba

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će na temelju djela „Priča o djetinjstvu“ uočiti posljedice koje izaziva rat te izreći svoje mišljenje o osjećajima koji prožimaju djecu čije je djetinjstvo narušeno ratom. Zaključit će što se događa s djecom koja doživljavaju rat te protumačiti misao da ona nemaju djetinjstvo nego odmah postaju ljudi. Učenici će u sastavku na temu „Pismo iz Vukovara“ opisati odrastanje u ratom zahvaćenom Vukovaru te oštro osuditi rat. Mogu saznati i glavne podatke o stradanju Vukovara i njegovih stanovnika u Domovinskome ratu.

CILJANA GRUPA 6.a i b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL

Međupredmetno – Hrvatski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

komentiranje, aktualiziranje, povezivanje, zaključivanje, kritičko mišljenje, iznošenje osobnih stajališta

RESURSI zvučna čitanka, čitanka, nastavni listići

VREMENIK studeni 2014. - 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Sastavak na temu Pismo iz Vukovara

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur

Page 52: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Ličko Kolo

Međukulturna dimenzija

CILJ Pjevanjem i pokretom izraziti obilježja tradicijske glazbe

pojedinih regija Hrvatske

ISHODI

Odrediti nacionalni identitet i navesti neka od njegovih

najvažnijih obilježja

Opisati obilježja hrvatskoga domovinskog identiteta

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovorom o tradiciji i važnosti tradicija u domovini i u

svijetu upoznati se s radom svjetske organizacije UNESCO.

Radom u skupinama ili u paru učenici će opisati obilježja

hrvatskoga domovinskog identiteta.

Svaka skupina će pročitati i prokomentirati svoje bilješke.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

-Demonstracija

-razgovor

-rad u skupinama ili u paru

-rad s tekstom

-suradničko i doživljajno poučavanje

RESURSI Multimedijska pomagala(projektor, laptop zvučnici)

Udžbenik, internet, klavir

VREMENIK Studeni 2014. 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 53: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Tambure

Međukulturna dimenzija

CILJ Aktivnim slušanjem i analizom glazbenih primjera upoznati

tamburu kao žičani instrument i simbol kulturne vrijednosti.

ISHODI Navodi primjere utjecaja različitih naroda koji su utjecali

izgradnji zajedničke hrvatske kulture

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Aktivnim slušanjem upoznati nove tradicijske pjesme i

vođenim razgovorom istražiti značajke tradicijske glazbe

Hrvatske. Potaknuti na izricanje stajališta prema svojoj kulturi

u drugim zemljama i kulturi drugih naroda u svojoj zemlji.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Demonstracija, razgovor, rad s tekstom, suradničko i

doživljajno poučavanje

RESURSI Multimedijska pomagala(projektor, laptop, zvučnici),

udžbenik, internet, klavijatura

VREMENIK Studeni 2014. 1sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 54: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Utjecaj čovjeka na okoliš

Ekološka dimenzija

CILJ Učenici će definirati različite štetne aktivnosti pojedinca i

društva u cjelini na zrak, vodu, tlo i hranu. Prepoznat će štetne

posljedice po čitavu zajednicu zbog neodgovornosti pojedinca.

ISHODI

učenik objašnjava zašto je zdrav i prirodni okoliš važan

za društveni razvoj.

učenik navodi prava i odgovornosti građana povezanih

sa zaštitom okoliša.

učenik pokazuje privrženost očuvanju živih bića te

prirodnog i kulturnog bogatstva RH.

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će definirati pojmove ozonske rupe, efekt staklenika,

kisele kiše, globalno zatopljenje, onečišćenje hrane te druge

pojmove kojima je uzrok neodgovorno ponašanje društva i

pojedinca. Nakon viđenog dokumentarnog filma učenici će

zaključiti da su prava pojedinca vrlo često narušena. Povezati

ove pojmove sa nastojanjima lokalne zajednice da djeluje na

polju zaštite prirode i održivog razvoja.

CILJANA GRUPA 6. razredi (6. a,b)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - priroda

METODE I

OBLICI RADA

Frontalno, grupni, individualni rad; dokumentarni film, rad na

tekstu iz novina, rad na Pravilniku o zaštiti prirode

RESURSI Zakon o zaštiti prirode, Pravilnik o zaštićenim prirodnim

objektima, članci iz novina i s interneta

VREMENIK 1 sat – studeni 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje de se provesti pisanim ispitom u kojemu će biti

pitanja o ovim pojmovima.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ ODGOVORNOSTI Gordana Kelemenić

Page 55: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Festtage: Die schöne Weihnachtszeit

Kulturološka dimenzija

CILJ -blagdani, običaji i tradicija i poštivanje međukulturnih razlika

-osobni identitet, kulturni identitet, međukulturni dijalog

ISHODI

-razlike i sličnosti u proslavi blagdana, običaja i tradicije u

Hrvatskoj i zemljama njemačkog govornog područja

-poštivanje svoje i prihvaćanje drugih kulturnih vrijednosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-čestitanje blagdana (usmeno i pismeno), pisanje čestitke

-razlikovati običaje i tradiciju u Hrvatskoj i zemljama

njemačkog govornog područja

-slušanje blagdanskih pjesama, pisanje kratkog teksta vezanog

uz prosinac i blagdane u prosincu

CILJANA GRUPA 6. a i b razred (IN)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL međupredmetno – njemački jezik (izb.)

METODE I

OBLICI

RADA

rad u paru stvaralačko pisanje

rad u grupi iznošenje stava

slušanje razgovor

čitanje

pjevanje

RESURSI udžbenik, radna bilježnica, CD, radni listić, fotografije

VREMENIK prosinac 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

čitanje, čestitanje, stvaralačko pisanje

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Nataša Bistrović

Page 56: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Igre: Mini odbojka 3:3

Društvena dimenzija

CILJ Osposobljavanje za timski rad, grupni rad i suradnju

ISHODI

Objašnjava što je timski rad, suradnja u grupi

Kontrolira svoje emocije u igri prema učitelju i suigračima

Primjereno iskazuje emocije na pobjedu i poraz u igri

Timski djeluje i surađuje u igri

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Nakon uvodno pripremnog dijela učenice podijeliti u skupine,

trojke, na odbojkaškom igralištu, vježbaju visoko vršno

odbijanje lopte u trojkama, slijedi igra mini-odbojke sa zadanim

dogovorenim pravilima i sucem koje učenice moraju poštovati,

nakon završetka igre međusobno se pozdravljaju i čestitaju na

pobjedi.

CILJANA GRUPA 6. a i 6.b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - TZK

METODE I

OBLICI

RADA

Grupni rad, u trojkama, izmjenično-odjeljenski rad, suradničko

učenje, razgovor, individualni rad, frontalni rad

RESURSI Lopte odbojkaške, mreža za odbojku.

VREMENIK Prosinac 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Natjecanje u razredu, između razreda

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Siniša Ercegovac

Page 57: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Medijska kultura – Filmska izražajna sredstva (Zlatko Grgić i Branko Ranitović: Tolerancija) Međukulturna i ljudsko-pravna dimenzija

CILJ Poticati učenike na međusobnu toleranciju i ravnopravnost te prepoznavanje i uklanjanje stereotipa i predrasuda.

ISHODI

objašnjava zašto pravo na osobno dostojanstvo jednako pripada svakom čovjeku - objašnjava što su stereotipi i predrasude -koristi postupke za prepoznavanje i oslobađanje od stereotipa i predrasuda

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će svojim riječima objasniti što oblikuje njihov osobni identitet. Definirat de pojmove „stereotipi“ i “predrasude“. Na primjeru animiranog filma „Tolerancija“ osvijestit će ponašanje likova koje je sebično, isključivo i nasilno prema slabijima, mlađima, različitima. Uočit de poruku filma, a to je da često onaj koji je zlostavljan i sam postaje zlostavljač. Učenike de se potaknuti da uoče neprihvatljivost takvog ponašanja, da ga osude te da se oslobode predrasuda kako bi mogli uvažavati i poštovati različitost.

CILJANA GRUPA 6. a i b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – Hrvatski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

prosuđivanje, kritičko mišljenje, zapažanje, povezivanje,

zaključivanje, aktualiziranje problema

RESURSI animirani film, nastavni listići

VREMENIK prosinac 2014. – 1. sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

listići sa zadacima, pisani sastavak na temu Kako riješiti

problem nasilja prema djeci?

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur

Page 58: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Iskorištavanje energije vode

Ekološka dimenzija

CILJ Upoznati učenike s načinima iskorištavanja energije vode i

razviti ekološku svijest

ISHODI

Objašnjava zašto je voda važna za život ljudi, pojmove

zdrav život, okoliš i održivi razvoj

Provodi aktivnosti izrade različitih predmeta od otpadnog

materijala

Opisuje postupke štednje vode u obitelji, školi i lokalnoj

zajednici kojima se pridonosi ekološkoj osviještenosti i

održivu razvoju

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici na satu tehničke kulture usvoje i prošire znanje o

iskorištavanju energije vode, prouče Zakon o energiji. Izraditi

će vodeni kotač i provjeriti njegovu funkcionalnost, te objasniti

ulogu vodenog kotača.

CILJANA GRUPA 6. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – tehnička kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Usmeno izlaganje, demonstracija, diskusije, praktičan rad,

frontalni, individualni, rad u paru

RESURSI Računalo, internet, materijal za izradu vodnog kola, Zakon o

energiji

VREMENIK Siječanj 2015.g., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Prezentiranje funkcionalnosti radova, izložba radova

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Katica Erlih

Page 59: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Voda i život Afrike

Ekološka dimenzija

CILJ Odgovornost za održivi razvoj

ISHODI

Razumijevanje značenja i važnost prava na zdravi okoliš,

briga za očuvanje okoliša

Prosuditi prednosti i nedostatke izgradnje akumulacijskih

brana, opisati proces širenja pustinja i posljedice

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Iznošenje mišljenja o neravnomjernoj raspodjeli vode u Africi,

o prednostima i nedostacima izgradnje akumulacijskih brana

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – geografija

METODE I

OBLICI

RADA

Rad u paru, opisivanje fotografija, iznošenje mišljenja o

problemu nedostatka vode i širenju pustinja i problem obilja

bode, prednosti i nedostaci gradnje HE, kritička prosudba

RESURSI Udžbenik, fotografije, RB, atlas, interaktivni atlas, laptop,

projektor

VREMENIK Siječanj 2015.g., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Odgovornost za održivi razvoj

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Tatjana Zagorščak, prof.

Page 60: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Im Modegeschäft

Društvena dimenzija

CILJ Razvijati uljudno ophođenje prema ljudima

ISHODI učenik će znati uljudno se ophoditi, bit će u stanju

primijeniti komunikacijski obrazac pri susretu

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu teme učenici će biti u stanju napisati dijalog , izvesti

dijalog, moći će izvesti zaključke na temelju pročitanog teksta (

što je točno, a što netočno ), voditi intervju. Učenici će znati

izvijestiti na temelju pročitanog teksta, a naučene gramatičke

strukture primijeniti u komunikaciji.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – njemački jezik

METODE I

OBLICI

RADA

slušanje, rad u grupi, izrađivanje, crtanje, dramatizacija

rad u paru i individualni rad, igranje uloga, intervju, izvođenje

zaključaka

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica

VREMENIK ožujak 2015. - 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakat, ppt prezentacija, intervju

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Krešimir Golub

Page 61: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Apsolutne i parlamentarne monarhije

Politička dimenzija

CILJ

Upoznati apsolutne i parlamentarne monarhije, utvrditi njihove

sličnosti i razlike, te usporediti sa današnjim načinom vladanja

u demokraciji.

ISHODI

Analizirati razliku između parlamentarne i apsolutne

monarhije

Objasniti razvoj parlamentarne monarhije u Engleskoj

Procijeniti položaj vlasti s obzirom na dužnosti, ovlasti,

povlastice, ograničenja i sposobnosti

Pokazuje privrženost načelima pravednosti i izgradnje

demokratskih odnosa

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će se prisjetiti pojma apsolutizam nakon čega slijedi

obrada nastavne jedinice. Na kraju će učenici u paru napraviti

usporednu tablicu u kojoj će izdvojiti razlike u funkcioniranju

apsolutističkih država o današnjih demokracija.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - povijest

METODE I

OBLICI

RADA

-metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, čitanja,

demonstracije, rasprava, rada s usporednom tablicom,

frontalni, individualni

RESURSI -tekstovi i ilustrativni materijal iz udžbenika, zadaci iz radne

bilježnice, tablice

VREMENIK Svibanj 2015., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-izrada usporedne tablice

-procjena položaja vlasti

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 62: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Racionalni brojevi

Ekološka dimenzija, Gospodarska dimenzija

CILJ

Učenik kao aktivan i odgovoran građanin zna kako njegove

individualne potrošačke navike mogu utjecati na okoliš,

globalno društvo i gospodarstvo

ISHODI

Učenik zna i razumije što je odgovorna potrošnja u odnosu

na upravljanje financijama, obiteljsku i društvenu stabilnost,

zaštitu okoliša , racionalno upravljanje novcem i dobrima

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Rješavanje zadataka o povećanju računa za struju za 1/10

iznosa kako bi dobili iznos povećanja računa na mjesečnoj

razini , zatim povećanje troškova na godišnjoj razini te u

periodu od pet godina. Učenik će uočiti je li dobiveni iznos

značajan i na kojoj razini, te kako pojedinac može pridonijeti

uštedi električne energije . Za domaću zadaću učenici će

izraditi račune za struju, vodu i plin pri čemu će se svaki

račun smanjiti za 1 /10 iznosa.

CILJANA GRUPA Učenici 6.A i 6.B razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - matematika

METODE I

OBLICI

RADA

Oblici : individualni, frontalni, rad u skupinama

Metode : razgovora, izlaganja, rada na tekstu, diskusije,

demonstracije

RESURSI Kurikulum GOO, projektor, prijenosno računalo, udžbenik,

nastavni listići, obiteljski računi za energente

VREMENIK Svibanj 2015., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Nastavni listići

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Željka Tomašić , učiteljica matematike

Page 63: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Samostalna izrada prezentacije

Društvena dimenzija

CILJ Izraditi prezentaciju i razviti samopouzdanje učenika prilikom

javnog predstavljanja prezentacije.

ISHODI

učenici koriste komunikacijske i prezentacijske vještine

prilikom izlaganja,

uočavaju svoje komunikacijske i prezentacijske

sposobnosti i koriste ih,

aktivno sudjeluju u analizi

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će samostalno izraditi prezentaciju na zadanu temu

korištenjem pripremljenih materijala i pretraživanjem Interneta.

Putem javnog nastupa pred razredom, učenici će prezentirati

svoja rješenja.

CILJANA GRUPA 6. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - informatika

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalni, individualni, grupni, praktičan rad na računalu,

usmeno izlaganje, razgovor, demonstracije, analiza,

zaključivanje

RESURSI računala, MS PowerPoint, internet

VREMENIK svibanj 2015., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Radovi učenika bit će vidljivi na računalima u informatičkoj

učionici

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Mirjana Voćanec

Page 64: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Izbor razrednog rukovodstva

Politička dimenzija

CILJ Sudjelovanjem u odlučivanju izabrati razredno rukovodstvo

ISHODI

Opisuje postupak procjene položaja vlasti i izbore prema

sposobnostima kandidata

Opisuje i objašnjava izborne procese u razredu i školi kao

glasač i kandidat

Pokazuje privrženost načinima pravednosti , izgradnje i

demokratskih odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će raspravljati o osobinama koje svaka osoba mora

imati. Na papir će napisati jednu osobinu koju mora imati

uzorna osoba , odnosno predsjednik razreda. Svaki će učenik

glasno pročitati osobinu koju je napisao. Nakon toga ih

potičem da razmisle o tim osobinama te na papirić napišu ime

osobe koju smatraju najpogodnijom za predsjednika razreda.

Dvoje je učenika odabrano u izborno povjerenstvo koje broji

glasove i proglašava predsjednika razreda.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, individualni rad, rad na tekstu

RESURSI Radni listići, pribor za pisanje, kreda

VREMENIK 1 sat- rujan 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje će se temeljiti na osvješćivanju o potrebi uzornih

osobina učenika.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec, Katica Erlih

Page 65: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Pravila i što da ih nema, Izrada razrednih pravila u slučaju

nasilja

Ljudsko pravna dimenzija

CILJ Prihvatiti pravila i posljedice kršenja kojih se učenici, učitelji i

roditelji moraju pridržavati radi zaštite njihovih temeljnih prava

ISHODI

Opisuje i objašnjava što su pravila, statut škole, kućni red

škole, zakoni

Povezuje pravila i zaštitu dječjih prava

Objašnjava da su pravila alat za zaštitu dječjih prava u

razredu

Opisuje kako se u slučaju kršenja pravila na pravedan način

treba nadoknaditi šteta ili učinjena nepravda

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će ispričati vlastite priče o situacijama kada se nisu

pridržavali pravila te će ih usporediti sa izmišljenim situacijama

koje opisuju društvo bez pravila. Učenici će ukazati na primjere

odraslih koji su kršili pravila te će opisati ispravno postupanje.

Predložiti će i odabrati razredna pravila te izraditi razredni

plakat s pravilima u slučaju nasilja.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, individualni rad, rad na tekstu i slikama

RESURSI Radni listovi s opisima situacija kršenja pravila i njihovih

bezuvjetnih pridržavanja od strane odraslih i učenika.

VREMENIK 3 sata - rujan 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje će biti iskazano kroz zbirku priča iz osobnog

života učenika.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Katica Erlih, Ivanka Hohnjec

Page 66: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Uloga medija u vršnjačkim odnosima (ZO)

Međukulturna dimenzija

CILJ Potaknuti međukulturnu osjetljivost: prepoznavanje i

otklanjanje stereotipa i predrasuda

ISHODI

Učenik objašnjava što su stereotipi i predrasude

Koristi postupke za prepoznavanje i oslobađanje od

stereotipa i predrasuda

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U uvodnom dijelu sata proučavanjem fotografija učenici

prepoznaju spolne/rodne stereotipe u popularnim medijima te

raspravljaju o primjerima najraširenijih spolnih stereotipa

iznoseći vlastita mišljenja i uvjerenja. Procjenjuju koliko su

skloni predrasudama, odnosno grupiranju ljudi prema nekim

izvanjskim obilježjima pripisivanjem svim članovima grupe

jednake karakteristike. Navode moguće načine oslobađanja od

stereotipa i predrasuda.

CILJANA GRUPA 6. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika- 1 sat

METODE I

OBLICI

RADA

Individualni i grupni , metode demonstracije, kritičkog

vrednovanja, iznošenja vlastitog mišljenja, izvođenja

zaključaka

RESURSI Nastavni listići, reklamni oglasi, fotografije

VREMENIK Travanj 2015. 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Promatranje ponašanja i međusobnog ophođenja učenika unutar

razrednog odjela i škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Katica Erlih, Ivanka Hohnjec

Page 67: Izvedbeni plan i program GOO

7. RAZRED

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 7.a, 7.c

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR.

SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom šk. god.

2014./2015 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014.

1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac

2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/ svibanj 2015.

3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015.

1

Postanak i razvoj SAD-a Politička dimenzija Međupredmetno - povijest Rujan 2014.

1

Francuska revolucija Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno- povijest Listopad

2014 1

Knjižnična građa – referentna zbirka Kulturološka i društvena dimenzija Međupredmetno – Knjižnični odgoj i obrazovanje i hrvatski jezik

Listopad 2014.

1

Learn about the USA history Društvena dimenzija Međupredmetno-engleski jezik izb.

Listopad 2014.

1

Dekalog: pravila za život u ljubavi i slobodi Ljudsko – pravna dimenzija Međupredmetno - vjeronauk Studeni 2014.

2

IGRE: Mini odbojka 4:4 Društvena dimenzija Međupredmetno - TZK Studeni 2014.

1

Prikazivanje i analiza podataka Društvena dimenzija Međupredmetno - matematika Studeni 2014.

2

Mekušci - školjkaši Ekološka dimenzija Međupredmetno - biologija Prosinac

2014. 1

Page 68: Izvedbeni plan i program GOO

Budnice Politička dimenzija Međupredmetno- glazbena kultura Siječanj 2015.

1

Oda, himna Politička dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Siječanj 2015.

1

Sastav i svojstva zraka Ekološka dimenzija Međupredmetno - kemija Siječanj 2015.

1

Energija (obnovljivi izvori energije) Ekološka dimenzija Međupredmetno - fizika Veljača 2015.

1

Ploha - Ravnoteža i ritam u kompoziciji Gospodarska dimenzija Međupredmetno- likovna kultura Ožujak 2015.

2

Države jugoistočne Europe Društvena i međukulturna dimenzija Međupredmetno- geografija Travanj 2015.

1

Neue Maßnamen gegen das Rauchen Društvena dimenzija Međupredmetno – njemački jezik Travanj 2015.

1

Samostalna izrada prezentacije Društvena dimenzija Međupredmetno - informatika Travanj 2015.

2

Ivana Marinić: To nisam ja Društvena dimenzija Međupredmetno – Hrvatski jezik Svibanj 2015.

2

Donošenje razrednih pravila u slučaju nasilja

Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014.

1

Izbor razrednog rukovodstva Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014.

1

Moja domovina Međukulturna dimenzija Sat razrednika Veljača 2015.

1

Sukob i suradnja Društvena dimenzija Sat razrednika Veljača 2015.

2

UKUPAN BROJ SATI: 38

Page 69: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 7.b

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR.

SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom šk. god.

2014./2015 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014.

1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac

2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/ svibanj 2015.

3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015.

1

Postanak i razvoj SAD-a Politička dimenzija Međupredmetno - povijest Rujan 2014.

1

Francuska revolucija Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno- povijest Listopad

2014 1

Knjižnična građa – referentna zbirka Kulturološka i društvena dimenzija Međupredmetno – Knjižnični odgoj i obrazovanje i hrvatski jezik

Listopad 2014.

1

Learn about the USA history Društvena dimenzija Međupredmetno-engleski jezik Listopad

2014. 1

Dekalog: pravila za život u ljubavi i slobodi Ljudsko – pravna dimenzija Međupredmetno - vjeronauk Studeni 2014.

2

IGRE: Mini odbojka 4:4 Društvena dimenzija Međupredmetno - TZK Studeni 2014.

1

Prikazivanje i analiza podataka Društvena dimenzija Međupredmetno - matematika Studeni 2014.

2

Mekušci - školjkaši Ekološka dimenzija Međupredmetno - biologija Prosinac

2014. 1

Budnice Politička dimenzija Međupredmetno- glazbena kultura Siječanj 2015.

1

Page 70: Izvedbeni plan i program GOO

Oda, himna Politička dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Siječanj 2015.

1

Sastav i svojstva zraka Ekološka dimenzija Međupredmetno - kemija Siječanj 2015.

1

Energija (obnovljivi izvori energije) Ekološka dimenzija Međupredmetno - fizika Veljača 2015.

1

Ploha - Ravnoteža i ritam u kompoziciji Gospodarska dimenzija Međupredmetno- likovna kultura Ožujak 2015.

2

Države jugoistočne Europe Društvena i međukulturna dimenzija Međupredmetno- geografija Travanj 2015.

1

Samostalna izrada prezentacije Društvena dimenzija Međupredmetno - informatika Travanj 2015.

2

Zwei Freunde unterhalten sich Društvena dimenzija Međupredmetno – njemački jezik (izb.)

Travanj 2015.

1

Ivana Marinić: To nisam ja Društvena dimenzija Međupredmetno – Hrvatski jezik Svibanj 2015.

2

Donošenje razrednih pravila u slučaju nasilja

Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014.

1

Izbor razrednog rukovodstva Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014.

1

Moja domovina Međukulturna dimenzija Sat razrednika Veljača 2015.

1

Sukob i suradnja Društvena dimenzija Sat razrednika Veljača 2015.

2

UKUPAN BROJ SATI: 38

Page 71: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna

samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija

CILJ Učenje socijalnih vještina i društvena solidarnost

ISHODI

Obrazlaže što je dobrovoljni društveni rad u zajednici i

zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti, zajedničkog

dobra i društvenog dobra u cjelini

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Sudjelovanje u akcijama solidarnosti i volontiranja

CILJANA GRUPA 1.- 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvaučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, izvještaji i iznošenje osobnih stavova

RESURSI Listići s konkretnim potrebama, potvrde o sudjelovanjima

VREMENIK Tijekom školske godine 2014./2015., 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Javna prezentacija prikupljenih dobara i rezultata dobrovoljne

pomoći. Konkretna pomoć najpotrebnijima u našoj zajednici

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Monika Koren i Davor Hohnjec

Page 72: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Ljudsko pravna dimenzija

Međukulturna dimenzija

CILJ Uputiti učenike u njihova temeljna prava na sretno djetinjstvo,

sigurnost, dobar život, zaštitu i osobno dostojanstvo.

ISHODI

Upoznati učenike sa strahotama Domovinskog rata i stradanjima

hrvatskog naroda. Obilježiti Dan sjećanja na žrtve koje su svoj

život

položile za obranu Vukovara i Hrvatske. Naučiti cijeniti slobodu i

izraziti poštivanje prema hrvatskim braniteljima.

Razvijati i poticati mir, toleranciju, uvažavanje i mirno rješavanje

sukoba. Poticati na istinoljubivost, odgovornost i toleranciju.

Razvijati etička načela, stavova i mišljenja. Naglasiti važnost

poštivanja temeljnih ljudskih prava ljudi i djece. Osuditi rat kao

sredstvo rješavanja sukoba. Znati cijeniti žrtve hrvatskih

branitelja. Usvajati pozitivan stav prema braniteljima i

opravdanosti obrambenog Domovinskog rata.

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

CILJANA GRUPA Predmetna nastava

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička nastava

METODE I

OBLICI

RADA

Povezivanje, slušanje, kritičko mišljenje i promišljanje

RESURSI Powerpoint prezentacija, plakati

VREMENIK Studeni 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici će biti pohvaljeni i nagrađeni za svoje radove i

prezentacije.

Prezentacija na satu povijesti. Vrednovanje zajedničkog

istraživačkog rada. Ne govoriti o svojoj prošlosti našim mladima,

znači izgubiti svoju budućnost . Ona su nada u bolje sutra, ona su

budućnost.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur, Ivanka Hohnjec

Page 73: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Božićno druženje

Društvena dimenzija

CILJ

Okupiti učenike s ciljem promicanja humanih vrednota. Ostvariti

suradnju među učenicima i nastavnicima, roditelja i mještana.

Sakupljanje novčanih sredstava za pomoć bližnjima (učenicima

naše škole) i drugima kojima je pomoć potrebna.

ISHODI Poticati učenike da u ozračju Došašća iščekuju Isusovo rođenje i

božićnu radost podijele s drugim ljudima. Poticati na zajedništvo,

radost i slavljenje Božića u obitelji, školi i zajednici

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

Učenici s voditeljima radionica koje se odvijaju tijekom 11. i 12.

mjeseca te kroz izvannastavne aktivnosti pripremaju božićne

ukrase i kolače. U suradnji s učenicima učitelji (voditelji

radionica) osmišljavaju izgled svog štanda.

CILJANA GRUPA Svi učenici

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost (5. -8. r.)

METODE I

OBLICI

RADA

Individualni i grupni oblik rada

RESURSI Materijal za božićne ukrase

VREMENIK Prosinac 2014. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Povratna informacija kroz razgovor s učenicima, nastavnicima i

roditeljima. Odaziv učenika, roditelja i nastavnika. Prikupljena

novčana sredstva.

TROŠKOVNIK Troškove snosi škola.

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI

1. predmetni učitelji

2. učitelji razredne nastave

3. nositelji kulturne i javne djelatnosti

Page 74: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Zelena čistka

Ekološka dimenzija, društvena dimenzija

CILJ

okupiti sve učenike i učitelje u zajedničkoj akciji

čišćenja i uređenja okoline škole, u proljeće 2015.

uz rad da se sudionici i zabave

ISHODI

podignuti svijest o važnosti očuvanja okoliša, prirode i

planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju

svi sudionici akcije da osjete radost suradnje,

zajedničkog rada i povezanosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Skupiti smeće oko školske zgrade i razvrstati ga. Okopati i

ispljeviti korov, orezati grmlje, pograbljati grančice i preostalo

lišće, posaditi jednogodišnje cvijeće, grmlje i stabla.

CILJANA GRUPA Učenici 1.- 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, individualni i grupni rad

RESURSI Alat za rad – motika, grablje, škare, tačke

VREMENIK Travanj/svibanj 2015. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Praćenje ophođenja učenika prema učenicima u grupi. Suradnja

i solidarnost na razini grupe, razrednog odjela i na razini cijele

škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Ravnateljica, školska knjižničarka, pedagoginja, svi učitelji

Page 75: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

društvena, kulturna, ljudsko - pravna

CILJ

Stjecanje znanja o kulturama drugih naroda, razumijevanje

kulture vlastitog naroda, poticanje razvoja nacionalnog

identiteta, suzbijanje predrasuda o kulturama i povijesti drugih

naroda, razumijevanje prirode prava i načina uspostavljanja

društvenih, etičkih i pravnih normi i pravila od važnosti za

zajednički život

ISHODI učenik kao emancipirani i društveno angažirani

građanin različitih zajednica u kojima ima status nositelja

prava i odgovornosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Talent show na njemačkome jeziku u kojem sudjeluju osnovne

škole s područja Republike Hrvatske, Republike Slovenije te

Bosne i Hercegovine.

CILJANA GRUPA učenici 5. - 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice u sklopu

školskog kurikuluma

METODE I

OBLICI

RADA

grupni rad, suradničko učenje, istraživačko učenje, metode i

oblici rada potrebni za razvoj kompetencije u području

komunikacijskih vještina

RESURSI razglas, rasvjeta, prijave kandidata/ internet, pravila natjecanja

Max traži zvijezdu

VREMENIK svibanj 2014; 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- javnom prezentacijom rada i postignuća učenika na

natjecanju, časopisu „Max“, web stranice škole i lokalnim

medijima

-analizom svih provedenih aktivnosti i postupaka na

sastancima povjerenstva za organiziranje natjecanja

TROŠKOVNIK sponzori, kotizacija, škola

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI učenici i učitelji koji sudjeluju u izvedbi projekta

Page 76: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Postanak i razvoj SAD-a

Politička dimenzija

CILJ Interpretirati tijek i razloge nastanka SAD-a, njihovo političko

i društveno uređenje te utjecaj za druge narode i države.

ISHODI

Prepoznati važne osobe i događaje pri nastanku SAD-a

Prepoznati važnost i utjecaj Deklaracije neovisnosti, Ustava

i uređenja SAD-a kao federacije na buduće države

Objasniti što je ustavna vlasti i argumentirati trodiobu vlasti

Objasniti što je demokracija

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Na početku sata analizirat ćemo povijesni zemljovid SAD-a,

nakon čega pratimo tekst u udžbeniku o nastanku SAD-a

vodeći se predviđenim ishodima učenja. U drugom dijelu

učenici u paru odgovaraju na pitanja iz udžbenika, te

analiziraju i uspoređuju shemu trodiobe vlasti u SAD-u i u

Hrvatskoj.

CILJANA GRUPA 7. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - povijest

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, izlaganje, demonstracija, analiza slikovnog

materijala, analiza pov. izvora, rasprava, pisanja, frontalni,

individualni, rad u paru.

RESURSI -udžbenik, zidna karta SAD-a, tekst „Deklaracije neovisnosti“,

olovka, bilježnica

VREMENIK Rujan 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-Shema trodiobe vlasti

-sastavak

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 77: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Francuska revolucija

Ljudsko-pravna dimenzija

CILJ

Uočiti koja su ljudska prava bila kršena kroz povijest, te

analizom Deklaracije o pravima čovjeka i građanina prepoznati

temeljna ljudska prava

ISHODI

Navesti osobe, događaje i pojmove o Francuskoj revoluciji

Prepoznati koja su se temeljna ljudska prava kršila u

Francuskoj revoluciji

Objasniti važnosti i odgovornost društva i pojedinca u

očuvanju ljudskih prava i prava na slobodu

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Ponavljamo sadržaje o Francuskoj revoluciji uz pomoć lente

vremena. Nakon toga učenici uspoređuju povijesne izvore

(Deklaraciju neovisnosti i Deklaraciju o pravima čovjeka i

građanina), te će iznositi svoje stavove i razmišljanja o ljudskim

pravima. Nabrajaju koja se sve ljudska prava krše na primjeru

Francuske revolucije.

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- povijest

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, rad na tekstu, zaključivanje, uspoređivanje,

demonstracija, analiza slikovnog materijala, teksta i pov. Izvora,

rasprava, frontalni, u paru, individualni, skupni

RESURSI Udžbenik, pov. izvor: Deklaracija neovisnosti i Deklaracija o

pravima čovjeka i građanina

VREMENIK Listopad 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- Iznošenje stavova o kršenju ljudskih prava

- Usporedba dviju Deklaracija

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 78: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Knjižnična građa – referentna zbirka

Kulturološka dimenzija, društvena dimenzija

CILJ

Poznavati referentnu zbirku i načine njezine uporabe u svrhu

proširivanja znanja. Znati pronaći, izabrati te primijeniti

informaciju.

ISHODI

Pronaći, izabrati te primijeniti traženu informaciju u rječniku,

pravopisu ili dječjoj enciklopediji.

Snalaženje u različitim izvorima znanja, povezivanje, uočavanje

različitih načina na koje su informacije prezentirane u

rječnicima, pravopisu i dječjim enciklopedijama.

Vježbanje skupnog rada, važnost svakog člana grupe u

ostvarivanju cilja.

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici se upoznaju s referentnom zbirkom i priručnicima koji

čine knjižničnu referentnu zbirku. Radom u grupi rješavaju

zadatke koristeći se izvorima informacija iz knjižnične

referentne zbirke i on-line priručnicima.

CILJANA GRUPA 7.a, 7.b, 7.c razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – Knjižnični odgoj i obrazovanje i hrvatski

jezik

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalni, individualni i grupni rad

Metode demonstracije, zapažanja, istraživanja, čitanja, pisanja,

rada u grupi, prezentiranja rada u grupi

RESURSI Priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici)

Računala

VREMENIK Listopad 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Praćenje ophođenja učenika prema učenicima u grupi. Suradnja

i solidarnost na razini grupe i razrednog odjela.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI

Školska knjižničarka Tatjana Skupnjak Žagi, učiteljice

hrvatskog jezika Katica Obadić i Maja Soldatek.

Page 79: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Learn about the USA history

Društvena dimenzija

CILJ

Upoznati učenike s poviješću američkih Indijanaca, osvijestiti

važnost osobnog dostojanstva i ravnopravnosti, zaštite

zajedničkih interesa i dobrobiti

ISHODI

-objašnjava svojim riječima značenje prava na sigurnost i dobar

život, prava na zaštitu

-opisuje što za njega/nju znači osobno dostojanstvo i objašnjava

zašto pravo na osobno dostojanstvo jednako pripada svakom

čovjeku

-pokazuje privrženost načelima pravednosti, izgradnje

demokratskih odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Oluja ideja na temu Indijanaca. Učenici čitaju tekst u udžbeniku

i uspoređuju sa svojim idejama. Pitanja i odgovori vezani uz

tekst. Iznošenje stavova i mišljenja. Učenici u skupinama

analiziraju i uspoređuju kršenje ljudskih prava, povredu

dostojanstva.

CILJANA GRUPA 7. b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-engleski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

Čitanje, istraživanje, izrada plakata i prezentacija, crtanje, rad u

paru, razgovor

RESURSI Udžbenik, vježbenica, Internet, slikovni materijali.

VREMENIK Listopad 2014.g(1 sat)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakati, prezentacije, praćenje, listići

TROŠKOVNIK /

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Majda Vizjak

Page 80: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Learn about the USA history

Društvena dimenzija

CILJ

Upoznati učenike s poviješću američkih Indijanaca, osvijestiti

važnost osobnog dostojanstva i ravnopravnosti, zaštite

zajedničkih interesa i dobrobiti

ISHODI

-objašnjava svojim riječima značenje prava na sigurnost i dobar

život, prava na zaštitu

-opisuje što za njega/nju znači osobno dostojanstvo i objašnjava

zašto pravo na osobno dostojanstvo jednako pripada svakom

čovjeku

-pokazuje privrženost načelima pravednosti, izgradnje

demokratskih odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Oluja ideja na temu Indijanaca. Učenici čitaju tekst u udžbeniku

i uspoređuju sa svojim idejama. Pitanja i odgovori vezani uz

tekst. Iznošenje stavova i mišljenja. Učenici u skupinama

analiziraju i uspoređuju kršenje ljudskih prava, povredu

dostojanstva.

CILJANA GRUPA 7 a, 7.c

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-engleski jezik

(izborna nastava)

METODE I

OBLICI

RADA

Čitanje, istraživanje, izrada plakata i prezentacija, crtanje, rad u

paru, razgovor

RESURSI Udžbenik, vježbenica, Internet, slikovni materijali.

VREMENIK Listopad 2014.g(1 sat)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakati, prezentacije, praćenje, listići

TROŠKOVNIK /

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Majda Vizjak, Marija Milihram

Page 81: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Dekalog : pravila za život u ljubavi i slobodi

Ljudsko – pravna dimenzija povezana s ostalim

dimenzijama

CILJ Ustavna zaštita prava građana (pravo na život, slobodu,

vlasništvo, privatnost i druga temeljna prava)

ISHODI

Znati kako su prava, slobode, dužnosti i odgovornosti

pojedinca kao građanina Republike Hrvatske uređeni

Ustavom i zakonima

Usporediti i zaključiti da je Ustav usko povezan s Deset

zapovijedi

Usporediti Dekalog i temeljna ljudska prava i uočiti

povezanost

Koristiti prava i slobodu u svakodnevnim situacijama, ali i

izvršavati svoje dužnosti i obveze

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Razgovarati i uspoređivati sadržaj Ustava Republike Hrvatske i

sadržaj Deset zapovijedi

Napisati vlastita pravila za izbjegavanje nasilja među

vršnjacima

Pratiti u medijima aktivnosti koje se protive Ustavu Republike

Hrvatske ili zapovijedima

CILJANA GRUPA 7. abc

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - vjeronauk

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, slušanje, kritičko mišljenje, pisanje pravila, rasprava

RESURSI Udžbenik, fotografije, Ustav Republike Hrvatske

VREMENIK Studeni 2014. ,2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Domaća zadaća, pregled bilježnica, evidencijske liste

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Monika Koren

Page 82: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

IGRE: Mini odbojka4:4

Društvena dimenzija

CILJ Razvijati kod učenika vrijednosti za timski rad, grupni rad,

suradnju u aktivnostima

ISHODI

Posjeduje vještine aktivnog slušanja

Razumije smisao timskog rada

Surađuje, aktivni je sudionik timskog rada

Razumije ul0ogu pojedinca u timskom radu

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Nakon uvodnog pripremnog dijela učenice ću podijeliti u

skupine, četvorke na odbojkaškom igralištu vježbaju visoko

vršno odbijanje lopte u četvorkama, slijedi igra, mini odbojka

sa zadanim, dogovorenim pravilima i sucem koje učenice

moraju poštovati, nakon završetka igre međusobno se

pozdravljaju i čestitaju na pobjedi.

CILJANA GRUPA 7. a, b, c razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - TZK

METODE I

OBLICI

RADA

Grupni rad, izmjenično-odjeljenski rad, frontalni rad,

individualni rad, razgovor, demonstracija, suradničko učenje

RESURSI Lopte odbojkaške, mreža za odbojku

VREMENIK Studeni 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Natjecanje u razredu

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Siniša Ercegovac

Page 83: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Prikazivanje i analiza podataka

Društvena dimenzija

CILJ Suradnja i grupni rad: pojam i iskustvo suradnje, modeliranje

radom skupine, dogovaranje, usklađivanje, iznošenje

zaključaka.

ISHODI

vodi i moderira rad grupe, usklađuje i oblikuje

zaključke, izvješćuje o njima

objašnjava važnost argumentiranja i dokazivanja

temeljenog na činjenicama

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Učenici pripremaju i provode istraživanje te prezentiraju

rezultate.

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - matematika

METODE I

OBLICI

RADA

grupni rad

RESURSI udžbenik

VREMENIK Studeni 2014., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Prezentacija

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Velibor Gojić

Page 84: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Mekušci - školjkaši

Ekološka dimenzija

CILJ Razvijati kod učenika ulogu pojedinca u osiguranju održivog

razvoja.

ISHODI

objašnjava važnost prava na zdravi okoliš i održivi

razvoj zajednice

objašnjava najčešće uzroke ugroženosti školjkaša te

načine njihove zaštite

obrazlaže posljedice izumiranja predstavnika skupine

mekušaca- školjkaša

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

- razgovorom doći do zaključka zašto je sakupljanje prstaca

dovelo do njegove ugroženosti zbog čega je danas strogo

zaštićena vrsta, za razliku od dagnje koja NIJE ugrožena

unatoč još većem sakupljanju u svrhu prehrane

- radom u paru učenici raspravljaju na pitanje: Može li se

izumiranja predstavnika neke skupine mekušaca, iako ona nije

na našem jelovniku, u konačnici odraziti i na naš život?

-učenici zapisuju u bilježnicu kako može svatko od nas

doprinijeti zaštiti ugroženih mekušaca te navode sve uzroke

ugroženosti školjkaša

- nakon rasprave na papir zapisujemo najčešće uzroke

ugroženosti školjkaša te načine zaštite i prilažemo u razrednu

mapu

CILJANA GRUPA 7. razredi (7. a,b,c)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - biologija

METODE I

OBLICI

RADA

- razgovor, argumentiranje, zaključivanje

- rad u paru

- pisanje

RESURSI Papir, pribor za pisanje, nastavni listići

VREMENIK prosinac 2014. (1 sat)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- pisani rad o najčešćim uzrocima ugroženost školjkaša te

načinima zaštite

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Gordana Kelemenić

Page 85: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Budnice

Politička dimenzija

CILJ Slušanjem i pjevanjem izraziti osjećaj domoljublja i čuvanja

nacionalne baštine

ISHODI

Istražuje hrvatske velikane znanosti i umjetnosti, kao i

pripadnike nacionalnih manjina koji su pridonijeli

hrvatskom i svjetskom napretku

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-Aktivnim slušanjem i pjevanjem usvojiti pjesmu i razumjeti

tekst i što je to budnica

-Potaknuti pjesmom učenici će argumentirati mišljenje o

hrvatskome narodnom preporodu.

-istraživanjem otkriti velikane hrvatske umjetnosti iz doba

preporoda

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

-Demonstracija,

-vođeni razgovor,

-aktivno i suradničko poučavanje,

-interpretacija pjesme

RESURSI Udžbenik, klavir, CD player, laptop i projektor, udžbenik

povijesti

VREMENIK Siječanj 2015. -1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrt na naučeno.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 86: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Oda, himna

Politička dimenzija

CILJ Slušanjem i pjevanjem upoznati i usvojiti himnu Europske

unije.

ISHODI Pokazati privrženost načelima pravednosti, izgradnje

demokratskih odnosa i zaštiti zajedničke dobrobiti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-Aktivnim slušanjem i pjevanjem upoznati himnu EU-

-razgovorom o tekstu otkriti i raspraviti zašto je upravo ta

skladba odabrana za himnu EU

-podsjetiti na dan ulaska RH u Europsku Uniju

-u skupinama učenici na radu s tekstom naučiti će što je to

„načelo pravednosti-te će zajedničkim izlaganjem izvući

najbitnije pojmove na tu temu

CILJANA GRUPA 7.razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Demonstracija, vođeni razgovor aktivno i suradničko

poučavanje, rad u skupinama, istraživanje

RESURSI Udžbenik, klavir, cd-player

VREMENIK Siječanj 2015.-1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrt na naučeno

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 87: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Sastav i svojstva zraka

Ekološka dimenzija

CILJ Osvijestiti učenike da svatko ima pravo na zdravi okoliš i

održivi razvoj zajednice.

ISHODI

Opisuje i potkrepljuje podacima ulogu pojedinca i civilnog

društva u osiguranju održivog razvoja i zaštiti živih biča te

prirodnog i kulturnog okoliša

Učenik će prepoznati opasnosti po zdravlje djece uzrokovane

štetnim sastojcima iz rafinerije mjesta , ali će ukazati i na

mogućnost rješavanja.

Učenik će pojasniti i protumačiti pozitivne i negativne

utjecaje rafinerije na cjelokupni razvoj mjesta i šire

zajednice.

Učenik će primijeniti znanja i stavove o zagađenju zraka i

razvoju na štetu pojedinca ako se nađe u sličnoj situaciji.

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenike podijelim u skupine, svaka skupina dobije jedan radni

listić, svaka skupina predstavlja jednu interesnu skupinu:

gradonačelnik, radnici u rafineriji, stanovnici mjesta, ekološke

udruge, vlasnici rafinerije. Kratko ispričam priču o zagađenju

zraka. Svaka skupina učenika raspravlja o problemu sa svoga

stajališta i dogovaraju se o činjenicama kako najbolje riješiti

problem zagađenja zraka.

CILJANA GRUPA 7. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - kemija

METODE I

OBLICI

RADA

- grupni rad

- razgovor, zaključivanje

RESURSI Radni listići za rad u skupini

VREMENIK Siječanj 2015. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Kvaliteta zastupanja vlastitog stajališta pokazat će vrijednost

ovog nastavnog sata.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Stipo Papić

Page 88: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Energija (obnovljivi izvori energije)

Ekološka dimenzija

CILJ Upoznati učenike s pojmom energije, te ekološkom važnosti

korištenja obnovljivih izvora energije.

ISHODI

Definirati energiju

Objasniti na primjerima iz svakodnevnog života prijelaz i

pretvorbe energije

Iskazati zakon očuvanja energije

Navesti obnovljive izvore energije

Objasniti važnost korištenja obnovljivih izvora energije

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Nakon upoznavanja pojma energije, slijedi rasprava o vrstama

energije i izvorima energije. Učenici po grupama pripreme

prezentaciju o vrstama izvora energije. Kroz raspravu

komentiraju koje vrste izvora su prihvatljivije u ekološkom

smislu.

Učenici iznose mišljenja i upisuju u tablicu za svaki izvor

argumente za i protiv, uspoređuju odredbe Zakona o održivom

razvoju.

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - fizika

METODE I

OBLICI

RADA

Metoda pisanja, usmenog izlaganja, razgovora, rasprava,

analiza, kritičko mišljenje, zaključivanje

Frontalni, individualni, rad u skupinama

RESURSI Internet, ppt prezentacija, laptop, projektor, zakon

VREMENIK Veljača 2015. g, 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izrada ppt prezentacije

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Katica Erlih

Page 89: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Ploha - Ravnoteža i ritam u kompoziciji

Gospodarska dimenzija

CILJ Osposobiti učenike da spoznaju da dobar dizajn ne jamči

kvalitetan proizvod

ISHODI

opisivati trošenje na racionalan način vodeći računa o

vlastitoj ekonomskoj sigurnosti, o zaštiti okoliša,

zdravlja te socijalnoj odgovornosti

pokazati otpornost na agresivne marketinške kampanje

i pokušaje manipulacija

pokazati etičan odnos prema novcu

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U uvodu učenici analitički promatraju primjere likovnih djela

(kvalitetan dizajn ambalaže, a koji sadrži nekvalitetan

proizvod), likovno se izražavaju u slikarskim tehnikama

dizajnirajući ambalažu proizvoda, vrednuju i analiziraju

likovne uratke.

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- likovna kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama

Učitelj motivira, koristi metodu demonstracije, potpitanjima

vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa učenicima

analizira i vrednuje likovne uratke.

RESURSI Učitelj, likovni pribor za rad: slikarski: papiri u boji, škare,

ljepilo.

VREMENIK 2 školska sata u ožujku 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Prodajna učenička izložba u školi i izvan škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Marela Žamić-Levačić

Page 90: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Država jugoistočne Europe

Društvena dimenzija, Međukulturna dimenzija

CILJ -obrazložiti etnički i vjerski mozaik naroda s naglaskom na pravo

svakog naroda na samoodređenje

ISHODI

Objašnjava značenje pojave društvene isključenosti i

diskriminacije,

Povezuje društvenu isključenost s društvenom nepravdom i

društveno osjetljivim položajem,

Osuđuje rat kao koncept i predlaže alternativne metode rješavanja

sukoba,

Opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan za

izgradnju demokratske zajednice,

Pokazuje privrženost uzajamnom razumijevanju, poštovanju,

suradnji i solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini

Prepoznaje i suzbija predrasude većinske nacije prema

nacionalnim manjinama, a nacionalne manjine prema većinskoj

naciji

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U uvodnom izlaganju oslikati etničku i vjersku strukturu naroda

balkanskog područja, diskusijom objasniti da u svakoj državi

jugoistočne Europe uz većinski narod žive brojne manjine kao

posljedica čestih promjena granica u prošlosti.

Izraditi tablicu u kojoj će navesti države jugoistočne Europe, te im

pridružiti većinske narode i najbrojnije nacionalne manjine za svaku

državu. U tablicu će uključiti i glavne vjerske skupine u svakoj

državi. Slijedi diskusija o predrasudama većinske nacije prema

nacionalnim manjinama i obrnuto. Za sljedeći nastavni sat piše esej o

uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i solidarnosti na

razini razreda, škole i društva u cjelini.

CILJANA GRUPA 7. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-geografija

METODE I

OBLICI

RADA

-metoda pisanja, metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora,

čitanja, demonstracije, frontalni, individualni, skupni rad

RESURSI -tekstovi i ilustrativni materijal i z udžbenika, olovka, bilježnica

VREMENIK -travanj 2015., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-sudjelovanje u grupnoj diskusiji, izražavanje stavova o represivnim

režimima, esej o uzajamnom razumijevanju, poštovanju, suradnji i

solidarnosti na razini razreda, škole i društva u cjelini

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Tatjana Zagorščak, prof.

Page 91: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Samostalna izrada prezentacije

Društvena dimenzija

CILJ Izraditi prezentaciju i razviti samopouzdanje učenika prilikom

javnog predstavljanja prezentacije.

ISHODI

učenici koriste komunikacijske i prezentacijske vještine

prilikom izlaganja,

uočavaju svoje komunikacijske i prezentacijske

sposobnosti i koriste ih, stječu samopouzdanje

razvija se sposobnost uočavanja prednosti grafičkog

načina izražavanja i kako svakodnevne životne situacije

izražavati kroz grafičke prezentacije

razvija se smisao za estetiku, kreativan i slobodan način

izražavanja , slobodno kritičko mišljenje

razvijanje tolerancije i prava na različit estetski izražaj i

drugačije mišljenje

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će samostalno izraditi prezentaciju na zadanu temu

korištenjem pripremljenih materijala i pretraživanjem Interneta.

Putem javnog nastupa pred razredom, učenici će prezentirati

svoja rješenja.

CILJANA GRUPA 7. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - informatika

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalni, individualni, grupni, praktičan rad na računalu,

usmeno izlaganje, razgovor, demonstracije, analiza,

zaključivanje

RESURSI računala, MS PowerPoint, internet

VREMENIK travanj 2015., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Radovi učenika bit će vidljivi na računalima u informatičkoj

učionici

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Mirjana Voćanec

Page 92: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Neue Maßnamen gegen das Rauchen

Društvena dimenzija

CILJ Osvijestiti vrijednost prijateljstva, probleme mladih, njihove

interese i potrebe.

ISHODI

opisati što za njih znače prijatelji, koji je značaj i

vrijednost prijateljstva, koji su problemi mladih ,

njihovi interesi i potrebe

voditi intervju, primijeniti naučene konstrukcije, fraze

u komunikaciji

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu teme učenici će moći rezimirati kratak tekst,

izvesti zaključke o pročitanom tekstu. Učenici će biti u stanju

pripremiti intervju i koristiti nove fraze, konstrukcije iz teksta,

ukazati na probleme, interese i potrebe mladih uz pomoć

slušnih materijala i tekstova.

CILJANA GRUPA 7. a, 7.c razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – njemački jezik

METODE I

OBLICI

RADA

slušanje, rad u grupi, izvođenje zaključaka, intervju, rad u

paru,

igranje uloga, individualni rad

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica

VREMENIK travanj 2015. - 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

plakat, prezentacija, intervju

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Krešimir Golub

Page 93: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Zwei Freunde unterhalten sich

Društvena dimenzija

CILJ Osvijestiti vrijednost prijateljstva, probleme mladih, njihove

interese i potrebe.

ISHODI

opisati što za njih znače prijatelji, koji je značaj i

vrijednost prijateljstva, koji su problemi mladih ,

njihovi interesi i potrebe

voditi intervju, primijeniti naučene konstrukcije, fraze

u komunikaciji

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će moći rezimirati kratak tekst, izvesti zaključke o

pročitanom tekstu, koristiti nove fraze, konstrukcije iz teksta.

Bit će u stanju ukazati na probleme, interese i potrebe mladih

uz pomoć slušnih materijala i tekstova.

CILJANA GRUPA 7. b razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – njemački jezik izb.

METODE I

OBLICI

RADA

slušanje, rad u grupi, izvođenje zaključaka, intervju, rad u

paru,

igranje uloga, individualni rad

RESURSI udžbenik, radna bilježnica

VREMENIK travanj 2015. - 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

plakat, prezentacija, intervju

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Krešimir Golub

Page 94: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Ivana Marinić: To nisam ja

Društvena dimenzija

CILJ -osvijestiti učenicima međuvršnjačko nasilje, internetsko nasilje

i njegove posljedice

ISHODI

-iskazuje solidarnost i pruža pomoć učenicima – žrtvama

vršnjačkoga nasilja

-objašnjava svojim riječima značenje prava sigurnosti na

internetu i prava na zaštitu dostojanstva čovjeka

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-nakon pročitanog teksta učenici će analizirati likove i događaje

-izražavat će svoje stavove o problemu vršnjačkoga nasilja,

potrebe dobre komunikacije s roditeljima i vrijednostima

današnjih mladih ljudi

-organiziraju raspravu na temu Kako spriječiti internetsko

nasilje

CILJANA GRUPA 7. a, b, c

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – Hrvatski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

-usmjereni razgovor, čitanje i rad na tekstu, rasprava,

pojedinačni, u paru, čelni

RESURSI Čitanka, Internet, časopisi za mlade

VREMENIK Svibanj 2015. – 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Rasprava

TROŠKOVNIK ---

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Katica Obadić, Maja Soldatek

Page 95: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Donošenje razrednih pravila u slučaju nasilja

Politička dimenzija

CILJ Donijeti pravila koja reguliraju odnose među učenicima,

vrijednosti i posljedice kršenja pravila.

ISHODI

razlikuje vrijednosti i nepodobno ponašanje

formulira, usklađuje i donosi pravila razreda kojima se

štite temeljna prava u razredu i školi: pravo na osobno

dostojanstvo, na sudjelovanje, obrazovanje, razvoj svih

svojih sposobnosti (talenata) i druga

drži se dogovorenih pravila razreda

kreira mjere za nadoknadu štete ili povrede u slučaju

kršenja pravila

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

- razgovor o nasilničkom ponašanju među učenicima -

naglašavam kako nećemo navoditi imena učenika - podsjećam

učenike koje su sve oblici nasilničkog ponašanja - učenici su

podijeljeni u 5 grupa, svaka grupa treba razmisliti i napisati 5

pravila za ponašanje koje ne žele u razredu, pravila se ne

odnose na odnos prema radu, disciplini, učiteljima ... -

naglašavam kako pravila trebaju regulirati odnose prema

učenicima te da navedu i posljedicu za kršenje pravila -

izlaganjem svake grupe donosimo 5 zajedničkih pravila za

ponašanje koje ne želimo u razredu i posljedice

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

- grupni rad, razgovor, pisanje

RESURSI - hamer papir, A4 papiri, flomasteri, ljepilo, slika razreda

VREMENIK rujan 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- plakat sa razrednim pravilima u slučaju nasilja

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Marela Žamić-Levačić, Majda Vizjak, Tatjana Zagorščak

Page 96: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Izbor razrednog rukovodstva

Politička dimenzija

CILJ

Razumjeti zašto je ljudima potrebna vlast, koja su ljudska

prava, obaveze i odgovornosti ljudi i učenika u razredu,

osobine onih na vlasti i razrednog rukovodstva

ISHODI

-navodi da je učenik građanin razreda i škole po tome što ima

pravo birati i biti biran za predsjednika razreda, zamjenika ili

člana Vijeća učenika

-navodi koje su osobine predsjednika razreda

-prihvaća razred kao demokratsku zajednicu i sudjeluje u

upravljanju

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-Govorim učenicima da zamisle jedno pravo za koje smatraju

da ga sva djeca trebaju imati u svom životu i jedno pravo koje

trebaju imati u razredu te neka ih napišu u učeničku mapu

-Kako ta prava mogu biti zaštićena? Zamislite kako bi izgledao

život ljudi bez zakona? Kako bi izgledao takav život u

razredu?-učenici razgovaraju u paru.

-u malim grupama odgovaraju na pitanja:

1.Koje su prednosti, a koji nedostatci života bez zakona i

pravila?

2.Što bi se tada moglo dogoditi s ljudskim pravima? Učenici

zaključuju zašto je potreban predsjednik u razredu. Koja je

njegova uloga? Koja je uloga svih vas ostalih? Izbor

predsjednika razreda

CILJANA GRUPA 7.razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

Rad u paru, razgovor, individualni rad, grupni rad, pisanje

RESURSI Listići za glasanje

VREMENIK Rujan 2014.g., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-uspješnost predsjednika razreda

TROŠKOVNIK /

NOSITELJI

ODGOVORNOSTI Marela Žamić Levačić,Majda Vizjak,Tatjana Zagorščak

Page 97: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Moja domovina

Međukulturna dimenzija

CILJ -osvijestiti učenike o međukulturnoj različitosti

ISHODI

Prepoznaje kod kuće istražuju koji su sve hrvatski velikani

u znanosti i umjetnosti kao i pripadnici nacionalnih manjina

doprinijeli hrvatskom i svjetskom napretku

Poštuje međukulturne različitosti u svom razredu i školi

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici kod kuće istražuju koji su sve hrvatski velikani u

znanosti i umjetnosti kao i pripadnici nacionalnih manjina

doprinijeli hrvatskom i svjetskom napretku

Radom u grupi osmisliti plakat o određenoj osobi, njenim

zaslugama

Razgovor o tome što su nacionalne manjine, kojih sve

nacionalnih manjina ima u Hrvatskoj

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

-individualni rad, grupni rad, razgovor, pisanje

RESURSI Laptop, LCD projektor, Internet, slike, papiri, flomasteri

VREMENIK Veljača 2015. 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- Plakat o hrvatskim znanstvenicima i umjetnicima kao i

nacionalnim manjinama

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Tatjana Zagorščak, Majda Vizjak, Marela Žamić Levačić

Page 98: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Sukob i suradnja

Društvena dimenzija

CILJ Shvatiti da je svaki sukob rješiv ukoliko se primjenjuje

nenasilna komunikacija.

ISHODI

određuje što je i koju ulogu imaju dijalog,

pregovaranje,

dokazivanje temeljeno na činjenicama, donošenje

zajedničkih zaključaka u upravljanju sukobima

koristi komunikacijske vještine – aktivno slušanje,

parafraziranje, sažimanje, fokusiranje, preoblikovanje,

ja-poruke, ti-poruke

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

- razgovorom ponoviti što je sukob, kakav sukob može biti -

pitam učenike da daju primjere sukoba u razredu i kako bi ih

oni mogli riješiti - navodim koje su komunikacijske vještine -

dvoje učenika pred razredom istu situaciju rješavaju ja- i ti-

porukama (pripremljen tekst) - učenici radom u paru čitaju

jednu priču sukoba: koriste komunikacijske vještine kod

donošenja rješenja

CILJANA GRUPA 7. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

- individualni rad, rad u paru , razgovor, pisanje

RESURSI -

VREMENIK veljača 2014. (2 sata)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- snalaženje učenika u sukobima na miroljubivi način

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI MarelaŽamić-Levačić, Majda Vizjak, Tatjana Zagorščak

Page 99: Izvedbeni plan i program GOO

8. RAZRED

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 8.a

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR.

SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom šk. god.

2014./2015. 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014. 1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac 2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/

svibanj 2015. 3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015. 1

Parlamentarne demokracije u 1920.-ima: Europa i SAD

Politička dimenzija Međupredmetno - povijest Rujan 2014. 1

Igre: Igra košarke 3:3 ili 5:5 (K) Društvena dimenzija Međupredmetno - TZK Listopad 2014. 2

Gjelem, Gjelem Međukulturna dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Ljubav se ne trži/ Naranča Međukulturna dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Kritički odnos prema Internetu Ljusko-pravna i društvena dimenzija Međupredmetno- informatika Prosinac 2014. 2

Life in Australia Društvena dimenzija Međupredmetno-engleski jezik, izb.

Prosinac 2014. 1

Stanovništvo Hrvatske Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno-geografija Prosinac 2014. 1

Alkoholi Gospodarska i ljudsko pravna dimenzija Međupredmetno- kemija Veljača 2015. 1

Page 100: Izvedbeni plan i program GOO

Galileo Galilei Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno - fizika Veljača 2015. 1

Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata Međukulturalna dimenzija Međupredmetno- vjeronauk Veljača 2015. 2

Frauenkleidung und Männerkleidung Društvena dimenzija Međupredmetno – njemački jezik

Ožujak 2015. 1

Osjetilo vida i sluha Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno - biologija Travanj 2015. 1

Povijest hrvatskoga jezika od 20. st. Međukulturna dimenzija Međupredmetno – hrvatski jezik

Travanj 2015. 2

Boja - Oblik i boja Ekološka dimenzija Međupredmetno- likovna kultura

Svibanj 2015. 2

Oplošje i volumen kvadra Ekološka i gospodarska dimenzija Međupredmetno- matematika Svibanj 2015. 2

Postanak i razvoj samostalne Hrvatske (Slom komunizma u Hrvatskoj)

Politička dimenzija Međupredmetno- povijest Svibanj 2015. 1

Razredna pravila, Izbor predsjednika Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014. 2

Upravljanje emocijama Društvena dimenzija Sat razrednika Veljača, travanj

2015. 3

UKUPAN BROJ SATI: 38

Page 101: Izvedbeni plan i program GOO

Izvedbeni plan i program Građanskog odgoja i obrazovanja, 8.b

NASTAVNA TEMA DIMENZIJA MODEL MJ./GOD BR.

SATI

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Tijekom šk. god.

2014./2015. 3

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara Ljudsko pravna i međukulturna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Studeni 2014. 1

Božićno druženje Društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Prosinac 2014. 3

Zelena čistka Ekološka i društvena dimenzija Izvanučionička aktivnost Travanj/

svibanj 2015. 3

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

Društvena, kulturna, ljudsko – pravna dimenzija

Izvanučionička aktivnost Svibanj 2015. 1

Parlamentarne demokracije u 1920.-ima: Europa i SAD

Politička dimenzija Međupredmetno - povijest Rujan 2014. 1

Igre: Igra košarke 3:3 ili 5:5 (K) Društvena dimenzija Međupredmetno - TZK Listopad 2014. 2

Gjelem, Gjelem Međukulturna dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Ljubav se ne trži/ Naranča Međukulturna dimenzija Međupredmetno – glazbena kultura

Studeni 2014. 1

Kritički odnos prema Internetu Ljusko-pravna i društvena dimenzija Međupredmetno- informatika Prosinac 2014. 2

Life in Australia Društvena dimenzija Međupredmetno-engleski jezik Prosinac 2014. 1

Stanovništvo Hrvatske Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno-geografija Prosinac 2014. 1

Alkoholi Gospodarska i ljudsko pravna dimenzija Međupredmetno- kemija Veljača 2015. 1

Galileo Galilei Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno - fizika Veljača 2015. 1

Page 102: Izvedbeni plan i program GOO

Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata Međukulturalna dimenzija Međupredmetno- vjeronauk Veljača 2015. 2

Vor der Reise Međukulturna dimenzija Međupredmetno – njemački jezik, izb.

Ožujak 2015. 1

Osjetilo vida i sluha Ljudsko-pravna dimenzija Međupredmetno - biologija Travanj 2015. 1

Povijest hrvatskoga jezika od 20. st. Međukulturna dimenzija Međupredmetno – hrvatski jezik

Travanj 2015. 2

Boja - Oblik i boja Ekološka dimenzija Međupredmetno- likovna kultura

Svibanj 2015. 2

Oplošje i volumen kvadra Ekološka i gospodarska dimenzija Međupredmetno- matematika Svibanj 2015. 2

Postanak i razvoj samostalne Hrvatske (Slom komunizma u Hrvatskoj)

Politička dimenzija Međupredmetno- povijest Svibanj 2015. 1

Razredna pravila, Izbor predsjednika Politička dimenzija Sat razrednika Rujan 2014. 2

Upravljanje emocijama Društvena dimenzija Sat razrednika Veljača, travanj

2015. 3

UKUPAN BROJ SATI: 38

Page 103: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Volontiranje u lokalnoj zajednici : Caritas, socijalna

samoposluga, Crveni križ

Društvena dimenzija

CILJ Učenje socijalnih vještina i društvena solidarnost

ISHODI

Obrazlaže što je dobrovoljni društveni rad u zajednici i

zašto pridonosi razvoju osobnih sposobnosti, zajedničkog

dobra i društvenog dobra u cjelini

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI Sudjelovanje u akcijama solidarnosti i volontiranja

CILJANA GRUPA 1.- 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvaučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, izvještaji i iznošenje osobnih stavova

RESURSI Listići s konkretnim potrebama, potvrde o sudjelovanjima

VREMENIK Tijekom školske godine 2014./2015., 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Javna prezentacija prikupljenih dobara i rezultata dobrovoljne

pomoći. Konkretna pomoć najpotrebnijima u našoj zajednici

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Monika Koren i Davor Hohnjec

Page 104: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Ljudsko pravna dimenzija

Međukulturna dimenzija

CILJ Uputiti učenike u njihova temeljna prava na sretno djetinjstvo,

sigurnost, dobar život, zaštitu i osobno dostojanstvo.

ISHODI

Upoznati učenike sa strahotama Domovinskog rata i stradanjima

hrvatskog naroda. Obilježiti Dan sjećanja na žrtve koje su svoj

život

položile za obranu Vukovara i Hrvatske. Naučiti cijeniti slobodu i

izraziti poštivanje prema hrvatskim braniteljima.

Razvijati i poticati mir, toleranciju, uvažavanje i mirno rješavanje

sukoba. Poticati na istinoljubivost, odgovornost i toleranciju.

Razvijati etička načela, stavova i mišljenja. Naglasiti važnost

poštivanja temeljnih ljudskih prava ljudi i djece. Osuditi rat kao

sredstvo rješavanja sukoba. Znati cijeniti žrtve hrvatskih

branitelja. Usvajati pozitivan stav prema braniteljima i

opravdanosti obrambenog Domovinskog rata.

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

CILJANA GRUPA Predmetna nastava

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička nastava

METODE I

OBLICI

RADA

Povezivanje, slušanje, kritičko mišljenje i promišljanje

RESURSI Powerpoint prezentacija, plakati

VREMENIK Studeni 2014. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici će biti pohvaljeni i nagrađeni za svoje radove i

prezentacije.

Prezentacija na satu povijesti. Vrednovanje zajedničkog

istraživačkog rada. Ne govoriti o svojoj prošlosti našim mladima,

znači izgubiti svoju budućnost . Ona su nada u bolje sutra, ona su

budućnost.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur, Ivanka Hohnjec

Page 105: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Božićno druženje

Društvena dimenzija

CILJ

Okupiti učenike s ciljem promicanja humanih vrednota. Ostvariti

suradnju među učenicima i nastavnicima, roditelja i mještana.

Sakupljanje novčanih sredstava za pomoć bližnjima (učenicima

naše škole) i drugima kojima je pomoć potrebna.

ISHODI Poticati učenike da u ozračju Došašća iščekuju Isusovo rođenje i

božićnu radost podijele s drugim ljudima. Poticati na zajedništvo,

radost i slavljenje Božića u obitelji, školi i zajednici

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

Učenici s voditeljima radionica koje se odvijaju tijekom 11. i 12.

mjeseca te kroz izvannastavne aktivnosti pripremaju božićne

ukrase i kolače. U suradnji s učenicima učitelji (voditelji

radionica) osmišljavaju izgled svog štanda.

CILJANA GRUPA Svi učenici

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost (5. -8. r.)

METODE I

OBLICI

RADA

Individualni i grupni oblik rada

RESURSI Materijal za božićne ukrase

VREMENIK Prosinac 2014. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

Povratna informacija kroz razgovor s učenicima, nastavnicima i

roditeljima. Odaziv učenika, roditelja i nastavnika. Prikupljena

novčana sredstva.

TROŠKOVNIK Troškove snosi škola.

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI

1. predmetni učitelji

2. učitelji razredne nastave

3. nositelji kulturne i javne djelatnosti

Page 106: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Zelena čistka

Ekološka dimenzija, društvena dimenzija

CILJ

okupiti sve učenike i učitelje u zajedničkoj akciji

čišćenja i uređenja okoline škole, u proljeće 2015.

uz rad da se sudionici i zabave

ISHODI

podignuti svijest o važnosti očuvanja okoliša, prirode i

planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju

svi sudionici akcije da osjete radost suradnje,

zajedničkog rada i povezanosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Skupiti smeće oko školske zgrade i razvrstati ga. Okopati i

isplijeviti korov, orezati grmlje, pograbljati grančice i preostalo

lišće, posaditi jednogodišnje cvijeće, grmlje i stabla.

CILJANA GRUPA Učenici 1.- 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Izvanučionička aktivnost

METODE I

OBLICI

RADA

Praktičan rad, individualni i grupni rad

RESURSI Alat za rad – motika, grablje, škare, tačke

VREMENIK Travanj/svibanj 2015. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Praćenje ophođenja učenika prema učenicima u grupi. Suradnja

i solidarnost na razini grupe, razrednog odjela i na razini cijele

škole.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Ravnateljica, školska knjižničarka, pedagoginja, svi učitelji

Page 107: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

„Max traži zvijezdu“ / „Max sucht den Superstar“

društvena, kulturna, ljudsko - pravna

CILJ

Stjecanje znanja o kulturama drugih naroda, razumijevanje

kulture vlastitog naroda, poticanje razvoja nacionalnog

identiteta, suzbijanje predrasuda o kulturama i povijesti drugih

naroda, razumijevanje prirode prava i načina uspostavljanja

društvenih, etičkih i pravnih normi i pravila od važnosti za

zajednički život

ISHODI učenik kao emancipirani i društveno angažirani

građanin različitih zajednica u kojima ima status nositelja

prava i odgovornosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Talent show na njemačkome jeziku u kojem sudjeluju osnovne

škole s područja Republike Hrvatske, Republike Slovenije te

Bosne i Hercegovine.

CILJANA GRUPA učenici 5. - 8. razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL izvan-nastavno; projekti škole i društvene zajednice u sklopu

školskog kurikuluma

METODE I

OBLICI

RADA

grupni rad, suradničko učenje, istraživačko učenje, metode i

oblici rada potrebni za razvoj kompetencije u području

komunikacijskih vještina

RESURSI razglas, rasvjeta, prijave kandidata/ internet, pravila natjecanja

Max traži zvijezdu

VREMENIK svibanj 2014; 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- javnom prezentacijom rada i postignuća učenika na

natjecanju, časopisu „Max“, web stranice škole i lokalnim

medijima

-analizom svih provedenih aktivnosti i postupaka na

sastancima povjerenstva za organiziranje natjecanja

TROŠKOVNIK sponzori, kotizacija, škola

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI učenici i učitelji koji sudjeluju u izvedbi projekta

Page 108: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Parlamentarne demokracije u 1920.-ima: Europa i SAD

Politička dimenzija

CILJ Objasniti pojam i smisao demokracije, nastanak i razvojni put

demokratskih društava kroz povijest

ISHODI

Definirati pojam demokracija, demonstracija, razlikovati

demokratski režim od diktatorskog

Razvijati kritičko mišljenje prema državama koje su

uskraćivale osnovne građanske slobode i istaknuti

demokraciju kao prihvatljivi oblik vladavine

Objasniti što je ustavna vlast i argumentirati zašto je

potrebna trodioba vlasti

Odrediti hrvatskog građanina kao političkog subjekta i

nositelja hrvatske državnosti

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će se prisjetiti pojma demokracije, nakon čega ćemo

izdvojiti obilježja demokratskih država. Analizom teksta u

udžbeniku učenici će uočiti obilježja europskih demokracija i

demokracije u SAD-u. Navest će koja obilježja demokracije

prepoznaju u svojoj zemlji, u svojoj svakodnevici.

CILJANA GRUPA 8. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - povijest

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, rad na tekstu, izlaganje, demonstracija, frontalni,

individualni.

RESURSI Zidni zemljovid, udžbenik, radna bilježnica, bilježnica.

VREMENIK Rujan 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-usporedba demokratskih i diktatorskih režima

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 109: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Igre: Igra košarke 3:3 ili 5:5 (K)

Društvena dimenzija

CILJ Osposobiti učenike za timski rad, rad u skupini, međusobnu

suradnju i pomaganje

ISHODI

učenik koristi komunikacijske vještine, razumije i reagira na

potrebe suigrača u grupi, navodi pravila grupnog rada i timski

sudjeluje u igri

shvaća važnost djelovanja pojedinca u timu

razvija aktivni međusobni suradnički odnos

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Uvodni razgovor o poštivanju pravila igre, međusobnom odnosu

u igri, poštivanju suca i suigrača, posljedicama za neizvršavanje

pravila. Učenici su podijeljeni u grupe po pet i igraju košarku,

poštujući pravila i međusobno surađujući s ciljem postizanja što

boljeg rezultata. Nakon deset minuta slijedi izmjena grupa.

Proglašava se pobjednik i komentira rezultat i ponašanja tijekom

igre.

CILJANA GRUPA 8. a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - TZK

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalni, individualni, u paru i grupni rad, razgovor,

demonstracija, analiza plesnih koraka, zaključivanje,

RESURSI CD player, kompaktni disk, Internet, laptop, projektor,

VREMENIK Listopad, 2014. ( 2 sata )

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Međusobno natjecanje u razredu i između razreda

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Predrag Dobrotić

Page 110: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Gjelem, Gjelem

Međukulturna dimenzija

CILJ Pjevanjem, slušanjem izraziti obilježja tradicijske glazbe

pojedinih manjina u RH

ISHODI

Prepoznaje suzbija predrasude većinske nacije prema

nacionalnim manjinama te nacionalne manjine prema

većinskoj naciji

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-Pjevanjem aktivnim slušanjem upoznati i usvojiti romsku

himnu, te prepoznati elemente romske glazbe u glazbenim

primjerima

-raspraviti zakon o ljudskim pravima vezano uz nacionalne

manjine (ustav RH)

-razgovorom procijeniti postojanje predrasuda vezano uz

Rome u Hrvatskoj

CILJANA GRUPA 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

-poučavanje demonstracijom

-razgovor

Istraživanje

rasprava

RESURSI Multimedijska pomagala (projektor, laptop, zvučnici)

udžbenik, internet klavir, ustav RH, zakon o manjinama

VREMENIK Studeni 2014.-1. sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec, učiteljica glazbene kulture

Page 111: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Ljubav se ne trži/ Naranča

Međukulturna dimenzija

CILJ Ocijeniti značaj i vrijednosti tradicijske glazbe za nacionalni

identitet, a što su globalizacijski kulturni trendovi

ISHODI 0bjašnjava što je nacionalni identitet, a što su globalizacijski

kulturni trendovi

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-potaknuti učenike da razgovorom ocijene značaj i vrijednost

tradicijske glazbe za nacionalni identitet

-učenici će dobiti tekstove na temu: pojam globalizacija,

nastanak globalizacija, počeci stvaranja globalne kulture,

aspekti globalizacije

CILJANA GRUPA 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – glazbena kultura

METODE I

OBLICI

RADA

-iskustveno učenje,

-rad u skupinama

-poučavanje demonstracijom i razgovorom

RESURSI

Multimedijska pomagala, udžbenik, internet, klavir, članak na

temu globalizacija.

VREMENIK Studeni 2014. 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Osobna zapažanja, bilješke, osvrti na naučeno-

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Slava Požgajec

Page 112: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Kritički odnos prema Internetu

Ljudsko-pravna dimenzija, Društvena dimenzija

CILJ

Naučiti da se prema sadržajima na internetu treba kritički odnositi te da

pri komunikaciji s drugim osobama na internetu treba biti oprezan i da je

potrebno zaštititi svoj identitet.

ISHODI

Učenik:

objašnjava razloge za poštovanje pravila lijepog ponašanja na internetu

objašnjava i opisuje oblike rizičnog ponašanja na internetu

zna nabrojiti kojim su opasnostima djeca i mladi najčešće izloženi na

internetu

aktivno sudjeluje u uočavanju e-nasilja i rizičnih ponašanja na

internetu – prijavljuje ih roditeljima i učiteljima

primjenjuje sigurnosne postavke zaštite privatnosti i osobne sigurnosti

na društvenim mrežama, koristi društvene mreže za širenje

prijateljstva, dijeljenje obrazovnih sadržaja, zabavnih sadržaja

pokazuje otpornost na e-provokacije te društveno nepoželjno i rizično

ponašanje

pokazuje privrženost dobrobitima interneta i društvenih mreža te

izbjegava moguće zlouporabe

zna kako provjeriti pouzdanost sadržaja na web-stranicama

KRATKI OPIS

AKTIVNOSTI

Razgovor, rasprava – što radimo i kako se ponašamo na internetu?

Izlaganje o opasnostima na internetu i kako procijeniti sigurnost web-

sadržaja;

Pretraživanje informacija na internetu;

Proučavanje brošura o sigurnosti, zaštiti privatnosti i lijepom ponašanju na

Internetu te članaka o Danu sigurnijeg Interneta;

Prokomentirati rizike i zloupotrebe koje nastaju zbog informacija koje

postavljamo na svoje profile na Facebooku, koji su to zlonamjerni

programi, što je to Clickjacking, Phishing te kako se što efikasnije možemo

štititi od svih tih navedenih prijetnji.

CILJANA GRUPA 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- informatika

METODE I

OBLICI

RADA

Metoda usmenog izlaganja, razgovora, rad na tekstu, rasprava, rad na

računalu, frontalni rad, individualni rad

RESURSI računala, Internet, udžbenik, brošure o sigurnosti na Internetu, zaštiti

privatnosti, pravilima lijepog ponašanja na Internetu

VREMENIK Prosinac 2014., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- sudjelovanje u grupnoj diskusiji, izražavanje stavova o

prednostima i opasnostima Interneta

- domaći uradak

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Mirjana Voćanec

Page 113: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Life in Australia

Društvena dimenzija

CILJ Upoznati učenike s Australijom i razvijati međukulturni dijalog

ISHODI

-opisuje u čemu se sastoji interkulturni dijalog i zašto je važan

za izgradnju demokratske zajednice

-opisuje najvažnija obilježja hrvatske većinske nacionalne

kulture i kultura nacionalnih i religijskih manjina u Hrvatskoj

-navodi primjere utjecaja koji su imali jedni na druge u izgradnji

zajedničke hrvatske kulture

-objašnjava što su stereotipi i predrasude, koristi postupke za

prepoznavanje i oslobađanje od stereotipa i predrasuda

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Prije čitanja teksta u udžbeniku učenici iznose što sve znaju o

Australiji; slijedi čitanje teksta i usporedba s njihovim

prethodnim iznošenjem.

Razgovor o manjinama i usporedba s Hrvatskom. Rad u

parovima: manjine u Australiji i Hrvatskoj. Diskusija.

Domaća zadaća: plakat ili prezentacija o obrađenoj temi.

CILJANA GRUPA 8. a (engleski izb.), 8.b (engleski redovni)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-engleski jezik

(redovna i izborna nastava)

METODE I

OBLICI

RADA

Slušanje, rad u grupi, čitanje, istraživanje, izrada plakata i

prezentacija, crtanje, rad u paru, razgovor

RESURSI Udžbenik, vježbenica, Internet, ostali mediji

VREMENIK Prosinac 2014.g. (1 sat u 8.a, 1 sat u 8.b)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakati, prezentacije, praćenje, listići

TROŠKOVNIK /

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Majda Vizjak, Marija Milihram

Page 114: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Stanovništvo Hrvatske

Ljudsko-pravna dimenzija

CILJ -povezati stečena znanja o obilježju stanovništva Hrvatske sa

Ustavnim pravima i životnim situacijama

ISHODI

Argumentira zašto se temeljna ljudska prava štite zakonima

i ustavom te navodi koja građanska, politička, gospodarska,

socijalna i kulturna prava štiti Ustav RH

Objašnjava što je društvena isključenost, opisuje koji se

oblici društvene isključenosti mogu susresti u Hrvatskoj te

koji su uzroci i posljedice isključivanja za pojedinca , grupu

i hrvatsko društvo u cjelini

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

- Radom u skupini učenici odabiru po 5 članaka zakona

koji se odnose na građanska, gospodarska, socijalna i

kulturna prava

- Odabrane članke povezuju sa životnim situacijama

- Izvjestitelj svake skupine iznosi razmišljanja o zakonu i

njegovom provođenju

- Nakon izvješćivanja donose se zajednički zaključci o

člancima zakona koje je odabralo najviše skupina

CILJANA GRUPA 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno-geografija

METODE I

OBLICI

RADA

- rad u skupini, analiza članaka ustava, izvješćivanje,

zaključivanje, iznošenje stava

RESURSI - Ustav RH, bilježnica, udžbenik

VREMENIK Prosinac 2014., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

- Radni list s odabranim Ustavnim člancima o

građanskim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim

pravima i zajedničkim zaključcima svih skupina

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Tatjana Zagorščak, prof.

Page 115: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Alkoholi

Gospodarska i ljudsko pravna dimenzija

CILJ Prepoznati utjecaj reklame na pravilno prosuđivanje o

vlastitom životu i zdravlju

ISHODI

Učenik će moći opisati što je reklama te kako se reklamama

pobuđuju i nameću potrošačke želje

Učenik će se moći opirati nagovorima reklama na vlastiti

izbor.

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Nakon što nauče kemijski sastav alkohola te štetni utjecaj

alkohola iz alkoholnih pića na zdravlje čovjeka , učenici će

raspravljati o različitim reklamama koje svakodnevno vide na

televiziji, internetu i novinama. Razmotrit će njihov izgled,

poruku, učestalost i druge segmente te ih staviti u kontekst

prodaje štetnih alkoholnih pića. Raspravljat će o pićima koja se

povezuju sa sportom, a koja nikako ne idu skupa – pivo,

mješavine piva i soka, voćna vina i drugo.

CILJANA GRUPA 8. a i 8. b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- kemija

METODE I

OBLICI

RADA

Rad na tekstu i slikama , rad na reklamama, razgovor;

Frontalno, grupno, individualno.

RESURSI Radni listovi, različite reklame iz novina i s interneta

VREMENIK Veljača 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenici će izraditi plakat s različitim vrstama reklama te na

njemu upisati štetne posljedice od alkohola na zdravlje.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Stipo Papić

Page 116: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Galileo Galilei

Ljudsko-pravna dimenzija

CILJ Upoznati život znanstvenika u 16. i 17. stoljeću, usporediti

položaj znanstvenika nekad i danas te njihov doprinos razvoju

društva.

ISHODI

usporediti položaj znanstvenika nekad i danas

uočiti razlike u odnosu prema znanstvenim otkrićima u

16./17. stoljeću i u današnje vrijeme

Opisati što za njega/nju znače ljudska prava i temeljne

slobode koje pripadaju svakom čovjeku

uočava značaj posjedovanja moralnih vrijednosti za

napredak društva

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Skupina učenika će pripremiti prezentaciju o životu Galilea

nakon toga će razgovarati što misle u kakvom su položaju

današnji znanstvenici. Svaki će napisati tablicu u kojoj će

popisati razlike. Iznijeti će vlastite stavove i komentirati ih. U

raspravi će uočiti koje je moralne kvalitete imao Galileo, koje

osobine ima znanstvenik da doprinosi razvoju društva, kako se

društvo nekad i danas odnosi prema znanstvenicima, koja su

ljudska prava bila narušena Galileu, je li tadašnje društvo imalo

uređeno ljudske pravne norme, tko je pokretač razvoja društva

uopće (čovjekov rad, učenje i znanost).

CILJANA GRUPA 8. a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - fizika

METODE I

OBLICI

RADA

Metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda pisanja,

rasprave, zaključivanja, analize, frontalni, individualni, skupni

rad

RESURSI Internet, laptop, projektor

VREMENIK Veljača, 2015.g. (1. sat)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Ostvarena ppt prezentacija, izrađena tablica razlika

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Predrag Dobrotić

Page 117: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata

Međukulturalna dimenzija

CILJ Obilježja hrvatske većinske nacionalne kulture i kultura

nacionalnih i religijskih manjina u Hrvatskoj

ISHODI

Imenovati i objasniti veličinu i vrijednost kulturno-

povijesnih spomenika iz ranokršćanskog vremena

Jasno izraziti stajalište poštivanja prema najstarijim

spomenicima vjere i kulture hrvatskog naroda

Ispravno vrednovati ulogu kršćanske vjere koja je dala

nemjerljiv doprinos u stvaranju samostalnosti hrvatske

države

Uočiti važnost i potrebu njegovanja tolerancije, dijaloga i

međusobnog poštovanja

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-razgovarati i slušati o kulturno-povijesnim spomenicima iz

ranokršćanskih vremena te izraditi plakat

-istražiti na internetu osnovne podatke o životu i djelovanju

velikih hrvatskih svetaca i blaženika

-pronaći povijesne znamenitosti svog mjesta

CILJANA GRUPA 8. a, b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- vjeronauk

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, slušanje, kritičko mišljenje i promišljanje, izrada

plakata, pretraživanje interneta, rasprava

RESURSI Udžbenik, internet

VREMENIK Veljača 2015., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Domaća zadaća, plakat, pregled prikupljenih informacija o

znamenitostima našeg mjesta

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Davor Hohnjec

Page 118: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Vor der Reise

Međukulturna dimenzija

CILJ Upoznavanje vlastite i kultura njemačkog govornog područja

ISHODI

ukazati na kulturne razlike i sličnosti nekih gradova

(Zagreb, Beč) i zemalja njemačkog govornog područja

ukazati na sličnosti i razlike među kulturama

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu teme učenici će moći rezimirati tekst, procijeniti točno

od netočnog vezano uz tekst, voditi dijalog. Učenici će biti u

stanju izdvojiti sličnosti i razlike među pojedinim državama što

se tiče kulture, hrane zemljopisnog položaja i značaj važnosti

poštivanja drugih kultura.

CILJANA GRUPA 8. b razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – njemački jezik izb.

METODE I

OBLICI

RADA

Slušanje, rad u grupi, igra – Memory, izvođenje zaključaka

rad u paru individualni rad, igranje uloga - intervju, pisanje e-

maila

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica, memory kartice, kartice s

rečenicama, zemljopisna karta

VREMENIK ožujak 2015. – 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakat, prezentacija, intervju

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Krešimir Golub

Page 119: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Frauenkleidung und Männerkleidung

Društvena dimenzija

CILJ Razvijati uljudno ophođenje prema ljudima

ISHODI učenik će znati uljudno se ophoditi, bit će u stanju

primijeniti komunikacijski obrazac pri susretu

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U sklopu teme učenici će biti u stanju napisati dijalog, izvesti

dijalog, moći će izvesti zaključke na temelju pročitanog teksta

(što je točno, a što netočno), voditi intervju. Učenici će znati

izvijestiti na temelju pročitanog teksta, a naučene gramatičke

strukture primijeniti u komunikaciji.

CILJANA GRUPA 8. a razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno – njemački jezik

METODE I

OBLICI

RADA

slušanje, rad u grupi, izrađivanje, crtanje, dramatizacija

rad u paru i individualni rad, igranje uloga, intervju, izvođenje

zaključaka

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica

VREMENIK ožujak 2015. - 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakat, ppt prezentacija, intervju

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Krešimir Golub

Page 120: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Osjetilo vida i sluha

Ljudsko-pravna dimenzija

CILJ Učenici će uočiti načine kršenja prava i sloboda ljudi s

invaliditetom s naglaskom na slijepe i slabovidne osobe te gluhe

i nagluhe osobe.

ISHODI

učenik objašnjava što je društvena isključenost, istražuje

i opisuje oblike isključenosti te uzroke i posljedice za

pojedinca, društvo i skupinu.

učenik objašnjava da se pravna država temelji na

jednakopravnosti i ravnopravnosti.

učenik povezuje društvenu isključenost s

diskriminacijom i nepravdom.

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će definirati načine diskriminacije slijepih i gluhih

osoba u našoj sredini, a s kojima su se susreli. Radom na

Pravilniku o invalidnim osobama će pronaći načine sprječavanja

ovih nepravdi. Proučavanjem novinskih članaka i tekstova s

interneta analizirat će i komentirati o slučajevima koji su

podignuti na nacionalnu razinu, a koji su posebno nepravedni

prema invalidnim osobama.

CILJANA GRUPA 8. razredi (8. a,b)

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - biologija

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, rad na tekstu

RESURSI Pravilnik o invalidnim osobama, članci iz novina i s interneta,

PP prezentacija

VREMENIK 1 sat – travanj 2014.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Vrednovanje će se provesti izradom PP prezentacije s

dokumentiranjem neravnopravnosti invalidnih osoba.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Gordana Kelemenić

Page 121: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Povijest hrvatskoga jezika od 20. st.

Međukulturna dimenzija

CILJ -razumjeti značaj hrvatskoga jezika u formiranju nacionalnog

identiteta

ISHODI

-navodi obilježja nacionalnog jezičnog identiteta

-spoznaje važnost hrvatskog jezika kao jednu od značajki

hrvatskog nacionalnog identiteta

-poštuje drugačije kulturne i jezične identitete

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-učenici će naučiti temeljne podatke o hrvatskom jeziku u 20. i

21. st.

-istražit će koji su povijesni događaji utjecali na razvoj

hrvatskog jezika i koje opasnosti danas prijete na hrvatskom

jeziku

CILJANA GRUPA 8. a i b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetna – hrvatski jezik

METODE I

OBLICI

RADA

-istraživanje, zapažanje, rješavanje zadataka u skupini, izrada

lente vremena, izlaganje

RESURSI -udžbenik, vježbenica, Ustav RH

VREMENIK travanj, 2015. – 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-nastavni listići, lenta vremena

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Jelena Šinjur

Page 122: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Boja - Oblik i boja

Ekološka dimenzija

CILJ Dizajnirati uporabni predmet ekološki prihvatljiv.

ISHODI

pratiti i opisivati primjere pozitivnih i negativnih

utjecaja domaćeg i međunarodnog gospodarstva,

znanosti, kulture i politike na okoliš

sudjelovati u akcijama zaštite i pokazivati privrženost

očuvanju prirode

pratiti zbivanja u okolišu te pokretati aktivnosti za

njegovo očuvanje i uređenje

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

U uvodu objasniti što je industrijski dizajn i kako on može

negativno utjecati na okoliš te navesti primjere iz neposredne

okoline i dizajnirati ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo

(električni automobil i sl.) Učenici analitički promatraju,

likovno se izražavaju u slikarskim tehnikama, vrednuju i

analiziraju likovni uradak.

CILJANA GRUPA 8. razred

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- likovna kultura

METODE I

OBLICI

RADA

Frontalno, grupni, individualni rad; rad na tekstu i slikama

Učitelj motivira, koristi metodu demonstracije, potpitanjima

vodi ka pravilnom rješavanju likovnog problema, sa učenicima

analizira i vrednuje likovne uratke.

RESURSI Učitelj, likovni pribor za rad: Crtački: flomasteri.

VREMENIK 2 školska sata u svibnju 2015.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Izlaganje dizajniranih predmeta u školi.

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Marela Žamić-Levačić

Page 123: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Oplošje i volumen kvadra

Ekološka dimenzija, Gospodarska dimenzija

CILJ

Učenik kao aktivan i odgovoran građanin zna kako njegove

individualne potrošačke navike mogu utjecati na okoliš,

globalno društvo i gospodarstvo

ISHODI

Učenik zna i razumije što je odgovorna potrošnja u odnosu

na upravljanje financijama, obiteljsku i društvenu stabilnost,

zaštitu okoliša , racionalno upravljanje novcem i dobrima

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici će izračunavati oplošje ambalaže ( tetrapaka )

čokoladnog mlijeka volumena 2 dl kojeg učenici

konzumiraju u školskoj kuhinji te izračunavaju volumen 10

komada tetrapaka spljoštenih i naslaganih u visinu u obliku

kvadra. Razmatrat će se je li dobiveni volumen značajan i

na kojoj razini te kako pojedinci i obitelji mogu pridonijeti

očuvanju okoliša. Za domaću zadaću učenici će napraviti

izračun za tetrapak mlijeka volumena 1 l korišten u obitelji

tijekom 1 mjeseca , 1 godine te 10 godina.

CILJANA GRUPA Učenici 8.A i 8.B razreda

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno - matematika

METODE I

OBLICI

RADA

Oblici : individualni, frontalni, rad u skupinama

Metode : razgovora, izlaganja, rada na tekstu, diskusije,

demonstracije

RESURSI Kurikulum GOO, projektor, prijenosno računalo, udžbenik,

nastavni listići, obiteljski računi za energente

VREMENIK Svibanj 2015., 2 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Nastavni listići

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Željka Tomašić , učiteljica matematike

Page 124: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Postanak i razvoj samostalne Hrvatske (Slom komunizma u

Hrvatskoj)

Politička dimenzija

CILJ Razumjeti politički sustav RH

ISHODI

Objasniti pojavu višestranačja i prve višestranačke izbore u

Hrvatskoj

Sistematizirati podatke i uočavati i izdvajati najbitnije

Osuditi agresiju, ratna razaranja, izgrađivati stav o pravu na

samoobranu i dostojanstvo

Razvijati miroljubivost, humanost i osjećaj za pravdu

Objasniti zašto je Domovinski rat iskaz težnje hrvatskog

naroda za neovisnošću, demokracijom i pravnom državom

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Rad u skupinama sa zadacima na koje moraju odgovoriti. Nakon

rješavanja predstavnici skupina prepričavaju sadržaj, a svi

učenici ispunjavaju lentu vremena. Na kraju učenici iznose

svoje stavove o ratnim zločinima i razaranjima.

CILJANA GRUPA 8. razredi

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Međupredmetno- povijest

METODE I

OBLICI

RADA

Metoda pismenog rješavanja zadataka, usmenog izlaganja,

razgovora, demonstracije, frontalni i skupni rad

RESURSI Udžbenik, radna bilježnica, radni listovi, zidni zemljovid

VREMENIK Svibanj 2015., 1 sat

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Učenička izlaganja i iznošenje vlastitih stavova o

Domovinskom ratu

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Ivanka Hohnjec

Page 125: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Razredna pravila, Izbor predsjednika

Politička dimenzija

CILJ

Uvježbati procedure kojima izgrađujemo demokratske odnose i

štitimo svoja prava i zajedničku dobrobit u razredu, školi,

lokalnoj i nacionalnoj zajednici

ISHODI

-formulira, usklađuje i donosi pravila razreda kojima se štite

temeljna prava u razredu i školi: pravo na osobno dostojanstvo,

na sudjelovanje, obrazovanje, razvoj svojih talenata

-drži se dogovorenih razrednih pravila, kreira mjere za pravilnu

nadoknadu štete ili povrede u slučaju kršenja pravila

-opisuje i objašnjava izborne procese u razredu i školi kao glasač

i kandidat u lokalnoj zajednici i Republici Hrvatskoj

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

Učenici sudjeluju u radu radionice Razrednih pravila gdje

razgovaramo o prihvatljivim i neprihvatljivim ponašanjima u

razredu, učenici radom u grupi ispisuju ponašanja koja žele

imati u razredu te ih objedinjuju na jednom razrednom plakatu.

Također razgovaramo o sankcijama na neprihvatljiva ponašanja.

Radionicu Izbor predsjednika razreda započinjemo razgovorom

o kvalitetama predstavnika i zastupnika neke grupe ljudi, o

osobinama koje bi trebao imati, kakva bi trebala biti osoba koja

bi predstavljala naš razred. Učenici predlažu kandidate za

predsjednika razreda te se anonimno glasa

CILJANA GRUPA 8. a i b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

Razgovor, rasprava, izbori

Frontalni, grupni i individualni oblik rada

RESURSI Priručnici, plakati, glasački listići

VREMENIK Rujan, 2014. g. (2 sata)

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

Plakat razrednih pravila, listići, ostvareno glasovanje

TROŠKOVNIK -

NOSITELJ

ODGOVORNOSTI Jelena Šinjur, Slava Požgajec

Page 126: Izvedbeni plan i program GOO

NAZIV

DIMENZIJA

Upravljanje emocijama

Društvena dimenzija

CILJ -učenje socijalnih vještina

ISHODI

-kodira i dekodira osjećaje i potrebe drugog, primjereno

iskazuje osjećaje

-određuje koju ulogu ima dijalog i pregovaranje u upravljanju

sukobima

KRATKI OPIS AKTIVNOSTI

-učenici će sudjelovati u radionici Upravljanje emocijama s

ciljem razvijanja komunikativnih vještina i kodiranja i

dekodiranja osjećaja i potreba drugog, ja – poruke, ti-poruke

-pokušati naučiti primjereno iskazati emocije

-učenici će sudjelovati u radionici Upravljanje sukobom s

ciljem nenasilnog rješavanja sukoba te kroz dijalog i

pregovaranje naučiti kako se upravlja emocijama u teškim

situacijama, pronalaziti bolja rješenja u sukobima s djecom u

razredu i školi

CILJANA GRUPA 8. a i b

NAČIN

PROVEDBE

MODEL Sat razrednika

METODE I

OBLICI

RADA

-igranje odgovarajućih uloga, rasprava

-individualni i grupni oblik rada

RESURSI -priručnici, listići

VREMENIK veljača, travanj 2015. – 3 sata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA

-mapa osobnog razvoja

TROŠKOVNIK

NOSITELJ

ODGOGORNOSTI Jelena Šinjur, Slava Požgajec