of 32 /32
HRV B IK-1 D-S011 1 HRVATSKI JEZIK osnovna razina KNJIŽEVNOST I JEZIK ispitna knjižica 12 HRVB.11.HR.R.K1.32 0285 HRV B IK-1 D-S011.indd 1 24.1.2012 9:12:50

Hrvatski jezik - Index.hr · PDF fileHRV B IK-1 D-S011 1 Hrvatski jezik osnovna razina KNJIŽEVNOST I JEZIK ispitna knjižica 12 HRVB.11.HR.R.K1.32 0285 HRV B IK-1 D-S011.indd 1 24.1.2012

 • Author
  vuliem

 • View
  230

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Hrvatski jezik - Index.hr · PDF fileHRV B IK-1 D-S011 1 Hrvatski jezik osnovna razina...

 • HRV B IK-1 D-S011

  1

  Hrvatski jezikosnovna razina

  KNJIEVNOST I JEZIKispitna knjiica

  12

  HRVB.11.HR.R.K1.32

  0285

  HRV B IK-1 D-S011.indd 1 24.1.2012 9:12:50

 • HRV B IK-1 D-S011

  2

  Hrvatski jezik

  99

  Praz

  na st

  rani

  ca

  HRV B IK-1 D-S011.indd 2 24.1.2012 9:12:50

 • HRV B IK-1 D-S011

  3

  99

  OPA UPUTA

  Pred Vama su ispitni materijali prvog dijela ispita iz Hrvatskog jezika kojim se ispituje knjievnost i jezik.Za rjeavanje prvog dijela ispita predvieno je 80 minuta bez stanke.Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.

  Ispit se sastoji od 72 zadatka. Prva 52 zadatka ispituju razumijevanje teksta, poznavanje cjelovitih djela iz kojih su navedeni tekstovi, povijest knjievnosti i teoriju knjievnosti.Posljednjih 20 zadataka ispituje znanje jezika.

  U ovome se ispitu nalaze tri vrste zadataka: zadatci viestrukog izbora zadatci viestrukog izbora s dopunjavanjem zadatci povezivanja.

  Pozorno proitajte sve upute za rjeavanje koje se nalaze ispred svake skupine zadataka.

  Odgovore upiite na predvieno mjesto desno od zadataka u ispitnoj knjiici i obvezno ih prepiite na list za odgovore.Kada rijeite ispit, provjerite svoje odgovore.Nakon toga provjerite jeste li sve odgovore tono prepisali na list za odgovore.

  elimo Vam puno uspjeha!

  Ova ispitna knjiica ima 32 stranice, od toga 3 prazne.

  Nain popunjavanja lista za odgovore

  Dobro LoeIspravljanje pogrjenog unosa

  HRV B IK-1 D-S011.indd 3 24.1.2012 9:12:51

 • HRV B IK-1 D-S011

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  00

  I. Knjievnost

  zadatci vezani za polazni tekst

  Zadatci viestrukog izbora

  Sljedeih 40 zadataka vee se za osam polaznih tekstova. Nakon svakog od osam ponuenih tekstova slijedi po pet zadataka viestrukog izbora. U zadatcima viestrukog izbora od vie ponuenih odgovora samo je jedan odgovor toan. Odredite toan odgovor i obiljeite ga znakom X s desne strane u ispitnoj knjiici. Odgovore obvezno prepiite na list za odgovore.

  Prvi tekst

  Silvije Strahimir Kranjevi, Eli! Eli! Lam azvtani?!

  Na Golgoti je umro a za kog je izdno? Je l pala rtva ova il kasno ili rano? Na Golgoti je umro i svjet za to znade, Al od te rtve davne jo ploda ne imade. A krv je tekla mnoga i srce tu je stalo to nikad nije vie onako zakucalo I vjekovi su proli daleki, strani, crni, Osuila se krvca i suha jo se skvrni.

  Proetala se povijest u sramotnikoj halji,I to smo nebu blii, sve od neba smo dalji!

  HRV B IK-1 D-S011.indd 4 24.1.2012 9:12:51

 • HRV B IK-1 D-S011

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  1. to znai naslov polaznog teksta?

  a. Boe, Boe, zato si me izabrao?!B. Boe, Boe, zato si me kaznio?!C. Boe, Boe, zato si me ostavio?!D. Boe, Boe, zato si me rtvovao?!

  2. Koju Kristovu osobinu S. S. Kranjevi istie u polaznom tekstu?

  a. iskrenostB. odanostC. plemenitostD. portvovnost

  3. Koja je pjesnika figura uporabljena u sljedeem stihu? I to smo nebu blii, sve od neba smo dalji.

  a. eufemizam B. oksimoron C. paradoksD. sinegdoha

  4. Koje je znaenje sljedeeg stiha? Proetala se povijest u sramotnikoj halji,

  a. ovjeanstvo je oduvijek grijeilo.B. ovjeanstvo je oduvijek patilo.C. ovjeanstvo je uvijek bilo ponizno.D. ovjeanstvo je uvijek bilo ranjivo.

  5. U kojem je knjievnom razdoblju nastao polazni tekst?

  a. u baroku B. u moderniC. u prosvjetiteljstvu D. u realizmu

  HRV B IK-1 D-S011.indd 5 24.1.2012 9:12:51

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten Text

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

 • HRV B IK-1 D-S011

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  00

  Drugi tekst

  Dobria Cesari, U suton

  U suton, kada prve zvijezdeI prve gradske lampe sinu,Kad ljubavnik o dragoj sanja,A pijanica o svom vinu

  Ja tiho hodam pored kuaU kojima se svjetla pale;Sva zla, i nevolje, i sumnjeNajednom budu posve male.

  I smijeim se u meki suton,Od zapaljenih zvijezda svean,I osjetim dubinu svega,I da je ivot vjean vjean.

  HRV B IK-1 D-S011.indd 6 24.1.2012 9:12:51

 • HRV B IK-1 D-S011

  7

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  6. Tko je lirski subjekt u polaznom tekstu?

  a. eta koji promatra svijet oko sebeB. pijanica koji sanja o svojem vinuC. stanar koji pali svjetlo u kuiD. ljubavnik koji sanja o dragoj

  8. Koju je figuru konstrukcije pjesnik uporabio u treoj strofi?

  a. elipsuB. pleonazamC. polisindetonD. simploku

  9. Koja je poetika karakteristina za Dobriu Cesaria?

  a. poetika mistinostiB. poetika obinostiC. poetika okantnostiD. poetika zaigranosti

  7. Koji se motiv javlja u svim trima strofama?

  a. motiv ljubaviB. motiv snaC. motiv svjetlaD. motiv zvijezda

  10. U kojoj je sintagmi ostvarena sinestezija?

  a. gradske lampeB. meki sutonC. prve zvijezdeD. vjean ivot

  HRV B IK-1 D-S011.indd 7 24.1.2012 9:12:51

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

 • HRV B IK-1 D-S011

  8

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  00

  Trei tekst

  Marko Maruli, Judita

  Splete glavu kosom, vitice postavi, kontu s urehom svom vazam na se stavi. S ovom ruke spravi, ui s uerezmi, na nogah napravi izmice s podvezmi.S urehami tezmi, a mi je viditi, 85 dostojna bi s knezmi na sagu siditi; i joe hoditi na pir s kraljicami i tovana biti meu banicami.Zlatimi icami sjahu se poplitci, a trepetljicami zvonjahu uvitci; 90 stahu zlati cvitci po svioni sviti, razlici, ne ritci po skutih pirliti,svitlo arljeniti ja rubin na parstih, cafir se modriti, bilit na rukavih biser i na bustih, i sve od zlatih plas 95 sjati se na bedrih prehitro kovan pas.

  HRV B IK-1 D-S011.indd 8 24.1.2012 9:12:51

 • HRV B IK-1 D-S011

  9

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  15. Koje je boje prsten na Juditinoj ruci?

  a. bijeleB. crveneC. modreD. zlatne

  11. Zato se Judita uljepava?

  a. jer odlazi zavesti neprijateljskog vouB. jer se priprema za mukarca kojeg voliC. jer eli ljepotom nadmaiti druge eneD. jer se sprema otii na dvorski bal

  12. Na kojoj se tradiciji temelji opis Juditine ljepote?

  a. na antikojB. na baroknojC. na petrarkistikoj D. na romantiarskoj

  13. U kojem je stihu rije o auditivnim podraajima?

  a. Zlatimi icami sjahu se poplitci, B. a trepetljicami zvonjahu uvitci; C. svitlo arljeniti ja rubin na parstih, D. sjati se na bedrih prehitro kovan pas.

  14. ime je Judita u polaznom tekstu izjednaena s kraljicami i banicami?

  a. bogatstvom B. dostojanstvom C. izgledomD. ugledom

  HRV B IK-1 D-S011.indd 9 24.1.2012 9:12:51

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

  MihaelaTypewritten TextX

 • HRV B IK-1 D-S011

  10

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  00

  etvrti tekst

  Antun Gustav Mato, Kip domovine leta 188*

  Kada se ueprtljie Zagrepani radi onijeh grbova na zgradi dravne financije, zovne usplahirena vlast u pomo vojsku. ()

  Soldati ideju, beimo! Nedem, makar fratri padali! Ali, Pepica, draga, lublena Pepica Nedem, Jokec, nedem! Kaj mi moreju ovi grintavci? Ja nis ni kriva!

  () Poslije nekoliko sati jedva nae potovani Pogai svoju enu.

  () Nebavac Pogai zapuca zdvojno prstima, udari se tronokom po elu, stane Pepicu podizati na

  noge i pipati joj srce. No Pepiino je junako srce stalo da se malo odmori. I zlosrenik otri u najbliu rakijanicu i baci u kljun itav poli rakije.()

  I nju i njega zakopae kriom kriom, dragi itaoe, kriom

  HRV B IK-1 D-S011.indd 10 24.1.2012 9:12:51

 • HRV B IK-1 D-S011

  11

  Hrvatski jezikKnjievnost i jezik

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  01

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  a.

  B.

  C.

  D.

  16. to znai sljedea reenica? Kada se ueprtljie Zagrepani

  a. Kada se razbjeae ZagrepaniB. Kada se obradovae ZagrepaniC. Kada se pobunie ZagrepaniD. Kada se zbunie Zagrepani

  17. Zato Pepica ne eli pobjei sa svojim muem?

  a. Prkosno eli obraniti svoja prava.B. Glasno eli privui panju.C. eli uvrijediti fratre.D. eli mu se inatiti.

  20. Koja je, s obzirom na naslov, ideja djela u cjelini?

  a. prikaz stanja hrvatskog narodaB. prikaz idilinog ivota graanaC. prikaz maarskih vojnikaD. prikaz branih odnosa

  18. Koja je stilska figura uporabljena u sljedeoj reenici? No Pepiino je junako srce stalo da se malo odmori.

  a. eufemizamB. hiperbolaC. paradok