Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ST, Heat pump, PV

Citation preview

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

  Design de Produs si MediuDesign de Produs pentru Dezvoltare Durabila si Protectia Mediului

  Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in

  Mediul Construit

  ndrumtor

  Prof.dr.ing.VISA Ion

  S.L.Dr..ing.Moldovan Macedon Dumitru

  Stud

  Bizu Ana-Ma

  DPDM 178

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  1

  CuprinsDate de proiectare: ............................................................................................................................................................ 2

  Date de intrare .................................................................................................................................................................. 3

  Evaluarea necesarului de energie electrica pentru electrocasnice si iluminat a cladirii studiate. ............... ..................... ....... 42.1 Evaluarea necesarului de energie termica pentru incalzire si preparare ACM. .................... ..................... ..................... . 5

  2.2 Predimensionarea sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie necesare pentru acoperirea a 60% ............ 7

  3.1. Studiu de fezabilitate pentru sistemul de energii regenerabile ales si anume cel cu energie obtinuta din SER 40%: ....... 9

  3.2.Alegerea variantei fezabile ........................................................................................................................................ 12

  3.3.Proiectul tehnic ......................................................................................................................................................... 13

  Bibliografie .................................................................................................................................................................... 14

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  2

  In acest proiect se urmareste dimensionarea sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie

  pentru asigurarea statutului Nearly Zero Energy Building pentru o cladire definita prin urmatoarele

  date de proiectare.

  Date de proiectare:- Functiune: cladire de locuit (casa)

  - suprafata utila: 85mp;

  - necesar specific de energie pentru incalzire: 125 kWh/mp/an;

  - locatie: Oradea;

  - numar de utilizatori: 4 persoane;

  - disponibil SER conform proiect DSER an 1.

  Proiectul contine:

  1. Evaluarea necesarului de energie electrica pentru electrocasnice si iluminat a cladirii studiate.

  Masuri de eficienta energetica pentru diminuarea consumului de energie electrica.

  2. Evaluarea necesarului de energie termica pentru incalzire si preparare ACM. Predimensionarea

  sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie necesare pentru acoperirea a 40% si

  respectiv 60% din necesarul anual de energie.

  3. Studiu de fezabilitate pentru sistemul de energii regenerabile ales:

  - calculul costurilor initiale ale investitiei;

  - calculul costurilor lunare/anuale cu energia;

  - calculul duratei de amortizare;- calculul reducerii cantitatii de emisii de gaze cu efect de sera;

  - alegerea variantei fezabile;

  - proiectul tehnic al sistemelor dimensionate: sistem geotermal (format A3), sistem solar termic

  (format A3) si sistem fotovoltaic (format A3).

  Graficul de desfurare a activitilor

  Sapt.

  Pct.

  2 5 8 11 14

  1. V1

  2. V2

  3. V3

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  3

  Date de intrareValori medii lunare ale radiatiei solare disponibile si temperaturi ale aerului exterior:

  Tab. 1

  MonthGh2010 Gh2011 Gh2012 Ta2010 Ta2011 Ta2012kWh/mp/luna kWh/mp/luna kWh/mp/luna grade grade grade

  Jan 24 24 33 -1,3 -0,2 0,6Feb 41 47 45 2,6 -1,1 -5,7Mar 88 91 106 6,2 5,9 6,5Apr 130 140 135 11,6 12,1 12,5May 156 164 173 16,1 15,9 16,7Jun 181 189 189 19,7 20,3 21,3Joule 189 170 198 22 21,2 23,9Aug 173 179 177 21,3 22,2 23Sep 102 131 117 14,9 19,1 19,5Oct 73 78 74 8,3 9,7 12Nov 40 32 37 8,8 1,7 7,8Dec 21 19 22 0,4 3,2 0,3Suma 1218 1264 1306 130,6 130 138,4

  Grafice de variatie a valorilor medii lunare ale radiatiei solare disponibile si ale temperaturii aerului

  exterior:

  Fig. 1. Grafice de variatie a radiatiei solare in Oradea

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

  Gh(KWh/m2/luna)

  Luna

  Radiatia solara in plan orizontal

  Gh2010

  Gh2011

  Gh2012

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  4

  Fig. 2. Grafice de variatie a temperaturii aerului in Oradea

  Evaluarea necesarului de energie electrica pentru electrocasnice si iluminat

  a cladirii studiate.

  Masuri de eficienta energetica pentru diminuarea consumului de energie electrica.

  Tab. 2 Situatie consumatori energie electrica

  Masuri de eficienta energetica pentru diminuarea consumului de energie electrica.

  - s-au inlocuit becurile cu incandescenta de P= 100W cu becuri economice cu P=27W;

  - s-a inlocuit masina de spalat rufe P=1200W cu o masina de spalat de P=900W;

  -10

  -5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

  Ta(C)

  Luna

  Temp aerului exterior

  Ta2010

  Ta2011Ta2012

  Bucati Putere Consum energie

  ore/an

  Ianuarie Februarie M artie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembr Octombri Noiembri Decembri an

  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

  Becuri 13 100 6 5 4,5 4 4 3,5 3,5 3,5 4 4 5 6 1611,5 2094,95

  Frigider 1 200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1825 365

  Mixer 1 100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 54,75 5,475

  uscator par 1 1600 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 54,75 87,6

  Prajitor paine 1 500 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 7,3 3,65

  Filtru cafea 1 1000 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 54,75 54,75

  Masina de spalat rufe 1 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 365 438

  Calculator 1 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1095 109,5

  Cuptor cu microunde 1 1000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 182,5 182,5

  Aspirator 1 1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 730 730

  Consum zilnic de energie kWh 13,22 11,92 11,27 10,62 10,62 9,97 9,97 9,97 10,62 10,62 11,92 13,22 4071,43

  Consum lunar de energie k Wh 409,67 333,62 349,22 318,45 329,07 298,95 308,92 308,92 318,45 329,07 357,45 409,67 4071,43 Total

  W

  Durata functionare medie zilnica

  ore pe ziConsumatori

  kWh/an

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  5

  Tab. 3 Situatie consumatori energie electrica varianta optimizata

  2.1 Evaluarea necesarului de energie termica pentru incalzire si preparare

  ACM.Predimensionarea sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie necesare pentru

  acoperirea a 40%

  Tab. 4 Date de calcul pentru predimensionarea SER 40%

  Destinatie cladire casa

  Locatie Oradea

  Nec specific de en term q= 200 kWh/mp/an

  Supraf cladirii S= 140 mp

  Nec anual de en termica Q=q*S 28000 kWh/mp/an

  Nr pers n= 4 pers

  Nec specific ACM qacm= 110 l/pers/zi

  Eficienta colect solar term hCST= 60%Cant.CST

  SuprafCST

  Temperatura apa rece tar 10 C

  Temperatura apa calda tac 60 C

  Supraf colect sol term Scst= 2 mp 1 2

  Eficienta orientare la unghi optim ho 1,2 % buc mp

  Putere necesara pompa de caldura Pnpc= 12,92 kW

  Temp ext de cacul te= -15 C oradea

  Coef performanta pompa de cald Cop= 4,5

  Temp int de calcul ti= 20 C

  Puterea inst a pomp de cald PPC= 3 kW

  Supraf colect geoterm oriz Scg= 77,78 mp

  Adancime foraj colect geoterm vertic Hcg= 42,42 m

  Eficienta module fotovoltaice hpv 10% Cant PV Suprf.PV

  Supraf module fotovoltaice Spv 3,20 mp 2 1,6

  Grad acoperire nec energ din SER RES 41% buc mp

  Putere Consum energie

  ore/an

  Ianuarie Februarie M artie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembr Octombri Noie mbri Decembri an

  31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

  Bec economic 13 27 6 5 4,5 4 4 3,5 3,5 3,5 4 4 5 6 1611,5 565,6365

  Frigider 1 200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1825 365

  Mixer 1 100 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 54,75 5,475

  uscator par 1 1600 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 54,75 87,6

  Prajitor paine 1 500 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 7,3 3,65

  Filtru cafea 1 1000 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 54,75 54,75

  Masina de spalat rufe clasa A+ 1 900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 365 328,5Calculator 1 100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1095 109,5

  Cuptor cu microunde 1 1000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 182,5 182,5

  Aspirator 1 1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 730 730

  Consum zilnic de energie kW 7,22 6,87 6,69 6,52 6,52 6,34 6,34 6,34 6,52 6,52 6,87 7,22 2432,61

  Consum lunar de e nergie kW 223, 85 192,36 207,53 195, 57 202, 09 190, 31 196,65 196,65 195, 57 202, 09 206, 10 223,85 2432,61Total

  Consumatori

  Durata functionare medie zilnica

  W

  ore pe zi

  kWh/anBucati

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  6

  Tab.5.1 Energie obtinuta din SER 40%

  Tab.5.2 Energie obtinuta din SER 40%

  LocalitateaNr zile

  luna

  Temp

  aer ext

  Rad sol

  globala in pl

  orizont

  Nec en

  el

  optimizat

  Nr grade

  zile

  incalz

  Supraf

  nec CST

  En term

  obt din

  CST

  En utila

  obt de

  cst

  Oradea pt incalz pt ACM total

  Eh Eacm Et=Eh+Eacm Scst Ecst Eucst

  zile C kWh/mp kWh zile kWh kWh kWh mp kWh kWh

  Ianuarie 31 -2,5 40 223,85 697,5 5668,757 793 6462 224,37 57,6 58

  Februarie 28 -0,3 61 192,36 568,4 4619,529 716 5336 121,49 87,84 88

  Martie 31 4,8 105 207,53 471,2 3829,56 793 4623 61,15 151,2 151

  Aprilie 30 10,6 138 195,57 282 2291,884 767 3059 30,79 198,72 199

  Mai 31 15,9 169 202,09 0 0 793 793 6,52 243,36 243

  Iunie 30 18,7 182 190,31 0 0 767 767 5,86 262,08 262

  Iulie 31 20,4 189 196,65 0 0 793 793 5,83 272,16 272

  August 31 20 159 196,65 0 0 793 793 6,93 228,96 229

  Septembrie 30 14,6 117 195,57 0 0 767 767 9,11 168,48 168

  Octombrie 31 9,9 88 202,09 313,1 2544,642 793 3338 52,68 126,72 127

  Noiembrie 30 4,6 47 206,10 462 3754,789 767 4522 133,64 67,68 68

  Decembrie 31 -1 33 223,85 651 5290,839 793 6084 256,05 47,52 48

  total 2432,61 3445,2 28000 9337 37337 76 1912 1912

  Nec en term

  N Ta Gh Ee Hdd

  sarcina

  term pt

  pompa de

  caldura

  Putere

  nec a

  pomp de

  cald

  En

  termica

  utila

  produsa

  de

  pompa

  de

  caldura

  Nec en

  el pt

  pompa

  de cald

  Energie

  termica

  extrasa

  din sol

  Nec en

  el back-

  up

  Nec total

  de en

  electrica

  Supraf

  modulel

  or

  fotovolta

  ice

  En

  electrica

  prod de

  PV

  Nec en

  el din

  retea

  Etpc Pnpc Etupc Eepc Ets Eeb Eet Spv Epv Eer

  kWh kW kWh/luna kWh kWh/luna k Wh/luna kWh mp kWh/luna k Wh/luna

  6404 8,61 2232,00 496 1736 4172 4892 1019,17 15,36 4877

  5248 7,81 2016,00 448 1568 3232 3872 529,01 23,42 3849

  4471 6,01 2232,00 496 1736 2239 2943 233,56 40,32 2903

  2861 3,97 2160,00 480 1680 701 1376 83,10 52,99 1323

  550 0,74 549,65 122 428 0 324 15,99 64,90 259

  505 0,70 505,35 112 393 0 303 13,86 69,89 233

  521 0,70 520,85 116 405 0 312 13,77 72,58 240

  564 0,76 564,05 125 439 0 322 16,88 61,06 261

  599 0,83 598,95 133 466 0 329 23,41 44,93 284

  3211 4,32 2232,00 496 1736 979 1677 158,81 33,79 1643

  4455 6,19 2160,00 480 1680 2295 2981 528,48 18,05 2963

  6036 8,11 2232,00 496 1736 3804 4524 1142,47 12,67 4512

  35425 49 18003 4001 14002 17422 23855 3779 510 23345

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  7

  2.2 Predimensionarea sistemelor de conversie a surselor regenerabile de

  energie necesare pentru acoperirea a 60%

  Tab. 6 Date de calcul pentru predimensionarea SER 60%

  Tab.7.1 Energie obtinuta din SER 60%

  Destinatie cladire casa

  Locatie Oradea

  Nec specific de en term q= 200 kWh/mp/an

  Supraf cladirii S= 140 mpNec anual de en termica Q=q*S 28000 kWh/mp/an

  Nr pers n= 4 pers

  Nec specific ACM qacm= 110 l/pers/zi

  Eficienta colect solar term hCST= 60% Cant. CST Supraf CS

  Temperatura apa rece tar 10 C

  Temperatura apa calda tac 60 C

  Supraf colect sol term Scst= 16 mp 8 2

  Eficienta orientare la unghi optim ho 1,2 % buc mp

  Putere necesara pompa de cal dura P np c= 12,92 kW

  Temp ext de cacul te= -15 C oradea

  Coef performanta pompa de cald Cop= 4,5

  Temp int de calcul ti= 20 C

  Puterea inst a pomp de cald PPC= 3 kW

  Supraf colect geoterm oriz Scg= 77,78 mp

  Adan ci me f oraj col ect ge ote rm verti c Hcg= 42,42 m

  Eficienta module fotovoltaice hpv 10% Cant PV Suprf.PV

  Supraf module fotovoltaice Spv 16,00 mp 10 1,6

  Grad acoperire nec energ din SER RES 60% buc mp

  LocalitateaNr zile

  luna

  Temp

  aer ext

  Rad sol

  globala

  in pl

  orizont

  Nec en

  el

  optimizat

  Nr grade

  zile

  incalz

  Supraf

  nec CST

  En term

  obt din

  CST

  En utila

  obt de

  cst

  Oradea pt incalz pt ACM total

  Eh Eacm Et=Eh+Eac Scst Ecst Eucst

  zile C kWh/mp kWh zile kWh kWh kWh mp kWh kWh

  Ianuarie 31 -2,5 40 223,85 697,5 5668,757 793 6462 224,37 460,8 461

  Februarie 28 -0,3 61 192,36 568,4 4619,529 716 5336 121,49 702,72 703

  Martie 31 4,8 105 207,53 471,2 3829,56 793 4623 61,15 1209,6 1210

  Aprilie 30 10,6 138 195,57 282 2291,884 767 3059 30,79 1589,76 1590

  Mai 31 15,9 169 202,09 0 0 793 793 6,52 1946,88 793

  Iunie 30 18,7 182 190,31 0 0 767 767 5,86 2096,64 767

  Iulie 31 20,4 189 196,65 0 0 793 793 5,83 2177,28 793

  August 31 20 159 196,65 0 0 793 793 6,93 1831,68 793

  Septembrie 30 14,6 117 195,57 0 0 767 767 9,11 1347,84 767

  Octombrie 31 9,9 88 202,09 313,1 2544,642 793 3338 52,68 1013,76 1014

  Noiembrie 30 4,6 47 206,10 462 3754,789 767 4522 133,64 541,44 541Decembrie 31 -1 33 223,85 651 5290,839 793 6084 256,05 380,16 380

  total 2432, 61 3445,2 28000 9337 37337 7 6 15299 9812

  Nec en term

  N Ta Gh Ee Hdd

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  8

  Tab.7.2 Energie obtinuta din SER 60%

  sarcina

  term pt

  pompa

  de

  caldura

  Putere

  nec a

  pomp de

  cald

  En

  termica

  utila

  produsa

  de

  pompa

  de

  caldura

  Nec en

  el pt

  pompa

  de cald

  Energie

  termica

  extrasa

  din sol

  Nec en

  el back-

  up

  Nec total

  de en

  electrica

  Supraf

  modulel

  or

  fotovolta

  ice

  En

  electrica

  prod de

  PV

  Nec en

  el din

  retea

  Etpc Pnpc Etupc Eepc Ets Eeb Eet Spv Epv Eer

  kWh kW kWh/luna k Wh kWh/l una k Wh/l una k Wh mp kWh/l una k Wh/l una

  6001 8,07 2232,00 496 1736 3769 4489 935,17 76,80 4412

  4633 6,89 2016,00 448 1568 2617 3257 445,01 117,12 3140

  3413 4,59 2232,00 496 1736 1181 1885 149,56 201,60 1683

  1470 2,04 1469,56 327 1143 0 522 31,53 264,96 257

  0 0,00 0,00 0 0 0 202 9,96 324,48 -122

  0 0,00 0,00 0 0 0 190 8,71 349,44 -159

  0 0,00 0,00 0 0 0 197 8,67 362,88 -166

  0 0,00 0,00 0 0 0 197 10,31 305,28 -109

  0 0,00 0,00 0 0 0 196 13,93 224,64 -29

  2324 3,12 2232,00 496 1736 92 790 74,81 168,96 621

  3981 5,53 2160,00 480 1680 1821 2507 444,48 90,24 2417

  5704 7,67 2232,00 496 1736 3472 4192 1058,47 63,36 4128

  27525 38 14574 3239 11335 12951 18623 3191 2550 16073

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  9

  3.1. Studiu de fezabilitate pentru sistemul de energii regenerabile ales si

  anume cel cu energie obtinuta din SER 40%:- calculul costurilor initiale ale investitiei;

  - calculul costurilor lunare/anuale cu energia;

  - calculul duratei de amortizare;

  Tab. 8 ELEMENTE SISTEM SOLAR TERMIC

  COLECTOR SOLAR TERMIC [9]

  - DENUMIRE Idella Family Standard

  - DIMENSIUNI(2050X1010X90)

  mm

  - SUPRAFATA 2 mp

  - EFICIENTA 60 %

  - PRET 400 EURO

  GRUP POMPARE [9]- DENUMIRE THERMIA

  - PRET 300 EURO

  AUTOMATIZARE [10]

  - DENUMIRE RESOL

  - PRET 180 EURO

  Tab. 9 Evaluare cost investiie sistem solar termic

  EVALUARE COST SISTEM SOLAR TERMIC S=2MP UM CANT PU VAL

  COMPONENTE BUC EURO/UM EURO

  COLECTOR PLAN(2050X1010X90MM) BUC 1 400 400

  STRUCTURA COLECTORULUI(10%DIN PRET COLECTOR) BUC 1 40 40

  GRUP POMPARE(1 BUCPT.Scst

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  10

  Tab. 10 ELEMENTE SISTEM FOTOVOLTAIC

  MODULE FOTOVOLTAICE [10]

  - DENUMIRE IPMU

  - PUTERE 150W

  - DIMENSIUNI 1460x660x40 mm

  - SUPRAFATA 1.6 mp

  - EFICIENTA 10%

  - PRET 250 EURO

  - 2 BUC(2x150=300W)

  INVERTOR [11]

  - DENUMIRE Victron Pheonix

  - PUTERE 150W

  - PRET 200 EURO

  Tab. 11 Evaluare cost investiie sistem fotovoltaic

  EVALUARE COST SISTEM SOLAR FOTOVOLTAIC S=3.2MP UM CANT PU VAL

  COMPONENTE EURO/UM EURO

  MODUL FOTOVOLTAIC 150W(1460X660X40mm) BUC 2 250 500

  INVERTOR 2x150w=300W BUC 1 200 200STRUCTURA METALICA MONTARE PV(10% DIN PRET PV) BUC 2 25 50

  INSTALATIE ELECTRICA CONEXIUNI(10% DIN PRET PV) BUC 2 18 36

  COST MATERIALE Cmat 786

  COST MANOPERA(20%DIN PRETUL MATERIALELOR) Cman 20% 157

  TOTAL GENERAL( MATERIALE+ MANOPERA) Cspv 943

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  11

  Tab. 12 SISTEM POMPA DE CALDURA

  POMPA DE CALDURA [12]

  - DENUMIRE DSW-300 Extreme

  - TIP SOL-APA

  - PUTERE TERMICA 1,5KW

  - PUTERE INSTALATA 1,5KW

  - COP 4

  - PRET 1500 EURO

  Tab. 13 Evaluare cost investiie sistem pompde cldur

  EVALUARE COST SISTEM SISTEM POMPA DE CALDURA UM CANT PU VAL

  COMPONENTE EURO/UM EURO

  POMPA DE CALDURA 3kW BUC 1 2500 2500

  SAPATURA PENTRU SCHIMBATOR DE CALDURA ORIZONTAL MP 77,78 20 1556

  TEAVA PENTRU SCHIMBATOR DE CALDURA ORIZONTAL MP 130 4 519

  POMPE CIRCULATIE ,FITINGURI,MATERIAL MARUNT SET 1 625 625

  COST MATERIALE Cmat 5199

  COST MANOPERA(20%DIN PRETUL MATERIALELOR) Cman 20% 1040

  TOTAL GENERAL (MATERIALE+ MANOPERA) Cspc 6239

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  12

  Tab. 14 Evaluare durata amortizare i cantitate reducere emisii de gaze cu efect de sera in varianta

  40%

  Tab. 15 Evaluare durata amortizare i cantitate reducere emisii de gaze cu efect de sera in varianta

  60%

  3.2.Alegerea variantei fezabileSe alege varianta alcatuita din 1 CST, 2 PV, 1 PC care asigura 40% din necesarul de energie din surse

  conventionale deoarece durata de amortizare este mai mica decat in cazul 60%.

  COST ENERGIE ELECTRICA CEE 0,100 EURO/kWh

  FACTOR EMISII CO2 PENTRU ENERGIE ELECTRICA fCO2 0,09 kg/Kwh

  DENUMIRE SISTEM COST INVESTITIEENERGIE OBTINUTA DIN

  SURSE REGENERABILE

  ECONOMIE COST

  ENERGIE

  DURATA DE

  AMORTIZARE

  REDUCEREA EMISIILOR DE

  GAZE CU EFECT DE SERA

  ESER EEE A ECO2

  ESER X CEE CSER/EEE ESERX f CO2

  EURO Kwh/an EURO/an ANI kg CO2/an

  SISTEM SOLAR TERMIC 1180 1912 191 6,17 172

  SISTEM FOTOVOLTAIC 943 510 51 18,50 46

  SISTEM POMPA DE CALDURA 6239 14002 1400 4,46 1260

  TOTAL 8362 16425 1642 5,09 1478

  COST ENERGIE ELECTRICA CEE 0,100 EURO/kWh

  FACTOR EMISII CO2 PENTRU ENERGIE ELECTRICA fCO2 0,09 kg/Kwh

  DENUMIRE SISTEM COST INVESTITIEENERGIE OBTINUTA DIN

  SURSE REGENERABILE

  ECONOMIE COST

  ENERGIE

  DURATA DE

  AMORTIZARE

  REDUCEREA EMISIILOR DE

  GAZE CU EFECT DE SERA

  ESER EEE A ECO2

  ESER X CEE CSER/EEE ESERX f CO2

  EURO Kwh/an EURO/an ANI kg CO2/an

  SISTEM SOLAR TERMIC 5030 9812 981 5,13 883

  SISTEM FOTOVOLTAIC 4183 2550 255 16,41 229

  SISTEM POMPA DE CALDURA 7739 11335 1133 6,83 1020

  TOTAL 16952 23697 2370 7,15 2133

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  13

  3.3.Proiectul tehnicProiectul tehnical sistemelor dimensionate se regaseste in:

  Anexa 1 pentru sistemul geotermal (format A3),

  Anexa 2 pentru sistemul solar termic (format A3)

  Anexa 3 pentru sistemul fotovoltaic (format A3).

 • 5/18/2018 Implementarea Sistemelor de Energii Regenerabile in Mediul Construit - slidepdf...

  http:///reader/full/implementarea-sistemelor-de-energii-regenerabile-in-mediul-c

  14

  Bibliografie

  1.www.meternorm.ro

  2.http://www.ecodorfil.ro/Pompe-caldura-aer-apa/Pompe-de-caldura-aer-apa-Coolwex.html

  3.http://www.esolar.ro/panou-solar-plan-german-idella-family-standard-ifst2-54.html

  4.http://www.esolar.ro/controler-electronic-resol-hc.html

  5. http://www.esolar.ro/statie-solara-idroline-s-2-gr-2-12-l-min-pentru-colectoare-cu-tuburi-vidate-sau-

  plane.html

  6. http://www.esolar.ro/modulul-solar-fotovoltaic-ipmu-290w.html

  7. http://www.esolar.ro/invertoare-de-energie-fotovoltaica-victron-phoenix-48v-800w.html

  8. Fisier Excel Proiect SERMC Ana-Maria Bizu

  http://1.www.meternorm.ro/http://www.ecodorfil.ro/Pompe-caldura-aer-apa/Pompe-de-caldura-aer-apa-Coolwex.htmlhttp://www.ecodorfil.ro/Pompe-caldura-aer-apa/Pompe-de-caldura-aer-apa-Coolwex.htmlhttp://www.ecodorfil.ro/Pompe-caldura-aer-apa/Pompe-de-caldura-aer-apa-Coolwex.htmlhttp://www.ecodorfil.ro/Pompe-caldura-aer-apa/Pompe-de-caldura-aer-apa-Coolwex.htmlhttp://www.esolar.ro/panou-solar-plan-german-idella-family-standard-ifst2-54.htmlhttp://www.esolar.ro/panou-solar-plan-german-idella-family-standard-ifst2-54.htmlhttp://www.esolar.ro/panou-solar-plan-german-idella-family-standard-ifst2-54.htmlhttp://www.esolar.ro/panou-solar-plan-german-idella-family-standard-ifst2-54.htmlhttp://www.esolar.ro/controler-electronic-resol-hc.htmlhttp://www.esolar.ro/controler-electronic-resol-hc.htmlhttp://www.esolar.ro/controler-electronic-resol-hc.htmlhttp://www.esolar.ro/statie-solara-idroline-s-2-gr-2-12-l-min-pentru-colectoare-cu-tuburi-vidate-sau-plane.htmlhttp://www.esolar.ro/statie-solara-idroline-s-2-gr-2-12-l-min-pentru-colectoare-cu-tuburi-vidate-sau-plane.htmlhttp://www.esolar.ro/invertoare-de-energie-fotovoltaica-victron-phoenix-48v-800w.htmlhttp://www.esolar.ro/modulul-solar-fotovoltaic-ipmu-290w.htmlhttp://www.esolar.ro/statie-solara-idroline-s-2-gr-2-12-l-min-pentru-colectoare-cu-tuburi-vidate-sau-plane.htmlhttp://www.esolar.ro/statie-solara-idroline-s-2-gr-2-12-l-min-pentru-colectoare-cu-tuburi-vidate-sau-plane.htmlhttp://www.esolar.ro/controler-electronic-resol-hc.htmlhttp://www.esolar.ro/panou-solar-plan-german-idella-family-standard-ifst2-54.htmlhttp://www.ecodorfil.ro/Pompe-caldura-aer-apa/Pompe-de-caldura-aer-apa-Coolwex.htmlhttp://1.www.meternorm.ro/