Click here to load reader

Historické památky Úpice

 • View
  21

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Historické památky Úpice. Aneb co by měli navštívit turisté v našem městě. Zde se objeví domy, co už něco pamatují, nebo jsou tak velmi pěkné či tak důležité pro město, že si zaslouží zde být. Dřevěnka. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Historické památky Úpice

 • DevnkaVelmi star roubenka kter, dl mstu velk renom. V minulosti slouila hlavn jako hospoda do roku 1990. Po roce ji koupilo msto, aby ji zachrnilo ped zkzou. Aktuln se o n star obansk sdruen Chalupn. Rok vzniku: Polovina 16. stol. (1559 - prvn dochovan zznam) Hlavn vznam: dn Adresa: ikova 92, pice, 54232

 • Devnka

 • Muzeum a galerie J. W. MezerovTato budova, kter pat k nejstarm ve mst, aktuln slou jako muzeum a galerie. V hlavnch expozicch se objevuj obrazy Julie Winterov Mezerov, informace o rodin apkovch, nrodopisn expozice a vykopvky z Vzmburku. Stle se objevuj rzn tematick vstavy. Rok vzniku: 1241Hlavn vznam: Muzeum a galerieAdresa: Muzeum a galerie J. W. Mezerov, Nmst T. G. M. 30, pice, 54232

 • Muzeum a galerie J. W. Mezerov

 • Kostel sv. Jakuba VthoPvodn byl tento kostel devn, a historie se o nm zmiuje ji v roce 1350, kolem nj byl i hbitov, kter zde byl a do roku 1698. Dvakrt byl naprosto zdevastovn porem. V jeho vi, se tak dochoval nejstar zvon, jen je z roku 1625. Rok vzniku: 1698Hlavn vznam: Bohosluby a jin nboensk obadyAdresa: mskokatolick farnost pice, Nmst T. G. M. 1, pice, 54232

 • Kostel sv. Jakuba Vtho

 • Divadlo Aloise JirskaBudova, kter v minulosti slouila jako sklad tehdej firmy Eduard Morawetz, byla pestavna pro el divadla mezi lety 1937 1938, tuto akci projektoval Josef Zruba. Bhem 70. a 80. let minulho stolet, se divadlo celkov zlepilo. Momentln zde psob spolek divadelnch ochotnk.Rok vzniku: 1937Hlavn vznam: Divadlo a kinoAdresa: Mstsk kulturn stedisko, Chelickho 216, pice, 54232

 • Divadlo Aloise Jirska

 • Kaple sv. MichalaPvodn to bvala zdun kaple. 1698 1701 jsou roky, kdy podle plnu J. Schotta ji nechal vystavt far Martin Benedikt Hlek, kter je pod n i pochovn. Zde je t pohben Adam Kolisko, co byl vdce selsk rebelie z roku 1775. Bhem prusko-rakousk vlky v roce 1866, zde bylo pochovno celkem 31 vojk, z obou stran. Rok vzniku: 1701Hlavn vznam: Aktuln dnAdresa: , nachz se u Divadla Aloise Jirska

 • Kaple sv. Michala

 • Sbor Mistra Jana HusaProjektantem tohoto kostela byl Frantiek Hanu, zkladn kmen byl poloen na msto roku 1924. O rok pozdji, pesnji 9. 8. 1925, se kostel odevzdal bohosluebnm elm. Na pedn stran je npis Prosm vs, abyste se milovali. Dobrch nsilm tlaiti nedali a pravdy kadmu pli. Tento proslov pronesl Mistr Jan Hus v Kostnici. Rok vzniku: 1925 Hlavn vznam: Bohosluby, koncerty nebo vstavyAdresa: Husv sbor pice, Husv sbor 644, pice, 54232

 • Sbor Mistra Jana Husa

 • Nov budova Mstskho aduPvodn to byl obecn dm, kter projektoval Alois Mezera. Tento objekt se stavl mezi lety 1922 1923. Vbec prvn setkn zastupitelstva v nov budov, probhlo 16. 12. 1923. Krom toho se zde nachzej tak alegorick sochy Vlka a Mr nebo mramorov desky, s tmi co padli v 1. svtov vlce. Tak se zde nachz obadn s. Rok vzniku: 1923Hlavn vznam: Mstsk ad a obadn s Adresa: Mstsk ad pice, Pod mstem 624, pice, 54232

 • Nov budova Mstskho adu

 • Sluebna policie RMUDr. Antonn apek, otec znmch sourozenc apkovch, si v pici nechal postavit dm. Rodina zde bydlela mezi lety 1890 1907. A v tomto roce byl dm prodn R. Morawetzovi. Znien zahrady, kter byla kolem domu, probhlo v 50. letech minulho stolet. Na mst zahrady je bval autobusov ndra. Rok vzniku: 1890Hlavn vznam: Sluebna OO Policie RAdresa: Policie R, Regnerova 265, pice, 54232

 • Sluebna policie R

 • HvzdrnaVelmi prestin hvzdrna v esk republice, ohledn vzkumu Slunce. Slavnostn otevena byla 8. 11. 1959. Jej djiny se zaali pst u v roce 1952, kdy zde byl astronomick krouek. V roce 1953 si leni postavili pozorovatelnu s odsuvnou stechou, o rok pozdji ji vak sebral vtr. V roce 1955 se postavila zdn budova.Rok vzniku: 1955Hlavn vznam: Hvzdrna Adresa: Hvzdrna pice, U Lipek 160, pice, 54232

 • Hvzdrna

 • Mstsk PoliklinikaByla stavna pro el edn budovy. Hlavn co bylo v tomto dom dleitho byl okresn soud a vzen. Samozejm mla i jin vyuit. Okresn soud zde byl do r. 1945, innost definitivn skonila vr. 1949. Koncem 50. let . 20. stol. byla vnitn st budovy pestavna na polikliniku, ta byla otevena 8. listopadu 1959. Rok vzniku: 1930Hlavn vznam: Poliklinika Adresa: Poliklinika pice s. r. o., B apk 773, pice, 54232

 • Mstsk Poliklinika

 • **

Search related