Het Zuiden Barendrecht week53

 • View
  225

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het Zuiden Barendrecht

Text of Het Zuiden Barendrecht week53

 • Nu tijdelijkGRATIS eenBose SoundTouch 20

  t.w.v. 399,- bij aankoopvan een Bose Lifestyle

  NIEUWDraadloos HiFi systeemDraadlozesubwoofer

  Werkt zelfs door dichtekastdeuren heen

  Slechts n simpele afstands-bediening voor al uw apparatuur

  CALKHOVEN - De Schoof 32 - Hendrik Ido Ambacht - www.calkhoven.com UITGEROEPEN TOTBESTE SOUNDBAR TERWERELD !

  Calkhoven,verkozen totNederlandsbeste Bosedealer!

  Het ZuidenHet ZuidenBarendrecht

  www.hetzuidenbarendrecht.nlWoensdag 30 december 2015

  wenst u een gezond

  2016

  De mannen en vrouwen van Verkeersregelaars Barendrecht hebben een actief jaar achter de rug. In 2015 zorgden ze voor de veiligheid van 49 evenementen in Barendrecht.De laatste drie activiteiten waren Bethlehem in Barendrecht(18 december), de Santa Run (19 december) en de Kerstloop (20 december). Ook activiteiten als de avondvierdaagse en de intocht van Sinterklaas zouden zonder de verkeersregelaars niet door kunnen gaan. Zo zorgden ze voor de veiligheid van vele duizenden Barendrechters. De

  mannen en vrouwen in hun gele pakken zijn tegenwoordig dan ook een vertrouwd gezicht bij Barendrechtse evenemeten. En dan te bedenken dat initiatiefnemer Johan Terdu een paar jaar geleden nog als reactie kreeg dat hier in Barendrecht waarschijnlijk nauwelijks behoefte aan zou zijn...Kijk voor meer informatie op verkeersregelaarsbarendrecht.nl . foto: Arco van der Lee

  Verkeersregelaars, bedankt voor het opletten!

  HET JAAR IN BEELDBarendrechtse gebeurtenissen in 2015 in beeld gebracht. Van gratis OV tot kerstwandeling.

  6, 12, 14, 23

  MIJN DROOM IS DE TOP 15Robert van Pelt neemt in ja-nuari weer deel aan de Dakar Rally

  33Bijeenkomst op woensdag 6 januari

  BARENDRECHT - Enkele he-ren met veel ervaring op dit gebied zullen hun visie geven hoe het verder kan of misschien wel moet met de lessen en activiteiten in De Baerne. Hierop zullen de po-litieke partijen aan de hand van stellingen reageren. Daarbij is er ook gelegen-heid voor belanghebbenden zoals leerlingen gelegenheid om hun vragen en zorgen te delen, legt Ard Kramer uit. Hij is n van de initiatiefne-mers van de avond. Kramer is voorzitter van de monu-mentencommissie. Hij is bij ToBe betrokken als vader en echtgenoot van cursisten.Tijdens deze avond kunnen

  de politieke partijen aan-geven in welke richting zij denken. Ook zal de Beraad-groep, bestaande uit onaf-hankelijke ervaren mannen die erg begaan zijn met hui-dige situatie, acte de prsen-ce geven.In overleg met de Beraad-groep wil ik iedereen op-roepen, die is begaan met cultuureducatie om op 6 januari vanaf 19.30 uur aan-wezig te zijn. Hierbij zal er voor iedereen gelegenheid zijn om in het eerste half uur hun zorgen, vragen en idee-en in te brengen. De avond zal naar verwachting rond 22.00 uur afgelopen zijn, aldus Ard Kramer.

  Bezorgde Barendrechters houden woensdag 6 januari een bijeenkomst over de toekomst van de muziek- en beeldvormende lessen in Barendrecht. De bijeenkomst wordt woensdagavond 6 januari vanaf 19.30 uur gehouden in de Baerne. Aanleiding voor de avond is de crisis bij ToBe.

  Wat komt er na ToBe?

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de nieuwe thriller van Suzanne Vermeer

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga naar hetzuidenba-rendrecht.nl/klik-win

  Reactie van wethouderBARENDRECHT - Voor de ge-meente Barendrecht staat voorop dat we ons ook ko-mend jaar zullen inzetten voor cultuureducatie in onze gemeente. We onder-zoeken hoe we cultuuredu-catie lokaal kunnen vorm-geven, stelt het college van Barendrecht in een verkla-ring. Wethouder Ingeborg Mon-hemius: In de afgelopen tijd heb ik gesprekken ge-voerd met betrokken Baren-drechters, die mij hun idee-en hebben toegelicht over de toekomst van cultuuredu-catie in onze gemeente. Ik waardeer deze initiatieven ten zeerste, omdat zij blijk geven van de waarde van cultuureducatie voor Baren-drecht en de wijze waarop onze inwoners hierin mee willen denken en doen.

  Gemeente in hoger beroepBARENDRECHT Het Baren-drechtse college van B&W gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de voorzie-ningenrechter in Rotterdam van 21 december. De voor-zieningenrechter heeft de gemeente Barendrecht in dit vonnis veroordeeld om de Stichting ToBe een bedrag te betalen van 52.500 euro, ge-zien de financile noodsitu-atie van de Stichting ToBe. Het college heeft het bedrag direct overgemaakt aan de stichting ToBe. Het col-lege heeft hierbij de vijf be-trokken gemeentebesturen (Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Pa-pendrecht en Ridderkerk) hoofdelijk aansprakelijk ge-steld, zodat in de situatie dat het gerechtshof de gemeente Barendrecht in hoger beroep

  in het gelijk stelt, dit bedrag bij deze gemeenten zal kun-nen worden teruggevorderd. Het hoger beroep zal dienen bij het gerechtshof in Den Haag.Opmerkelijk in deze zaak is

  dat de twee BAR-gemeenten Barendrecht en Ridderkerk in deze zaak lijnrecht tegen-over elkaar staan. En dat ter-wijl beide gemeentebestu-ren gebruik maken van n ambtenarenapparaat.

  In De Baerne werden tot 1 januari gegeven door docenten van ToBe. archieffoto: Arco van detr Lee

  Receptie in gemeentehuisBARENDRECHT - De gemeente houdt de nieuwjaarsrecep-tie op maandag 4 januari van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis. In 2016 willen wij samen met u ver-der bouwen aan een mooi, veilig en duurzaam Baren-drecht waar het prettig wo-nen, werken en leren is, al-dus het gemeentebestuur.

  Facebook Het Zuiden is ook te volgen op Facebook. Like de pagi-na en blijf nog beter op de hoogte. www.facebook.com/HetZuidenBarendrecht

 • Info en boekingen: Rederij Fortuna BV. Tel. 0181 - 62 61 26 of 06 - 53 36 79 13

  WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

  HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN!VERTREK VANUITSPIJKENISSE

  61,50 p.p.23 jan., 13 feb., 12, 19 mrt (Aprs ski Gebroeders Ko 69,50)2, 16 apr., 14 en 28 mei, 11 en 25 juni, 2 juli, 13 en 27 aug.

  Incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

  (excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

  44,50 p.p.10 jan., (Nieuwjaarsbrunch), 24 jan., 7 feb., 13, 27 mrt (Paasbrunch 47,50)10, 24 apr.,15 mei (Pinksteren 47,50), 29 mei, 19 juni (Vaderdag 47,50)

  Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

  (excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

  Afhuren van departyschepen is

  uiteraard ook mogelijkMoonlig

  ht Dinner

  CruisesAll-in

  BrunchCruises

  All-in

  Apr Ski Moonlight met gebroeders Ko, zaterdag 19 maart voor 69,50 p.p. ALL-IN!

  Bekijk snel

  weekkrant.nl/w

  ijn

  50%korting!

  www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht woensdag 30 december 2015 2

  Openingstijden:ma. t/m do. 9-17 uurvr. 9-20 uurza. 9-15 uur

  OP = OP

  Stallen te huur v.a. 90,00 per maand direCt beSChikbaar tel. 010-4832511 of 06-23225361

  Een prettige jaarwisseling! We zijn 1 januari gesloten.

  DonDerDag 31 Dec. en zaterDag 2 jan.Kilo uien .......................................................0,35Kilo rode Kool ............................................0,35Kilo spruiten ..............................................0,65Kilo navels ..................................................0,955 Kilo frieslanders ...................................2,50

  MaanDag 4 januariKilo andijvie ................................................0,95Kilo perssinaasappels .............................0,955Kilo bildtstar ...........................................2,50

  DinsDag 5 januariKrop sla .......................................................0,50Kilo witlof ..................................................0,955 Kilo binten ...............................................2,50

  WoensDag 6 januariKilo witte Kool ...........................................0,35Kilo spitsKool ............................................0,75Kilo prei .......................................................0,955Kilo eigenheimers ....................................2,75

  de VeRKOOpHAL W. KLOOtWijKZevenbergsedijkje 64 % 4832511

 • www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht woensdag 30 december 2015 3

  Wensput ook in De Elf RankenBaREnDREcht - Stichting Vrienden van de Elf Ranken start nieuw project. In het Grand Caf werd vrijdag 11 december de Wensput fees-telijk geopend door Chris-tian Broersen, specialist ouderengeneeskunde bij De Elf Ranken. Het geheel werd muzikaal omlijst door de band City Sligt. Na de ope-ning kon de eerste wens in de Wensput gegooid wor-den. Alle clinten, krijgen de kans om hun hartenwens op een speciale wensmunt te schrijven. Het idee voor De Wensput is door het personeel naar voren gebracht om iets voor en met de bewoners te doen. Alle wensen worden serieus

  in behandeling genomen en, zo mogelijk, gerealiseerd. De clinten zijn hier erg en-thousiast mee bezig, maar ook verzorgenden, activitei-

  tenbegeleiders, geestelijke verzorgers en vrijwilligers. De Wensput is mede moge-lijk gemaakt in samenwer-king met Dignus,

  Na de opening kon de eerste wens in de put gegooid worden. foto: pr

  MuziEk

  Muziek voor kleuters BaREnDREcht - Op maan-dag 11 januari starten Harmonievereniging Barendrecht en de Ver-halenmand een nieuwe serie van zes play-shops muziek voor kinderen van 4-5 jaar. Ook kinde-ren die de cursus muziek op schoot hebben gevolgd en nog geen 4 jaar zijn kunnen deelnemen.Start maandag 11 januari om 16.00 uur in het Tref-punt, Dr. Kuijperstaat 4. De les van 11 januari is een kennismakingsles. De kosten zijn 42 euro voor 6 lessen. www.harmoniebarendrecht.nl

  Zeg voortaan maar meneer tegen meJaap de Bonte, voorzitter van muziekvereniging EMM te Heerjansdam, mocht k