Ho ng th°»£ng, ng°i b»‹ h°u

  • View
    100

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ngôn tình, cung đấu

Text of Ho ng th°»£ng, ng°i b»‹ h°u

ngoctay< o:LastAuthor>Ry1382009-08-13T14:18:00Z2011-06-25T13:23:00 Z1213592121747 8TangThuVien.com101452856142821414 < w:lsdException w:name="Subtle Emphasis"/>< w:name w:val="Normal Table"/> &lt ; Hong thng, ngi b hu >Th 1 quyn ni dung gii thiu vn tt 1 ni dung gii thiu vn ttNgy , nng gt nh la, mun hoa ua thm khoe hng, n iu hoan h, ton b kinh tnh trn mt cng trn y vui mng ng hng."Hong thng tht l mt minh qun a, i x thin h ..." " l ng nhin a, bi v hong thng

c tn hong hu ...""ng vy, nghe ni qua mt hi hong thng cng tn hong hu cn mun i ra chuyn :p>"Cng khng phi l a..." Bch tnh mn tng nu ph nc si ta nh c n hong cung th v qun cng chm ri i ti, bn h ti trc khai o, hong thng cng Trong cung ton b i li trang sc mu , Vn Th in l, qun thn khng c mc ngy x g hng sc, m trn mt cng l mt my hng ho, dng nh lc ny bn h mi l tn lang q rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">< w:pStyle w:val="QCParagraph"/>Ng dng trn i cao, hong th mc thm sc thu kim long bo, trn ngi cng khng c ngy xa bng lnh, tuyt m tr h nhn trc mt m phng khn qung vai n t, n nhu cm ly trn bn phng n, giao qu p wsp:rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">< w:r wsp:rsidRPr="00553080">c Lan, chnh l ca hn hong hu !Qun thn u khn trng trn to mt, ny tng mt thy hong thng lp hc kh, khng phi ty ty tin tin l c th nhn thy .< w:lang w:val="FR"/>M phng khn qung vai chun hong hu, nghe vy bt an ngng u, n inh p bng dng, trn mt l ra trong nhy mt v hong s."N t chc mng hong thng i hn! Thng vn ay i hn, n t c th no khng n chc? y l n t nguyn lai i qua phng bo, hin :t> Mi ngi nh mt, lc ny mi cn thn tng li tng t gi ln, qu thy n t trn tay Tuy rng, u l hng sc, nhng mi ngi nhng u phn r s!"Ngi... L T Nh, ngi c t? Cng dm ly ci ny .."Chun hong hu sc mt ti nht nh tuyt, run thiu cht na ni khng ra li. Hng y n t nhn n ht ci, gi tay ln, h ra trang giy chm ri bay xung, giy trng mc en, va lc ri x rong tay:"Hong thng, n t cn cha c cht u, ngi c nh vy khng th ch h hong thng, ngi b hu..." Thn th hi tin khuynh, hng nhun mi anh o st qua hn tun rt na lin ng ti hong thng khun mt tun t thng.Th 2 quyn 3 run s th tm< w:p wsp:rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1"> Tri thn ba nm, hong thng i hn, ci v hong thi hu chu rut n L T Nh lm hu, ngy mai, sc p tn t tin Hong qu phi.< w:lang w:val="FR"/>Mi lm Nguyt nhi, dng nh vng trn bn ng ngn cy, gi m chm ri trn khng trung phiu ng.Tinh t toi toi ting bc chn tin n bn trong thi hng cng lc cng m, n t du dng i ln pha trc, n nhu nhn trn gi /w:r>"Hong thng, n t gip ngi xoa xoa...""Khng cn, gip trm xin hy ci o ra i!"< p>< w:pPr> Nam t thiu nhu my, nhng cng khng c ng dy, long con mt nh kim bn nh gi trc mt oan tr sc m li du ngoan mt, nhn nng con ngi kia kh nn chin , trong mt hin ln ch p> Nu nh, nu n h nng khng phi l ca nng cht n, khng phi hn b buc th ti n t, tht l tt bi p:rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">Bt qu, ch l st na, nh m ca hn li trong sng ng ln, con ngi nh sng qut v pha kia ng y tin run tay n nhc ln, mt mnh lc, n t lin t trn ngi ca hn, khun mt nh nhn trng thnh m sp:rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">"Hong hu, khng cn ph in toi nh vy!"Bn tay to nht t, ch nghe "Xch lp" mt ting, trn ngi c gi kia v phc, thong chc cng tuyn co sng th v cht ti nh, hn nh bng bn hai mt hung hng :r>< /w:pPr>" Ngi khng l mun a b sao? Ho, trm cho ngi..."Khng c cht no khc nhc do, thm ch ngay g khng tng ri k tip, dng nh hn ni, hn ch l cp cho nng a b, nht a b m t idR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">au, ln th hai lan khp ton thn... L, ln lt doanh lng trn y phng...au, thc s au qu!< w:pPr> Trit, thn nc hong thng, ca nng phu qun, hn c nh vy hn nng sao?Th 2 quyn 4 thn thy cc hnh "Nh vy lin ngt i thi? Cho ta ht, dng nng nc mui ht!"u l bi v ngi, ta n by gi cng ch l qu phi, mt nhn thy ngi mun ci u khom lng th hng mui!"Va theo tnh l a ra thy, tht lnh tht lnh , nht i tha nht i th ln, nhn mui so nht ha tan, cung nhn va ngoan ngoan ht n n t ch thn thng. N li, chng nhng khng c tnh li, tri li lin chin run ry u chm ri t ln... idR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">"Hi, y l c i hong cung sao em qua nhiu nh vy phim b, c trang phin, cng gp khng t c i cc hnh, nhng h hy mu chy m a kch con nga, cn l ln u tin u? Lo u, ngi dn ta n xem m /w:p>< /w:pPr>u ni lng hiu k git cht mt con mo, nm y hai mi lm tui nng, quang vinh b m cm r khng ra i, v nh chuyn th nht chnh l cho nng nhn nng cho rng khng t soi ca hn l khng cm gic, nng nm nay va mi va mi hai mi lm tui, cng khng phi nm mi h tm u?Nu qu tht ti ri ng lc mi hai tui, khng cn m thc, nng cng cam oan /w:r>"ng nhin s khng, ngi khng phi tht t m ngi s tm mt tup n ng nh th no /w:t>< /w:rPr>Lun mm ni mnh l nguyt lo, mang theo nng i ti ni ny mt khng bit l a p tuy l thng thy sinh lo bnh t nng, cng nhn khng c na ni da g rt hai Ny hnh pht cng qu nng, ci kia h hoa n nhn cng qu c c i?T tin xa ni qu nhin khng sai, cng m g cng c c, n n khng bit ci kia ngt i n t, c phi hay khng mt c i hy v mui n u?< 4BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">Nng rt khng nh ni ny l c i, m k hin i quay phim, bi v c knh y, tm khng c mt im hin i nguyn t.< w:pPr> Trong mt hin ln mt tia khng nh lng, thn l h l, bnh hon chnh l thng , nhn thy thng , l ip cng l phm vo."Khng cht th no mang theo ngi qua y..."Ci u thanh m, ch l nguyt l vang ln mt ln, hn cng khng dm hin ti lin ni ra. L Nh, cng chnh l ca hn >khng phi hn ung ru say ru nm sai ri a phng, u dng l lm phin lo nhn gia ng ta t thn xut idR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">"Ny, L Nh, ngi cc hu mnh a khng ngi qu kh cu cu nng i?""L T Nh, cn khng m mt ra sao? Ha a, khng nn trc mt ca ta gi cht, u cng mt ch lu nh vy, ngi thy lng ta m wsp:rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00553080" wsp:rsidRDefault="00234BF1">

Tip nhn pha sau n ha u truyn t roi da, nc mui dng l chm trm, ngc nha m gio, bn tay trng nn vang ln."A... Ngi l..."T nh lin thng cng khng c th no th tri qua L nh ln, mun m mt ra, mi cm thy m mt nng n nng n. Nng cn rng, m ho con ngi, l va hung hng ni chuyn rn rt n nhn sao?< w:rPr>"Ha ha, L T Nh, rt cuc b c m mt ra ? Li ph in!"Tin thanh h xung, c th cm gic c ti mu theo roi trn khng trung ba au hy cho nng nhn khng c ku ln:Tht di mng tay vung ln, L Nh nhn kinh hi, khng phi ang nm m sao?M ti , l mt n t b dn vt hp hi, th no trong nhy mt, n t> < w:t>"Ta... Ta khng phi..."< w:lang w:val="FR"/>Nng khng phi c gi kia! Va mun gii thch, nhng ny m khng cho nng c c th ni, nng ngoc ngoc tay, c nha u ly n h ra giy:"ng i! Lun ngoan, ta so vi th ngi sao? Ngi hi cht ta cha xut th hong nhi, ta th no so vi c vi ngi ngoan g thng t c phn on suy lun..."Ho ho khch mi mt ln cng tt, n lc qun tn trung , cng khng th bi v nng mt cu ni, hi cht rt nhiu rt nhiu ngi trong lng ca nng cng s rt bn khon ."Ngi khng tha nhn? Ta c khi l chng nhn, bn h h ngi mu hi hong t, ngi cho l ngi khng tha nhn l c th chy trn sao? Ngi bn, nh ti nng ng mi thi!" Khng phi c chng nhn sao? Nu qu tht c y cn c chnh xc g nn p c nng ng u?Oan ung, nng nhng m ci g cng khng , ch l nm m i ra vui a mt cht m thi, u l b ci kia t lo u phin !"Ha ha... Ta nguyn a..." < w:t>Tm, hi khn trng mt t, nng bn cnh cp hong hu dng hnh, ni l hong thng m khng phi bc cung...Bt qu khng ngi , nng ng , trc tip bim lnh cung x t, g thng? H, ny trong cung, l nng c Lan thin h, hong thng, cng l nng c Lan , cht!< /w:rPr>"A, c qu phi y l ang lm g y? y l..."Mt trn di ngi hng kh ko ti, trn ngi ro cng theo tiu tht rt nhiu, L Nh gian nan ngng u, ch thy mt nhn qua chng bn m on ngi nh sng ch l nhn nht qut chnh mnh lic mt mt ci nh mt kia, thanh nh m li xa cch, nhng L N l cm thy, nng i vi mnh khng c phi , ni khng chng cu mnh ti.< /w:rPr>Con ngi trung hin ln mt tia v bi ri, va lm cho L Nh nhn giy b nng chm ch trong tay o.Tay o rt di, tay nng nhn khng c kh run, nhng con ngi nh sn t> < w:t>"y khng phi l hong hu sao? Cc ngi cn lo lng lm chi? Cn khng mau ph ho n nhu thanh m, nhng mang theo lm cho ngi ta knh n tn khc, pha sau n ti vi chy ti, n hc m h lng, nc mt xot xot rt xung. "Nng nng... N t ci ny i gi thi y..."C mt chng nm mi tui m ln c tay o lau lau nc mt, nc n ni. "Chm! Hong thi hu nng nng, nng hin ti b hong y cng khng phi l ging nh c ti danh, hn na nng nng cng r rng hong thng Gi thi y? Ci nho! T gi tr i, L T Nh, nng khng cn l mt quc gia hong h nhn, trong cung, lin mt n ti cng khng bng, ti sao c th truyn thi y u?< :rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00F65ECD" wsp:rsidRDefault="00234BF1"> Th 2 quyn 7 nng l ti nhn "Mu hi hong t? c qu phi, xin hi l mu hi ai hong t a? Ca ngi sao? Ngi n , hm nay lin khng th ch i c ti y lnh lnh t l, ngi s khng s hi, h xu wsp:rsidR="00234BF1" wsp:rsidRPr="00F65ECD" wsp:rsidRDefault="00234BF1">< w:pStyle w:val="QCParagraph"/>Hong t, c th ni c, cn c th ni khng c, ny then cht, chng phi l mun nhn ngi ni nh th no ?Nng cng bt qu l xut cung my ng c qu phi lin nho ra chuyn ln nh vy, nng tht ng l cho rng, ny trong cung, l c ay che tri ?"Thi hu nng nng, ph hu L T Nh mu hi n t hong t, c Tn th hn u mt bn nhn, y chnh l chng c v cng xc thc chuyn. Thi hu nu c ci g hu i n t quan tm, n t cm gic su sc cm kch, ch l v n t kia v ti cht oan >ang khi ni chuyn, nc mt t lu doanh y vin mt, y khut con ngi im m ng yu nhn tri sinh con ht, biu din ng ln tht ng l xut thn nhp ha, ni cng cn thn."Ho, thnh Tn thi y qua y mt chuyn i! Tiu T, ngi trc mang T Nh n st vch bi thuc."Phng con ngi t ngm c qu phi lic mt mt hu va c qu phi ngi gh trn ngi xong, nhm mt dng thn, m c qu phi, ch c th w:p>"Thi hu nng nng, nng by gi l ti nhn, l khng th bi thuc ..."Bi thuc, mun m!c qu phi h lnh mt ting, nhng thi hu trc mt, ni nhng tht l cung knh.Nguyn lai, nng cng cho rng, ch cn c th i theo hong th no cng khc khc cng hong thng nh vy ri, th nhng thi gian di, ngy tri qua h thng hong hu Mi ln,