of 98 /98

Click here to load reader

HRVATSKI JEZIK viša razina KNJIŽEVNOST I JEZIK

Embed Size (px)

Text of HRVATSKI JEZIK viša razina KNJIŽEVNOST I JEZIK

 • HRVATSKIJEZIKviarazina

  Rezultatidravnemature2010.

 • Deskriptivnastatistikaukupnogrezultata

  PARAMETAR VRIJEDNOST

  N 21207

  k 91

  M 113,0

  St. pogrekamjerenja 5,85

  Medijan 115

  Mod 117

  St.devijacija 18,50

  Raspon 159

  Minimum 0

  Maksimum 159

  Percentili 25 101

  50 115

  75 126

  Cronbachov 0,90

 • Deskriptivnastatistikaukupnogrezultata

 • Pragoviocjenaipostotakuenikakojisudobilipojedinuocjenu

  1 2 3 4 5

  Prag 42 88 121 141

  % 1,44 12,78 51,62 29,93 4,23

 • 1. faktor: 11 %

 • Teinazadatka Rednibroj zadatka

  Vrloteak(0 0,2) 10, 44,62

  Teak(0,21 0,4) 38,47,51

  Srednjeteak(0,41 0,6)

  8,12,16, 17,25,28,30,32,34,39,40,42,52,53,58,64

  Lagan(0,61 0,80) 1,4,6,7,9,14,15,19,21,22,24,26,35,36,37,43.1,43.2,43.3,43.4,43.5,46,48,54,63,65,66,

  71,72,73,75,A2,A3,A4,A5,C1,C2

  Vrlolagan(0,811) 2,3,5,11,13,18,20, 23,27,29,31,33,41,45,49,50,55,56,57,59,60,61,67,68,69,70,74,76, A1,

  B1,B2,B3,C3

 • I.Zadatciviestrukogaizbora1.Kojimpjesnikimpravcimapripadajuprviidrugitekst?

  M 0,77

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 2.topovezujetekstove?

  M 0,89

  M (O) 0,80

  ID 0,10

 • 3.Kojisuglavnimotiviutekstovima?

  M 0,83

  M (O) 0,80

  ID 0,06

 • 4.Uemuserazlikujeodnospjesnikprematemeljnomemotivu?

  M 0,75

  M (O) 0,50

  ID 0,20

 • 5.KojipjesnikioblikprepoznajeteuMatoevutekstu?

  M 0,87

  M (O) 0,90

  ID 0,37

 • 6.KakvajerimauMatoevutekstu?

  M 0,65

  M (O) 0,80

  ID 0,22

 • 7.KojustilskufiguruprepoznajeteudrugomestihudrugestrofeMatoevateksta?

  M 0,63

  M (O) 0,80

  ID 0,32

 • 8.KojustilskufiguruprepoznajeteuposljednjemstihuMatoevateksta?

  M 0,45

  M (O) 0,70

  ID 0,26

 • 9.TkoizgovaraposljednjedvijereeniceuMatoevutekstu?

  M 0,77

  M (O) 0,60

  ID 0,15

 • 10.OdkojejezinenormeMatoodstupauprvojreenici?

  M 0,14

  M (O) 0,70

  ID 0,06

 • 11.Kakosezoveimieva zbirkapjesama?

  M 0,90

  M (O) 0,90

  ID 0,30

 • 12.Odkojejezinenormeodstupaimiusvojemtekstu?

  M 0,48

  M (O) 0,70

  ID 0,17

 • 13.Kakoseostvarujeritamuimievutekstu?

  M 0,85

  M (O) 0,70

  ID 0,21

 • 14.Kojimmotivompoinjeimiev tekst?

  M 0,75

  M (O) 0,60

  ID 0,32

 • 15.Kojiseglagolskioblikjavljauposljednjihpetstihovaimieva teksta?

  M 0,69

  M (O) 0,80

  ID 0,41

 • 16.Kojejeznaenjerijeikob?

  M 0,42

  M (O) 0,80

  ID 0,15

 • 17.Kakoglasigenitivsintagmecrvenpokrov?

  M 0,42

  M (O) 0,70

  ID 0,11

 • 18.Kakosezovedjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,84

  M (O) 0,90

  ID 0,38

 • 19.Kojojknjievnojvrstipripadadjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,65

  M (O) 0,90

  ID 0,42

 • 20.Komupovijestknjievnostipripisujeautorstvodjelaizkojegajetreitekst?

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,24

 • 21.Kojimjestihomnapisanodjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,71

  M (O) 0,90

  ID 0,29

 • 22.Kakosenazivaknjievnipostupakkojiprepoznajeteutekstu?

  M 0,78

  M (O) 0,80

  ID 0,47

 • 23.Okojemdogaajugovoridjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,86

  M (O) 0,80

  ID 0,29

 • 24.ZbogegaseAhilej naljutio?

  M 0,64

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 25.ZatopjesnikAhilejevu srdbunazivapogubnom?

  M 0,48

  M (O) 0,70

  ID 0,29

 • 26.toje,premalegendi,pokrenulotemeljnidogaajokojemgovoridjelo?

  M 0,78

  M (O) 0,70

  ID 0,28

 • 27.toznaisljedeistih?

  M 0,84

  M (O) 0,60

  ID 0,19

 • 28.TkojeAtrejev sin,junacimakralj?

  M 0,47

  M (O) 0,60

  ID 0,26

 • 29.TkojeZeus?

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,30

 • 30.Kakozavravadjeloizkojegajetreitekst?

  M 0,42

  M (O) 0,60

  ID 0,30

 • 31.KojaselicakrijuizanaslovaKualutaka?

  M 0,89

  M (O) 0,70

  ID 0,24

 • 32.KojojvrstidramepripadaKualutaka?

  M 0,42

  M (O) 0,80

  ID 0,21

 • 33.TkojeautortekstaKualutaka?

  M 0,88

  M (O) 0,90

  ID 0,35

 • 34.NaemusetemeljipromjenaHelmerova raspoloenja?

  M 0,59

  M (O) 0,60

  ID 0,27

 • 35.toustrukturitekstapredstavljaNorino otkrivanjetajneprijateljiciKristini?

  M 0,61

  M (O) 0,50

  ID 0,20

 • 36.KojasintagmaizreenauprvomeodlomkuetvrtogatekstaopisujeHelmerov stavoNorinoj ljubavi?

  M 0,63

  M (O) 0,60

  ID 0,29

 • 37.toHelmer saznajeuprvomepismu?

  M 0,70

  M (O) 0,40

  ID 0,30

 • 38.tojeupismuuzrokpromjeneHelmerova raspoloenjauodnosunapoetakteksta?

  M 0,37

  M (O) 0,50

  ID 0,27

 • 39.MoeliHelmer bitiNorina istinskazatita?

  M 0,43

  M (O) 0,60

  ID 0,29

 • 40.KojareenicaizpriloenihodlomakaizrieproblemkojimsebavidjeloKualutaka?

  M 0,48

  M (O) 0,40

  ID 0,19

 • 41.Kojomsestilskomfiguromautorposluiousljedeojreenici?

  M 0,87

  M (O) 0,70

  ID 0,21

 • 42.KojinizdjelapripadaistomuknjievnomurodukaoitestKualutaka?

  M 0,41

  M (O) 0,70

  ID 0,43

 • II.Zadatakpovezivanjaisreivanja43.Autorimapridruitedjela.1.IvoVojnovi

  M 0,71

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 43.Autorimapridruitedjela.2.IvoBrean

  M 0,76

  M (O) 0,80

  ID 0,35

 • 43.Autorimapridruitedjela.3.Bertolt Brecht

  M 0,73

  M (O) 0,70

  ID 0,22

 • 43.Autorimapridruitedjela.4.EugeneIonesco

  M 0,71

  M (O) 0,70

  ID 0,35

 • 43.Autorimapridruitedjela.5.MiroslavKrlea

  M 0,72

  M (O)

  ID 0,41

 • III.Zadatciviestrukogaizbora44.Kolikojezamjenicausljedeojreenici?

  M 0,17

  M (O) 0,60

  ID 0,27

 • 45.Kolikojesureenica usljedeojreenici?

  M 0,81

  M (O) 0,60

  ID 0,17

 • 46.Kojijeglagolskioblikuporabljenusljedeojreenici?

  M 0,61

  M (O) 0,90

  ID 0,38

 • 47.KojompripovjednomtehnikomzapoinjenovelaBarakapetbe?

  M 0,24

  M (O) 0,80

  ID -0,12

 • 48.Kakvimjetonomnapisanpetitekst?

  M 0,63

  M (O) 0,80

  ID 0,33

 • 49.OemujeoduvijeksanjaogrofAxelrode?

  M 0,81

  M (O) 0,70

  ID 0,21

 • 50.tosaznajemoogrofuizsljedeereenice?

  M 0,81

  M (O) 0,70

  ID 0,33

 • 51.Kakavjebigrofov poloajuodnosunadrugeplemieiviteze upredajizahtjevazaMaltekired?

  M 0,26

  M (O) 0,50

  ID 0,22

 • 52.ZatojegrofMaksimilijanAxelrodeplakaouJeruzalemu?

  M 0,56

  M (O) 0,70

  ID 0,31

 • 53.KojejedrutveneokolnostiizbivanjasvojegadobagrofAxelrode odobravao?

  M 0,56

  M (O) 0,50

  ID 0,20

 • 54.togrofAxelrode radiunoveli?

  M 0,63

  M (O) 0,50

  ID 0,33

 • 55.TkojeglavnilikunoveliBarakapetbe?

  M 0,86

  M (O) 0,70

  ID 0,35

 • 56.KakozavravaglavnilikunoveliBarakapetbe?

  M 0,86

  M (O) 0,70

  ID 0,30

 • 57.tojetemeljneidejanoveleBarakapetbe?

  M 0,89

  M (O) 0,70

  ID 0,38

 • 58.UkojemsevremenuzbivaradnjanoveleBarakapetbe?

  M 0,41

  M (O) 0,80

  ID 0,38

 • 59.tooznauje barakaunaslovunovele?

  M 0,91

  M (O) 0,80

  ID 0,32

 • 60.KojojzbircinovelapripadanovelaBarakapetbe?

  M 0,85

  M (O) 0,80

  ID 0,43

 • 61.KakoglasigenitivjedninetituleiimenagrofMaksimilijanAxelrode?

  M 0,92

  M (O) 0,90

  ID 0,16

 • 62.Kolikoimasureenica usljedeojreenici?

  M 0,11

  M (O) 0,70

  ID 0,05

 • 63.Kojojvrstileksemapripadajuleksemigrof ivitez?

  M 0,69

  M (O) 0,70

  ID 0,18

 • 64.Kakosenazivapodcrtanastilskafigurausljedeojreenici?

  M 0,42

  M (O) 0,80

  ID 0,21

 • 65.toznaisintagmamodrakrvusljedeojreenici?

  M 0,76

  M (O) 0,80

  ID 0,35

 • 66.touponuenojleksikografskojdefinicijipredstavljaetimolokuodrednicu?

  M 0,70

  M (O) 0,80

  ID 0,26

 • IV.Zadatcialternativnogaizboranajavilojeprvovelikorazdobljetalijanskeknjievnosti(67)__________(A.200godina/B.200.godina)

  M 0,91

  M (O) 0,70

  ID 0,27

 • nakon(68)________iPetrarke.(A.Dantea/B. Dantea)

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,23

 • UsredinjicibiojepjesnikLudovico Ariostonakon(69)________,A.(1474. 1533.)/B. (1474 1533)

  M 0,93

  M (O) 0,90

  ID 0,13

 • kojijeu(70)________BijesniOrlando uprii...(A.remekdjelu/B.remekdjelu)

  M 0,88

  M (O) 0,80

  ID 0,10

 • OnotojeAriosto biouknjievnosti,tojeuglazbibio(71)________Josquin Des Pres (A.flamanac/B.Flamanac)

  M 0,69

  M (O) 0,70

  ID 0,24

 • kojijeubrzopostao(72)________skladateljsvojegadoba.(A.najcjenjeniji/B.najcijenjeniji)

  M 0,65

  M (O) 0,90

  ID 0,15

 • Pripadaojegeneraciji(73)__________.(A.LeonardadaVincia /B.LeonardadaVincija)

  M 0,77

  M (O) 0,70

  ID 0,28

 • Oko(74)_________usto susenatjecalidvorovi(A.Josquino Des Presa/B.Josquina Des Presa)

  M 0,92

  M (O) 0,80

  ID 0,18

 • premdajeon(75)_________veliku(A.zahtjevao /B.zahtijevao)

  M 0,62

  M (O) 0,80

  ID 0,09

 • veliku(76)___________.(A.plau/B.plau)

  M 0,94

  M (O) 0,90

  ID 0,18

 • HRVATSKIJEZIKviarazina

  KOLSKIESEJ

 • KriterijA1

  M1,67

  (0,84)

  ID 0,40

 • KriterijA2

  M2,77

  (0,69)

  ID 0,49

 • KriterijA3

  M3,83

  (0,64)

  ID 0,57

 • KriterijA4

  M2,70

  (0,68)

  ID 0,48

 • KriterijA5

  M2,67

  (0,67)

  ID 0,50

 • KriterijB1

  M2,49

  (0,83)

  ID 0,43

 • KriterijB2

  M1,64

  (0,82)

  ID 0,38

 • KriterijB3

  M 0,99

  ID 0,20

 • KriterijC1

  M3,15

  (0,79)

  ID 0,38

 • KriterijC2

  M3,38

  (0,68)

  ID 0,41

 • KriterijC3

  M4,14

  (0,83)

  ID 0,40

  Slide Number 1Slide Number 6I. Zadatci viestrukoga izbora 1. Kojim pjesnikim pravcima pripadaju prvi i drugi tekst?2. to povezuje tekstove?3. Koji su glavni motivi u tekstovima?4. U emu se razlikuje odnos pjesnik prema temeljnome motivu?5. Koji pjesniki oblik prepoznajete u Matoevu tekstu?6. Kakva je rima u Matoevu tekstu?7. Koju stilsku figuru prepoznajete u drugome stihu druge strofe Matoeva teksta?8. Koju stilsku figuru prepoznajete u posljednjem stihu Matoeva teksta?9. Tko izgovara posljednje dvije reenice u Matoevu tekstu?10. Od koje jezine norme Mato odstupa u prvoj reenici?11. Kako se zove imieva zbirka pjesama?12. Od koje jezine norme odstupa imi u svojem tekstu?13. Kako se ostvaruje ritam u imievu tekstu?14. Kojim motivom poinje imiev tekst?15. Koji se glagolski oblik javlja u posljednjih pet stihova imieva teksta?16. Koje je znaenje rijei kob?17. Kako glasi genitiv sintagme crven pokrov?18. Kako se zove djelo iz kojega je trei tekst?19. Kojoj knjievnoj vrsti pripada djelo iz kojega je trei tekst?20. Komu povijest knjievnosti pripisuje autorstvo djela iz kojega je trei tekst?21. Kojim je stihom napisano djelo iz kojega je trei tekst?22. Kako se naziva knjievni postupak koji prepoznajete u tekstu?23. O kojem dogaaju govori djelo iz kojega je trei tekst?24. Zbog ega se Ahilej naljutio?25. Zato pjesnik Ahilejevu srdbu naziva pogubnom?26. to je, prema legendi, pokrenulo temeljni dogaaj o kojem govori djelo?27. to znai sljedei stih?28. Tko je Atrejev sin, junacima kralj?29. Tko je Zeus?30. Kako zavrava djelo iz kojega je trei tekst?31. Koja se lica kriju iza naslova Kua lutaka?32. Kojoj vrsti drame pripada Kua lutaka?33. Tko je autor teksta Kua lutaka?34. Na emu se temelji promjena Helmerova raspoloenja?35. to u strukturi teksta predstavlja Norino otkrivanje tajne prijateljici Kristini?36. Koja sintagma izreena u prvome odlomku etvrtoga teksta opisuje Helmerov stav o Norinoj ljubavi?37. to Helmer saznaje u prvome pismu?38. to je u pismu uzrok promjene Helmerova raspoloenja u odnosu na poetak teksta?39. Moe li Helmer biti Norina istinska zatita?40. Koja reenica iz priloenih odlomaka izrie problem kojim se bavi djelo Kua lutaka?41. Kojom se stilskom figurom autor posluio u sljedeoj reenici?42. Koji niz djela pripada istomu knjievnomu rodu kao i test Kua lutaka?II. Zadatak povezivanja i sreivanja43. Autorima pridruite djela. 1. Ivo Vojnovi 43. Autorima pridruite djela. 2. Ivo Brean43. Autorima pridruite djela. 3. Bertolt Brecht43. Autorima pridruite djela. 4. Eugene Ionesco43. Autorima pridruite djela. 5. Miroslav KrleaIII. Zadatci viestrukoga izbora44. Koliko je zamjenica u sljedeoj reenici?45. Koliko je sureenica u sljedeoj reenici?46. Koji je glagolski oblik uporabljen u sljedeoj reenici?47. Kojom pripovjednom tehnikom zapoinje novela Baraka pet be?48. Kakvim je tonom napisan peti tekst?49. O emu je oduvijek sanjao grof Axelrode?50. to saznajemo o grofu iz sljedee reenice?51. Kakav je bi grofov poloaj u odnosu na druge plemie i viteze u predaji zahtjeva za Malteki red?52. Zato je grof Maksimilijan Axelrode plakao u Jeruzalemu?53. Koje je drutvene okolnosti i zbivanja svojega doba grof Axelrode odobravao?54. to grof Axelrode radi u noveli?55. Tko je glavni lik u noveli Baraka pet be?56. Kako zavrava glavni lik u noveli Baraka pet be?57. to je temeljne ideja novele Baraka pet be?58. U kojem se vremenu zbiva radnja novele Baraka pet be?59. to oznauje baraka u naslovu novele?60. Kojoj zbirci novela pripada novela Baraka pet be?61. Kako glasi genitiv jednine titule i imena grof Maksimilijan Axelrode?62. Koliko ima sureenica u sljedeoj reenici?63. Kojoj vrsti leksema pripadaju leksemi grof i vitez?64. Kako se naziva podcrtana stilska figura u sljedeoj reenici?65. to znai sintagma modra krv u sljedeoj reenici?66. to u ponuenoj leksikografskoj definiciji predstavlja etimoloku odrednicu?IV. Zadatci alternativnoga izbora najavilo je prvo veliko razdoblje talijanske knjievnosti (67)__________ (A. 200 godina / B. 200. godina) nakon (68)________ i Petrarke.(A. Dantea / B. Dante-a)U sredinjici bio je pjesnik Ludovico Ariosto nakon (69)________ , A. (1474. 1533.) / B. (1474 1533) koji je u (70)________ Bijesni Orlando u prii ... (A. remek-djelu / B. remekdjelu)Ono to je Ariosto bio u knjievnosti, to je u glazbi bio (71) ________ Josquin Des Pres (A. flamanac / B. Flamanac) koji je ubrzo postao (72) ________ skladatelj svojega doba.(A. najcjenjeniji / B. najcijenjeniji)Pripadao je generaciji (73) __________.(A. Leonarda da Vincia / B. Leonarda da Vincija)Oko (74) _________ usto su se natjecali dvorovi (A. Josquino Des Presa / B. Josquina Des Presa) premda je on (75) _________ veliku (A. zahtjevao / B. zahtijevao) veliku (76) ___________.(A. plau / B. plau)