of 22/22
Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola...Integrera surfplatta i språkförskola • Ökad tillgänglighet, kopplat till läroplanen för förskolan och specifik tal- och språkträning

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Integrera surfplatta i språkförskola...Integrera surfplatta i språkförskola • Ökad...

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  SPSM, Uppsala 150916

  Lena Mattsson, leg. logoped

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola

  Hur, på vilket sätt och vilka sammanhang användessurfplattan?

  Slutsats: Kunskaper behövde fördjupas - för att surfplattan skulle bli ett pedagogiskt redskap, en lärplatta

  SIS-projekt 2014

  Integrera surfplatta i språkförskola med perspektiv på barn med grav språkstörning

  Slutsats:…

  Bakgrund

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Öka användningen av modern teknik

  Ökad motivation

  Individanpassat material

  Synliggöra lärandet

  Ökad samverkan

  Ökad lust till kommunikation

  Ökad delaktighet

  Syfte

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Barn med avvikande tal- och språk- och kommunikationsutveckling,

  grav språkstörning i språkförskola,

  i Vallentuna kommun

  Målgrupp

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • I början…

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • 2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

  Idag…

 • 2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Presentera maten - självständigt

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Lärande med visuell struktur

  Alla barn har en:egen färg som bakgrund individuellt anpassad struktur visuell instruktion

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Film

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Tema Kroppen

  Visuellt stöd – Vad ska vi göra? Hur mycket? Hur länge? När är vi färdiga?

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Visuellt stöd för både barn och pedagog

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Film

  • Filmer

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

  filmer projekt.pptx

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Bestämde tillsammans hur vi skulle arbeta med surfplattan

  Avsatte tid för utvecklingsarbete

  Säkerhet och inställningar till molnfunktioner

  Testbatteri – temana

  Fortbildning anpassad till personalens förkunskaper

  Studiebesök

  Genomförande

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Anpassat miljön på surfplattan för tydliggörande och motivation

  Anpassning av appar

  Anpassningar i grupperna och i olika aktiviteter

  Visuella anpassningar och tydliggörande

  Fortbildning till föräldrar

  Utvärdering sommarledighet

  Genomförande

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Film

  • Filmer

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  • Stärkt språklig förmåga och lust till kommunikation, barnens ordförråd har ökat framför allt inom temaområdena

  • Fler lärande situationer där barnen övar att kommunicera både verbalt och ickeverbalt

  • Ökad motivation och ökad självkänsla, barnet vågar öva många gånger och vill klara av ”uppgiften”

  • Ytterligare ett redskap för att kunna påverka lärandet för barn med avvikande tal- och språk- och kommunikationsutveckling, grav språkstörning

  Uppnådda mål och förväntade effekter

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  • Samverkan mellan förskollärare, logoped, barn och förälder har ökat. Föräldrarna har fått verktyg att stötta barnen även utanför förskolans öppettider

  • Barnet provar sig fram själv eller vänder sig mer till kompisarna för att be om hjälp i stället för till en vuxen och använder surfplattan mer självständigt, de litar mer på sin egen förmåga

  • Ökad delaktighet i gruppaktiviteter och ökat intresse för användning av ny teknik som används dagligen

  Uppnådda mål och förväntade effekter

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  • Ökad tillgänglighet, kopplat till läroplanen för förskolan och specifik tal- och språkträning samt habiliteringsplaner

  • Varje enskilt barn har fått ett individanpassat material på ”rätt” nivå. Barnets lärande och språkutveckling synliggörs genom kontinuerlig dokumentation

  • Varje barn har fått stöd och möjlighet att utvecklas på likvärdiga villkor. Skollagen 1 kap.4§. 3kap.3§

  Uppnådda mål och förväntade effekter

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Vad har vi lärt oss?

  Barnens utveckling?

  Verksamhetens utveckling?

  Vår egen utveckling, pedagoger och logoped?

  Vad har varit: bra, svårt, roligt, intressant, jobbigt?

  Lärdomar och rekommendationer

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Youtube: Tinsfsk

  Vallentuna språkförskola: www.vallentuna.se/sv/Barnomsorg-och-utbildning/Sarskilt-stod/Sprakforskola/

  Språkförskoleföreningen: www.sprakforskola.se

  Tips!

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

 • Integrera surfplatta i språkförskola

  Språkförskola – är en fråga om demokrati!

  Epost: [email protected]

  Stort TACK för att ni lyssnade!

  2015-09-03

  LENA MATTSSON LEG LOGOPED VALLENTUNA SPRÅKFÖRSKOLA

  mailto:[email protected]