Hva bruker vi vei til? ... Hva bruker vi vei til? ¢â‚¬¢ Reiseform£¥l ¢â‚¬â€œReise i arbeid 20-37 % ¢â‚¬â€œFerie/fritid:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hva bruker vi vei til? ... Hva bruker vi vei til? ¢â‚¬¢...

 • Hva bruker vi vei til?

  • Reiseformål – Reise i arbeid 20-37 %

  – Ferie/fritid: 2-20 %

  – Lege/offentlig 4-11 %

  – Innkjøp 2-9 %

  – Privat besøk 16-25 %

  – Reise til/fra skole 3-10 %

  – Reise til/fra arbeid 10-27%

  • Turisme

  • Godstrafikk (Eks: Laks fra Nord Troms via jernbane)

  • Konsekvens: NÆRHET TIL TROMSØ BLIR VIKTIGERE

 • UFB - virkeområde

 • Hovedelementer i UFB

  1. Ca 10 km fylkesvei, 7,5 m vegbredde, standardklasse Hø 2

  2. Konstruksjoner: 1. Ca 540 m bru over Straumen, betong/søyle-rett-frem-bru

  2. Ca 1080 m bru over Kjosen « « «

  3. Ca 250 m vegbru over Nakkedalen

  4. Ca 210 m, tre mindre bruer (Jøvik-, Stor- og Mølnelva)

  5. En kulvert i Jektvika, rassikring

  3. 4,2 km Fjelltunnel gjennom Nakkefjellet

  • SUM investering uten moms Kr 2, 5 MRD

  • 1b. 7,5 km Ny veitrasé øst for Breivikelva Kr 0,250 MRD

  • 1c Hurtiggående elferge over Lyngen ?

  • Totalsum uten ferge Kr 2,750 Mrd

  4

 • Investeringer (Plan tall) • 3107 mnok (Middelverdi inkl. mva)

  • - 621 mnok (Mva fradrag)

  • = 2486 mnok

  • - 455 mnok (uforutsett / til disp)

  • = 2 031 mnok

  • - 203 mnok (10%)

  • =1 828 mnok

  • - 276 mnok (mulige besparelser; bru/tunnel/fylling)

  • = 1552 mnok

  • + 388 mnok (+ 25 %)

  • + 260 mnok (uforutsette utgifter)

  • = 2 200 mnok

  5

 • Erfaring fra Trekantsambandet: • Sterk trafikkvekst når nye forbindelser åpner • Større årlig trafikkvekst, dvs. ferger reduserer transport • Når bompenger forsvinner øker trafikken ytterligere

 • 7

 • 8

 • Finansiering og bruk av egenkapital

  1. Fergeavløsningsmidler?

  2. Rassikringsmidler?

  3. Bompenger

  4. Egenkapital: Besparelser ny trase; 70 mnok Besparelser el-ferge; 40 mnok Besparelser ferge; 200 mnok FRISK EK; 100 mnok SUM: 410 mnok

  5. Forslag, EK: Settes inn årlig med et beløp som sikrer at avdrag på lån nedbetales fullt ut fom. år 1.

  10

 • Lånefinansiering - forutsetninger Rassikringsmidler betales ut ved oppstart

  • Totalbeløp utbygging 2 MRD

  • Rassikringsmidler betales ut ved oppstart med 400 MNOK.

  • Prisstigning 2,5 %

  • Lånerenter 2,5%

  • Diskontering 3 %

  • Låneopptak: 1,6 MRD

  • Lån

  • Avdrag betales etter evne

  • Renter og avdrag over 20 år: 1,723 MRD

  • Renter og avdrag første år 104 MNOK, Avdrag 64 og renter 40 MNOK

  • Inntekter:

  • Fergedriftsmidler: • Gis i 40 år

  • Diskontert med 3 % - betales ut i 15 år

  • Bompenger • Åpningsår økning til 900 ÅDT

  • Trafikkvekst 30 ÅDT per år

  • (Utgangspunkt, pris: fergebillett 2015 (13 % større biler)

  • Selskapet vil ha positivt resultat fra første dag

 • Lånefinansiering Rassikringsmidler betales ut ved oppstart

  60 % med bompengerabatt

  Inntektsutviklingen

  • Restlån på 12 MNOK etter 20 år

  • Deretter stor avkastning på investeringen

  60 % av bilistene benytter seg av Tromskortet som gir 50 % rabatt

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Fergedriftsmidler Bompenger

 • SAMFUNNSØKONOMI / VEDLIKEHOLD • 1995 – utredningen UFB: «Vedlikehold og ulykker blir redusert, grunnet innkorting»

  • 2018 – utredningen UFB: «Vedlikehold blir dyrere og flere ulykker».

  AVSTANDSINNKORTING PER ÅR:

  • Fra nord: 150 (biler) x 110 (km) = 16500 km

  • Annen netto besparelse: 2500 km

  • Sum: 19 000 km

  • - Trafikkøkning iflg. VV, 130 (biler) x 75 (km) 9750 km

  • Sum (avstandsinnkorting år etter økning) 9250 km

  • Vekst i perioden? 350 (biler) x 110 (km) 38 500 km

  • Problemstilling: Hva er veksten som forårsakes av UFB og hva er omstilling som skyldes UFB?

  13

 • Konklusjoner

  • UFB gir rassikker veg, Tromsø - Kvænangsfjellet

  • UFB gir vesentlig reduksjon i avstand/tid

  • UFB gir store klima- og miljøbesparelser

  • UFB gir utvidelse av kunnskaps- og arbeidsmarkedsregionen

  • UFB bidrar til en mer robust storregion i nord

  • UFB er en «selvfinansierende» vegforbindelse

  • UFB kan spare stat/fylke for 3 rassikringsprosjekt

  • UFB blir en viktig sjømat – vei – 3 slakterier i N-Troms

  • UFB ER ET AV DE BESTE VEIPROSJEKTENE I NORGE, VIDERE PLANLEGGING MÅ KONTINUERES STRAKS

  14