Ghid Finantare Program Energii Regenerabile

Embed Size (px)

Text of Ghid Finantare Program Energii Regenerabile

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  7

  A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

  A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E

  MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR

  O R D I N

  pentru aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind creterea produciei de energie

  din surse regenerabile

  Lund n considerare referatul Administraiei Fondului pentru Mediu privind aprobarea Ghidului de finanare a Programului

  privind creterea produciei de energie din surse regenerabile,

  n baza prevederilor art. 13 alin. (2) lit. k) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,

  aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 105/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,

  n temeiul art. 15 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului

  i Pdurilor,

  ministrul mediului i pdurilor emite prezentul ordin.

  Art. 1. Se aprob Ghidul de finanare a Programului

  privind creterea produciei de energie din surse regenerabile,

  prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

  Art. 2. Proiectele privind producerea energiei din surse

  regenerabile: eolian, geotermal, solar, biomas, hidro, aflate

  n faza de finanare la data intrrii n vigoare a prezentului ordin,

  se implementeaz pe baza prevederilor legale n vigoare la data

  iniierii acestora.

  Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,

  Ordinul ministrului mediului, interimar, nr. 1.342/2009 pentru

  aprobarea Ghidului de finanare a Programului privind

  producerea energiei din surse regenerabile: eolian,

  geotermal, solar, biomas i hidro, publicat n Monitorul

  Oficial al Romniei, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009, se

  abrog.

  Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al

  Romniei, Partea I.

  Ministrul mediului i pdurilor,

  Lszl Borbly

  Bucureti, 6 mai 2010.

  Nr. 714.

  ANEX

  G H I D D E F I N A N A R E

  a Programului privind creterea produciei de energie din surse regenerabile

  CAPITOLUL I

  Dispoziii generale

  ARTICOLUL 1

  Rolul ghidului de finanare

  (1) Ghidul de finanare, denumit n continuare ghid, constituieun suport informativ complex, avnd rolul de a furniza

  solicitantului de finanare din Fondul pentru mediu informaii

  eseniale privind derularea Programului privind creterea

  produciei de energie din surse regenerabile, denumit n

  continuare Program.(2) Ghidul conine dispoziii privind:

  a) criteriile de eligibilitate care trebuie ndeplinite de ctre

  solicitantul finanrii, proiectul propus i cheltuielile acestuia;

  b) condiiile i termenele de depunere, analiz i selectare,

  avizare i aprobare, finanare, implementare i monitorizare a

  proiectului propus.

  ARTICOLUL 2

  Scopul i obiectivele Programului

  (1) Obiectul Programului l reprezint finanarea

  nerambursabil din Fondul pentru mediu a proiectelor viznd

  creterea produciei de energie din surse regenerabile.

  (2) Scopul Programului l constituie:

  a) valorificarea resurselor regenerabile de energie: solare,

  eoliene, hidroenergetice, geotermale, biomas, biogazul, gazele

  rezultate din fermentarea deeurilor/nmolurilor din staiile de

  epurare, pentru producerea de energie electric i/sau termic;

  b) mbuntirea calitii mediului nconjurtor;

  c) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser;

  d) utilizarea raional i eficient a resurselor energetice

  primare;

  e) conservarea i protejarea ecosistemelor.

  (3) Obiectivele Programului sunt urmtoarele:

  a) punerea n funciune de noi capaciti de producere a

  energiei din surse regenerabile;

  b) dezvoltarea economic a regiunilor n care se efectueaz

  investiiile;

  c) producerea de energie verde i atingerea standardelor de

  mediu prin diminuarea polurii;

  d) reducerea dependenei de importurile de resurse de

  energie primar (n principal combustibili fosili) i mbuntirea

  siguranei n aprovizionare;

  e) protecia mediului, prin reducerea emisiilor poluante i

  combaterea schimbrilor climatice;

  f) implementarea proiectelor de investiii pentru producerea

  energiei din surse regenerabile cofinanate din Fondul pentru

  mediu va contribui la atingerea intei strategice a Romniei,

  respectiv ponderea energiei electrice produse din aceste surse

 • n totalul consumului brut de energie electric trebuie s fie la

  nivelul anului 2010 de 33%, la nivelul anului 2015 de 35% i la

  nivelul anului 2020 de 38%.

  ARTICOLUL 3

  Sursa de finanare pentru derularea Programului

  (1) Finanarea Programului se realizeaz din veniturile

  Fondului pentru mediu.

  (2) Programul se deruleaz n limita fondurilor prevzute cu

  aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu,

  aprobat conform legii.

  (3) Suma alocat fiecrei sesiuni se public odat cu

  anunarea deschiderii sesiunii de depunere a cererilor de

  finanare, prin dispoziie a preedintelui Autoritii.

  ARTICOLUL 4

  Definiii

  (1) n sensul prezentului ghid, termenii i expresiile de mai

  jos se definesc astfel:

  a) Autoritate Administraia Fondului pentru Mediu;b) beneficiar operator economic al crui proiect a fost

  aprobat n vederea finanrii i cu care Autoritatea a ncheiat

  contract de finanare;

  c) biomas fraciunea biodegradabil a produselor,deeurilor i reziduurilor din agricultur, inclusiv substanele

  vegetale i animale, silvicultur i industriile conexe, precum i

  fraciunea biodegradabil a deeurilor industriale i urbane;

  d) biogaz amestec de gaze combustibile, care seformeaz prin descompunerea substanelor organice animaliere

  sau vegetale, n mediu umed i lipsit de oxigen (fermentare

  anaerob la temperaturi ntre 20 i 45C); componenta de baz

  a biogazului este metanul;

  e) central electric ansamblu de instalaii, construcii iechipamente necesare pentru producerea de energie electric;

  f) central electric de cogenerare (termoficare) ansamblude instalaii, construcii i echipamente necesare pentru

  producerea combinat de energie electric i termic;

  g) cerere de finanare document completat i depus ncadrul sesiunii de depunere de ctre solicitant, n vederea

  obinerii finanrii din Fondul pentru mediu; formularul cererii de

  finanare este prevzut n anexa nr. 1;

  h) cerere de tragere solicitare a beneficiarului adresat nscris Autoritii, n baza creia se face decontarea ealonat a

  lucrrilor prevzute n graficul de lucrri, anex la contractul de

  finanare nerambursabil; formularul cererii de tragere este

  prevzut n anexa nr. 3 la contractul de finanare

  nerambursabil;

  i) cheltuieli eligibile cheltuieli efectuate de ctre beneficiarcu achiziia de produse sau lucrri necesare implementrii

  proiectului i care pot fi decontate din Fondul pentru mediu, cu

  condiia ndeplinirii n mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate i

  a ncadrrii lor n categoriile de cheltuieli eligibile;

  j) cogenerare producerea simultan, n acelai proces, deenergie electric i energie termic;

  k) contribuie proprie parte din valoarea total acheltuielilor eligibile necesare implementrii proiectului,

  nefinanat din Fondul pentru mediu, susinut de ctre

  beneficiar din surse financiare proprii;

  l) criterii de eligibilitate normele sau principiile care trebuiendeplinite cumulativ pentru obinerea finanrii; acestea vizeaz

  solicitantul, proiectul propus, cheltuielile proiectului;

  m) dosar de decontare cererea de tragere definit la lit. h),nsoit n mod obligatoriu de documentele justificative a cror

  list este prevzut n anexa nr. 4 la contractul de finanare

  nerambursabil;

  n) dosar de finanare cererea de finanare definit la lit. g),nsoit de documentaia care trebuie depus de ctre solicitant

  n vederea analizrii, selectrii, avizrii i aprobrii finanrii de

  ctre Autoritate:

  o) energia solar energia care provine din radiaia solar,din care se obine energie electric pe baza tehnologiei

  fotovoltaice sau energie termic prin metode de conversie

  termo-solar;

  p) energia eolian energia care provine din transformareai livrarea n sistemul energetic sau direct ctre consumatorii

  locali a energiei electrice provenite din potenialul energetic al

  vntului;

  q) energia geotermal energia termic (cldura)nmagazinat n depozite i zcminte hidrogeotermale

  subterane;

  r) energia hidro energia furnizat de unitihidroenergetice cu puterea instalat mai mic sau egal cu

  10 MW (categoria hidroenergie mic);

  s) finanare nerambursabil modalitate de susinerefinanciar a proiectului, caracterizat prin decontarea de ctre

  Autoritate a unei cote-pri din cheltuielile eligibile realizate de

  ctre beneficiar cu achiziia produselor sau lucrrilor;

  t) Fondul pentru mediu instrument economico-financiardestinat susinerii i realizrii proiectelor i programelor pentru

  protecia mediului, n conformitate cu dispoziiile legale n

  vigoare;

  u) gaz de depozit amestecul de compui n stare gazoas,generat de deeurile depozitate (gaz de fermentare a deeurilor,

  gaz rezultat din arderea/ionizarea deeurilor);

  v) operator economic persoan juridic romn caredesfoar activiti economice pe teritoriul Romniei i este

  constituit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societile

  comerciale, republicat, cu modificrile i completrile

  ulterioare;

  w) productor (de energie electric) persoan juridic,avnd ca specific activitatea de producere a energiei electrice,

  inclusiv n cogenerare (Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu

  modificrile i completrile ulterioare);

  x) sesiune de depunere perioad de timp determinat ncadrul unei etape a sesiunii de finanare, n interiorul creia se

  poate depune la registratura Autoritii dosarul de finanare al

  solicitantului;

  y) sesiune de finanare perioad de timp determinat iorganizat etapizat de ctre Autoritate; data deschiderii sesiunii

  de finanare coincide cu prima zi a sesiunii de depunere, iar data

  nchiderii sesiunii de finanare coincide cu data aprobrii

  finanrii proiectului;

  z) solicitant operator economic care a depus dosar definanare la sediul Autoritii;

  aa) surse regenerabile de energie (RES) surse de energienefosile, cum sunt: eolian, solar, geotermal, a valurilor, a

  mareelor, energia hidro, biomasa, gaz de fermentare a

  deeurilor, denumit i gaz de depozit, gaz de fermentare a

  nmolurilor din instalaiile de epurare a apelor uzate i biogaz;

  bb) contract de locaiune (nchiriere) cu constituirea dreptuluide superficie un contract n virtutea cruia o persoan, numitlocator, se oblig s asigure unei alte persoane, numit locatar,folosina temporar, total sau parial, a unui bun n schimbul

  unei sume de bani sau alte prestaii, numit chirie. n cadrulacestui contract se constituie dreptul de superficie, acesta fiind

  un drept real care const n dreptul de proprietate pe care l are

  o persoan, denumit superficiar, asupra construciilor,plantaiilor sau altor lucrri care se afl pe terenul aparinnd

  altuia, teren cu privire la care superficiarul capt un drept de

  folosin;

  cc) contract de comodat cu constituirea dreptului desuperficie un contract prin care una dintre pri, numit

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  8

 • comodant, transmite n folosina temporar i gratuit unei altepri, denumit comodatar, un bun determinat cu obligaia caaceasta din urm s l napoieze, n individualitatea sa,

  comodantului. n cadrul acestui contract se constituie dreptul de

  superficie.

  ARTICOLUL 5

  Organizarea sesiunii de finanare

  (1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de

  finanare, pe tipuri de proiecte i n limita sumei alocate n

  condiiile prevzute la art. 3.

  (2) Organizarea sesiunii de finanare const n stabilirea i

  aprobarea, prin dispoziie a preedintelui Autoritii, a:

  a) sesiunii de depunere a dosarelor de finanare;

  b) sumei alocate sesiunii de finanare;

  c) componenei Comisiei de analiz, denumit n continuare

  Comisia.(3) Dispoziia preedintelui prevzut la alin. (2) se public

  pe pagina de internet a Autoritii, cu cel puin 10 zile nainte de

  data deschiderii sesiunii de finanare.

  (4) Aprobarea componenei comisiei de soluionare a

  contestaiilor se face prin dispoziie a preedintelui Autoritii.

  ARTICOLUL 6

  Etapele sesiunii de finanare

  Etapele sesiunii de finanare sunt urmtoarele:

  a) publicarea pe pagina de internet a Autoritii a ghidului, a

  anunului de deschidere a sesiunii de finanare i a sumei

  alocate;

  b) depunerea dosarelor de finanare;

  c) analiza conformitii administrative i a eligibilitii

  solicitantului/proiectului, conform anexelor nr. 4, 5 i 6;

  d) analiza i selectarea proiectelor pe baza documentaiei

  tehnice i financiare, conform anexelor nr. 5, 6 i 7;

  e) avizarea proiectelor selectate;

  f) transmiterea scrisorilor de respingere a finanrii;

  g) soluionarea contestaiilor depuse n urma scrisorilor de

  respingere;

  h) aprobarea finanrii proiectelor avizate;

  i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanrii;

  j) negocierea, semnarea contractelor i implementarea

  proiectului.

  ARTICOLUL 7

  Depunerea dosarului de finanare

  (1) Solicitantul poate depune dosarul de finanare ncepnd

  cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

  (2) Un solicitant poate depune n cadrul sesiunii de finanare

  un singur proiect.

  (3) Dosarul de finanare coninnd toate documentele

  obligatorii, menionate n prezentul ghid, va fi depus la sediul

  Autoritii, ntr-un singur exemplar, n plic sigilat i solicitantul va

  nscrie pe plic urmtoarele informaii:

  a) denumirea i adresa complet;

  b) titlul programului: Programul privind creterea produciei

  de energie din surse regenerabile;

  c) titlul proiectului;

  d) sesiunea de depunere, aprobat conform dispoziiilor

  art. 6.

  (4) Dosarul de finanare poate fi transmis prin orice

  modalitate care asigur confirmarea, sub condiia ca data primirii

  i a nregistrrii la Autoritate s nu depeasc data-limit a

  sesiunii de depunere.

  (5) La data recepionrii plicurilor, acestea primesc numr de

  nregistrare de la registratura Autoritii, n ordinea sosirii.

  (6) Cererea de finanare se completeaz prin tehnoredactare

  computerizat. Nu se accept cereri de finanare cu tersturi

  sau completri fcute manual.

  (7) Dosarul de finanare va avea ordinea prezentat n art. 26

  alin. (2). Documentele depuse de solicitani trebuie s fie legate,

  numerotate i opisate. Documentele trebuie prezentate i n

  format electronic pe suport CD. Documentele prezentate n copii

  simple vor fi certificate conform cu originalul, de ctre personalul

  Autoritii, anterior semnrii contractului de finanare.

  (8) Lipsa unui document, neprezentarea la termenul stabilit,

  prezentarea acestuia sub o alt form dect cea solicitat sau

  ieirea sa din perioada de valabilitate, nendeplinirea unui

  criteriu de eligibilitate, precum i existena unei situaii care

  poate afecta realizarea proiectului determin respingerea

  dosarului de finanare.

  ARTICOLUL 8

  Analiza i selectarea

  (1) Dup nchiderea sesiunii de depunere, Comisia

  procedeaz la:

  a) verificarea informaiilor nscrise pe plicul coninnd dosarul

  de finanare;

  b) deschiderea plicului coninnd dosarul de finanare al

  solicitantului;

  c) verificarea conformitii administrative i a eligibilitii

  solicitantului/proiectului;

  d) selectarea proiectelor pe baza situaiei economico-

  financiare a solicitantului i a documentaiei tehnico-financiare a

  proiectului; operatorul economic primete un punctaj, cuprins

  ntre 0 i 55 de puncte pentru analiza economico-financiar a

  solicitantului i analiza cost-beneficiu realizat pentru investiia

  prezentat. Astfel, n urma evalurii situaiei economico-

  financiare pe baza calculului din anexa nr. 3, completat de

  beneficiar, se acord ntre 0 i 30 de puncte, pentru analiza cost-

  beneficiu ntre 0 i 15 puncte, prezentat n anexa nr. 7, i pentru

  prezentarea Scrisorii de confort bancar, n conformitate cu

  prevederile anexei nr. 8, se vor acorda 10 puncte.

  n urma analizei tehnice a proiectului se primete un punctaj,

  cuprins ntre 0 i 45 de puncte, n conformitate cu anexa nr. 7.

  Este selectat proiectul care obine un punctaj de minimum 71 de

  puncte (inclusiv), pe baza grilei de evaluare a situaiei

  economico-financiare a solicitantului, analiza cost-beneficiu a

  proiectului i analiza documentaiei tehnico-financiare prevzut

  n grila de selectare a proiectului;

  e) naintarea ctre Comitetul director al Autoritii a

  centralizatorului cuprinznd proiectele selectate, precum i a

  centralizatorului cuprinznd proiectele neselectate la finanare.

  (2) Comisia poate solicita documente sau informaii

  suplimentare cu privire la documentele depuse, n vederea

  clarificrii dosarului de finanare, dac pe parcursul analizei i

  seleciei se constat necesitatea furnizrii lor. Solicitanii au

  obligaia de a furniza, n maximum 10 zile lucrtoare de la data

  solicitrii, documentele i informaiile solicitate; n caz contrar

  proiectul este respins.

  (3) Proiectele selectate vor fi dispuse ntr-un centralizator, n

  ordinea descresctoare a punctajului obinut, cu indicarea valorii

  totale a acestora.

  (4) Proiectele neselectate vor fi dispuse ntr-un centralizator,

  cu indicarea motivului neselectrii.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  9

 • ARTICOLUL 9

  Avizarea proiectelor

  (1) Comitetul director al Autoritii avizeaz proiectele

  selectate i le propune spre aprobare Comitetului de avizare, n

  limita bugetului alocat. n cazul obinerii aceluiai punctaj,

  criteriul de departajare l constituie ordinea depunerii proiectelor

  la registratura Autoritii.

  (2) Comitetul director al Autoritii poate solicita Comisiei

  orice document relevant, n vederea avizrii proiectelor.

  ARTICOLUL 10

  Aprobarea finanrii proiectelor

  (1) Comitetul de avizare adopt hotrrea privind

  aprobarea/respingerea finanrii proiectelor.

  (2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei i/sau

  Comitetului director al Autoritii orice document relevant, n

  vederea fundamentrii i adoptrii hotrrii.

  ARTICOLUL 11

  Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare

  (1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanare se face

  prin transmiterea ctre solicitant a unei scrisori de

  aprobare/respingere a finanrii.

  (2) Scrisoarea de respingere a finanrii, care cuprinde

  motivul neselectrii, se transmite solicitantului, pe baz de aviz

  potal/fax cu confirmare de primire.

  (3) Scrisoarea de aprobare a finanrii se transmite

  solicitantului, pe baz de aviz potal/fax cu confirmare de primire

  i cuprinde:

  a) proiectul i sumele aferente aprobate n vederea finanrii;

  b) documentele care trebuie prezentate de ctre solicitant,

  n vederea ncheierii contractului pentru finanare cu Autoritatea.

  (4) Data confirmrii de primire a scrisorii de

  aprobare/respingere a finanrii se consider ca fiind data

  recepionrii acesteia de ctre solicitant.

  ARTICOLUL 12

  Contestaiile

  (1) Solicitanii nemulumii de decizia Comitetului

  director/Comitetului de avizare pot depune contestaie la sediul

  Autoritii n termen de 10 zile de la data comunicrii scrisorii de

  respingere.

  (2) Comisia de soluionare a contestaiilor analizeaz

  motivele respingerii i nainteaz Comitetului director/Comitetului

  de avizare propunerea de aprobare/respingere a contestaiei.

  (3) n vederea soluionrii contestaiei Comisia de soluionare

  a contestaiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere

  Comisiei/Comitetului director/Comitetului de avizare, n msura

  n care acestea sunt relevante n raport cu obiectul contestaiei.

  (4) Autoritatea soluioneaz contestaia n termen de 30 de

  zile de la nregistrarea acesteia la registratura Administraiei

  Fondului pentru Mediu.

  ARTICOLUL 13

  Perfectarea i acordarea finanrii

  (1) Reprezentanii Autoritii, nainte de semnarea

  contractului, fac o vizit la sediul social al solicitantului, precum

  i la locul de implementare a proiectului, pentru a verifica

  aspectele tehnico-economice necesare realizrii proiectului,

  menionate n cererea de finanare i n anexele la aceasta.

  Concluziile reprezentanilor Autoritii sunt nscrise ntr-o not

  de control. n cazul n care exist neconcordane ntre

  declaraiile solicitantului i constatrile pe teren, reprezentantul

  Autoritii va ntiina Comitetul director, care poate propune

  Comitetului de avizare retragerea finanrii.

  (2) Lucrrile aferente proiectului aprobat spre finanare,

  demarate naintea ncheierii contractului de finanare, sau orice

  fel de demers (comand ferm sau contract final), precum i

  angajarea de cheltuieli legate de aceste lucrri atrag anularea

  aprobrii proiectului.

  (3) Solicitantul finanrii, prin reprezentantul su legal sau

  mputernicitul acestuia, se prezint la sediul Autoritii pentru

  semnarea contractului pentru finanare, avnd asupra sa

  tampila societii i urmtoarele documente:

  a) actul de identitate al reprezentantului legal al solicitantului;

  b) mputernicire notarial, n situaia n care semnarea

  contractului de finanare nerambursabil se face de ctre o alt

  persoan dect reprezentantul legal;

  c) documentul doveditor al deschiderii de ctre beneficiar la

  Trezoreria Statului a contului disponibil din sume alocate din

  Fondul pentru mediu reprezentnd finanare sau cofinanare

  nerambursabil a proiectelor pentru protecia mediului.

  (4) Se consider renunare la finanarea aprobatneprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de

  finanare n termen de 30 de zile de la efectuarea de ctre

  reprezentanii Autoritii a vizitei prevzute la alin. (1).

  Autoritatea va ntiina beneficiarul privind retragerea finanrii n

  condiiile n care acesta nu prezint proiectul tehnic n termen de

  90 de zile de la data primirii scrisorii de aprobare a finanrii.

  (5) Solicitantul mpreun cu Autoritatea stabilesc planificarea

  temporal a implementrii proiectului aprobat i acordarea

  finanrii, prin ntocmirea listelor cuprinznd capitolele i

  subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul de

  finanare nerambursabil), precum i a graficului de finanare

  nerambursabil a proiectului (anexa nr. 2 la contractul de

  finanare nerambursabil). Prima cerere de tragere va fi depus

  nu mai trziu de 12 luni de la data ncheierii contactului de

  finanare nerambursabil.

  (6) Modelul contractului de finanare nerambursabil este

  prevzut n anexa nr. 9 la prezentul ghid i poate fi modificat de

  ctre Autoritate, n condiiile n care modificarea este esenial

  pentru ndeplinirea contractului i atingerea scopului i

  obiectivelor Programului. La ncheierea contractului de finanare

  nerambursabil solicitantul va prezenta extras de carte funciar

  actualizat, din care s rezulte calitatea sa de proprietar,

  administrator, concesionar, locatar sau comodatar cu drept de

  superficie.

  (7) Contractul de finanare nerambursabil se ntocmete n

  dou exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate i

  unul pentru beneficiar.

  (8) Contractul de finanare nerambursabil intr n vigoare la

  data semnrii acestuia de ctre prile contractante, iar

  valabilitatea lui se stabilete pentru fiecare proiect n parte.

  (9) Durata de realizare a proiectului, stabilit n cadrul

  contractului de finanare nerambursabil, este de 36 de luni. Prin

  excepie, poate fi prelungit cu acordul Comitetului director al

  Autoritii, n cazuri bine justificate pentru o perioad de

  maximum 12 luni.

  (10) n cazul n care proiectul tehnic nu corespunde cerinelor

  prevzute la art. 24 lit. b), contractul de finanare nerambursabil

  nu va fi ncheiat.

  ARTICOLUL 14

  Contractul de finanare nerambursabil

  (1) Orice modificare i/sau completare a contractului de

  finanare nerambursabil i a anexelor la acesta se vor/va face

  cu acordul prilor, prin act adiional la contractul de finanare

  nerambursabil, cu excepia modificrilor privind Data depunerii

  cererii de tragere, dac prin aceasta nu se modific i durata de

  realizare a proiectului. n cazul n care solicitarea de modificare,

  prin act adiional, aparine beneficiarului, aceasta va fi

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  10

 • prezentat cu minimum 3 zile lucrtoare nainte de data la care

  se dorete a se opera modificarea.

  (2) Pentru neregularitile constatate pe parcursul derulrii

  contractului de finanare nerambursabil, Autoritatea va

  transmite beneficiarului Notificare privind deficiene constatate

  n derularea contractului de finanare nerambursabil.

  (3) n condiiile neexecutrii de ctre beneficiar a obligaiilor

  din contractul de finanare nerambursabil, acesta poate fi

  reziliat, beneficiarul fiind ntiinat asupra rezilierii contractului

  prin Notificare de reziliere a contractului de finanare

  nerambursabil.

  (4) Rezilierea contractului de finanare nerambursabil din

  culpa beneficiarului are drept consecin restituirea, n termenul

  precizat n notificare, de ctre beneficiar a finanrii primite, sub

  form de plat de daune-interese n cuantum egal cu suma

  tras din finanarea nerambursabil acordat, la care se adaug

  dobnda legal pentru suma acordat, la nivelul dobnzii de

  referin a Bncii Naionale a Romniei, calculat de la data

  plii. n cazul nerestituirii finanrii Autoritatea procedeaz la

  executarea contractului de finanare/garaniilor constituite n

  favoarea sa, n condiiile Codului de procedur fiscal.

  (5) n cazul n care ncetarea contractului intervine nainte de

  termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este

  obligat la plata de daune-interese.

  ARTICOLUL 15

  Decontarea cheltuielilor eligibile

  (1) Personalul Autoritii cu atribuii n implementarea

  proiectelor va verifica modul de implementare a acestora de

  ctre beneficiarii finanrii, n conformitate cu prevederile

  contractuale.

  (2) Suma aprobat nu se poate suplimenta, beneficiarul

  trebuie s asigure din surse proprii finalizarea investiiei.

  (3) Autoritatea nu acord pli n avans i finaneaz cheltuieli

  eligibile efectuate dup semnarea contractului de finanare

  nerambursabil. De asemenea, Autoritatea nu efectueaz pli

  pentru facturile reprezentnd avansuri n baza contractelor

  ncheiate ntre beneficiarii finanrii i furnizorii de

  servicii/produse/lucrri aferente proiectului.

  (4) La data depunerii fiecrei cereri de tragere, beneficiarul

  finanrii este obligat s depun la sediul Autoritii dovada

  achitrii contribuiei proprii, aferent facturilor de servicii,

  produse, lucrri prezentate la cererea de tragere, i dovada

  achitrii valorii finanate la cererea de tragere anterioar. Pentru

  prima cerere de tragere, beneficiarul va prezenta doar dovada

  achitrii contribuiei proprii pentru realizarea lucrrilor ce

  urmeaz a fi finanate prin cererea respectiv.

  (5) Odat cu depunerea Raportului de finalizare, beneficiarul

  este obligat s fac dovada achitrii integrale a lucrrilor de

  construcii, instalaii i montaj, prevzute n documentaia

  tehnic pe baza creia a fost realizat investiia.

  ARTICOLUL 16

  Documente obligatorii necesare decontrii

  i dispoziii privitoare la factur

  Beneficiarii finanrii vor depune la sediul Autoritii cereri de

  tragere (conform anexei nr. 3 la contractul de finanare

  nerambursabil) nsoite de documentele obligatorii:

  a) contracte de servicii, produse, lucrri i acte adiionale ce

  intervin pe parcursul derulrii contractului n copie, ncheiate

  n conformitate cu reglementrile n vigoare. Contractele vor

  conine prevederi referitoare la constituirea n favoarea

  beneficiarului finanrii a garaniei de bun execuie (modalitatea

  de constituire, cuantumul, valabilitatea). Garania poate fi

  constituit prin emiterea unei scrisori de garanie bancar sau

  prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi

  pariale;

  b) oferta financiar ce a stat la baza ncheierii contractului

  de lucrri va fi prezentat n conformitate cu modelul

  Formularului F3 din Instruciunile de aplicare a unor prevederi

  din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea

  coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente

  investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de

  elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i

  lucrri de intervenii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii,

  lucrrilor publice i locuinelor nr. 863/2008, cu modificrile i

  completrile ulterioare;

  c) metodologia proprie privind atribuirea contractului de

  servicii, produse, lucrri nsoit de hotrrea comisiei de

  evaluare cu referire la rezultatul evalurii documentelor depuse

  n cadrul procedurii;

  d) bilet la ordin n alb cu clauza fr protest avalizat de

  reprezentantul legal al operatorului economic sau de o banc,

  numai la prima tragere n original;

  e) documente bancare privind achitarea facturilor fiscale

  prezentate la finanare (extrase de cont cu viza instituiei

  financiar-bancare nsoite de O.P.-uri, bilete la ordin, dispoziii

  de plat externe) pentru facturile finanate la tragerile anterioare

  i pentru cea n derulare aferente contribuiei proprii;

  f) certificat de atestare fiscal;

  g) certificat fiscal privind plata taxelor i impozitelor locale

  pentru sediul social i punctele de lucru;

  h) certificat de atestare privind obligaiile de plat la Fondul

  pentru mediu;

  i) fia mijlocului fix la ultima cerere de tragere;

  j) autorizaia de construire la prima cerere de tragere;

  k) proces-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, semnat

  de o comisie numit n conformitate cu Hotrrea Guvernului

  nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepie a

  lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, cu

  modificrile i completrile ulterioare, la ultima cerere de

  tragere;

  l) proces-verbal de punere n funciune (dac este cazul) n

  conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 51/1996 privind

  aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de montaj

  utilaje, echipamente, instalaii tehnologice i a punerii n

  funciune a capacitilor de producie la ultima cerere de

  tragere;

  m) factura fiscal nsoit de situaii de lucrri i/sau liste ale

  utilajelor achiziionate, cuantificate valoric n copie;

  n) alte documente relevante.

  ARTICOLUL 17

  Condiii generale ale documentelor depuse

  n vederea decontrii

  (1) Factura depus n vederea decontrii va trebui s

  ndeplineasc urmtoarele condiii:

  a) s fie completat corect;

  b) s fie emis nainte de data depunerii cererii de tragere la

  Autoritate i dup data semnrii contractului de finanare

  nerambursabil;

  c) s precizeze data i numrul contractului conform cruia

  se emite i perioada n care au fost executate lucrrile aferente;

  d) s fie nsoit de: situaii de lucrri prezentate n

  conformitate cu modelul Formularului F3 din Instruciunile de

  aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008

  privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-

  economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i

  metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective

  de investiii i lucrri de intervenii, aprobate prin Ordinul

  ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinei nr. 863/2008,

  cu modificrile i completrile ulterioare, tabel centralizator

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  11

 • pentru bunurile achiziionate, proces-verbal privind stadiul fizic

  al lucrrilor efectuate pn la data facturrii, procese-verbale de

  lucrri ascunse, procese-verbale privind fazele determinante

  semnate de persoanele desemnate n acest sens, n

  conformitate cu Programul de control pe faze determinante al

  calitii lucrrilor executate, avizat de Inspectoratul de Stat n

  Construcii;

  e) s fie nsoit de procese-verbale de recepie a mijloacelor

  fixe/NIR-uri;

  f) s fie nsoit de packing list i CMR pentru achiziiile de

  bunuri din import, certificate de calitate i garanie, declaraie de

  conformitate;

  g) pentru achiziiile din afara UE este necesar prezentarea

  declaraiei vamale de import.

  (2) Toate documentele redactate ntr-o limb strin vor fi

  traduse n limba romn de ctre un traductor autorizat. n

  cazul n care intervin modificri ale soluiei tehnice fa de

  proiectul iniial, este necesar ca aceste modificri s se realizeze

  prin dispoziie de antier n care vor fi descrise lucrrile n

  detaliu. Totodat, se va anexa un memoriu justificativ care s

  evidenieze necesitatea modificrilor ce au intervenit, acestea

  fiind nsuite i de ctre proiectant. Noua soluie tehnic va fi

  acordat n limita sumei aprobate la finanare.

  (3) Dispoziia de antier va fi nsoit de:

  a) liste de cantiti privind renunrile, conform notelor de

  renunare;

  b) liste de cantiti privind suplimentrile de lucrri, conform

  notelor de comand suplimentar;

  c) piese desenate;

  d) devizul-ofert pentru lucrrile suplimentare care nu sunt

  evideniate n oferta iniial i proces-verbal de negociere pentru

  aceste categorii de lucrri.

  (4) n vederea finanrii cantitilor suplimentare de lucrri

  evideniate n documentele menionate mai sus, beneficiarul va

  solicita Autoritii, naintea realizrii acestora, analiza

  oportunitii finanrii. Autoritatea va decide n acest sens, n

  cadrul Comitetului director.

  (5) La fiecare cerere de tragere, Autoritatea finaneaz suma

  rezultat n urma aplicrii procentului stabilit la cheltuielile

  eligibile aprobate (n urma verificrii documentelor justificative),

  dar nu mai mult dect este alocat prin graficul de finanare al

  respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile.

  (6) Ulterior verificrii i stabilirii conformitii documentelor

  aferente cererii de tragere, personalul Autoritii va efectua o

  vizit la punctul de lucru unde se implementeaz proiectul i va

  ntocmi o not de control. Beneficiarul este obligat s prezinte

  toate documentele solicitate care au legtur cu proiectul odat

  cu efectuarea controlului. Pe baza documentaiei depuse i n

  urma controlului efectuat se ntocmete o not de constatare.

  ARTICOLUL 18

  Monitorizarea

  (1) Beneficiarul este obligat s menin investiia realizat n

  cadrul Programului n regiunea de dezvoltare pentru o perioad

  de cel puin 5 ani dup finalizarea sa, dac beneficiarul este

  ntreprindere mare, i cel puin 3 ani dup finalizare, dac

  beneficiarul este IMM.

  (2) n perioada de monitorizare, stabilit prin contractul de

  finanare nerambursabil, beneficiarul va ntocmi i va transmite,

  din 6 n 6 luni de la finalizarea proiectului, un raport referitor la

  funcionalitatea i derularea activitilor pentru atingerea

  scopului definit n proiect.

  (3) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat n

  cazul n care obiectivele finanate nu sunt folosite conform

  scopului stabilit, precum i n cazul n care acestea au fost

  vndute, nchiriate, gajate sau ipotecate, n timpul derulrii

  proiectului i dup finalizarea proiectului, pe o perioad de 5 ani,

  n cazul ntreprinderilor mari, i 3 ani, n cazul IMM-urilor.

  ARTICOLUL 19

  Publicarea informaiilor relevante privind Programul

  (1) Toate datele, informaiile, instruciunile, comunicatele i

  alte documente relevante n legtur cu Programul se public pe

  site-ul Autoritii, www.afm.ro, la seciunea Informaii despre

  Programul privind creterea produciei de energie din surse

  regenerabile.

  (2) Singurele informaii i instruciuni valabile prezentate n

  mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub

  form de comunicate de pres din partea Ministerului Mediului

  i Pdurilor i/sau a Autoritii.

  ARTICOLUL 20

  Reguli de publicitate

  (1) Beneficiarul finanrii este obligat s instaleze n zona de

  implementare a proiectului, ntr-un loc vizibil, un panou de

  informare inscripionat cu sintagma Proiect de producere a

  energiei din surse regenerabile, finanat de Administraia

  Fondului pentru Mediu, menionndu-se:

  a) denumirea beneficiarului;

  b) cuantumul finanrii;

  c) termenul de finalizare.

  (2) Panoul prevzut la alin. (1) va fi meninut i ntreinut n

  bun stare, pe toat durata de implementare i monitorizare a

  proiectului.

  (3) Cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea i

  ntreinerea panoului de informare nu sunt eligibile.

  CAPITOLUL II

  Eligibilitatea solicitantului i a proiectului

  ARTICOLUL 21

  Cuantumul finanrii

  (1) Finanarea se acord n cuantum de maximum 50% din

  valoarea total eligibil a proiectului, pentru ntregul teritoriu al

  Romniei, cu excepia cazului n care beneficiarul are sediul

  social/punctul de lucru la care se implementeaz proiectul n

  Regiunea BucuretiIlfov, unde finanarea se acord n

  cuantum de maximum 40% din valoarea total eligibil a

  proiectului i fr a se depi suma maxim care poate fi

  acordat unui beneficiar, n cadrul sesiunii de finanare.

  (2) Suma maxim care poate fi acordat este de pn la

  30 milioane lei pentru fiecare proiect.

  ARTICOLUL 22

  Tipuri de proiecte

  Sunt tipuri de proiecte instalaiile pentru producerea energiei

  regenerabile (eolian, solar, biomas, hidro i geotermal).

  ARTICOLUL 23

  Criterii de eligibilitate a solicitantului

  Este eligibil solicitantul care ndeplinete cumulativ

  urmtoarele condiii:

  a) este persoan juridic romn, care desfoar activiti

  economice pe teritoriul Romniei;

  b) funcioneaz i are activitate economic de cel puin 6 luni,

  la data depunerii dosarului de finanare, i are cel puin un

  exerciiu financiar anual ncheiat;

  c) are nscris n statutul societii activitatea privind

  producia de energie electric i/sau termic, corespunztoare

  diviziunii 35 din codurile CAEN: Producia i furnizarea de

  energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  12

 • Aceasta se va dovedi prin certificatul constatator emis de

  registrul comerului;

  d) este proprietar, administrator, concesionar sau

  locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe/n

  care se implementeaz proiectul i pe terenul pe care se

  instaleaz sisteme de aduciuni de ap n cazul

  microhidrocentralelor; terenul trebuie s fie liber de sarcini, s nu

  fac obiectul unui litigiu n curs de soluionare la instanele

  judectoreti, vreunei revendicri potrivit unei legi speciale sau

  dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauz de

  utilitate public;

  e) nu este n stare de insolven sau faliment, nu are

  suspendate activitile economice, nu se afl n procedur de

  dizolvare ori lichidare, nu este supus unei executri silite i/sau

  nu se afl n situaii similare;

  f) nu are obligaii restante la bugetul de stat, bugete locale,

  bugetul Fondului pentru mediu, conform legislaiei naionale n

  vigoare;

  g) nu se afl n dificultate n conformitate cu Liniile directoare

  comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea i

  restructurarea companiilor aflate n dificultate, conform anexei

  nr. 3.1 la prezentul ghid;

  h) nu se afl n interdicie bancar;

  i) respect prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.628/2006

  al Comisiei din 24 octombrie 2006 de aplicare a articolelor 87 i

  88 din tratat ajutoarelor naionale pentru investiiile regionale,

  publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 302 din

  1 noiembrie 2006;

  j) n activitatea desfurat anterior nceperii proiectului nu a

  nclcat dispoziiile legale privind protecia mediului i nu

  sponsorizeaz activiti cu efect negativ asupra mediului;

  k) nu beneficiaz i nu va beneficia de finanare din alte

  fonduri publice i/sau europene pentru aceleai cheltuieli

  eligibile ale proiectului, dac intensitatea ajutorului de stat

  depete 50%;

  l) deine toate acordurile, avizele, autorizaiile i aprobrile

  impuse de studiul de fezabilitate; autorizaia de construire se

  poate prezenta pn la prima cerere de tragere.

  ARTICOLUL 24

  Criterii de eligibilitate a proiectului

  Este eligibil proiectul care ndeplinete cumulativ urmtoarele

  criterii:

  a) studiul de fezabilitate este elaborat potrivit prevederilor

  Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-

  cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor

  publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a

  devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de

  intervenii;

  b) proiectul tehnic este elaborat potrivit prevederilor Hotrrii

  Guvernului nr. 28/2008 i ale Ordinului ministrului dezvoltrii,

  lucrrilor publice i locuinelor nr. 863/2008 pentru aprobarea

  Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea

  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al

  documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice,

  precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului

  general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, cu

  modificrile i completrile ulterioare; valoarea total a investiiei

  aa cum rezult din proiectul tehnic nu trebuie s depeasc

  valoarea total a investiiei, aa cum a fost prezentat n studiul

  de fezabilitate (devizul general) i cererea de finanare;

  c) studiul de fezabilitate conine informaiile necesare

  evalurii tehnice i financiare a proiectului, inclusiv indicatorii

  financiari, respectiv analiza cost-beneficiu este ntocmit

  conform Hotrrii Guvernului nr. 28/2008; demonstreaz la

  poziia analiz cost-beneficiu, prin analiza economic (indiferent

  de valoarea investiiei), utilitatea i eficiena investiiei; rata de

  actualizare recomandat pentru analiza financiar este de 5% i

  pentru analiza economic de 5,5%;

  d) costurile proiectului sunt detaliate pe fiecare categorie de

  cheltuial, conform cheltuielilor eligibile precizate n art. 25;

  e) respect prevederile naionale i comunitare privind

  protecia mediului i cele ale ajutorului de stat conform

  declaraiei pe propria rspundere din cererea de finanare;

  f) proiectul vizeaz realizarea unei investiii iniiale, respectiv

  investiie n active corporale i necorporale legat de nfiinarea

  unei noi uniti, extinderea unei uniti existente, diversificarea

  produciei unei uniti, prin realizarea de produse noi,

  suplimentare, i schimbarea fundamental a procesului de

  producie al unei uniti existente;

  g) durata de implementare a proiectului nu depete 36 de

  luni.

  ARTICOLUL 25

  Categorii de cheltuieli eligibile

  (1) Sunt cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

  a) investiii n active corporale i necorporale, legate de

  nfiinarea unei noi uniti, extinderea unei uniti existente,

  diversificarea produciei unei uniti, prin realizarea de produse

  noi, suplimentare, sau schimbarea fundamental a procesului

  de producie al unei uniti existente;

  b) achiziionarea de active imobilizate direct legate de o

  unitate de producie, atunci cnd aceasta s-a nchis sau s-ar fi

  nchis n lipsa acestei achiziii, iar activele sunt achiziionate de

  un investitor independent;

  c) realizarea cldirilor i/sau construciilor necesare

  amplasrii i montrii utilajelor, instalaiilor i echipamentelor

  achiziionate, cu dotrile aferente instalaii electrice, instalaii

  de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare,

  climatizare, telefonie, PSI, intranet (active corporale). Instalaiile

  menionate mai sus sunt aferente doar interiorului cldirii;

  d) achiziia de utilaje, instalaii, echipamente noi necesare

  ndeplinirii obiectivelor prezentului proiect (active corporale);

  e) achiziia de tehnologii, brevete, know-how (active

  necorporale);

  f) realizarea sistemelor de aduciune de ap, n cazul

  microhidrocentralelor.

  (2) Cheltuielile efectuate pentru achiziia de active corporale

  sunt eligibile dac activele achiziionate sunt noi.

  ARTICOLUL 26

  Selecia solicitantului

  (1) Selecia solicitantului se face n baza dosarului de

  finanare depus la Autoritate, n cadrul sesiunii de finanare.

  Lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alt form

  dect cea solicitat ori ieirea sa din perioada de valabilitate,

  precum i nendeplinirea unui criteriu de eligibilitate determin

  respingerea dosarului de finanare.

  (2) Documentele ce compun dosarul de finanare sunt:

  a) cererea de finanare (semnat i tampilat, n original)

  anexa nr. 1;

  b) documentele de nfiinare ale solicitantului actualizate: act

  constitutiv/statut/contract de societate (n copii);

  c) certificatul de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului

  Comerului (n copie);

  d) certificat de atestare fiscal, emis de organele teritoriale

  de specialitate ale Ministerului Finanelor Publice, valabil la data

  depunerii dosarului de finanare (n original sau copie legalizat);

  e) certificat fiscal eliberat de direcia de impozite i taxe

  locale pe raza creia societatea comercial i are sediul social

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  13

 • i certificat fiscal aferent punctului de lucru pe care se

  implementeaz proiectul (dac la data depunerii cererii de

  finanare acesta exist), valabile la data depunerii cererii de

  finanare (n original sau copie legalizat);

  f) certificat de cazier fiscal al solicitantului, eliberat de

  organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanelor

  Publice, valabil la data depunerii cererii de finanare (n original

  sau copie legalizat);

  g) certificat de atestare privind obligaiile la Fondul pentru

  mediu, eliberat de Autoritate, n baza cererii scrise depuse de

  solicitant (n original sau copie legalizat);

  h) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului

  (O.R.C.) de pe lng tribunalul unde i are sediul solicitantul,

  care s menioneze obligatoriu: datele de identificare, codul unic

  de nregistrare, reprezentanii legali ai societii, domeniul de

  activitate principal i domeniile de activitate secundare, situaia

  juridic a societii, sediile secundare i punctele de lucru (n

  original sau copie legalizat), valabil la data depunerii cererii de

  finanare;

  i) documentele din care rezult calitatea solicitantului, de

  proprietar, concesionar sau administrator, locatar/comodatar cu

  drept de superficie (contract/precontract de vnzare-cumprare,

  concesionare, administrare, locaiune/comodat cu constituirea

  dreptului de superficie) al imobilului pe/n care se

  implementeaz proiectul, valabil pentru durata integral a

  implementrii i monitorizrii proiectului (copii legalizate);

  contractele se refer la calitatea solicitantului n ceea ce privete

  imobilul n/pe care se implementeaz proiectul, iar n cazul

  microhidrocentralelor, i la terenul folosit pentru instalarea

  sistemelor de aduciuni de ap; valabilitatea contractelor de

  administrare/concesiune/locaiune cu drept de superficie trebuie

  s fie mai mare dect durata integral a implementrii i

  monitorizrii proiectului; n cazul n care contractul de

  concesiune/administrare nu stipuleaz dreptul solicitantului de a

  executa lucrri de construcie, se va anexa o declaraie

  autentificat a proprietarului terenului (n original) care atest

  acceptarea de ctre acesta a efecturii lucrrilor prevzute prin

  proiect asupra terenului; precontractul de vnzare-cumprare

  este valabil pn la semnarea contractului de finanare;

  contractele de administrare i de concesionare menionate mai

  sus se vor ncheia cu unitile administrativ-teritoriale, potrivit

  reglementrilor legale;

  j) hotrrea/decizia forului deliberativ (adunarea general a

  acionarilor/asociailor, a asociatului unic, a consiliului de

  administraie etc.), din care s rezulte acordul cu privire la

  contractarea finanrii, asigurarea contribuiei proprii necesare

  implementrii proiectului, responsabilul de proiect, persoana

  desemnat s reprezinte solicitantul n relaia cu Autoritatea

  (semnat i tampilat, n original);

  k) hotrrea/decizia forului deliberativ (adunarea general a

  acionarilor/asociailor, a asociatului unic, a consiliului de

  administraie etc.), din care s rezulte acordul cu privire la

  garantarea finanrii, n condiiile prezentului ghid (semnat i

  tampilat n original);

  l) documentul care atest c solicitantul este IMM: declaraia

  privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM-urilor, conform

  anexei nr. 1 la Ordonana Guvernului nr. 27/2006 pentru

  modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea

  nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, aprobat

  cu modificri prin Legea nr. 175/2006, semnat i tampilat, n

  original; solicitantul care nu se ncadreaz n aceast categorie

  nu va depune declaraia;

  m) declaraia solicitantului privind ajutoarele de stat primite n

  ultimii 3 ani (semnat i tampilat, n original), ntocmit

  conform anexei nr. 2;

  n) situaiile financiare anuale la ncheierea ultimelor dou

  exerciii financiare, nsoite de confirmarea O.R.C. de pe lng

  tribunalul judeean, respectiv Tribunalul Municipiului Bucureti

  (pentru situaiile financiare ntocmite ncepnd cu exerciiul

  financiar al anului 2009 i pentru care exist obligativitatea

  depunerii acestora la O.R.C.), respectiv cu viza organelor

  teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanelor Publice

  (pentru situaiile financiare anuale aferente exerciiilor financiare

  anterioare anului 2009), nsoite de raportul administratorilor i

  al comisiei de cenzori sau de raportul de audit, dup caz,

  precum i formularul de raportare contabil semestrial (vizat

  de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanelor

  Publice ori nsoit de confirmarea O.R.C. de pe lng tribunalul

  judeean, respectiv Tribunalul Municipiului Bucureti), la care se

  anexeaz ultima balan de verificare lunar aferent anului n

  curs (n copie);

  o) scrisoarea de confort bancar, ntocmit conform anexei

  nr. 8, emis de o unitate bancar romn (nu este document

  obligatoriu);

  p) grila de calcul al situaiei economico-financiare a

  solicitantului (n original), ntocmit conform anexei nr. 3;

  q) scrisoarea de referin bancar a solicitantului, care va

  cuprinde istoricul solicitantului pentru cel puin ultimii 2 ani,

  emis de o unitate bancar, din care s rezulte i verificarea

  Centralei Riscurilor Bancare CRB i a Fiierului Naional al

  Incidentelor de Pli CIP, nu mai veche de 10 zile la data

  depunerii cererii de finanare (n original); n cazul n care se

  nregistreaz incidente de plat majore n ultimii 2 ani, din

  punctajul total se vor scdea 5 puncte;

  r) planul de afaceri (n original);

  s) studiul de fezabilitate, elaborat potrivit prevederilor

  Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 i ale Ordinului ministrului

  dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor nr. 863/2008, cu

  modificrile i completrile ulterioare (n original);

  t) Proiectul tehnic elaborat potrivit prevederilor Hotrrii

  nr. 28/2008 i ale Ordinului ministrului dezvoltrii, lucrrilor

  publice i locuinelor nr. 863/2008, cu modificrile i completrile

  ulterioare (se va depune pn la ncheierea contractului de

  finanare nerambursabil, n original).

  ARTICOLUL 27

  Garantarea finanrii

  (1) n vederea garantrii implementrii n condiii optime a

  proiectului, operatorii economici vor constitui garanii n favoarea

  AFM.

  (2) Pentru garantarea execuiei i implementrii proiectului

  finanat nerambursabil din Fondul pentru mediu, beneficiarul va

  depune bilet la ordin, n alb, cu clauza FR PROTEST,

  avalizat de administratorul operatorului economic sau unul dintre

  acionarii/asociaii principali ai operatorului economic, n calitate

  de persoan fizic.

  (3) Biletul la ordin va fi rennoit la fiecare 2 ani de la emitere,

  n perioada de valabilitate a contractului de finanare

  nerambursabil.

  ARTICOLUL 28

  Anexe

  Anexele nr. 19 fac parte integrant din prezentul ghid.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  14

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  15

  ANEXA Nr. 1 la ghid

  C E R E R E D E F I N A N A R E N E R A M B U R S A B I L

  pentru Programul privind creterea produciei de energie din surse regenerabile

  Antet solicitant ................................................

  Nr. de nregistrare la solicitant ................... din data .....................

  Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu ................... din data .....................

  A. Date generale

  Titlul proiectului .....................................................................................................................................................................

  Denumirea solicitantului ........................................................................................................................................................

  Forma juridic de organizare .................................................................................................................................................

  Nr. de nregistrare la oficiul registrului comerului ....................................................................................................................

  Cod unic de nregistrare/Cod de nregistrare fiscal ..............................................................................................................

  Cod CAEN (aferent activitii principale) ...............................................................................................................................

  Codul CAEN aferent activitii solicitantului pentru care se solicit finanare ........................................................................

  Adresa sediului social: str. ................................................................... nr. ................., bl. ........, sc. ........., et. ......., ap. ......

  Localitatea (ora/comun/sat) ................................................................................................................................................

  Judeul/sectorul .........................................................................................................................................................................

  Telefon ................................................................. Fax ........................................................... E-mail ......................................

  Pagina web ............................................................................................................................................................................

  Reprezentant legal .................................................................................................................................................................

  Act de identitate: BI/CI seria ........... nr. ......................................................... C.N.P. ..........................................................

  Telefon (fix/mobil) ................./....................................... Fax ...................................... E-mail ...............................................

  Responsabil de proiect (persoana de contact) ......................................................................................................................

  Act de identitate: BI/CI seria ........... nr. ......................................................... C.N.P. ..........................................................

  Telefon (fix/mobil) ................./....................................... Fax ...................................... E-mail ...............................................

  B. Finanare solicitat

  Operatorul economic ....................................................................................... solicit o finanare nerambursabil n sum

  de ................................. lei, reprezentnd ......... % din valoarea total eligibil a proiectului, pe un termen de .......... luni.

  Valoarea total a proiectului este de .............................................................................. (cheltuieli eligibile + cheltuieli

  neeligibile) ............................ lei.

  Valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Ghidului de finanare al Administraiei Fondului pentru Mediu,

  este de .................................................................. lei.

  Contribuia proprie este n valoare de .......................... lei, reprezentnd ............% din valoarea total a cheltuielilor eligibile,

  i va fi susinut din: ...........................................................................................................................................................................

  C. Declaraie pe propria rspundere

  Subsemnatul, reprezentant al .........................................................., declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate

  faptei de fals n declaraii, urmtoarele:

  a) nu m aflu n dificultate economico-financiar;

  b) nu m aflu n procedur de insolven sau faliment, n procedur de dizolvare ori lichidare, executare silit i nici n alte

  situaii similare;

  c) nu sunt subiectul unor proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale i incompatibile sau utilizate

  abuziv, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene;

  d) nu sunt implicat n proceduri civile, penale, administrative sau de alt natur, care pot afecta realizarea proiectului;

  e) am ndeplinite obligaiile exigibile de plat a taxelor, impozitelor i contribuiilor ctre bugetul de stat, bugetul local i la

  bugetul Fondului pentru mediu;

  f) nu ncurajez, nu susin i nu sponsorizez activiti cu efect negativ asupra mediului, iar pe ntreaga durat a contractului

  pentru finanare nu voi ncuraja, nu voi susine i nu voi sponsoriza astfel de activiti;

  g) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanarea prin prezentul program nu fac obiectul unui alt program de finanare i

  nu depesc intensitatea ajutorului de stat;

  h) sunt de acord cu faptul c, n timpul procesului de analiz, evaluare i selectare a proiectului, poate aprea ca necesar

  completarea dosarului de finanare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiz, m oblig s le depun n termenul

  prevzut n cuprinsul ghidului;

  i) sunt de acord s finanez partea ce mi revine din valoarea eligibil total aferent proiectului, precum i toate costurile

  neeligibile necesare implementrii proiectului;

  j) m angajez s menin proprietatea obiectivelor construite/modernizate i natura activitii pentru care s-a acordat

  finanare, s nu nchiriez, gajez sau ipotechez bunurile achiziionate din finanarea nerambursabil, pe o perioad de cel puin 5 ani

  dup finalizarea implementrii proiectului (3 ani n cazul IMM-urilor ) i s asigur exploatarea i ntreinerea n aceast perioad;

  k) sunt de acord ca orice instituie, societate comercial, banc sau alte persoane juridice s furnizeze informaii

  reprezentanilor autorizai ai Administraiei Fondului pentru Mediu, cu privire la orice aspect juridic, tehnic i financiar n legtur

  cu activitatea mea;

  l) finanarea nerambursabil solicitat, n situaia aprobrii i acordrii, va fi utilizat n mod exclusiv pentru scopurile

  declarate n prezenta cerere de finanare i n celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare;

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  16

  m) respect legislaia naional i comunitar n domeniu (n principal, cu privire la protecia mediului, ajutorul de stat,

  achiziiile publice, informare, publicitate);

  n) am luat cunotin de faptul c prezentarea eronat sau fals a datelor i informaiilor coninute n prezenta cerere de

  finanare i n celelalte documente cuprinse n dosarul de finanare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea

  proiectului sau, ulterior, la returnarea integral a sumei primite ca finanare n cadrul Programului.

  Subsemnatul, nelegnd c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje

  patrimoniale sau de orice alt natur este pedepsit conform legii, declar c nu am furnizat informaii false n documentele

  prezentate i mi asum responsabilitatea datelor coninute n prezenta cerere de finanare i n toate celelalte documente cuprinse

  n dosarul de finanare depus, inclusiv documentele financiare, garantnd, de asemenea, c datele furnizate sunt actuale, reale,

  corecte i complete.

  Prin semnarea prezentei cereri i aplicarea tampilei confirm c am neles i mi-am nsuit n integralitate coninutul

  cererii de finanare.

  Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal

  .....................................................................................

  Semntura reprezentantului legal

  ..............................................................

  Numele, prenumele i funcia responsabilului de proiect

  .............................................................................................

  Semntura responsabilului de proiect

  ....................................................................

  ANEXA Nr. 2 la ghid

  D E C L A R A I E

  privind ajutorul de stat

  Subsemnatul, ......................................................................, domiciliat n ......................................................................,

  identificat cu BI/CI seria .............. nr. ........................., eliberat la data.............. de ......................., CNP ................................., n

  calitate de reprezentant legal al ......................................................................., cunoscnd prevederile Ordonanei de urgen a

  Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, aprobat cu modificri i completri prin Legea

  nr. 137/2007, i ale actelor normative subsecvente, precum i dispoziiile Codului penal privind falsul n declaraii, declar pe propria

  rspundere urmtoarele:

  Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de stat n ultimii 3 ani*: NU DA , dup cum urmeaz:1. anul: ........

  suma: ............................................... lei

  sursa de finanare: ...............................................................

  2. anul: ........

  suma: ............................................... lei

  sursa de finanare: ...............................................................

  3. anul: ........

  suma: ............................................... lei

  sursa de finanare: ...............................................................

  sursa de finanare: ...............................................................,

  sub una sau mai multe dintre urmtoarele modaliti:

  a) subvenie b) subvenie pentru export c) anularea de datorii (forma concret a datoriei ..................., perioada n care a fost nregistrat) ............................. : d) preluarea pierderilor (perioada n care s-au nregistrat) ............................................................................................ : e) exceptri de la plata taxelor i impozitelor (precizai fiecare tax i/sau impozit i perioada de exceptare) .............. : f) reduceri de la plata taxelor i impozitelor (precizai fiecare tax i/sau impozit, n ce const reducerea i perioada pentru

  care se acord reducerea) ...................................................................... g) amnri de la plata taxelor i a impozitelor (precizai fiecare tax i/sau impozit, durata i perioada de acordare a

  amnrii) .......................................... : h) obinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice, prin:

  acordarea unor mprumuturi cu dobnzi prefereniale (precizai suma care constituie ajutor de stat diferena dintre

  dobnda medie anual practicat de bncile comerciale pentru aceeai perioad i dobnda anual cu care a fost obinut

  mprumutul) ................................... : participri cu capital la investiii n condiii prefereniale (precizai suma care constituie ajutor de stat profitul anual la

  care fondul respectiv a renunat prin efectuarea investiiei respective) ................. : i) garanii acordate de stat sau de alte autoriti publice; cuantificai avantajele obinute pe aceast cale .................... : j) reduceri de pre la bunurile i/sau la serviciile achiziionate (precizai suma care constituie ajutor de stat: diferena dintre

  valoarea la preul de pia i valoarea acestora la preurile la care au fost achiziionate).............................................. : k) venituri obinute din achiziionarea sub preul pieei a unor terenuri aparinnd domeniului privat al statului (precizai suma

  care constituie ajutor de stat: diferena dintre preul pieei i preul efectiv la care s-a realizat tranzacia).......................... :

  * Se bifeaz varianta corespunztoare.

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  17

  l) alte modaliti prin care s-a acordat ajutorul de stat (specificai)................................................................... : Nu suntem/Suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare declamate ilegale sau incompatibile.

  Nu au mai fost/Au fost acordate fonduri comunitare sau naionale n raport cu aceleai costuri eligibile sau acelai proiect

  solicitat n prezenta cerere de finanare.

  Nu au mai fost/Au fost acordate ajutoare de minimis, acordate n baza legislaiei privind ajutorul de minimis n vigoare lamomentul acordrii acestuia, raportate la aceleai costuri eligibile solicitate prin prezenta cerere de finanare.

  Data

  ........................

  Semntura i tampila

  ...........................

  ANEXA Nr. 3la ghid

  G R I L D E C A L C U L

  al indicatorilor financiari i al punctajului

  (Se completeaz de ctre solicitant.)

  Solicitantul ...............................................................................................................................................................................

  Titlul proiectului .....................................................................................................................................................................

  Categoria de proiecte ............................................................................................................................................................

  Indicatorii financiari i formulele de calcul al acestora sunt:

  1. Lichiditatea curent

  active curente

  pasive curente=

  Aceti indicatori financiari se calculeaz pe baza datelor din formularele contabile ale ultimului exerciiu financiar vizat i

  depus de ctre solicitant, astfel:

  Din bilan, Formularul 10 i Formularul 20:

  Active curente = Active circulante Total;Pasive curente = Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an;Active total = Active imobilizate Total + Active circulante Total + Cheltuieli n avans;Datorii total = Datorii: sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an + Datorii: sumele care trebuie pltite

  ntr-o perioad mai mare de un an;

  Profit net = Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar Profit;Cheltuieli totale = Cheltuieli totale;Capital propriu = Capitaluri proprii Total.Modul de interpretare a indicatorilor financiari:

  2. Solvabilitatea

  active total

  datorii total=

  5. Grad de ndatorare

  datorii total

  capital propriu=

  3. Rentabilitate general

  profit net

  cheltuieli totale=

  x 100

  4. Rata rentabilitii capitalului propriu

  profit net

  capital propriu=

  x 100

  Nr.

  crt.

  Indicatori 6 puncte 4 puncte 2 puncte 1 punct

  1. Lichiditatea peste 2 ntre 1,52 ntre 11,49 sub 1

  2. Solvabilitatea peste 2 ntre 1,52 ntre 11,49 sub 1

  3. Rata rentabilitii generale peste 10% ntre 510% ntre 14,99% sub 1%

  4. Rata rentabilitii capitalului propriu peste 5% ntre 35% ntre 12,99% sub 1%

  5. Grad de ndatorare ntre 00,3 ntre 0,40,6 ntre 0,71 peste 1

  N O T :

  n cazul n care capitalul propriu nregistreaz valori negative, punctajul acordat pentru indicatorii 4 i 5 va fi 0 puncte.

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  18

  Completarea incorect a grilei de calcul al indicatorilor financiari, rezultnd declararea unui punctaj mai mare dect cel real,

  se va sanciona cu scderea a 5 puncte din punctajul real.

  Prin semnarea acestui formular, solicitantul declar c a luat cunotin de condiiile de calcul al indicatorilor financiari,

  precum i de modul de interpretare i punctare a acestora i declar c a completat corect grila de calcul.

  Numele i funcia reprezentantului legal

  ........................................

  Semntura reprezentantului legal i tampila societii

  .......................................

  Numele i funcia responsabilului de proiect

  .......................................

  Semntura responsabilului de proiect

  .......................................

  ANEXA Nr. 3.1 la ghid

  C R I T E R I I D E A N A L I Z I P R O C E D U R I

  pentru stabilirea dificultii economico-financiare, n cazul societilor comerciale la care se constat pierderi

  n ultimele dou exerciii financiare

  (Oricare dintre aceste criterii este eliminatoriu.)

  O societate se afl n dificultate dac:

  1. se constat pierderea a mai mult de 50% din capitalul social n ultimii 3 ani, iar mai mult de un sfert din capital s-a

  pierdut n ultimele 12 luni; aceasta se stabilete pe baza bilanului, capitolul J, punctul 1, alineatul 2 Capital subscris vrsat,

  lundu-se n considerare valorile din primul i din ultimul (al 3-lea) an de analiz;

  2. nu se constat scderea pierderilor cu mai mult de 50% n ultimii 3 ani; aceasta se stabilete pe baza bilanului din

  Contul de profit i pierdere, punctul 20 Rezultatul net al exerciiului financiar, lundu-se n considerare valorile din primul i din

  ultimul (al 3-lea) an de analiz;

  3. se constat scderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% n ultimii 3 ani; aceasta se stabilete pe baza bilanului din

  Contul de profit i pierdere, punctul 1 Cifra de afaceri net, lundu-se n considerare valorile din primul i din ultimul (al 3-lea)

  an de analiz;

  4. se constat dispariia activului net (activ net 0) sau scderea acestuia cu mai mult de 50% n ultimii 3 ani; aceasta se

  stabilete pe baza bilanului, astfel:

  activ net = (Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli n avans) (Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad

  de un an + Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an)

  Se iau n considerare valorile din primul i din ultimul (al 3-lea) an de analiz.

  Grila de evaluare a criteriilor eliminatorii

  ANEXA Nr. 4la ghid

  G R I L

  pentru analiza conformitii administrative i eligibilitii solicitantului

  Solicitantul ........................................................

  Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare ...........................

  Nr.

  criteriu

  Formula de calcul i rezultat (%)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Criterii/Documente

  ndeplinirea criteriului de conformitate

  Da Nu Comentarii

  CONFORMITATE

  1. A depus dosarul de finanare n cadrul sesiunii de depunere organizate de

  Autoritate, n condiiile prevzute prin Ghidul de finanare a Programului privind

  creterea produciei de energie din surse regenerabile

  Dosarul de finanare cuprinde:

  2. Cererea de finanare nerambursabil pentru proiectul de producere a energiei

  din surse regenerabile (anexa nr. 1 la ghid), care conine toate elementele, este

  lizibil, corect completat, fr tersturi sau modificri, semnat i tampilat

  de reprezentantul legal i responsabilul de proiect (n original)

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  19

  Criterii/Documente

  ndeplinirea criteriului de conformitate

  Da Nu Comentarii

  3. Documentele de nfiinare ale solicitantului actualizate: act

  constitutiv/statut/contract de societate (n copie)

  4. Certificatul de nregistrare la Oficiul Naional al Registrului Comerului (n copie)

  5. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului de pe lng

  tribunalul n raza cruia i are sediul solicitantul, cu cel mult 30 de zile naintea

  depunerii dosarului de finanare, care s menioneze obligatoriu: datele de

  identificare, codul unic de nregistrare, reprezentanii legali ai societii,

  domeniul de activitate principal i domeniile de activitate secundare, situaia

  juridic a societii, sediile secundare i punctele de lucru (n original/copie

  legalizat)

  6. Certificatul de atestare fiscal emis de organele de specialitate ale Ministerului

  Finanelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanare (n original/copie

  legalizat)

  7. Certificatul fiscal eliberat de direcia de impozite i taxe locale din cadrul

  administraiei publice locale n raza creia solicitantul i are sediul social i

  certificat fiscal aferent punctului de lucru la care se implementeaz proiectul

  (dup caz), valabile la data depunerii cererii de finanare (n original/copie

  legalizat)

  8. Certificatul de cazier fiscal al solicitantului eliberat de organele teritoriale de

  specialitate ale Ministerului Finanelor Publice, valabil la data depunerii cererii

  de finanare (n original/copie legalizat)

  9. Certificatul de atestare privind obligaiile de plat ale solicitantului la Fondul

  pentru mediu, valabil la data depunerii dosarului de finanare (n original/copie

  legalizat)

  10. Hotrrea/Decizia forului deliberativ (adunarea general a

  acionarilor/asociailor, a asociatului unic, a consiliului de administraie etc.),

  din care s rezulte: acordul cu privire la contractarea finanrii, asigurarea

  contribuiei proprii necesare implementrii proiectului, responsabilul de proiect,

  persoana desemnat s reprezinte solicitantul n relaia cu Autoritatea

  (semnat i tampilat, n original)

  11. Hotrrea/Decizia forului deliberativ (adunarea general a

  acionarilor/asociailor, a asociatului unic, a Consiliului de administraie etc.),

  din care s rezulte acordul cu privire la garantarea finanrii, n condiiile

  ghidului de finanare (semnat i tampilat n original)

  12. Documentele din care rezult calitatea solicitantului, de proprietar,

  administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie, pentru

  imobilul pe/n care se implementeaz proiectul pentru durata integral a

  implementrii i monitorizrii proiectului (contract/precontract de vnzare-

  cumprare, concesionare, administrare, nchiriere/comodat cu drept de

  superficie) (copii legalizate); n cazul n care contractul de

  concesiune/nchiriere/comodat/administrare nu prevede dreptul solicitantului

  de a executa lucrri de construcie, se va anexa o declaraie autentificat a

  proprietarului terenului (n original) care s ateste acceptarea de ctre acesta

  a efecturii lucrrilor prevzute prin proiect asupra terenului.

  13. Documentele din care rezult calitatea solicitantului, de proprietar,

  administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie, pentru

  imobilul pe care se instaleaz sisteme de aduciuni de ap n cazul

  microhidrocentralelor (contract/precontract de vnzare-cumprare,

  concesionare, administrare, nchiriere/comodat cu drept de superficie) (copii

  legalizate)

  14. Declaraia solicitantului privind ajutorul de stat primit n ultimii 3 ani (n original,

  semnat i tampilat) anexa nr. 2 la ghid

  15. Documentul care atest c solicitantul este ntreprindere mic i mijlocie (IMM):

  declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria IMM-urilor, conform

  anexei nr. 1 la Ordonana Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea i

  completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii

  ntreprinderilor mici i mijlocii, aprobat cu modificri prin Legea nr. 175/2006,

  n original, semnat i tampilat; solicitantul care nu se ncadreaz n aceast

  categorie nu va depune declaraia.

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  20

  Concluzii:

  Criterii/Documente

  ndeplinirea criteriului de conformitate

  Da Nu Comentarii

  ELIGIBILITATE

  16. Este nregistrat ca societate comercial conform cerinelor prevzute n ghid.

  17. Are activitatea pentru care se solicit finanare nregistrat conform cerinelor

  prevzute n ghid.

  Criterii/Documente

  ndeplinirea criteriului de conformitate

  Da Nu Comentarii

  1. Grila de calcul al indicatorilor financiari i al punctajului (n original) anexa

  nr. 3 la ghid, dup caz.

  2. Situaiile financiare anuale la ncheierea ultimelor dou exerciii financiare,

  nsoite de confirmarea oficiului registrului comerului de pe lng tribunalul

  judeean, respectiv Tribunalul Municipiului Bucureti (pentru situaiile financiare

  ntocmite ncepnd cu exerciiul financiar al anului 2009 i pentru care exist

  obligativitatea depunerii acestora la O.R.C.), respectiv cu viza organelor

  teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanelor Publice (pentru situaiile

  financiare anuale aferente exerciiilor financiare anterioare anului 2009),

  Rezultatul analizei conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului/proiectului:

  Evaluator, consilier juridic (numele i prenumele) .............................................

  Data .......................

  Semntura .................

  Preedintele Comisiei de selectare (numele i prenumele) .............................................

  Data .......................

  Semntura .................

  N O T :

  n cadrul rubricii ndeplinirea criteriului de eligibilitate se bifeaz, dup caz, cu DA sau NU ndeplinirea/nendeplinirea

  criteriului de eligibilitate respectiv (dup caz) i se vor nscrie comentariile de rigoare. Vor fi acceptate doar proiectele care vor primi

  calificativul DA la toate criteriile din grila de verificare a conformitii administrative i eligibilitii solicitantului/proiectului care

  sunt obligatorii. Verificarea se va realiza pe baza cererii de finanare i a documentelor anexate.

  ANEXA Nr. 5la ghid

  G R I L

  pentru analiza conformitii i eligibilitii solicitantului/proiectului economic

  Solicitantul ........................................................

  Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare ........................

  Suma solicitat ........................................ (lei)

  A. Grila pentru analiza conformitii administrative

  ACCEPTAT RESPINS

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  21

  Criterii/Documente

  ndeplinirea criteriului de conformitate

  Da Nu Comentarii

  nsoite de raportul administratorilor i al comisiei de cenzori sau de raportul de

  audit, dup caz, precum i formularul de raportare contabil semestrial (vizat

  de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanelor Publice sau

  nsoit de confirmarea oficiului registrului comerului de pe lng tribunalul

  judeean, respectiv Tribunalul Municipiului Bucureti), la care se anexeaz

  ultima balan de verificare lunar aferent anului n curs (n copie)

  3. Scrisoare de referin bancar a solicitantului, emis de o unitate bancar, din

  care s rezulte i verificarea Centralei Riscurilor Bancare CRB i a Fiierului

  Naional al Incidentelor de Pli CIP, nu mai veche de 10 zile la data

  depunerii cererii de finanare (n original)

  4. Scrisoare de confort bancar (conform anexei nr. 8 la ghid)

  5. Plan de afaceri (n original)

  6. Documentele care atest capacitatea solicitantului de a asigura contribuia

  proprie la valoarea eligibil a proiectului (Hotrrea AGA), valabile la data

  depunerii dosarului de finanare.

  Criterii

  ndeplinirea criteriului de eligibilitate

  Da Nu Comentarii

  Eligibilitatea solicitantului

  1. Nu se afl n dificultate n conformitate cu Liniile directoare comunitare privind

  ajutorul de stat acordat pentru salvarea i restructurarea companiilor aflate n

  dificultate, conform anexei nr. 3.1 la ghid.

  2. Nu are obligaii restante privind plata taxelor i a altor contribuii la bugetul de

  stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele speciale i bugetele locale,

  inclusiv obligaiile de plat privind reealonrile, conform legislaiei naionale n

  vigoare.

  3. Nu are fapte nscrise n cazierul fiscal.

  4. Are capacitatea de a asigura contribuia proprie.

  5. Nu este subiectul unor proceduri de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare

  a unei decizii a Consiliului Concurenei sau a Comisiei Europene.

  6. Analiza cost-beneficiu respect structura prevzut: trateaz analiza de opiuni,

  analiza financiar, analiza economic, sustenabilitatea financiar, analiza de

  senzitivitate i risc.

  7. Are punctajul prevzut n Grila de calcul al indicatorilor financiari i al

  punctajului (anexa nr. 3 la ghid), dup caz.

  8. Nu se afl n interdicie bancar conform scrisorii de referin bancar.

  B. Grila pentru analiza eligibilitii solicitantului/proiectului

  Concluzii:

  Rezultatul analizei conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului/proiectului:

  ACCEPTAT RESPINS

  Evaluator, referent de specialitate (numele i prenumele)

  Data ........................................

  Semntura ................................

  N O T :

  1. n cadrul rubricii ndeplinirea criteriului de eligibilitate se bifeaz, dup caz, cu DA sau NU ndeplinirea/nendeplinirea

  criteriului de eligibilitate respectiv i se vor nscrie comentariile de rigoare.

  2. Criteriile sunt obligatoriu de ndeplinit, cu excepia pct. A.4. n cazul n care solicitantul nu depune unul dintre

  documentele obligatorii menionate, proiectul este considerat respins i nu va mai trece la urmtoarea etap, respectiv evaluarea

  din punct de vedere tehnic.

  3. Dac solicitantul se afl n dificultate economico-financiar n ultimele dou exerciii financiare i/sau se afl n interdicie

  bancar conform scrisorii de referin bancar, proiectul depus este declarat respins.

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 341/21.V.2010

  22

  ANEXA Nr. 6la ghid

  G R I L

  pentru analiza conformitii i eligibilitii solicitantului/proiectului tehnic

  Solicitantul .......................................................

  Nr. de nregistrare la Administraia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanare ........................

  Suma solicitat ........................................ (lei)

  A. Grila pentru analiza conformitii administrative

  Criterii/Documente

  ndeplinirea criteriului de conformitate

  Da Nu Comentarii

  1. Studiul de fezabilitate (n original)

  Criterii

  ndeplinirea criteriului de eligibilitate

  Da Nu Comentarii

  1. Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani de la semnarea

  contractului de finanare.

  2. Activitile proiectului nu au fost finanate i nu sunt finanate n prezent din

  alte fonduri publice, cu excepia studiilor preliminare (analiza geotopografic,

  studiul pentru evaluarea potenialului eolian, studiul de fezabilitate, proiectul

  tehnic, detaliile de execuie), conform declaraiei pe propria rspundere din

  cererea de finanare.

  3. Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind protecia

  mediului i ajutorul de stat, conform declaraiei pe propria rspundere din

  cererea de finanare.

  4. Studiul de fezabilitate este ntocmit avnd ca model prevederile Hotrrii

  Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei

  tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i

  metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i

  lucrri de intervenii i ale Ordinului ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i

  locuinelor nr. 863/2008 pentru aprobarea Instruciunilor de aplicare a unor

  prevederi din Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-

  cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum

  i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective

  de investiii i lucrri de intervenii, cu modificrile i completrile ulterioare (n

  original).

  5. Costurile proiectului sunt detaliate pe fiecare categorie de cheltuial, conform

  cheltuielilor eligibile precizate n art. 9 din ghid.

  6. Respect prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.628/2006 al Comisiei din

  24 octombrie 2006 de aplicare a art. 87 i 88 din Tratat ajutoarelor naionale

  pentru investiiile regionale, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  nr. 302 din 1 noiembrie 2006, respectiv art. 22 lit. f, i utilajele achiziionate

  sunt noi.

  ACCEPTAT RESPINS

  B. Grila pentru analiza eligibilitii solicitantului/proiectului

  Concluzii:

  Rezultatul analizei conformitii administrative i a eligibilitii solicitantului/proiectului:

  Evaluator, referent de specialitate (nume i prenume)

  Data .........................................

  Semntura ...............................

  N O T :

  1. n cadrul rubricii ndeplinirea criteriului de eligibilitate se bifeaz, dup caz, cu DA sau NU ndeplinirea/nendeplinirea

  criteriului de eligibilitate respectiv i se vor nscrie comentariile de rigoare.

  2. Criteriile sunt obligatoriu de ndeplinit. n cazul n care solicitantul nu depune unul dintre documentele obligatori