Click here to load reader

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon ... · PDF file2 Forord Denne brosjyren er én av to informasjonsbrosjyrer til hjertepasienter, utarbeidet i tverrfaglige arbeidsgrupper,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon ... · PDF file2 Forord Denne...

 • 1

  Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

  Diagnoser og behandling

  Før og etter operasjon

  Muligheter og begrensninger

  Rehabili tering og livssti lsendring

 • 2

  Forord Denne brosjyren er én av to informasjonsbrosjyrer til hjertepasienter, utarbeidet i tverrfaglige

  arbeidsgrupper, nedsatt av Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst. Den andre

  brosjyren retter seg mot pasienter som har angina pectoris og/eller gjennomgått hjerteinfarkt,

  angiografi eller PCI.

  Brosjyrene ble utgitt første gang i 2011. Innholdet var da basert på eksisterende informasjons-

  materiell fra sykehus og institusjoner i Helse Sør-Øst. Brosjyrene ble forankret i fagfeltet

  gjennom en bred høringsrunde.

  Etter innspill fra fagfeltet, har vi nå gjennomført en revidering av innhold og oppsett i

  brosjyrene. Informasjonen er nok en gang forankret i fagfeltet i Helse Sør-Øst gjennom en

  bred høringsrunde.

  Målet er at brosjyrene skal bidra til at informasjonen som gis til hjertepasienter er felles

  forankret og lett tilgjengelig for de ulike aktørene. Ressurssenteret oppfordrer alle sykehus,

  helseforetak, institusjoner og kommuner i Helse Sør-Øst til å benytte seg av brosjyrene.

  Brosjyrene ligger lett tilgjengelig for nedlasting fra www.hjerterehab.no.

  Brosjyrene kan benyttes som pasientbrosjyrer i sin helhet, eller som bakgrunnsdokument for

  utvikling av egne informasjonsbrosjyrer. Man kan også benytte seg av deler av

  informasjonsbrosjyrene dersom det er hensiktsmessig.

  Ved spørsmål angående informasjonsbrosjyrene, ta kontakt med Ressurssenter for

  hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-klinikkene Feiring. Kontaktinformasjon finnes

  på www.hjerterehab.no.

  Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst

  LHL-klinikkene Feiring

  Juni 2014

  http://www.hjerterehab.no/ http://www.hjerterehab.no/

 • 3

  Innhold

  1. Innledning .................................................................................................................................... 5

  2. Kort sykdomslære ....................................................................................................................... 6

  2.1 Hjertet .................................................................................................................................... 6

  2.2 Om bypassoperasjon (ACB) ................................................................................................ 6

  2.3 Om klaffeoperasjon (AVR/MVR) ....................................................................................... 7

  2.3.1 Spesielle forhold ............................................................................................................ 7

  3. I forbindelse med hjerteoperasjonen .......................................................................................... 8

  3.1 Lungene ................................................................................................................................. 8

  3.2 Brystbenet (Sternum) ........................................................................................................... 8

  3.3 Smerter .................................................................................................................................. 9

  4. Tiden etter hjerteoperasjonen ................................................................................................... 10

  4.1 Første dag etter operasjonen .............................................................................................. 10

  4.1.1 Aktivitet ....................................................................................................................... 10

  4.1.2 Pusten ........................................................................................................................... 10

  4.1.3 Mini-pep ....................................................................................................................... 10

  4.1.4 Liggestilling ................................................................................................................. 10

  4.2 Andre dag etter operasjonen .............................................................................................. 11

  4.3 Videre forløp på sykehuset ................................................................................................ 11

  4.4 Overflytting/ hjemreise ...................................................................................................... 11

  4.5 De første dagene hjemme ................................................................................................... 11

  4.5.1 Pulsen ........................................................................................................................... 11

  4.5.2 Benet hvor åren er hentet fra ...................................................................................... 11

  4.5.3 Sår/sting ....................................................................................................................... 12

  4.5.4 Personlig hygiene ........................................................................................................ 12

  4.5.5 Temperatur/feber ......................................................................................................... 12

  4.5.6 Medisiner ..................................................................................................................... 12

  4.5.7 Sykmelding .................................................................................................................. 12

  4.5.8 Psykiske reaksjoner ..................................................................................................... 13

  4.5.9 Søvn og hvile ............................................................................................................... 13

  4.6 Annen nyttig informasjon .................................................................................................. 13

  4.6.1 Seksualliv ..................................................................................................................... 13

  4.6.2 Soling ........................................................................................................................... 14

  4.6.3 Kulde/varme ................................................................................................................ 14

  4.6.4 Fly/utenlandsreiser ...................................................................................................... 14

  4.6.5 Bilkjøring ..................................................................................................................... 14

  5. Rehabilitering ............................................................................................................................ 15

  5.1 Fase 1 (1- 3 uker etter operasjonen) .................................................................................. 15

  5.1.1 Rehabilitering i direkte forlengelse av sykehusoppholdet/ hjelp i hjemmet............ 15

  5.1.2 Egenaktivitet etter hjemkomst .................................................................................... 16

  5.2 Fase 2a (2- 6 uker etter operasjonen) ................................................................................ 16

  5.3 Fase 2b (fra ca. 6 uker etter operasjon) ............................................................................. 17

  5.4 Fase 3 – Vedlikehold og frisktrening (resten av livet) ..................................................... 18

  6.0 Hjertevennlig livsstil............................................................................................................... 19

 • 4

  6.1 Røyking ............................................................................................................................... 19

  6.2 Fysisk aktivitet .................................................................................................................... 19

  6.2.2 Anbefalinger for fysisk aktivitet og trening............................................................... 20

  6.2.3 Retningslinjer for trening ............................................................................................ 20

  6.2.4 Spesielle hensyn ved trening ...................................................................................... 22

  6.2.5 Tips for å komme i gang med trening ........................................................................ 22

  6.3 Kosthold .............................................................................................................................. 23

  6.3.1 Generelle råd for et hjertevennlig kosthold: .............................................................. 23

  6.3.2 Kosthold ved vektreduksjon ....................................................................................... 24

  6.3.3 Alkoholinntak .............................................................................................................. 24

  6.3.4 Kosthold og Marevan .................................................................................................. 24

  6.4 Stress og stressmestring ......................

Search related