IPA 2011 Potpora organizacijama civilnog drutva za ... izgradnja kapaciteta organizacija civilnog drutva za suradnju s javnim sektorom u provedbi ... Javna ustanova za upravljanje

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of IPA 2011 Potpora organizacijama civilnog drutva za ... izgradnja kapaciteta organizacija civilnog...

 • IPA 2011

  Potpora organizacijama civilnog drutva za razvijanje partnerstava za odrivo koritenje zatienih podruja u Hrvatskoj, ukljuujui mogua podruja unutar NATURA 2000

  VRIJEDNOST PROJEKTA: 150 000 EUR

  TRAJANJE: 18 mjeseci

  http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/386/potpora-organizacijama-civilnog-drustva-za-razvijanje-partnerstava-za-odrzivo-koristenje-zasticenih-podrucja-u-hrvatskoj-ukljucujuci-moguca-podrucja-unutar-natura-2000

 • ZATO?

  - izgradnja kapaciteta organizacija civilnog drutva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje integriraju zatitu prirode u lokalno odrivi drutveno-gospodarski razvoj

  - podizanje javne svijesti o vanosti ouvanja prirode i odrivog koritenja resursa za budui odrivi razvoj na poplavnom podruju Save od Zagrebake do Brodsko-posavske upanije

  NOSITELJ: ZELENA AKCIJA

  (Friends of the Earth Croatia)

  PARTNERI: 1. BED - Brodsko ekoloko drutvo,

  2. Javna ustanova za upravljanje zatienim prirodnim vrijednostima

  Brodsko posavske upanije, 3. Javna ustanova Zeleni prsten

  Zagrebake upanije 4. Javna ustanova za upravljanje

  zatienim prirodnim vrijednostima Sisako-moslavake upanije

 • KAKO?

 • Suradnika vijea i model zajednikog upravljanja- ukljuivanje korisnika zatienih podruja (OCD) u upravljanje zatienim podrujima

  radionice dionika

 • analiza modela za upravljanje zatienim

  podrujima

  javne rasprave o modelu upravljanja

 • uspostavljena 3 suradnika vijea

  Suradniko vijee znaajnog krajobraza Gajna

  Suradniko vijee Odransko polje Turopolje

  Suradniko vijee Sunjsko polje

 • Utjecanje na nacionalne politike

  Preporuke za kreatore politika, komentari:izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljitu

  Strategija i akcijski plan zatite prirode Republike Hrvatske

  konzultacije o NATURA 2000 radni sastanci s nadlenim tijelima

  parlamentarni odbori i radne grupe:Savska komisija

  komentari na Program ruralnog razvojadopisi nadlenim tijelima i medijska priopenja

 • tiskani materijali

  Jaanje promocije i edukacije

  karta zatienih podruja i ekoloke mree NATURA 2000

  letak

  marketinki plankarta lokalnih proizvoaa (+online baza)

 • karta lokalnih proizvoaa (+online baza)

 • broura

 • 30-ak predavanja u kolama

  "Natura vrsta bijela roda i njezino stanite"

  Rijeka Sava: Juer danas sutra

 • Seminari o mrei Natura 2000 u Velikoj Gorici, Slavonskom Brodu, Sisku i Zagrebu

 • Izloba je djelo vie od 10 autora fotografija te na pedeset fotografija prikazuje prirodne i kulturne vrijednosti, kao i odrive prakse poput ekstenzivnog stoarenja u poplavnom podruju rijeke Save u RH

  Izlobe u Velikoj Gorici, Slavonskom Brodu, Sisku i Zagrebu u javnim prostorima

  Video inaica izloba https://www.youtube.com/watch?v=TObSINPczVM&feature=youtu.be

  https://www.youtube.com/watch?v=TObSINPczVM&feature=youtu.be

 • eko-sajam u Zagrebu na kojem se predstavljaju mali proizvoai iz poplavnog podruja rijeke Save u Hrvatskoj, na

  prodaju nude svoje proizvode i pokazuju dio svojih kulturnih tradicija

 • Hvala na panji!

  Ovaj projekt financira Europska unija a sufinancira Ured za udruge Republike Hrvatske.Sadraj je iskljuiva odgovornost projektnih partnera i ne odraava nuno gledita Europske unije.