??  Web view"L  ng°i, l  ng°i, ch­nh l  ng°i, chng ta v°ng h­u —— hoa th»§y tin. Th nh°ng c²n

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ??  Web view"L  ng°i, l  ng°i, ch­nh l  ng°i, chng ta...

Chng 1: Th sn thc thc

"Ma knh a ma knh, ai l trn th gii ti m l nam nhn?"

"L ngi, l ngi, chnh l ngi, chng ta vng hu hoa thy tin. Th nhng cn c mt ci nam hi c c ly so vi ngi p hn l dung mo."

"Khng, Bn cung khng tin." Ta nh Apollo chi mt nam nhn mt mi trn y phn n.

"L Bch Tuyt Cng Cha, hn c c Hc D ng dng tc di, cp mt ca hn thanh tnh sng ngi tht ging nh trong bu tri m ti sng ngi sao, kia nh mu ti mi lm cho ngi ta mun ngng m khng c, m ci kia da tht tuyt trng lm cho ngi ta lu luyn qun v. A ~ hn l c no m l, lm cho ngi ta in cung..." m ngi cao mt knh trn hin l mt ci c chng 13, 4 tui nam hi.

"L hn, cht tit." Vng hu v mt m mt.

"Ta ngi hu trung thnh a, nghe theo ta triu hon a, i n bn cnh ca ta."

"Ta m l ch nhn a! C ci g phn ph sao? Ngi trung thnh th sn s v ngi gii quyt ht thy phin no." Mt ngi mc da th vy trng kin nam t v mt cung nhit "Ch cn ngi tha mn ta kht vng."

"Th sn, ngi mun cht sao? Bn cung l ngi i c th Tiu ngh tn ti !" Mt on khi en hng th sn nh ti.

"Ta m l ch nhn a, ngi cng khng th ta lm khng a. Coi nh l ngi cng khng c ah." Th sn che pha di, v mt vn vo.

"H! Ai ni cho ngi lm khng cng."

"Ta m l ch nhn a, ta ngh ngi bit quy c ca ta."

"Sau khi chuyn thnh cng ta s nhng cho 10 ci sng vt i ngi u."

"A ~ ngi tht s l trn th gii tt nht ch nhn, nh vy ngi cn ta lm ci g y?"

"H ~ ta mun ngi i git mt ngi, ta mun ngi dng thng kh nht phng thc git cht hn, sau em lng ca hn trng ct vo ma trong hp n cho ta." Vng hu ly ra mt ci phn hng ci hp ni, "ng cho ta pht hin ngi phn bi ta, bng khng th. . ."

"A ~ ta tht l tt k l ai cho ngi tc gin nh vy u ny?" Th sn v mt tru chc.

B sch do am p ri tiu thuyt Internet th hu chnh l ch tc thng truyn (*upload), bn quyn (copyright) v nguyn tc gi tt c

B sch ch cung hc tp giao lu chi dng, thnh ti h ti 24 ting ng h bn trong t hnh xa b

am p ri TXT tiu thuyt Web download (www. D An ml A. Com)

" Bch Tuyt Cng Cha chi YD(dm ng) nhn sinh " tc gi: Thch n tht chc gin ngi ri

Phong cch: ng nghip nam nam mt quyn lc cao H khi hi trng sinh cao H

Gii thiu vn tt:

Phim ngn, Hc m hng.

Song, tnh.

Ngi, th.

Lon, lun.

S, tay.

Qu trnh np, kt cc 1v S1.

Chng 1: Th sn thc thc

"Ma knh a ma knh, ai l trn th gii ti m l nam nhn?"

"L ngi, l ngi, chnh l ngi, chng ta vng hu hoa thy tin. Th nhng cn c mt ci nam hi c c ly so vi ngi p hn l dung mo."

"Khng, Bn cung khng tin." Ta nh Apollo chi mt nam nhn mt mi trn y phn n.

"L Bch Tuyt Cng Cha, hn c c Hc D ng dng tc di, cp mt ca hn thanh tnh sng ngi tht ging nh trong bu tri m ti sng ngi sao, kia nh mu ti mi lm cho ngi ta mun ngng m khng c, m ci kia da tht tuyt trng lm cho ngi ta lu luyn qun v. A ~ hn l c no m l, lm cho ngi ta in cung..." m ngi cao mt knh trn hin l mt ci c chng 13, 4 tui nam hi.

"L hn, cht tit." Vng hu v mt m mt.

"Ta ngi hu trung thnh a, nghe theo ta triu hon a, i n bn cnh ca ta."

"Ta m l ch nhn a! C ci g phn ph sao? Ngi trung thnh th sn s v ngi gii quyt ht thy phin no." Mt ngi mc da th vy trng kin nam t v mt cung nhit "Ch cn ngi tha mn ta kht vng."

"Th sn, ngi mun cht sao? Bn cung l ngi i c th Tiu ngh tn ti !" Mt on khi en hng th sn nh ti.

"Ta m l ch nhn a, ngi cng khng th ta lm khng a. Coi nh l ngi cng khng c ah." Th sn che pha di, v mt vn vo.

"H! Ai ni cho ngi lm khng cng."

"Ta m l ch nhn a, ta ngh ngi bit quy c ca ta."

"Sau khi chuyn thnh cng ta s nhng cho 10 ci sng vt i ngi u."

"A ~ ngi tht s l trn th gii tt nht ch nhn, nh vy ngi cn ta lm ci g y?"

"H ~ ta mun ngi i git mt ngi, ta mun ngi dng thng kh nht phng thc git cht hn, sau em lng ca hn trng ct vo ma trong hp n cho ta." Vng hu ly ra mt ci phn hng ci hp ni, "ng cho ta pht hin ngi phn bi ta, bng khng th. . ."

"A ~ ta tht l tt k l ai cho ngi tc gin nh vy u ny?" Th sn v mt tru chc.

"Bch Tuyt Cng Cha, tin nhn kia hi t." Chn ght hnh dng.

"Nu nh ta khng c nh lm hn l ca ca ngi hi t a. Chn tht mt ci kh i hi t a ~ "

"ng cho ta ni tin nhn kia."

"Tun mnh, ch nhn ca ta. Ta s dn ly lng ca hn trng tr v." Th sn cng khng quay u li ri i.

"Thc thc, vng hu tht s ni ta c th i trong rng rm chi sao?" Nam hi mt mi trn y ch mong nhn nhn nam nhn.

"ng nhin, ngi khng phi l tiu hi t, ng nhin mun i trong rng rm ngt ly hoa ca ngi a." Nam nhn v mt ti ci m ni.

"Vy ngi hi cng ta i sao?" Nam hi c cht thn thng, li c cht s hi "Ta khng dm mt mnh i, ta cha tng c ri i ni ny."

"ng nhin, ta ng nhin hi cng i vi ngi." Khng i, sao c th git cht ngi ri, bt qu trc . . .

"Tht tt qu, vy chng ta lc no xut pht?" Ch mong hnh dng.

"Ch ngi i mt b qun o, chng ta lin xut pht." Nam nhn ly ra mt b vy cng cha a cho nam hi, "i thi, ta lin ti ch ny ch ngi."

"Thc thc, ta thay xong, chng ta ln ng i!"

", ngi tht l p." Sng n ngh hung hng khc khan ngi.

"Thc thc ~~" nam hi mt bng.

Nam nhn mt b m ly nam hi: "m cht, cn thn rt xung ah."

"" nam hi a tay m nam nhn ci c.

Trong rng rm:

"Thc thc, thc thc, ngi xem xem c khng?" Nam hi bng ly thi phng Tin hoa i vi nam nhn ci n vui v.

"p mt, bt qu. . ."

"Bt qu ci g? ?"

"Ngi ngh khng mun xem cng p mt, ta bit ni ny c mt loi hoa, v cng m l." Nam nhn v mt ci xu xa.

"Ngh, ta ngh nhn. Thc thc, mang ta i c khng."

"Ho ho ho "

"Th no, c phi hay khng rt p?" Nam nhn ch vo mt a hoa hng i vi nam hi ging n.

", rt p." Nhn nhn kia mt mnh bin hoa nam hi ht sc kch ng.

"Vui v sao?"

"Vui v."

"Vy c ngh l mun lm im cng vui v hn s tnh?" Nam nhn v mt ci xu xa.

"Ngh."

"Ti, ci qun o." Nam nhn ci trn ngi da th vy nm ngc li chng bit lc no xut hin trn tng . Khng sai ngi nam nhn ny chnh l th sn.

"Ai, l mun lm tu tu s tnh sao? Ta nh ph vng cng vng hu nh vy sao?"

"ung vy a! l rt chuyn vui sng tnh. Ngi s rt thch." Th sn mt b ko qua tuyt trng dng sc mt x.

"Nha, ngi ti sao c th x y phc ca ngi ta u ny?" Tuyt trng mt bng.

"Ta khng ch mun x y phc ca ngi, ta cn mun lm ngi !" Nam nhn mt bn ti nam hi trn ngi s lon, va ni.

"Nha, nga nga." Tuyt trng b m c ti th sn trong lng lon un o. Thng n hn cm gic c mt cy th th vt ng vng hn."Thc thc, v ci g ngi cy gy hi cng rn? Ta s khng?" Tuyt trng t m s ln th sn cy gy.

"Bi v ta ngh tho ngi a. Khng cng rn nh th no tho?" Th sn mt bn ni qua mt bn hng tuyt trng phn hng phn hng nm v nh ti, ty lim lp ly cng rn ln nm v.

" ~~ cm gic tht l k qui." Tuyt trng trn mt nhim ln mt tia ng.

Th sn ci ngi ngm ly mt kha a bn, tay tri nng ln mt vin khc, v phn tay kia nha, t nhin l hng kia v tr lp tc mun nghnh tip hn trng kch a phng tm kim. Cht ch huyt phng pht ti khng c v khch nhn ny thm hi, mt tia m ra t cng khng c.

Th sn ngh ngh em nam hi phng ti trn mt t, em tuyt trng hai ci i gc trn c. Dng sc chuyn khai m tuyt trng khe mng, di u vo.

" ~~ tht thoi mi ~~ ta cn mun "

"Sch, khng ngh c nhin l ci tiu lng l." Th sn ngng u mt nhn tuyt trng, li ci ngi lim lp ln. Thng lim ly tuyt trng dm khiu khng thi.

" ~ mun bn." Li cn cha ni ht tuyt trng lin cm thy trc mt ti i (trng) trc tip bn ra.

"Ha ha ha ~~~" th sn thy tuyt trng cui cng b chnh mnh th li ra lim bn, n n ci. . . Ngm nhn chnh mnh kia cy sm chun b hon tt cn tht, th sn ty ci ci, vn tay qua loa khuch trng mt phen lin vn cn lin em n hng tuyt trng huyt v tr mang, m t quy u ma st mn cm np un.

"A ~~ ho trng ~~ khng mun ~~ rt ra i ~~ "

Th sn coi nh khng nghe thy mt ci dng sc ngay ngn chui vo, cm th c bao bc chnh mnh dng vt Nhc Bch p, th sn thoi mi a cm thn mt ting: "Qu nhin tiu nam hi chnh l thoi mi." a thay s s ch ni tip, c nhin khng c x rch: "Cng cha chn tht thin ph d bm a, nh vy cng khng c rn nt. Tri sinh chnh l b tho a!"

"Mi khng phi ! Trng cht, nhanh nh ra." Cng khng bit c phi hay khng l tuyt trng tht s thin ph d bm c nhin xut ra trng khng c cm thy mt tia au n.

"Sch ~" th sn bt ly tuyt trng kch thc lng o, tng ci nh lm cho ln! Th chng em tuyt trng i pha trc a, ti dng vt ca mnh v pha trc nh thi im, li thun th mang v. Ny thng xuyn qua li, mi mt ln tin nhp u ging nh mun em tuyt trng xuyn qua.

Tuyt trng ti y thay nhau th cng di lin tc rn r. C th l bi v cn tiu khng c ci g cm thy thn tm, nh th no thoi mi lin ti sao gi, nh th no thoi mi lm sao ti.

Cng khng bit th sn nh th no chc vo, nhiu ln u cm tuyt trng ch mn cm, ngay thng tuyt trng dm khiu lin tc.

Th sn m mt lt sau, t nhin m ly tuyt trng n i tr mnh, bin thnh chnh mnh nm trn mt t, tuyt trng ngi trn ngi, vn tuyt trng eo hng ln y, sau mnh lit bung xung. Mt cht m vo ch cng su, m tuyt trng x ch khng kp phng di c nhin trc tip bn ra. M th sn cng b tuyt trng bt thnh lnh xut tinh m mnh lit gp xut ra.

"M." Th sn tc gin nh tuyt trng khe mng my bn tay, thng nh cho ln, "C nhin em lo t kp ra."

" ~~ sng khoi" tuyt trng b nh b mng cng khng gi au, v mt d v.

"Ma n, cn tng rng l ci g tiu thun khit, c nhin l ci tiu lng l." Th sn thy th ko qua tuyt trng li l mt phen in cung m t.

"Nha ~~ thc thc ~~ ngi sao ~~ sao c th ~~ c th ~~ nh vy, tho ~~ bit dng ngi nh ~~~ thoi mi ~~ cht ~~" tuyt trng mt bn kp cht l ln khng cho th sn rt ra i, mt bn dm khiu.

"H, thoi mi l tt ri."

Mt phen thao lm cho, th sn ln th hai bn ra. Hn mi giy sau th sn t nhin cm thy khng ng, mnh ti sao cng ngy cng chng mt, mun bit r hn th nhng l c nc li hi nht th sn chnh l mt ln tho my ci cng khng mt mi tn ti. Lc ny mi ngn ngn hai ln lin chng vng u hoa mt cn bn cng khng khoa hc.

"C phi hay khng cm thy chng vng u?" Tuyt trng t nhin n n ci, cht ch mt nam nhn cn tht, cm th c nam nhn tinh huyt tin nhp thn th ca mnh.

M th sn trch ly mt thng c th thy tc lm dp, ng s chnh l hn nh trc ti bn. "L ngi, ngi lm ci g?"

"ng nhin l n