Infobrev Rأ¸de Kors Hjelpekorps oktober Oslo Rأ¸de Kors distrikt: 27 Rogaland Rأ¸de Kors: 21 Sogn og

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Infobrev Rأ¸de Kors Hjelpekorps oktober Oslo Rأ¸de Kors distrikt: 27 Rogaland Rأ¸de Kors: 21...

 • Infobrev Hjelpekorps

  Infobrevet utgis hver måned rundt

  den 15. Her presenteres sentrale

  kurs og aktiviteter, samt informa-

  sjon fra landsrådet og sekretaria-

  tet. Dette er arenaen for kommuni-

  kasjon alle korps imellom!

  Ta kontakt med sekretariatet på e-

  post med informasjon relevant for

  andre korps:

  hjelpekorps@redcross.no.

  Infobrevet sendes ut pr. e-post via

  en egen distribusjonsliste kalt

  [RKH]. Denne inneholder flere

  andre lister, for distrikt og korps i

  distriktet, ressurs– og prosjektgrup-

  per. Hvilken distribusjonsliste du

  tilhører ser du i [gruppe] etter

  [RKH].

  Vi ønsker å nå fram til alle i korps-

  ledelsen, d-rådene og ansatte på

  distriktskontorene som jobber

  med hjelpekorps.

  Menige medlemmer som ønsker

  infobrevet tilsendt direkte kan

  melde seg på

  via www.hjelpekorps.org/

  registrer. I tillegg sendes infobre- vet til alle daglige ledere, dis-

  triktsledere, landsrådet og lands-

  styret.

  Utgis av Landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Redaktør: Sara Myhren Kornberg (sara.kornberg@redcross.no)

  17. oktober 2014

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps

  oktober 2014

  Innhold

  Info fra sekretariatet 2

  Overgang fra Proffnett til

  Bedriftsnett

  3

  Aksjonsrapport per 4

  Invitasjon til IKAR etter-

  møte

  5

  Skredsesongen nærmer

  seg!

  6

  Invitasjon til veileder—og

  metodesamling skred

  6

  Invitasjon til fagkurs

  skred

  7

  Invitasjon til to kurs på

  Finse

  8

  Invitasjon til FORF-

  samling

  9

  Pakketilbud på RX ull-

  tøy—spar 500 kroner

  10

  Støtte til utstyrspakke

  krevende lende

  10

  Avtalen med ice.net 11

  Nytt om Nødnett 12

  Prosjektsamarbeidet 14

  Nyheter om Ressurs-

  sytemet

  15

  Nye ansikter i hjelpe-

  korpsseksjonen

  16

  Landsrådets arbeid 16

  Kontaktinformasjon

  Landsråd Røde Kors

  17

  Kontaktinfo og hvem

  som jobber med hva i

  sekretariatet

  18

  Uunnværlige lenker for

  aktive hjelpekorpsere

  19

  SIDE 3: OVERGANG TIL BEDRIFTSNETT—VIKTIG INFO

  SIDE 5: INVITASJON TIL TO KURS PÅ FINSE

  SIDE 7: INVITASJON TIL FORF-SEMINAR

  SIDE 9: PAKKETILBUD PÅ RX ULLTØY

  SIDE 18: NYTT LANDSRÅD PÅ PLASS—SE OVERSIKT OVER MEDLEMMER

  AKSJONSRAPPORT

  PER OKTOBER

  2014

  INVITASJON TIL IKAR ETTERMØTE

  INVITASJON TIL

   VEILEDER– OG METODESAMLING SKRED

   FAGKURS SKRED

 • Side 2

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2014

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011

  Hei, alle saman!

  Her er månadens infobrev. Det er ganske mykje info denne gongen, så eg anbefaler at alle går igjennom

  heile brevet, for å unngå å gå glipp av viktig informasjon.

  Hjelpekorpset på landsmøtet

  Landsmøtet er over, og ein ny gjeng, framleis med Ole Gladsø i spissen, er klare for å drive Røde Kors

  Hjelpekorps framover dei neste tre åra. God kommunikasjon, tilrettelegging og riktige krav er noko av det dei

  vil fokusere på i sitt arbeid. Vi i sekretariatet gratulerer alle som er valt inn og takkar samtidig avtroppande

  landsråd for innsatsen og eit godt samarbeid.

  Ole vart einstemmig gjenvalt som landsrådleiar, og startar no på sin tredje periode i dette vervet. Les meir

  om valget under «Aktuelt frå hjelpekorpset» på våre nettsider—www.rodekors.no/hjelpekorps. Meir om dei

  nye medlemmane i landsrådet og kva dei vil bidra med dei neste tre åra, kan du lese i neste nummer av

  Hjelpekorps, som kjem ut i november.

  Aksjonsrapport per oktober kan de studere på side 4. Det er viktig at de rapporterer inn aksjonar jamnleg,

  slik at denne oversikta er mest mogleg rett, og kan brukast for å synleggjere arbeidet vårt overfor både

  media, myndigheiter og andre.

  Ny rekrutteringsbrosjyre på Korsveien

  Vi har laga ei ny rekrutteringsbrosjyre som no er tilgjengeleg på

  Korsveien for nedlasting. På siste side er det eit ope felt der de kan

  fylle inn kontaktinfo for dykkar hjelpekorps eller annan relevant

  informasjon. Brosjyra fins på Korsveien->Hjelpekorpsportalen

  ->Nyttige linker og verktøy. De kan også laste den direkte ned her.

  Det nye profilprogrammet for merking av transportmiddel ligg også på

  Hjelpekorpsportalen->Nyttige linker og verktøy. Last den ned direkte

  her.

  To nye i hjelpekorpsseksjonen

  Det er tilsett ny seksjonsleiar samt vikar for Emilia Kongbäck i hjelpekorpsseksjonen. Les meir om dei på

  side 15.

  Infobrevet

  Som vanlig er infobrevet med vedlegg lagt ut både på nettsidene og på Korsveien.

  På vegne av sekretariatet

  Sara Myhren Kornberg

  INFO FRA SEKRETARIATET

  http://www.rodekors.no/vart-arbeid/hjelpekorps/aktuelt-fra-hjelpekorpset/siste-nytt/tre-nye-ar-for-ole-gladso/ http://www.rodekors.no/hjelpekorps https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/Profilering/Brosjyre%20Røde%20Kors%20Hjelpekorps.pdf https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/Profilering/Profilprogram%20transportmidler%20Norges%20Røde%20Kors%2015-09-2014.pdf http://www.rodekors.no/vart-arbeid/hjelpekorps/omhjelpekorps/infobrev-for-hjelpekorps/ https://www.korsveien.no/humanitaertarbeid/hjelpekorpsportalen/infobrev/Sider/default.aspx

 • Side 3

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2014

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011

  1. desember legges Proffnett ned, og alle Røde Kors-numre—

  både for ansatte og frivillige— overføres til Bedriftsnett. Fra den

  datoen er det viktig at alle nummer i sløyfer er Telenor-numre.

  Link til oversikt over de viktigste funksjonene i Bedriftsnett

  Manual for viderekobling av vakttelefon slik prosedyren blir når

  numre er lagt over til Bedriftsnett. Denne prosedyren er for

  telefonnummer som ikke har personlig tilknytning, men er

  funksjonstelefoner, det vil si har brukerreferanse type

  «alarmtelefon», «vakttelefon» etc.

  For de som ønsker hjelp til å sette et passord (i stedet for å få

  et generert automatisk) kan de sende epost til

  support@nordialog.no.

  Link til manual for hvordan du logger av og på kø (mye brukt funksjonalitet på vakttelefoner

  hjelpekorps!)

  Har du spørsmål, kontakt Telenor på 09000. Spørsmål angående avtaler rettes til

  hanne.elsrud@redcross.no.

  OVERGANG FRA PROFFNETT TIL BEDRIFTSNETT

  http://www.rodekors.no/Global/HK/Beredskap%20og%20hjelpekorpset/Dokumenter/Infobrev%20HJK/2014%20oktober/Mobilt%20Bedriftsnett%20-%20Kom%20i%20gang%20%283%29.pdf http://www.rodekors.no/Global/HK/Beredskap%20og%20hjelpekorpset/Dokumenter/Infobrev%20HJK/2014%20oktober/Manual%20for%20viderekobling%20av%20mobiltelefon%20i%20Bedriftsnett.docx http://www.rodekors.no/Global/HK/Beredskap%20og%20hjelpekorpset/Dokumenter/Infobrev%20HJK/2014%20oktober/Logge%20p%C3%A5%20og%20av%20k%C3%B8.pdf

 • Side 4

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2014

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011

  Her følger en oversikt over aksjoner som er rapportert inn per 15. oktober i år. Det er viktig at dere

  rapporterer inn aksjoner jevnlig, slik at denne oversikten er mest mulig riktig, og kan brukes for å

  synliggjøre vårt arbeid overfor både media, myndigheter og andre.

  Akershus Røde Kors: 13

  Aust-Agder Røde Kors: 2

  Buskerud Røde Kors: 86

  Hedmark Røde Kors: 31

  Hordaland Røde Kors: 41

  Møre og Romsdal Røde Kors: 34

  Nordland Røde Kors: 45

  Nord-Trøndelag Røde Kors: 1

  Oppland Røde Kors: 48

  Oslo Røde Kors distrikt: 27

  Rogaland Røde Kors: 21

  Sogn og Fjordane Røde Kors: 75

  Sør-Trøndelag Røde Kors. 48

  Telemark Røde Kors: 63

  Troms Røde Kors: 15

  Vest-Agder Røde Kors: 8

  Vestfold Røde Kors: 9

  Østfold Røde Kors: 3

  AKSJONSRAPPORT PER OKTOBER 2014

 • Side 5

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps oktober 2014

  Infobrev Røde Kors Hjelpekorps april 2011

  Til organisasjoner og personer innen alpin

  fjellredning!

  Røde Kors Hjelpekorps har igjen gleden av å

  invitere til IKAR ettermøte.

  Formålet med IKAR (Den Internasjonale

  Fjellredningskommisjonen) er å ha et fora hvor

  alle redningsaktører innen alpin fjellredning

  møtes og utveksler erfaringer fra hele verden.

  Delegatene som deltar på den internasjonale

  IKAR-konferansen i Lake Tahoe i USA 5.-10.

  oktober, har med seg internasjonale erfaringer

  tilbake til Norge som de videreformidler til den

  norske redningstjenesten på IKAR ettermøte.

  For å ha en god samarbeidsplattform oppfordres

  alle redningsaktører til å sende deltakere på

  ettermøtet. Her er mulighet til samkjøring og

  diskusjoner i forb