of 12 /12
OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo Osnovna škola - redovni program - 1. razred osnovne škole HRVATSKI JEZIK 3201 PČELICA POČETNICA - I. DIO : za 1. razred osnovne škole + slovarica Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45,00 ŠK 3202 PČELICA POČETNICA - II. DIO : za 1. razred osnovne škole + listići Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45,00 ŠK 3200 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - II. dio : za 1. razred osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39,00 ŠK 3199 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - I. dio : za 1. razred osnovne škole Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39,00 ŠK ENGLESKI JEZIK 4510 SMILEYS 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans radna bilježnica 49,00 ALFA Novo 4509 SMILEYS 1 : udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans udžbenik 59,00 ALFA Novo MATEMATIKA 4592 MATEMATIKA 1 : radna bilježnica za prvi razred osnovne škole Josip Markovac radna bilježnica 43,00 ALFA Novo 4591 MATEMATIKA 1 : udžbenik za prvi razred osnovne škole Josip Markovac udžbenik 54,00 ALFA Novo PRIRODA I DRUŠTVO 5739 NAŠ SVIJET 1 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan udžbenik s višemedijskim nastavnim materijalima 55,00 ŠK Novo 5740 NAŠ SVIJET 1 : radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan radna bilježnica 59,00 ŠK Novo GLAZBENA KULTURA 4538 MOJA GLAZBA 1 : udžbenik za glazbenu kulturu u prvom razredu osnovne škole s CD-om Diana Atanasov Piljek udžbenik 57,00 ALFA Novo VJERONAUK - IZBORNI PREDMET 4773 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23,00 GK Novo 4772 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36,00 GK Novo

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

  • Upload
    others

  • View
    34

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

Page 1: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 1. razred osnovne škole

HRVATSKI JEZIK

3201 PČELICA POČETNICA - I. DIO : za 1. razred osnovne škole + slovarica

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45,00 ŠK

3202 PČELICA POČETNICA - II. DIO : za 1. razred osnovne škole + listići

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 45,00 ŠK

3200 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - II. dio : za 1. razred osnovne škole

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39,00 ŠK

3199 PČELICA POČETNICA : radna bilježnica s listićima - I. dio : za 1. razred osnovne škole

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 39,00 ŠK

ENGLESKI JEZIK

4510 SMILEYS 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja

Jenny Dooley, Virginia Evans radna bilježnica 49,00 ALFA Novo

4509 SMILEYS 1 : udžbenik engleskog jezika za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja (s CD-om)

Jenny Dooley, Virginia Evans udžbenik 59,00 ALFA Novo

MATEMATIKA

4592 MATEMATIKA 1 : radna bilježnica za prvi razred osnovne škole Josip Markovac radna bilježnica 43,00 ALFA Novo

4591 MATEMATIKA 1 : udžbenik za prvi razred osnovne škole Josip Markovac udžbenik 54,00 ALFA Novo

PRIRODA I DRUŠTVO

5739 NAŠ SVIJET 1 : udžbenik prirode i društva s

višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole

Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

55,00 ŠK Novo

5740 NAŠ SVIJET 1 : radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole

Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan radna bilježnica 59,00 ŠK Novo

GLAZBENA KULTURA

4538 MOJA GLAZBA 1 : udžbenik za glazbenu kulturu u prvom razredu osnovne škole s CD-om Diana Atanasov Piljek udžbenik 57,00 ALFA Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4773 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne

škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23,00 GK Novo

4772 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36,00 GK Novo

Page 2: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 2. razred osnovne škole

ENGLESKI JEZIK

4512 SMILEYS 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja

Jenny Dooley, Virginia Evans radna bilježnica 49,00 ALFA Novo

4511 SMILEYS 2 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja (s CD-om)

Jenny Dooley, Virginia Evans udžbenik 59,00 ALFA Novo

MATEMATIKA

4594 MATEMATIKA 2 : radna bilježnica za drugi razred osnovne škole

Josip Markovac, Danica Vrgoč radna bilježnica 43,00 ALFA Novo

4593 MATEMATIKA 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole Josip Markovac udžbenik 54,00 ALFA Novo

PRIRODA I DRUŠTVO

5742 NAŠ SVIJET 2 : radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole

Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan radna bilježnica 59,00 ŠK Novo

5741 NAŠ SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva s

višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole

Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

55,00 ŠK Novo

GLAZBENA KULTURA

4539 MOJA GLAZBA 2 : udžbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne škole s CD-om Diana Atanasov Piljek udžbenik 57,00 ALFA Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4774 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović udžbenik 36,00 GK Novo

4775 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne

škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović radna bilježnica 23,00 GK Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK

3217 ZLATNA VRATA 2 : integrirani udžbenik za nastavu hrvatskog jezika i književnosti u 2.

razredu osnovne škole

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 69,00 ŠK

3218 ZLATNA VRATA 2 : radna bilježnica za nastavu

hrvatskog jezika i književnosti u 2. razredu osnovne škole

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 54,00 ŠK

Page 3: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 3. razred osnovne škole

ENGLESKI JEZIK

4513 SMILEYS 3 : udžbenik engleskog jezika za 3. razred osnovne škole, 3. godina učenja (s CD-om)

Jenny Dooley, Virginia Evans udžbenik 59,00 ALFA Novo

4514 SMILEYS 3 : radna bilježnica za engleski jezik za 3. razred osnovne škole, 3. godina učenja

Jenny Dooley, Virginia Evans radna bilježnica 49,00 ALFA Novo

MATEMATIKA

4596 MATEMATIKA 3 : radna bilježnica za treći razred osnovne škole Josip Markovac radna bilježnica 43,00 ALFA Novo

4595 MATEMATIKA 3 : udžbenik za treći razred osnovne škole Josip Markovac udžbenik 54,00 ALFA Novo

PRIRODA I DRUŠTVO

5744 NAŠ SVIJET 3 : radna bilježnica za prirodu i društvo u trećem razredu osnovne škole

Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo

Nejašmić, Ivan De Zan radna bilježnica 59,00 ŠK Novo

5743 NAŠ SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva s

višemedijskim nastavnim materijalima u trećem razredu osnovne škole

Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivo

Nejašmić, Ivan De Zan

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

55,00 ŠK Novo

GLAZBENA KULTURA

4540 MOJA GLAZBA 3 : udžbenik za glazbenu kulturu u trećem razredu osnovne škole s CD-om Diana Atanasov Piljek udžbenik 57,00 ALFA Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4860 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna

bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole

Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi radna bilježnica 34,00 KS Novo

4859 ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udžbenik za

katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole

Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi udžbenik 36,00 KS Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK

3890 ZLATNA VRATA 3 : udžbenik hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne škole : čitanka s pravopisom i

gramatikom

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 63,00 ŠK

3574 ZLATNA VRATA 3 : radna bilježnica hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne škole

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 49,00 ŠK

Page 4: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 4. razred osnovne škole

MATEMATIKA

4597 MATEMATIKA 4 : udžbenik za četvrti razred osnovne škole Josip Markovac udžbenik 54,00 ALFA Novo

4598 MATEMATIKA 4 : radna bilježnica za četvrti razred osnovne škole Josip Markovac radna bilježnica 43,00 ALFA Novo

PRIRODA I DRUŠTVO

5745 NAŠ SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u

četvrtom razredu osnovne škole

Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić,

Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

55,00 ŠK Novo

5746 NAŠ SVIJET 4 : radna bilježnica za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole

Tamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivo Nejašmić,

Ivan De Zan , Božena Vranješ Šoljan

radna bilježnica 59,00 ŠK Novo

GLAZBENA KULTURA

5612 ALLEGRO 4 : udžbenik glazbene kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u četvrtom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić

udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4862 NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović radna bilježnica 30,00 KS Novo

4861 NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole Ivica Pažin i Ante Pavlović udžbenik 40,00 KS Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK

3891 ZLATNA VRATA 4 : udžbenik hrvatskog jezika u 4. razredu osnovne škole : čitanka s pravopisom i

gramatikom

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo udžbenik 63,00 ŠK

3575 ZLATNA VRATA 4 : radna bilježnica hrvatskog jezika u 4. razredu osnovne škole

Sonja Ivić, Marija Krmpotić-Dabo radna bilježnica 49,00 ŠK

ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

4515 SMILEYS 4 : udžbenik engleskog jezik za 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja (s CD-om)

Jenny Dooley, Virginia Evans udžbenik 70,00 ALFA Novo

4516 SMILEYS 4 : radna bilježnica za engleski jezik za 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja

Jenny Dooley, Virginia Evans radna bilježnica 50,00 ALFA Novo

NJEMAČKI JEZIK - I. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

3865 LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 : udžbenik iz

njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole (1. godina učenja)

Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić udžbenik 58 alfa

3560 LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 : radna bilježnica iz njemačkog jezika za 4. razred osnovne škole (1.

godina učenja)

Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić radna 37 alfa

Page 5: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 5. razred osnovne škole

MATEMATIKA

4600 MATEMATIČKI IZAZOVI 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti razred - drugi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

4599 MATEMATIČKI IZAZOVI 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za peti razred - prvi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

GLAZBENA KULTURA

5613 ALLEGRO 5 : udžbenik glazbene kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u petom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić

udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4863 JA SAM PUT : udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 40,00 KS Novo

4864 JA SAM PUT : radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole

Ružica Razum, Martina Rašpolić, Verica Razum

Hrmo radna bilježnica 34,00 KS Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4571 ZVIJEZDA JUTARNJA 5 : čitanka iz hrvatskoga jezika za 5. razred osnovne škole Nada Babić, Dinka Golem udžbenik 75,00 ALFA Novo

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

5201 RIJEČI HRVATSKE 5 : udžbenik hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Zorica Lugarić, Valentina

Lugomer

udžbenik 57,00 PROFIL Novo

5202 RIJEČI HRVATSKE 5 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Zorica Lugarić, Valentina

Lugomer

radna bilježnica 47,00 PROFIL Novo

ENGLESKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

4518 SPARK 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja

Virginia Evans, Jenny Dooley radna bilježnica 52,00 ALFA Novo

4517 SPARK 1 : udžbenik engleskog jezika za 5. razred osnovne škole, 5. godina učenja (s CD-om)

Virginia Evans, Jenny Dooley udžbenik 70,00 ALFA Novo

NJEMAČKI JEZIK - II. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

4610 LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 5. razred osnovne škole (2.

godina učenja)

Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički radna bilježnica 38,00 ALFA Novo

4609 LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 : udžbenik iz

njemačkoga jezika za 5. razred osnovne škole s CD-om (2. godina učenja)

Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički udžbenik 55,00 ALFA Novo

PRIRODA

5735 PRIRODA 5 : udžbenik prirode s višemedijskim

nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Marijana Gudić, Lydia Lugar, Edina

Operta

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

63,00 ŠK Novo

5736 PRIRODA 5 : radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Marijana Gudić, Edina Operta radna bilježnica 49,00 ŠK Novo

GEOGRAFIJA

4531 GEOGRAFIJA 1 : radna bilježnica za 5. razred osnovne škole Tomislav Jelić radna bilježnica 37,00 ALFA Novo

4530 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik za 5. razred osnovne škole

Tomislav Jelić, Marina Periša udžbenik 55,00 ALFA Novo

POVIJEST

5273 VREMEPLOV 5 : udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić udžbenik 57,00 PROFIL Novo

5274 VREMEPLOV 5 : radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole Duša Šarunić, Darko Benčić radna bilježnica 36,00 PROFIL Novo

LIKOVNA KULTURA

Page 6: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

5678 MOJE BOJE 5 : udžbenik likovne kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

Miroslav Huzjak, Ivana Rupić

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

35,00 ŠK Novo

TEHNIČKA KULTURA

5302 TEHNIČKA KULTURA 5 : radni materijal za

izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Ružica Gulam, Tamara Valčić, Ivo Tkalec, Mato

Šimunović, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić, Željko

Medved

radni materijal 98,00 PROFIL Novo

5301 TEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Marijan Vinković, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić,

Željko Medved udžbenik 35,00 PROFIL Novo

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

3243 MOJ PORTAL 5 : udžbenik informatike s DVD-om za 5. razred osnovne škole

Mario Stančić, Branko Vejnović

udžbenik s DVD-om 66,00 ŠK

3242 MOJ PORTAL 5 : radna bilježnica informatike za 5. razred osnovne škole

Mario Stančić, Branko Vejnović radna bilježnica 49,00 ŠK

GEOGRAFSKI ATLASI

4778 GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU Snježana Haiman, Vera Müller geografski atlas 135,00 HŠK, ŠK Novo

POVIJESNI ATLASI

5277 POVIJESNI ATLAS 5.-8. : povijesni atlas od petoga do osmoga razreda osnovne škole skupina autora povijesni atlas 119,00 PROFIL Novo

Page 7: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 6. razred osnovne škole

MATEMATIKA

4601 MATEMATIČKI IZAZOVI 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred - prvi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

4602 MATEMATIČKI IZAZOVI 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za šesti razred - drugi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

GLAZBENA KULTURA

5614 ALLEGRO 6 : udžbenik glazbene kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u šestom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić

udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4866 POZVANI NA SLOBODU : radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne

škole Ružica Razum i autorski tim radna bilježnica 32,00 KS Novo

4865 POZVANI NA SLOBODU : udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole Ružica Razum i autorski tim udžbenik 40,00 KS Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4572 ZVIJEZDA JUTARNJA 6 : čitanka iz hrvatskoga jezika za 6. razred osnovne škole Nada Babić, Dinka Golem udžbenik 75,00 ALFA Novo

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

5203 RIJEČI HRVATSKE 6 : udžbenik hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Zorica Lugarić, Zrinka

Romić, Lidija Sykora Nagy udžbenik 57,00 PROFIL Novo

5204 RIJEČI HRVATSKE 6 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za šesti razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Zorica Lugarić, Zrinka

Romić, Lidija Sykora Nagy radna bilježnica 47,00 PROFIL Novo

PRIRODA

5737 PRIRODA 6 : udžbenik prirode s višemedijskim

nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Ines Budić, Edina Operta, Nataša

Pongrac, Renata Roščak, Helena Valečić

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

63,00 ŠK Novo

5738 PRIRODA 6 : radna bilježnica za prirodu u šestom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Edina Operta, Renata Roščak,

Helena Valečić radna bilježnica 49,00 ŠK Novo

GEOGRAFIJA

4532 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik za 6. razred osnovne škole

Tomislav Jelić, Irena Greblički udžbenik 55,00 ALFA Novo

4533 GEOGRAFIJA 2 : radna bilježnica za 6. razred osnovne škole

Tomislav Jelić, Irena Greblički radna bilježnica 39,00 ALFA Novo

POVIJEST

5279 VREMEPLOV 6 : radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac,

Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić

radna bilježnica 40,00 PROFIL Novo

5278 VREMEPLOV 6 : udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole

Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac,

Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić

udžbenik 59,00 PROFIL Novo

LIKOVNA KULTURA

5679 MOJE BOJE 6 : udžbenik likovne kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole

Miroslav Huzjak, Ivana Rupić

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

35,00 ŠK Novo

TEHNIČKA KULTURA

5764 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke

kulture u šestom razredu osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja

Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević,

radni materijal 79,00 ŠK Novo

Page 8: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

Svjetlana Urbanek

5763 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 : udžbenik tehničke

kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Sanja

Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

54,00 ŠK Novo

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

3262 MOJ PORTAL 6 : radna bilježnica informatike za 6. razred osnovne škole

Zoran Dimovski, Mario Stančić, Branko Vejnović radna bilježnica 49,00 ŠK

3263 MOJ PORTAL 6 : udžbenik informatike s DVD-om za 6. razred osnovne škole

Zoran Dimovski, Mario Stančić, Branko Vejnović

udžbenik s DVD-om 66,00 ŠK

ENGLESKI JEZIK - VI. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

4520 SPARK 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja

Virginia Evans, Jenny Dooley radna bilježnica 52,00 ALFA Novo

4519 SPARK 2 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne škole, 6. godina učenja (s CD-om)

Virginia Evans, Jenny Dooley udžbenik 70,00 ALFA Novo

NJEMAČKI JEZIK - III. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

4611 LERNEN UND SPIELEN 3 : udžbenik iz njemačkoga

jezika za 6. razred osnovne škole s CD-om (3. godina učenja)

Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić udžbenik 55,00 ALFA Novo

4612 LERNEN UND SPIELEN 3 : radna bilježnica iz

njemačkoga jezika za 6. razred osnovne škole (3. godina učenja)

Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić radna bilježnica 38,00 ALFA Novo

Page 9: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 7. razred osnovne škole

MATEMATIKA

4604 MATEMATIČKI IZAZOVI 7 : udžbenik i zbirka

zadataka iz matematike za sedmi razred - drugi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

4603 MATEMATIČKI IZAZOVI 7 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za sedmi razred - prvi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

GLAZBENA KULTURA

5615 ALLEGRO 7 : udžbenik glazbene kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u sedmom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić

udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4867 ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 45,00 KS Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4573 ZVIJEZDA JUTARNJA 7 : čitanka iz hrvatskoga jezika za 7. razred osnovne škole Nada Babić, Dinka Golem udžbenik 75,00 ALFA Novo

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

5206 RIJEČI HRVATSKE 7 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Zorica Lugarić, Valentina

Lugomer

radna bilježnica 47,00 PROFIL Novo

5205 RIJEČI HRVATSKE 7 : udžbenik hrvatskoga jezika za sedmi razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Gordana Lovrenčić-Rojc, Zorica Lugarić, Valentina

Lugomer

udžbenik 64,00 PROFIL Novo

GEOGRAFIJA

4535 GEOGRAFIJA 3 : radna bilježnica za 7. razred osnovne škole Tomislav Jelić radna bilježnica 39,00 ALFA Novo

4534 GEOGRAFIJA 3 : udžbenik za 7. razred osnovne škole Zoran Klarić, Tomislav Jelić udžbenik 55,00 ALFA Novo

POVIJEST

4622 POVIJEST 7 : udžbenik za 7. razred osnovne škole Miroslav Akmadža, Stjepan Bekavac udžbenik 55,00 ALFA Novo

4623 POVIJEST 7 : radna bilježnica za 7. razred osnovne škole

Stjepan Bekavac, Darko Finek radna bilježnica 37,00 ALFA Novo

LIKOVNA KULTURA

5680 MOJE BOJE 7 : udžbenik likovne kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u

sedmom razredu osnovne škole

Miroslav Huzjak, Ivana Rupić

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

35,00 ŠK Novo

TEHNIČKA KULTURA

5766 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke

kulture u sedmom razredu osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić,

Dragan Stanojević

radni materijal 89,00 ŠK Novo

5765 ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 : udžbenik tehničke

kulture s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Gordan Bartolić, Vladimir Delić, Andrija Gregurić, Ivan Jukić, Ivica Kolarić,

Dragan Stanojević

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

54,00 ŠK Novo

INFORMATIKA - IZBORNI PREDMET

4579 LIKE IT 7 : udžbenik informatike za 7. razred osnovne škole s CD-om

Karmen Toić Dlačić, Dragica Rade, Luka

Novaković, Vinko Pilipović, Iva Matasić

udžbenik 57,00 ALFA Novo

4580 LIKE IT 7 : radna bilježnica informatike za 7. razred osnovne škole

Karmen Toić Dlačić, Dragica Rade, Luka

Novaković, Vinko Pilipović, Iva Matasić

radna bilježnica 38,00 ALFA Novo

Page 10: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK - VII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

4521 SPARK 3 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja (s CD-om)

Virginia Evans, Jenny Dooley udžbenik 70,00 ALFA Novo

4522 SPARK 3 : radna bilježnica za engleski jezik za 7. razred osnovne škole, 7. godina učenja

Virginia Evans, Jenny Dooley radna bilježnica 52,00 ALFA Novo

NJEMAČKI JEZIK - IV. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

4613 LERNEN UND SPIELEN 4 : udžbenik iz njemačkoga

jezika za 7. razred osnovne škole s CD-om (4. godina učenja)

Ivana Vajda, Karin Nigl udžbenik 55,00 ALFA Novo

4614 LERNEN UND SPIELEN 4 : radna bilježnica iz

njemačkoga jezika za 7. razred osnovne škole (4. godina učenja)

Ivana Vajda, Karin Nigl radna bilježnica 38,00 ALFA Novo

BIOLOGIJA

5560 BIOLOGIJA 7 : radna bilježnica za biologiju u sedmom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Ivanka Benović, Đurđica Culjak,

Edina Operta, Renata Roščak, Helena Valečić

radna bilježnica 48,00 ŠK Novo

5559 BIOLOGIJA 7 : udžbenik biologije s višemedijskim

nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Ivanka Benović, Đurđica Culjak,

Edina Operta, Monika Pavić, Renata Roščak,

Helena Valečić

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

52,00 ŠK Novo

FIZIKA

4525 FIZIKA 7 : udžbenik za 7. razred osnovne škole Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka

Pećina udžbenik 57,00 ALFA,

ELEMENT Novo

4526 FIZIKA 7 : radna bilježnica za 7. razred osnovne škole

Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka

Pećina radna bilježnica 40,00 ALFA,

ELEMENT Novo

KEMIJA

5674 KEMIJA 7 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu

osnovne škole

Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša

Trenčevska, Dušanka Volarević

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

52,00 ŠK Novo

5675 KEMIJA 7 : radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole

Sanja Lukić, Marijan Varga, Ivana Dujmović, Nataša

Trenčevska, Ljiljana Crnko Kovač

radna bilježnica 48,00 ŠK Novo

Page 11: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ

Kat. Br. Naziv udžbenika Autor(i) Vrsta izdanja Cijena Nakladnik Novo

Osnovna škola - redovni program - 8. razred osnovne škole

MATEMATIKA

4605 MATEMATIČKI IZAZOVI 8 : udžbenik i zbirka zadataka iz matematike za osmi razred - prvi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

4606 MATEMATIČKI IZAZOVI 8 : udžbenik i zbirka

zadataka iz matematike za osmi razred - drugi dio

Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina

udžbenik sa zbirkom zadataka

59,00 ALFA Novo

GLAZBENA KULTURA

5616 ALLEGRO 8 : udžbenik glazbene kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u osmom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić

udžbenik s 3 CD-a 71,00 ŠK Novo

VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

4868 S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole Josip Periš i autorski tim udžbenik 47,00 KS Novo

HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST

4574 ZVIJEZDA JUTARNJA 8 : čitanka iz hrvatskoga jezika za 8. razred osnovne škole Nada Babić, Dinka Golem udžbenik 75,00 ALFA Novo

HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE

5208 RIJEČI HRVATSKE 8 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Zorica Lugarić, Zrinka

Romić, Lidija Sykora Nagy radna bilježnica 47,00 PROFIL Novo

5207 RIJEČI HRVATSKE 8 : udžbenik hrvatskoga jezika za osmi razred osnovne škole

Ela Družijanić Hajdarević, Zorica Lugarić, Zrinka

Romić, Lidija Sykora Nagy udžbenik 64,00 PROFIL Novo

GEOGRAFIJA

4536 GEOGRAFIJA 4 : udžbenik za 8. razred osnovne škole Tomislav Jelić, Đuro Škrget udžbenik 54,00 ALFA Novo

4537 GEOGRAFIJA 4 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole Tomislav Jelić radna bilježnica 37,00 ALFA Novo

POVIJEST

4624 POVIJEST 8 : udžbenik za 8. razred osnovne škole Stjepan Bekavac, Mario Jareb udžbenik 59,00 ALFA Novo

4625 POVIJEST 8 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole

Stjepan Bekavac, Mario Jareb radna bilježnica 42,00 ALFA Novo

LIKOVNA KULTURA

5681 MOJE BOJE 8 : udžbenik likovne kulture s

višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Miroslav Huzjak, Ivana Rupić

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

35,00 ŠK Novo

TEHNIČKA KULTURA

5308 TEHNIČKA KULTURA 8 : radni materijal za

izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za osmi razred osnovne škole

Fany Bilić, Valentina Dijačić, Sanja Prodanović Trlin, Damir Čović, Ivica Šimić, Krešimir Kenfelj, Darko Suman, Dragan

Vlajinić

radni materijal 108,00 PROFIL Novo

5307 TEHNIČKA KULTURA 8 : udžbenik tehničke kulture za osmi razred osnovne škole

Fany Bilić, Sanja Prodanović Trlin, Milan

Nadaždi, Damir Čović, Ivica Šimić, Krešimir Kenfelj, Darko Suman, Dragan

Vlajinić

udžbenik 35,00 PROFIL Novo

BIOLOGIJA

5562 BIOLOGIJA 8 : radna bilježnica za biologiju u osmom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina Operta, Emica Orešković,

Renata Roščak

radna bilježnica 48,00 ŠK Novo

5561 BIOLOGIJA 8 : udžbenik biologije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu

Damir Bendelja, Đurđica Culjak, Žaklin Lukša, Edina

udžbenik s višemedijskim 52,00 ŠK Novo

Page 12: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK

osnovne škole Operta, Emica Orešković, Renata Roščak

nastavnim materijalima

FIZIKA

4528 FIZIKA 8 : radna bilježnica za 8. razred osnovne škole

Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka

Pećina radna bilježnica 41,00 ALFA,

ELEMENT Novo

4527 FIZIKA 8 : udžbenik za 8. razred osnovne škole Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka

Pećina udžbenik 59,00 ALFA,

ELEMENT Novo

KEMIJA

5677 KEMIJA 8 : radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole

Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić -

Gržančić, Tamara Banović radna bilježnica 48,00 ŠK Novo

5676 KEMIJA 8 : udžbenik kemije s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu

osnovne škole

Sanja Lukić, Marijan Varga, Sandra Krmpotić -

Gržančić, Ivana Marić Zerdun, Dunja Maričević

udžbenik s višemedijskim

nastavnim materijalima

52,00 ŠK Novo

ENGLESKI JEZIK - VIII. GODINA UČENJA, I. STRANI JEZIK

4524 SPARK 4 : radna bilježnica za engleski jezik za 8. razred osnovne škole, 8. godina učenja

Virginia Evans, Jenny Dooley radna bilježnica 52,00 ALFA Novo

4523 SPARK 4 : udžbenik engleskog jezika za 8. razred osnovne škole, 8. godina učenja (s CD-om)

Virginia Evans, Jenny Dooley udžbenik 70,00 ALFA Novo

NJEMAČKI JEZIK - V. GODINA UČENJA, II. STRANI JEZIK

4616 LERNEN UND SPIELEN 5 : radna bilježnica iz

njemačkoga jezika za 8. razred osnovne škole (5. godina učenja)

Ivana Vajda, Karin Nigl radna bilježnica 38,00 ALFA Novo

4615 LERNEN UND SPIELEN 5 : udžbenik iz njemačkoga

jezika za 8. razred osnovne škole s CD-om (5. godina učenja)

Ivana Vajda, Karin Nigl udžbenik 55,00 ALFA Novo