of 23 /23
ŠKOLA : Osnovna škola „ Dragutina Tadijanovića“ HRVATSKI JEZIK ODLIČAN ( 5 ) JEZIK s potpunim razumijevanjem usvaja jezične sadržaje u potpunosti usvaja pravopisna pravila usvojeno znanje pravilno i točno primjenjuje u usmenom i pisanom izražavanju KNJIŽEVNOST - prepoznaje i imenuje vrstu književnog djela - usvaja sve nove književnoteorijske pojmove i prepoznaje ih u tekstu - izvrsno uočava i prepoznaje tematski sadržaj i odnose među likovima u književnom tekstu - ističe se aktivnim sudjelovanjem u interpretaciji novih književnih tekstova izražavajući svoje osjećaje i raspoloženje LEKTIRA - izvrsno interpretira i analizira lektirna djela - ističe se u otkrivanju poruka i karakterizaciji likova - samostalno izriče svoje mišljenje o djelu JEZIČNO IZRAŽAVANJE (usmeno i pismeno) - čita tečno i izražajno - u potpunosti razumije pročitano - uspješno i samostalno priča, prepričava i opisuje po planu - uspješno piše po diktatu, odgovara na pitanja cjelovitom rečenicom jasno i točno - u stvaralačkom pisanom izražavanju logičan u slijedu misli, pravilno stilski i sadržajno formira rečenice - stvaralački pisani radovi ističu se kreativnošću i maštovitošću - piše uredno, čitljivim rukopisom, pravopisno i gramatički točno MEDIJSKA KULTURA - u potpunosti usvaja ključne pojmove iz medijska kulture te ih primjereno povezuje na konkretnim primjerima DOMAĆA ZADAĆA - domaće zadaće piše redovito, samostalno, izrazito uredno i točno VRLO DOBAR ( 4 ) JEZIK - s razumijevanjem i skoro u potpunosti usvaja jezične sadržaje - pravopisna pravila usvaja bez poteškoća

HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HRVATSKI JEZIK -...

Page 1: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

ŠKOLA : Osnovna škola „ Dragutina Tadijanovića“ ŠKOLSKA GODINA : 2012./2013.

HRVATSKI JEZIK

ODLIČAN ( 5 ) JEZIK

s potpunim razumijevanjem usvaja jezične sadržaje

u potpunosti usvaja pravopisna pravila

usvojeno znanje pravilno i točno primjenjuje u usmenom i pisanom izražavanju KNJIŽEVNOST

- prepoznaje i imenuje vrstu književnog djela - usvaja sve nove književnoteorijske pojmove i prepoznaje ih u tekstu - izvrsno uočava i prepoznaje tematski sadržaj i odnose među likovima u književnom tekstu - ističe se aktivnim sudjelovanjem u interpretaciji novih književnih tekstova izražavajući svoje

osjećaje i raspoloženje LEKTIRA

- izvrsno interpretira i analizira lektirna djela - ističe se u otkrivanju poruka i karakterizaciji likova - samostalno izriče svoje mišljenje o djelu

JEZIČNO IZRAŽAVANJE (usmeno i pismeno)

- čita tečno i izražajno - u potpunosti razumije pročitano - uspješno i samostalno priča, prepričava i opisuje po planu - uspješno piše po diktatu, odgovara na pitanja cjelovitom rečenicom jasno i točno - u stvaralačkom pisanom izražavanju logičan u slijedu misli, pravilno stilski i sadržajno formira

rečenice - stvaralački pisani radovi ističu se kreativnošću i maštovitošću - piše uredno, čitljivim rukopisom, pravopisno i gramatički točno

MEDIJSKA KULTURA - u potpunosti usvaja ključne pojmove iz medijska kulture te ih primjereno povezuje na

konkretnim primjerima DOMAĆA ZADAĆA

- domaće zadaće piše redovito, samostalno, izrazito uredno i točno VRLO DOBAR ( 4 ) JEZIK

- s razumijevanjem i skoro u potpunosti usvaja jezične sadržaje - pravopisna pravila usvaja bez poteškoća

Page 2: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

- usvojeno znanje najčešće pravilno primjenjuje u pismenom izražavanju KNJIŽEVNOST

- usvaja književnoteorijske pojmove i prepoznaje ih u tekstu - prepoznaje tematske sadržaje i uspješno karakterizira likove na osnovi njihovih postupaka - sudjeluje u interpretaciji književnih tekstova

LEKTIRA

- čita propisanu lektiru - sudjeluje u interpretaciji i analizi lektirnog djela - ponekad izostaje sigurnost u iznošenju zaključaka

JEZIČNO IZRAŽAVANJE (usmeno i pismeno)

- čita tečno i izražajno s rijetkim pogreškama, razumije pročitano - samostalno priča, prepričava i opisuje - točno piše po diktatu s rijetkim pogreškama - stvaralački pisani radovi tematski su korektni - pazi na kompoziciju sastavka - ponekad griješi u stilskom formiranju rečenice - piše uredno, čitljivim rukopisom, pravopisno i gramatički uglavnom točno

MEDIJSKA KULTURA

- uspješno usvaja sadržaje iz medijske kulture i reproducira ga s razumijevanjem - ponekad prisutna nesigurnost u ispoljavanju vlastitih prosudbi

DOMAĆA ZADAĆA

- domaće zadaće piše redovito. uredno i pretežno točno DOBAR (3 ) JEZIK

- usvaja jezične sadržaje bez većih poteškoća ,ali s dozom nesigurnosti - pravopisna pravila usvaja , ali ne primjenjuje ih uvijek u pismenom izražavanju

KNJIŽEVNOST

- prepoznaje i imenuje samo neke vrste književnih djela - književnoteorijske pojmove usvaja na razini reproduciranja , ali ih u tekstu rijetko kad

uočava - u interpretaciju književnih tekstova rijetko se uključuje

LEKTIRA

- redovito čita lektiru, ali često površno, bez udubljavanja - u interpretaciju se uključuje na poticaj - teško izražava svoje mišljenje, osjećaje i doživljaje

Page 3: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

JEZIČNO IZRAŽAVANJE (usmeno i pismeno) - čita prosječnom brzinom, zastajkuje u iščitavanju duljih riječi, netočno pročitane riječi ne

ispravlja; - pročitano djelomično razumije - usmeni izraz nije uvijek jezgrovit i izražajan, zbog oskudnijeg rječnika teško nalazi riječi za

izražavanje svojih misli - u stvaralačkom pismenom izražavanju obraća pozornost na sadržaj ,ali često stilski i sadržajno - griješi u formiranju rečenice - česte su gramatičke i pravopisne pogreške - rukopis nedovoljno čitak i prilično neuredan

MEDIJSKA KULTURA

- interes za medijsku kulturu povremen i slabo izražen - djelomično usvaja ključne pojmove - u raspravu i komentare o filmu, TV- emisiji ili kazališnom djelu uključuje se tek uz poticaj

DOMAĆA ZADAĆA

- domaće zadaće piše redovito, ali ne uvijek točno i temeljito DOVOLJAN ( 2 ) JEZIK

- djelomično usvaja jezične i pravopisne sadržaje koje, kroz dopunski rad, treba vrlo često ponavljati

- naučene jezične i pravopisne sadržaje rijetko kad primjenjuje u pisanom izražavanju KNJIŽEVNOST

- nesiguran u prepoznavanju i imenovanju književnih vrsta - teško usvaja književnoteorijske pojmove i otežano ih prepoznaje na tekstu - naučene nastavne sadržaje reproducira bez razumijevanja - u analizi književnih djela samo povremeno sudjeluje

LEKTIRA

- čita zadana lektirna djela, ali uglavnom površno, bez razumijevanja - teško uočava poruku lektirnog djela i odnose među likovima - nesigurno rješava zadatke vezane za lektirno djelo

JEZIČNO IZRAŽAVANJE (usmeno i pismeno)

- čita veoma sporo, teško ili pogrešno iščitava većinu riječi, ne poštuje interpunkcijske znakove ; u - maloj mjeri razumije pročitano - usmeno se otežano izražava, koristi lokalne neknjiževne izraze, govorne poruke oblikuje uz

pomoć - veoma se teško pismeno izražava, i stilski i sadržajno loše formira rečenice, izostaje logičnost u

slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su pravopisne i gramatičke pogreške MEDIJSKA KULTURA

- interes za medijsku kulturu veoma slabo izražen

Page 4: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

- gradivo reproducira s poteškoćama u razumijevanju DOMAĆA ZADAĆA

- ponekad zaboravlja napisati domaću zadaću - zadaće su često površne i netočne

NEDOVOLJAN (1 ) JEZIK

- jezične sadržaje nije usvojio u dovoljnoj mjeri - ne primjenjuje većinu pravopisnih pravila

KNJIŽEVNOST

- ne prepoznaje i ne imenuje većinu književnih vrsta - ne usvaja književnoteorijske pojmove - na satovima interpretacije novih književnih tekstova vrlo rijetko sudjeluje

LEKTIRA

- većinu lektirnih djela ne čita ili ih čita površno - u interpretaciju lektirnih djela rijetko se ne uključuje

JEZIČNO IZRAŽAVANJE (usmeno i pismeno)

- čita izrazito sporo, slovkajući - ne razumije pročitano - veoma se teško usmeno izražava, ima vrlo oskudan rječnik - ne sudjeluje u pričanju, prepričavanju i usmenom opisivanju - netočno piše po diktatu - pisani izraz nije primjeren dobi, često se ne pridržava zadane teme, teško formira ili uopće ne

formira rečenice, ne može izraziti misli; pisani radovi obiluju stilskim, pravopisnim i gramatičkim pogreškama

MEDIJSKA KULTURA

- izrazito teško usvaja gradivo - znanje je manjkavo pa nema njegove primjene

DOMAĆA ZADAĆA

- ne piše redovito domaće zadaće - zadaće su površne, često netočne i neuredne

ZAKLJUČNA OCJENA izvodi se, u pravilu, iz aritmetička sredine svih ocjena i elemenata praćenja. Ocjena ne mora biti rezultat aritmetičke sredine, već može biti i poticajna. Na zaključnu ocjenu utječu i radne navike, temeljitost, ustrajnost i samostalnost u radu.

Page 5: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

MATEMATIKA

Odličan(5)

U potpunosti usvojio sve sadržaje.

Točno,brzo i temeljito rješava i povezuje.

Zahtjevne zadatke rješava samostalno primjenjujući sva znanja.

Zadaće su redovite i točno napisane.

Vrlo dobar(4)

U većoj mjeri usvojeni sadržaji,umjereno brzo,samostalno rješava zadatke.

Povremeno nesiguran u primjeni stečenog znanja.

Zadaće redovite i točne.

Dobar(3)

Djelomično usvojeni sadržaji.

Reproducira temeljne pojmove,ali ih ne zna primijeniti.

Zadatke rješava sporo i s pogreškama.

Zadaće uglavnom redovite,ali povremeno netočne.

Dovoljan(2)

Nepotpuno,površno i s pogreškama usvojeni sadržaji.

Sporo rješava i često griješi.

Izrazito nesiguran u primjeni znanja.

Zadaće neredovite i netočne.

Nedovoljan(1)

Nastavni sadržaji nisu usvojeni.

Znanje je manjkavo,pa nije primjenjivo.

Zadaće su netočne i neredovite. ZAKLJUČNA OCJENA izvodi se, u pravilu, iz aritmetička sredine svih ocjena i elemenata praćenja. Ocjena ne mora biti rezultat aritmetičke sredine, već može biti i poticajna. Na zaključnu ocjenu utječu i radne navike, temeljitost, ustrajnost i samostalnost u radu.

Page 6: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

PRIRODA I DRUŠTVO

ODLIČAN (5) U potpunosti usvojio sadržaje. Lako i brzo usvaja znanja o bitnim pojavama i procesima u prirodi . Točno i samostalno rješava zadatke te uočava i obrazlaže uzročno-posljedične veze. Temeljito i točno promatra i opisuje (riječima i crtežom) ključne značajke promatranog procesa, objekta ili pojave. Praktično primjenjuje stečena znanja u svakodnevnom životu. Pokazuje izrazit interes za predmet. Samostalno proširuje i produbljuje znanje. pomoći drugima. VRLO DOBAR (4) Uglavnom je usvojio znanja o bitnim pojavama i procesima u prirodi . Primjenjuje znanje točno, uz povremene manje greške. Samostalno prikuplja podatke iz različitih izvora. Uglavnom točno promatra i opisuje (riječima i crtežom) ključne značajke promatranog procesa, objekta ili pojave. Brine se o kvaliteti svog uratka. DOBAR (3) Sadržaje usvaja na stupnju reprodukcije . Uglavnom reproducira temeljne pojmove, razumije gradivo, ali ga ne zna primijeniti, niti obrazložiti primjerima. Primjenjuje znanje na jednostavnim primjerima. Izražava nesigurnost pri objašnjavanju činjenica i pojmova Teže se snalazi u promatranju i opisivanju (riječima i crtežom) ključnih značajki promatranog procesa, objekta ili pojave. DOVOLJAN (2) Otežano usvaja gradivo. U manjoj mjeri razumije sadržaje , a obrazlaže ih samo uz pomoć. Znanje primjenjuje slabo i nesigurno. Ne brine o kvaliteti i izgledu uratka. Teško i nezainteresirano promatra te s poteškoćama opisuje (riječima i crtežom) ključne značajke promatranog procesa, objekta ili pojave. NEDOVOLJAN (1) Izrazito teško usvaja gradivo (stupanj prisjećanja ). Učenik nije usvojio osnovna znanja pa ih ne primjenjuje . Ne rješava ni manje zahtjevne zadatke. Pri poteškoćama odustaje od promatranja i opisivanja (riječima i crtežom) ključnih značajki promatranog procesa, objekta ili pojave. ZAKLJUČNA OCJENA izvodi se, u pravilu, iz aritmetička sredine svih ocjena i elemenata praćenja. Ocjena ne mora biti rezultat aritmetičke sredine, već može biti i poticajna. Na zaključnu ocjenu utječu i radne navike, temeljitost, ustrajnost i samostalnost u radu.

Page 7: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

PISMENE PROVJERE – KRITERIJI OCJENJIVANJA

0 – 50 % - nedovoljan ( 1 ) 51 – 64 % - dovoljan ( 2 ) 65 – 79 % - dobar ( 3 ) 80 – 90 % - vrlo dobar ( 4 ) 91 – 100 % - odličan ( 5 )

LIKOVNA KULTURA

ODLIČAN (5) Lako i točno vizualno opaža . U potpunosti razumije likovni jezik, likovne i kompozicijske elemente. Izrazito vješto radi likovno-tehničkim sredstvima i likovnim tehnikama. Uvijek primjenjuj usvojene vještine u rješavanju likovnog problema. VRLO DOBAR (4) Dobro vizualno opaža , razlikuje i rješava likovne probleme. Vješto se izražava svim tehničkim sredstvima i likovnim tehnikama. Gotovo uvijek primjenjuj usvojene vještine u rješavanju likovnog problema. DOBAR (3) Povremeno teže vizualno opaža i razlikuje likovne probleme. Likovni jezik usvaja u manjoj mjeri. Nesiguran u izražavanju pojedinim likovnim tehnikama. DOVOLJAN (2) Otežano vizualno opaža i razlikuje likovne probleme. Ima poteškoća u razumijevanju likovnog jezika i primjeni likovnih tehnika i sredstava. NEDOVOLJAN (1) Izrazito teško vizualno opaža i razlikuje likovne probleme. Ne vlada likovnim tehnikama niti se trudi savladati ih. ZAKLJUČNA OCJENA izvodi se, u pravilu, iz aritmetička sredine svih ocjena i elemenata praćenja. Ocjena ne mora biti rezultat aritmetičke sredine, već može biti i poticajna. Na zaključnu ocjenu utječu i radne navike, temeljitost, ustrajnost i samostalnost u radu.

Page 8: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

GLAZBENA KULTURA 2. I 3. RAZRED (UČITELJ/ICE RAZREDNE NASTAVE)

ODLIČAN (5) Samostalno i točno pjeva obrađene pjesme. Slušno razlikuje pjesme različitog tempa i dinamike te lako i točno izvodi melodijsko- ritamske cjeline glasom i udaraljkama. Lako slušno percipira glazbeno izražajne sastavnice skladbe. VRLO DOBAR (4) Točno pjeva većinu obrađenih pjesmica. Bez većih poteškoća samostalno izvodi dijelove skladbe različitom glasnoćom i tempom (glasno i tiho, polagano i brzo). Slušno razlikuje većinu pjesama različitog tempa i dinamike. Točno i umjereno brzo percipira visine i trajanja tonova. Uglavnom samostalno svira i razlikuje ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica. DOBAR (3) Djelomično točno pjeva i izgovara tekst obrađenih pjesama. Slabije je razvijeno glazbeno pamćenje. Polako i uglavnom točno izvodi dijelove skladbe različitom glasnoćom i tempom (glasno i tiho, polagano i brzo). Djelomično slušno razlikuje pjesme različitog tempa i dinamike. Sporije percipira visine i trajanja tonova. Slabije osjeća ritam. Donekle samostalno i polako uspijeva razlikovati ritam i dobe obrađenih pjesama i brojalica. DOVOLJAN (2) Točno pjeva samo neke obrađene pjesme. Izrazito slabo razvijeno glazbeno pamćenje. Teže izvodi dijelove skladbe različitom glasnoćom i tempom (glasno i tiho, polagano i brzo). Teže slušno razlikuje pjesme različitog tempa i dinamike. Slabo pamti slušane skladbe i njezine sastavnice. Teško i sporije improvizira i izvodi male ritamske cjeline glasom, udaraljkama i pokretom. NEDOVOLJAN (1) Nije svladao nastavni sadržaj. Ne može sigurno i točno otpjevati niti jednu pjesmu. Izrazito teško samostalno točno pjeva i izgovara tekst obrađenih pjesama (uz učiteljevu pomoć i upute). Slušno ne razlikuje pjesme različitog tempa i dinamike. ZAKLJUČNA OCJENA izvodi se, u pravilu, iz aritmetička sredine svih ocjena i elemenata praćenja. Ocjena ne mora biti rezultat aritmetičke sredine, već može biti i poticajna. Na zaključnu ocjenu utječu i radne navike, temeljitost, ustrajnost i samostalnost u radu.

Page 9: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

GLAZBENA KULTURA 4. RAZRED – UČITELJICA ZDENKA PEJIĆ

ELEMENTI PRAĆENJA:

- pjevanje i sviranje - intonacija, ritam, mjera - osnove glazbene pismenosti ( 4. razred) - osnove glazbene umjetnosti ( 5.-8. razreda) - slušanje

ODLIČAN (5) - učenik ima izrazitih sposobnosti i interesa za predmet - osjećaj za ritam razvijen - pjesme poznaje u potpunosti i interpretira točno ( tekst ) - aktivan u slušanju glazbe i ostalim oblicima rada - pjeva solo uz pratnju instrumenta i uz pomoć udžbenika, te vrlo lijepo muzicira - u pjevanju primjenjuje zadani tempo, dinamiku i mjeru - reproducira ritam bez pogreške - osobito dobro pamti i prepoznaje skladbe za slušanje i točno analizira - prepoznaje pojmove s područja glazbenih oblika, vrsta i stvaralaštva glazbe kao što su: - VOKALNA, INSTRUMENTALNA I VOKALNO-INSTRUMENTALNA GLAZBA, NARODNA GLAZBA,

GLASOVI PO SPOLU I VRSTI NABROJATI, VRSTE ZBOROVA, GLAZBENO-SCENSKA DJELA, SIMFONIJSKI ORKESTAR VRSTE GLAZBALA ( vrijedi za učenike od 5. – 8. razreda )

- učenici 4. razreda – OSNOVE GLAZBENE PISMENOSTI ( note po vrijednosti, pojam tempa i dinamike, vrste mjera, znakovlje, 4 bitnih skladatelja iz skladbi koje smo slušali, prepoznati osnovne instrumente vizualno i neke slušno po dogovoru s učiteljem.)

- dopuštena mala oscilacija u intonaciji

VRLO DOBAR ( 4 ) - razvijenog interesa, osjećaj za ritam i sposobnosti - melodijski relativno točno pjeva ali mogao bi biti sigurniji u tekstu pjesama - prepoznaje neke slušne skladbe - pjesme pjeva uz pomoć instrumenta i udžbenika - primjenjuje upute za izražajnu izvedbu skladbe - uglavnom samostalno pjeva uz pratnju instrumenta - prepoznaje neke osnovne pojmove iz glazbene pismenosti 4. razred i glazbene umjetnosti od 5.-

8. razreda iz gore navedenih stavki uz malu pomoć učitelja - služi se jednostavnim ritmovima bez većih pogrešaka - pri analizi slušanih skladbi ponekad varira - pažljiv na satu, ali ima i oscilacija u radu - dopuštena malo veća oscilacija u intonaciji

Page 10: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

DOBAR ( 3 ) - interes i sposobnost za predmet ponekad promjenjiv - može ritmički i ponekad melodijski pjevati pjesme, ali je nesiguran u tekst - iziskuje veću pomoć učitelja i često poticanje - pjeva uz pomoć udžbenika i instrumenta samostalno, ali je ponekad potrebna pomoć učitelja - analiza slušnih primjera treba biti pažljivije urađena ili slušana - nastoji primijeniti upute pravilnog pjevanja ( tempo, dinamika i ritam ) - pri prepoznavanju glazbenih pojmova iz gore navedenih sastavnica gl. pismenosti, gl. vrsta iz

gore navedenih sastavnica iziskuje pomoć učitelja - aktivnost na satu promjenjiva - ponekad treba razvijati veći interes za slušanje određenih skladbi, te potreba za većom

koncentracijom - dopuštene su veće oscilacije u intonaciji i pomoć učitelja

DOVOLJAN ( 2 ) - potrebno je pokazati veći interes i odgovornost u radu - često nema pribor za rad - teže se uključuje i prati nastavne sadržaje, iako voli pjevati pjesme - učestalo iziskuje poticaj učitelja - pjeva pjesme po odabiru uz pomoć udžbenika, instrumenta i učitelja - kod pjevanja ima poteškoća s tekstom, ritmom i intonacijom - veća odstupanja intonativna su dopuštena - rabi jednostavne ritmove uz pomoć učitelja - prepoznaje vrlo malo pojmova s područja gl. pismenosti, gl. umjetnosti iz gore navedenih

sastavnica

NEDOVOLJAN (1) - uvijek iziskuje poticaj učitelja - ne prepoznaje pojmove s podrčja glazbene pismenosti - nikad ne pokazuje interes i odgovornost u radu - ne sudjeluje u bilo kakvom obliku rada

NA ZAKLJUČNU OCJENU UTJEČU I: RADNE NAVIKE, TEMELJITOST, USTRAJNOST U RADU, DISCIPLINIRANOST, SAMOSTALNOST U RADU, KONCENTRACIJA NA RAD, MARLJIVOST I IZRAŽAVANJE. Zaključna ocjena izvodi se u pravilu iz aritmetičke sredine svih upisanih ocjena u Imenik učenika, ali ona ne mora nužno biti aritmetička sredina. Učeniku će biti zaključena ocjena veća od aritmetičke sredine ako je on, na osnovu praćenja i bilježaka u Imeniku, pokazao znatan napredak u radu.

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA Učenici s posebnim potrebama vrednuju se sukladno članku 5. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Prisustvo i pojava ovih elemenata kod učenika potvrđuje uspješnu realizaciju odgojno-obrazovnih ciljeva nastave glazbene kulture.

Page 11: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

ODLIČAN (5) Programski sadržaji usvojeni u potpunosti. Učenik nema nikakvih poteškoća u savladavanju motoričkih zadataka, a tehnička izvedba je izuzetna. Motoričko znanje primjenjuje u svim situacijama, na pravilan način. Učenik je izuzetno pedantan, savjestan i precizan te stalno brine o kvaliteti svoga rada. VRLO DOBAR (4) Programski sadržaji usvojeni gotovo u potpunosti. Učenik nema poteškoća u savladavanju motoričkih zadataka, a tehnička izvedba nije na očekivanoj razini. Motoričko znanje primjenjuje uz male korekcije. Učenik izvršava zadatke koji ne prelaze njegove mogućnosti. Traži pomoć kad mu je potrebna. Rado ispunjava zadatke, sluša pažljivo i surađuje u radu. DOBAR (3) Programski sadržaji usvojeni većim dijelom. Učenik s malim poteškoćama svladava motoričke zadatke, a tehnička izvedba mu je površna i nesigurna. Treba pomoć. Primjena znanja teško izvediva. Učenik nema dovoljno strpljenja, zadovoljava se djelomičnim rezultatima, kod poteškoća odustaje. DOVOLJAN (2) Programski sadržaji usvojeni djelomično. Učenik s velikim poteškoćama svladava motoričke zadatke. Primjena znanja jako loša. Učenik je površan, nezainteresiran, neuredan, ne brine o kvaliteti svog rada. NEDOVOLJAN (1) Programski sadržaji nisu usvojeni. Učenik ne može izvesti zadatak, niti na učiteljev poticaj i asistenciju. Pasivan je, niti na poticaj se ne uključuje u rad. Ne želi raditi kada je potrebno uložiti trud kako bi postigao rezultate za koje ima predispozicije i sposobnosti. ZAKLJUČNA OCJENA izvodi se, u pravilu, iz aritmetička sredine svih ocjena i elemenata praćenja. Ocjena ne mora biti rezultat aritmetičke sredine, već može biti i poticajna. Na zaključnu ocjenu utječu i radne navike, temeljitost, ustrajnost i samostalnost u radu.

ENGLESKI JEZIK od 1. do 4. razreda (redovna nastava, izborna nastava) – UČITELJ/ICE ZLATKO BRCKO, NADA IVANKOVIĆ I MARIJA ŠINDIJA

1. Elementi ocjenjivanja:

1. Slušanje

2. Čitanje

3. Usmeno izražavanje

4. Pisano izražavanje

5. Aktivnost (zalaganje) i odnos prema radu

Page 12: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

2. Zaključna ocjena

3. Učenici s posebnim potrebama

1. Slušanje

OCJENA MJERILA

odličan Učenik razumije upute učitelja ako ovaj govori polako i razgovjetno te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik točno odgovara na pitanja, točno ponavlja odslušano i rješava zadatke razumijevanja teksta. Prijevod riječi/rečenica je točan, te u cijelosti razumije jezičnu poruku.

vrlo dobar Učenik razumije upute učitelja uz manje poteškoće ako ovaj govori polako i razgovjetno te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik uglavnom točno odgovara na postavljena pitanja, i uglavnom točno ponavlja odslušano i rješava zadatke razumijevanja teksta. Uglavnom točno prevodi rečenice te razumije jezičnu poruku.

dobar Učenik razumije upute učitelja uz veće poteškoće ako ovaj govori polako i razgovjetno te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik sporije i uz pomoć učitelja odgovara na postavljena pitanja i ponavlja odslušano te uz učiteljevu pomoć rješava zadatke razumijevanja teksta i djelomično razumije jezičnu poruku.

dovoljan

Učenik jedva razumije upute učitelja ako ovaj govori polako i razgovjetno, te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik razumije samo dijelove teksta, djelomično i uz učiteljevu pomoć ponavlja odslušano, te sporije i uz učiteljevu pomoć odgovara na više od pola postavljenih pitanja. Uz učiteljevu pomoć djelomično rješava zadatke razumijevanja, a točno prevodi samo kratke dijelove rečenice.

nedovoljan Učenik uopće ne razumije upute učitelja, čak i ako ovaj govori polako i razgovjetno, te koristi

poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik ne razumije tekst, te ni uz pomoć učitelja ne odgovara na pitanja, čak ni kratko, ne povezuje riječi i njihovo značenje, te ni uz uz učiteljevu pomoć ne uspijeva prevesti niti kratke, jednostavne rečenice, ni dijelove teksta.

Napomena: Ocjena nedovoljan (1) ne odnosi se na 1.razred zbog naglaska na motivaciji pa su sukladno tome takvi i kriteriji ocjenjivanja. U 1.razredu posebno se cijeni aktivnost, zalaganje i interes za predmet.

Page 13: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

2. Čitanje OCJENA MJERILA odličan Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita tečno bez grešaka. vrlo dobar Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita tečno uz manje greške. dobar Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita s dosta grešaka i uz pomoć učitelja. dovoljan Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita s puno grešaka čak i uz stalnu pomoć učitelja. nedovoljan Ne zna pročitati obrađeni i uvježbani tekst. 3. Usmeno izražavanje

OCJENA MJERILA

odličan Učenik točno odgovara na pitanja uz obrađeni i uvježbani tekst te se služi naučenim riječima i zna oblikovati rečenice vezano za obrađene teme.

vrlo dobar Učenik usmeno koristi jezik u svim gore navedenim situacijama, ali ponekad griješi u odabiru riječi, gramatici te slaganju rečenica. Nakon upozorenja učitelja, sposoban je ispraviti pogreške.

dobar Učenik za gore navedene situacije koristi samo dijelove rečenice i potrebna mu je pomoć učitelja.

dovoljan Učenik koristi jezik u gore navedenim situacijama koristeći kratke odgovore i samo je uz stalnu pomoć učitelja u mogućnosti reči nešto na stranom jeziku.

nedovoljan Učenik ne koristi strani jezik u gore navedenim situacijama. Izgovor mu je loš, netočan. 4. Pisano izražavanje Tijekom školske godine pišu se 4 velike pisane provjere znanja te po potrebi više kraćih provjera znanja (kao, na primjer, diktat u 4. razredu). Sve su provjere planirane i najavljene. Velike se provjere pišu nakon pojedinih obrađenih i uvježbanih nastavnih cjelina. One mogu biti kombinacija razumijevanja pisanog ili auditivnog teksta, provjera vokabulara, jednostavnih gramatičkih struktura ili pisanog izražavanja, diktati i slično.

OD (%) DO (% ) OCJENA

0% 49% Nedovoljan (1)

50 % 60 % Dovoljan (2)

61 % 79 % Dobar (3)

80 % 90 % vrlo dobar (4)

91 % 100 % Odličan (5)

Page 14: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

5. Aktivnost (zalaganje) i odnos prema radu Učenikova aktivnost (zalaganje), kao i nedostatak aktivnosti (zalaganja), prati se i može se opisno i/ili brojčano ocijeniti na svakome satu. To će se evidentirati u rubrici Odnos prema radu (najniža, „slobodna“ rubrika u Imeniku). Ukoliko je ocjena brojčana (1-5), bit će upisana u rubriku s ocjenama u Imeniku, te biti popraćena odgovarajućim opisom u rubrici namijenjenoj za bilješke o praćenju učenika. Ocjena iz odnosa prema radu utjecat će na završnu ocjenu. Od učenika se očekuje pristojno ponašanje tijekom sata, te neometanje nastave. Učenici trebaju redovito nositi pribor za rad. Učenici trebaju redovito pisati domaću zadaću, što će se i provjeravati. Treća nenapisana zadaća (evidentirana kao minus (-) i upisana pokraj kratice DZ, ima za posljedicu brojčanu ocjenu nedovoljan (1) u rubrici za Pisano izražavanje u Imeniku. Učenik može ispraviti (tj. poništiti) minus (–) tako da naknadno u narednom tjednu napiše domaću zadaću koju je propustio napisati. Napomene: Prvi razred U prvom razredu se pišu četiri pisane provjere znanja, dvije u prvom polugodištu te dvije u drugom polugodištu. Učenici uglavnom povezuju slike s riječima, crtaju prema zadanim uputama. U usmenim odgovorima se očekuje razumijevanje riječi i kratkih jednostavnih rečenica te služenje njima. Naglasak je na motivaciji pa su takvi i kriteriji ocjenjivanja. Posebno se cijeni aktivnost, zalaganje i interes za predmet koji će se ocijeniti brojčano i/ili opisno prema kriterijima navedenim u rubrici Aktivnost (zalaganje) i odnos prema radu.

Četvrti razred (redovna i izborna nastava) U svakom polugodištu pišu se po dvije veće pisane provjere znanja te, eventualno, kraći diktati ili neke druge kraće provjere znanja. Diktati se najavljuju najmanje 5 radnih dana unaprijed, a sastoje se od 3 čitanja teksta s oko 30-tak do 40-tak riječi. Diktat sadrži učeniku poznate obrađene leksičke i gramatičke strukture. Kriterij ocjenjivanja naveden je u tablici koja slijedi. Naglasak je na motivaciji za učenje stranog jezika pa su takvi i kriteriji ocjenjivanja. Posebno se cijeni aktivnost (zalaganje) i interes za predmet koji će se ocijeniti brojčano i/ili opisno prema kriterijima navedenima u odjeljku Aktivnost (zalaganje) i odnos prema radu. Kriterij ocjenjivanja za diktate (broj grešaka)

OD DO OCJENA

19 nadalje Nedovoljan (1)

13 18 Dovoljan (2)

7 12 Dobar (3)

4 6 vrlo dobar (4)

0 3 Odličan (5)

Page 15: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

2. Zaključna ocjena Zaključna je ocjena iz nastavnog predmeta izraz postignute razine učenikovih kompetencija u nastavnom predmetu/području, rezultat ukupnog procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja.

Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena tj. može biti veća od aritmetičke sredine upisanih ocjena osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu. Također ocjena iz odnosa prema radu (sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća i donošenje pribora) utjecat će na završnu ocjenu osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu i/ili to zaslužuje s obzirom na njegov odnos prema radu. 3. Učenici s posebnim potrebama Sukladno Pravilniku o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju učenik s posebnim potrebama svladava nastavni program prema utvrđenoj razini teškoće, odnosno prema redovnom nastavnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka ili prema prilagođenom programu. Prilagođeni program iz članka 4. ovog pravilnika je program primjeren osnovnim karakteristikama teškoće u djeteta, a u pravilu pretpostavlja smanjivanje intenziteta i ekstenziteta pri izboru nastavnih sadržaja obogaćenih specifičnim metodama, sredstvima i pomagalima. Prilagođeni program izrađuje učitelj u suradnji s defektologom odgovarajuće specijalnosti. Ispitivanje, kao i ostali postupci, ovisi o učenikovim sposobnostima i mogućnostima i mogućim načinima komuniciranja i izražavanja (usmeno, pismeno, gestovno, izradbom nekog rada i sl.). Načini i oblici provjeravanja bit će primjereni učeniku i njegovim specifičnostima, djelovat će afirmativno i poticajno na učenika, kako bi kvalitetno iskoristili očuvane sposobnosti i razvili nove.

Page 16: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

ELEMENTI I KRITERIJI OCJENJIVANJA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA

Od 1. do 4. razreda Učiteljice: Kristine Petrušić, Marija Šindija i Vesna Grubišić

Elementi ocjenjivanja:

1.Slušanje

2. Čitanje

3. Usmeno izražavanje

4. Pismeno izražavanje

5. Aktivnost i odnos prema radu

1. Slušanje OCJENA KRITERIJ

odličan Učenik razumije upute učitelja ako ovaj govori polako i razgovijetno te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik točno odgovara na pitanja i rješava zadatke razumijevanja teksta. Prijevod riječi/rečenica je točan, te razumije jezičnu poruku.

vrlo dobar Učenik razumije upute učitelja uz manje poteškoće ako ovaj govori polako i razgovijetno te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik uglavnom (više od 77%) točno odgovara na postavljena pitanja, i rješava zadatke razumijevanja teksta, uglavnom točno prevodi rečenice te razumije jezičnu poruku.

dobar Učenik razumije upute učitelja uz veće poteškoće ako ovaj govori polako i razgovijetno te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik sporije, ali uz pomoć nastavnika točno odgovara na postavljena pitanja (više od 64%), uz nastavnikovu pomoć rješava zadatke razumijevanja teksta i samo djelomično razumije jezičnu poruku.

dovoljan Učenik jedva razumije upute učitelja ako ovaj govori polako i razgovijetno, te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik razumije samo dijelove teksta, sporije i uz nastavnikovu pomoć točno odgovara na više od pola postavljenih pitanja (više od 51%), uz učiteljevu pomoć djelomično rješava zadatke razumijevanja, a točno prevodi samo kratke dijelove rečenice.

Page 17: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

nedovoljan

Učenik uopće ne razumije upute učitelja, čak i ako ovaj govori polako i razgovijetno, te koristi poznati fond riječi. Nakon čitanja/ slušanja obrađenog i uvježbanog teksta učenik ne razumije tekst, te ni uz pomoć učitelja ne odgovara na pitanja (više od 51%), čak ni kratko , ne povezuje riječi i njihovo značenje, te ni uz uz učiteljevu pomoć ne uspijeva prevesti niti kratke, jednostavne rečenice, ni dijelove teksta.

2. Čitanje odličan Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita tečno bez grešaka. vrlo dobar Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita tečno uz manje greške. dobar Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita s dosta grešaka i uz pomoć učitelja. dovoljan Obrađeni i uvježbani tekst učenik čita s puno grešaka čak i uz stalnu pomoć učitelja. nedovoljan Ne zna pročitati obrađeni i uvježbani tekst. 3.Usmeno izražavanje OCJENA KRITERIJ

odličan Učenik točno odgovara na pitanja uz obrađeni i uvježbani tekst te se služi naučenim riječima i zna oblikovati najjednostavnije rečenice vezano za obrađene teme.

vrlo dobar Učenik usmeno koristi jezik u svim gore navedenim situacijama, ali ponekad griješi u odabiru riječi, gramatici te slaganju rečenica. Nakon upozorenja nastavnika, sposoban je ispraviti pogreške.

dobar Učenik za gore navedene situacije koristi samo dijelove rečenice i potrebna mu je pomoć učitelja.

Page 18: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

dovoljan Učenik koristi jezik u gore navedenim situacijama koristeći kratke odgovore i samo je uz stalnu pomoć učitelja u mogućnosti reči nešto na stranom jeziku.

nedovoljan Učenik ne koristi strani jezik u gore navedenim situacijama. Izgovor mu je loš, nerazumljiv.

4.Pismeno izražavanje Tijekom školske godine pišu se 4 velike pismene provjere znanja te po potrebi više kraćih provjera znanja. Sve su provjere planirane i najavljene. Velike se provjere pišu nakon 2 do 3 obrađene i uvježbane nastavne cjeline. One mogu biti kombinacija razumijevanja pisanog ili auditivnog teksta, provjera vokabulara, jednostavnih gramatičkih struktura ili pismenog izražavanja U pismenoj provjeri ocjenjuju se i pravopisne greške, a ocjena je rezultat postignutog broja bodova.

OD% DO% OCJENA

40 60 dovoljan 60 75 dobar 75 90 vrlo dobar 90 100 odličan

5. Aktivnost i odnos prema radu Učenikova aktivnost, kao i nedostatak aktivnosti, prati se i može se opisno ili brojčano ocijeniti na svakom satu. Zaključna ocjena nije lošija od aritmetičke sredine, no može biti i bolja budući da na nju utječe opisna cjena iz zalaganja i odnosa prema radu. Od učenika se očekuje pristojno ponašanje tijekom sata, te ne ometanje nastave. Učenici trebaju redovito pisati domaću zadaću, što će se provjeravati i evidentirati na svakom satu. Učenici trebaju redovito nositi pribor za rad. Napomena: Prvi razred. Navedeni kriteriji prilagođavaju se uzrastu i usvojenom znanju učenika. U prvom razredu se pišu samo dvije pisane provjere u drugom polugodištu. Učenici uglavnom povezuju slike s riječima, crtaju prema zadanim uputama. U usmenom se očekuje razumijevanje riječi i malih rečenica te služenje njima. Naglasak je na motivaciji pa su takvi i kriteriji ocjenjivanja. Posebno se cijeni aktivnost, zalaganje i interes za predmet.

Četvrti razred (izborni) U prvom polugodištu se piše samo jedna pisana provjera budući da učenici tek počinju učiti str. jezik. Naglasak je na motivaciji pa su takvi i kriteriji ocjenjivanja. Posebno se cijeni aktivnost, zalaganje i interes za predmet.

Page 19: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

Kod vrednovanja učenika s posebnim potrebama posebna pozornost pridaje se odredbama čl.5 Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

VREDNOVANJE UČENIKA IZ VJERONAUKA (VJEROUČITELJICE IVA SKELIN I SILVIJA FILIPAJ)

A. OCJENUJU SE SLJEDEĆI ELEMENTI: znanje zalaganje stvaralačko izražavanje kultura međusobne komunikacije B. NAČINI PRAĆENJA I PROVJERAVANJA UČENIKA OPISNO PRAĆENJE UČENIKA: interesi motivacija postignuća u usvajanju sadržaja odnos prema radu i postavljenim zadacima odnos prema odgojnim vrijednostima ZNANJE

usvojenost programskih sadržaja učenik se usmeno ispituje dva puta u polugodištu, bez najave, najviše 7 minuta po

učeniku ako se učenik sam javi odgovarati, bit će mu omogućeno

oblici usmene provjere su: odgovori na pitanja, samostalno izlaganje (prezentacije, plakati) i učenički projekti

pismene provjere se ne provode

ZALAGANJE:

sudjelovanje u nastavnom procesu redovitost donošenja pribora za rad pisanje domaćih uradaka urednost i točnost rješavanja radne bilježnice i bilježnice/pisanke samoinicijativno uključivanje u rad na učeničkim projektima vjeroučitelji/ce redovito prate zalaganje učenika po navedenim elementima i zapažanja

bilježe u rubriku bilježaka u Imenik (uz opisno praćenje učenici za ispunjene obaveze dobivaju plus, a neispunjene minus)

Page 20: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

STVARALAČKO IZRAŽAVANJE : pismeno izražavanje (literarni radovi, stvaranje stripa ili slikovnice, referati i dr.) usmeno izražavanje (scenski prikaz, igrokaz, aktualizacija nastavne jedinice) likovno izražavanje (likovni prikaz neke teme) glazbeno izražavanje stvaralačko izražavanje opisno se prati u rubrici bilježaka, na temelju čega učenik dobiva

brojčanu ocjenu u rubrici ocjenjivanja

KULTURA MEĐUSOBNE KOMUNIKACIJE:

verbalno komunicirati prema prihvaćenim pravilima uljudne komunikacije (pristojan rječnik) slušati druge učenike i vjeroučitelja/cu poštivanje i uvažavanje različitosti mišljenja u raspravama kulturno i argumentirano braniti svoje stavove poštivanje drugih učenika i vjeroučitelja/ce kultura međusobne komunikacije učenika opisno se prati u rubrici bilježaka (datum, opis

ponašanja, za primjerenu komunikaciju plus, neprimjerenu minus), na temelju čega učenik dobiva brojčanu ocjenu u rubrici ocjenjivanja

C. KRITERIJI OCJENJIVANJA

a) ZNANJE: ODLIČAN

1. u potpunosti je usvojio nastavne sadržaje, 2. u potpunosti ih razumije, samostalno i uspješno objašnjava i izlaže 3. povezuje naučeno, proširuje vlastitim iskustvom te uspješno primjenjuje u životnim situacijama.

VRLO DOBAR

1. usvojio je većinu nastavnih sadržaja 2. razumije ih, objašnjava i izlaže uglavnom samostalno uz povremeno postavljanje potpitanja 3. povezuje naučeno te uspješno primjenjuje u životnim situacijama

DOBAR

1. usvojio je osnovne nastavne sadržaje, uglavnom ih razumije i objašnjava uz pomoć vjeroučitelja, 2. djelomično povezuje i primjenjuje stečena znanja

DOVOLJAN

1. djelomično je usvojio nastavne sadržaje, reproducira ih uz znatnu pomoć vjeroučitelja 2.otežano povezuje i primjenjuje naučeno

Page 21: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

NEDOVOLJAN 1. nije usvojio nastavne sadržaje ni na razini prepoznavanje 2. ne povezuje i ne primjenjuje naučeno.

b) ZALAGANJE: ODLIČAN

1. učenik je zainteresiran za rad 2. vrijedan, samostalan i redovito prati nastavni rad

VRLO DOBAR

1. često ima pozitivan odnos prema radu 2. odgovoran, savjestan i samostalan u izvršavanju radnih obaveza, iako ga je ponekad potrebno

poticati na suradnju. DOBAR

1. povremeno radi 2. neredovito nosi pribor i ponekad ne sudjeluje u nastavnom procesu.

DOVOLJAN

1. potrebno je često poticati i usmjeravati pozornost na rad i sadržaje 2. potreban je poticaj za intenzivnije uključivanje u nastavni proces.

NEDOVOLJAN

1. potreban je stalan poticaj i često usmjeravanje pozornosti na rad i sadržaje 2. gotovo nikad ne nosi pribor.

c) STVARALAČKO IZRAŽAVANJE: ODLIČAN

- kreativan, sudjeluje u svim oblicima rada (pismenom, usmenom, likovnom i glazbenom izražavanju)

VRLO DOBAR

- često sudjeluje u pismenom, usmenom, likovnom i glazbenom izražavanju, ponekad traži pomoć vjeroučitelja

DOBAR

- ponekad sudjeluje u radu, uz dodatne poticaje vjeroučitelja DOVOLJAN

- rijetko sudjeluje u radu, odustaje od zadatka i izbjegava bilo kakav oblik izražavanja NEDOVOLJAN

- nikad ne sudjeluje u bilo kakvom obliku izražavanja, niti uz poticaje vjeroučitelja

Page 22: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

d) KULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA: ODLIČAN

1. verbalno komunicira prema prihvaćenim pravilima uljudne komunikacije (pristojan rječnik) 2. sluša druge učenike i vjeroučitelja/cu 3. poštuje i uvažava različitosti mišljenja 4. u raspravama kulturno i argumentirano braniti svoje stavove 5. poštuje druge učenike i vjeroučitelja/cu

VRLO DOBAR

1. uglavnom verbalno komunicira prema prihvaćenim pravilima uljudne komunikacije (pristojan rječnik)

2. uglavnom sluša druge učenike i vjeroučitelja/cu 3. uglavnom poštuje i uvažava različitosti mišljenja 4. u raspravama uglavnom kulturno i argumentirano brani svoje stavove 5. uglavnom poštuje druge učenike i vjeroučitelja/cu

DOBAR 1. povremeno verbalno komunicira prema prihvaćenim pravilima uljudne komunikacije

(pristojan rječnik) 2. povremeno sluša druge učenike i vjeroučitelja/cu 3. povremeno poštuje i uvažava različitosti mišljenja 4. u raspravama povremeno kulturno i argumentirano brani svoje stavove 5. povremeno poštuje druge učenike i vjeroučitelja/cu

DOVOLJAN

1. rijetko verbalno komunicira prema prihvaćenim pravilima uljudne komunikacije (pristojan rječnik)

2. rijetko sluša druge učenike i vjeroučitelja/cu 3. rijetko poštuje i uvažava različitosti mišljenja 4. rijetko u raspravama kulturno i argumentirano brani svoje stavove 5. rijetko poštuje druge učenike i vjeroučitelja/cu

NEDOVOLJAN

1. vrlo rijetko verbalno komunicira prema prihvaćenim pravilima uljudne komunikacije (pristojan rječnik)

2. vrlo rijetko sluša druge učenike i vjeroučitelja/cu 3. vrlo rijetko poštuje i uvažava različitosti mišljenja

Page 23: HRVATSKI JEZIK - os-dtadijanovica-zg.skole.hros-dtadijanovica-zg.skole.hr/upload/os-dtadijanovica-zg/images/static3/1135/File/... · slijedu misli; u pisanom izražavanju česte su

4. vrlo rijetko u raspravama kulturno i argumentirano braniti svoje stavove 5. vrlo rijetko poštuje druge učenike i vjeroučitelja/cu

KRITERIJI ZAKLJUČIVANJA OCJENA U VJERONAUČNOJ NASTAVI Zaključna ocjena izvodi se u pravilu iz aritmetičke sredine svih upisanih ocjena u Imenik učenika, ali ona ne mora nužno biti aritmetička sredina. Učeniku će biti zaključena ocjena veća od aritmetičke sredine ako je on, na osnovu praćenja i bilježaka u Imeniku, pokazao znatan napredak u radu, posebno u elementima ocjenjivanja Zalaganje i Stvaralačko izražavanje. DJECA S POSEBNIM POTREBAMA Učenici s posebnim potrebama vrednuju se sukladno članku 5. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.