23
Infrastructura pentru cercetare Nr. crt. Laboratoare de cercetare Sala Adresa site web Facilitati oferite Responsabil laborator Contact, mail, telefon) 1 Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice Bd. V. Parvan nr.6, et.2 www.menesco.uv.ro Aparat pentru determinarea suprafetelor specifice Micromeritics ASAP 2020/2007,Spectrometru UV- VIS, VARIAN-CARY 300/2008, Cuptoare cu temperatura reglabila (20-1400 °C) si atmosfera controlabila NABERTHERM/2007, 2008 Prof.dr.ing. Ioan Lazau Bd. V. Parvan nr. 6, et.2 , [email protected], 0256 404168, 2. Laborator de sinteza si caracterizarea materialelor oxidice Bd. V. Parvan nr.6, parter http:/oms- lab.uv.ro/index.htm Aparat pentru analize termice, STA 449, Netzsch- achizitionat in 2008, Spectrofotometru FT-IR, Prestige 21-Shimatzu, achuzitionat in 2006 Prof. dr. ing. Cornelia Pacurariu Bd. Parvan nr. 6 , parter, [email protected]/0256-404144 3 Laborator Protectia mediului Bd.V.Parvan nr. 6, et 1 Sistem de masurare BOD, Multiparametru, Balanta analitica, Centrifuga de laborator, Turbidimetru de laborator, Aparat pentru determinarea zgomotului, Spectrometru multicanal portabil de radiaţii gamma cu detector scintilator NaI, Analizor COV şi gaze toxice, s.l. dr. ing. Adina Negrea Bd. V.Parvan, et.1, [email protected]/0256- 404192 4 Controlul poluarii mediului Bd.V.Parvan nr. 6, et 1 Spectrometru de adsorbtie atomica cu sistem de diluare automata a probelor,analizor de culoare (up- grade Cary 50) si analizor gaze reziduale conf. dr. ing. Petru Negrea Bd. V.Parvan, et.1, [email protected]/0256- 404191 5 Laborator de tehnologii electrochimice pentru protecţia mediului Et.II, P-ta. Victoriei Zetametru cu accesorii, anul achiziţiei 2008; potentiostat/galvanostat Autolab EcoChemie; potentisostat/galvanostat portabil PalmSens; sistem de detectie cu curgere(celula Metrohm-wall jet), valva Rheodyne si pompa peristaltica; dispozitiv de manufacturare electrozi de tip screen printed; reactor fotocatalitic; spectrofotometru UV-VIS Varian Cary100 Sef.lucr.dr.ing. Florica Manea florica.manea"chim.upt.ro/ 0256-403070 6 Laboratorde Chimie Analitica Et.II, P-ta. Victoriei Balanţă analitică XB 220 A – 2 bucăţi, Echipament pentru analiză calitativă, Echipament pentru separări analitice, Conductometru / pH-metru Multimeter MM41, pH-metru / ion-metru Meter ion 510 – 2 bucăţi, Biuretă digitală 50 mL – 2 bucăţi, Agitator magnetic cu încălzire IKA RCT basic – 2 bucăţi , Sistem de calcul HP Compaq Sef.lucr.dr.ing.Cornelia Muntean [email protected]/0256-404164 7 Laborator de Electrochimie, Coroziune si Ingineria proceselor electrochimice Pârvan, nr. 6, etaj 3, 303 Potentiostat /galvanostat PAR2273 (2008); Potentiostat/galvanostat Autolab 302N (2007), Titrator automat (2008); pH- metru/conductometru/ion-metru (2008), Cuptor calcinare (2008), Microscop optic cu camera digitala (2008) Prof.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin [email protected]

Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Infrastructura pentru cercetare

Nr. crt. Laboratoare de cercetare Sala Adresa site web Facilitati oferite Responsabil laborator Contact, mail, telefon)

1 Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice

Bd. V. Parvan nr.6, et.2 www.menesco.uv.ro

Aparat pentru determinarea suprafetelor specifice Micromeritics ASAP 2020/2007,Spectrometru UV-

VIS, VARIAN-CARY 300/2008, Cuptoare cu temperatura reglabila (20-1400 °C) si atmosfera

controlabila NABERTHERM/2007, 2008

Prof.dr.ing. Ioan Lazau Bd. V. Parvan nr. 6, et.2 , [email protected], 0256 404168,

2. Laborator de sinteza si caracterizarea materialelor oxidice

Bd. V. Parvan nr.6, parter

http:/oms-lab.uv.ro/index.htm

Aparat pentru analize termice, STA 449, Netzsch-achizitionat in 2008, Spectrofotometru FT-IR, Prestige 21-Shimatzu, achuzitionat in 2006

Prof. dr. ing. Cornelia Pacurariu Bd. Parvan nr. 6 , parter, [email protected]/0256-404144

3 Laborator Protectia mediului Bd.V.Parvan nr. 6, et 1

Sistem de masurare BOD, Multiparametru, Balanta analitica, Centrifuga de laborator, Turbidimetru de laborator, Aparat pentru determinarea zgomotului, Spectrometru multicanal portabil de radiaţii gamma cu detector scintilator NaI, Analizor COV şi gaze

toxice,

s.l. dr. ing. Adina Negrea Bd. V.Parvan, et.1, [email protected]/0256-404192

4 Controlul poluarii mediului Bd.V.Parvan nr. 6, et 1

Spectrometru de adsorbtie atomica cu sistem de diluare automata a probelor,analizor de culoare (up-

grade Cary 50) si analizor gaze rezidualeconf. dr. ing. Petru Negrea Bd. V.Parvan, et.1, [email protected]/0256-

404191

5Laborator de tehnologii

electrochimice pentru protecţia mediului

Et.II, P-ta. Victoriei

Zetametru cu accesorii, anul achiziţiei 2008; potentiostat/galvanostat Autolab EcoChemie;

potentisostat/galvanostat portabil PalmSens; sistem de detectie cu curgere(celula Metrohm-wall jet),

valva Rheodyne si pompa peristaltica; dispozitiv de manufacturare electrozi de tip screen printed; reactor fotocatalitic; spectrofotometru UV-VIS

Varian Cary100

Sef.lucr.dr.ing. Florica Manea florica.manea"chim.upt.ro/ 0256-403070

6 Laboratorde Chimie Analitica Et.II, P-ta. Victoriei

Balanţă analitică XB 220 A – 2 bucăţi, Echipament pentru analiză calitativă, Echipament pentru separări analitice, Conductometru / pH-metru Multimeter

MM41, pH-metru / ion-metru Meter ion 510 – 2 bucăţi, Biuretă digitală 50 mL – 2

bucăţi, Agitator magnetic cu încălzire IKA RCT basic – 2 bucăţi , Sistem de calcul

HP Compaq

Sef.lucr.dr.ing.Cornelia Muntean [email protected]/0256-404164

7Laborator de Electrochimie,

Coroziune si Ingineria proceselor electrochimice

Pârvan, nr. 6, etaj 3, 303

Potentiostat /galvanostat PAR2273 (2008); Potentiostat/galvanostat Autolab 302N (2007),

Titrator automat (2008); pH-metru/conductometru/ion-metru (2008), Cuptor calcinare (2008), Microscop optic cu camera

digitala (2008)

Prof.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin [email protected]

Page 2: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Totala (lei) An 2008 (lei)

1

Metode neconvenţionale de sinteză a compuşilor oxidici

MENESCO, faza 2008 704150 RON

CEEX nr. 51/2006 cercetare excelenta Ministerul Educaţiei şi Cercetării 1.515.000 785.150

U.V.Timisoara, I.C. Timisoara, S.C. PROCEMA Timisoara, S.C.

Apulum Alba Iulia

Lazau Ioan, Pacurariu Cornelia , Lazau Radu

, Ianos Robert, Ianosev Silvana,

Davidescu Corneliu, Miclea Florian, Negrea Petru , Negrea Adina

Elaborararea de noi metode neconventionale pentru sinteza unor compusi oxidici de interes practic, cu

proprietati dirijate

2

Integrarea cunoştinţelor şi metodelor de procesare avansate

în lucrări de consolidare, prin tehnica injectării cu fluide pe bază de sisteme cimentoide

CONSINJECT, faza 2008 24 000 RON

CEEX nr. 63/2006 cercetare excelenta Ministerul Educaţiei şi Cercetării 50.000 24.000 U.P.Timisoara , Patener P4

Lazau Ioan, Pacurariu Cornelia , Lazau Radu

, Ianos Robert

Caracterizarea unor fluide de injectie pe baza de sisteme cimentoide

3

Utilizarea metodei sol-gel in sinteza unor filme oxidice

nanoporoase cu porozitate dirijata

PN-2-TD-2007-2008, Contract 7/2007 tineri doctoranzi Ministerul Educaţiei

şi Cercetării 28.000 21.000 UP Timisoara Drd. Ing. Ecsedi Zoltan

Obtinerea si caracterizarea membranelor nanoporoase din Al2O3 prin metoda sol-gel

4Sinteza unor oxizi, compusi

oxidici si solutii solide oxidice prin metoda combustiei

PN-2-TD-2007-2008, Contract 164/2007 tineri doctoranzi Ministerul Educaţiei

şi Cercetării 28.000 21.000 UP Timisoara Drd. Ing. Robert Ianos Obtinerea compusilor oxidici nanocristalini prin metoda combustiei

5

Biotehnologii integrate cu procedee fizico-chimice pentru

epurarea apelor uzate orăşeneşti şi tratarea nămolurilor reziduale

în scopul reutilizării acestora

59/2005 CEEX P-CD MEC 93.000 40.500

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie

Industriala –ECOIND;Institutul National de Cercetare-Dezvoltare

ICIM;Institutul de Biologie al Academiei Romane;SC ZECASIN

SA;Universitatea „Politehnica” Timisoara;Institutul de Cercetari

Produse Auxiliare Organice; Univ. Vest Timisoara; UPB; SC Aquatim

SA

Prof. dr.ing. Pode Rodica; Sef

lucr.dr.ing. Manea Florica; Sef lucr.

dr.ing. Gheju Marius

Dezvoltarea unei reţele tehnologice de excelenţă în domeniul epurării avansate a apelor uzate orăşeneşti şi

reutilizării apei şi nămolurilor reziduale tratate. Transferul modelelor tehnologice rezultate şi modelului de dezvoltare durabilă şi diseminarea rezultatelor.

6

Materiale oxidice poroase multifunctionale pentru retinerea

si degradarea substantelor prioritar periculoase din apa.

1/S1/2005 CEEX P-CD MEC 267.200 91.200Univ. Al.I. Cuza Iasi, Univ.

Politehnica Timisoara, Univ. de Vest Timisoara

Prof. dr.ing. Pode Rodica; Prof. dr.ing.

Pode Vasile; Asist.ing. Cocheci Laura

Dezvoltare de modele tehnologice pentru eliminarea compuşilor fenolici; Dezvoltare de modele tehnologice pentru eliminarea coloranţilor din ape;Stabilirea unor posibile legături de cercetare în domeniu cu potenţiali utilizatori;Evaluarea eficienţei sistemelor fotocatalitice

realizate;Evaluarea eficienţei hidroxizilor dublu stratificaţi LDHS – tip hidrotalcit în procese de adsorbţie

7

Tehnologii combinate inovative pentru protectia şi remedierea in-situ a solurilor poluate cu metale

grele în scopul reducerii biodisponibilităţii acestora

4414/2008 CEEX-REMSOL MEC 60.000 30.000

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie

Industriala –ECOIND;Universitatea „Politehnica” Timisoara;I

conf. dr. ing. Petru Negrea, S.l. Adina

Negra, Asist. Dr. ing. Lavinia Lupa,

Testarea rezultatelor obtinute in laborator in conditii climaterice diferite, in anul intai de cultura. Efectuarea de

analize a metalelor acumulate in plantele dinn sol.

Coordonare proiecte nationale

Valoare proiect Parteneri Echipa de lucru Realizari in anul 2008Nr. crt.

Denumirea proiectului Numarul proiectului

Tipul proiectului Finantator

Page 3: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

8Sistem suport tehnico-decizional pentru managementul durabil al

apei - STEDIWAT32-125/2008 PN II MEC 280.000

Sef lucr.dr.ing. Manea Florica; Prof. dr.ing.

Georgeta Burtica; Drd. ing. Aniela Pop; Drd. ing. Cristina Proca; Drd. Ing. Adriana

Bebeselea.

Bază de cercetare care să conţină studii referitoare la: evaluarea infrastructurii şi a capacităţii instituţionale,

performanţele managementului, structura organizaţională şi a canalelor de comunicare, sursele de poluare şi

deversările de ape uzate specifice utilizatorilor, presiunile hidromorfologice, evoluţia furnizării şi a cererii de apă,

cerinţele pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării, ariile protejate. În această etapă vor fi studiate, de

asemenea: facilităţile de tratare şi epurare, preţul apei şi reglementările privind calitatea, particularităţile mediului

(clima, geografia, topografia, resursele de apă), utilizarea terenului, date demografice (starea actuală şi tendinţe),

condiţiile limită ecologice şi hidro-geologice. Toate aceste studii vor fi considerate în contextul legislaţiei naţionale şi

internaţionale.

9

Utilizarea unor materiale zeolitice functionalizate cu nanocristale de

TiO2 pentru epurarea apelor reziduale in vederea recircularii acestora - NANO-ZEOREZID

72-156/2008 PN II MEC 250.000

Sef lucr.dr.ing. Manea Florica; Prof. dr.ing.

Georgeta Burtica; Drd. ing. Aniela Pop; Drd. ing. Cristina Proca; Drd. Ing. Adriana

Bebeselea.

Studii de documentare stiin-tifica privind sinteza si apli-carea materialelor zeolitice functionalizate cu

nanocristale de TiO2/TiO2 dopate cu ioni metalici si nemetalici, degradarea electrochimica si integra-rea celor

doua procese in epurarea apelor uzate in scopul recircularii /reutilizarii acestora.

10

Cercetari complexe privind obtinerea si proprietatile

magnetice ale sistemelor de nanoparticule ferimagnetice de

CodFe3-dO4 surfactate/nesurfactate si

biocompatibile cu potentiale aplicatii in terapia cancerului

71-026 PN II Parteneriate CNMP 180 000.00 100 000.00

Universitatea De Vest TimisoaraUniversitate “Politehnica”

TimisoaraInstitutul National De Cercetare-

Dezvoltare Pentru Electrochimie Si Materie Condensata TimisoaraUniversitatea “Al. I. Cuza” Iasi

Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului

TimisoaraUniversitatea De Medicina Si

Farmacie “Victor Babes” Timisoar

Mircea Stefanescu - responsabil proiect;

Marcela Stoia-responsabil stiintific;

Monika Simon; Dippong Thomas

2 lucrari ISI acceptate pentru publicare in JTAC 2 lucrari prezentate la Conferinta Internationala de Analiza termica

si calorimetrie, Brazilia 2008. O teza de doctorat sustinuta public in decembrie 2008 pe tema proiectului.

Sinteza de nanomateriale de tip CoxFe(3-x)O4 cu proprietati magnetice controlate

11

Senzori microporoşi cu polianilină funcţionalizată cu grupări pendante, material

inovativ utilizabil în identificarea şi controlul maladiei Parkinson

72-171/2008 PNCDI2 MEC 289.000 0

Coordonator:/P1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare in

Electrochimie si Materie condensata (INCEMC); Partener 2:

Universitatea de Medicina si Farmacie Victor babes Timisoara;

Partener 3: Universitatea Politehnica din Timisoara;

Partener 4: Institutul de Chimie Timisoara (ICT)

Kellenberger Andrea, Vaszilcsin Nicolae,

Dan Mircea Laurentiu, Duteanu Narcis,

Banica Radu, Nasui Anuta, Nitoi Raluca,

Mihart Diana

Studiu documentar referitor la obtinerea senzorilor microporosi cu polianilina functionalizata cu grupari

pendante

12Obtinerea galiului in vederea

valorificarii complexe si ecoeficiente a bauxitei

71-017/2007 PNCDI2 MEC 200.000 200.000

Coordonator/P1: Institutul National de Cercetare Dezvoltare in

Electrochimie si Materie Condensata (INCEMC); Partener 2: Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare (INMR); Partener 3: Universitatea Politehnica din Timisoara

Vaszilcsin Nicolae, Kellenberger Andrea, Dan Mircea Laurentiu, Duteanu Narcis, Nasui

Anuta

Realizarea catozilor pentru echiparea reactorului electrochimic pentru extragerea galiului

Page 4: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

13

Metode si tehnologii inovative de gestionare si denocivizare a

deseurilor periculoase si tratare a levigatelor cu continut de

elemente toxice, provenite din metalurgia metalelor neferoase

grele

31-073/2007 PNCDI2 MEC 50.000 50.000

Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru

Metale Neferoase si Rare (INMR); Partener 1: SC Industrial Proiect SRL; Partener 2: Universitatea

Politehnica din Bucuresti, Centrul de Cercetari si Expertizari Ecometalurgice; Partner 3:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei; Partener 4: Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Electrochimie si

Materie Condensata (INCEMC);Partener 5:

Universitatea Politehnica Timisoara

Vaszilcsin Nicolae, Kellenberger Andrea, Dan Mircea Laurentiu, Duteanu Narcis, Nasui Anuta, Negrea Petru,

Manea Florica

Elaborarea procedeului electrochimic de coagulare si flotatie a levigatelor

14

Dezvoltarea de celule fotoelectrochimice nano-

structurate bazate pe TiO2 si coloranti

23/2006 CEEX MEC 95.000 80.000

Coordonator:Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Electrochimie si Materie

condensata (INCEMC); Partener 1: Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Microtehnologie Bucuresti, Partener 2:

Universitatea de Vest din Timisoara; Partener 3:

Universitatea Politehnica din Timisoara

Vaszilcsin Nicolae, Kellenberger Andrea, Duteanu Narcis, Dan

Mircea Laurentiu, Nasui Anuta, Radu

Banica, Negrea Petru

Determinarea randamentului de conversie a celuelor fotoelectrochiice cu colorant; Determinarea influentei

aditivilor si stabilizatorilor asupra randamentului de conversie

15

Metoda si instalatie de producere a clorului si utilizare a acestuia la

clorinarea apei potabile prin injectarea directa in conducta de

alimentare

758/2006 CEEX MEC 335.000 305.000

Coordonator: Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Electrochimie si Materie

Condensata (INCEMC); Partener 1: Universitatea Politehnica din

Timisoara; Partener 2: Institutul de Cercetari Raluca Ripan, Cluj-

Napoca; Partener 3: Institutul de Studii si Proiectari Energetice

Bucuresti; Partener 4: RA AQUATIM Timisoara; Partener 5: Universitatea Transilvania Brasov

Vaszilcsin Nicolae, Kellenberger Andrea, Duteanu Narcis, Dan

Mircea Laurentiu, Radu Banica, Nasui Anuta, Negrea Petru, Tucu Dumitru, Mnerie Dumitru, Slavici Titus

Realizarea de pelicule oxidice cu activitatea electrocatalitica pentru degajarea clorului; electrozi

scheletati pentru degajarea hidrogenului

16

Tehnologie modernă de obţinere a acidului pirazin 2,3-

dicarboxilic, intermediar în sinteza unor medicamente

2-CEX-06-11.57/2006 CEEX MEC 205.000 147.000

Coordonator:/Partener 1 Institutul National de Cercetare Dezvoltare

in Electrochimie si Materie Condensata (INCEMC); Partener 2: Universitatea de Medicina si

Farmacie Victor Babes Timisoara; Partener 3: Universitatea

Politehnica Timisoara,

Vaszilcsin Nicolae, Kellenberger Andrea, Dan Mircea Lautentiu,

Duteanu Narcis,

Tehnologie de obtinere electrochimica a acidului 2,3 - pirazin dicarboxilic

17

Determinarea expresiei glicosfingolipidelor complexe in

sistemul nervos central prin dispozitive de microcipuri

integrate polifunctionale cuplate cu spectrometre de masa de

inalta performanta

111/2006 CEEX MEC 100.000 70.000

Coordonator: Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes

Timisoara; Partener 1: Institutul National de Cercetare Dezvoltare

in Electrochimie si Materie Condensata (INCEMC); Partener

2: Universitatea Aurel Vlaicu Arad; Partener 3: Universitatea Politehnica din Timisoara

Vaszilcsin Nicolae, Davidescu Corneliu, Negrea Petru, Reisz Erika, Miclea Florian,

Duteanu Narcis, Ardelean Radu

Cuplajul micro-cipului polimeric cu HCT MS, QTOF MS

Page 5: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

18

Promovarea tehnologiilor innovative si durabile pentru

tratarea apei destinata consumului uman - PROAQUA

631/2005 CEEX P-CD MEC 271.000 49.000

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie

Industriala –ECOIND; Universitatea „Politehnica”

Timisoara; IInstitutul de Sanatate Publica Timisoara; SC AQUATIM

SA; S.C. APA PROD S.A.; COMPANIA APA RA; S.C. SECOM

S.A.

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica; Sef

lucr.dr.ing. Manea Florica; Drd. Ing.

Podaru Camelia; Drd. Ing. Cristian

Danielescu; Drd. ing. Adriana Bebeselea, Drd. ing. Aniela Pop,

Drd. ing. Daniela Sonea; Drd. Ing. Cristina Proca

Elaborarea documentatiei de analiza tehnico-economica; realizarea manualului de prezentare a tehnologiilor de tratare pentru zona SV a tarii; Organizare cursuri de

instruire potentiali; Comunicari la manifestari stiintifice, prezentare la expozitii/ simpozioane; Publicare in reviste

de specialitate; Editrare pagina web.

19Tehnologii de epurare avansata

pentru recircuarea efluentilor industriali - RIWATECH

62/2005 CEEX P-CD MEC 143.708 11.361

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi; Universitatea

Politehnica Bucureşti; Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru

Poni" Iaşi; Universitatea Politehnica Timişoara;

Universitatea Transilvania din Braşov.

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica; Sef

lucr.dr.ing. Manea Florica; Drd. ing.

Aniela Pop, Drd. ing. Cristina Proca; Drd.

ing. Cristian Danielescu; Drd. ing. Adriana Bebeselea

Instruire şi perfecţionare în domeniul recirculării apelor uzate industriale şi managementul durabil al apei in

industrie; Diseminare si Transferabilitate

20Reţea integrată pentru

managementul durabil al resurselor de apă - SIWMANET

115/2006 CEEX P-INT-VIZ, Modul III MEC 30.000 5.000

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi; Universitatea

Politehnica Timişoara; Universitatea Politehnica Bucureşti; Universitatea

Transilvania din Braşov; Univ. de Nord Baia Mare.

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica; Sef

lucr.dr.ing. Manea Florica; Drd. ing.

Aniela Pop, Drd. ing. Cristina Proca; Drd. ing. Daniela Sonea

Stagii de cercetare pentru tinerii cercetatori, diseminarea rezultatelor si consolidarea parteneriatelor nationale si internationale. Diseminarea rezultatelor proiectului si

consolidarea parteneriatelor nationale si internationale; Evaluarea rezultatelor proiectului.

21

Sinteza materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de dioxid de titan dopate si testarea

acestora in statii pilot de potabilizare a apei - ZEONANO

SPP

56/2007 PN II MEC 300.000 50.000

Institutul National De C-D Pentru Electrochimie Si Materie

Condensata; Universitatea Politehnica Timisoara;

Universitatea De Stiinte Agricole Si Medicina Veterinara A Banatului Timisoara; Universitatea De Vest

Timisoara; Aquatim Timisoara.

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica; Sef

lucr.dr.ing. Manea Florica; Drd. ing.

Aniela Pop, Drd. ing. Cristina Proca; Drd. ing. Daniela Sonea;

Drd. Ing. Adriana Bebeselea

Teste (studii) de conformitate asupra nanocristalelor de TiO2 dopat cu ioni metalici/nemetalici prin:-Difractie de

raze X,-Microscopie electronica (TEM, AFM, SEM)-Spectrometrie UV/VIS; Experimentari preliminare de

sinteza a materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 dopat cu ioni metalici;

Experimentari preliminare de sinteza a materialelor zeolitice functionalizate cu nano-cristale de TiO2 dopat cu ioni nemetalici; Teste (studii) de conformitate asupra materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 dopat cu ioni metalici/nemetalici prin:-Difractie de

raze X,-Microscopie electronica (TEM, AFM, SEM)-Spectrometrie UV/VIS; Diseminarea pe scară largă prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a

rezultatelor.

Page 6: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Totala (lei) An 2008 (lei)

1

Monitorizarea calitatii apei uzate din statiile de epurare administrate de SC ApaProd

SA Deva

27/03.03.2008 S.C. ApaProd Deva SA S.C. ApaProd Deva SA 1.514,50 1.514,50 Sef lucr.dr.ing. Manea Florica;

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica

Realizarea de analize pentru monitorizarea calitatii apei uzate din statiile de epurare administrate de SC

ApaProd SA Deva

2

Monitorizarea calitatii apei uzate din statiile de epurare administrate de SC ApaProd

SA Deva

107/10.07.2008 S.C. ApaProd Deva SA S.C. ApaProd Deva SA 2.295,25 2.295,25 Sef lucr.dr.ing. Manea Florica;

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica

Realizarea de analize pentru monitorizarea calitatii apei uzate din statiile de epurare administrate de SC

ApaProd SA Deva

3

Monitorizarea calitatii apei uzate din statiile de epurare administrate de SC ApaProd

SA Deva

163/12.11.2008 S.C. ApaProd Deva SA S.C. ApaProd Deva SA 2.530,10 2.530,10 Sef lucr.dr.ing. Manea Florica;

Prof. dr.ing. Georgeta Burtica

Realizarea de analize pentru monitorizarea calitatii apei uzate din statiile de epurare administrate de SC

ApaProd SA Deva

4

Studii şi determinări de laborator pe şlamul dens

(produs din cenuşă, zgură şi subproduse de la

desulfurare) de la CET Govora

377 / 28.01.2008 SC ISPE Bucureşti SA SC ISPE Bucureşti SA 13.923,00 13.923,00

Mosoarca Giannin, Negrea Petru, Muntean Cornelia,

Ciopec Mihaelastudii si determinari de laborator - finalizare contract

5

Determinări de laborator privind deşeurile din

depozitul Rontău (depozit vechi compartiment 1,

depozit vechi compartiment 2, extindere compartiment 1 şi extindere compartiment 2)

aferent CET Oradea

378 / 28.01.2008 SC ISPE Bucureşti SA SC ISPE Bucureşti SA 26.400,15 26.400,15

Mosoarca Giannin, Negrea Petru, Muntean Cornelia,

Ciopec Mihaelastudii si determinari de laborator - finalizare contract

6

Determinări de laborator privind chimismul

componentelor şlamului dens de la CTE Deva

379 / 28.01.2008 SC ISPE Bucureşti SA SC ISPE Bucureşti SA 13.923,00 13.923,00

Mosoarca Giannin, Negrea Petru, Muntean Cornelia,

Ciopec Mihaelastudii si determinari de laborator - finalizare contract

7

Determinări de laborator privind determinarea clasei de depozit pentru deşeul de la depozitul Valea Trestelnic

(compartimentul 1 şi 2) aparţinând CET Drobeta Tr.

Severin

0382 / 10.10.2008 SC ISPE Bucureşti SA SC ISPE Bucureşti SA 10.948,00 10.948,00 Mosoarca Giannin, Negrea

Petru studii si determinari de laborator - finalizare contract

8

Studii privind controlul calitatii materiilor prime,

produsului finit si a factorilor de mediu prin metode fizico-

chimice

0381/11.02.2008 Berg Banat Berg Banat Negrea Petru, Negrea Adina, Lupa Lavinia, Ciopec Mihaela studii si determinari de laborator - finalizare contract

9

Studii privind caracterizarea fizico-chimica a pelor

reziduale menajere si a apelor pluviale

0380/30.01.2008 Konberg Schubert Romania

Konberg Schubert Romania

Negrea Petru, Negrea Adina, Lupa Lavinia, Ciopec Mihaela studii si determinari de laborator - finalizare contract

10Monitorizarea factorilor de mediu prin metode fizico-

chimice22/26.02.2008 Tin Factory Tin Factory Negrea Petru, Negrea Adina,

Lupa Lavinia, Ciopec Mihaela studii si determinari de laborator - finalizare contract

11Pregatirea si predarea cursului “Tratare apei

tehnologice”374/10.12.2008

Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti

Sud Romania

Asociatia pentru Consiliere Calificare Recalificare Ploiesti

Sud Romania

Negrea Petru, Negrea Adina, Lupa Lavinia, Ciopec Mihaela studii si determinari de laborator - finalizare contract

12

Analiza si evaluarea ca deseu a cenusii rezultata din

procesul de ardere a cocsului petrolier in cazanul energetic nr. 4 la SC Lukoil Energy&Gas Romania SRL

383/11.12.2008 ISPE Bucureşti ISPE Bucureşti Negrea Petru, Negrea Adina, Lupa Lavinia, Ciopec Mihaela studii si determinari de laborator - finalizare contract

Valoare proiectParteneri Echipa de lucru Realizari in anul 2008

Coordonare contracte cu terti

Nr. crt.

Denumirea contractului

Numarul contractului Beneficiar Finantator

Page 7: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu articol Revista ISI in care a fost publicat

articolulNumar vol., pagina, nr.

pagini ISSN Factor de impact

Contributia autorilor (%)

1 2008 octombrie M. Birzescu, M. Niculescu, Raluca Dumitru, P. Budrugeac, E. Segal

Copper(II) oxalate obtained through the reaction of 1,2-ethanediol with Cu(NO3)2

3H2O

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry vol. 94, p. 297-303, 1388-6150 1572-

8943(online) 1,483 (2007) 20%/autor

2 2008 ianuarie R. Ianos, I. Lazau, C. Pacurariu, P. Barvinschi

Peculiarities of CaO·6 Al2O3 Formation by using Low- Temperature Combustion

SynthesisEuropean Journal of Inorganic Chermistry 2008, 925-930, 1099-0682 2,597/2007 25%/autor

3 2008 ianuarie R. Ianos, I. Lazau, C. Pacurariu, P. Barvinschi

Applications of New Organic Fuels in the Direct MgAl2O4 Combustion Synthesis European Journal of Inorganic Chermistry 2008, 931-938 1099-0683 2,597/2007 25%/autor

4 2008 decembrie R. Ianos, I. Lazau, C. Pacurariu, P. Barvinschi

Solution Combustion Synthesis of MgAl2O4 Using Fuel Mixtures Materials Research Bulletin 43, 2008, 3408-3415 0025-5408 1,484/2007 25%/autor

5 2008 septembrie Z. Ecsedi, I. Lazau, C. Păcurariu,Microstructural analysis of the effects of polyvinyl alcohol content on the porosity

of sol-gel derived alumina ceramicsMicroprous &Mesoporous Materials DOI:10.1016/j.micromeso.2008.09.

025 1387-1811 2,21/2007 33%/autor

6 2008 februarieR. Ianos, C. Pacurariu, I. Lazau, S. Ianosev, Z. Ecsedi, R. Lazau. P.

Barvinschi

Comparative study regarding the formation of La1-xSrxCrO3perovskite

using unconventional synthesis metods

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 94, 2008, 2, 343-348 1388-6150 1,483/2007 14%/autor

7 2008 Martie I. Lazau, R. Ianos, C. Pacurariu, C. Savii

Spinel Preparation by Combustion Synthesis. The Influence of Synthesis

Conditions on the Features of the resulted Spinel MgAl2O4 Powder,

Romanian Journal of Materials 38(3), 2008, 111-119. 1583-3186 - 25%/autor

8 2008 August R.Pode, E.Popovici, L.Cocheci, E.Reisz, E.M.Seftel, V.Pode

Sorption of phosphate and thiocyanate anions on isomorphic substituted Mg/Zn-

Al hydrotalcitesJournal of Serbian Chemical Society 73(8-9) (2008) 835-843 0352-5139 0,536 30%; 10%; 20%; 20%; 10%;

10%

9 2008 Martie R.Pode, E.Popovici, E.Reisz, L.Cocheci, E.M.Seftel, V.Pode

Sorption characteristics of phosphate and thiocyanate anions on multicomponent

Mg/Ni-Al -type hydrotalcitesRevue Roumaine de Chimie 53(3) (2008) 207-215 0035-3930 0,262 40%; 10%; 10%; 20%; 10%;

10%

10 2008 August R.Pode, L.Cocheci, E.Popovici, E.M. Seftel, V.Pode

Degradation of p-Chlorophenol by Advanced Oxidation Processes Revista de Chimie 59(8) (2008) 898-901 0034-7752 0,261 40%; 20%; 10%; 20%; 10%

11 2008 Ianuarie G.Gavris, O.Stanasel, R.Pode, M.Stoia, V.Chitac

Study upon the recuperative purging of nlckel and cobalt ions from residual

solutions by means of chemical precipitation

Revista de Chimie 59(1) (2008) 61-64. 0034-7752 0,261 30%; 20%; 10%; 20%; 10%; 10%

12 2008 Ianuarie-Martie

Lavinia Lupa, Petru Negrea, Adina Negrea, Aurel iovi, Laura Cocheci,

Giannin Mosoarca

Modelling and automation of the phosphate ions removal process from

waste watersBrazilian Journal of Chemical Engineering Vol. 25, No. 01, pag.9, 9 0104 – 6632 0,2 16,66%/autor

13 2008 iunieMihaela Andoni, Aurel Iovi, Petru Negrea,

Adina Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec

Studies regarding the removing of mercury from soil using Na-EDTA,

Na2S2O3 and KI solutionRevista de Chimie 59(6), pag. 653, 3 0034 – 7752 0,287 16,66%/autor

14 2008 iulieMihaela Andoni, Aurel Iovi, Petru Negrea,

Lavinia Lupa, Adina Negrea, Mihaela Ciopec

Mercury removing from the contamined soil using KI solution. The pH influence Revista de Chimie 59(7), pag. 779, 3 0034 – 7752 0,287 16,66%/autor

15 2008 septembrieElena Cical, Gabriela Oprea, Cristina

Mihali, Laura Ardelean, Georgeta Burtică, Lavinia Lupa

Systematic studies for the introduction of a new product in the drinkable flux of an

atipic surface sourceRevista de Chimie 59(9), pag. 1030, 6 0034 – 7752 0,287 16,66%/autor

16 2008 octombrieVasile Gherman, Jean-Gabriel Breheret,

Marilena Motoc, Rahela Carpa, Adina Negrea, Florina-Adriana Radu

The sulphur and iron metabolism in acidophilic microbial gelatinous

formations from an auriferous sulphides mine from the south – west of Romania

Revista de Chimie 59(10), pag. 1164, 5 0034 – 7752 0,287 14,28%/ autor

1. Articole publicate in reviste cotate ISI

Page 8: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

17 2008 mai Titus Vlase, Cornelia MunteanKinetics of thermal decomposition of some nitrophosphate fertilizer with

micronutrients in isothermal conditions

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 92(2), pag. 559, 4 1388-6150 1,438 50%/autor

18 2008 decembrieAngela Magda, Vasile Pode, Mircea Niculescu, Cornelia Muntean, Geza

Bandur, Aurel Iovi

Studies on process of obtaining the fertilizers based on ammonium

phosphates with addition of boric acidRevista de Chimie 59(12), pag. 1340, 8 0034 – 7752 0,287 16,66%/autor

19 2008 ianuarie-februarie M. Gheju, A. Iovi, I. Balcu

Hexavalent chromium reduction with scrap iron in continuous-flow system. Part

1: Effect of feed solution pHJournal of Hazardous Materials 153(1-2), 2008, p.655-662 0304-3894 2,337 80;10;10

20 2008 iunie L.V. Costea, V.N. Bercean, V. Badea, G. Fafilek, A. Chiriac

Anodic oxidation of some 1H-3-methyl-4-ethoxycarbonyl-5-arilidenehydrazino-

pyrazoles: Substitution effects and linear free energy relationships

Revista de Chimie Nr.59 (6), pp.691, 3 pg. 0034-7752 0,287

L.V. Costea - 20V.N. Bercean - 20

V. Badea - 20G. Fafilek - 20A. Chiriac - 20

21 2008 A. Popa, C.M. Davidescu, Petru Negrea, G.Ilia, A. Katsros, K.A. Demadis

Sintesis and Characterization of Phosphonate Ester/Phosphoric Acid

Grafted Styrene-Divinilbenzene Copolymer Microbeads and Their Utility in

Adsorbtion of Divalent Metal Ions in Aqueous Solutions

Industrial & Engineering Chemical Rescearch 2008, pp. 2010-1017 0888-5885 1.749 16,6%

22 2008 iunie Vasile-Daniel Gherman, Jean-Gabriel Breheret, Petru Negrea, Marilena Motoc

The Testing of the Capacity of an Acidophilic Consortium from an Old Mine

Concerning the Elimination of Iron and Manganese from the Underground

Waters

Revista de Chimie Nr.59(6), 2008, p. 712 – 715 0034-7752 0,287 25%/autor

23 2008 ianuarie G. Gavris, O. Stanasel, R. Pode, M. Stoia, V. Chitac

Studiul epurării recuperative a ionilor de nichel şi cobalt prin precipitare chimică

din soluţii rezidualeRevista de Chimie vol.59 (1), 61, 4 ISSN: 0034-7752 0,25 20%/autor

24 2008 noiembrie M. Stefanescu, T. Dippong, M. Stoia, O. Stefanescu

Study on the obtaining of cobalt oxides by thermal decomposition of some complex combinations undispersed and dispersed

in SiO2 matri

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 94 (2) , 389, 5 1388-6150 1,4 25%

25 2008 decembrie N.Duteanu, A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, K.Scott

Studies on Sodium Borohydride Fuel Cells Revista de Chimie 59(12), 1361, 5 pag 0034-7752 0,278 60%; 20%; 10%, 10%

26 2008 octombrie A.Kellenberger, E.Jähne, H.-J.Adler, T. Khandelwal, L.Dunsch

In situ FTIR spectroelectrochemistry of poly[2-(3-thienyl)ethyl acetate] and its

hydrolyzed derivativesElectrochimica Acta 53 (24), 7054, 7 pag 0013-4686 2.848 70%, 5%, 5%, 10% 10%

27 2008 septembrie A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, N.Duţeanu, M.L.Dan W.Brandl

Structure, morphology and electrochemical properties of high surface

area copper electrodes obtained by thermal spraying techniques

Studia Universitatis Babes Bolyai 53(1), 89, 8 pag 1224-7154 - 30%, 20%, 20%, 20%, 10%

28 2008 ianuarie K.Scott, E.Yu, G.Vlachogiannopoulos, M.Shivare, N.Duteanu,

Performance of a direct methanol alkaline membrane fuel cell Journal of Power Sources 175(1), 452, 6 pag 0378-7753 2.809 20%, 10%, 10%, 10%, 50%

29 2008 maiF.Manea, C.Radovan, I.Corb, A.Pop,

G.Burtica, P.Malchev, S.Picken, J.Schoonman

Simultaneous determination of 4-chlorophenol and oxalic acid using an expanded graphite-epoxy composite

electrode

Electroanalysis 20(5) (2008) 1719-1722 1040-0397 2,949 30%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%, 10%, 5%, 5%

30 2008 octombrieA. Pop, F.Manea, C.Radovan,

P.Malchev, A.Bebeselea, C.Proca, G.Burtica, S.Picken, J.Schoonman

Amperometric detection of 4-chlorophenol on two types of expanded graphite based

composite electrodesElectroanalysis 20(22) (2008) 1719-1722 1040-0397 2,949 20%, 30%, 10%, 10%, 5%,

5%, 5%, 5%, 10%

31 2008 iulie C. Radovan, D. Cinghiţă, F. Manea, M. Mincea, C. Cofan, V.Ostafe

Electrochemical Sensing and Assessment of Parabens in Hydro-

Alcoholic Solutions and Water Using a Boron-Doped Diamond Electrode

Sensors Sensors 8 (2008), 4330 1424-8220 1,573 30%,20%, 10%, 10%, 20%, 10%

32 2008 septembrieF.Manea, A.Pop, C.Radovan, P.Malchev,

A.Bebeselea, G.Burtica, S.Picken, J.Schoonman

Voltammetric Detection of Urea at Ag-Modified Zeolite-Expanded Graphite-

Epoxy Composite ElectrodeSensors 8 (2008), 5806-5819 1424-8220 1,573 30%,20%, 10%, 10%, 5%,

5%, 5%, 5%, 10%

33 2008 A.Bebeselea, F.Manea, G.Burtica, D.Micu

Ecological and economical implication in drinking water treatment

Environmental Economics, Les Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux 1.327 25%, 25%, 25%, 25%

34 2008 augustA. Pop, F. Manea, C.Radovan, I. Corb, G.

Burtica, P. Malchev, S. Picken, J.Schoonman

Determination of 4-chlorophenol using two types of graphite based composite

electrodesRevue Roumaine de Chimie 53(8) (2008), 623-628 0035-3930 0,262 20%, 30%, 10%, 10%, 5%,

5%, 10%, 10%

35 2008 februarie C.Orha F.Manea, A.Pop, G.Burtica, I.Fazakas-Todea

Obtaining and characterization of zeolitic materials with antibacterial properties Revista de Chimie 59 (2) (2008), 173-177 0034-7752 0,261 70%, 5%, 5%, 10% 10%

Page 9: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu lucrare Volumul ISI Proceedings in care a

fost publicata lucrarea Pagina, nr. pagini ISBN Factor de impact

Contributia autorilor (%)

1 2008 F. Manea, D. Perniu, J. Schoonman Defect chemistry of sensors materials Health and Security: Advanced Materials and Technologies-NATO, Springer 2008, 105 1-4020-9010-2 35%, 30%, 35%

2 2008F.Manea, C.Radovan, A.Pop, I.Corb,

G.Burtica, P.Malchev, S.Picken, J.Schoonman

Carbon composite electrodes applied for electrochemical Sensors, in Sensors for

Environment

Health and Security: Advanced Materials and Technologies-NATO, Springer 2008, 106 1-4020-9010-2 20%, 30%, 10%, 10%, 5%,

5%, 10%, 10%

3 2008A.Bebeselea, F.Manea, C.Radovan,

G.Burtica C.Teodosiu, A.Pop, C.Proca, I.Corb

The degradation of phenol derivates from wastewaters by electrochemical treatment

WATER POLLUTION IX, Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 111,

Eds. D. Prats Rico, C. A. Brebbia, Y. acampa Esteve

2008, 435-444 978-1-84564-115-3 20%, 30%, 10%, 10%, 5%, 5%, 10%, 10%

4 2008C.Podaru, C.Danielescu, D.Sonea,

A.Pacala, I.Vlaicu, C.Cosma, G.Burtica, F.Manea, C.Orha

A comparative study of two groundwater treatment pilots plants

WATER POLLUTION IX, Transactions on Ecology and the Environment, Vol. 111,

Eds. D. Prats Rico, C. A. Brebbia, Y. acampa Esteve

2008, 149-157 978-1-84564-115-3 20%, 30%, 10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 10%

2. Lucrari stiintifice publicate in volume cotate ISI Proceedings

Page 10: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu articol Revista in care a fost

publicat articolulNumar vol., pagina,

nr. pagini ISSN Contributia autorilor (%)

Baza de date in care este indexata revista

1 2008 Decembrie

Adina Negrea, Lavinia Lupa, Cornelia Muntean, Mihaela

Ciopec, Petru Negrea, Carmen Ghimboasa, Marilena Motoc

Studies regarding the Possibilities of Ammonium Ions Removal from

Underground Waters

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53(67), nr. 1-2, pag. 106, 4 1224-6018 14.28%/autor EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

2 2008 DecembrieAdina Negrea, Cornelia Muntean,

Petru Negrea, Mihaela Ciopec, Lavinia Lupa

Bio-remediation of the Zinc polluted Soils from Mining Areas

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53(67), nr. 1-2, pag. 83, 5 1224-6018 20%/autor EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

3 2008 Decembrie

Adina Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec, Cornelia Muntean, Petru Negrea,

Georgiana Mladin

Studies Regarding the Establishment of the Optimum Conditions of

Ammonium and Phosphate Ions Removal from Water

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53(67), nr. 1-2, pag. 98, 4 1224-6018 16,66%/autor EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

4 2008 Decembrie

Ramona Ghiga, Aurel Iovi, Petru Negrea, Adina Negrea, Cornelia Muntean, Lavinia Lupa, Mihaela

Ciopec

Studies regarding the Establishment of the optimum Conditions of

Obtaining Process of NP Fertilizers with Micronutrients

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53(67), nr. 1-2, pag. 276, 3 1224-6018 14.28%/autor EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

5 2008 DecembriePetru Negrea, Florin Sidea, Adina

Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec, Cornelia Muntean

Studies regarding the Benzene, Toluene and o-Xylene Removal from

Waste Water

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53(67), nr. 1-2, pag. 144, 3 1224-6018 16,66%/autor EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

6 2008 DecembrieAdina Negrea, Mihaela Ciopec,

Lavinia Lupa, Cornelia Muntean, Petru Negrea

Studies regarding the Copper Ions Removal from Waste Waters

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53(67), nr. 1-2, pag. 93, 5 1224-6018 20%/autor EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

7 2008 DecembrieA. Pop, F. Manea, C. Proca, C.

Radovan, G. Burtica, P. Malchev, S. Picken, J. Schoonman

Electrochemical Detection of 4-Chlorophenol from Water Using Ag-modified Zeolite-Expanded Graphite-

Epoxy Composite Electrode

Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timişoara), 53(67), 2008 16-21 1224-6077

20%, 20%, 10%, 10%, 10%, 10%,

10%, 10%

EAST WIEV, MK-Periodica, Chemical Abstract Plus

8 2008 Decembrie A. Bebeselea, F. Manea, G. Burtica, L. Nagy, G. Nagy

Electrochemical degradation and determination of 4-nitrophenol using

multiple pulsed amperometry at graphite based electrodes

Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timişoara), 53(67), 2008 34-38 1224-6077 30%, 30%, 10%,

20%, 10%EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

9 2008 DecembrieC.Ratiu, C.Orha, P.Sfirloaga, C.Lazau, F.Manea, A.Pacala, I.Vlaicu, G.Burtica, I.Grozescu

Enhancemnet of natural organic matter removal from surface water

using TiO2-modified zeolite

Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timişoara), 53(67), 2008 171-175 1224-6077 11,1 EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

10 2008 Decembrie M.Ihos, F.Manea, A.Iovi

Removal of nonylphenol polyetoxylate by electrochemical

oxidation at modified SnO2 electrodes

Chem. Bull. "POLITEHNICA" Univ. (Timişoara), 53(67), 2008 175-179 1224-6077 33,3 EAST WIEV, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

11 2008 Decembrie G.E. Moșoarcă, C. Bogatu, P. Negrea

Modeling of Chlorination Process for Bega River Water

Chem. Bull. “Politehnica” Univ. (Timisoara) 53 (67), 1-2, p. 88, 5 pag. 1224-6018 33,33% EastWiew, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

12 2008 ianuarie-februarie M. Gheju, A. Miulescu

Kinetics of hexavalent chromium adsorption on granular activated carbon

Chem. Bull. of “Politehnica” Univ. 53 ( 67), 1-2, in curs de aparitie 1224-6018 70;30 EastWiew, MK-Periodica,

Chemical Abstract Plus

13 2008 DecembrieL.V. Costea, V.N. Bercean, V.

Badea, A. Magda, G. Fafilek, H. Kronberger

Influence of the Electrode Material on the Electrochemical Behavior of 1H-3-

Methyl-4-Ethoxycarbonyl-Benzylidene-Hydrazino-Pyrazole

Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timisoara, ROMÂNIA, Seria CHIMIE ŞI

INGINERIA MEDIULUI

Volume 53(67), 1-2, 2008 1224-6018 16,67/autor EastWiew, MK-Periodica, Chemical Abstract Plus

14 2008 Decembrie N.Plesu, A.Kellenberger, N.Vaszilcsin

A polyaniline-skeleton nickel electrode for the potentiometric detection of nitrate and nitrite

Chem.Bull.Politeh. Univ.Timisoara, 52(66), 1, 2007 52(66), 117, 3 pag. 1224-6018 40%, 40%, 20% CNCSIS Cotatie B+

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu lucrare Volumul in care a fost

publicata lucrarea Pagina, nr. pagini ISBN Contributia autorilor (%)

Baza de date in care este indexat volumul

1 2008 Septembrie A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, N.Duteanu, M.L.Dan

Kinetics of aluminum dissolution reaction in skeleton nickel electrode

preparation

9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of

Physical Chemistry273, 3 pag 978-86-

82475-16-350%, 20%, 20%,

10% Chemical Abstracts

1. Articole publicate in reviste indexate

2. Lucrari stiintifice publicate in volume indexate

Page 11: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu articol Revista in care a fost publicat

articolulNumar vol.,

pagina, nr. pagini ISSN Contributia autorilor (%) Tipul revistei

1 2008 ian S. Ianoşev, I. Lazău C. Păcurariu, A. Avramescu

Cordierite (2MgO·2Al2O3·5SiO2) synthesis by unconventional methods

Processing and Application of Ceramics, Univ. Novi Sad-Serbia 2 (1),2008, 39-44. 1820-6131 25%/autor

2 2008 Decembrie

C. Vaduva, A. Kellenberger, B. Pancan, N. Vaszilcsin

Copper electrodeposition on printed circuits. I Kinetic study by voltammetric

methods

Scientific and Technical Bulletin, University "Aurel Vlaicu" Arad, XIII (12), 6 pag 1582-1021 30%; 30%; 10%, 30% CNCSIS B

3 2008 decembrieA. Kellenberger, N.

Vaszilcsin, C. Vaduva, B. Pancan

Copper electrodeposition on printed circuits. II Study by electrochemical

impedance spectroscopy

Scientific and Technical Bulletin, University "Aurel Vlaicu" Arad XIII (12), 6 pag 1582-1021 30%; 30%; 30% 10% CNCSIS B

4 2008 ianuarie Giannin Moşoarcă, Petru Negrea

Controlul si efectele aluminiului în apa potabilă Buletinul AGIR anul XIII, nr. 1-2, p.

208, 5 pag. 1224-7928 50% CNCSIS C

5 2008 ianuarie-iunie

Cornelia Muntean, Adina Negrea, Mihaela Ciopec,

Lavinia Lupa

Studii asupra calităţii cătinei albe utilizate în scop terapeutic Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

42, 4 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

6 2008 ianuarie-iunie

Adina Negrea, Mihaela Ciopec, Lavinia Lupa,

Cornelia Muntean

Obţinerea îngrăşămintelor de tipul PK cu microelementul cupru în vederea

îmbunătăţirii calităţii recoltelorBuletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

46, 8 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

7 2008 ianuarie-iunie

Lavinia Lupa, Petru Negrea, Monica Sallai, Mihaela Ciopec, Ramona Ghiga

Valorificarea cenusii de zinc sub forma de oxid de zinc de inalta puritate Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

66, 5 1224-7928 20%/autor CNCSIS C

8 2008 ianuarie-iunie

Petru Negrea, Dan Visoiu, Raul Brauner

Studiul calitatii zincului obtinut prin valorificarea deseurilor de zinc Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

71, 3 1224-7928 33,33%/autor CNCSIS C

9 2008 ianuarie-iunie

Lavinia Lupa, Nicoleta Tunea, Aurelian Miulescu,

Cristian Dumitrescu

Determinarea continutului de metale grele din vin prin spectrometrie de absorbtie

atomica (FAAS)Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

74, 4 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

10 2008 ianuarie-iunie

Petru Negrea, Cristina Draga, Andreea Bancioiu,

Georgeta Mihoc

Studii privind analiza plumbului din zahar prin spectrometrie de absorbtie atomica

(FAAS)Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

79, 3 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

11 2008 ianuarie-iunie

Petru Negrea, Andreea Bancioiu, Cristina Draga,

Georgeta Mihoc

Studiul calitatii clorurii de sodiu iodate, determinarea ferocianurii Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

82, 5 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

12 2008 ianuarie-iunie

Petru Negrea, Dana Baltacescu, Bianca Molnar,

Cristina Urban

Studii privind contaminarea cu arsen a apelor subterane prin spectrometrie de

absorbtie atomica (HG-AAS)Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

201, 4 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

13 2008 ianuarie-iunie

Giannin Mosoarca, Petru Negrea

Controlul si efectele aluminiului in apa potabila Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

208, 5 1224-7928 50%/autor CNCSIS C

14 2008 ianuarie-iunie

Petru Negrea, Cristian Nichita, Doina Marin, Rodica

Lungu

Determinarea si efectele ozonului in mediul ambiant Buletinul AGIR Anul XIII, nr. 1-2, pag.

213, 5 1224-7928 25%/autor CNCSIS C

Articole publicate in reviste fara cotatie ISI / neindexate

Page 12: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu lucrare Conferinta internationala Volumul in care a fost

publicata lucrareaPagina, nr.

pagini ISBN Contributia autorilor (%)

1 2008 Iunie S. Ianoşev, I. , Lazău C. Păcurariu,A. Goleanu

Spinel Pigments Synthesis by the Thermal Conversion of Complex Combinations

2nd International Congress on Ceramics Verona (Italy) June 29-July 4, 2008

Global Roadmap for Ceramics-ICC2 Proceedings,

Verona (Italy)

CD-ROM (6 pp.)

978-88-8080-084-2 25%/persoana

2 2008 Iunie Z. Ecsedi, I. , Lazău C. PăcurariuNitrogen adsorption/desorption study of

nanocrystalline alumina prepared by sol-gel method

2nd International Congress on Ceramics Verona (Italy) June 29-July 4, 2008

Global Roadmap for Ceramics-ICC2 Proceedings,

Verona (Italy)

CD-ROM (6 pp.)

978-88-8080-084-2 33%/ persoana

3 2008 Mai L.Cocheci, R.Pode, A.Iovi, E.Leonte Removal of Cr(VI) from wastewaters using Mg/Zn-Al – CO3 layered double hydroxides

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 352, 4 pag. 25%/persoana

4 2008 Mai R.Pode, F.Manea, V.Rus, E.Leonte , I.Vlaicu, E.M.Savescu, M.Morariu

Chemical Conditioning of Digested Sewage Sludge with Floerger FR 7850 Synthetic

Polyelectrolyte

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 341, 4 pag. 12,9%/persoana

5 2008 martie Petru Negrea, Lavinia Lupa, Adina Negrea, Mihaela Ciopec Zinc recycling from hot-dip galvanizing wastes

International Scientific Conference microCAD 2008, Section A; Waste

Processing, Recycling, Miskolc-HungaryProceedings pag. 39, 6

978-963-661-812-4, 9787-

661-813-125%/autor

6 2008 martie Mihaela Ciopec, Adina Negrea, Aurel Iovi, Petru Negrea, Lavinia Lupa

The use of metals recovered from wastes as microelements at the fertilizers obtaining

International Scientific Conference microCAD 2008,Section A; Waste

Processing, Recycling, Miskolc-HungaryProceedings pag. 45, 5

978-963-661-812-4, 9787-

661-813-120%autor

7 2008 septembrieAdina Negrea, Cornelia Muntean,

Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec, Petru Negrea

Studies regarding the sequential extraction of zinc from soil

The 15th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary Proceedings pag. 258, 4 978 – 963

–482-903-4 20%/autor

8 2008 septembriePetru Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela

Ciopec, Cornelia Muntean, Adina Negrea

Aerobe biological treatment of waste waters on a pilot installation

The 15th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary Proceedings pag. 262, 4 978 – 963

–482-903-4 20%/autor

9 2008 septembrieCornelia Muntean, Petru Negrea,

Mihaela Ciopec, Lavinia Lupa, Adina Negrea, Marinela Motoc

Studies on the copper ions removal from waste solutions through precipitation with Na2CO3

The 15th Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary Proceedings pag. 266, 4 978 – 963

–482-903-4 16,66%/autor

10 2008 octombrieAdina Negrea, Lavinia Lupa, Petru

Negrea, Giannin Moşoarcă, Mihaela Ciopec

Studies concerning minimization and recycling of sludge resulted during hot-dip galvanization

1-st International Conference, “Hazardous Waste Management", Chania-Creta, Grecia Proceedings CD, 5 20%/autor

11 2008 octombrieLavinia Lupa, Giannin Moşoarcă,

Petru Negrea, Mihaela Ciopec, Adina Negrea

Effect of filter washing water recycling on iron and manganese removal process from ground water

1-st International Conference, “Hazardous Waste Management", Chania-Creta, Grecia Proceedings CD, 4 20%/autor

12 2008 MaiC. Danielescu, C.Podaru, D.Sonea,

F.Manea, I.Vlaicu, A.Pacala, C.Cosma, G.Burtica

Studies on the application of zeolites in treating potable water on a pilot scale

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 337, 4 pag.

20%, 20%, 10%, 10%, 10%, 10%,

10%, 10%

13 2008 Mai A.Bebeselea, F. Manea, G.Burtica, C.Teodosiu

A study of the anodic oxidation of 4-chlorophenol from wastewaters

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 349, 4 pag. 40%, 40%, 10%,

10%

14 2008 Mai F.Manea, C.Radovan, G.Burtica, A.Bebeselea, A.Pop, C.Proca, I.Corb

Electrochemical oxidation and detection of 4-chlorophenol from wastewaters by using boron-

doped diamond electrode

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 289, 4 pag.

40%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%,

10%

15 2008 Septembrie A. Bebeselea, F. Manea, C. Radovan, G. Burtica, J. Schoonman

Electrochemical degradation of phenol derivates at carbon electrodes

The XVth Symposium on Analytical and Environmental Problems

Proceedings 359, 4 pag. 978-963-482-903-4

30%, 40%, 10%, 10%, 10%

16 2008 Septembrie A.Pop, F. Manea, G.Burtica, P.Malchev, S.Picken, J.Schoonman

Voltammetric detection of organic pollutants from water on modified zeolite- graphite composite

electrodes

The XVth Symposium on Analytical and Environmental Problems

Proceedings 355, 4 pag. 978-963-482-903-4

30%, 30%, 10%, 10%, 10%, 10%

Lucrari publicate la conferinte internationale

Page 13: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

17 2008 Septembrie C.Ratiu, F.Manea, L.Nagy, G.Burtica, G.Nagy, J.Schoonman

Electrochemical oxidation and determination of p-aminophenol at carbon based electrodes

The XVth Symposium on Analytical and Environmental Problems

Proceedings 288, 4 pag. 978-963-482-903-4

30%, 30%, 10%, 10%, 10%, 10%

18 2008 mai Giannin MosoarcaStudies regarding the possibilities of aluminum

sulphate recovery from settling tank sludge and its reuse as coagulant

Proceedings of The Second Edition of the Symposium with International Participation “New trends and strategies in the chemistry

of advanced materials with relevance in biological systems, technique and

environmental protection” 6 - 7 november 2008

Proceedings p. 106, 6 pag. ISSN 2065-0760 100%

19 2008 septembrie Dippong Thomasa, Marcela Stoiaa, Paul Barvinschib, Mircea Stefanescu

Characterization of Co(II) carboxylates resulted in the Co(NO3)2 – C3H8O2 reaction by acidic-basic

electrometric titrimetry

Symposium on analytical and Environmental Problems, 22 sept. 2008, Szeged, Hungaria Proceeding 229,5 978-963-482-

903-4 25%

20 2008 mai A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, L.Dunsch, E.J ähne, H.J.Adler

Spectroelectrochemical study of the p-doping of poly(2-(3-thienyl)ethyl acetate) and its derivatives

First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe,

Rovinj, CroatiaRSE-SEE 93, 2 pag 978-953-

6894-33-870%, 15%, 5%,

5%, 5%

21 2008 mai N.Duteanu, K.Scott, N.Vaszilcsin, A.Kellenberger, M.Dan Parametric study of direct borohydride fuel cells

First Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe,

Rovinj, CroatiaRSE-SEE 159, 3 pag 978-953-

6894-33-860%, 10%, 10%,

10%, 10%

22 2008 septembrie A.Kellenberger, N.Vaszilcsin, N.Duteanu, M.L.Dan

Kinetics of aluminum dissolution reaction in skeleton nickel electrode preparation

9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia

Proceedings 273, 3 pag 978-86-82475-16-3

50%, 20%, 20%, 10%

23 2008 MartieF. Manea, C. Radovan, A. Bebeselea,

A. Pop, G. Burtica, C. Teodosiu, J. Schoonman

Anodic Determination of Oxalic Acid in the Presence of 4-Chlorophenol using Expanded Graphite-Epoxy Composite and Boron-Doped

Diamond Electrodes

6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu,

Brazilia.Proceedings

30%,20%, 10%, 10%, 10%,10%,

10%

24 2008 MartieF. Manea, C. Radovan, C. Proca, A.

Pop, A. Bebeselea, G, Burtica, D.Cinghita, M. Ihos

The availability of boron-doped diamond electrode for anodic determination of nonylphenol etoxylates

6th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry, Foz do Iguaçu,

Brazilia.Proceedings

20%, 30%, 10%, 10%, 5%, 5%,

10%, 10%

25 2008 Mai R.Pode, F.Manea, V.Rus, E.Leonte , I.Vlaicu, E.M.Savescu, M.Morariu

Chemical Conditioning of Digested Sewage Sludge with Floerger FR 7850 Synthetic

Polyelectrolyte

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 341, 4 pag.

30%,20%, 10%, 10%, 10%,10%,

10%

26 2008 MaiR.Pode, F.Manea, V.Rus, E.Leonte

Pena, I.Vlaicu, E.M. Savescu, M.Murariu

Chemical conditioning of digested sewage sludge with floerger FR 7850 synthetic polyelectrolyte

5th Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern

Mediterranean Countries, Cetraro, ItaliaProceedings 341, 4 pag.

20%, 30%, 10%, 10%, 5%, 5%,

10%, 10%

27 2008 IunieA.Pacala, I.Vlaicu, B.Radu, C.Bogatu,

C.Cosma, F.Manea, C.Danielescu, I.Lupsa

Tehnnologii neconventionale cu membrane de microfiltrare si ultrafiltarare in potabilizare apei-

studiu pe statie pilot

Solutii pentru sisteme de alimentare cu apa si canalizare in localitati pana la 10.000

locuitori, S I:-Sisteme de alimenatre cu apaProceedings

20%, 30%, 10%, 10%, 5%, 5%,

10%, 10%

Page 14: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Luna Autor(i) Titlu lucrare Conferinta nationala / simpozionul Volumul in care a fost

publicata lucrareaPagina, nr.

pagini ISBN Contributia autorilor (%)

1 2008 IunieL.Cocheci, R. Pode, P.

Barvinschi, E. Popovici, E. Leonte-Pena

Structural Characterisation of Mg/Zn-Al Type Hydrotalcites Used for Cr(VI) Sorption from

wastewater

8th International Conference on Physics of Advanced Materials Abstracts Section 6, P-

VI.4 50%; 15%; 20%; 10%; 5%

2 2008 MaiL. Cocheci,R.Pode,

E.Popovici, E.Reisz, A. Iovi

Studies about the utilization of Mg-Al-CO3 hydrotalcite on anions uptake from water

International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 28-30 May, 2008,

Timisoara, RomaniaAbstracts 25%/persoana

3 2008 Octombrie R.Pode, F. Manea, V.Rus, M.Morariu, E.M.Savescu

Condiţionarea chimică a nămolului orăşenesc fermentat anaerob cu polielectrolit Zetag 8180

A XXX-a Conferint[ Nationala de Chimie, Calimanesti-Caciulata 2008 Abstracts 25%/persoana

4 2008 mai

Cornelia Muntean, Petru Negrea, Adina Negrea, Mihaela Ciopec, Lavinia Lupa, Giannin Mosoarcă,

Ramona Ghiga

IR-Spectroscopy and SEM Studies on Some Nitrophosphate Fertilizers Containing Microelements

International Scientific Symposium: „Increase of Profitability ans Sustainability of Agricultural

Production in Trans-Frontier Area” PHARE CBC RO 2005/017-536.01.01.01.25., 1

Proceedings 66, 9 978-973-620-392-3 14,28%/autor

5 2008 mai

Ramona Ghiga, Aurel Iovi, Petru Negrea, Adina

Negrea, Lavinia Lupa, Mihaela Ciopec, Cornelia

Muntean, Giannin Moşoarcă

Studies Regarding the Otaining Process of NP Fertilizers with Copper and Zinc Microelements

International Scientific Symposium: „Increase of Profitability ans Sustainability of Agricultural

Production in Trans-Frontier Area” PHARE CBC RO 2005/017-536.01.01.01.25., 1

Proceedings 51, 8 978-973-620-392-3 12,5%/autor

6 2008 iunie

Petru Negrea, Dana Baltacescu, Lavinia Lupa,

Adina Negrea, Mihaela Ciopec, Ramona Ghiga

Studii privind eliminarea arsenului din apeInternational Symposium "Environmental

Protection & Ecological Education" EPEE '08, Timişoara

CD 56, 5 ISSN:2065-0833 16,66%/autor

7 2008 iunie

Petru Negrea, Lina Jurja, Mihaela Ciopec, Lavinia

Lupa, Adina Negrea, Cornelia Muntean,

Marilena Motoc

Eliminarea ionilor de cupru din soluţii reziduale prin precipitare cu NaOH

International Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE '08,

TimişoaraCD 66, 6 ISSN:2065-0833 14,28%/autor

8 2008 iunie

Petru Negrea, Cristi Dumitrescu, Lavinia Lupa,

Mihaela Ciopec, Adina Negrea

Studii privind reducerea Cr(VI) la Cr(III) si eliminarea acestuia prin precipitare

International Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE '08,

TimişoaraCD 49, 7 ISSN:2065-0833 20%/autor

9 2008 iunie

Adina Negrea, Georgiana Mladin, Lavinia Lupa,

Mihaela Ciopec, Cornelia Muntean, Petru Negrea

Studii privind eliminarea ionilor amoniu si fosfat din ape

International Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE '08,

TimişoaraCD 61, 5 ISSN:2065-0833 16,66%/autor

10 2008 iunie

Adina Negrea, Lavinia Lupa, Cornelia Muntean,

Mihaela Ciopec, Petru Negrea, Carmen

Ghimboasa, Marilena Motoc

Studii privind eliminarea ionului amoniu din ape subterane provenite din mediul rural

International Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE '08,

TimişoaraCD 43, 7 ISSN:2065-0833 14,28%/autor

11 2008 iunie

Corneliu Bogatu, Smaranda Masu, Benoni Lixandru, Anca Pricop, Adina Negrea, Lavinia

Lupa

Phytoremediation use for metals extraction from polluted soils

International Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE '08,

TimişoaraCD 22, 6 ISSN:2065-0833 16,66%/autor

12 2008 iunie

Smaranda Masu, Corneliu Bogatu, Neculai Dragomir,

Adina Negrea, Mihaela Ciopec, Giannin Mosoarca

Waste mining zone decontamination by herbaceous plants cultivation

International Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE '08,

TimişoaraCD 17, 5 ISSN:2065-0833 16,66%/autor

13 2008 noiembrie

Mihaela Andoni, Anca Dragomirescu, Aurel Iovi,

Ioan Ursoiu, Adina Negrea, Lavinia Lupa, Petru Negrea, Mihaela

Ciopec

A new approach regarding the removing pof mercury from contaminated waters

The second edition of the Symposium with Inetrnational Participation „New trends and

strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique

and environmental protection”

Proceedings p.112, 4 ISSN: 2065-0760 12,5%/autor

14 2008 Iunie Ioan Ursoiu, Anca Ursoiu, Giannin Mosoarca

Studies regarding waste waters with zinc ions content pre-treatment through ionic exchange

International Symposium Environmental Protection & Ecological Education EPEE ‘08

Timisoara, 5 iunie 2008CD p. 37, 6 pag. ISSN: 2065-0833 33,33%

Lucrari publicate la conferinte nationale, simpozioane, etc.

Page 15: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Anul Autor(i) Titlu

Tipul cartii (monografie, tratat, manual pt studenti,

etc)

Editura care a publicat cartea

Tipul editurii (nat/internat, recunoastere)

Numar pagini ISBN Contributia autorilor (%)

1 2008 R. Ianoş, I. Lazău, C. Păcurariu

Sinteza compusilor oxidici prin metoda combustiei Monografie Editura Politehnica Nationala 332 978-973-625-692-9 33%/autor

2 2008 Zoltan EcsediUtilizarea metodelor

neconventionale in sinteza unor materiale cu proprietati dirijate

Teza de doctorat Editura Politehnica Nationala 175 978-973-625-704-9 100%

3 2008 Robert IanosSinteza unor oxizi, compusi

oxidici si solutii solide oxidice prin metoda combustiei

Teza de doctorat Editura Politehnica Nationala 151 978-973-625-693-6 100%

4 2008 Radu-Ioan LazăuGhid de aplicaţii practice şi probleme pentru tehnologia

ceramiciiManual pentru studenți Editura Politehnica Nationala 102 ISBN: 978-973-625-720-9 100%

5 2008 Mircea Niculescu, Raluca Dumitru

Reactii ale substantelor anorganice.Principii si aplicatii Manual pentru studenti Editura Politehnica 200 978-973-625-681-3 50%/autor

6 2008 Petru Negrea Metale. Obtinere. Structura. Proprietati Monografie Editura Politehnica Nationala 230 978-973-625-756-8 100%

7 2008Petru Negrea, Giannin

Mosoarca, Adina Negrea, Mihaela Ciopec

Tehnologii de cultivare a porumbului

Publicată în cadrul programului PHARE CBC RO 2005/017-

536.01.01.01.25Editura EUROBIT, Timişoara Nationala 9 978-973-620-408-1 10%/autor

8 2008 Corina Ileana ORHA

Contribuţii La Studiul Proceselor De Obţinere Şi Caracterizare A

Unor Materiale Zeolitice Funcţionalizate Cu Utilizare În

Dezinfecţia Apei

Teza de doctorat Ed. Politehnica Nationala 136 978-973-625-594-6 100

9 2008 Aniela Carmen POP

Elaborarea, Caracterizarea Şi Aplicarea Unor Electrozi

Modificaţi Cu Zeolit În Scopul Evaluării Cantitative A Încărcării

Organice Din Apă

Teza de doctorat Ed. Politehnica Nationala 224 978-973-625-731-5 100

10 2008 Adriana Ioana Bebeselea Sterp

Contribuţii Privind Procesele De Degradare Electrochimică A Compuşilor Organici Din Apă

Utilizând Electrozi Pe Bază De Carbon

Teza de doctorat Ed. Politehnica Nationala 259 978-973-625-732-2 100

11 2008 Camelia Podaru

Contribuţii Privind Îmbunătăţirea Tehnologiei De Potabilizare A

Apei Prin Aplicarea Unor Procese Inovative De Filtrare

Teza de doctorat Ed. Politehnica Nationala 156 978-973-625-748-3 100

12 2008 Cristian Dan Danielescu

Contribuţii Privind Îmbunătăţirea Tehnologiei De Epurare A

Efluenţilor Reziduali Proveniţi Din Industria Celulozei Şi Hârtiei

Teza de doctorat Ed. Politehnica Nationala 978-973-625-748-4 100

Carti publicate in edituri din tara sau strainatate in anul 2008

Page 16: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt.

Anul citarii

Luna citarii Autor(i) Titlul lucrarii citate Revista / volumul in care a fost

publicata lucrarea, inclusiv an ISSN / ISBN Revista / volumul in care a fost citata lucrarea (nume, volum, pag.) ISSN / ISBN

1 2008

Lazau R.I., Pacurariu C.,

Becherescu D., Ianos R.

Ceramic pigments with chromium content from leather wastes

Journal of the European Ceramic Society, (2-3) ,2007,1899-1903

ISSN: 0955-2219

Dyes and Pigments 80 (3), pp. 287-291

ISSN: 0143-7208

2 2008

Lazau R.I., Pacurariu C.,

Becherescu D., Ianos R.

Ceramic pigments with chromium content from leather wastes

Journal of the European Ceramic Society, (2-3), 2007, 1899-1904

ISSN: 0955-2220

Environmental Science and Technology 42(19), pp.7231-7235

ISSN:1064-3389

3 2008

Pacurariu C., Lazau I.,Ecsedi

Z.,Lazau R.,Barvinschi

P.,Marginean G.

New synthesis methods of MgAl2O4 spinel Journal of the European Ceramic Society, (2-3), 2007,707-710

ISSN:0955-2219

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 294,(1-2),pp. 27-36

ISSN: 1381-1169

4 2008 FebruarieG. Burtica, R.

Pode, V. Pode, I. Aurel

Studii pe coloane echipate cu tuf vulcanic în vederea reţinerii ionului amoniu conţinut în apă

Revista de Chimie, 43, nr.1-2 (1992) 42-46 0034-7752 Revista De Chimie: 59(2) 173-177,

2008 0034-7752

5 2008 IulieG. Burtica, R.

Pode, V. Pode, I. Aurel

Studii pe coloane echipate cu tuf vulcanic în vederea reţinerii ionului amoniu conţinut în apă

Revista de Chimie, 43, nr.1-2 (1992) 42-46 0034-7752 Revista De Chimie: 59(7) 802-807,

2008 0034-7752

6 2008 IanuarieG. Burtica, R.Pode, I.Vlaicu, V. Pode,

A. Negrea, D. MicuTehnologii de tratare a efluenţilor reziduali Monografie publicată în editura

Politehnica 973-9389-75-9 Brazilian Journal Of Chemical Engineering 25(1): 9-17, 2008 0104-6632

7 2008 iunie,august

C.Radovan, F.Manea

Determination of sodium diethyldithiocarbamate by anodic voltammetry using a boron-doped diamond

electrodeElectroanalysis (2007)19(1), pp.91-95 1040-0397 Sensors 8(6) 3952-3969; Sensors

8(8), 4560-4581 1424-8220

8 2008 iunie

F. Manea, C. Radovan, I. Corb, A. Pop, G. Burtica,

M. Plamen, S.J. Picken, J.

Schoonman

Electrochemical oxidation and determination of oxalic acid at an exfoliated graphite-polystyrene composite

electrodeSensors (2007)7 (4)19(1), pp.615-627 1424-8220 Journal of Electroanalytical

Chemistry 617(1), 45-520022-0728

9 2008 febr.-martie

Gheju Marius, Iovi Aurel

Kinetics of hexavalent chromium reduction by scrap iron

J. Hazard. Mater., 135 (1-3), 2006, p.66-73. 0304-3894

Journal of Hazardous Materials, Volume 151, (2-3), 2008,

p. 761-7690304-3894

10 2008 ian-febr. Gheju Marius, Iovi Aurel

Kinetics of hexavalent chromium reduction by scrap iron

J. Hazard. Mater., 135 (1-3), 2006, p.66-73. 0304-3894 Journal of Membrane Science 312 (1-

2), 2008, p. 157-162 0376-7388

11 2008 septembrie Gheju Marius, Iovi Aurel

Kinetics of hexavalent chromium reduction by scrap iron

J. Hazard. Mater., 135 (1-3), 2006, p.66-73. 0304-3894 Journal of the American Chemical

Society, 130 (9), 2008, p. 2744-2745 0002-7863

Citari in literatura de specialitate in cursul anului 2008

Page 17: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

12 2008 iunie

Mihaela Andoni, Aure lovi, Petru Negrea,Lavinia

Lupa, Adina Negrea,

MihaelaCiopec

Studies regarding the removing of mercury from soil using Na-EDTA, Na2S2O3 and KI solution Revista de Chimie, 59(6),2008, p. 653 0034 – 7752

Revista de Chimie, 59(6), 2008, p.779 0034-7752

13 2008 Ianuarie

Stoia M., Caizer C., Stefanescu M., Barvinschi P.,

Julean I.

Obtaining of Ni0.65Zn0.35Fe2O 4/SiO2 nanocomposites by thermal decomposition of

complex compounds embedded in silica matrix

(2007) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (1), pp. 193-200 1388-6150 2008 Journal of Thermal Analysis

and Calorimetry 92 (2), pp. 461-463 1388-6150

14 2008 IanuarieStefanescu M., Stefanescu O.,

Stoia M., Lazau C.

Thermal decomposition of some metal-organic precursors: Fe 2O3 nanoparticles

(2007) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (1), pp. 27-32 1388-6150 Journal of Thermal Analysis and

Calorimetry 93 (1), pp. 213-217 1388-6150

15 2008 IanuarieStefanescu M., Stefanescu O.,

Stoia M., Lazau C.

Thermal decomposition of some metal-organic precursors: Fe 2O3 nanoparticles

(2007) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (1), pp. 27-32 1388-6150 2008 Journal of Thermal Analysis

and Calorimetry 91 (3), pp. 915-918 1388-6150

16 2008 IanuarieStefanescu M., Stefanescu O.,

Stoia M., Lazau C.

Thermal decomposition of some metal-organic precursors: Fe 2O3 nanoparticles

(2007) Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 88 (1), pp. 27-32 1388-6150 Journal of Thermal Analysis and

Calorimetry 91 (1), pp. 93-100 1388-6150

17 2008 maiStefanescu M.,

Caizer C., Stoia M., Stefanescu O.

Ultrafine, perfectly spherical Ni-Zn ferrite nanoparticles, with ultranarrow distribution, isolated in a silica matrix, prepared by a novel synthesis method

in the liquid phase

(2006) Acta Materialia, 54 (5), pp. 1249-1256

ISSN: 1359-6454

Journal of Alloys and Compounds 466 (1-2), pp. 377-382 0925-8388

18 2008 maiStefanescu M.,

Caizer C., Stoia M., Stefanescu O.

Ultrafine, perfectly spherical Ni-Zn ferrite nanoparticles, with ultranarrow distribution, isolated in a silica matrix, prepared by a novel synthesis method

in the liquid phase

(2006) Acta Materialia, 54 (5), pp. 1249-1256

ISSN: 1359-6454

2008 Chemical Engineering Journal 136 (2-3) 1385-8947

19 2008 iunie

Kellenberger, A., Vaszilcsin, N.,

Brandl, W., Duteanu, N.

Kinetics of hydrogen evolution reaction on skeleton nickel and nickel-titanium electrodes obtained by

thermal arc spraying technique

International Journal of Hydrogen Energy 32, 2007, pp. 3258-3265 0360-3199

Technical Proceedings of the 2008 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show, NSTI-Nanotech,

Nanotechnology 2008 ,Volume 1, p. 981-984

978-1-4200-8511-2

20 2008 decembrie

Kellenberger, A., Vaszilcsin, N.,

Brandl, W., Duteanu, N.

Kinetics of hydrogen evolution reaction on skeleton nickel and nickel-titanium electrodes obtained by

thermal arc spraying technique

International Journal of Hydrogen Energy 32, 2007, pp. 3258-3265 0360-3199 Electrochimica Acta 54 (2), p. 793-

800. 0013-4686

21 2008 octombrie

Kellenberger, A., Vaszilcsin, N.,

Brandl, W., Duteanu, N.

Kinetics of hydrogen evolution reaction on skeleton nickel and nickel-titanium electrodes obtained by

thermal arc spraying technique

International Journal of Hydrogen Energy 32, 2007, pp. 3258-3265 0360-3199 International Journal of Hydrogen

Energy , 33 (20) p. 5795-5800. 0360-3199

22 2008 decembrie

K.Scott, E.Yu, G.Vlachogiannopoulos, M.Shivare,

N.Duteanu

Performance of a direct methanol alkaline membrane fuel cell

Journal of Power Sources, 175(1), 2008, 452-457 0378-7753 Journal of Power Sources 185 (2),

pp. 621-626 0378-7753

23 2008 octombrie

N.Duteanu, K.Scott,

N.Vaszilcsin, A.Kellenberger

Increasing of the performances of direct methanol combustion fuel cells

Revista de Chimie 58(12), 2007, 1207-1211 0034-7752 Revista de Chimie 59 (10), pp. 1140-

1142 0034-7752

Page 18: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr.crt. Nr. brevet Titlu brevet Detinator(i) Autori() Institutia care a acordat brevetul

Brevet national

Brevet international

1 Metodă de obţinere a pulberii spinelice MgAl2O4 R. Ianoş, I. Lazău, C. Păcurariu, P. Barvinschi OSIM Bucuresti

Cerere nr. a 2008 00216 din

20.03.2008

Brevete de inventie

Page 19: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Numele si prenumele Pozitia (membru colectiv redactie / recenzor)

Perioada membru colectiv redactie / recenzor Titlul revistei Editor ISSN

1 Lazau Ioan membru colegiu editorial 2003-prezent Romanian Journal of Materials Fundatia "Serban Solacolu" 1583-3186

2 Gheju Marius Recenzor 2007-2008 Journal of Hazardous MaterialsW. Choi, M.F. Fingas, J. Gardea-Torresdey, G.

Lyberatos, J.H. Tay0304-3894

3 Manea Florica recenzor 2007-prezent Electrochimica Acta S. Trasatti 0013-4686

4 Manea Florica recenzor 2008-prezent Sensors and Actuators: B.Chemical

E. BakkerZ. Brzozka

R. NarayanaswamyT. Fujii

Y. Shimizu

0925-4005

5 Kellenberger Andrea recenzor 2007 International Journal of Hydrogen Energy T. Nejat Veziroğlu 0360-31996 Kellenberger Andrea recenzor 2008 International Journal of Hydrogen Energy T. Nejat Veziroğlu 0360-31997 Vaszilcsin Nicolae recenzor 2008 Electrochimica Acta S. Trasatti 0013-4686

Nr. crt. Numele si prenumele Pozitia (membru colectiv redactie / recenzor)

Perioada membru colectiv redactie / recenzor Titlul revistei Editor ISSN

1 Lazau Ioan membru colectiv redactie 2002-prezent Chemical Bulletin of Politehnica University of Timisoara Editura Politehnica 1224-60182 Pacurariu Cornelia membru colectiv redactie 2002-prezent Chemical Bulletin of Politehnica University of Timisoara Editura Politehnica 1224-60193 Mosoarca Giannin membru colectiv redactie 2005-2008 Chemical Bulletin of Politehnica University of Timisoara Ed. Politehnica 1224-60184 Negrea Petru membru colectiv redactie 2005-2008 Chemical Bulletin of Politehnica University of Timisoara Ed. Politehnica 1224-6018

5 Vaszilcsin Nicolae recenzor 1997 - prezent Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Seria Chimie si Ingineria Mediului Ed. Politehnica 1224-6018

6 Duteanu Narcis membru colectiv redactie 2006 - prezent Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica din Timisoara, Seria Chimie si Ingineria Mediului Ed. Politehnica 1224-6018

Nr. crt. Numele si prenumele Pozitia (membru colectiv redactie / recenzor)

Perioada membru colectiv redactie / recenzor Titlul revistei Editor ISSN

Observatii (recunoastere

CNCSIS sau similare)

1 Vaszilcsin Nicolae recenzor 2006 - prezent Revista de Coroziune si Protectie Anticoroziva S.C. BETAK S.A. Bistrita 1842-0346

1. Membrii colective de redacţie reviste cotate ISI

2. Membrii colective de redacţie reviste indexate

3. Membrii colective de redacţie alte reviste

Page 20: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Numele si prenumele Pozitia (membru comitet organizare / recenzor) Numele conferintei Organizatia profesionala / Institutia

organizatoare Editor volum conferinta si ISBN Observatii (cotare conferinta sau volum)

1 Pacurariu Cornelia membru in comitetul de organizareInternational Conference on Chemistry

and Chemical Engineering, May 28-30,2008

Fac. De chimie Ind. si Ing. Mediului, UPTimisoara, INCEMC Timisoara, Ministerul Educatiei Cercetarii si

Tineretului Agentia Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Nr. crt. Numele si prenumele Pozitia (membru comitet organizare / recenzor) Numele conferintei Organizatia profesionala / Institutia

organizatoare Editor volum conferinta si ISBN Observatii (cotare conferinta sau volum)

1 Lazau Ioan presedinte Comitet local de organizare

CONSILOX 10, 10-12 sept. 2008 Timisoara

Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.P. Timisoara , U.P. Bucuresti, S.C. CEPROCIM Bucuresti, Fundatia Serban

SolacoluFundatia "Serban Solacolu" neindexata

2 Pacurariu Cornelia membru Comitet local de organizare CONSILOX 10, 10-12 sept. 2008 Timisoara

Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.P. Timisoara , U.P. Bucuresti, S.C. CEPROCIM Bucuresti, Fundatia Serban

SolacoluFundatia "Serban Solacolu" neindexata

3 Becherescu Dumitru membru Comitet local de organizare CONSILOX 10, 10-12 sept. 2008 Timisoara

Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.P. Timisoara , U.P. Bucuresti, S.C. CEPROCIM Bucuresti, Fundatia Serban

SolacoluFundatia "Serban Solacolu" neindexata

4 Negrea Petru membru Comitet local de organizare CONSILOX 10, 10-12 sept. 2008 Timisoara

Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.P. Timisoara , U.P. Bucuresti, S.C. CEPROCIM Bucuresti, Fundatia Serban

SolacoluFundatia "Serban Solacolu" neindexata

5 Lazau Radu secretar Comitet local de organizare CONSILOX 10, 10-12 sept. 2008 Timisoara

Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.P. Timisoara , U.P. Bucuresti, S.C. CEPROCIM Bucuresti, Fundatia Serban

SolacoluFundatia "Serban Solacolu" neindexata

6 Petru Negrea membru comitet organizareInternational Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 28-30 mai

2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Chem. Bull. Politehnica, Timisoara, ISSN-1224-6018 CNCSIS, tip B+

7 Adina Negrea membru comitet organizareInternational Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 28-30 mai

2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Chem. Bull. Politehnica, Timisoara, ISSN-1224-6018 CNCSIS, tip B+

8 Cornelia Muntean membru comitet organizareInternational Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 28-30 mai

2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Chem. Bull. Politehnica, Timisoara, ISSN-1224-6018 CNCSIS, tip B+

9 Lavinia Lupa membru comitet organizareInternational Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 28-30 mai

2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Chem. Bull. Politehnica, Timisoara, ISSN-1224-6018 CNCSIS, tip B+

10 Petru Negrea membru comitet organizareInternational Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE

'08, 4-7 iunie 2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Environmental Protection & Ecological Education, ISSN:

2065-0833 neindexata

11 Adina Negrea membru comitet organizareInternational Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE

'08, 4-7 iunie 2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Environmental Protection & Ecological Education, ISSN:

2065-0833 neindexata

12 Cornelia Muntean membru comitet organizareInternational Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE

'08, 4-7 iunie 2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Environmental Protection & Ecological Education, ISSN:

2065-0833 neindexata

13 Lavinia Lupa membru comitet organizareInternational Symposium "Environmental Protection & Ecological Education" EPEE

'08, 4-7 iunie 2008, TimişoaraUniversitatea Politehnica Timisoara Environmental Protection & Ecological Education, ISSN:

2065-0833 neindexata

14 Mosoarca Giannin membru comitet organizareInternational Symposium Environmental Protection & Ecological Education EPEE

‘08 Universitatea Politehnica Timisoara Environmental Protection & Ecological Education, ISSN:

2065-0833 neindexata

15 Vaszilcsin Nicolae membru comitet organizareFirst Regional Symposium on

Electrochemistry of South-East Europe, Rovinj, Croatia

Croatian Society of Chemical Engineers Visnja Horvat Radosevic, 978-953-6894-33-8

16 Vaszilcsin Nicolae membru comitet organizare Conferinta International de Chimie si Inginerie Chimica, Timisoara Facultatea de Chimie Industriala si Ingienria Mediului C. Csunderlik, 1224-6018 CNCSIS B+

17 Kellenberger Andrea membru comitet organizare Conferinta International de Chimie si Inginerie Chimica Facultatea de Chimie Industriala si Ingienria Mediului C. Csunderlik, 1224-6018 CNCSIS B+

18 Duteanu Narcis membru comitet organizare Conferinta International de Chimie si Inginerie Chimica, Timisoara Facultatea de Chimie Industriala si Ingienria Mediului C. Csunderlik, 1224-6018 CNCSIS B+

19 Vaszilcsin Nicolae recenzor International Symposium "Research and Education in Innovation Era", Arad

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Universitatea Aurel Vlaicu, Arad 1582-1021 CNCSIS B

1. Membrii comitete organizare conferinte internationale

2. Membrii comitete organizare conferinte nationale

Page 21: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Nume si prenume Tipul premiului Organizatia care a decernat premiul Lucrarea / proiectul pentru care a fost decernat premiul

Nr. crt. Nume si prenume Tipul premiului Organizatia care a decernat premiul Lucrarea / proiectul pentru care a fost decernat premiul

1 Adina Negrea Diploma de excelenta Asociatia Generala a Inginerilor din Romania Filiala Timis Managementul integrat al deseurilor solide orasenesti

2 Rodica Pode Diploma de excelenta Asociatia Generala a Inginerilor din Romania Filiala Timis Managementul integrat al deseurilor solide orasenesti

3 Laura Cochceci Diploma de excelenta Asociatia Generala a Inginerilor din Romania Filiala Timis Managementul integrat al deseurilor solide orasenesti

4 Petru Negrea premiu articole de cercetare CNCSIS cod 57-Obtinerea oxidului de zinc din cenusa de zinc/Rev.de Chimie, nr.58(11),pp. 1075-1079, 20075 Lavinia Lupa premiu articole de cercetare CNCSIS cod 57-Obtinerea oxidului de zinc din cenusa de zinc/Rev.de Chimie, nr.58(11),pp. 1075-1079, 20076 Aurel Iovi premiu articole de cercetare CNCSIS cod 57-Obtinerea oxidului de zinc din cenusa de zinc/Rev.de Chimie, nr.58(11),pp. 1075-1079, 20077 Mihaela Ciopec premiu articole de cercetare CNCSIS cod 57-Obtinerea oxidului de zinc din cenusa de zinc/Rev.de Chimie, nr.58(11),pp. 1075-1079, 2007

8 Lavinia Lupa premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 55-Studii privind procesul de obtinere a ingrasamintelor de tipul PK cu microelementul cobalt, Rev, de Chimie, Nr. 58(8), pp. 725-728,2007

9 Mihaela Ciopec premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 55-Studii privind procesul de obtinere a ingrasamintelor de tipul PK cu microelementul cobalt, Rev, de Chimie, Nr. 58(8), pp. 725-728,2007

10 Aurel Iovi premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 55-Studii privind procesul de obtinere a ingrasamintelor de tipul PK cu microelementul cobalt, Rev, de Chimie, Nr. 58(8), pp. 725-728,2007

11 Adina Negrea premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 55-Studii privind procesul de obtinere a ingrasamintelor de tipul PK cu microelementul cobalt, Rev, de Chimie, Nr. 58(8), pp. 725-728,2007

12 Cornelia Muntean premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 55-Studii privind procesul de obtinere a ingrasamintelor de tipul PK cu microelementul cobalt, Rev, de Chimie, Nr. 58(8), pp. 725-728,2007

13 Adina Negrea premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

14 VasilePode premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

15 Petru Negrea premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

16 Aurel Iovi premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

17 Lavinia Lupa premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

18 Mihaela Ciopec premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

19 Giannin Mosoarca premiu articole de cercetare CNCSIS cod. 56-Studii asupraprocesului de eliminare prin precipiatre-coagulare a ionului fosfat. Modelarea procesului, Rev, de Chimie, Nr. 58(10), pp. 999-1003,2007

20 Corneliu Mircea Davidescu premiu articole de cercetare CNCSIScod. 194-Sintesis and Characterization of Phosphonate Ester/Phosphoric Acid Grafted Styrene-Divinilbenzene Copolymer Microbeads and Their Utility in Adsorbtion of Divalent Metal Ions in Aqueous Solutions, Industrial & Engineering Chemical

Rescearch, 2008, pp. 2010-1017

21 Petru Negrea premiu articole de cercetare CNCSIScod. 194-Sintesis and Characterization of Phosphonate Ester/Phosphoric Acid Grafted Styrene-Divinilbenzene Copolymer Microbeads and Their Utility in Adsorbtion of Divalent Metal Ions in Aqueous Solutions, Industrial & Engineering Chemical

Rescearch, 2008, pp. 2010-1017

1. Premii internationale

2. Premii nationale

Page 22: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

Nr. crt. Nume si prenume Domeniul Doctoranzi in stagiu (nume si prenume)

Forma de studiu (frecventa, ff, strain) Tema de cercetare

Ianosev Silvana frecventa

Utilizarea metodelor neconventionale in sinteza unor

compusi oxidici din sisteme SiO2-Al2O3-MxOy

Suba Mariana frecventa Metode neconventionale de sinteza a compusilor oxidici

2 Davidescu Corneliu Stiinte ingineresti Kakasi -Zsurka Sandor frecventaObtinerea de noi compusi bioactivi

prin modificare polihidroxialcanoatilor

3 Davidescu Corneliu Stiinte ingineresti Corici Livia frecventa Procese biocatalitice cu enzime imobilizate prin metoda sol-gel

4 Davidescu Corneliu Stiinte ingineresti Croitoru Ramona frecventaOligimeri si polimeri pe baza de hidrati de carbon obtinuti prin

cataliza enzimatica

5 Davidescu Corneliu Stiinte ingineresti Stefanescu Oana frecventa

Nanomateriale oxidice de tip FexOy nedispersate si dispersate

in matrici anorganice-organice:obtinere, caracterizare,

aplicatii

6 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Dan Mircea Laurentiu ff

Corelatii intre structura unor substante organice folosite ca adaosuri in galvanotehnoca si calitatea depunerilor galvanice

7 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Banica Radu ff Studii privind dezvoltarea unor celule solare pe baza de CuInS2

8 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Dabici Anamaria frecventa Sinteza unor materile oxidice prin metoda hidrotermala

9 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Sfarloaga Paula frecventaDezvolatrea de materiale termo-

electroce cu aplicatii in recuperarea energiei termice

10 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Novaconi Stefan Danica frecventa Pile solare pe baza de TiO2 si coloranti

11 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Buzatu Doru frecventaElectrocatalizatori pe baza de

tantal pentru reactia de degajare a hidrogenului

12 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Iorga Mirela ff

Contributii la intensificarea transferului de masa in procesele de recuperare electrochimica a

ionilor metalici din solutii

13 Vaszilcsin Nicolae Stiinte ingineresti Rujan Dan ffDeterminarea parametrului fractal al suprafetelor structurate, create

in sisteme disperse

14 Stefanescu Mircea Stiinte ingineresti Dippong Thomas frecventa

Nanomateriale pe baza de cobalt nedispersate si dispersate in

matrici de silice, teza ssutinuta in 18.12.2008

Conducere de doctorat

1 Lazau Ioan Stiinta si Ingineria Materialelor

Page 23: Infrastructura pentru cercetare - upt.ro · PDF filecu detector scintilator NaI, ... situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii ... Valoare proiect Parteneri:

15 Stefanescu Mircea Stiinte ingineresti Vlazan Paulina ff Nanomateriale oxidice utilizate ca senzori de mediu

16 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Ratiu Elena Cornelia frecventa

Studii Privind Sinteza Materialelor Zeolitice Functionalizate Cu

Nanoparticule De Dioxid De Titan Dopate In Vederea Potabilizarii

Apei

17 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Sonea Daniela frecventa

Contributii Privind Utilizarea Zeolitului Natural Pentru

Eliminarea Unor Ioni Metalici Toxici Din Apa

18 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Pisoi Ilie ffContributii Privind Imbunatatirea Tehnologiilor De Potabilizare A

Apei

19 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Aniela Carmen POP frecventa

Elaborarea, Caracterizarea Şi Aplicarea Unor Electrozi Modificaţi

Cu Zeolit În Scopul Evaluării Cantitative A Încărcării Organice

Din Apă (Teza Sustinuta)

20 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Adriana Ioana Bebeselea Sterp frecventa

Contribuţii Privind Procesele De Degradare Electrochimică A Compuşilor Organici Din Apă

Utilizând Electrozi Pe Bază De Carbon (Teza Sustinuta)

21 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Camelia Podaru frecventa

Contribuţii Privind Îmbunătăţirea Tehnologiei De Potabilizare A Apei

Prin Aplicarea Unor Procese Inovative De Filtrare (Teza

Sustinuta)

22 Burtica Georgeta Stiinte ingineresti Cristian Dan Danielescu frecventa

Contribuţii Privind Îmbunătăţirea Tehnologiei De Epurare A

Efluenţilor Reziduali Proveniţi Din Industria Celulozei Şi Hârtiei (Teza

Sustinuta)