5
ROMANO-AMERICANA ANEXA 10 INFORMAT II PERSONALE Botea lucian EXPERIENTA PROFESIONALA /[email protected] Sexul Masculin I Data 01/10/1980 I National i tatea Roman 2016 - prezent Decan Facultatea de Studii Economice Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti • Management Tipul sau sectorul de activitate Educatie 2008 - prezent Lector universitar Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare lnteme si lntemationale, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti • Predare cursuri Tipul sau sectorul de activitate Educatie 2012 - 2016 Prodecan Facultatea de Studii Economice Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucur esti • Management Tipul sau sectorul de activitate Educatie 2009- 201 1 Coordonator DeSales University MBA Program at the Romanian Amer ican University, Univer sitatea Romano- Americana din Bucuresti Management Tipul sau sectorul de act ivitate Educatie 2003- 2008 Preparator si Asistent Universitar EDUCATIE $1 FORMARE Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare lnteme si lntemational e, Universitatea Romano-Americana din Bucurest i • Predare Tipul sau sectorul de activitate Educatie 2014-2015 Post doctorat lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Roman a, Bucuresti Finante, Economie, Economie mondiala, Tranzactii financi are 2004 - 2011 Doctorat Bd. Expozitiei nr.1 B. 012101 sect. 1, Tel: +004- 0372.120.1 01 I Fax: +004- 021.318.35. 661 Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 [email protected] I www.rau.ro

INFORMATII PERSONALE Botea lucianweb.rau.ro/mydocuments/alegeri/administratie/2020/senat...lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti • Finante, Economie, Economie

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INFORMATII PERSONALE Botea lucianweb.rau.ro/mydocuments/alegeri/administratie/2020/senat...lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti • Finante, Economie, Economie

~ UNIYERSITATE~""'Y/ ROMANO-AMERICANA

ANEXA 10

INFORMATII PERSONALE Botea lucian

EXPERIENTA PROFESIONALA

/[email protected]

Sexul Masculin I Data na~?terii 01/10/1980 I Nationalitatea Roman

2016 - prezent Decan Facultatea de Studii Economice Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

• Management

Tipul sau sectorul de activitate Educatie

2008 - prezent Lector universitar Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare lnteme si lntemationale, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

• Predare cursuri

Tipul sau sectorul de activitate Educatie

2012 - 2016 Prodecan Facultatea de Studii Economice Europene, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

• Management

Tipul sau sectorul de activitate Educatie

2009- 2011 Coordonator DeSales University MBA Program at the Romanian American University, Universitatea Romano­Americana din Bucuresti

• Management

Tipul sau sectorul de activitate Educatie

2003- 2008 Preparator si Asistent Universitar

EDUCATIE $1 FORMARE

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare lnteme si lntemationale, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

• Predare

Tipul sau sectorul de activitate Educatie

2014-2015 Post doctorat lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti

• Finante, Economie, Economie mondiala, Tranzactii financiare

2004 - 2011 Doctorat

Bd. Expozitiei nr.1 B. Bucure~ti 012101 sect. 1, Tel: +004-0372.120.1 01 I Fax: +004-021.318.35.661 Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 [email protected] I www.rau.ro

Page 2: INFORMATII PERSONALE Botea lucianweb.rau.ro/mydocuments/alegeri/administratie/2020/senat...lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti • Finante, Economie, Economie

~ UNIYERSITATE~Y ROMANO-AMERICANA

Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori, Academia de Studii Economice, Bucuresti

• Finante, Economie, Economie mondiala, Tranzactii financiare. Transporturi

2003-2005 Masterat Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare Interne si lnternationale, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

• Managementul afacerilor comerciale

1999-2003 Licenta

COMPETENTE PERSONALE

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar Bancare Interne si lntemationale, Universitatea Romano-Americana din Bucuresti

• Relatii economice interantionale

Limba(i) materna(e) Romana

Alte limbi straine cunoscute tNTELEGERE VORBIRE SCRIERE

Engleza

Germana

Competente digitale

INFORMATII SUPLIMENTARE

Publicatii

Afilieri

ANEXE

Ascultare Citire

C2 C2

Participare Ia conversatie

C2

Oiscurs oral

C2

Business English Certificate Higher-University of Cambridge

A2

Procesarea informatiei

81

Comunicare

A2

AUTOEVALUARE

Creare de continut

A2

Securitate

C2

A2

Rezolvarea de probleme

UTILIZATOR EXPERIMENTAT

UTILIZATOR UTILIZATOR UTILIZATOR UTILIZATOR EXPERIMENTAT EXPERIMENTAT EXPERIMENTAT EXPERIMENTAT

Carli publicate autor/coautor -14 Lucrari stiintifice publicate- 25 Membru in proiecte de cercetare finantate- 5

Editor Adjunct al revistei Romanian Economic and Business Review Membru al American Economic Association

Lista de lucrari publicate

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE

Bd. Expozitiei nr. I B, Bucure?ti 01210 I sect. 1, Tel: +004-0372.120.1 0 I I Fax: +004-021.318.35.66 1 Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 [email protected] I www.rau.ro

Page 3: INFORMATII PERSONALE Botea lucianweb.rau.ro/mydocuments/alegeri/administratie/2020/senat...lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti • Finante, Economie, Economie

~ UNIYERSITATE~Y ROMANO-AMERICANA

Carti si capitole In carti publicate

[1] Lucian Botea- Factori de injluenta in activitatea economica si valutara a companiilor de transport, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2013, ISBN 978-606-647-805-2

(2] Lucian Botea - Tehnica Platilor si Fiantarilor Internationale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2012, ISB N 978-973-30-3249-6;

(3] Constantin Floricel, Lucian Botea- Tehnica Platilor si Fiantarilor Internationale- aplicatii practice, Editura Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2010, ISBN 978-973-708-466-8;

[4] Constantin Floricel, Lucian Botea - Tehnica Platilor si Fiantarilor Internationale, Editura Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2009, pg. 282, ISBN 978-973-708-427-9;

[5] Ion Bulborea, Bogdan Glavan, Sorica Sava, Alexandru lonescu, Daniela Zirra, Mariana Sorlescu, Juliana Anton, Lucian Botea, Alexandra Danciulescu, Catalina Leseanu - Microeconomie si Macroeconomie- Partea I- Microeconomie, Editura ProUniversitaria, Bucuresti , 2008, pg. 277, ISBN 978-973-129-307-3

(6] Constantin Floricel, Lucian Botea- Relatii Valutar-Financiare Internationale- editia a XI-a, Editura Univers itara Carol Davila, Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-708-265-7;

(7] Ion Bulborea, Bogdan Glavan, Sorica Sava, Alexandru Ionescu, Daniela Zirra, Mariana Sorlescu, Juliana Anton, Lucian Botea, Alexandra Danciulescu,- Microeconomie si Macroeconomie- Partea I - Microeconomie, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2007, pg. 279, ISBN 978-973-129-138-3

(8] Constantin Floricel, Lucian Botea- Relatii Valutar-Financiare Internationale - editia aX-a", Editura Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2006, ISBN 973-708-121-8;

(9] Ion Bulborea, Bogdan Glavan, Sorica Sava, Alexandru Ionescu, Daniela Zirra, Mariana Sorlescu, Juliana Anton, Lucian Botea, Alexandra Danciulescu, Catalina Leseanu - Microeconomie si Macroeconomie- Partea I - Microeconomie, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2006, pg. 258, ISBN 978-973-7854-91-8

(10] Gheorghe Caraiani, Lucian Botea, Florin Tancu - Ticketing - curs, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2006, pg. 179, ISBN 978-973-8994-39-3

[11] Gheorghe Caraiani, Lucian Botea, Mihail Serescu, Ambrozie Duma, Eugen Olteanu, Lucian Pricina, Ilie Zeicu- Transporturi Maritime -editia a ll·a, Editura Lum ina Lex, Bucuresti, 2005, pg. 700, ISBN 973-588-906-4

(12] Constantin Floricel, Lucian Botea - Relatii Valutar-Financiare lnternationale - editia a IX-a" (coautor), Editura Universitara Carol Davila, Bucuresti, 2005, IS BN 973-708-014-9;

(13] Gheorghe Caraiani, Alexandru lonescu, Lucian Botea, Mihaela lstr ate, Popescu Liliana -Transporturi, expeditii si asigurari internationale- Curs bilingv roman-englez, Editura Universitara, Bucuresti, 2005, pg. 291, ISBN 973-974-010-X

(14] Gheorghe Caraiani, Lucian Botea, Denisa Sandu - Transporturi aeriene - Ticketing, Editura Universitara, Bucuresti, 2004, pg. 195, ISBN 973-8499-98-4

Lucrari indexate ISI/BDI publicate:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Monica Paula Ratiu, Lucian Botea, Alina Oprescu - Tourism and travel industry in Romania: challenges, opportunities and strategic development directions, Journal of Tourism. Cha llenges and Trends, nr. 1/2010, pg. 83-94, ISSN 1844-9743 Lucian Botea - Romania - a country in a global crisis or not, revista Meta lurgia International, nr. XIV /2009, pg. 139-143, ISSN 1852-2214; Monica Pau la Ratiu, Alina Oprescu, Lucian Botea- Public services excellence- challenges and solutions, revista Metalurgia International, nr. XIV/2009, pg. 135-138, ISSN 1852-2214; George Ho ria lonescu, Gheorghe Ca raia ni, Lucian Botea - Bursa regionala de energie electrica in zona Balcanilor, revista Tribuna Economica- Revista de Comert, nr.7 /2005, pg. 34-36, ISSN 1582-0424; George Horia lonescu, Gheorghe Caraiani, Lucian Botea- Bursele de energie electrica, revista Tribuna Economica- Revista de Co mert, nr.6/2005, pg. 48-51, ISSN 1582-0424;

Bd. Expozi!iei nr.1 8, Bucure?ti 012101 sect. 1, Tel: +004-0372.120.10 1 I Fax: +004-02131835.661 Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 [email protected] I www.rau.ro

Page 4: INFORMATII PERSONALE Botea lucianweb.rau.ro/mydocuments/alegeri/administratie/2020/senat...lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti • Finante, Economie, Economie

ll UNIYERSITATE~Y ROMANO-AMERICANA

Lucrari publicate in reviste ~i volume de conferinte cu referenti:

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14)

[15]

[16]

[17]

Bonciu Florin, Botea Lucian - Innovation - the main Competitiveness Factor in a Globa l Economy,

Nationa l Strategies Observer- NOS 2015

Bonciu Florin; Botea Lucian - Financial Flows Tendencies in the Context of a New Multipolar World,

National Strategies Observer- NOS 2014

Alina Oprescu, Monica Paula Ratiu, Lucian Botea- Innovation as a competitive weapon in the uncertain

service economy, Ovidius University Annals- Economic Science Series, 2010, pg. 787-792, ISSN 1582-

9383; Ruxandra Vilag, Smaranda Trica, George Haria lonescu, Lucian Botea, Va leriu Vilag - Using the finite volume method in computing the propagation of the financial crisis in the real economy, Annals of

DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium, Viena, 2009, pg. 1359-

1360, ISBN 978-3-901509-70-4;

Sorina Costache, Lucian Botea- Does tourism alleviate the third world countries' development problems? International Scientif ic Conference- Tourism in the new millennium, Faculty of Economics, South-West

University of Neofit Ri lsky, Blagoevgrad, Bulgaria, University Press 2007, ISBN 978-954-680-487-7;

Lucian Botea, Sorina Costache - International transport methods and trade: an intertwined evolution? Proceedings of the 2nd Annua l South East European Doctoral Student Conference - Infusing Research and

Knowledge in South East Europe, South East European Research Center, Thessaloniki, Greece, 2007,

ISBN 978-960-89629-5-8

Lucian Botea, Gheorghe Caraiani £-Payments in £-Commerce, CAP and euro-regions development

policies in EU-25/27, Academia de Studi i Economice, 2006, pg. 227-233, ISBN 978-973-949-228

Gheorghe Cara iani, Lucian Botea- Classica l Bill of Lading vs. Electronic Bill of Lad ing, The international

conference on commerce, Academia de Studii Economice, 2006, pg. 594-602, ISBN 978-973-594-785-9

Gheorghe Caraiani, Lucian Botea - Dezvoltarea unei strategii de £-Business, Provocari ale aderarii

Romaniei Ia Uniunea Europeana- Universitatea Dimitrie Cant emir, 2006, Vol. II, pg. 621-631, ISSN 1843-

1798

Lucian Botea, Gheorghe Caraiani- Turismul aerian de pasageri in regim "low-cost" in Romania, Turismul

durabil romanesc in contextual integrari i economice europene. Universitatea Romano-Americana, 2006,

ISBN 978-973-8998-67-6

Lucian Botea, Gheorghe Cara iani - Reglementari ale Uniunii Europene in transportul rutier, Zi lele

Academice le~ene- a XX-a editie, Academia Romana - lasi , 2005, ISBN

Lucian Botea, Gheorghe Caraiani - Acquisul comunitar In domeniul transporturilor maritime, Zil ele

Academice le~ene- a XX-a ed itie, Academ ia Romana- lasi , 2005, ISBN

Lucian Botea, Gheorghe Cara iani, Pricina Lucian - Dezvoltari tehnologice ~i sisteme inteligente de transportln UniuneaEuropeana, Gorjanu l l n mi leniu l trei, Universitatea Constantin Brancusi-Targu

Jiu, 2005, ISBN 973-7675-02-09

Lucian Botea, Gheorghe Caraiani, Pricina Lucian - Rolul utilizatorilor In cadrul politicii transporturilor In Uniunea Europeana, Gorjanul In mileniul trei, Universitatea Constantin Brancusi - Targu Jiu, 2005, ISBN 973-7675-02-09

Lucian Botea, Gheorghe Caraiani, Pricina Lucian - Transporturile din Uniunea Europeana in conditiile largirii acesteia, Gorj anu l ln m ileniu l trei, Universi tatea Constantin Brancusi - Targu Jiu, 2005, ISBN 973-7675-02-09

Lucian Botea - lntegrarea Portului Constanta In Sistemul de Transport European, Tineri Economisti

despre integrarea europeana, Universitatea Romano-Americana, Editura Univers ul Juridic, Bucuresti,

2005, ISBN 973-7643-01-1

Gheorghe Caraiani, Lucian Botea - Bursa de energie electrica- realitati ~i perspective, AX-a sesiune de

comunica ri sti intifice a cadrelor didactice, Universitatea Romano-Americana, Volumu l 2, Sectiunea

Economie teoretica si aplicata, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2005, pg. 74-91, ISBN 973-8446-93-7

Bd. Expozitiei nr.l B. Bucure~ti 012101 sect. 1, Tel: +004-0372.120.1 0 I I Fax: +004-021.318.35.661 Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 [email protected] I www.rau.ro

Page 5: INFORMATII PERSONALE Botea lucianweb.rau.ro/mydocuments/alegeri/administratie/2020/senat...lnstitutul de Economie Mondiala, Academia Romana, Bucuresti • Finante, Economie, Economie

~ UNIYERSITATE~'"Y/ ~OMANO-AME~ICANA

[18] Gheorghe Cara iani, Lucian Botea - Politico transporturilor rutiere In Uniunea Europeana ~i In Romania, Conferinta Economica lnternationala - Binomul saracie-bogatie si integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, Universitatea Lucian Blaga, Ed itura Universitatii Lu cian Blaga, Sibiu, 2005, ISBN 973-739-101-2;

[19] Cezar Mihalcescu, Olivia Stefanescu, Anamaria Munteanu, Lucian Botea - Eficientizarea activitiitii bancare cu ajutorul noilor tehnologii informationale, A IX-a sesiune de comunicari stiintif ice, Universitatea Romano-Americana, Volumu l 5, Sectiunea Tehnologii Educati ona le, Editura Sylvi, Bucuresti 2004, pg. 284-296, ISBN 973-7643-70-4

[20] Lucian Botea, Anamaria Munteanu - Portul Constanta - Trecut, Prezent si Viitor, A IX-a sesiune de comunica ri stiint ifice, Universitatea Romano-Americana, Volumul 1, Sectiunea Economie teoretica si aplicata, Ed itura Sylvi, Bucuresti 2004, pg. 223-231, ISBN 973-7643-70-4

Proiecte de cercetare stiintifica:

[1] lftekhar Hasan, Alta r Moisa, Ana Maria Preda, Ovidiu Fo lcut, Lucian Botea- Uncerta inty, Complexity and Financial Stability- Proiect finantat PN- CNCS-UEFISCDI, contract PN-11-ID-PCE-2011-3-1054

[2] Monica Paula Ratiu, Theodor Purcarea, Marian Busuioc, Lucian Botea, Al ina Elena Oprescu, Castel Negricea, Valeriu loan-Franc, Nicolea Albu- Cercetare privind t endintele de evolutie a cereri i de prod use turist ice si oportunitatilor de piata in vederea extinderii domeniu lui de activita te al SC Logitour SRL­Proiect finantat de S.C. Logitour S.R.L., 2010-2011, Cont ract R2294/27.07.2010

[3] Maria Moise, Vasilica Voicu, Cezar Mihalcescu, Virgi l Ch ichernea, Radu Despa, Alexandra Crisan, Alexandru Tabusca, Castel Negricea, Lucian Botea, Alexandru Parjan, Andreea Voicu - Sistem informatic integrat pentru identificarea, evaluarea, planificarea si gestionarea fondului national de plante medicinale, aromatice si tinctoriale (surse de materii prime pentru industria alimentara, farmaceutica si cosmetica) - Proiect fi nantat prin Pia nu l Sectorial de Cercetare Dezvoltare- ANCS, 2006- 2008, Contract 11.6/2006;

(4] Daniela Zi rra, Mihaela Dinu, Florin Bonciu, Al ina Avrigeanu, Lucian Botea - Managerii de azi, intreprinzatorii de maine! Proiect pentru dezvoltarea abi lita tilor manageriale si ant reprenoriale- Proiect finantat prin Programul PHARE, 2006-2007, Contract 197 /30. 11.2006;

[5] Mihae la Dinu, Lucian Botea, Emi lia Gabroveanu, Alexandra Danciu lescu, Alexandru Radu -Managementul strategica l turismului. Gestionarea resurselor si adaptarea Ia cerere, Proiect f inantat de UE prin Leona rdo da Vinci, 2006, Contract R0/2004/93085EX;

Bd. Expozi1iei nr.1 B, Bucure~ri 012101 seer. 1, Tel: +004-0372.120.1 01 I Fax: +004-021.318.35.66 1 Operator date cu caracter personal nr.32853/2014 [email protected] I www.rau.ro