H´m nay m»«ng vui v¬ Cha ‘£ ‘n ‘»ƒ c»©u nh¢n gian l§m than kh³c than

 • View
  38

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Một Hài Nhi đã sinh ra đời. Một Hài Nhi đã sinh làm người. Và Người sinh ra để cứu nhân gian. Và Người sinh ra để cứu muôn loài. Hôm nay mừng vui vì Chúa đã đến để cứu nhân gian lầm than khóc than. Hôm nay mừng vui vì Chúa đã đến rạng sáng vinh quang cho Người trên trời. - PowerPoint PPT Presentation

Text of H´m nay m»«ng vui v¬ Cha ‘£ ‘n ‘»ƒ...

 • Mt Hi Nhi sinh ra i. Mt Hi Nhi sinh lm ngi. V Ngi sinh ra cu nhn gian. V Ngi sinh ra cu mun loi.

 • Hm nay mng vui v Cha n cu nhn gian lm than khc than.

 • Hm nay mng vui v Cha n rng sng vinh quang cho Ngi trn tri.

 • Rng ln ting ht khen Cha Tri. Bin gm ln v tay reo mng. V Ngi ra tay cu mun dn. V Ngi ra oai v l cng bnh.

 • Hm nay mng vui v Cha n cu nhn gian lm than khc than.

 • Hm nay mng vui v Cha n rng sng vinh quang cho Ngi trn tri. __

 • Loi ngi i! ngc mt nhn tri. Ka ngi sao bo tin cho i. Ny Ngi trong hang lnh lo Blem. Ny Ngi sinh ra trong cnh thp hn.

 • Hm nay mng vui v Cha n cu nhn gian lm than khc than.

 • Hm nay mng vui v Cha n rng sng vinh quang cho Ngi trn tri.

 • Mt Hi Nhi sinh ra i. Mt Hi Nhi sinh lm ngi. No ta i mau tm B Th Xinh. No ta i mau tm ng Cu Tinh.

 • Hm nay mng vui v Cha n cu nhn gian lm than khc than.

 • Hm nay mng vui v Cha n rng sng vinh quang cho Ngi trn tri