Click here to load reader

II semestar (2+2+0) Prof. dr Dragan Pantić, kabinet 337 ...mikro.elfak.ni.ac.rs/wp-content/uploads/Lec_08_Prekidači_2018.pdf · PDF fileOSIGURAČI Osigurači su elektronske komponente

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of II semestar (2+2+0) Prof. dr Dragan Pantić, kabinet 337...

 • II semestar (2+2+0)

  Prof. dr Dragan Pantić, kabinet 337

  [email protected]

  2018 – Predavanje 8

 • PREKIDAČI

  Prekidač je elektromehanička komponenta koja ima najmanje dva

  kontakta, koji mogu biti spojeni ili razdvojeni (provodni put je

  uspostavljen ili ne), kada se neka poluga pomera ili dugme pritiska

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Kako radi prekidač?

   Prekidač je

  povezan sa

  pokretnim

  kontaktom koji pravi

  ili prekida kontakt

  sa sekundarnim

  kontaktom.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

  Knife switch

 • Električni simbol prekidača

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

  Prekidači se klasifikuju prema broju kontakata (pole) i položaja (throw)

 • Vrste prekidača

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

  Klzni prekidač (slider)

  Preklopni prekidač (rocker)

  Polužni prekidač (toggle)

  Potisni prekidač (push)

 • Kružni prekidač

   Kružni prekidač (rotary) ima više položaja,

  kontakti se ostvaruju okretanjem prekidača

  oko centralne osovine.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Pregibni prekidač

   Pregibni prekidač (center-off) je varijanta

  prekidača koji ima centralni (OFF) položaj i

  dva periferna (ON) položaja

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • DIP prekidač

   DIP prekidač (dual-in-line) predstavlja

  grupu SPST prekidača u jednom kućištu.

  Predviđeni su za montažu na PCB.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Taster prekidač

   Taster prekidač (tactile) predstavlja vrstu

  SPST prekidača kod kojih se kontakt

  uspostavlja pritiskom, trenutno, a prekida

  se otpuštanjem tastera.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Prekidač – elektromehanički parametri

   Kontaktna otpornost

   Minimalni garantovani broj ciklusa

  uključivanje/isključivanje

   Maksimalni DC/AC napon

   Maksimalna struja pri maksimalnom

  DC/AC naponima

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • DŽAMPERI

  Džamperi su elektronske komponente koje predstavljaju jeftiniju

  zamenu za prekidače u slučajevima kada se kontakt uspostavlja ili

  prekida samo nekoliko puta u toku životnog veka proizvoda. DIP

  prekidači obavljaju istu funkciju samo su daleko pogodniji za

  korišćenje.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • OSIGURAČI

  Osigurači su elektronske komponente kje su namenjene za prekid

  struje u električnom kolu kada ona ima vrednosti koje su veće od

  maksimalne dozvoljene struje. Namenjeni su zaštiti uređaja, kao i

  zaštiti korisnika uređaja

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Osigurači

   Osigurači u stvari prestavljaju jednu vrstu

  prekidača koji se nalaze u zatvorenom –

  provodnom režimu rada, kada je sa kolom

  sve u redu, a do otvaranja kontakta dolazi

  u slučaju neke incidentne situacije

   Postavljaju se na samom ulazu kola,

  odmah iza izvora napajanja.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Vrste osigurača

   Ireverzibilni – posle

  otvaranja kontakta,

  prekida, ne mogu se

  više koristiti i moraju

  se zameniti novim

   Reverzibilni – posle

  otvaranja se mogu

  vratiti u normalni,

  radni, zatvoreni

  položaj

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Električni parametri osigurača

   Nominalna struja (rated current) –

  maksimalna struja kroz osigurač u

  normalnim radnim uslovima

   Nominalni napon (rated voltage) –

  maksimalni napon pri kome osigurač

  prekida kontakt

   Struja prekidanja (interrupting rating) –

  maksimalna struja pri kojoj osigurač

  prekida kontakt

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Termički osigurači

   Termički osigurači reaguju na promenu

  temperature, koja je posledica porasta

  struje i pojačane disipacije – legura se topi

  i opruga prekida kontakt.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Automatski osigurači

   Automatski osigurači imaju mehanizam

  koji se automatski prebacuje u položaj

  isljučeno, a ručno se vraća u uključeni

  položaj.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • Reverzibilni osigurači

   PTC otpornici od

  polimera kojem se

  dodaje ugljenični prah

  kojim se obezbeđuje

  bolja električna

  provodnost.

  4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

 • 4/23/2018

  Elektronske komponente -

  Pasivne komponente

Search related