30
III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE 3 rd SERBIAN GASTROENTEROLOGY CONGRESS SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM FINALNI PROGRAM FINAL PROGRAMME WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION Beograd, 8. – 10. oktobar 2015 Belgrade, 8 – 10 October 2015

III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

  • Upload
    vothu

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

III KONGRESGASTROENTEROLOGASRBIJE

3rd SERBIANGASTROENTEROLOGY

CONGRESS

SA MEDJUNARODNIM UČEŠĆEM

FINALNI PROGRAMFINAL PROGRAMME

WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Beograd, 8. – 10. oktobar 2015

Belgrade, 8 – 10 October 2015

Page 2: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

Akreditacija/ Accreditation: Akreditacija u Republici Srbiji:

Zdravstveni savet Srbije

www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs

III Kongres gastroenterologa Srbije sa medjunarodnim učešćem je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-1696/2015 pod rednim brojem A-1-1571/15 od 27.05.2015 i to:

- Predavači: 13 poena

- usmena prezentacija apstrakta: 11 poena

- poster prezentacija: 9 poena

- slušaoci: 7 poena

Kurs KME: Bolesti digestivnog sistema u ordinaciji opšte medicine 2015. je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-1696/2015 pod rednim brojem A-1-1494/15 od 27.05.2015 i to:

- predavači 8

- slušaoci 4 poena

Evropska akreditacija / European Accreditation

European Union of Medical SpecialistsEACCME - European Accreditation Council for Continuing Medical EducationInstitution of the UEMSRue de l’industrie 24, B-1040, BrusselsT: +32 2 649 5164 | F: +32 2 640 37 30 | E: [email protected] www.eaccme.eu

3rd Serbian Gastroenterology Congress (Belgrade, Serbia, 8.–10.10.2015.) was granted with up to 12 European CME credits (ECMEC) by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

Page 3: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

1

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Uvodna rečPoštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam u ime Udruženja gastroenterologa Srbije i Organizacionog odbora poželim srdačnu dobrodošlicu na III Kongres gastroenterologa Srbije sa medjunarodnim učešćem koji se održava u Beogradu od 8-10. oktobra 2015. godine.

Kongres okuplja veliki broj lekara i eksperata iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Hrvatske, Italije, Makedonije, Madjarske, SAD-a, Slovenije, Švajcarske, Švedske i Velike Britanije. Nadam se da će ovo biti nova prilika za nesebičnu razmenu i širenje novih ideja, iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Dragi prijatelji, želim vam srdačnu dobrodošlicu u Srbiju i Beograd, istorijsku, kulturnu, obrazovnu, naučnu, privrednu i političku prestonicu Srbije. Beograd je grad otvorenog srca i dobrih ljudi čije gostoprimstvo je nadaleko čuveno.

Želim svima uspešan rad, puno novih poznanstava i lepo druženje u predivnom Beogradu.

S poštovanjem,

Prof dr Srdjan Djuranović

Predsednik Udruženja gastroenterologa Srbije

Predsednik Organizacionog odbora Kongresa

Welcome noteDear colleagues and friends,

On behalf of the Association of Serbian Gastroenterologists and the Congress Organizing Committee it’s my great honor and pleasure to invite you to the 3rd Serbian Gastroenterology Congress with international participation in Belgrade on October 8-10, 2015.

The Congress is going to bring together a large number of colleagues and experts from Serbia, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, France, Croatia, Italy, Macedonia, Hungary, USA, Slovenia, Switzerland, Sweden and United Kingdom. I hope that this occasion is going to be another chance for altruistic exchange and spreading of new ideas, experiences and knowledge, creative discussion and building new friendships.

I have a pleasant duty to wish all of you very warm welcome to Serbia and Belgrade, historic, cultural, educational, scientific, economic and political capital of Serbia. Belgrade is a city with an open heart and good people whose hospitality is famous worldwide.

Wish you all successful work, lots of new friendships and enjoyable time in the beautiful city of Belgrade.

Sincerely,

Prof. Srdjan Djuranović, MD, PhD,

President of Association of Serbian Gastroenterologists

President of the Congress Organizing Committee

Page 4: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

2

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

Organizacioni Odbor / Organising Committee

Predsednik / PresidentSrdjan Djuranović

Sekretari / SecretariesTamara Alempijević

Aleksandra Sokić Milutinović (Akreditacija Kongresa / Congress Accreditation )Snežana Lukić

Članovi / Members:Predrag DugalićGoran Janković

Ivana JovičićDragana MijačGoran Nikolić

Dragan Popović

Naučni Odbor / Scientific Commettee

Predsednik / PresidentGoran Janković

Članovi / Members:Tamara AlempijevićDragomir Damjanov

Srdjan DjuranovićPredrag Dugalić

Jasna JovićNjegica Jojić Vignjević

Miodrag KrstićTomica Milosavljević

Nikola MilinićAleksandar Nagorni

Dragan PopovićNenad Perišić

Aleksandra Sokić MilutinovićPetar SvorcanDino Tarabar

Page 5: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

3

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Predavači i moderatori / FacultyDragan TomićDjordje ĆulafićTatjana Cvejić PašićGoran BjelakovićGoran JankovićAleksandra Pavlović MarkovićNenad PerišićMarijana Protić NedeljkovićSlavko KneževićSrdjan DjuranovićMirjana Rajlić StojanovićIvana MiloševićAleksandra Sokić-MilutinovićMilan ŠpuranMiodrag KrstićKalina Stardelova (Makedonija)Dušan PopovićIvan RankovićSaša GrgovMarko Banić (Hrvatska)Dragan PopovićTamara AlempijevićStipislav Jadrijević (Hrvatska)Rada JešićStevan Trbojević (BiH)Radoje DoderDamir Muhović (Crna Gora)Ljubiša TončevRusmir Mesihović (BiH)Nenad Joksimović (Makedonija)Petar SvorcanBrigita Smolović (Crna Gora)Krum Katzarov (Bugarska)Davor Štimac (Hrvatska)Milan Stefanović (Slovenija)Milutin Bulajić (Italija, Srbija)Milorad Čavić (Crna Gora)Nadan Rustemović (Hrvatska)Milenko Bevanda (BiH)Dino TarabarNjegica Jojić Vignjević Bo Shen (SAD)

Matthieu Allez (Francuska)David Drobne (Slovenija)Danijela Bojić (Švajcarska, Srbija)Ivana JovičićDragana MijačSrdjan MarkovićMarkus Peck (Austrija)Ludwig Kramer (Austrija)Zoka Milan (Velika Britanija)Michael Heneghan (Velika Britanija)Jasna JovićMilotka FabriZoran Mavija (BiH)Nermin Salkić (BiH)Ivica Grgurević (Hrvatska)Peter Hedgy (Madjarska)Milan Kujundžić (Hrvatska)Philippe Lévy (Francuska)Aleksandar NagorniAzra Husić Selimović (BiH)Mirjana StojkovićMario Tadić (Hrvatska)Gjorgi Deriban (Makedonija)Nikola MilinićIgor JovanovićDragomir DamjanovBenoit Coffin (Francuska)Vincent de Parades (Francuska)Nenad Vanis (BiH)Goran NikolićSnežana LukićBranka FilipovićLars Lundell (Švedska)Tomica MilosavljevićIvan JovanovićBojan Tepeš (Slovenija)Predrag DugalićHrvoje Iveković (Hrvatska)Nataša ZdravkovićDragan KalemSanja Zgradić

Page 6: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

4

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

Četvrtak, 08.10.2015.Kurs kontinuirane medicinske edukacije: BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA U ORDINACIJI OPŠTE MEDICINE 2015

07:00-08:00 Registracija08:00-08:15 Otvaranje Kursa08:15-09:30 Sesija I: Klinički znaci bolesti gastrointestinalnog trakta kao

dijagnostički i terapijski izazovModerator: Srdjan Djuranović

08:15-08:30 Gorušica: da li imamo rešenje?Aleksandra Pavlović Marković

08:30-08:45 Dispepsija i Helicobacter pylori: da li uvek idu zajedno?Nenad Perišić

08:45-09:00 Dijareja i konstipacija: IBD i IBS u ordinaciji lekara opšte medicine. Marijana Protić Nedeljković

09:00-09:15 Uticaj lekova na sluzokožu GIT-a i jetru: Ima li tu leka? Slavko Knežević

09:15-09:30 Diskusija09:30-10:00 Satelitski simpozijum: Ivančić i sinovi10:00-10:30 Pauza10:30-11:00 Satelitski simpozijum: Mylan11:00-12:15 Sesija II: Klinički znaci bolesti jetre kao dijagnostički i terapijski

izazov Moderator: Goran Janković

11:00-11:15 Hepatosplenomegalija Dragan Tomić

11:15-11:30 Žutica: Diferencijalna dijagnoza Djordje Ćulafić

11:30-11:45 Ascites i edemi Tatjana Cvejić Pašić

11:45-12:00 Encefalopatija Goran Bjelaković

12:00-12:15 Diskusija12:15-13:00 Koktel

Page 7: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

5

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Četvrtak/Thursday, 08.10.2015.10:00-12:00 Registracija12:00-13:00 Otvaranje Kongresa Congress Opening Ceremony13:00-14:30 Sesija I: Infekcije u gastroenterologiji Session I: Infections in Gastroenterology

Moderatori/Chairs: M.Krstić, A. Nagorni, K. Stardelova, A. Sokić Milutinović

13:00-13:15 Gastrointestinalna mikrobiota kao izvor gastrointestinalnih infekcija.

Gastrointestinal microbiota as source of gastrointestinal infections.Mirjana Rajlić Stojanović

13:15-13:30 Clostridium difficile infekcija: Iskustvo iz jednog centra. Clostridium difficile infection: Single center experience.

Ivana Milošević13:30-13:45 Fekalna transplantacija danas. Fecal transplantation today.

Aleksandra Sokić-Milutinović13:45-14:00 Abdominalna Tuberkuloza – zaboravljena ali ne i iščezla. Abdominal tuberculosis – forgotten but not gone.

Milan Špuran14:00-14:15 Izlečenje C hepatitisa: Nada ili realnost? Cure of hepatitis C: hope or reality?

Miodrag Krstić14:15-14:30 Najbolji apstrakti Best Abstracts Whipple-ova bolest. Whipple’s disease.

Dušan Popović Cholangitis lenta (holestaza u sepsi). Cholangitis lenta (cholestasis of sepsis).

Ivan Ranković 14:30-15:15 Satelitski simpozijum Satellite Symposium

Takeda15:15-16:00 Koktel dobrodošlice Welcome cocktail

Page 8: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

6

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

16:00-17:30 Sesija II: Urgentna gastroenterohepatologija Session II: Emergency Gastroenterohepatology

Moderatori/Chairs: D. Popović, R. Ješić, R. Doder, S. Trbojević 16:00-16:15 Krvarenja iz gornjih partija digestivnog trakta - algoritam

ispitivanja. Upper gastrointestinal bleeding - diagnostic algorithm.

Saša Grgov16:15-16:30 Krvarenja iz tankog i debelog creva - da li je obskurno krvarenje

prevazidjen pojam? Small intestine and bowel bleeding- is the obscure bleeding an

outdated term?Marko Banić (Hrvatska)

16:30-16:45 Krvarenja iz digestivnog trakta – savremeni terapijski modaliteti.

Gastrointestinal bleeding – novel therapeutical modalities.Dragan Popović

16:45-17:00 Akutna insuficijencija jetre. Acute liver failure.

Tamara Alempijević17:00-17:15 Transplantacija jetre zbog akutne insuficijencije jetre. Liver transplantation for acute liver failure.

Stipislav Jadrijević (Hrvatska)17:15-17:30 Najbolji apstrakti Best Abstracts Procjena prediktivnosti Glasgow Blatchford skora, Rockall skora

i Full Rockall skora kod pacijenata sa nevarikoznim krvarenjem iz gornjih partija digestivnog trakta koji su koristili ulcerogene ljekove.

Non-variceal bleeding from the upper parts of gastrointestinal tract: Predictive value of Glasgow Blatchford score, Rockall score and Full Rockall score in patients who take ulcerative drugs.Damir Muhović (Crna Gora)

Endoscopic management of foreign bodies in upper gastrointestinal tract in adults - single center experience.

Endoskopski tretman stranih tela u gornjem delu gastrointestinalnog trakta-iskustvo iz jednog centra.Ljubiša Tončev

20:00 Večera dobrodošlice Welcome Dinner

Page 9: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

7

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Petak/Friday, 09.10.201508:30-10:30 Sesija III: Regionalni GastroHep Update Session III: Regional GastroHep Update

Moderatori/Chairs: S. Đuranović, N. Rustemović, M. Bevanda, M. Čavić

08.30-08:45 EUS: Od dijagnostike do terapije. EUS: from diagnosis to therapy.

Rusmir Mesihović (Bosna i Hercegovina)08:45-09:00 Lekovima izazvano oštećenje jetre. Drug induced liver injury.

Nenad Joksimović (Makedonija)09:00-09:15 Autoimuni hepatitisi - gde smo danas? Autoimmune hepatitis- where are we today?

Petar Svorcan09:15-09:30 Idiopatska ulkusna bolest: da li je incidenca stvarno u porastu? Idiophatic ulcers: is the incidence really increasing?

Brigita Smolović (Crna Gora) 09:30-09:45 Complication of interventional GI endoscopy. Komplikacije u interventnoj GI endoskopiji.

Krum Katzarov (Bulgaria)09:45-10:00 Endoskopsko lečenje gojaznosti. Endoscopic treatment of obesity.

Davor Štimac (Hrvatska)10:00-10:15 Colorectal carcinoma screening: Slovenian experience. Skrining kolorektalnog karcinoma: iskustvo iz Slovenije.

Milan Stefanović (Slovenia)10:15-10:30 Komplikacije u ERCP: kada endoskopista treba da stane? Complications in ERCP: When an endoscopist should stop?

Milutin Bulajić (Italija, Srbija)10:30-11:00 Kafe pauza Coffee break11:00-12:30 Sesija IV: Hronične zapaljenske bolesti creva Session IV: Inflammatory bowel diseases

Moderatori/Chairs: D. Tarabar, D. Bojić, M. Protić-Nedeljković, I. Jovičić

11:00-11:15 Kvalitet u terapiji IBD: kako postići cilj u Srbiji? Quality in IBD Therapy: How to reach the Goal in Serbia?

Dino Tarabar11:15-11:30 Lečenje pacijenata sa teškom formom ulceroznog kolitisa. Treatment of patients with severe ulcerative colitis.

Njegica Jojić Vignjević

Page 10: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

8

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

11:30-11:45 Stenosing form of Crohn’s disease: balance between medicamentous, endoscopic and surgical treatment.

Stenozirajuća forma Kronove bolesti: balans izmedju medikamentozne, endoskopske i hiruške terapije.Bo Shen (USA)

11:45-12:00 Crohn’s disease after surgical treatment. Kronova bolest posle operacije.

Matthieu Allez (France)12:00-12:15 Optimization of biologic therapy in IBD. Optimizacija biološke terapije u IBD.

David Drobne (Slovenia)12:15-12:30 Najbolji apstrakti Best Abstracts MDR1 gene polymorphisms are associated with ulcerative

colitis in a cohort of Serbian patients with inflammatory bowel disease.

Polimorfizam MDR1 gena je povezan sa ulceroznim kolitisom u grupi pacijenata iz Srbije sa inflamatornom bolešću creva.Dragana Mijač

Faktori rizika za postoperativni recidiv u Kronovoj bolesti. Risk factors for postoperative relapse in Crohn’s disease.

Srdjan Marković12:30-13:15 Satelitski simpozijum Satellite Symposium

MSD13:15-14:15 Ručak /Lunch Poster sesija/Poster Session

Moderatori/Chairs: G. Janković, P. Svorcan, T. Alempijević 14:15-15:45 Sesija V: Transplantacija jetre danas - jedino trajno rešenje za

bolest jetre u završnom stadijumu Session V: Update on Liver transplantation - the only cure for end-stage

liver disease Moderatori/Chairs: G. Janković, M. Fabri, Đ. Ćulafić, Z. Mavija

14:15-14:30 Antiviral Therapy for Hepatitis C before and after OLT. Antivirusna terapije Hepatitisa C pre i posle transplantacije jetre.

Markus Peck (Austria) 14:30-14:45 Brain dysfunction/Hepatic encephalopathy before and after

liver transplantation. Moždana disfunkcij/Heptička encefalopatija pre i posle transplantacije

jetre.Ludwig Kramer (Austria)

Page 11: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

9

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

14:45-15:00 Perioperative factors contributing to successful liver transplantation.

Perioperativni faktori koji doprinose uspešnoj transplantaciji jetre.Zoka Milan (Great Britain)

15:00-15:15 Postoperative immunosuppression in liver transplant patients. Postoperativna imunosupresija nakon transplantacije jetre.

Michael Heneghan (Great Britain)15:15-15:30 Kada bolesnik ima najvise koristi od transplantacije jetre i kako

je to u Srbiji ? When the patient benefit the most from liver transplantation – Serbian

experience?Jasna Jović

15:30-15:45 Najbolji apstrakti Best Abstracts Online combination algorithm for non-invasive assessment of

chronic hepatitis B related liver fibrosis and cirrhosis in resource limited settings.

Online algoritam za neinvazivnu procenu fibroze I ciroze kod hroničnog hepatitis B u sredini sa limitiranim sredstvima.Nermin Salkić (Bosna i Hercegovina)

Liver stiffness as assessed by real-time 2-dimensional shear wave elastography is an independent prognostic indicator of clinical outcomes in patients with compensated liver cirrhosis.

Tvrdoća jetre procenjena “real-time 2-dimensional shear wave” elastografijom je nezavisni prognostički factor kliničkog ishoda kod pacijenata sa kompenzovanom cirozom jetre.Ivica Grgurević (Hrvatska)

15:45-16:15 Satelitski simpozijum Satellite Symposium

Abbvie16:15-16:45 Kafe pauza Coffee break16:45-18:15 Sesija VI: Biliopankreasne bolesti Session VI: Biliopancreatic diseases

Moderatori/Chairs: I. Jovanović, N. Perišić, M. Stojković, A. Pavlović-Marković

16:45-17:00 Therapy of acute pancreatitis today. Terapija akutnog pankreatitisa danas.

Peter Hedgy (Hungary) 17:00-17:15 ERCP u terapiji akutnog holangitisa. Role of ERCP in treatment of acute cholangitis.

Milan Kujundžić (Hrvatska)

Page 12: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

10

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

17:15-17:30 IPMN: who to follow up and who to operate? IPMN: Koga pratiti a koga operisati?

Philippe Lévy (France) 17:30-17:45 IgG4 Biliopankreasne bolesti. IgG4 bilipancreatic diseases.

Aleksandar Nagorni 17:45-18:00 Holestaza i bolesti jetre u trudnoći. Cholestasis and liver diseases in pregnancy.

Azra Husić Selimović (Bosna i Hercegovina) 18:00-18:15 Najbolji apstrakti Best Abstracts Uloga endoskopskog ultrazvuka u dijagnostici pankreatičnih

neuroendokrinih tumora. Endoscopic ultrasonography in diagnosis of pancreatic neuroendocrine

tumors.Mario Tadić (Hrvatska)

Endoscopic treatment of biliary complications after cholecystectomy.

Endoskoski tretman bilijarnih komplikacija posle holecistektomije.Gjorgi Deriban (Makedonija)

20:00 Svečana večera Gala Dinner

Page 13: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

11

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Subota/Saturday, 10.10.2015.9:00-10:30 Sesija VII: Funkcionalni poremećaji i poremećaji motiliteta Session VII: Functional and motility disorders

Moderatori/Chairs: N. Milinić, D. Damjanov, N. Vanis, G. Nikolić09:00-09:15 Sva lica gorušice. All faces of reflux.

Nikola Milinić09:15-09:30 Sva lica disfagije. All faces of dysphagia.

Igor Jovanović09:30-09:45 Dispepsija- dokle smo došli? Dyspepsia-where are we now?

Dragomir Damjanov09:45-10:00 Is IBS an inflammatory bowel disease? IBS: da li je to zapaljenska bolest creva?

Benoit Coffin (France)10:00-10:15 Anal endosonography and incontinence. Analna endosonografija i inkontinencija.

Vincent de Parades (France) 10:15-10:30 Najbolji apstrakti Best Abstracts Klinička primena pH impedance – naša iskustva. Clinical significance of pH impedance – our experience.

Snežana Lukić Karakteristike glavobolja kod pacijenata sa funckionalnom

dispepsijom Characteristics of headache in patients with functional dyspepsia.

Branka Filipović10:30-11:00 Satelitski simpozijum Satellite Symposium

Actavis11:00-11:30 Kafe pauza Coffee break11:30-13:00 Sesija VIII: Bolesti gornjih delova digestivnog sistema – trijumf

otkrića ili i dalje više enigmi nego pobeda? Session VIII: Diseases of the upper digestive system – the triumph of

discovery or still more an enigma than victory? Moderatori/Chairs: T. Milosavljević, H. Iveković, P.Dugalić, N. Zdravković

Page 14: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

12

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

11:30-11:45 Gastroesophageal reflux disease in a maze of drugs and surgery, is it a clear treatment algorithm?

Refluksna bolest jednjaka u lavirintu lekova i hirurgije, da li je jasan algoritam postupanja? Lars Lundell (Sweden)

11:45-12:00 Helicobacter pylori infekcija - rešeni svi problemi? Helicobacter pylori infection- solved all the problems?

Tomica Milosavljević12:00-12:15 Zaštita sluznice želuca – realnost ili nemoguća misija? Protection of gastric mucosa – reality or mission impossible?

Ivan Jovanović12:15-12:30 Malignant tumors of the stomach - from inflammation to

neoplasia. Maligni tumori želuca – od zapaljenja do neoplazije.

Bojan Tepeš (Slovenia)12:30-12:45 Endoskopija kao novi prodor u dijagnostici i lečenju. Endoscopy as a new breakthrough in diagnostics and therapy.

Predrag Dugalić 12:45-13:00 Najbolji apstrakti Best Abstracts Značaj gornje endoskopije kod pacijenata sa pozitivnim FOBT i

negativnom kolonoskopijom. Importance of upper endoscopy in patients with positive FOBT and

negative colonoscopy.Dragan Kalem

Promene sluznice želuca i dvanaestopalačnog creva kod bolesnika sa primarnom bilijarnom cirozom

Stomach and duodenal mucosal changes in patients with primary biliary cirrhosis.Sanja Zgradić

13:00-13:30 Zatvaranje Kongresa + Koktel Congress closing + Cocktail

Page 15: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

13

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Apstrakti za usmenu prezentacijuAbstracts for oral presentationPopovic D., Krstic M., Spuran M., Sokic-Milutinovic A., Alempijevic T., Djuranovic S., Martinov J., Rudic J., Milosavljevic T.: Whipple’s disease. (Srbija)

Ranković I., Popović D., Martinov J., Milivojević V., Miletić D., Ćulafić DJ., Tomić D.,

Sokić Milutinović A.: Cholangitis lenta (cholestasis of sepsis) – significance and characteristics in the gastroenterohepatology department. (Srbija)

Muhović D., Smolović B., Čavić M., Milošević V., Sekulić O., Kovačević Z., Vučetić S., Boričić R., Đuranović S.: Procjena prediktivnosti Glasgow Blatchford skora, Rockall skora i Full Rockall skora kod pacijenata sa nevarikoznim krvarenjem iz gornjih partija digestivnog trakta koji su koristili ulcerogene ljekove. (Crna Gora)

Toncev Lj., Popovic D., Sokic Milutinovic A., Tomic D., Djuranovic S.: Endoscopic management of foreign bodies in upper gastrointestinal tract in adults - single center experience. (Srbija)

Marković S., Bojić D., Nedeljković-Protic M., Svorcan P., Gligorijević V., Maksimović B., Srećković S., Jojić NJ.: Faktori rizika za postoperativni recidiv u Kronovoj bolesti. (Srbija)

Mijač D., Vuković I., Đuranović S., Bojić D., Popović D., Ćulafić Đ., Bojić B., Janković G., Pravica P., Marković M.: MDR1 gene polymorphisms are associated with ulcerative colitis in a cohort of Serbian patients with inflammatory bowel disease. (Srbija)

Grgurevic I., Bokun T., Mustapic S., Trkulja V., Heinzl R., Banic M., Puljiz Z., Luksic B., Kujundzic M.: Liver stiffness as assessed by real-time 2-dimensional shear wave elastography is an independent prognostic indicator of clinical outcomes in patients with compensated liver cirrhosis. (Hrvatska)

Salkić N., Jovanović P., Bašić Denjagić M., Iljazović-Topčić S., Bevanda M.: Online combination algorithm for non-invasive assessment of chronic hepatitis B related liver fibrosis and cirrhosis in resource limited settings. (Bosna i Hercegovina)

Deriban G., Isahi U., Andreevski V., Mishevski J.: Endoscopic treatment of biliary complications after cholecystectomy. (Makedonija)

Tadić M., Štoos-Veić T., Aralica G., Čabrijan Ž., Kolak T.: Uloga endoskopskog ultrazvuka u dijagnostici pankreatičnih neuroendokrinih tumora. (Hrvatska)

Filipović B., Milinić N., Crevar Marinović S., Milisavljević N., Đurašinović M., Maksimović J.: Karakteristike glavobolja kod pacijenata sa funckionalnom dispepsijom. (Srbija)

Lukić S., Popović D., Sokić- Milutinović A., Alempijević T., Simić A., Skrobić O., Djuranović S., Miličić B., Milosavljević T. : Klinička primena pH impedance – naša iskustva. (Srbija)

Kalem D., Svorcan P., Marković S., Necić D., Sreckovic S., Vrinic Kalem D., Jojic NJ.: Značaj gornje endoskopije kod pacijenata sa pozitivnim FOBT i negativnom kolonoskopijom. (Srbija)

Page 16: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

14

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

Zgradić S., Ješić R., Micev M., Popović D., Đuranović S., Naumović R., Alempijević T.: Promene sluznice želuca i dvanaestopalačnog creva kod bolesnika sa primarnom bilijarnom cirozom. (Srbija)

Apstrakti za poster prezentacijuAbstracts for poster presentation

Infekcije u gastroenterologiji / Infections in Gastroenterology

Matović V., Popović D., Matejić O., Tomić D., Jocić N.:Leptospiroza: prikaz slučaja. (Srbija)

Popovic N., Korac M., Nesic Z., Milosevic B., Urosevic A., Jevtovic DJ., Pelemis M., Delic D., Prostran M., Milosevic I.: The efficiency of oral teicoplanin in the treatment of severe clostridium difficile infection refractory to standard therapy. (Srbija)

Ranković I., Oluić B., Milivojević V., Matović V., Glišić T.,Popović D., Matejić O., Miletić D., Ćulafić Dj., Tomić D.: Clostridium difficile enterocolitis: single center experience from Emergency center Belgrade. (Srbija)

Urgentna gastroenterohepatologija / Emergency Gastroenterohepatology

Milivojević V., Martinov J., Ranković I., Tomić D., Alempijević T.: Assesment of the 28-day mortality rate among patients with acute-on chronic liver failure. (Srbija)

Nahodović N., Mesihović R., Vanis N., Husić-Selimović A., Glavaš S., Papović V.: Hemospray in treatment of post esd delayed gastrointestinal bleeding in colon. (Bosna i Hercegovina)

Ranković I., Antonijevć N., Popović D., Martinov J., Milivojević V., Stojković Lalošević M., Miletić D., Ćulafić DJ., Sokić Milutinović A.: Ischemic hepatitis – often underestimated emergency in gastroenterohepatology. (Srbija)

Šaban J., Radoman I. : Značaj klasifikacije i skoring sistema u dijagnostici i prognozi krvarenja iz proksimalnog dijela gastrointestinalnog trakta. (Crna Gora)

Hronične zapaljenske bolesti creva / Inflammatory bowel diseases

Dobrić S., Lukić S., Sokić-Milutinović A., Jovičić I., Špuran M., Jovanović I., Tončev LJ., Dragašević S., Zgradić S., Đuranović S., Popović D.: Toksične manifestacije kod inflamatornih bolesti creva: diferencijalno dijagnostički izazov. (Srbija)

Dragašević S., Stanković B.., Popović D., Zukić B., Kotur N., Sokić-Milutinović A., Lukić S., Alempijević T., Nikčević G., Milosavljević T., Pavlović S.: Varijacije u inflamatornim genima kao molekularni markeri za predikciju nastaka inflamatorne bolesti creva. (Srbija)

Knezevic T., Knezevic Usaj S., Tarabar D., Protic M.: Fecal calprotectin as surrogate biomarker for monitoring disease activity in patients with ulceartive colitis. (Srbija)

Page 17: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

15

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Mijač D., Janković G., Popović D., Krstić M., Milosavljević T., Ćulafić Đ, Djuranović S.: Prevalence of anemia in inflammatory bowel disease in a tertiary referral center. (Srbija)

Pavlovska K., Efremovska LJ., Petrushevska M., Atanasovska E., Mishevska P., Slaninka Miceska M.: Azathioprine induced adverse effects in inflammatory bowel disease patients. (Makedonija)

Protic M., Manser C., Knezevic T., Frei P., Mottet C., Juillerat P., Schoepfer A., Markovic S., Rogler G., Beglinger C., Vavricka S., Seibold F.: Two years follow up for sequential rescue treatments in steroid refractory ulcerative colitis. (Švajcarska, Srbija)

Vojnović M., Mijač D., Janković G., Popović D., Krstić M., Ćulafić Đ., Đuranović S.: Prevalence of Clostridium difficile infections in hospitalized patients with inflammatory bowel disease in a Serbian Univeristy referral center. (Srbija)

Zdravkovic N., Jovanovic I., Radosavljevic R., Arsenijevic A., Zdravkovic N., Mitrovic S., Zivic Z., Arsenijevic N.: Potential dual immunomodulatory role of vegf in ulcerative colitis and colorectal carcinoma. (Srbija)

Hepatologija i Transplantacija jetre danas / Hepatology and Update on Liver Transplantation

Benedeto-Stojanov D., Brzački V., Bjelaković G., Nagorni A., Petrović G., Radisavljević M.: Inicijalna varikozna hemoragija u cirozi jetre - klinički, laboratorijski, ehosonografski i endoskopski faktori rizika. (Srbija)

Brzački V., Benedeto-Stojanov D.,Petrović G. : Udruženost splenomegalije i trombocitopenije u pacijenata sa cirozom jetre. (Srbija)

Djordjevic J., Lazarevic I., Delic D., Jovanovic T., Svorcan P.: IL28B polymorphisms in patients with hronic hepatitis C. (Srbija)

Đorđević J., Kovačević M, Vrinić D., Grubiša I., Nešić B., Morača Ž., Lazarević I., Svorcan P.: Klinički značaj polimorfizma PNPLA3 kod pacijenata sa alkoholnom cirozom jetre. (Srbija)

Glišić T., Perišić M., Dimitrijević S., Jurišić V.: Doppler assessment of splanchnic arterialflow in patients with liver cirrhosis:correlation with ammonia plasma levels and MELD score. (Srbija)

Gogov B., Mehmedović A., Zahiragić N., Šubo A., Saray-Krkalić A., Vanis N., Mesihović R., Puhalović A., Zubčević N., Pilav A., Husić-Selimović A., Nahodović K., Papović V., Glavaš S., Sprečkić S., Sivac N.: Korelacija stepena fibroze jetre i broja kopija HCV-RNA-PCR kod hroničnog hepatitisa C. (Bosna i Hercegovina)

Grozdanović V., Nagorni A., Bjelaković G.: Minimalna hepatična encefalopatija u svakodnevnoj kliničkoj praksi. (Srbija)

Jović J., Brcerevic I.: Rezultati stroop testa kod bolesnika sa cirozom jetre bez hepatičke encefalopatije. (Srbija)

Page 18: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

16

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

Kovacevic G., Alempijevic T.: Assesment of clinical course of alchocolic liver disease using clinical prognostic scores. (Srbija)

Kovačević M., Đorđević J., Vrinić Kalem D., Jojić NJ., Svorcan P.: Korelacija serumskog amonijaka i psihometrijskog testa sa kliničkom slikom hepatične encefalopatije kod pacijenata sa cirozom jetre. (Srbija)

Petrović G., Bjelaković G., Nagorni A., Benedeto Stojanov D., Brzački V., Radovanović Dinić B., Jovanović D.: Neinvazivna procena fibroze jetre kod pacijenata sa nealkoholnom masnom bolesti jetre. (Srbija)

Raičević Sibinović S.: Autoimuna hemolitička anemija kod pacijenta sa hroničnim hepatitom C (HHC) na tepapiji pegiliranim interferonom (Peg-INF) i ribavirinom (RBV). (Srbija)

Stanković A., Martinov J., Ješić R., Alempijević T.: Analiza trombocitnih indeksa kao pokazatelja rizika za razvoj tromboze portne vene kod pacijenata sa cirozom jetre. (Srbija)

Stojkovic Lalosevic M., Stulic M., Culafic Dj.: Von Willebrand factor as a potential noninvasive predictor of hepatic insufficiency in patients with alcoholic liver cirrhosis. (Srbija)

Štulić M., Ćulafić Đ., Stojković M.: Uzroci povišenih vrednosti D-dimera u cirozi jetre. (Srbija)

Ćulafić M., Ćulafić Dj., Štulić M., Stojković M., Miljković B., Vezmar Kovačević S.: Hypogammaglubulinaemia in mycophenolate mofetil treated liver transplant recipient. (Srbija)

Zubčević N., Pilav A., Puhalović A., Mesihović R., Vanis N., Papović V., Sprečkić S.: Dijagnostičke performance FIB-4 i Fornsovog indeksa u procjeni stepena fibroze jetre kod hroničnog hepatitsa C. (Bosna i Hercegovina)

Vrinić Kalem D., Svorcan P., Boričić I., Djordjević J., Balint-Perić LJ., Kalem D., Marković S., Jojić Nj.: Nealkoholna masna bolest jetre kod gojaznih osoba. (Srbija)

Kažić S., Brmbolić B., Svorcan P., Đorđević J., Vrinić-Kalem D., Kovačević M.: Variksi jednjaka u obolelih od Vilsonove bolesti. (Srbija)

Martinov J., Alempijević T., Ranković I., Milivojević M., Popović D., Jesić R.: Masivna plućna tromboembolija kao posledica angioinvazivnog hepatocelularnog carcinoma - prikaz slučaja. (Srbija)

Vrinić D., Svorcan P.,Grubiša I. , Đorđević J., Kovaćevic M., Kalem D., Marković S., Jojić Nj.: Hereditarna hemohromatoza - naša iskustva. (Srbija)

Page 19: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

17

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Biliopankreasne bolesti / Biliopancreatic diseases

Brcerević I., Perisic P., Jovic J., Doder R., Rusović S.: Retke komplikacije hroničnog recidivantnog pankreatitisa. (Srbija)

Panic N., Larghi A., Amore R., Pastorino R., Bulajic M., Boccia S.: Single nucleotide polymorphisms within 8q24 region are not associated with increased risk of intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. (Srbija, Italija)

Stojanović M., Svorcan P., Stevanović P., Karamarković A., Janković R., Lađević N.: Intra-abdominalni pritisak i prokaciltonin kao markeri evaluacije akutnog pankreatitisa. (Srbija)

Funkcionalni poremećaji i poremećaji motiliteta / Functional and motility disorders

Cvetković M., Jovanović I., Uglješić M., Milisavljević N., Branković M., Nikolić G.: Uloga ultrazvuka u dijagnostici funkcionalne dispepsije. (Srbija)

Zec R., Uglješić M., Jovanović I., Nikolić G.: Poremećaji defekacije u kliničkoj praksi. (Srbija)

Bolesti gornjih delova digestivnog sistema – trijumf otkrića ili i dalje više enigmi nego pobeda? / Diseases of the upper digestive system – the triumph of discovery or still more an enigma than victory?

Milinić S., Sagdati S., Milinić M., Petković Z., Inić-Kostić B.,Tatjana Novaković.: Neulkusna dispepsija i Helicobacter pylori infekcija. (Srbija)

Radovanović Dinić B., Nagorni A., Bjelaković G., Tešić Rajković S.: Endoskopske i histopatološke promene sluznice želudačnog patrljka uzrokovane duodenogastričnim refluksom. (Srbija)

Milivojević V., J Martinov J., Tomić D., Stojanović M., Naumović R., Alempijević T.: Alterations of stomach and duodenal mucosa and prevalence of Helicobacter pylori infection among patients with end-stage renal disease. (Srbija)

Ostale teme / Miscellaneous

Avramović D., Dmitrović-Banković S.: Sarkom retroperitonealnog prostora - prikaz slučaja. (Srbija)

Ivaniš N., Šuke R., Ivaniš V., Perić R., Včev S., Žulj M.: Mini radial EUS i rak jednjaka. (Hrvatska)

Krstić A., Kezić A., Jemcov T., Stojimirović B.: Prikaz slučaja bolesnice sa sistemskim eritemskim lupusom, bubrežnom insuficijencijom i pseudomembranoznim kolitisom. (Srbija)

Page 20: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

18

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

Markovic S., Antic J., Markovic V., Dimitrijevic D., Svorcan P., Nedeljkovic-Protic M., Jojic NJ., Krivokapic Z.: New microsatellite marker, T17 repeats region in intron 8 of HSP110, in patients with colorectal carcinoma. (Srbija)

Martinov J., Alempijević T., Krstić M., Milosavljevic T., Spasić S., Spasic M.: Effects of ascorbate on the growth of Escherchia Coli and Staphylococcus aureus in the presence of FeCl3. (Srbija)

Nikolić V., Tomašević Z., Stanić N., Nikolić N., Stojanović-Rundić S., Radosavljević D., Ristić M., Spasić J.: Iskustva instituta za onkologiju i radiologiju srbije (IORS) u lečenju pacijenata sa metastatskim gastrointestinalnim stromalnim tumorom (GIST): ima li razlike u efikasnosti lečenja kod pacijenata mlađih od 40 godina ? (Srbija)

Pavlović A.: Anasarka kod IBD bolesnice na terapiji opioidima (tramadol)- prikaz slučaja. (Srbija)

Petrovic Z., Tarabar D., Manojlovic N., Doder R.: Treatment with panitumumab in patients with metastatic colorectal cancer with hypersensitivity reaction after cetuximab treatment. (Srbija)

Popović D., Sokić-Milutinović A., Bjelović B., Martinov J., Krstić M., Djuranović S., Alempijević T., Ranković I.: Difuzne mikroskopske angiodisplazije tankog creva kao uzrok recidivantnog donjeg gastrointestinalnog krvarenja. (Srbija)

Rtskhiladze I., Pabst T., Pirtskhalaishvili T., Ramishvili T., Barnovi M., Metreveli D.: Mutations in the LCT gene: genetic characterization of Georgians and Azeri. (Georgia)

Stanojević A.: Aneurizma arterije hepatike komunis – prikaz slučaja. (Srbija)

Stojanović M., Šćepanović LJ., Mitrović D., Šćepanović V., Šćepanović R., Stojanović T., Ilić S., Stojković M., Djuric D.: D,I-homocysteine thiolactone affects antioxidative defense system in rat liver. (Srbija)

Stojanović M., Svorcan P., Stevanović P., Karamarković A., Janković R., Lađević N.: Uticaj intra-abdominalnog pritiska na respiratornu funkciju kod pacijenata sa povećanim intraluminalnim sadržajem. (Srbija)

Tasić T., Grgov S., Stamenković P., Stojanović M.: Prvi rezultati skrininga kolorektalnog karcinoma u jablaničkom okrugu. (Srbija)

Tomašević R., Dugalić P., Jakšić D., Pavlović A., Bokan M.: Risks of digestive endoscopy – case report of HIV positive patient with duodenal Burkitt lymphoma. (Srbija)

Page 21: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

19

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

Organizator /Organizer: Udruženje gastroenterologa Srbije /Association of Serbian Gastroenterologistswww.ugs.rs

Mesto održavanja /Venue:Crowne Plaza Belgrade, Vladimira Popovica 10, Belgrade 11070, Serbia

Tehnička organizacija /Technical organization:MIROSS Travel Agencywww.miross.rs

Socijalni program /Social programme:07.10.2015. Večera u Skadarliji /Faculty Dinner in Skadarlija20:00 Restoran Tri šešira /Restaurant Tri Šešira “Tri šešira” je pravi biser među restoranima u Skadarliji. Nalazi se u

srcu Skadarske ulice u dobro poznatom ambijentu koji postoji preko 150 godina. Počeo je sa radom 1864. u zgradi koja je bila zanatska radionica, čiji je logo bio tri limena šešira. Tako je restoran dobio ime Tri šešira i to je bio prvi restoran otvoren u čuvenoj Skadarliji.

“Tri Šešira” is a real pearl among the restaurants in Skadarlija. It is built in the heart of Skadarska street in the well known ambient that exist over 150 years. It started working in the 1864 in the building that was a craftsman shop before, whose logo was three tin hats. That’s the reason the restaurant was named TRI SESIRA (Three hats) and it was the first restaurant open in famous Skadarlija bohemian quarter.

08.10.2015. Večera dobrodošlice /Welcome Dinner20:00* Restoran Mikser House/Restaurant Mikser House “Ektravaganza industrijske baštine“ – beogradski autentični dizajn

centar “Industrial Heritage Extravaganza” – Belgrade authentic design district.

09.10.2015. Svečana večera /Gala Dinner20:00* hotel Metropol Palace /Hotel Metropol Palace Tokom 60-ih i 70-ih godina, Metropol je bio jedan od najpoznatijih i

najelitnijih mesta u Beogradu. Dame su dolazile prvo u Metropol da paradiraju svoje nove toalete iz Italije ili Austrije.

During the 60s and 70s, the Metropol was one of the most famous and most elite places in Belgrade. Ladies would always come to the Metropol first to show of their new shopping conquests from Italy or Austria, finding a luxurious unrivaled showcase.

* polazak autobusa u 19:30 h iz Crowne Plaza hotela Bus departure at 19:30 h from Crowne Plaza Hotel

Page 22: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

20

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

BEOGRADUzbudljiva mešavina bogate i raznovrsne istorije, kulture, arhitekture i urbanog duha. Neke od najatraktivnijih lokacija, Beogradska tvrđava – najstariji kulturno-istorijski spomenik, Skadarlija – boemska četvrt u centru grada, Knez Mihailova ulica, Stari i Novi dvor, Savezna skupština, Hram Svetog Save, Zemun i mnoge druge, Beograd čine kulturnim centrom jugoistočne Evrope.

Prepustite se svojim čulima u jednom od naših nacionalnih restorana sa domaćim specijalitetima, vinom i muzikom koji će vas inspirisati na igranje; posetite neki od barova, noćnih klubova i diskoteka u kojima zabava traje do zore i kada počnete da osećate umor, miris sveže kafe će vas pozvati nazad. Uživajte u rekama, parkovima, muzejima, pozorištima.

Ušće Save i Dunava je prirodna oaza u srcu modernog grada, i sam spomenik Pobednika je najlepši vidikovac u Beogradu. Obale reke nikada ne spavaju: na brodskim restoranima i kafićima posetioci mogu uživati u kafi, ribljim specijalitetima, slušanju muzike i zabavi. Zemun je romantičan i poetičan sa uskim kaldrmisanim ulicama, šetalištima pored Dunava, splavovima-kafeima i čuvenom kulom Gardoš.

Ne zaboravite da posetite jednu od tipičnih beogradskih pijaca i kupiti zdravu i prirodnu hranu po veoma povoljnim cenama: voće, povrcea, meso, jaja, riba, ali i neke specijalitete, kao što su čvarci, kajmak, ajvar, sir.

Novi Epicentar urbane kulture, zabave i načina života je Savamala, sa trendi restoranima, klubovima, barovima, galerijama. Moderna dizajn kreirala je popularne atrakcije: Beograd Design District, KC Grad, Mikser House, Supermarket concept store i urbana shopping područja, koji neprekidno privlače međunarodnu pažnju sa lokalnim dizajn proizvodima i brendovima.

BELGRADEAn exciting mixture of rich and diverse history, culture, architecture and urban spirit. With some of the most attractive locations, Belgrade Fortress – the oldest cultural and historical monument, Skadarlija–bohemian quarter in the city centre, Knez Mihailova Street; Old and New Palace, Federal Parliament, Temple of St. Sava, Zemun and many others, Belgrade makes the cultural centre of South East Europe.

Indulge your senses in one of our national restaurants with domestic dishes, wines and music that will undoubtedly make you dance; visit some of the bars, night & disco clubs where the entertainment lasts till dawn and just when you start feeling like you want to lie down, smell of fresh coffee will invite you back. Enjoy the rivers, parks, museums, theatre.

Confluence of Sava and Danube is a natural oasis in the heart of a modern city, and that very spot next to the Victor statue is the most beautiful lookout in Belgrade. River banks never sleep: on boat restaurants and cafes visitors can have a cup of coffee, eat a fish speciality, listen to music and have fun. Zemun is romantic and poetic with narrow cobblestoned streets, promenade by the Danube, barges-cafés and the famous Gardoš Tower.

Do not forget to visit one of tipical Belgrade green markets and buy healthy and natural food at very good prices: fruits, vegetables, meat, eggs, fish, but some specialties as well, like cvarcke, kajmak, ajvar, cottage cheese.

New epicenter of urban culture, entertainment and lifestyle is Savamala, with trendy restaurants, clubs, bars, galleries. Modern design scene gave popular hotspots: Belgrade Design District, KC Grad, Mikser House, Supermarket Concept Store and urban shopping areas, which continuously attract international attention with local design products and brands.

Page 23: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra
Page 24: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

22

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

GENERALNI SPONZORI /GENERAL SPONSORS

VELIKI SPONZORI /GRAND SPONSORS

SPONZORI /SPONSORS

Page 25: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

23

3rd S

ERBI

AN

GA

STRO

ENTE

ROLO

GY

CON

GRE

SS, B

elgr

ade,

8 –

10

Oct

ober

201

5

SPONZORI /SPONSORS

Page 26: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra
Page 27: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

Samo za stručnu javnost

Reputacijaizgrađena kvalitetom

Page 28: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

26

III K

ON

GRE

S G

AST

ROEN

TERO

LOG

A S

RBIJ

E, B

eogr

ad, 8

. – 1

0. o

ktob

ar 2

015

1. Berlin Chemie2. GoodWill Pharma3. Novartis4. Omega Pharma5. Amicus6. Ewopharma7. Innotech

8. Ferring9. Nelt Pharma

10. Medis Pharma11. El Pharma12. Ivančić i sinovi13. Mylan14. MSD

15. Takeda16. Actavis17. Abbvie18. Pharma Swiss19. Olympus20. Krka 21. Ukuks

PLAN IZLAGAČA /EXHIBITORS PLAN

1

9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19

2 3 4 5 20 21 7 86

Page 29: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra
Page 30: III KONGRES GASTROENTEROLOGA SRBIJE - miross.rs · - usmena prezentacija apstrakta: 11 poena - poster prezentacija: 9 poena ... Philippe Lévy (Francuska) Aleksandar Nagorni Azra

Udruženje gastroenterologa Srbije (UGS)

Koste Todorovića 2

11000 Beograd, Srbija

Association of Serbian Gastroenterologists (ASG)

Koste Todorovića St. 2

11000 Belgrade, Serbia

www.ugs.rs