Click here to load reader

Innholdsfortegnelse - tepapirer... · PDF file Nedre Lerberg gård. 4) «Muligheter og utfordringer for landbruket på Ringerike» v/Christine Næss Mathiesen, Nærstad gård. 12:00

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Innholdsfortegnelse - tepapirer... · PDF file Nedre Lerberg gård. 4)...

 • Innholdsfortegnelse

  Møteprotokoll - Møte i Formannskapet den 12.06.2018

  PS 85/18 Strategikonferansen 2018 - Program for 12 og 13 juni.

  Saksprotokoll - Strategikonferansen 2018 - Program for 12 og 13 juni.

  PS 86/18 Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med Handlingsprogrammet

  2019 2022.

 • RINGERIKE KOMMUNE

  MØTEPROTOKOLL Formannskapet

  Møtested: Thorbjørnrud Hotell

  Møtedato: 12.06.2018

  13.06.2018

  Tid: 09:00 – 17:30

  Tid: 09:00 – 13:00

  Presentasjonene finner du her:

  http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

  styring/Temamoter/

  Innkalte Funksjon Navn Forfall Møtt for

  Leder Kjell Børre Hansen

  Medlem Dag Erik Henaug

  Medlem Kirsten Orebråten

  Medlem Runar Johansen

  Medlem Alf Henry Meier FD FO 13.06.

  Medlem Inger Synnøve Kammerud

  Medlem Hilde Vollmerhaus

  Medlem Helge Stiksrud

  Medlem Iren Rannekleiv

  Medlem Magnus Herstad

  Medlem Hans-Petter Aasen FO

  Medlem Anne Mari W. Ottesen

  Medlem Nena Bjerke

  Varamedlem Axel Sjøberg Hans-Petter Aasen

  Tilstede fra

  administrasjonen

  Rådmann, Tore Isaksen, Kommunalsjefene, Trude Bredal Steinmo,

  Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen, Magnar Ågotnes,

  Gunn Edvardsen og Gyrid Løvli. Kommunikasjonssjef, Mads Øieren.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Andre inviterte tilstede 12.06 – 13.06.

  Gruppeleder, Anne Marit Lillestø (V), Knut Arild Melbøe (MDG).

  Utvalgsleder, Arnfinn Baksvær (HMA) og Mons-Ivar Mjelde (HOK).

  Leder for Eldrerådet, Ole Einar Dalen. Leder for

  Utdanningsforbundet, Gerd Solli. Leder for Fagforbundet, Magnus

  Langstrand (13.06)

 • Side 2 av 10

  Merknader

  12.06.18

   Alf Meier ble innvilget permisjon fra kl. 14:00.

   Vedtaksføre med 12 representanter tilstede fra kl. 14:00

   Formannskapet besluttet å lukke møte under AKAs

  presentasjon. Dette ut fra nødvendig ivaretakelse og hensyn

  til konsernets forretningsvirksomhet. Hjemmelen for å lukke

  møtet fremgår av forvaltningsloven § 13, offentleglova § 13

  jfr. kommuneloven § 31 nr. 2.

  13.06.18

   Vedtaksføre med 12 representanter tilstede.

  Behandlede saker Fra og med sak 85/18

  til og med sak 86/18

  Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent.

  Møteprotokollen godkjennes

  Hilde Vollmerhaus Kjell B. Hansen Magnus Herstad

  Møtesekretær

  Trude S. Bjerkås

 • Side 3 av 10

  Følgende saker ble behandlet

  Saksnr. Arkivsaksnr.

  Tittel

  85/18 18/2158

  Strategikonferansen 2018 - Program for 12 og 13 juni.

  86/18 18/2158

  Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet

  med Handlingsprogrammet 2019 – 2022.

 • Side 4 av 10

  85/18

  Strategikonferansen 2018 - Program for 12 og 13 juni.

  Vedtak:

  VEKST OG VERDISKAPING

  a) Vekstbarometeret

  Formannskapet tar presentasjonen til orientering og legger til grunn at Ringerike kommune

  aktivt vil benytte dette som faglig grunnlag i det videre arbeide med vekst og verdiskaping,

  herunder i forbindelse med utarbeidelse av revidert næringsstrategier.

  b) Utfordringer og muligheter

  Formannskapet tar presentasjonene fremført av AKA, Spenncon Rail, Catch media,

  landbrukskontoret, Buskerud Bondelag, Nedre Lerberg Gård og Nærstad gård til orientering.

  Formannskapet erkjenner at kommune, nærings-aktører og eiendomsutviklere er i behov for

  dialog og forutsigbarhet når det gjelder arealplaner og gjennomføring av utbyggingsavtaler

  mellom kommune og aktører. Politisk og administrativ ledelse i Ringerike kommune vil i det

  videre arbeide styrke kommunen som en forutsigbar og tydelig partner i arbeidet med vekst og

  utvikling.

  KOMMUNEØKONOMI OG DRIFT

  Formannskapet tar administrasjonens fremlegg til orientering.

  Tirsdag 12 juni.

  09:00 – 09:15 Åpning v/ordfører, Kjell B. Hansen.

  09:15 –12:00 Vekst og verdiskapning i Ringerike kommune

  09:15 – 10:30 Vekstbarometer v/ Steinar Aasnæss, Universitetet USN

  10:30 – 10:45 Pause

  Utfordringer og muligheter, eksempler:

  10:45 – 11:15 AKA presentere sine langsiktige utviklingsplaner i Hønefoss Sør, samt innspill

  på det AKA oppfatter som viktige strategiske grep fremover.

 • Side 5 av 10

  11:15 – 11:30 Industribedrift

   Spenncon Rail v/adm.dir. Lars Petter Lund

   Catch Media v/kreativ leder, Petrus Andreas Christensen.

  11:30 – 12:00 Primærnæring i Ringerike.

  1) Landbrukskontoret v/Eiliv Kornkveen innleder

  2) Buskerud Bondelag v/ Wenche Henriksen Redzepi

  3) «Muligheter og utfordringer for landbruket på Ringerike» V/Bernt Gran,

  Nedre Lerberg gård.

  4) «Muligheter og utfordringer for landbruket på Ringerike» v/Christine Næss

  Mathiesen, Nærstad gård.

  12:00 – 13:00 Lunsj

  13:00 – 17:15 Kommuneøkonomi, status og føringer

  13:00 – 15:00 Presentasjon av kommunebarometeret v/Kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Sentrale føringer fra regjeringen for kommuneøkonomien for årene framover

  Hvordan rådmannen vurderer utfordringene og hvordan vi arbeider med å endre

  og utvikle organisasjonen for å levere bedre tjenester med mindre midler

  v/Rådmannen, Tore Isaksen.

  15:00 – 16:00 Kommuneøkonomi.

  Eiendomsskatt v/ Gyrid Løvli

  16:00 – 16:15 Pause m/vaffel

  16:15 – 17:15 Oppsummering/Gruppearbeid

  19:30 Middag

 • Side 6 av 10

  Onsdag 13 juni.

  09:00 – 10:45 Kommunal drift.

  09:00 – 10:45 Hver sektor presenterer «konkrete og spissede utfordringer» i tjenestene som vi

  må løse bedre i årene vi har foran oss. (Hver sektor 20 min.)

  10:45 – 11:00 Pause

  11:00 – 12:00 Organisasjon og ressurs

   Arbeidsgiverpolitikk, bemanningssituasjonen, reglementer og andre rammer for driften.

  v/Trude Bredal Steinmo.

  12:00 - 13:00 Lunsj

  13:00 – 13:25 Kulturinvesteringer v/Kommunalsjef, Magnar Ågotnes

  13:25 – 14:15 Oppsummering

  14:15 – 14:30 Saksliste

  Felles regning dekker en enhet drikke til hver lunsj og to drikkeenheter til middag.

  Utover dette må hver enkelt bekoste drikkevarene selv.

 • Side 7 av 10

  Behandling:

  Formannskapet besluttet å lukke møte under AKAs presentasjon. Dette ut fra nødvendig

  ivaretakelse og hensyn til konsernets forretningsvirksomhet. Hjemmelen for å lukke møtet

  fremgår av forvaltningsloven § 13, offentleglova § 13 jfr. kommuneloven § 31 nr. 2.

  Ordfører fremmet følgende forslag:

  «VEKST OG VERDISKAPING

  a) Vekstbarometeret

  Formannskapet tar presentasjonen til orientering og legger til grunn at Ringerike kommune

  aktivt vil benytte dette som faglig grunnlag i det videre arbeide med vekst og verdiskaping,

  herunder i forbindelse med utarbeidelse av revidert næringsstrategier.

  b) Utfordringer og muligheter

  Formannskapet tar presentasjonene fremført av AKA, Spenncon Rail, Catch media,

  landbrukskontoret, Buskerud Bondelag, Nedre Lerberg Gård og Nærstad gård til orientering.

  Formannskapet erkjenner at kommune, nærings-aktører og eiendomsutviklere er i behov for

  dialog og forutsigbarhet når det gjelder arealplaner og gjennomføring av utbyggingsavtaler

  mellom kommune og aktører. Politisk og administrativ ledelse i Ringerike kommune vil i det

  videre arbeide styrke kommunen som en forutsigbar og tydelig partner i arbeidet med vekst og

  utvikling.

  KOMMUNEØKONOMI OG DRIFT

  Formannskapet tar administrasjonens fremlegg til orientering.

  Avstemming:

  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

 • Side 8 av 10

  Forslag til vedtak:

  Tirsdag 12 juni.

  09:00 – 09:15 Åpning v/ordfører, Kjell B. Hansen.

  09:15 –12:00 Vekst og verdiskapning i Ringerike kommune

  09:15 – 10:30 Vekstbarometer v/ Steinar Åsnes Universitetet USN

  10:30 – 10:45 Pause

  Utfordringer og muligheter, eksempler:

  10:45 – 11:15 AKA presentere sine langsiktige utviklingsplaner i Hønefoss Sør, samt innspill

  på det AKA oppfatter som viktige strategiske grep fremover.

  11:15 – 11:30 Industribedrift

  11:30 – 12:00 Primærnæring i Ringerike.

  12:00 – 13:00 Lunsj

  13:00 – 17:15 Kommuneøkonomi, status og føringer

  13:00 – 15:00 Presentasjon av kommunebarometeret v/Kommunalsjef, Gyrid Løvli

  Sentrale føringer fra regjeringen for kommuneøkonomien for årene framover

  Hvordan rådmannen vurderer utfordringene og hvordan vi arbeider med å endre

  og utvikle organisasjonen for å levere bedre tjenes

Search related