16
Identificarea şi Identificarea şi dozarea dozarea taninurilor din taninurilor din Tanacetum Tanacetum v v ulgare ulgare şi şi Rhododendron Rhododendron k k otschyi otschyi Realizat de: Aleman Roxana Andrăşescu Daniela Buricea Gabriela Catrina Andreea Prof. coordonator: Şef lucrări dr. Cecilia Georgescu

Identificarea si dozarea taninurilor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rhododendron kotschyi si Tanacetum vulgare

Citation preview

Page 1: Identificarea si dozarea taninurilor

Identificarea şi dozarea Identificarea şi dozarea taninurilor din taninurilor din Tanacetum Tanacetum vvulgareulgare şi şi Rhododendron Rhododendron

kkotschyiotschyi

Realizat de: Aleman Roxana Andrăşescu Daniela Buricea Gabriela Catrina Andreea Prof. coordonator: Şef lucrări dr. Cecilia Georgescu

Page 2: Identificarea si dozarea taninurilor

Obiective:Obiective: Identificarea şi dozarea taninurilor din plantele Tanacetum

vulgare şi Rhododendron kotschyi cu scopul de a semnala diferenţa cantitativă şi calitativa a taninurilor prezente.

Numărul relativ redus de date bibliografice referitoare la prezenţa taninurilor la speciile Rhododendron kotschyi şi Tanacetum vulgare sub aspect calitativ în special, cele cantitative lipsind cu desăvârşire, ne-au determinat să realizăm un studiu complet al prezenţei acestor substanţe în frunzele şi florile speciei Rh. kotschyi (studiu comparativ) şi în partea aeriană a speciei Tanacetum vulgare.

Page 3: Identificarea si dozarea taninurilor

Tanacetum Tanacetum vvulgareulgare Vetrice (Tanacetum vulgare),

fam. Asteraceae. Plantă erbacee, perenă, comună,

întalnită în zonă de șes şi de deal, pe ogoare, în fânețe, pe langă drumuri.

Se mai numeşte aurată, iarba-raiului sau spiculeţe.

Tulpină cilindrică, dreptă, cu striaţii fine, foliată, înaltă de 40-150 cm. Frunze alterne cu 10-12 perechi foliole ovoide până la lanceolate. Flori galbene-portocalii, tubuloase, cu miros specific grupate în calatidii.

Tanacetum vulgare a fost colectată în timpul înfloririi (VII – IX) în anul 2011, identificarea taninurilor făcandu-se pe părţile aeriene ale plantei (herba).

Page 4: Identificarea si dozarea taninurilor

Rhododendron Rhododendron kkotschyiotschyi Smârdar (Rhododendron

kotschyi), fam. Ericaceae. Întâlnit în Munții Carpații Orientali

și Meridionali, începând din Munții Rodnei până în masivul Godeanu;

Se mai numește şi bujor de munte.

Tulpină puțin ramificată, formând tufărișuri scunde (înalte de maximul 50 cm), cu lujeri bruni. Frunze alterne, mici (1-2cm), eliptice, cu marginile întregi, lucitoare, persistente, îngrămădite spre vârful lujerului. Flori mari(1,5 cm), roșii-purpurii sau roz-aprins.

Rhododendron kotschyi a fost colectată în timpul înfloririi (VI-VII) în anul 2011, identificarea taninurilor făcându-se pe flori şi frunze.

Page 5: Identificarea si dozarea taninurilor

Caracteristici generale ale Caracteristici generale ale taninurilortaninurilor

Pornind de la faptul ştiut că din punct de vedere chimic, taninurile se împart în două mari clase şi anume:

taninuri catechice (catechinice) sau taninuri condensate nehidrolizabile;

taninuri galice sau hidrolizabile.

Am realizat studiul taninurilor parcurgând următoarele etape de lucru:

Identificarea taninurilor prin reacţii de culoare şi precipitare.

Determinarea procentului total de taninuri după metoda oficială din FR X.

Page 6: Identificarea si dozarea taninurilor

Utilizări ale taninurilor Utilizări ale taninurilor

Efectul de interacţiune al taninurilor cu proteinele se utilizează în industria alimentară în diferite scopuri: pentru eliminarea proteinelor din alimente lichide (limpezirea sucurilor, vinului şi imprimarea culorii caracteristice a berii), încapsularea substanţelor biologic active.

Reduc potenţialul redox al vinurilor, inactivează radicalii liberi, a oxidanţilor.

Cercetările recente s-au îndreptat către studierea posibilelor efecte anticancerigene.

Au o apreciabilă activitate bacteriostatică.

Coagulanți în tratarea apei reziduale. (The Use of Tannins from Turkish Acorns (Valonia) in Water.

Treatment as a Coagulant and Coagulant Aid , Mahmut

OZACAR)

Page 7: Identificarea si dozarea taninurilor

Reacţii generale pentru Reacţii generale pentru taninuritaninuri::

Reacţia cu soluţie de gelatină 1%

La 5 ml soluţie extractivă se adaugă câteva picături de soluţie de gelatină 1%; se formează un precipitat solubil în exces de reactiv.

Reacţia cu acetat de Pb 10%

La 5 ml extract se adaugă 0,5 ml soluţie acetat de Pb 10%; se constată formarea de precipitate galbene.

Reacţia cu FeCl3 1% în etanol

La 5 ml soluţie extractivă se adaugă 0,5 ml soluţie FeCl3 1% în etanol; se formează o coloraţie verde-albastră închisă.

Page 8: Identificarea si dozarea taninurilor

Reacţii caracteristice pentru taninurile Reacţii caracteristice pentru taninurile catechicecatechice::Reacţia cu soluţie de vanilină clorhidrică

(sau sulfurică) 1%La 1 ml soluţie extractivă se adaugă 0,5 ml

soluţie vanilină clorhidrică 1%; se formează o soluţie colorată în roşu datorită condensării derivaţilor catechinici cu vanilina, compuşi coloraţi în roşu în mediu acid.

Reacţii de diferenţiere a taninurilorReacţii de diferenţiere a taninurilor

Reacţia cu FeCl3 sau alaun feric 1%

Taninurile catechinice, în funcţie de concentraţie, conduc la formarea de coloraţii sau precipitate de culoare verde închis. La rândul lor, taninurile galice formează coloraţii sau precipitate albastre.

Page 9: Identificarea si dozarea taninurilor

Reacții de identificare a taninurilor Reacții de identificare a taninurilor

Tipul reacției(natura

reactivului)

Soluție extractivă 1 gram/30 ml

FrunzeRhododendron

FloriRhododendron

HerbaTanacetum

vulgare

Soluție gelatină 1%

pp. alb-gălbui, parțial solubil înexces de reactiv

+++

pp. alb-gălbui, parțial solubil înexces de reactiv

++

pp. alb-gălbui, parțial solubil înexces de reactiv

+++Soluție acetat de Pb

10%pp. galben-brun

+++pp. galben-verzui

++pp. galben

+++

Soluție FeClɜ 1%pp. verde inchis

++++++pp. verde închis

+++++

pp. verde închis-negru+++

Soluție vanilină HClpp. roșu

+++pp. roșu

+++pp. roșu-brun

+++

Soluție alaun feriamoniacal 1%

pp. verde închis+++

pp. verde închis-negru++

pp. verde închis+++

Page 10: Identificarea si dozarea taninurilor

Precipitatele rezultate în urma Precipitatele rezultate în urma reacţiilor de identificare pentru reacţiilor de identificare pentru

Tanacetum vulgareTanacetum vulgare

Page 11: Identificarea si dozarea taninurilor

Determinarea cantitativă a Determinarea cantitativă a taninurilortaninurilor

Această metodă se bazează pe dozarea polifenolilor totali din produsul vegetal, respectiv a polifenolilor rămaşi în soluţie după precipitarea taninurilor cu pulbere de piele standardizată când, diferenţa între cele două dozări reprezintă chiar taninurile prezente în produsul vegetal analizat.

Page 12: Identificarea si dozarea taninurilor

Metoda are la bază reacţia de culoare între compuşii polifenolici şi acidul fosfowolframic, produsul colorat fiind spectrofotometrat la lungimea de undă de 715 nm. În paralel se efectuează un standard ce foloseşte pirogalolul ca substanţă de referinţă şi care se tratează în condiţii identice cu proba cu acelaşi reactiv (acidul fosfowolframic), decelarea compusului colorat în albastru fiind realizată prin spectrofotometrare la aceeaşi lungime de undă.

Page 13: Identificarea si dozarea taninurilor

A1, A2 – absorbanţa soluţiilor colorate obţinute în urma reacţiei cu acidul fosfowolframic (A1 – înainte de reacţia cu pulbere de piele, A2 – după precipitarea cu pulbere de piele);

A3 – absorbanţa soluţiei de pirogalol;

mp – cantitatea de pulbere luată în lucru

Calculul conţinutului de tanin prezent în produsul vegetal are la bază următoarea formulă:

Page 14: Identificarea si dozarea taninurilor

Procentul total de taninuri din produsele Procentul total de taninuri din produsele vegetale studiatevegetale studiate::

Produs vegetal Taninuri % (g taninuri /100 g

produs vegetal)

Frunze Rhododendron 8,49

Flori Rhododendron 6,84

Herba Tanacetum vulgare 7,81

Page 15: Identificarea si dozarea taninurilor

ConcluziiConcluzii Analiza calitativă a taninurilor pe baza reacțiilor de culoare şi

precipitare a permis punerea în evidență în produsele vegetale analizate a ambelor tipuri de taninuri: catechice si galice la Rhododendron kotschyi şi doar a taninurilor catechice la Tanacetum vulgare.

Conținutul cel mai mare în taninuri s-a determinat la frunzele de Rhododendron kotschyi . Acest rezultat fiind în concordanţă cu rezultatul reacțiilor de identificare, prin reacții de culoare și precipitare.

Speciile studiate au o compoziție chimică mult mai bogată și variată în principii active cu aplicații în diferite domenii.

Ne propunem ca în cercetările ulterioare să separăm și identificăm prin tehnici cromatografice ca CSS și HPLC taninurile catechice si galice pe care le-am dozat în această lucrare.

De asemenea ne propunem ca pe viitor să valorificăm potențialul nelimitat al plantelor din flora spontană, în special în industria alimentară eliminând pe cat posibil utilizarea aditivilor alimentari de sinteză.

Page 16: Identificarea si dozarea taninurilor

Vă mulțumim!Vă mulțumim!