Click here to load reader

BET Tvangsforsk 210514 - Forside | TvangsForsk - · PDF fileEksistensialisme i praksis ⑤ Pedagogiske utfordringer i helsesystemet og i tverrfaglige team ⑥ ... BET Tvangsforsk 210514.ppt

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BET Tvangsforsk 210514 - Forside | TvangsForsk - · PDF fileEksistensialisme i praksis ⑤...

 • 1

  Didrik Heggdal Psykologspesialist og faglig ansvarlig

  Seksjon for Psykose og Sammensa:e lidelser SPS E-post: [email protected]

  Basal Eksponeringsterapi Kybernetisk forstelse og eksistensialistisk holdning

  som verkty for redusere bruk av tvang

  Tvangsforsk Forskergruppemte Holmen Fjordhotell 21-22. mai 2014

  Give a man a fish

  and you feed him for a day

  Teach a man to fish

  and you feed him for a lifetime

  Hva skal vi hjelpe pasienten med?

  Kinesisk ordtak

  2

 • 2

  Temaer

  Behandlingseffekt; reduksjon av tvang og medikamentbruk

  Begrenset av den medisinske modellen? Diagnostikk og diagnostiske systemer

  Kybernetikk som forklaringsmodell og som praktisk metafor ! Marginaliseringsprosesser i psykisk helsevern

  ! Komplementr Ytre Regulering (KYR)

  Behandlingsprinsipper og grunnholdning ! Eksponeringsprinsippet anvendt p alvorlige psykiske lidelser

  ! Eksistensialisme i praksis

  Pedagogiske utfordringer i helsesystemet og i tverrfaglige team

  Etiske og forskningsmessige utfordringer

  Sprsml / diskusjon 3

  Basal eksponeringsterapi (BET) " Vedvarende lavt funksjonsniv eller dramatisk svingende funksjonsniv (GAF-

  skrer under 30)

  " Alvorlig psykoselidelse (schizofreni, schizoaffektiv lidelse, bipolar lidelse), eller kompleks, sammensatt psykisk lidelse (PTSD, personlighetsforstyrrelse, dissosiative lidelse)

  " Et spekter av vedvarende eller fluktuerende symptomer, inkludert hallusinasjoner, vrangforestillinger, dissosiasjon, angst, tvang og stemningsforstyrrelser

  " Hyppig forekommende suicidal atferd (selvskading og suicidforsk)

  " Et behandlingsforlp preget av dramatikk og/ eller dyp resignasjon

  " En holdning i behandlingsapparatet om at alt er prvd og ingenting nytter

  " Fallende eller vedvarende lavt / dramatisk svingende funksjonsniv tross kostnadsintensiv behandling

  " Minimum 2 r siden frste opphold i dgnavdeling

  " 50 % av tiden innlagt siden frste innleggelse, eller svrt hyppige innleggelser over lang tid uten varig funksjonsheving

  4

 • 3

  Eksistensiell katastrofeangst

  Tre typer fobier o Ytre fobier o Affektfobier o Eksistensiell katastrofeangst

  Eksistensiell katastrofeangst o En ptrengende frykt for g i opplsning, g i stykker, bli

  oppslukt av altomfattende tomhet eller sittende fast i evig pine

  o Dette fobiske objektet er nesten alltid ukjent .

  5

  Selvskading og selvmordsforsk

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Fr behandling E3er behandling

  Selvmordsforsk

  Villet egenskade

  Antall hendelser i snitt i pasientgruppen per r de siste 24 mnedene fr behandling og de frste 21.4 mnedene etter utskrivning

  Figur 1: n = 15 BET-pasienter

  6

 • 4

  Symptomer og Fungering (GAF)

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  Prior 24-30 m Prior 6-12 m Start BET End BET Follow-up

  GAF symptoms GAF function

  Figur 6: n = 15 BET-pasienter

  7

  Antall faste medikamenter

  Ved behandlingsstart: 4.3 (SD = 0.98)

  Ved behandlingsslutt: 0.75 (SD = 1.06)

  #Endring ble underskt med en t-test for avhengige utvalg. Testen viste en signifikant nedgang i utvalget fra inntak til utskriving, t(1, 11) = 9.0, p < .001.

  8

  n = 12 BET-pasienter

 • 5

  Bruk av fysisk holdning og mekaniske tvangsmidler

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Mean pr year 2004-2008

  2009 2010 2011

  Figur 2: n = alle pasienter p avdelingen

  9

  Bruk av tvang: kortidsvirkende medikamenter

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  Mean pr year 2004-2008

  2009 2010 2011

  Figur 3: n = alle pasienter p avdelingen

  10

 • 6

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  50000

  2007 2008 2009 2010 2011

  Total costs (Euro) medicaLons for the units at Blakstad hospital

  Mean for other hospital units

  Our unit

  Reduksjon av utgifter til medikamenter Figur 5: n = alle pasienter p avdelingen

  11

  2 + 8 4 = ?

  12

 • 7

  WHO: Helse = fravr av smerte og ubehag

  13

  Refleksjon

  $ Er tanker og flelser farlige ?

  $ Kan tanker og flelser bli farlige ?

  $ Er vre tanker og flelser om andres lidelse farlige ?

  $ Kan de bli det hvis vi handler p dem ?

  14

 • 8

  15

  Behandlingsforskning og evidensforankring

  Hva vet vi ut fra behandlingsforskningen?

  1) Klart fokus

  2) Empatisk klima, respekt, samarbeid (arbeidsallianse)

  3) Godt integrerte tiltak bde i tid og rom

  4) Opplevelse av sammenheng for alle involverte, inkludert pasienten

  Hvordan bruke dette for evidensforankre klinisk virksomhet?

  1) Implementere spesifikke metoder

  2) Vektlegge validering og bemyndigelse (empowerment)

  3) Etablere en behandlingskjede som henger sammen bde organisatorisk og innholdsmessig (kompetanse) - det eksisterer ingen behandlingskjede fr det oppleves som en sammenhengende kjede

  4) Etablere logistikk for planlegging, gjennomfring og evaluering av behandling som involverer alle parter, ogs pasienten

  16

 • 9

  TID

  KATASTROFE !!!

  Panikk

  Uro

  Angst

  Ubehag

  Indre ro

  AKTIVERINGS-NIV

  Automatisert unnvikelsesrespons

  Fightflightfreeze

  Fobier opprettholdes gjennom unnvikelse

  Angstkurven

  KATASTROFE !!!

  17

  Tiltak for stabilisere dvs. ytre regulering

  Tiltak for utvikle evne til selvregulering

  Marginalisering gjennom forsk p frste ordens forandring

  Avhengighet

  Kronifisering

  Marginalisering

  Ansvar

  Autonomi

  Vitalitet

  Behandlingsprosessen

  1) Ensidig ytre regulering, den medisinske modell ! umyndiggjring 2) Institusjoners steg for steg ideologi ! de-motivering 3) Moraliserende ansvarliggjring ! agitasjon /resignasjon 4) Omsorgsovertakelse ! uansvarliggjring 5) Positiv forsterkning av dysfunksjonell atferd ! eskalering av atferdsforstyrrelser

  FAKTORER/ MEKANISMER SOM FRER TIL MARGINALISERING:

  18

 • 10

  Komplementr ytre regulering (KYR) som sikker base Frihet til utforske - ivaretakelse og motivering

  Avhengighet Autonomi

  Pasienten gis frihet % Utprving av nye mestringsstrategier % Bekreftelse og fokus p lsninger Ansvar for lsninger og valg

  Pasienten ivaretas % Avvente situasjonen % Motivering for nye forsk p mestring Minimere sekundrgevinster

  Pasientens fungering

  Veksling Underregulering Overregulering

  Selvregulering

  Ytre regulering og kontroll

  19

  TID

  KATASTROFE !!!

  Panikk

  Uro

  Angst

  Ubehag

  Indre ro

  AKTIVERINGS-NIV

  Eksistensiell katastrofeangst - desensitivisering

  Angstkurven

  FORVENTNING OM EKSISTENSIELL KATASTROFE

  Angstepisoder minsker i omfang, kommer sjeldnere og varer kortere Valg

  Valg

  Valg

  Valg

  Jeg gr i stykker!

  Blir oppslukt av tomhet!

  Fanget i evig smerte!

  20

 • 11

  TID

  Affektiv aktivering reduseres, forventningsangst lades ut

  Valg

  Eksistensiell katastrofeangst - flooding

  Jeg gr i stykker!

  Blir oppslukt av tomhet!

  Fanget i evig smerte! AKTIVERINGS-NIV

  Panikk

  Angst

  Uro

  Ubehag

  Indre ro

  21

  BET ansvarliggjring gjennom 5 faser

  Utforskning av unnvikelse og unnvikelsesmnstre

  Kunnskap om BET, forpliktelse ift utforskning og eksponering

  Eksponering for eksistensiell katastrofeangst

  Avlring av atferdsforstyrrelser, normalisering av samhandling Komplementr Ytre Regulering (KYR) som sikker base

  Arbeidsallianse

  Fokus p unnvikelse

  Eksponering

  Lsningsfokusert konsolidering

  22

 • 12

  Takk for meg

  Facebook: Basal exposure Therapy (BET)

  23

  Litteratur Hammer J og Heggdal D: Vil BET bidra til mer effektiv behandling? Psykisk helse

  og rus, nr. 3, 2011

  Heggdal D: Basal eksponeringsterapi. Grunnleggende retningslinjer og prinsipper, versjon 2.0. SPS, 2012

  Heggdal D: Basal eksponeringsterapi. Etablering av arbeidsallianse veileder med eksempler. SSB, 2009

  Heggdal D: Basal eksponeringsterapi. Teoretisk forankring del 1 Kybernetikk som grunnlag for forstelse og intervensjon, versjon 1.2. SPS, 2010

  Heggdal D: P vei til et liv det gr an leve - om Basal eksponeringsterapi (BET). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side 344-349

  Heggdal D, Lillelien A, Johnsrud SS, Paulsen CD: Basal eksponeringsterapi - En vei inn til seg selv og ut til et liv det gr an leve. Dialog nr. 4, 2013, side 7-19 http://seprep.no/wp-content/uploads/2012/03/Basal-eksponeringsterapi-Heggdal-et-al.pdf

  Solfjell IM & Alsos TH: vge forholde seg til livets smerte. En kvalitativ evaluering av Basal Eksponeringsterapi (intervjuer med pasienter som har vrt gjennom BET programmet) Hovedoppgave UiO 2011

  Gjerde H: Bekrefte og Ansvarliggjre En kvalitativ studie av terapeutenes opplevde utfordringer i forvaltningen av Komplementr Ytre Regulering. Hovedoppgave UiO 2013

  24