Informatyka pp perec marcin

  • View
    52

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Informatyka pp perec marcin

Prezentacja programu PowerPoint

Polecana miejscowo WrocawPochodzenie nazwy miasta nie jest jasne, poniewa w najstarszych okreleniach tej nazwy zapisanych przezThietmarajakoWrotizlaensemiWortizlava, oraz pniejszej z 1133 jakoVuartizlau, wystpuje grupa -ar-, -ro-, a nie czeska -ra- ujawniajca si jako cz nazwy miasta w pniejszych wiekach, co mogoby wskazywa, e pochodzenie nazwy miasta naley tumaczy jako grd Wrocawa,Wrocisawa,Warcisawa, ktre to imi byo popularne wrd rycerstwa polskiego w rnych formach i odmianachIstnieje te hipoteza, e nazwa miasta pochodzi przypuszczalnie od imienia zmarego w 921 roku ksicia czeskiegoVratislava I, ktry by moe czasowo panowa nad grodem i ktry wedug legend jest zaoycielem miasta[8]. Wedug tej koncepcji w VI wiekusowiaskieplemilanosiedlio si nad Odr i wznioso naOstrowie Tumskimgrd, ktry Vratislav I umocniPoza ww. argumentami jzykowymi, koncepcja ta napotyka te na wtpliwoci natury historycznej, poniewa dotychczasowe datowanie pierwszego wrocawskiego grodu na lata 940-970 przypada na co najmniej dwadziecia lat po mierci Vratislava. Jednym z pierwszych rde nazwy miasta jest kronikaThietmara z Merseburgaz XI wieku (Iohannem Wrotizlaensem, Wortizlava civitate)[Polska nazwa miejscowoci Wrocaw jest skrtem odstaropolskiego imieniaWrcisaw. Wrcisaw lub Vratislaw jest imieniem zoonym: pierwsza cz (pol. wrci, wraca, czes. vraceti, vrtiti) znaczy wraca, zwraca, obala przeciwnika, zmusi kogo do ucieczki. Druga cz (saw) znaczy imi, powaanie, reputacja, sawa[12]. Dlatego inicja W by/jest od dawna czci herbu niemieckiego i polskiego. W roku 1154arabskigeografAl-Idrisiw swoim dziele pt.Ksiga Rogerazamieci nazw Wrocawia jako-r(a)t(i)-slabapord innych polskich miastKrakowa,Gniezna,Sieradza,czycyorazSantokaWSB LogistykaPolecana miejscowo WrocawPochodzenie nazwy miasta nie jest jasne, poniewa w najstarszych okreleniach tej nazwy zapisanych przezThietmarajakoWrotizlaensemiWortizlava, oraz pniejszej z 1133 jakoVuartizlau, wystpuje grupa -ar-, -ro-, a nie czeska -ra- ujawniajca si jako cz nazwy miasta w pniejszych wiekach, co mogoby wskazywa, e pochodzenie nazwy miasta naley tumaczy jako grd Wrocawa,Wrocisawa,Warcisawa, ktre to imi byo popularne wrd rycerstwa polskiego w rnych formach i odmianachIstnieje te hipoteza, e nazwa miasta pochodzi przypuszczalnie od imienia zmarego w 921 roku ksicia czeskiegoVratislava I, ktry by moe czasowo panowa nad grodem i ktry wedug legend jest zaoycielem miasta[8]. Wedug tej koncepcji w VI wiekusowiaskieplemilanosiedlio si nad Odr i wznioso naOstrowie Tumskimgrd, ktry Vratislav I umocniPoza ww. argumentami jzykowymi, koncepcja ta napotyka te na wtpliwoci natury historycznej, poniewa dotychczasowe datowanie pierwszego wrocawskiego grodu na lata 940-970 przypada na co najmniej dwadziecia lat po mierci Vratislava. Jednym z pierwszych rde nazwy miasta jest kronikaThietmara z Merseburgaz XI wieku (Iohannem Wrotizlaensem, Wortizlava civitate)[Polska nazwa miejscowoci Wrocaw jest skrtem odstaropolskiego imieniaWrcisaw. Wrcisaw lub Vratislaw jest imieniem zoonym: pierwsza cz (pol. wrci, wraca, czes. vraceti, vrtiti) znaczy wraca, zwraca, obala przeciwnika, zmusi kogo do ucieczki. Druga cz (saw) znaczy imi, powaanie, reputacja, sawa[12]. Dlatego inicja W by/jest od dawna czci herbu niemieckiego i polskiego. W roku 1154arabskigeografAl-Idrisiw swoim dziele pt.Ksiga Rogerazamieci nazw Wrocawia jako-r(a)t(i)-slabapord innych polskich miastKrakowa,Gniezna,Sieradza,czycyorazSantokaWSB LogistykaPolecana miejscowo WrocawPochodzenie nazwy miasta nie jest jasne, poniewa w najstarszych okreleniach tej nazwy zapisanych przezThietmarajakoWrotizlaensemiWortizlava, oraz pniejszej z 1133 jakoVuartizlau, wystpuje grupa -ar-, -ro-, a nie czeska -ra- ujawniajca si jako cz nazwy miasta w pniejszych wiekach, co mogoby wskazywa, e pochodzenie nazwy miasta naley tumaczy jako grd Wrocawa,Wrocisawa,Warcisawa, ktre to imi byo popularne wrd rycerstwa polskiego w rnych formach i odmianachIstnieje te hipoteza, e nazwa miasta pochodzi przypuszczalnie od imienia zmarego w 921 roku ksicia czeskiegoVratislava I, ktry by moe czasowo panowa nad grodem i ktry wedug legend jest zaoycielem miasta[8]. Wedug tej koncepcji w VI wiekusowiaskieplemilanosiedlio si nad Odr i wznioso naOstrowie Tumskimgrd, ktry Vratislav I umocniPoza ww. argumentami jzykowymi, koncepcja ta napotyka te na wtpliwoci natury historycznej, poniewa dotychczasowe datowanie pierwszego wrocawskiego grodu na lata 940-970 przypada na co najmniej dwadziecia lat po mierci Vratislava. Jednym z pierwszych rde nazwy miasta jest kronikaThietmara z Merseburgaz XI wieku (Iohannem Wrotizlaensem, Wortizlava civitate)[Polska nazwa miejscowoci Wrocaw jest skrtem odstaropolskiego imieniaWrcisaw. Wrcisaw lub Vratislaw jest imieniem zoonym: pierwsza cz (pol. wrci, wraca, czes. vraceti, vrtiti) znaczy wraca, zwraca, obala przeciwnika, zmusi kogo do ucieczki. Druga cz (saw) znaczy imi, powaanie, reputacja, sawa[12]. Dlatego inicja W by/jest od dawna czci herbu niemieckiego i polskiego. W roku 1154arabskigeografAl-Idrisiw swoim dziele pt.Ksiga Rogerazamieci nazw Wrocawia jako-r(a)t(i)-slabapord innych polskich miastKrakowa,Gniezna,Sieradza,czycyorazSantokaWSB Logistyka

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_we_Wroc%C5%82awiuWSB LogistykaJak dojecha do Wrocawia

WSB LogistykaZabytki i imprezy we WrocawiuZabytkiArchitektura Wrocawia mocno ucierpiaa podczas wojny, ale cz budynkw zachowaa si, a wiele z nich odrestaurowano. Dziki temu mona dzi w tym miecie podziwia zabytki architektoniczne jeszcze z czasw Piastw. Najciekawsze miejsca to gotyckie kocioy i barokowe budowle wieckie. Te najbardziej wartociowe gromadziOstrw Tumski.Mona tam znale gotyckie kocioy:Archikatedr w. Jana Chrzciciela, Katedr w. Marii Magdaleny, Bazylik w. Elbiety, w. Krzya, NMP na Piasku, w. Stanisawa, w. Doroty i w. Wacawa, neogotycki w. Michaa Archanioa; barokowy zesp gwnych budynkwUniwersytetu Wrocawskiegoz Aul Leopoldina; neogotycki budynek Dworca Gwnego; gmachOpery Wrocawskiej, budynki Browaru Piastowskiego, Paac Sptgenw, Paac Schaffgotschw, Landeshaus, Urzd Pocztowy, wiee cinie przy alei Winiowej, Na Grobli i przy alei Kasprowicza. Oprcz tego w miecie zachowao si ponad osiem tysicy zabytkowych kamienic.W celu zapoznania si z imprezami kulturalnymi we Wrocawiu odsyam na stron http://pik.wroclaw.pl/WSB LogistykaPrognoza pogody dla Wrocawia

Mapa starego miasta

Dla zwiedzajcychWSB LogistykaNotatkiWSB LogistykaWrocaw po 1944rokuPo wybuchuII wojny wiatowejWrocaw pozostawa do 1944 r. poza obszarem bezporednich dziaa zbrojnych i sta si nawet schronieniem dla kilkaset tysicy ewakuowanej z gbi Niemiec ludnoci cywilnej oraz licznych zakadw przemysu zbrojeniowego. Pod koniec 1944 r. liczba osb w nim przebywajcych wzrosa do blisko miliona.W 1944 r. wobec zbliania si frontu wschodniego Wrocaw zosta ogoszonyzamknit twierdz. W styczniu 1945 r. dowdztwo twierdzy zarzdzio, w warunkach niezwykle surowej zimy, przy brakw rodkw transportu, tragiczn w skutkach, przymusow ewakuacj ludnoci cywilnej.W lutym 1945 r. rozpoczo sioblenia miasta przez Armi Czerwon. Po blisko 3 miesicach walk,"FestungBreslau"skapitulowaa 6 maja 1945 r.Wiksza cz jego substancji budowlanej lega w gruzach, zwaszcza poudniowych i zachodnich dzielnic miasta. Zgino lub zostao rannych dziesitki tysicy obrocw i pozostaych w miecie mieszkacw cywilnych.Kilka dni pniej do miasta rozpoczli przybywa pierwsi przedstawiciele administracji polskiej. Rozpocza siodbudowa zniszczonego miasta, napyw ludnoci polskiej i wysiedlenia ludnoci niemieckiej. Te ostatnie dokonyway si na mocy postanowie Konferencji Poczdamskiej, gdzie zapada decyzja o przyznaniu Wrocawia i lska Polsce oraz przesiedleniu ludnoci niemieckiej. W trudnych pierwszych powojennych latach obok administracji polskiej miastem zarzdzaa rwnie wojskowa administracja sowiecka, ktrej polityka nie zawsze bya zgodna z interesem polskim. Jesieni 1945 r. udao si uruchomi pierwsze urzdy, linie komunikacji miejskiej, szkoy (polski Uniwersytet Wrocawski 15 listopada), prasa, instytucje kulturalne i sportowe. Rozwiny si prywatne jeszcze w wikszoci usugi i handel.

WSB LogistykaRozwj gospodarczy WrocawiaSzybki rozwj gospodarczy miastanatrafia na barier dugotrwaych zaniedba infrastrukturalnych, zarwno w samym miecie, jak i regionie i kraju. W cigu ostatnich kilkunastu lat wadze miejskie uczyniy wiele, aby miasto, jedno z najwikszych w Polsce, nabrao cech metropolitarnych. Jest ono jednym z krajowych liderw w przyciganiu zagranicznych inwestycji. Towarzyszy mu gruntowna modernizacja systemu komunikacyjnego. Dokonuje si nieustannie rewitalizacja architektury miejskiej.Przemiana Wrocawia dokonuje si nie tylko w sferze materialnej, ale take mentalnej w wiadomoci jego mieszkacw. Rozwija si poczucie tosamoci z miastem, ktre staje si miejscem spotka przybyszw z caego wiata i organizacji wielkich midzynarodowych imprez, takich jak Europejskie Spotkania Modych Chrzecijan z Taize we Wrocawiu (1993 r.),46. Midzynarodowy Kongres Eucharystycznyz udziaem Papiea Jana Pawa II (1997 r.), uroczyste obchody Milenium Wrocawia (2000 r.). Wrocaw sta si rwnie czonkiem szeregu organizacji midzynarodowych oraz nawiza wspprac partnersk z kilkoma miastami Europy i obu Ameryk.

WSB LogistykaW ktrym roku rozpoczo si oblenie Wrocawia przez Armi Czerwon?194319441945WSB LogistykaODPOWIED NIEPRAWIDOWAKliknij strzakWSB LogistykaBRAWO!!WSB Logistyka