of 32 /32
WEEKTOPPER! TIJGERBROOD WIT OF TARWE 1,79 2,09 ACTIE IS GELDIG VAN 16 NOV. TOT 21 NOV. OPEN DAG VMBO | MBO VAN 10.00 TOT 14.00 UUR 21 NOVEMBER WWW.WERELDOPLEIDING.NL Profiteer nu van de tijdelijke BTW verlaging naar 6% op arbeidsloon! www.hetzuidenbarendrecht.nl Woensdag 18 november 2015 7 DAGEN PER WEEK OPEN Honderden kinderen hebben zaterdagmiddag bij het gemeentehuis Sint Nicolaas verwelkomd. De Sint bereikte Barendrecht per brandweerauto, samen met een hele stoet Pieten. Op het bordes van het gemeentehuis ontmoette hij burgemeester Jan van Belzen. Na het officiele welkom ging het per brandweerauto naar de Middenbaan. Daar nam hij een ‘bad in de menigte’. Het leek wel of alle Barendrechtse kinderen met hun ouders naar het winkelcentrum waren gekomen. En iedereen wilde natuurlijk met de Sint op de foto. Voor iedereen had de Goedheiligman de zelfde boodschap: je mag vanavond je schoen zetten. Meer foto’s staan sinds zaterdagmiddag op de Facebookpagina van Het Zuiden: www.facebook.com/ HetZuidenBarendrecht . foto: Arco van der Lee Sint Nicolaas is weer in Barendrecht GESLAAGDE LADIESNIGHT Alleen vrouwen zijn deze avond welkom in de Buurtka- mer in het Trefpunt 3 » KUNSTWERKEN AAN LAND De drijvende kunstwerken worden verplaatst naar Heer- jansdam 15 » Donderdag in Ridderkerk REGIO - De wake is bedoeld voor alle Ridderkerkers naar aanleiding van de aansla- gen en ‘de impact daarvan op mensen en verhoudingen in onze plaatselijke samen- leving’. Ook burgemeester Attema zal enkele woorden spreken. “Voor de inhoud van deze samenkomst zullen vijf woorden bepalend zijn, te weten: meeleven, vrijheid, moed, vertrouwen en een- dracht”, stellen de initiatief- nemers. “Het meeleven gaat uit naar alle slachtoffers van extremistisch geweld, waar ook ter wereld. Over vrij- heid werd eerder dit jaar op initiatief van de burgemees- ter een verklaring onderte- kend door vertegenwoor- digers van alle plaatselijke geloofsgemeenschappen. Er zal moed voor nodig zijn om zulke woorden concreet in praktijk te brengen. (..) Bij al hun verschillen laten deze groepen zich door niemand tegen elkaar uitspelen. Alle Ridderkerkers die zich thuis voelen in de geestelijke ruimte van deze vijf waar- den zijn van harte welkom.” De bijeenkomst duurt 40 minuten. Voor elke bezoe- ker is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Er is ruimte voor stilte, gebed, muziek en woorden. Na af- loop is er koffie en thee. Er wordt op donderdag 19 november in Ridderkerk een korte wake gehouden naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Deze wordt vanaf 19.00 uur gehouden in De Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10. De bijeenkomst is belegd door een aantal plaatselijke kerken. Kerken houden korte wake KLIK & WIN ACTIE Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi Ga naar hetzuidenba- rendrecht.nl/klik-win Aanmelding Santa Run BARENDRECHT - Rotary Club Barendrecht houdt op 19 december haar derde Santa Run, een fun run met drie parcours, door Barendrecht. Start en finish op het Door- manplein. Afterpary in de Uitspanning. Na een warming up door medewerkers van Aad van Loon Sport zal burgemees- ter Jan van Belzen zaterdag 19 december om 15.30 uur op het Doormanplein met een flinke knal het start- schot geven voor de derde Barendrechtse Rotary Santa Run. De Rotary Santa Run is een sponsorloop in Kerst- sfeer waar jong en oud aan kunnen meedoen. Heel veel als kerstman verklede deel- nemers lopen of rennen een parcours. Er is een 5 km Santa presta- tieloop, een 3 km Santa fun run (beiden leiden over de Voordijk) en een 3 km Santa wandel, waarin de Midden- baan is opgenomen. Met de bijeen gebrachte inschrijf -en sponsorgelden wordt een plaatselijk goed doel ge- steund: hospice de Reiziger. Na afloop worden niet al- leen de snelste lopers van de 5 km geëerd, maar ook de teams met de meeste deelne- mers krijgen een prachtige beker. De middag wordt af- gesloten met een afterparty in de Uitspanning. Het inschrijfgeld voor vol- wassenen en kinderen is 10 euro. Inschrijven kan bij: Hiemstra Sport, Dorpsstraat 50, Aad van Loon Sport, Maasstraat 28, Humanitas winkel & atelier, Middel- dijkerplein 148 , of via de website www. barendrecht. rotarysantarun.nl. Na in- schrijving ontvangen de deelnemers hun kerstpak. Avond over Bijbelverhalen BARENDRECHT - Een grote groep mensen heeft in het voorbije jaar aan de hand van een strak leesrooster de Bijbel gelezen. Wekelijks kwamen ze bijeen om er met elkaar over te praten. Op 27 oktober is dit bijbelleesproject afgesloten. Als vervolg hierop start op 24 november een zo- genaamd Leerhuis. In dat Leerhuis gaat het om het zodanig doorgronden van de Bijbel, dat de werkelijke betekenis van Bijbelteksten door ‘mensen van nu’ daad- werkelijk kan worden ver- staan. Het Leerhuis start met een voordracht door dr. Piet Schelling. Hij zal uitvoerig stilstaan bij zijn recent ver- schenen boek: “Vreemd en bizar”. Een boek waarin niet alleen de achtergrond van de meest vreemde en bizarre Bijbelverhalen wordt toege- licht, maar ook de betekenis van die verhalen voor de 21- eeuwse mens. De avond wordt georgani- seerd door de werkgroep Vorming en Toerusting. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting van de Dorps- kerk. Facebook Like de pagina van Het Zui- den en blijf nog beter op de hoogte van het nieuws. www.facebook.com/ HetZuidenBarendrecht

Het Zuiden Barendrecht week47

  • Upload
    wegener

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het Zuiden Barendrecht

Text of Het Zuiden Barendrecht week47

Page 1: Het Zuiden Barendrecht week47

WEEKTOPPER!TIJGERBROODWIT OF TARWE

1,792,09

ACTIE IS GELDIG VAN 16 NOV. TOT 21 NOV.

OPEN DAGV MBO | MBO

VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

21 NOVEMBERWWW.WERELDOPLEIDING.NL

Profiteer nu van de tijdelijke BTWverlaging naar 6% op arbeidsloon!

  ‹ www.hetzuidenbarendrecht.nlWoensdag 18 november 20157 DAGEN

PER WEEK OPEN

Honderden kinderen hebben zaterdagmiddag bij het gemeentehuis Sint Nicolaas verwelkomd.De Sint bereikte Barendrecht per brandweerauto, samen met een hele stoet Pieten. Op het bordes van het gemeentehuis ontmoette hij burgemeester Jan van Belzen.Na het offi ciele welkom ging het per brandweerauto naar de Middenbaan. Daar nam hij een ‘bad in de menigte’. Het leek wel of alle Barendrechtse kinderen met hun ouders naar het winkelcentrum waren gekomen. En iedereen wilde natuurlijk

met de Sint op de foto.Voor iedereen had de Goedheiligman de zelfde boodschap: je mag vanavond je schoen zetten.Meer foto’s staan sinds zaterdagmiddag op de Facebookpagina van Het Zuiden: www.facebook.com/HetZuidenBarendrecht .

foto: Arco van der Lee

Sint Nicolaas is weer in Barendrecht

GESLAAGDE LADIESNIGHTAlleen vrouwen zijn deze avond welkom in de Buurtka-mer in het Trefpunt

KUNSTWERKEN AAN LANDDe drijvende kunstwerken worden verplaatst naar Heer-jansdam

15»Donderdag in Ridderkerk

REGIO - De wake is bedoeld voor alle Ridderkerkers naar aanleiding van de aansla-gen en ‘de impact daarvan op mensen en verhoudingen in onze plaatselijke samen-leving’. Ook burgemeester Attema zal enkele woorden spreken. “Voor de inhoud van deze samenkomst zullen vijf woorden bepalend zijn, te weten: meeleven, vrijheid, moed, vertrouwen en een-dracht”, stellen de initiatief-nemers. “Het meeleven gaat uit naar alle slachtoffers van extremistisch geweld, waar ook ter wereld. Over vrij-heid werd eerder dit jaar op initiatief van de burgemees-

ter een verklaring onderte-kend door vertegenwoor-digers van alle plaatselijke geloofsgemeenschappen. Er zal moed voor nodig zijn om zulke woorden concreet in praktijk te brengen. (..) Bij al hun verschillen laten deze groepen zich door niemand tegen elkaar uitspelen. Alle Ridderkerkers die zich thuis voelen in de geestelijke ruimte van deze vijf waar-den zijn van harte welkom.”De bijeenkomst duurt 40 minuten. Voor elke bezoe-ker is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Er is ruimte voor stilte, gebed, muziek en woorden. Na af-loop is er koffi e en thee.

Er wordt op donderdag 19 november in Ridderkerk een korte wake gehouden naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Deze wordt vanaf 19.00 uur gehouden in De Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10. De bijeenkomst is belegd door een aantal plaatselijke kerken.

Kerken houden korte wake

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe roman van Fabio Genovesi

KLIK & WIN ACTIE

Ga naar hetzuidenba-rendrecht.nl/klik-win

Aanmelding Santa RunBARENDRECHT - Rotary Club Barendrecht houdt op 19 december haar derde Santa Run, een fun run met drie parcours, door Barendrecht. Start en finish op het Door-manplein. Afterpary in de Uitspanning. Na een warming up door medewerkers van Aad van Loon Sport zal burgemees-ter Jan van Belzen zaterdag 19 december om 15.30 uur op het Doormanplein met een flinke knal het start-schot geven voor de derde Barendrechtse Rotary Santa Run. De Rotary Santa Run is een sponsorloop in Kerst-sfeer waar jong en oud aan kunnen meedoen. Heel veel als kerstman verklede deel-nemers lopen of rennen een parcours. Er is een 5 km Santa presta-tieloop, een 3 km Santa fun run (beiden leiden over de

Voordijk) en een 3 km Santa wandel, waarin de Midden-baan is opgenomen. Met de bijeen gebrachte inschrijf -en sponsorgelden wordt een plaatselijk goed doel ge-steund: hospice de Reiziger. Na afloop worden niet al-leen de snelste lopers van de 5 km geëerd, maar ook de teams met de meeste deelne-mers krijgen een prachtige beker. De middag wordt af-gesloten met een afterparty in de Uitspanning. Het inschrijfgeld voor vol-wassenen en kinderen is 10 euro. Inschrijven kan bij: Hiemstra Sport, Dorpsstraat 50, Aad van Loon Sport, Maasstraat 28, Humanitas winkel & atelier, Middel-dijkerplein 148 , of via de website www. barendrecht.rotarysantarun.nl. Na in-schrijving ontvangen de deelnemers hun kerstpak.

Avond over BijbelverhalenBARENDRECHT - Een grote groep mensen heeft in het voorbije jaar aan de hand van een strak leesrooster de Bijbel gelezen. Wekelijks kwamen ze bijeen om er met elkaar over te praten. Op 27 oktober is dit bijbelleesproject afgesloten. Als vervolg hierop start op 24 november een zo-genaamd Leerhuis. In dat

Leerhuis gaat het om het zodanig doorgronden van de Bijbel, dat de werkelijke betekenis van Bijbelteksten door ‘mensen van nu’ daad-werkelijk kan worden ver-staan. Het Leerhuis start met een voordracht door dr. Piet Schelling. Hij zal uitvoerig stilstaan bij zijn recent ver-schenen boek: “Vreemd en bizar”. Een boek waarin niet

alleen de achtergrond van de meest vreemde en bizarre Bijbelverhalen wordt toege-licht, maar ook de betekenis van die verhalen voor de 21-eeuwse mens. De avond wordt georgani-seerd door de werkgroep Vorming en Toerusting. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting van de Dorps-kerk.

FacebookLike de pagina van Het Zui-den en blijf nog beter op de hoogte van het nieuws.

www.facebook.com/HetZuidenBarendrecht

Page 2: Het Zuiden Barendrecht week47

Info en boekingen: Rederij Fortuna BV. Tel. 0181 - 62 61 26 of 06 - 53 36 79 13

WWW.PARTYSCHEPEN.ORG

HEEFT U IETS TE VIEREN? GA GEZELLIG VAREN!

VERTREK VANUITSPIJKENISSE

€ 59,50 p.p.Za. 21 nov., za. 12 en vr. 18 dec., 23 jan., 13 feb.,

12, 19 mrt (Aprés ski Gebroeders Ko € 69,50) 2, 16 apr., 14 en 28 mei.Incl. 2x koffie met gebak, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 19.00 uur, vertrek 19.30 uur. Terugkomst plm. 24.00 uur.

€ 42,75 p.p.Zo. 22 nov., 6 dec., 10 (Nieuwjaarsbrunch), 24 jan.,

7 feb., 13, 27 mrt (Paasbrunch € 47,50) 10, 24 apr. en 8 mei (Moederdag € 47,50).Incl. welkomstdrankje, soepje, koud/warm buffet, dessert, live music en entertainment. Incl. alle drankjes

(excl. buitenl. gedist.). Inschepen 11.30 uur, vertrek 12.00 uur. Terugkomst plm. 16.00 uur.

Afhuren van departyschepen is

uiteraard ook mogelijkMoonlig

ht Dinner

CruisesAll-in

BrunchCruises

All-in

Brunch Cruise in kerstsfeer: zondag 20 december voor € 51,50 p.p. All-In!

www.facebook.com/OpnieuwEnCo.nl

twitter.com/OpnieuwEnCo

Volg ons op:

De kerstmarkten zijn open vanaf donderdag 19-11-2015

Kerstmarkten bij Opnieuw & Co

www.opnieuwenco.nl☎ 078 - 641 79 66

Ontlasten milieu: we hergebruiken 4000 ton goederen

Koopkracht: betaalbaar alternatief voor nieuw

Opnieuw & Co heeft geen winstdoelstelling

Wer

kgel

egen

heid

: er

wer

ken

350

men

sen

bij O

pnie

uw &

Co

Kom naar onze sfeervolle kerstmarkten, er wordt iedere dag aangevuld.

Ook kerstshoppen doet u bij Opnieuw & Co!

Ridderkerk • P.C. Hooftstraat 12Barendrecht • Voordijk 273Dordrecht • Merwedestraat 54Papendrecht • Ketelweg 61HZwijndrecht • Lindtsedijk 86

Opnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & CoOpnieuw & Co

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 2

Kaartverkoop € 13,60 via de Doelen, Bureau Hanson 010-4225244 enWegener Media: 010-4699911. M.m.v. Wegener Media, Hanson BV,

www.zondagochtendconcerten.nl

in de Doelen Rotterdam

RESERVEERNU!

Zondag 22 novemberLaura Fygi & Trio MalandoZondag 13 decemberHerman van Veen &Edith LeerkensZondag 20 decemberWhite Christmasat de Doelen

Zondag 22 novemberLaura Fygi meets trioMalandoLaura Fygi zong tijdens de Zondagochtend-concerten al vaker in de Doelen. Vorig jaarnam de jazzdiva drie multitalenten voor umee, zijnde Danny Malando (contrabasen gitaar), Ernö Olah (viool, klarineten zingende zaag) en Gert Wantenaar(accordeon, bandoleon, mondharmonicaen piano).

Wegens het grote succes komen Laura Fygien Trio Malando dit najaar terug tijdens dezondagochtend-concerten in de Grote Zaalop zondag 22 november.Met een dergelijke bezetting ontstaat een

bijzondere cross over en het repertoirebestaat dan ook uit een beetje Jazz, eenbeetje Latin en een beetje Hongaars. Hetprogramma zit vol humor en het publiekwordt nauw bij de voorstelling betrokken.

ProgrammaNajaar 2015

geldig do/za.

Nootdorp: Langebaan 36

Gorinchem: Arkelstraat 100

Den Bosch: WC Helftheuvelpass. 88

Papendrecht: Meentpassage 3

Spijkenisse: Winterakker 4-6

Barendrecht: van Beuningenhaven 6

Page 3: Het Zuiden Barendrecht week47

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 3

Contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (088) 013 10 00E [email protected] www.hetzuidenbarendrecht.nlTwitter: @HetZuidenBFacebook.com/HetZuidenBarendrecht

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden, bel uw accountmanager of bel met (088) 013 99 85. Of mail ons via [email protected]

Commercieel DirecteurBas StikkelorumE [email protected]

Eindredactie Het Zuiden BarendrechtArco van der LeeT 088-0130998

Chef regioredactieAnnemieke AnneveldtE [email protected]

BezorgklachtenI www.hetzuidenbarendrecht.nl/serviceT (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE familiebericht[email protected] (088) 013 72 68www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatieI www.wegenermedia.nl

Het Zuiden Barendrecht is een uitgavevan Wegener Media BVKopij kan wordengeplaatst in de gedrukte en digitaleuitgaven van Wegener Media BV.

© Wegener Media BV

KORT NIEUWS

Klucht met de SintBARENDRECHT - De altijd vrolijke Karel de Kok be-leeft zondag 22 november in theater Het Kruispunt samen met hoofdlakei Franciscus en hofdame Frandolien weer een doldwaas avontuur. Het kasteelpersoneel probeert het bezoek van de Sint in goede banen te leiden, maar of het dit keer eindelijk zal lukken is nog maar de vraag. Hilarische, kluchtachtige scenes worden afgewis-seld met vrolijke muziek, wat deze voorstelling uiterst geschikt maakt voor het hele gezin. Na afloop is er een uitgebreide Meet & Greet met Karel de Kok, Sinter-klaas, de pieten en alle andere vrienden.De voorstelling is zondag 22 november vanaf 11.00 uur te zien in Theater het Kruispunt, Middenbaan 111, Barendrecht. Kaart-prijs vanaf €16,75. Reserveringen: www.the-aterhetkruispunt.nl of telefonisch: 0180 -615958. Exclusief reserverings-kosten.

Hulp-Piet BARENDRECHT - Op zater-dag 28 november kunnen kinderen op de Midden-baan hulp-piet worden van de Sint. Van 13.30 tot 16.30 uur maken kin-deren hier kans op een Hulp Piet Diploma.

Piet trakteertBARENDRECHT - De trakteer Pieten komen vrijdag 4 december van 15.00 tot 17.00 uur naar Winkel-centrum Barendrecht op de Middenbaan.

Film: Club van Sinterklaas BARENDRECHT - Vandaag, woensdag 18 november om 14.00 uur is de film ‘De Club van Sinterklaas en de verdwenen schoen-tjes’ te zien. Het is de nieuwe sinterklaasfilm van de bekende serie De Club van Sinterklaas. De film is te zien in theater Het Kruispunt op de Middenbaan.

Paulien Bijl: ‘ Deze grote opkomst hadden we niet voorzien’

Ladiesnight in de BuurtkamerWie de Buurtkamer Tref-punt op woensdagavond 11 november naderde, hoorde van veraf al dat er vele vrouwen binnen aanwezig moesten zijn. Dat was het geval; in het ‘kippenhok’, zoals som-mige bezoekers de Buurt-kamer noemden, was een gezellige Ladiesnight aan de gang.

door Lysanne Leeuwenburg

BARENDRECHT - “Deze avond is alleen voor dames, jullie komen er niet in!”, kregen enkele mannen aan de deur te horen. Logisch was het wel dat ze voor de deur ston-den: de weg naar de ingang was verlicht met waxine-lichtjes in gekleurde glazen potjes en dat zorgde meteen voor een sfeervolle entree. Binnen in de Buurtka-mer Trefpunt stonden ver-schillende Barendrechtse winkeliers, afkomstig van de Middenbaan, met hun producten. Zo konden de vrouwen chocola kopen, kaarsen, geurolie, kleding, decoratie voor in huis, sie-raden en zelfgemaakte etuis van oude postzakken en sleutelhangers. Er was zelfs een kapsalon aanwezig die

het haar deed stijlen bij de bezoekers. “Deze grote op-komst hadden we niet voor-zien”, vertelt Paulien Bijl, vrijwilliger bij de Buurtka-mer Trefpunt. “We horen vele positieve re-

acties over de producten die verkocht worden en de ge-zellige sfeer. Wellicht is deze Ladiesnight voor herhaling vatbaar!”, gaat zij enthousi-ast verder. Naast de verkoop van artikelen hadden de

winkeliers ook cadeautjes aangeleverd bij de vrijwil-ligers van de Buurtkamer. Deze werden bij de loterij weggegeven aan vrouwen die zich bij de ingang aange-meld hadden om gratis mee

te doen aan de loterij. Ook dat leverde veel positieve re-acties en blije gezichten op.Meer informatie over de Buurtkamer Trefpunt staat op Facebook (‘Buurtkamer Trefpunt Barendrecht’).

De drukbezochte Ladiesnight in de Buurtkamer van het Trefpunt. foto: Lysanne Leeuwenburg

ColofonKleurplaat voor de SintBARENDRECHT – Kinderen kunnen bij De Kleine Duiker een Sinterklaaskleurplaat van de Jumbo ophalen. Er was gerekend op een bouw-plaat, maar maandag 16 no-vember bleek dat er kleur-platen werden geleverd. Kinderen kunnen de kleur-plaat afhalen en hem uiter-lijk 29 november weer inle-veren. Dan doet Sint er een presentje bij. Sint en Piet komen op woensdag 2 de-cember om 14.00 uur naar De Kleine Duiker. Voor kinderen die een sur-prise willen maken voor ie-mand van je familie of uit je klas, komen de knutselspul-len in de hooimijt van de

boerderij van pas. De mate-riaalkosten zijn 3 euro. Kin-deren kunnen hier terecht

op 18, 21, 25 en 28 novem-ber van 13.30 tot 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Piet heeft op De Kleine Duiker een kleurplaat afgeleverd. foto; pr

BARENDRECHT - Er zit volgens de gemeente Barendrecht schot in het autovrij maken van het Doormanplein. Het col-lege heeft hiervoor een verkeersbesluit genomen. Het plein dat een hoge cultuurhistorische bele-vingswaarde heeft, moet herkenbaar zijn en ruimte bieden voor activiteiten. Momenteel is dit niet mo-gelijk door het gebruik als parkeerplaats. Wethouder Dirk Vermaat (revitalise-ring Oude Dorpskern) is blij met dit besluit waar

alle betrokkenen binnen de projectgroep Oude Dorpskern achter staan. Het complete verkeers-besluit is dinsdag 10 november gepubliceerd in de Staatscourant en in te zien via overheid.nl. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken na publicatie. “Het verkeersbesluit met de aanvullende maatre-gelen voor een autovrij Doormanplein autovrij kan rekenen op de steun van de projectgroep Oude Dorpskern. Het besluit

voorziet onder andere in mogelijkheden voor laden en lossen voor onderne-mers en bewoners en een blauwe zone voor bezoe-kers van 8.00 tot 20.00 uur. In een apart besluit wordt ook een blauwe zone ingesteld voor het plein tussen de kerk en de Historische Vereniging. Na een half jaar volgt een evaluatie en kan indien nodig een blauwe zone worden ingesteld op het overige deel van de Dorps-straat”, aldus het gemeen-tebestuur.

Doormanplein binnenkort autovrij

Op vrijdag 13 november kreeg het Barendrechtse bedrijf Den Otter Verhuizingen en Transporten de oorkonde uitgereikt behorende bij het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Den Otter bestaat sinds 1913 en is ontstaan uit een ‘dagelijksche bodedienst’.

Den Otter hofleverancier

Doormanplein (1)De Bewonersvereniging Oude Dorpskern Baren-drecht voelt zich misleid. De vereniging stelt dat ze wel heeft meegepraat in de projectgroep, maar dat het besluit toen al was genomen. Lees de reactie op onze web-site:

hetzuidenbarendrecht.nl

Doormanplein (2)De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht houdt op 2 december een avond over het parkeervrij maken van het plein. Aanvang 20.15 uur in zaal De Ontmoeting.

Page 4: Het Zuiden Barendrecht week47

EXECUTIE VERKOOP!

Ca. 3000 VLOERKLEDEN tot 90% KORTING!(De verkoophal moet leeg in 2 weken!)

Levertijd 5 min. Parkeren voor de deur! (gratis)

Ca. 1000 stuks hoogpolige karpetten v.a. € 50,-!Ca. 1000 stuks moderne dessins nu al v.a. € 100,-!

Ca. 1000 schitterende Perzische tapijten v.a. € 300,-!

Design, Vintage, Kelim, Berbers en Chinese tapijten

10% bij contante betaling en geen reserveringen! (geen handelaren)

Woonboulevard Capelle XL Lylantse Baan 3 (t.o. Beter Bed)

Ma. 13.00 tot 17.30 di. t/m vr. 10.00 tot 17.30 vrijdagavond tot 21.00 Zaterdag 10.00 tot 17.00 Zondag 12.00 tot 17.00

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 4

Goed om te weten• Gratis bezorgen • Gratis parkeren • Geen vervoer? Geen probleem! Vraag naar onze gratis ophaaldienst

7500 m2 KLASSIEKE EN MODERNE MEUBELEN EN VERLICHTING

Zeemanstraat 17 • 2991 XR Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde (bedrijventerrein Reijerwaard) Tel. 010-292 10 26 Meubelen • Tel. 010-292 10 22 VerlichtingRing Rotterdam-Zuid A15 afslag 20 Barendrecht Rotterdam-IJsselmonde

OPENINGSTIJDENMAANDAG van 11.00 tot 17.30 uur DINSDAG T/M DONDERDAG van 9.00 tot 17.30 uur VRIJDAG van 9.00 tot 21.00 uur ZATERDAG van 9.30 tot 17.00 uurZONDAG van 12.00 tot 17.00 uur

BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.STRALUMA.NL

25% korting op het complete

Pontovechio programma

75jaarStraluma viert feest!

Grote collectie stijlmeubelen voor feestelijke prijzen!

Lederen bankstel 3+1+1Strak klassiek lederen bankstel met houten afwerking. Leder en hout in verschillend kleuren leverbaar. Uitstekende zitkwaliteit.

Bankstel Isa 2 1/2 +1+1Klassiek bankstel met een uitstekende zitkwaliteit.

Bankstel Kira 2 1/2 +1+1Strak lederen bankstel in twee kleuren leder met houten pootjes. Uitstekende zitkwaliteit.

van 2995.- nu voor

van 3998.- nu voor

2395.-feestprijs

feestprijs

feestprijs

2498.-van 3498.- nu voor

2998.-

€ 600.-korting

€ 1000.-korting

€ 1000.-korting

• Wij vieren van 1 tot en met 30 november feest met heel veel acties en scherpe aanbiedingen• De kortingen gelden niet op reeds gedane aankopen.• Elke zaterdag- en zondagmiddag een hapje en drankje.• Voor meer informatie www.straluma.nl

Openingstijden:ma. t/m do. 9-17 uurvr. 9-20 uurza. 9-15 uur

OP = OP

Stallen te huur v.a. 90,00 per maand direCt beSChikbaar tel. 010-4832511 of 06-23225361

donderdag t/m zaterdag 19-21 novemberBos selderij of peterselie ..................... 0,25Kilo geschr. Kriel ..................................... 0,50Kilo giesser wildeman ............................. 0,65hol. BloemKool ......................................... 0,65Kilo rode Kool ........................................... 0,952 Kilo st.remy stoofperen ...................... 1,00Baal peen 10 Kilo ...................................... 2,505 Kilo frieslanders .................................. 2,75orchidee ..................................................... 4,95 2 voor ......................................................... 9,00

maandag 23 novemberKilo uien ...................................................... 0,50Kilo andijvie ............................................... 0,955 Kilo Bintjes ............................................. 2,50

dinSdag 24 novemberKilo spruitjes ............................................ 0,652 Kilo gala appels ..................................... 1,005 Kilo Bildtstar ......................................... 2,75

WoenSdag 25 novemberKilo witlof ................................................. 0,952 Kilo goudreinetten ............................... 1,00Kilo tomaten .............................................. 1,005 Kilo patataardappels ............................ 2,50

de VeRKOOpHAL W. KLOOtWijKZevenbergsedijkje 64 % 4832511

Kerstfeest met

en groot orkest

De mooiste kerstliedjesen kerstliedjes met accordeon

FROGERRENE

30 Jaar Hits

Feestelijke afsluiting jubileumconcerten

Speciaalprogramma!

MA. 21 DEC. | € 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 69

MA. 29 FEBRUARI | € 22 | 37 | 52

BEL 0900-9203MUSICOFLIFE.NTK.NL

(0,45€p

m)

AFAS CIRCUSTHEATER

SCHEVENINGENAANVANG 20.00 UUR

Beginnersorkest voor VolwassenenBARENDRECHT - Sinds kort zijn 15 volwassenen begon-nen bij Harmonievereniging Barendrecht om in groeps-verband een muziekinstru-ment te leren bespelen. Een mooi aantal, echter kunnen er nog wel wat mensen bij om een compleet orkest te formeren. Met name koper-blazers zijn in de minder-heid. Dus aanmelding voor trombone, trompet, bariton, hoorn, tenor- en bastuba zijn welkom. Mensen die de voorkeur geven aan kla-rinet, saxofoon, dwarsfluit en hobo zijn ook welkom. Heeft u interesse dan kunt u een afspraak maken voor een kennismaking en kunt

u ook deelnemen aan dit orkest. Muzikale vooroplei-ding is niet noodzakelijk. Spelenderwijs wordt het notenschrift aangeleerd. Er wordt gewerkt met de daar-voor speciaal ontwikkelde lesmethode: Essential Ele-ments Heeft u uw instrument nog bewaard of heeft u er vast een aangeschaft breng die dan mee. Noodzakelijk is dat echter niet want als lid krijgt u een instrument van de vereniging in bruikleen. Op de kennismakingsles kunt u de instrumenten van de harmoniebezet-ting uitproberen en kijken wat het beste bij u past.

Bijvoorbeeld klarinet, alt-, tenorsaxofoon, alle koper-instrumenten t.w. trompet, hoorn, trombone, bariton, euphonium, es- en bes tuba. Ook dwarsfluit komt in het orkest voor. De lessen en repetities zijn in het Trefpunt, dr. Kuy-perstraat 4 in Barendrecht. Ook 50+ers zijn van harte welkom. De repetitie van het BeginnersOrkest is op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur. Opgeven: secretaris@ha r monieba rend recht .nl. Bellen over dit pro-ject kan ook met Maria Prooi 06-42412638. www.harmoniebarendrecht.nl

Page 5: Het Zuiden Barendrecht week47

AL MEER DAN60 JAAR HARTVOOR GLASProfiteer nu van de tijdelijke BTW verlaging naar 6% op arbeidsloon!

Niet alléén voor dubbelglas maar ook voor ruitbreuk ofglas in lood is den Hartog Glas uw specialist.

Jan van der Heijdenstraat 14 - Oud-Beijerland - Tel: 0186 - 612 815 - www.denhartogglas.nl

ADVERTORIAL

Rust en Emotionele BalansBij innerlijke onrust, stress-situaties en stemmingswisselingen

1passiebloem, 2citroenmelisse, 3valeriaan, 4zink

Een overvolle agenda, drukte op het werk, of zorgen om de gezondheid kunnen zorgen voor periodes van stress of spanning. Ook kan het leiden tot ver-moeidheid en een minder vrolijk en opgewekt gevoel. Het kan soms lastig zijn de nodige rust te vinden en emotioneel in balans te blijven. Het is niet altijd mo-gelijk om de oorzaak van stress of spanning weg te halen, maar het is wel mogelijk om er rustiger mee om te gaan met natuurlijke ondersteuning van A.Vogel.

Natuurlijke ondersteuningA.Vogel Passifl ora Rustgevend Emotionele Balans is 100% natuurlijk en bevat een krach-tige combinatie van kruiden en mineralen. Het ondersteunt bij innerlijke onrust en stemmings-wisselingen2,3 en helpt rustig1 en

Sneller geïrriteerd, prikkelbaar of een kort lontje? Bijna 70% van de Nederlanders ervaart wel eens stress of spanning. Ook vermoeidheid en een onrustig gevoel kunnen dan een belangrijke rol spelen.

evenwichtig te blijven in stress-situaties4. Het bevat tevens mag-nesium, wat gunstig is voor een goede geestelijke balans en extra energie geeft bij vermoeidheid. Het is geschikt voor overdag, houdt lichaam en geest fris en alert2 en geeft geen gewenning. Zo kunt u ook in periodes van stress en spanning goed blijven functioneren.

1. Snel geïrriteerd2. Vermoeidheid3. Onrustig gevoel’

‘ Top 3 signalen van stress- situaties:

A.Vogel Passifl ora RustgevendEmotionele Balans is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezond-heidswinkels in een verpakking van 30 stuks. Adviesprijs € 11,99. Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 5

Nieuw turnseizoen

Afgelopen weekend turnden 3 teams van GV Barendrecht om een plaats in de finale voor het NK teams 2015.

BARENDRECHT - Op zater-dag kwam Team niveau B in actie, dit was een combi team bestaan de uit Laura Onnink, Xanthe de Jager en Milena Bakker en van KDO Lekkerkerk Marieke Ponsen en Kimberley Hoogerwaard.Er deden maar liefst 17 teams mee in dit niveau. De dames turnden stabiel en hebben een plek in de finale van het NK gehaald. Een

knappe prestatie!. Op Zondag kwamen er nog 2 teams in actie.Nadat het B-team een plek wist te bemachtigen in de finale wist ook Team ni-veau C de NK finale te ha-len. Het Team Bestaande uit Hannelore van de Beek, Britt v Adrighem, Melissa Zandstra en Eva van Gemert werd keurig 3de in een deel-nemersveld van maar liefs 24 teams. Met zeker nog ruimte tot verbetering kun-nen de dames trots zijn op deze mooie prestatie!Het D-team bestaande uit Romy Fonville, Eva Blom, Jill Lewis en Annabel Ger-

lach eindigde op een zure 7de plaats in een deelne-mersveld van 28 teams. De beste zes teams konden doorstroming afdwingen naar de finale, het Baren-drechtse team kwam slechts 0.3 punt tekort. Dit neemt niet weg dat dit piepjonge team , allen jeugd tweede-jaars voor het eerst uitkwam in de vrije oefenstof en keu-rige oefeningen lieten zien.Een mooie start van het sei-zoen, zo concludeert men bij de vereniging. Volgende week reizen de teams af naar Prinsenbeek voor het Nederlands Kampioenschap teams.

Drie teamas van Gymnastiekvereniging Barendrecht kwamen tijdens het afgelopen weekeinde in actie. foto: pr

Terugblik: Barendrecht in 2005 (deel 6)In zeven foto’s blikken we deze herfst terug op Barendrecht in het jaar 2005. Vandaag de zesde foto in de reeks.

door Arco van der Lee

BARENDRECHT - Voor bur-gemeester Jan van Belzen was zaterdag 27 augustus 2005 een mooie dag. De zon scheen en veel mensen kwa-men naar het Doormanplein om met de nieuwe burge-meester een fietstocht door Barendrecht te maken. Na de benoeming van de bur-gemeester waren er protes-ten geweest (vraag maar aan wethouder Dirk Vermaat), maar in de praktijk ontmoet-te Van Belzen vooral vrien-delijke Barendrechters. De fietstocht was een ma-nier om de gemeente te le-ren kennen en om te zorgen

voor een informele ontmoe-ting tussen de burgemeester en inwoners.

ReagerenReacties op deze rubriek kunnen gestuurd worden aan: [email protected]. Wie zelf een oude Barendrechtse foto bezit en deze in de krant afgedrukt zou willen zien, kan deze naar bovenstaand adres stu-ren. Foto’s moeten minimaal tien jaar oud zijn. Voor informatie kan gebeld worden met de redactie: 010-4699301. Mailen kan ook:

Meer foto’sWie wekelijks nog meer oude Barendrechtse foto’s wil zien, kan terecht op de website van de Historisch Vereniging Barendrecht: w w w.h is tor i schba ren-drecht.nl.

Burgemeester Jan van Belzen en andere deelnemers aan de fietstocht. Archieffoto: Arco van der Lee

Verlichting WinterFeestBARENDRECHT - De zevende editie van het WinterFeest vindt zaterdag 12 december plaats in de Oude Dorpskern van Barendrecht. Dit jaar is de verlichting van het feest totaal vernieuwd. De afgelopen jaren is het WinterFeest steeds groter geworden. Er kwamen meer kramen op de WinterMarkt en meer activiteiten in een groter deel van het oude dorpscentrum. Daarvoor waren steeds meer lampen en steeds langere kabels no-dig. “Jarenlang hebben we ple-zierig samengewerkt met Cees van den Heuvel. Sa-men zijn we tot de conclusie gekomen dat er een andere oplossing nodig was voor de verlichting”, vertelt Rob Bruin. Hij is één van de or-ganisatoren van het feest. Dankzij steun van het Ra-bobank Coöperatiefonds is het nu toch mogelijk om dit jaar de totale verlichting van de WinterMarkt te ver-nieuwen. De Stichting Eve-nementen Dorpskern Oud Barendrecht, die het feest organiseert, is hier dolblij mee. “Er wordt totaal 300 meter verlichting geschon-ken. Het zijn energiezuinige, maar gezellige LED lampjes en de bekabeling om het te laten branden. Ook de kisten om alles netjes op te bergen worden geschonken”, aldus Bruin. “We zijn het Coöpe-ratiefonds erg dankbaar.”www.winterfeestbarendrecht.nl

Page 6: Het Zuiden Barendrecht week47

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING

P. A. VAN DERWAAL en ZN.Uitvaartverzekeringen - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf f 2.900.-Dorpsweg 152c, 3083 LK RotterdamTel.: (010) 480 34 71 (dag en nacht)www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

- Familieberichten -Met familieberichtenonline.

nl kunt u op een snelle ma-

nier uw blijde of droevige

bericht samenstellen en

plaatsen in uw dag- en/of

weekblad naar keuze.

BetrouwBaar en eenvoudig FamilieBerichten opgeven in dag- en weekBladen

Lezersactie“Highlights of The Messiah”Concert door het Golden CircleEnsemble, 27 november 2015

Dorpskerk, Barendrecht

Vrijdag 27 november van20.00-21.15 uur de High-lights of the Messiah vanG.F. Händel in de Dorps-kerk in Barendrecht, eenconcert van het GoldenCircle Ensemble o.l.v.John Bakker. Het GoldenCircle Ensemble is eenensemble dat bestaat uitjonge mensen (studerendof net afgestudeerd) vanhet Koninklijk Conserva-torium van Den Haag ofhet conservatorium vanAmsterdam.

De organist André deJager zal alles op het orgelbegeleiden. Het programmabestaat uit mooie koor-werken afgewisseld metmeerdere solo’s en prachtigvioolspel door LeonidNikishin. Werken als Forunto us a Child is born,And the Glory of the Lord,Hallelujah, Every Valley,Rejoice en Why do thenations maken onderdeeluit van het prachtigeprogramma.

John Bakker is de dirigentvan dit ensemble. Johnwerkt als “director ofmusic” bij de Amerikaanse

Protestantse Kerk te DenHaag. De vaste organist vanhet ensemble is André deJager die regelmatig kooren samenzang begeleidt opde samenzangavonden inverschillende kerk in deregio.

Met deze concertenwaaraan zangers uit veelverschillende landen mee-werken brengen we klas-sieke muziek dichter bij demensen. De getalenteerdemusici zorgen samen doorhun fantastische klankkleurvoor een concert op hoogniveau. Al met al een mooi

programma, omlijst dooriets lichtere muziek.Het concert van hetGolden Circle Ensemblevindt plaats op vrijdag 27november in de DorpskerkBarendrecht, Dorpsstraat146, Barendrecht. Dedeuren gaan open om 19.30uur. Kaarten zijn aan dedeur te koop voor 12,50euro per volwassene en 5euro per kind. Daarnaastzijn de kaarten voor 10euro per stuk te bestellenvia reser[email protected] of viade websitewww.goldencirclesmp.nl

€ 2,50 korting

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 6

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de begroting voor 2016. Alleen SGP/CU stemde tegen in verband met de verbouwing van Het Kruispunt.

Door Arco van der Lee

Barendrecht - De begro-ting werd uiterst efficiënt behandeld. Toch was er ook tijd voor begrotings-grapjes. Wethouder Lennart van der Linden trakteerde de raad op een flesje bubbels. Hele kleine flesjes, dat wel. Want Barendrecht blijft op de kleintjes letten. De fractie van SGP/CU was blij dat de gemeente meer werk maakt van het groenonderhoud. Daarom was er voor elk raadslid een plantje.

AfvalMet algemene stemmen nam de raad een amendement (begrotingswijziging) aan om de afvalstoffenheffing volgend jaar op het niveau van dit jaar te houden. Daar-mee komt er bij de gemeente 138.000 euro minder bin-nen. Dat kan, omdat er in 2013 en 2014 een flink fi-nancieel overschot is gestort in de voorziening afvalstof-fenheffing. In 2016 wordt opnieuw gekeken naar deze heffing. Dan wordt ook be-zien welk effect Afval Loont

heeft. “In 2016 kunnen we als raad op basis van deze informatie het tarief in één keer degelijk herijken”, al-dus het amendement. Wet-houder Van der Linden heeft daar geen probleem mee.

SportIn de begroting was de hul-

diging van de sportkampi-oenen wegbezuinigd. Dat vond een grote meerderheid van de raad niet terecht. “Het huldigen van onze kampioenen draagt bij aan het stimuleren van het beoe-fenen van sport. (…) Daar-naast is het financiële effect verwaarloosbaar. In een jaar waarin we het budget van raads- en commissieverga-deringen verhogen in ver-band met de cateringkosten past een voorstel tot het een verlaging van onze sport-kampioenen niet”, stelden EVB, VVD, D66 en CDA in een amendement. Ook PvdA en GroenLinks steunden het voorstel. Alleen SGP/CU stemde tegen.Unaniem steunde de raad een amendement om vol-gend jaar 5000 euro extra uit te trekken voor de door-komst van de Roparun. Het is de 25ste editie en dat moet een extra groot feest wor-

den.

KruispuntSGP/CU en PvdA dienden tevergeefs een amendement in om niet te investeren in de verbouwing van Het Kruispunt. Volgens Leen-dert Mijnders (SGP/CU) zorgt de investering de ko-mende 20 jaar voor onze-

kerheid. Het is volgens hem onzeker of de huurders de hogere huur kunnen beta-len, zonder bij de gemeente aan te kloppen voor meer subsidie. Geen van de ove-rige partijen steunde het amendement. Voor SGP/CU was Het Kruispunt de reden om als enige tegen de totale begroting te stemmen.

Gemeenteraad stemt in met begroting 2016

De behandeling van de begroting: plantjes van SCG/CU en flesjes bubbels van wethouder Lennart van der Linden. foto’s: Arco van der Lee

Weg vrij voor extra doorgang onder a29 voor autoverkeer

OnderdoorgangHet instemmen met de begroting betekent dat er gewerkt kan worden aan het openen van een extra onderdoor-gang onder de A29 voor het autoverkeer. Het CDA is hier opgetogen over, omdat die partij dit vorig jaar opnieuw aankaartte. “We kunnen aan de slag!’”, aldus raadslid Arjan Sullock Enzlin (CDA). “De verbinding tussen de beide Barendrecht’en zorgt voor een betere wederzijdse bereikbaarheid en de cijfers laten zien dat de file om Carnisselande uit te komen dan minder wordt.”

Page 7: Het Zuiden Barendrecht week47

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NLPrijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

KOM GEZELLIG WINKELEN

199*299-

Jan Pieter v. Kooten Raymond Post Reinaud Emans

Wij trakteren deze weekal onze klanten *bij aankopen van meer

dan 200 euro per aankoop op een BTS1200 Bluetooth speaker.

CORRECT WITGOED

379

299

Correct Witgoed is superspecialist met een zeergroot assortiment wassen, drogen, koken,

stoffen, strijken apparatuur.

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

*GRATIS CORRECT 75 JAAR

JUBILEUM KADO

*ALLEEN ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 531892

BOSCH DHU-675U 60CM ONDERBOUWAFZUIGKAP De onderbouwkapbespaart ruimte omdat deafzuigkap direct onder debovenkast of aan de muurwordt gemonteerd.• 3 standen • Afzuigcapaciteit 350 m3/h

• Bijzonder stil• Halogeen verlichting249.-CORRECTPRIJSArt.nr. 537574

SHARPR-842INWCOMBI MAGNETRONMET OVEN EN GRILL • RVS• 900 Watt• 25 liter• Digitaal display

189.-CORRECTPRIJSArt.nr. 492345

PHILIPS HD-7457KOFFIEZETTERGeniet van goede filter koffieuit een betrouwbaar, slim encompact koffiezetapparaat.1 liter, 900 Watt.39.99CORRECTPRIJSArt.nr. 531893

SHARP SJ-B1297MOWCOMBI KOELKAST • Energieklasse A+• 186 cm hoog• 225 liter koelen• 72 liter vriezen• No Frost systeem

549.-CORRECTPRIJSArt.nr. 553006 159

PHILIPS HD9240 AIRFRYERMet de Rapid Airfryertechnologie voor eenknapperig korstje, met max. 80% minder vet.279.-CORRECTPRIJSArt.nr. 488187

99.99

29.9947.9949.99 47.99

24.99PHILIPS HR1646/00STAAFMIXER Met 700 W motorvermogen, Promix-mengtechnologie • hakmolen • mengbeker• dubbele garde74.99 CORRECTPRIJSArt.nr. 534492

MEDISANA HP605WARMTEKUSSEN METOVERTREK• 1 persoons• Automatisch uitschakelen • Wasbaar• 100 Watt vermogen• Oververhittingsbeveiliging

• 4 temperatuur standen29.95CORRECTPRIJSArt.nr. 543061

SANITAS SBM-21 BLOEDDRUKMETER• WHO-indicator, • 2 x 60 geheugenslots• Cuff grootte 22-36 cm• 30 geheugenregisters• Batterij indicatie 53.99CORRECTPRIJSArt.nr. 552684

PHILIPS HX6232 ELEKTRISCHETANDENBORSTEL• Verwijdert tot zeskeer meer tandplak• Moeilijk bereikbare plaatsenworden beter gereinigd64.99CORRECTPRIJSArt.nr. 551452

PHILIPS GC9247STOOMSTRIJKIJZERGeschikt voor allestrijkbare stoffen, vanzijde, linnen en katoen totkasjmier. U kunt allestoffen achter elkaar doorstrijken zonder iets temoeten instellen.

SAMSUNGWW70J3473KWWASMACHINE De unieke vormgeving vande Diamond Drum-trommelgaat voorzichtig om met uwwaardevolle kleding. • 7 kg• 1400 tpm

• energieklasse A+++449.-CORRECTPRIJSArt.nr. 551002

179

75

PHILIPS FC8520MET MONDSTUK VOOR HARDE VLOEREN• energieklasse A• 750 Watt• Variabele vermogen • EPA 10-filter en AirSeal • Geluidsniveau 79 dB119.-CORRECTPRIJSArt.nr. 534496

Page 8: Het Zuiden Barendrecht week47

15 avontuurlijke kinderboekjesover de grootste helden van vroeger

Verzamel ze allemaal!Verkrijgbaar met bon bij de winkel bij u in de buurt.Haal ze nu: deel 1 t/m 3 zijn tot en met zaterdag verkrijgbaar.

Hugo de GrootWillem van OranjeWillem van OranjeWillem van Oranje

Piet Hein

presenteert:

Piet Hein Willem van Oranje Hugo de Groot

Deel 10.99

Deel 24.95

Deel 34.95

AFHAALBON AFHAALBON AFHAALBON

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Knip deze bon uit en lever hem inbij Bruna, Plus of Primera.

Geldig t/m 21 november 2015.

Leuke

schoencadeautjes!

Leuk en Leerzaam

LaatstekansDeel 1

0.99

Page 9: Het Zuiden Barendrecht week47

- advertentie -

Straluma Meubelen en Verlichting bestaat dit jaar 75 jaar! Het familiebedrijf, ooit gestart aan de Groene Hilledijk in Rotter-dam (1940), is inmiddels uitgegroeid tot een 7500 m2 grote showroom langs de A15 in Barendrecht. Reden genoeg dus voor een feestje.

Flink gegroeidVan een winkeltje waar huishoudelijke appara-ten en elektrische materialen werden verkocht tot een meubel- en verlichtingsgigant. In 75 jaar tijd is Straluma flink gegroeid én inmiddels een begrip geworden in zuid-west Nederland. Er is veel veranderd in de afgelopen jaren: de locatie, de nóg ruimere keuze in verlichting en de vervanging van huishoudelijke apparaten voor een volledig meubelprogramma. Toch zijn de kernwaarden van Straluma nog altijd hetzelfde gebleven: persoonlijk contact en de tijd nemen voor klanten. Inmiddels is Straluma dé speci-aalzaak in verlichting en weten zelfs de leden van het Koninklijk huis de weg naar Straluma. Ook is Straluma meerdere keren te bewonde-ren geweest op RTL4, bij ‘Wist je dat?’ en bij ‘LifestyleXperience’. Dit familiebedrijf heeft dan ook meer dan genoeg reden om trots te zijn. Op dit moment werken er nog twee generaties met elkaar in de winkel: vader en dochter. Als kleine jongen stond Fred al met zijn vader en moeder in de winkel. En Yvonne; Fred’s dochter, begon naast haar studie met een bijbaantje op kantoor. Inmiddels heeft Yvonne dit omgeruild voor een regelmatig rooster en staat ze in de startblokken om het bedrijf van haar vader voort te zetten. Haar missie? “Het behouden van onze kernwaar-den maar wel de focus op een nieuwe tijd leggen. Onder andere door middel van onze webshop.”

Kortom: Straluma zet koers naar de toekomst!

Verlichting is emotieStraluma voorziet klanten al jaren van lichtad-vies, maar leert ook nog elke dag van haar klan-ten. Denken we bij gedimd licht niet allemaal aan een sfeervolle ruimte? En bij helder LED-licht aan een fijne werkomgeving? “Verlichting is emo-tie”, vertelt Yvonne. “In ons interieur wordt voor

een groot deel de sfeer bepaalt door verlichting. Een deskundig advies is dan ook heel belangrijk”. Mede vanuit deze filosofie heeft Straluma niet alleen een ruim aanbod in lampen, maar ook diverse verlichtingsexperts op de winkelvloer. Deze experts maken graag samen met u een lichtplan; of dat nu voor een nieuwbouwwoning of voor een bestaande woning is. Indien gewenst hangen de monteurs de gekozen lampen ook

www.straluma.nl.

nog eens bij u thuis op. Alle leveringen boven de €50,- worden door Straluma gratis thuisbe-zorgd.

Feest in novemberOm het jubileum te vieren, pakt Straluma groots uit in november. De gehele maand zijn er tien-tallen speciale aanbiedingen. “Deze aanbiedin-gen kunt u vinden op de website, in de krant en op social media”, vertelt Yvonne: “En om onze klanten mee te laten genieten van ons jubileum, zullen er de hele maand op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur hapjes en drankjes geserveerd worden”. November wordt één groot feest! Straluma is het hele jaar door zeven dagen per week geopend (met uitzondering van feestdagen) en ligt gunstig gelegen naast de A15 in Barendrecht; u kunt er altijd gratis parkeren. Niet in de gelegenheid om langs te komen in Barendrecht?

Neem een kijkje op www.straluma.nl.

Het pand in Barendrecht

Een echt (authentiek) familie bedrijf!

Straluma de grootste verlichtingszaak van Nederland

bestaat 75 jaar!

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 9

samen solar

Zonnige buurtactie: nog twee weken!Samen Solar Barendrecht kent u waarschijnlijk al. Maar wist u dat u nog maar tot 30 november kunt meedoen met deze buurtactie voor meer zonnepanelen? Dat betekent dat u slechts twee weken heeft om, net als veel van uw buren, een aanvraag te doen voor een zonne-advies op maat. En te profiteren van de speciale actie met korting.

BarenDreCHT - Op www.sungevity.nl/barendrecht

kunt u snel en gemakkelijk een advies krijgen. Zo weet u zeker dat u nog van de kor-ting gebruik kan maken. “U kunt ook profiteren van de zon, en het is nog makkelijk ook!” vertelt Marianne van de Vijver enthousiast. Sa-men met Sungevity heeft de Barendrechtse Samen Solar Barendrecht opgezet. “Nu het initiatief al weer even bezig is, realiseerde ik me dat ik alleen al de afgelopen

maand flink van de zonuren heb kunnen profiteren. Mijn systeem ligt er al ruim twee jaar. Sinds begin dit jaar heb ik nog zes extra pane-len liggen. De zes nieuwe panelen zullen dit jaar ruim 1300 kWh opwekken. Leuk voor de portemonnee en een mooie bijdrage aan een betere toekomst voor onze wereld.”

De Kleine DuikerSungevity is een soci-ale onderneming, die ook graag wat terugdoet voor uw buurt. Daarom doneert zij een compleet zonnesy-steem aan recreatieboerderij De Kleine Duiker bij dertig deelnemers of meer.

ActieSamen Solar Barendrecht* Nu 20 euro korting op elk zonnepaneel voor de eerste 100 deelnemers.

* Unieke SunSure op-brengstgarantie, zij garan-deren uw stroomproductie voor 20 jaar (dit komt boven op de installatie-, vermo-gens- en productgaranties).

* Gratis btw-teruggavedienst t.w.v. 125 euro. U krijgt de btw van uw zonnesysteem namelijk terug van de Belas-tingdienst. Zo bespaart u bij aanschaf al direct honder-den euro’s extra.

* Alles-in-één pakket inclu-sief installatie, hoge kwali-teit zonnepanelen, omvor-mer en installatiemateriaal. Geen extra kosten achteraf.

* Sungevity stelt de klant centraal; adviseurs regelen alles van A tot Z. Ook in de toekomst blijven zij beschik-baar voor al uw vragen.

Meer informatieIedereen die interesse heeft in zonnepanelen en wil kij-ken wat Samen Solar Baren-drecht betekent voor zijn of haar situatie, kan een gratis advies aanvragen op onder-staande site.

www.sungevity.nl/barendrecht

Dee Barendrechtse Marianne van de Vijver heeft samen met Sungevity Samen Solar Barendrecht opgezet. Foto: pr

Uitnodiging Duurzaamheidskring BarendrechtDe Duurzaamheidskring Barendrecht ondersteunt initi-atieven voor een duurzaam Barendrecht. Zo ook Samen Solar Barendrecht. U bent van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst woensdag 25 november van 16.00 tot 18.00 uur. Ook Sungevity is aanwezig voor het beantwoorden van al uw vragen over zonnestroom en Samen Solar Barendrecht. Locatie: Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in Heijplaat. Deelname is gratis. Aanmelden tot 23 november via [email protected].

Nu 20 euro kortiNg op elk zoNNepaNeel voor de eerste 100 deelNemers

Page 10: Het Zuiden Barendrecht week47

Reling 113 2993 DP Barendrecht Tel. 0180 - 230000www.ortho-barendrecht.nl [email protected]

Dr. T.G.A. Krajenbrink, orthodontist

R.N. van Zanden, orthodontist

Gevestigd in Barendrecht

Beugelbehandelingen voor kinderen en volwassenen

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 10

Dalton Lyceum op de digitale snelwegAfgelopen augustus is op het Dalton Lyceum een groot aantal brugklassen gestart met het gebruiken van een iPad tijdens de les. De meeste brugklasleerlingen hebben hierdoor nu, naast hun schoolboeken en andere traditionele leermiddelen, de mogelijkheid om bij alle vakken tijdens de les snel iets op internet op te zoeken, een opdracht te maken of interactief met de lesstof bezig te zijn.

Ingezonden door Dalton Lyceum Barendrecht

BARENDRECHT - Docente Frans, Esther van Niel: “Het is nog wel even wen-nen hoor. Ik maak nu kleine overhoringen met een speci-ale app. Hiermee kan ik snel en eenvoudig controleren of iedereen de lesstof heeft begrepen. Dit is handig voor mij en ook de leerlingen vin-den deze manier van over-horen leuk. Zij doen vanwe-ge het wedstrijdelement nu fanatiek mee. Maar, ik moet wel bekennen dat ik nog niet alle onderwijsapps onder de knie heb. Ik heb ook nog wel

wat te leren.”Om alle technologische ont-wikkelingen bij te houden, is een groep docenten in de zomervakantie op iCamp geweest. Gedurende twee dagen kregen zij een inten-sieve training in het om-gaan met de iPad in de klas. Gedurende het schooljaar zullen er ook nog diverse workshops voor geïnteres-seerde docenten georgani-seerd worden. Teamleider brugklassen, Marian de Ruiter: “Sommige docenten zijn nog wat voor-zichtig met het gebruiken van digitale hulpmiddelen, maar langzaam maar zeker merken we dat in steeds meer lessen de iPad wordt ingezet om te differentiëren naar het niveau en de inte-resse van de kinderen. En

dat is mooi, want hierdoor kan er beter ingespeeld wor-den op de individuele be-hoeften van de leerlingen.”Wat vinden de leerlingen er eigenlijk zelf van? Sam uit klas B1K geeft aan dat het soms erg verleidelijk is om spelletjes te spelen op de iPad. “Zeker als het span-nend is bij een spel, dan vind ik het moeilijk om toch niet stiekem verder te spelen in plaats van de opdrachten voor de les te maken.” Voor-al de interactieve quizzen van de App Kahoot worden gewaardeerd. Het is de bedoeling dat vol-gend schooljaar alle brug-klassen van het Dalton Ly-ceum een iPad gebruiken in de les.

www.daltonbarendrecht.nl

Leerlingen van het Dalton Lyceum zoeken de beste route op de digitale snelweg. foto: pr

Calvijn Groene Hart bij Erasmus Science ProgrammeIngezonden door Calvijn Groene Hart

BARENDRECHT - Vrijdag 6 no-vember bezochten vijftien atheneumplusleerlingen van Calvijn Groene Hart de Erasmus Universiteit Rot-terdam.De komende twintig weken zullen zij in het kader van het Erasmus Junior College deelnemen aan het Erasmus Science Programme ‘Ons brein en de vrije wil’.Dit programma heeft de Erasmus Universiteit opge-zet met als doel het toegan-kelijk maken van weten-schap voor de onderbouw van het vwo. Het verrij-kingsproject bestaat dus uit een traject van twintig we-ken waarin de universiteit samen met Calvijn Groene Hart de leerlingen uitdaagt zelf onderzoek te doen naar hoe het brein werkt en in

welke mate mensen een vrije wil hebben. Deelname aan het program-ma vormt voor de leerlingen een unieke kans om een start te maken met acade-mische vorming. Zij krijgen de mogelijkheid zich (intel-lectueel) te profileren, hun denkwereld te vergroten en hun perspectief te verbre-den.

BegeleidenNa het startcollege van afge-lopen vrijdag zullen een tu-torstudent van de Erasmus Universiteit en een docent van Calvijn Groene Hart alle deelnemende leerlingen we-kelijks begeleiden. In mei volgend jaar worden de beste eindwerkstukken van iedere school op de Erasmus Universiteit gepre-senteerd aan wetenschap-pers, docenten en andere belangstellenden.

Deelname vormt voor de leerlingen een unieke kans om een start te maken met academische vorming. foto: pr

VO-scholen presenteren zichBARENDRECHT - Voor de meeste leerlingen die aan het eind van dit schooljaar de basisschool verlaten, is de zoektocht naar een school voor voortgezet on-derwijs begonnen. De Ba-rendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs spelen hier maandag 23 november op in met de inmiddels tra-ditionele scholenmarkt in theater Het Kruispunt aan de Middenbaan. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn de leerlingen met hun ou-ders/verzorgers van harte welkom.De deelnemende scholen zijn CSG Calvijn Groene Hart, Dalton Lyceum Baren-drecht, Edudelta College Ba-rendrecht en Focus Beroeps-academie. Laatstgenoemde school is een samenwer-kingsverband tussen CSG Calvijn en Dalton Lyceum Barendrecht.Dankzij deze scholenmarkt zijn de leerlingen en hun ou-ders in staat om in korte tijd een indruk te krijgen van het brede onderwijsaanbod (vmbo, mavo, havo, athene-um en gymnasium) binnen de Barendrechtse gemeente-grenzen.

Open dagenDe scholen stellen later in het schooljaar (januari/fe-bruari) hun deuren apart nog een keer open voor be-langstellenden. Deze ‘open dagen of avonden’ worden aangekondigd in de plaatse-lijke pers.

Page 11: Het Zuiden Barendrecht week47

ARRANGEMENT• overnachting in Superior Room• uitgebreid cruise ontbijt• 3-gangen verrassingsdiner in de Club

Room• bijpassend 3-gangen wijnarrangement• rondleiding Compleet (incl. machinekamer)

• bezoek aan het Stoomschip Rotterdam Experience Center

• watertaxi vaartocht naar Rotterdam centrum retour• Stoomschip Rotterdam geschenk (boek DE 300,

30 verhalen over De Rotterdam)• High Tea in de Captains Lounge• parkeerkaart voor 2 dagen

Nautisch ontwaken in Woonmall Alexandrium. De laatste trends voor een droomslaapkamer vind je bij onze speciaalzaken. Het prachtigste bedlinnen, de comfortabelste boxsprings en de meest romantische accessoires. Deskundige medewerkers geven je uitstekend advies.

Maak kans op één van de geheel verzorgde VIP arrangementen aan boord van het Stoomschip Rotterdam voor twee personen in een Superior Room. Haal je deelnamekaartje op in het Atrium, vul je gegevens in en deponeer het in de rode brievenbus. In Woonmall Alexandrium worden je woondromen werkelijkheid.

woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelijk parkeren

NAUTISCHNAUTISCHONTWAKEN

Page 12: Het Zuiden Barendrecht week47

WEEKEND-

ABONNEMENT

VOOR SLECHTS

€ 2, 49

PER WEEK

PROBEER NU!

GA SNEL NAARWWW.AD.NL/WEEKEND

GENIET NU NOG MEERVAN HET WEEKENDElke zaterdag de extra dikke weekendeditie van het AD bij u op de mat!

Iederezaterdag

gratis AD Magazine!

Page 13: Het Zuiden Barendrecht week47

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

SMART WONEN

Prijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PER WEEK OPEN

199

799

19999 99

99

7916.99

69.99

29.99

29.99 49.99

Bij Correct Smart Wonen op de eerste etage van ons pand aan de Ceintuurbaan 111 kunt u profiteren vanvoordelige aanbiedingen in meubels, verlichting en woonaccessoires. Gratis parkeren voor de deur.

CSW BUFFETKAST Buffetkast met 2 glazendeuren, 2 laden en 2onderkasten met legplankin mooi hoogglansantraciet. Afm.210x150x48 cm.999.-CORRECTPRIJSArt.nr. 527806

CSW CHRIS DE LUXEEETKAMER STOELIn lederlook met handgreepop de rugleuning.• zithoogte 47 cm• In beige249.-CORRECTPRIJS PER STUK 119.99BIJ 4 STUKS PER STUK Art.nr.503159

CSW CARIBBEAN LOUNGEFAUTEUILMET EENCOMFORTABELE ZIT RVS armleuningenzandkleur279.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551721

CSW 3291/52 BIJZETAFELIn mat wit metaal 40 x 50 cm.59.- CORRECTPRIJSArt.nr. 534898

CSW 600134 BOEKENKAST • 120 cm breed • Eiken leigrijs• 5 boekenplanken999.-

CORRECTPRIJS Art.nr.527798

SENSATION 160 ELEKTRISCHVERSTELBARE TWEEPERSOONS BOXSPING Heerlijk relaxen en slapendankzij het elektrischverstelbare hoofd- envoeteneind. Compleetgeleverd met topmatras.Afm. 160x 200 cm.

1699.-CORRECTPRIJSArt.nr. 530428

DIRECT UITVOORRAADLEVERBAAR

CSW ANDY BARKRUK• In cream of rood• Met zwarte poten169.-CORRECTPRIJS Art.nr.537607 Art.nr.537606

CSW MONDRIAAN EETKAMER TAFEL • 180x90cm • in wit• met schuine poten 249.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551712

CSW LUXXUS COLOR 3PAKKET3 Multi color LED lampenmet Wifi die u volledig via

uw thuisnetwerk kuntbedienen via een App op uwTablet, iPad of iPhone. Aanen uit schakelen de kleuraanpassen doet uwgemakkelijk met eenvingerbeweging.149.-CORRECTPRIJS Art.nr. 519089

CSW PINOT 1L LEDVLOER LAMP • chroom met glas119.-CORRECTPRIJS Art.nr. 545892

499

CORRECTDUO DEAL

AKAI AL4275 SMART• 42 inch (± 107 cm) • Netflix en YouTube• DVB C/T tuner • Scart-aansluiting• 2x HDMI• USB aansluiting• Energieklasse A+• Afm. 97x58x9,8 cm

COMPLEET MET TVHOEKTAFELIn hoogglans zwartaluminium met zwart glas.107 cm breed.999.-CORRECT SETPRIJSArt.nr. 551965

CSW TWIN TAFELLAMP• Led• Staalgrijs• 220-240 Volt• 1x4.6 Watt99.-CORRECTPRIJS Art.nr. 551779

KOM GEZELLIG WINKELEN

CSW 3183/44 TV HOEKMEUBEL • 107 cm breed • Met verstelbare ophangbeugel

• In zwart uitgevoerd299.-CORRECTPRIJS Art.nr. 522053

Michael Khelawan Wim van Dalen Ninon Waris

Page 14: Het Zuiden Barendrecht week47

Nieuw: Feyenoord Kidsbox in Brasserie De Kuip

Feyenoord nog ongeslagen in eigen huis

Brasserie De Kuip biedt vanaf heden een nieuwe Feyenoord Kidsbox op demenukaart aan. Inde vrolijke Kidsbox zijn, naast frietjes en een warme snack, ookmooie Feyenoord-cadeautjes tevinden. Dus kom na de training of een rondleiding langs in Brasserie De Kuip op de eerste etagevan het Maasgebouw. De Feyenoord Kidsboxmaakt ook onderdeel uit van het Feyenoord KidsFeestje.Welke Feyenoord-fan wil zijn verjaardagsfeestje nou niet in het mooiste stadion vanNederland vieren? Een verjaardagsfeestje in De Kuip is een onvergetelijke belevenis. Tijdens het2,5 durende programma krijg je een rondleiding en speurtocht door het hele stadion en kun jedaarna lunchen in Brasserie De Kuip.Meer informatie is te vinden op www.brassseriedekuip.nl.

Feyenoord ontvangt aanstaande zondagFC Twente in De Kuip. De ploeg vanGiovanni van Bronckhorst wil dat duelaangrijpen om de ongeslagen reeks ineigen huis te verlengen. Sinds de start vandit seizoen verloor Feyenoord nog geenenkele thuiswedstrijd. Alleen de afgelopenthuiswedstrijd tegen Ajax eindigde in eengelijkspel (1-1), verder boekte Feyenoord inthuisduels enkel overwinningen.

In de competitie won Feyenoord tot aan hetduel met Ajax vijf thuiswedstrijden op rij.Bovendien won de ploeg in eigen huis in hetbekertoernooi ook twee keer. Feyenoord bezetna het gelijkspel met Ajax de derde plaats in decompetitie. Dat betekent dat tegen FC Twentewinst is geboden om aansluiting te behouden

bij Ajax en PSV, de clubs die respectievelijkeerste en tweede staan. Feyenoord kanvertrouwen putten uit de recente vorm van dekomende tegenstander, want FC Twente verloorde afgelopen drie wedstrijden op rij.

ONS FEYENOORDSuperSint CD voor (nieuwe) Kameraadjes!

Alle leden van Feyenoords Juniorclub Kameraadjeskrijgen aanstaande zaterdag de SuperSint CDvol Sinterklaas-liedjes gratis thuisgestuurd! Voorhet nummer SuperSint is een speciale videoclipgemaakt, die voor een deel is opgenomen in DeKuip. Deze clip zal onder meer te zien zijn viawww.kameraadjes.nl. Via deze site zijn ook allenummers van de cd te beluisteren.

Ben je Feyenoord-supporter en niet ouder dan14jaar? Sluit je dan aan bij Kameraadjes via www.kameraadjes.nl en ontvang gratis de SuperSint CD!

Word nu Kameraadje enontvang de coole SuperSint CD!ontvang de coole SuperSint CD!

Sinterklaas tip!OP=OP

Actie loopt tot 26-11

Surf snel naar kameraadjes.nl en word lid!

Wat ga jij doendit weekend?

Kijk eens in onze agenda!

WIJHIERVANHet Zuiden Barendrecht

Het Zuiden Barendrecht staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.hetzuidenbarendrecht.nlwww.stingler.nl

12 stuks

F R U I T O F T H E L O O M

*meerdere kleuren en (dames) modellen online

Tot 70% korting op de gehele collectie!

29,9514,95

34,9519,95

119,9529,95

34,9514,95

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 14

Page 15: Het Zuiden Barendrecht week47

Luxe fauteuilStel zelf uw fauteuil samen50 mogelijkheden

RelaxfauteuilBasalt

ruime keuze instof en leder

van 1075,- voor

895,-

1495,-

Luxe fauteuil

Fauteuil ApplausIn vele stof- en houtkleuren mogelijkvan 895,- voor

Handige sta-op fauteuilsin meer dan 50 kleuren

2-motoren, met opstahulp vanaf

Draaifauteuilmet verstelbare rugVele kleuren leer en stof mogelijk895,-

RelaxfauteuilRug- en voeten verstelbaarVeel kleur- en maat-mogelijkhedenvan 1495,- nu

FauteuilJackson

Comfortabeledraaifauteuil

995,-695,-

Keuze uit luxe stoffen

Deensekwaliteit...10 jaarframegarantie

www.zitwel.nl gratis parkeren entree: via Mooi&More/Burchthuys

1150,-

1250,-

995,-

695,-

ESCuDoStRaat 7 BarendrechtWoonboulevard Barendrecht 010-456 72 80

BON

snelleverbaar

ShowmodelRelaxfauteuil BrusselKwaliteitsfauteuilManueel verstelbaar Mooi rundleder 1950,-

*geldt niet voor aanbiedingenen reeds gekochte fauteuils

Royaal genieten in deze comfortabele relaxfauteuil In hoogte verstelbaar. Rug en voet verstelbaar Vele leer en stof mogelijkheden.

tegeninlevering van dezeWAARDEBONontvangt ubij aankoopvan eenFAUTEUILeenaantrekkelijkeINRUILvoor uwoude fauteuil*

FEESTELIJKINRUILVOOrdeeL

795,-

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 15

Drijvende kunstwerken gaan naar HeerjansdamNa de feestelijke presentatie van de twee ‘Floating Sculptures’ bij het ‘wilgeneiland’ aan het Jaagpad in Barendrecht op 12 september, trotseren de drijvende kunstwerken alle novemberstormen. Leerlingen van het Dalton Lyceum en het Farelcollege verwerken een lesbrief in kunstzinnige prestaties. Die worden van 10 tot 12 december tentoongesteld.

REGIO - De expositie van het werk van de kunstenaar Os-car Pabon is nog te bezichti-gen in Bergarde Galleries tot en met 5 december.Op zaterdag 12 december zullen de ‘Floating Sculp-tures’ ceremonieel te water worden gedragen op het landgoed Het Buitenland te Heerjansdam.De drijvende kunstwerken zijn een eye-catcher voor alle voorbijgangers. De bewoners in de omgeving vinden het jammer dat ze al op 11 de-cember zullen verdwijnen. Maar dat was de bedoeling: het zijn tijdelijke kunstwer-ken, die bij vorst en schaat-

sen op de plas te kwetsbaar en hinderlijk zouden zijn. Ze worden overgebracht naar het landgoed Het Bui-tenland in Heerjansdam. Zaterdagmiddag 12 decem-ber om 15.00 uur worden ze op een bijzondere wijze daar publiekelijk te water gela-ten. Tot ze eens door weer en wind zullen vergaan.In Bergarde Galleries zijn tot en met 5 december nog de vier schaalmodellen van de “Floating Sculptures” en ander bijzonder ruimtelijk- en grafisch werk van de 31 jarige beeldend kunstenaar Oscar Abraham Pabon Mo-rales uit Venezuela te zien. En de real-life camcorder projectie van de met de wind meedraaiende sculp-turen bij het eiland.De leerlingen van de drie

havo-3 klassen van het Farelcollege zijn al weken-lang onder leiding van hun docent Jos Crezée bezig om geheimzinnige kubussen te maken in reactie op het cen-trumobject van het ‘wilgen-eiland’ en tekeningen naar aanleiding van de kerkinte-rieurs van Saenredam. Dit doet ook de vwo-4 klas van het Dalton Lyceum onder leiding van docent Hagar Mercedes le Pair. Hun werkstukken worden van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 december van 11.00 tot 17.00 uur geëxpo-seerd in Bergarde Galleries. Op zaterdag is er om 15.45 de prijsuitreiking, aanslui-tend aan de happening bui-ten.

www.saenredam.com

De twee drijvende kunstwerken werden op 12 september te water gelaten. Archieffoto: Arco van der Lee

Annemiek den Boer exposeert portrettenREGIO - In de maand novem-ber exposeert Annemiek den Boer uit Barendrecht in Galerie Kleinkunst in winkelcentrum De Rid-derhof te Ridderkerk. Hier zijn portretten van haar te bewonderen van bekende en onbekende mensen in verschillende technieken, maten en kleuren. Een aan-tal portretten is te koop, met name schilderijen van de Koning en Koningin, Ghan-di en Miriam Makeba. An-dere portretten laat ze zien in verband met de work-shops en cursussen die ze geeft. Annemiek den Boer is eigenaresse van ‘Een Por-tret & Meer’. Ze maakt vrij werk, maar schildert ook in opdracht portretten of ande-re onderwerpen. Daarnaast geeft ze regelmatig work-shops en (teken)cursussen. Ze stimuleert cursisten om te durven schilderen.

Annemiek den Boer start in januari weer met een cursus portrettekenen/schilderen. Tijdens deze cursus leert ze de deelnemers basisvaar-digheden zoals de composi-tie, de juiste verhoudingen en het licht en schaduwspel. De cursussen worden gege-ven op woensdag van 19.30 tot 22.00 uur en op vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur, een keer per 14 dagen. Vind je het leuk om vrij te schilderen, je eigen onder-werpen te kiezen? Dat is ook mogelijk. Op vrijdagmorgen of dinsdagmiddag geeft An-nemiek één keer per vier weken les. Zowel de cursus portret-tekenen/schilderen als de schilderworkshops geeft Annemiek in haar eigen ate-lier aan de Marijkesingel 32 in Barendrecht.

www.eenportret.nl

Annemiek den Boer. foto: pr

‘Kan ik je man lenen?’BARENDRECHT - Toneelver-eniging Barendrecht komt zaterdag 28 november met een nieuwe klucht. Het vro-lijke spel in drie bedrijven, ‘Zeg, kan ik je man even lenen?’, is een aaneenscha-keling van smoesjes, ver-warring en hilariteit. Het is geschreven voor Hans van Wijngaarden.Agnes vraagt buurman Bas te leen en niet om de goot-steen te ontstoppen. Ze heeft even een man nodig om haar oom en tante om de tuin te leiden. Buurvrouw Irene stemt toe, maar ze vergeten even dat de ouders van Bas ook op visite komen. Dan is er ook nog een chauffeur die alles nog ingewikkelder maakt.Toneelvereniging Baren-drecht heeft al bijna der-tig jaar de lachers op haar hand. Het is dan ook niet voor niets dat theater Het Kruispunt de toneelvereni-ging heeft opgenomen in de programmering. Op Face-book (‘Toneelvereniging Ba-rendrecht’) en haar website zet de vereniging regelmatig filmpjes en foto’s van de re-petities.Aanvang 20.15 uur. Kaartjes á 15,50 euro zijn verkrijg-baar via de kassa van Het Kruispunt en via www.the-aterhetkruispunt.nl. Na afloop wordt er nagefeest met muziek van deejay Ed Verhage.

toneelverenigingbarendrecht.nl

Bijeenkomst PCOBRIDDERKERK - Op woensdag 25 november houdt de Pro-testants Christelijke Ou-deren Bond (PCOB) haar maandelijkse bijeenkomst.J. van Dam uit Pijnacker ver-toont een film over het Bijlo Bos met zomer- en winter-

opnamen, verluchtigd met muziek. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillen-burgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is welkom.

BaREnDREcht – Zaterdag 21 november zal winkel-centrum Carnisse Veste in het teken staan van het Sinterklaasfeest. Tussen 12.00 en 15.00 uur rijdt de Pietenbakfiets

door het centrum; kinde-ren worden verrast met een leuk presentje. Ook staat de Pietenschoor-steen in het centrum. Als kinderen een liedje zingen gebeurt er iets heel

spannends… Vanaf 15.00 uur zorgt Fleurtje en de koele Pie-tenband voor gezelligheid, waarbij Sinterklaas om 15.45 uur welkom geheten wordt.

Sinterklaas in carnisse Veste ConcertRIDDERKERK - Het 95-jarig jubileum van Chr. muziek-vereniging Harpe Davids loopt ten einde en wordt af-gesloten met een concert op zaterdag 28 november onder de titel ‘De Muzikant in de Schijnwerpers’. Het vindt plaats in de Levensbron.

Page 16: Het Zuiden Barendrecht week47
Page 17: Het Zuiden Barendrecht week47
Page 18: Het Zuiden Barendrecht week47

Al 50 jaar goede zorgen persoonlijke aandachtOpnieuw in de top 10 van de AD Ziekenhuis Top 100

Zaterdag 14 november jl. publiceerde het Algemeen Dagblad haar jaarlijkse Ziekenhuis Top 100. Het Ikazia Ziekenhuis behaalde de 6e plaats. Daarmee is zij het hoogst geëindigde ziekenhuis in de Rotterdamse regio.

Wij zijn trots op deze waardering, die opnieuw de goede kwaliteit en patiëntvriendelijke zorg waar wij voor staan bevestigt. Al een aantal jaar vindt u ons ziekenhuis in de top 10 van de Ziekenhuis Top 100. Een prachtig teken van de stabiliteit van ons ziekenhuis en motivatie voor de komende jaren. Goede zorg op Zuid, in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum.

Deze mooie prestatie is mogelijk gemaakt door het vertrouwen van onze patiënten en de inzet

van onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers, waarvoor allen hartelijk dank!6e

AD Ziekenhuis Top 100

Houd jezelf niet voor de gek! GELOOF JE HET SELFIE?

De persoon op de foto is een model en wordt alleen gebruikt voor illustratieve doeleinden. Foto: Branislav Bokun © Dreamstime.

ONDERDEEL VAN PARNASSIA GROEP

‘ Ik kan die rotperiode maar niet vergeten’

Test jezelf:www.psyq.nl/selfie

Houd jezelf niet voor de gek! GELOOF JE HET SELFIE?

WIJHIERVANHet Zuiden Barendrecht

Het Zuiden Barendrecht

maken we samen!

Het Zuiden Barendrecht staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.hetzuidenbarendrecht.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 18

Page 19: Het Zuiden Barendrecht week47

Weten hoe u ervoor staat? Wij doen een gratis (gebits)prothesecheck!

SCL/WM-WK-47-2015-Ed.:GOU1-HvZ-YL-HAL-HZU-HNO(wissel)-GV-NS-ZBR

SmileClinic wil graag ervoor zorgen dat iederen naar de tandartsdurft! Bij SmileClinic kan iedereen dan ook terecht voor een

persoonlijke angstbegeleiding en/of een geheel pijnloze behandelingonder volledige narcose. Veilig, vertrouwd en volkomen professioneel.

Persoonlijke angstbegeleiding.SmileClinic vindt het heel belangrijk dat u zichtijdens een afspraak bij de tandarts op uwgemak voelt. Daarom besteden wij extra aan-dacht aan mensen die erg angstig zijn.Wij wil-len natuurlijk dat iedereen zorgeloos naar detandarts kan komen om het gebit gezond tehouden. Onze tandartsen bieden u daarom

persoonlijke angstbegeleiding aan,persoonlijke angstbegeleiding aan,odat tandartsbezoek beetje bijzodat tandartsbezoek beetje bijbeetje minder eng wordt.beetje minder eng wordt.

Narcose.Narcose.Ziet u een bezoek aan deZiet u een bezoek aan detandarts echt niet zitten? Dantandarts echt niet zitten? Danverzorgt SmileClinic tandverzorgt SmileClinic tand-heelkundige behandelingenheelkundige behandelingen

onder volledige narcose. U voeltonder volledige narcose. U voeltdan helemaal niets van dedan helemaal niets van debehandeling. Dit is bijvoor-oor-oorbeeld het geval bij hettrekken van tandenof kiezen, hetvoorberei-

den en plaatsen van implantaten, kronen en/ofbruggen of andere tandheelkundige behandelin-gen. SmileClinic werkt samen met AIC Services(Anestesia & Intensive Care Services). Zij zijngespecialiseerd in het verzorgen van hoogwaar-hoogwaar-hoogwaardige medische zorg binnen de anesthesiologieen intensive care geneeskunde. Het anesthesi-ologenteam zorgt ervoor dat je veilig in slaapbent wanneer de tandarts aan je gebit werkt.Voor meer informatie over dit ervaren anesthe-siologenteam surft u naar:www.aicservices.nl.

Gratis kennismakingsgesprekHeeft u vragen over behandeling onder volle-dige narcose, dan mag u altijd bellen, mailen oflangskomen voor een geheel vrijblijvend kennis-makingsgesprek.Tijdens dit gesprek zal de tand-arts uw mondsituatie bekijken en u persoonlijkadvies geven.

Wij bekijken dan tevens of u de behandelingonder narcose graag wil ondergaan en stellenvervolgens samen met u een behandelplan op.Dit beschrijft stap voor stap wat wij gaan doen.

KostenDe kosten zijn afhankelijk van de behandelingdie u zult ondergaan en begroot op basis vanhet behandelplan dat tijdens het kennismakings-gesprek is opgesteld. U zit nergens aan vasten kan thuis alles nog een keer rustig bekijkenvoordat u beslist.

Meer informatie?Kom langs of bel naar een van onze vestigin-gen. Aanmelden voor meer informatie via onzewebsite en/of voor het maken van uw gratiskennismakingsgesprek mag ook.Wij vertellen ugraag alles over de mogelijkheden die angstbe-geleiding en volledige narcose voor u bieden.

SmileClinic helpt u graag verder.

Úw gebit is ons visitekaartje!

onder volledige narcose. U voeltdan helemaal niets van de

GRATIS

GRATIS

waardeche

que

waardeche

que

waardeche

que

waardeche

que

vanE50,-50,-

te verzilver

en na

te verzilver

en na

een volledige

(klik)

een volledige

(klik)

prothese

behandeli

ng.

prothese

behandeli

ng.

Durft u niet naar de tandarts?Kies voor volledige narcose bij SmileClinic!

Veel volwassenen en kinderen zijn zo bang voor de tandarts dat ze geen stapmeer in een tandartspraktijk durven zetten. Dat kan soms heel vervelend zijn.

Niet alleen voor u of het kind, maar natuurlijk ook voor het gebit.

Bel. 010 - 760 5005

ONZE VESTIGINGENGouda

Lekkenburg 2-012804 XC Gouda

Winkelcentrum BloemendaalNaast het gezondheidscentum

Rotterdam OmmoordNiels Bohrplaats 153068 JK Rotterdam

Rotterdam IJsselmondeKeizerswaard 233078 AL Rotterdam

VlaardingenReigerlaan 36

3136 JKVlaardingen

OpeningstijdenMa. t/m Do. van 08.15 tot 16.45 uurOp vrijdag van 08.15 tot 14.45 uur

www.smileclinic.nl

Het bestevoor uw gebit

T A N D P R O T H E T I E K

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 19

Jungletocht dichtbij

Laarzen aan en struinen door ongerepte natuur. Dat kan zelfs dichtbij huis. Het Zuid-Hollands Landschap nodigt natuurliefhebbers uit voor een jungletocht op 28 november onder leiding van een van onze zeer ervaren natuurgidsen.

REGIO - Op zaterdag 28 no-vember van 13.00 tot 15.00 uur kunt u mee op avontuur in de oer-Hollandse jungle van Klein Profijt bij Rhoon.

Vergeet uw laarzen en oude kleren niet aan te trekken en trotseer met onze gidsen het vloedbos. “We banen ons een weg door kreekjes, langs lianen en omgevallen bomen. Mis-schien spotten we een bever of ontdekken we knaagspo-ren. Dit avontuur wilt u niet missen. Kinderen vanaf 8 jaar zijn ook van harte wel-kom, maar wel onder bege-leiding van een volwassene. Voor deze inspannende tocht is enige conditie ver-eist”, meldt het Zuid-Hol-lands Landschap.Meer informatie over ver-treklocatie, voorwaarden

en aanmelden is te vinden op de website van het Zuid-Hollands Landschap: www.zhl.nl/natuuragenda.

NajaarsmarktBARENDRECHT - Vrijdag 27 november organiseert Lau-rens De Elf Ranken een Na-jaarsmarkt. De markt vindt plaats in het Grand Cafe van 13.00 uur - 16.00 uur.Er zijn kramen met tassen, sjaals, parfums, kaarten, cadeau artikelen en tweede-hands boeken. Laurens De Elf Ranken, Middeldijkerplein 28 in Ba-rendrecht (0180 - 55 55 00).

De oer-Hollandse jungle van Klein Profijt bij Rhoon. foto: pr

Kuch is een lieve puber met veel energiedoor Jacqueline Aukema, Dierenbescherming Rijnmond

REGIO - Kuch, een kruising Argentijnse dog van 11 maanden. De reden van af-stand is gebrek aan tijd van de eigenaar. Kuch is nog steeds aan het puberen en zoekt daarom een ervaren eigenaar, die stevig in zijn schoenen staat. Hij is erg speels en wil nog wel eens puppy bijten wat snel afgeleerd moet worden. Een hond met een goed ka-rakter en wil graag leren. Hij heeft de basiscomman-do’s in het Engels geleerd, en moeten we nu in het Neder-lands gaan oefenen, maar hij pakt het snel op. Buiten trekt hij aan de lijn zeker als iets zijn interesse wekt, maar op de terugweg is het al een stuk minder. Hij wil graag naar andere honden toe.

Kuch is gewend aan kinde-ren vanaf drie jaar oud. Het alleen zijn moet heel rustig opgebouwd worden. Hij is waaks, maar stopt als dit aan hem gevraagd word, auto rijden is geen pro-bleem, tijdens de rit gaat hij lekker slapen. Kuch is een lieve hond die zijn energie kwijt moet kunnen en waar aan zijn gedrag hier en daar nog wat bijgeschaafd moet worden. Heb je de ervaring en tijd voor deze leuke pu-ber? Neem contact met ons op voor meer informatie.InlichtingenBelangstellenden voor Kuch kunnen langskomen bij het asiel. Dat kan van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur aan de Abraham van Stolkweg 33 in Rotter-dam (088-34 37 112).

www.asielen-rijnmond.nl

Kuch is nog steeds aan het puberen. foto: Dierenbescherming Rijnmond

Dierencentrale NederlandVermistKater, cypers, lichte kin, Schokker Barendrecht

GevondenReu, stafford, bruin-zwart, is gechipt, A16 BarendrechtPoes, zwart, witte kin, borst, buik en poten, zwarte vlek-ken op poten, Sportlaan RidderkerkKat, zwart, zonder wit, erg schuw, Talmaweg Baren-drechtKonijn, bruin-zwart, Gouwe BarendrechtVoor gratis registratie en in-formatie: 010-4383832.

www.dierencentrale.nl

Internationale VogelshowRIDDERKERK - Ook dit jaar organiseert v.v. Witroka in haar clubgebouw aan de Westmolendijk 99 een inter-nationale vogeltentoonstel-ling.Leden uit Nederland en België brengen een grote verscheidenheid aan vogels in. Zoals: kleurkanaries, postuurkanaries, grote- en kleine parkieten, agaporni-den en diverse soorten tro-pische vogels. Deze worden door deskundige keurmees-ters gekeurd. De zaal is open op donderdag 26 november vanaf 20.00 uur, vrijdag 27 november van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag 28 no-vember van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang gratis.

ComputerspreekuurBARENDRECHT - KijkopWel-zijn houdt wekelijks een computer spreekuur voor 50-plussers. Wilt u meer weten over internetten en e-mailen of heeft u vragen over uw tablet of een programma (Word, Excell, digitale foto-

bewerking) dan kunt u hier terecht bij ervaren vrijwil-ligers. Zonder afspraak kunt u elke woensdag binnenlo-pen van 9.30 tot 12.00 uur in Borgstede, Marjoleinlaan 43 in Barendrecht. Kosten zijn 1 euro per half uur.

RIDDERKERK - De grote Sinterklaas disco show in wijkcentrum de Fuik, op woensdag 2 december is helemaal uitverkocht. Dit grote Sinterklaasfeest dat georganiseerd word door

wijkvereniging Drie-vliet-`t zand belooft weer een groot festijn te gaan worden voor de kinderen uit Ridderkerk. Ook het kerstbal dat op zaterdag 19 december

in wijkcentrum de Fuik word georganiseerd is door de grote belangstel-ling nu al helemaal uitver-kocht. Voor beide feesten zijn dus geen kaarten meer te koop.

Feesten zijn uitverkocht PostzegelsBARENDRECHT - Op zaterdag 21 november is er weer een postzegel- en muntenbeurs gehouden in gebouw Het Trefpunt aan de Dr. Kuy-perstraat 4 in Barendrecht. Zaal open van 12.30 uur tot 16.30 uur.De toegang is gratis.

Page 20: Het Zuiden Barendrecht week47

ENIG IDEEHOE LANG UNAAR DEZE

ADVERTENTIEKIJKT?

DE BEST BEKEKEN MEDIA VAN NEDERLAND

Waarschijnlijk een stuk langer dan naar demeeste reclame-uitingen. Huis-aan-huiskrantenwordennamelijk juist gelezen voor de aanbiedingen die erin staan. En 51% van de lezers onderneemt actiena het zien van een advertentie. Voeg daaraan toe dat een huis-aan-huiskrant ook nog eens heeldichtbij u staat. Dat maakt alles wat erin staat relevant. Van het nieuws tot de agenda. Dit zorgtervoor dat91%vandeNederlanderswel eenseenhuis-aan-huiskrant leest. Bij dePersgroep krijgenadverteerders elke dag contact met maar liefst 6,3 miljoen unieke mensen. Ook met u dus. Op welkniveau zij ook aandacht voor hunmerkwillen – nationaal, regionaal of lokaal – bij de Persgroep zijn zijaan het juiste adres. Al onze nieuwsmerken hebben namelijk één ding gemeen: advertenties krijgende aandacht die ze verdienen.

Page 21: Het Zuiden Barendrecht week47

Nederlands vakmanschap, dat is waar Auping al meer dan 125 jaar voor staat. Dé garantie voor goede kwaliteit. En dat blijkt want de Auping Vivo matras is door de Consumenten bond wederom bekroond met het predikaat ‘beste uit de test’. Laat je in onze winkel adviseren welke matras de beste keuze is voor jou! .026-''0 4+ -$"('7$"! )14 %*3 )220(''7

op álle Auping (top)matrassen.

Kijk voor meer informatie op auping.nl/matrasvoordeel

*In de actieperiode van 3 oktober -,5 %% 42)'5/'0 %*&#

Nieuwe matras?Nu 20% voordeel*

op alle Auping matrassen!

Escudostraat 9BarendrechtT. 010 - 820 09 44

www.aupingplaza-barendrecht.nl • www.aupingplaza-spijkenisse.nl • www.aupingplaza-sliedrecht.nl

Lucebertstraat 34SpijkenisseT. 0181 - 89 53 30

Parallelweg 4SliedrechtT. 0184 - 49 34 99

20% voordeelop alle AupingAupingAuping

Escudostraat 112991 XV Barendrecht

010 438 41 63Ingang Auping Plaza

w w w . s l a a p w e l . n l

• Persoonlijk contact

• Advies op maat

• Altijd de beste prijs

• Oude bed retour in overleg

• GRATIS parkeren voor de deur

NU tot 70% korting!

op showmodellen

Deelbaar ledikant Bergen!

met nachtkasten van € 2495,– voor

Boxspring norma Zenith180 x 200 cm compleet

van € 3089,– voor

Boxspring optisleep 2000180 x 210 cm compleet met hockers van € 4245,– voor

Slaapkamer Solo nova lledikant 180 x 200 cm met nachtkasten en kommode

van € 2595,– voor

enormeverBouwingS

uitverkoop

€ 795,– € 2195,– € 3195,– € 1495,–

kijk voor meer

scherpgeprijsde showmodellen

op onze website

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 21

Page 22: Het Zuiden Barendrecht week47

CV-KETELS

RADIATOREN

ZONNE-ENERGIE

BADKAMERS

UTILITEITSBOUW

SERVICE & ONDERHOUD

M. BROEKMANS INSTALLATIE B.V. Zinkstraat 15 • 2984 AL Ridderkerk • t 0180 - 423 722

Nefit Trendline IIHRC 25 cw-klasse 4HRC 25 cw-klasse 4

• 7 JAAR GARANTIE• Inclusief montage en aansluitingsmaterialen• Indien een hogere CW klasse gewenst + €100,-.

* incl. € 1OO,- CASHBACK!€ 1.499,-

www.broekmans-cv.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 22

Symfonieorkest geeft concert

Op zaterdag 28 november klinken er in het concert van het Ridderkerks Symfonieorkest niet alleen instrumentale, maar ook vocale klanken. Het orkest ontvangt sopraan Gerdine Tuinstra, met wie Lieder eines fahrenden Gesellen van Gustav Mahler wordt uitgevoerd. De vier liederen gaan over het lot van iemand die een geliefde verliest.

RIDDERKERK - Naast Mahler

staan de Pastorale Symfonie van Vaughan Williams en de Amerikaanse Suite van Dvorak op het programma. Het orkest heeft daarmee weer een concertprogram-ma met beeldende muziek samengesteld.Gerdine Tuinstra is breed actief in de wereld van zang. Zij heeft een eigen lesprak-tijk in Zoetermeer, geeft coa-ching en cursussen aan ko-ren, is koorzangeres in het Laurens Collegium Rotter-dam en vormt een duo met pianiste Hilde Hoogendoorn en een duo met organist Stef Tuinstra. Het orkest ver-heugt zich op de samenwer-king. Een solist voegt altijd

een extra dimensie toe aan het samen muziek maken.Het concert wordt mede mo-gelijk gemaakt door hoofd-sponsor Rabobank. Met deze bank vernieuwt het orkest binnenkort het spon-sorcontract.

ReserverenHet concert vindt plaats in de Opstandingskerk aan de Rijksstraatweg 95 in Rid-derkerk (wijk Rijsoord) en begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te reserveren via [email protected] en te koop aan de zaal. De toegangsprijs voor het concert bedraagt 12,50 euro.

Het Ridderkerks Symfonieorkest. foto: pr

Deze films zijn te zien in Theater het Kruispunt, Middenbaan 111 in Baren-drecht:

Club van SinterklaasWoensdag 18 november, 14.00 uur. De Club van Sinterklaas en de ver-dwenen schoentjes is de nieuwe sinterklaasfilm van de bekende serie De Club van Sinterklaas.

The Intern Woensdag 18 november, 20.15 uur. Robert De Niro speelt Ben Whittaker, een zeven-tigjarige weduwnaar die ontdekt dat met pensioen zijn helemaal niet zalig-makend is.

LifeDinsdag 24 november, 20.15 uur. Hollywoodlegende James Dean en fotograaf Dennis Stock gaan op roadtrip voor LIFE Magazine en leren elkaar en zichzelf op een hele andere manier kennen. De regie is in han-den van Anton Corbijn.

Ja, ik wil! Woensdag 2 december, 20.15 uur. Romantische komedie van de makers van Pak van mijn hart, over een succesvolle vrouw van begin dertig die graag wil trouwen.

45 YearsWoensdag 9 december,

20.15 uur. Drama met Tom Courtenay en Charlotte Rampling als een echtpaar dat kort voor hun 45ste jubileum bizar nieuws te horen krijgt over een oude geliefde.

SpectreDonderdag 17 december, 20.15 uur en maandag 21 december, 20.15 uur. Door een mysterieus bericht wordt James Bond geconfronteerd met zijn verleden en moet hij een duistere organisatie ont-maskeren.

Burnt Dinsdag 12 januari, 20.15 uur. Komedie met Bradley Cooper als chef die zijn carrière heeft verpest door drugs en probeert terug te komen door een restaurant in Londen te beginnen.

Mannenharten 2 Dinsdag 19 januari, 20.15 uur. De zoektocht naar de liefde gaat door in dit vervolg op de romantische komedie Mannenharten.Openingstijden kassa: Dinsdag, woensdag en vrijdag: 13.00 tot 16.00 uur en één uur voor aanvang voorstelling. Telefonisch bereikbaar, dinsdag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur en één uur voor aan-vang voorstelling: 0180-615958www.theaterhetkruispunt.nl/films

FILMSBestf of Britain bijgeboektBARENDRECHT - Theater Het Kruispunt heeft op donder-dag 28 april een extra voor-stelling van het programma The Best of Britain Part 3. De voorstelling op zaterdag 5 maart is uitverkocht. Een theaterconcert van ni-veau met de allergrootste hits van Engels bodem. Met nummers van onder meer The Beatles, Coldplay en Pink Floyd. Met: Syb van der Ploeg, Maarten Peters, Edward Reekers, Brenda van Aarsen en hun 5-kop-pige band. Kaarten kosten 25,50 euro en 24 euro.

Spijt! Voorstelling voor jongerenBARENDRECHT - Spijt! is een voorstelling naar het boek van Carry Slee (12+). Jochem is continu het doel-wit van pestgedrag. Er zijn weinig klasgenoten die hem bijstaan. David zou wel wil-len, maar die is ook heel druk met z’n band en z’n verliefdheid op Vera. Op het grote schoolfeest gaat het mis. Jochem wordt dronken gevoerd, David denkt dat Vera met een ander zoent en loopt van het feest weg. Die nacht lijkt Jochem spoorloos verdwenen. Donderdag 19 november te zien in thea-ter Het Kruispunt, aanvang 19.00 uur. Kaarten kosten 19,74 euro (jongeren tot 18 jaar) en 21,50 euro.

5 9 1 6 8 4 7 3 22 8 7 9 3 5 1 6 46 4 3 7 1 2 5 8 91 3 2 4 7 9 8 5 68 5 9 1 2 6 3 4 77 6 4 3 5 8 9 2 19 2 5 8 6 7 4 1 34 1 6 5 9 3 2 7 83 7 8 2 4 1 6 9 5

8 49 5 1

4 3 2 53 7 6

8 9 4 77 5 89 2 6 7 1 34 6 5 2

8 1 6

Opgave 48

Oplossing

sudoku 48_sudoku 48.qxd 22-03-12 13:12 Pagina 1

Sudoku

Page 23: Het Zuiden Barendrecht week47

DAKA.NL

Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze advertentie is geldig t/m 22 november 2015 en zolang de voorraad strekt. OP=OP. (#15141)

DAKA SUPERSTOREAbr. v. Stolkweg 64 - Rotterdam

Met veel spectaculaire aanbiedingen500 m2 koopjeshal Info van leveranciers Diverse reisbestemmingenAnimatie voor kids en nog veel meer!

EVENT 2015 zondag

november22

zaterdag

november21

SKI & SNOWBOARD

PRO 1 SKIVan 19,99 NU

PRO 2 SKIVan 29,99 NU

9.99

19.99

19.99

29.99

PRO 1 SNOWBOARDVan 29,99 NU

PRO 2 SNOWBOARDVan 39,99 NU

GRATIS

+ ENTREE

Slijpen & Waxen

BEKIJK AL ONZE EXCLUSIEVE SKI-EVENT DEALS OP DAKA.NL

Bataleon GoliathVan 479,99 voor 349,99

Atomic Nomad Cloud 9 ARCVan 499,99 voor 399,99

Atomic Nomad Blackeye Ti ARCVan 599,99 voor 499,99

Deeluxe ID PFVan 239,99 voor 149,99

Salomon Mission / Divine LXVan 199,99 voor 159,99

Icepeak NoxosVan 99,99 NU

Salomon Quest / ProphetSki-/snowboardhelm.Van 149,99 NU

Quicksilver Mission / Roxy Band CampVan 159,99 NU319.99 129.99

129.99

79.99

99.99

99.99SPECIALE EVENT-PRIJS

21&22NOVEMBER SPECIALE EVENT-PRIJS21&22NOVEMBER

SPECIALE EVENT-PRIJS21&22NOVEMBER

SPECIALE EVENT-PRIJS21&22NOVEMBER

SPECIALE EVENT-PRIJS21&22NOVEMBER

SPECIALE EVENT-PRIJS21&22NOVEMBER

349.99SPECIALE EVENT-PRIJS

21&22NOVEMBER

399.99SPECIALE EVENT-PRIJS

21&22NOVEMBER

Onze event-partners:

menlady

menlady

lady

men

menmen

• Fleecepulli’s 3 VOOR 29,99• Ski-jacks kids v.a. 49,99• Ski-jacks senior v.a. 79,99• Skibroeken v.a. 49,99• Ski-Sets v.a. 199,99

DAKA KOOPJESHALWINTERSPORT COLL.

TOT75% KORTING25%

1500 m2

voordeel!óók voor sportkleding

za. 21 nov. 10-17 uzo. 22 nov. 12-17 u.

Abraham v. Stolkweg 80-82t.o. Daka Superstore Rotterdam

DAKA Superstore Abr. v. Stolkweg 64 Rotterdam21 nov. (zat) 10.00 - 17.00 uur22 nov. (zon) 12.00 - 17.00 uur

SPECIALE EVENT-PRIJS 21&22NOVEMBER

Page 24: Het Zuiden Barendrecht week47

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 24

ADVERTORIAL

Van hoekbanken en loveseats tot kroonluchters en sierkussens: bij Zitmaxx Wonen vinden bezoekers alles op het gebied van meubels en inrichting onder één dak.

Familiebedrijf Zitmaxx Wo-nen is in 10 jaar uitgegroeid tot een van de grootste meu-belspeciaalzaken in de Be-nelux. Naast een webshop biedt het bedrijf de gelegen-heid een bezoek te brengen aan zijn 15.000 m² grote showroom in Ter Aar, nabij Alphen aan den Rijn.

TopmerkenZitmaxx Wonen tracht zich te onderscheiden door pro-ducten van topmerken aan te bieden tegen scherpe prijzen. Naast keus uit een uitgebreid assortiment aan meubels en woonaccessoi-res kunnen consumenten bovendien bij de adviseurs van Zitmaxx terecht voor gratis persoonlijk interieur-advies. Bijvoorbeeld vragen over een kindvriendelijk in-terieur, kleurencombinaties en het optimaal gebruiken van ruimte. De adviseurs van Zitmaxx

Wonen halen hun inspiratie en kennis onder andere uit de jaarlijkse internationale meubelbeurzen in Antwer-pen, Keulen en Milaan. Met hun kennis en erva-ring kunnen zij bezoekers informatie en advies geven over de laatste producten en woontrends.

DuurzaamheidNaast de laatste woontrends is er op de website van Zit-maxx steeds meer aandacht voor duurzaamheid en in-richting. Zo worden er tips en uitleg gegeven over het reinigen van meubels en welke schoonmaak- en on-derhoudsmiddelen daar-voor geschikt zijn.

Daarnaast biedt Zitmaxx een overzicht met informa-tie over energieverbruik en verlichting, waarin wordt uitgelegd hoe energielabels in elkaar zitten, en hoe con-sumenten energiekosten kunnen besparen.

Zitmaxx WonenRingdijk / Stobbeweg 19-212461 EX Ter Aarwww.zitmaxx.nl0172 - 609060

Openingstijden:Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrij-dag van 10.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag gesloten.

Zitmaxx Wonen: van bank tot kroonluchter

bij Zitmaxx Wonen vinden bezoekers alles op het gebied van meubels en inrichting onder één dak.

8 dagen v.a. 399 euro p.p. Smaragdgroene lagunes, kleurrijke bloemenvelden, heldere kratermeren, azuur-blauwe zee, walvissen, dol-fijnen en authentieke dorp-jes. Dat zijn de Azoren! De Portugese eilandgroep is een waar paradijs voor de actieve natuurliefhebber. Geniet van de vele wandel-mogelijkheden, een zacht klimaat, natuurlijke zwem-baden en wel meer dan 20 soorten dolfijnen en walvis-sen! U vliegt naar het prach-tige São Miguel, het grootste eiland van de Azoren, be-kend om de geisers en vul-kaankraters omzoomd door duizenden kleurige bloe-men.

Hotel Vila Nova***Op loopafstand van de haven van Ponta Delgada, op onge-veer 5 km van het strand en nabij diverse bezienswaar-digheden en winkels. Het comfortabele hotel beschikt over een restaurant, 2 bars, een zwembad en er zijn di-verse (sport)activiteiten zoals fitness, biljart en tafel-

voetbal. In het weekend is er live muziek, in de openbare ruimtes gratis WiFi en kor-ting op greenfees.

Inclusief:• Retourvlucht naar São Mi-guel met TUIfly• Luchthavenbelasting enbrandstofheffing • Retourtransfers• 7 overnachtingen in een 2-persoonskamer• 7x uitgebreid ontbijtbuffet• Ned. sprek. reisleiding

Prijs vanaf 399 euro p.p. Vanafprijs o.b.v. 2 personen. Reisperiode: 4 april t/m 24 oktober 2016, vertrek maan-dag & vrijdag.Toeslag bijboeken halfpen-sion vanaf 22 euro p.p.p.d.

Informatie & boekingenKijk op tui.nl/wegenerBel met TUI tel. 0900-8847 (0,70 euro per gesprek) of ga langs bij TUI o.v.v. Wegener – Azoren aanbieding. Op deze reis zijn de ANVR/SGR voorwaarden van toe-passing.

Natuurlijke azoreNBreng je oude apparaat naar de milieustraaten support het lokale goede doelIedere gemeente in Nederland heeft een plek waar inwoners alle soorten afval kunnen inleveren. De plek is bekend onder verschillende namen als milieustraat, afvalbrengstation, de stort, afvalpunt, milieupark, enzovoort. De milieustraat levert een belangrijke bijdrage aan het hergebruik van grondstoffen en aan het behoud van het milieu.

Veel mensen gaan naar de milieustraat om tuinafval, planken of ander klusaf-val, een afgedankte bank, een kapotte wasmachine of oude tv te brengen. Kleine elektrische apparaten en spaarlampen worden vaak niet meegenomen, terwijl ook die gratis kunnen wor-den ingeleverd.

Lever in voor goed doel en mooie prijzenLever totenmet31decemberje kleine elektrische appara-

ten en spaarlampen in bij de milieustraat van je gemeen-te*. Ga ter plekke naar de actiesite van Wecycle. Hier-mee scoor je punten voor een goed doel in jouw gemeente. De 25 gemeenten met de meeste punten per inwoner ontvangen van Wecycle een cheque van 1.000 euro voor een lokaal goed doel. En jij maakt direct kans op mooie prijzen!Kijk voor jouw milieustraat, de lokale goede doelen, de prijzenenactievoorwaarden op wecycle.nl/inleveren.

Wist je dat?Non-profitorganisatie Wecycle laat elk afgedankt elektrisch apparaat of spaarlamp die je inlevert bij de milieustraat, voor bijna 80 tot meer dan 90 procent recyclen. Benieuwd hoe dit gaat? Bekijk de recyclevideo’s op wecycle.nl/inleveren.

DIT KUN JE O.A. WINNEN

INLEVEREN IS

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

*Wecycle werkt samen met 90% van de gemeenten in Nederland

Nu alle 2015 fietsenmet korting!

Victoria e-Trekking 5.7SEBosh 300WH accu

Victoria e-Trekking 5.9Bosh 400WH accu

Victoria e-Trekking 7.4Bosh 400WH accu

van€ 1.999voor

€ 1.699,-

van€ 2.199,-

voor€ 1.869,-

van€ 2.349,-

voor€ 1.999,-

Dorpsstraat 72a - Barendrecht - T. (0180) 85 21 31 - E. [email protected]

Page 25: Het Zuiden Barendrecht week47
Page 26: Het Zuiden Barendrecht week47

DOLDWAZENOVEMBER ACTIE

NU COMPLEET GELEVERD INCL. POEREN – METEN – MONTAGELed-verlichting met afstandsbediening: van € 199,- voor € 99,-

NU OOK MET GLAS LEVERBAAR!Meerprijs € 49,50 p/m2 (op meerprijs glas geen korting)

Geen tussenkomst meer van fabrikanten, dus super lage prijzen. Geen standaardmaten maar altijd op maat gemaakt. Vervaardigd van OerHollandse materialen. Uitgevoerd met zware aluminium profielen. Gemoffeld met een zware gladde of structuurlak coating. Ons veranda-dak is zwaarder uitgevoerd dan de meeste terrasoverkappingen op de Nederlandse markt. Voorzien van polycarbonaat platen van het Duit-se merk Bayer, Keuze Helder of Opaal. Deze platen zijn UV bestendig en voorzien van een extra raster waardoor de draagkracht hoger is.Voorzien van dakgoot met geïntegreerde hemelwaterafvoer. Tevens voorzien van speciaal kantelprofiel waardoor iedere schuinte gemaaktkan worden. Keuze uit Roomwit of antraciet afwerking. En geen standaardmaten maar altijd zonder meerprijs voor u op maat gemaakt!

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF VAN DE KWALITEIT VAN ONS VERANDADAK!

MILAAN SEMI CASSETTEDe Milaan Semi Cassetteis een half gesloten systeem.Mooi en degelijk scherm voor vele jaren schaduw ple-zier. De bak kan geleverd worden in Roomwit/ grijs/antractiet. Doeken effen of streep. Handbediend ofelektrisch leverbaar. Eventueel met afstandsbediening.

5 jaar garantie.

BARCELONACASSETTESCHERM

Het Barcelona cassettescherm behoort tot de kwali-tatieve toppers. Zwaar uitgevoerde geheel geslotencassette voorzien van SOMFY-motor. Leverbaar in

roomwit, star grey en antraciet.

BINNEN ZONWERING35% KORTING

OP VERANORAAMDECORATIE

Markies geheel van Meranti, hardhout of aluminium

25% KORTINGVoor deze prijs nooit meer een vuren of grenen markies

maar TOPKWALITEIT BIJ WULLEMS!

TOPKWALITEITMARKIEZEN

ROLLUIKEN35% KORTING

MET GRATISSOMFY-MOTOR

WULLEMSVERANDADAK

Nu alleen in november bieden we u op alleacties van 2015 eenmalig extra korting aan. Indeze maand de kans de door u gewenste pro-ducten alsnog voor de actieprijzen aan te kopen

MAAR NU MET EEN EXTRA 10% KORTING

OP ALLE ACTIES UIT 2015EENMALIG IN NOVEMBER NOGEENS 10% EXTRA KORTING*.U ONTVANGT DE EXTRA KORTING MET INMETEN.

IN NOVEMBER 10% KORTING*OP ALLE PRIJZEN OP ONZE SITE(UITGEZONDERD VERANDADAKEN = 5% KORTING)

DEZE ACTIE LOOPT VAN 4 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER 2015

WWW.WULLEMS.COM

November

10% EXTRA

KORTING

bovenopde

35% actiekorting 201

5

November

10% EXTRA

KORTING

bovenopde

25% actiekorting 201

5

November

10% EXTRA

KORTING

bovenopde

35% actiekorting 201

5

NU

van € 1959,- voo

r

€ 1199,-

(500x250, iedere

maat leverbaar)

November10% EXTRA KORTINGop actieprijs 2015 (nu dus € 1079,-)

INCLUSIEF

ELECTROMOTOR

€ 942,-(500x25

0, iedere

maat leverbaar)

November10% EXTRA KORTING

bovenop de actieprijs 2015 (nu dus € 847,-)

ACTIEPRIJS

€ 1999,-

(500x300, iedere

maat leverbaar)

November5% EXTRA KORTING

op de actieprijs 2015 (nu dus € 1899,-)

Page 27: Het Zuiden Barendrecht week47

De BlaakRidderkerk, P.C. Hooftstraat 20, 0180-423555

Rotterdam, Kinderdijkstraat 49-59, 010-4323555

Louwman

Wilt u in een rijk uitgeruste Yaris rijden voor een heel voordelig bedrag? Profiteer dan van de 50/50 deal én van € 1.000,- extra inruilwaarde!Zo rijdt u nu al een Yaris met standaard LED dagrijverlichting, elektrische ramen vóór en centrale deurvergrendeling voor slechts € 6.248,-*.De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag tot snel in onze showroom!

Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

*Prijs is inclusief BTW en € 1.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaarmaken en recyclingbijdrage. Afgebeeld is de 5-deurs 1.3 VVT-i Lease € 18.495,-. Vraag naar de voorwaarden.Wijzigingen voorbehouden.

Bedragen incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage • Dit niet-doorlopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services en kan uitsluitend worden afgesloten voor de aankoopsom van een nieuwe Toyota Yaris • Geldig van 15 oktober t/m 30 november 2015 (uitersteregistratiedatum auto 31 december 2015) • U financiert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van € 12.000,-; minimum € 3.500,- • Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Toyota Financial Services staat onder toezicht van de AutoriteitFinanciële Markten (AFM-nr.: 12011089) • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • Vraag naar de voorwaarden.

Contantprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet Looptijd in maanden Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag

€ 13.495,- € 6.747,50 € 6.747,50 0,0% 0,0% 24 € 0,- € 6.747,50 € 6.747,50

Yaris 3-deurs 1.0VVT-i Access

Yaris v.a. € 6.248,-*

Nu met 50/50 deal en € 1.000,- extra inruilwaarde. Betaal de andere helft over 2 jaar.

PROBEER DAAR MAAR EENSPROBEER DAAR MAAR EENS

TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!

De leukste winkels bij u in de buurt hartvooruwstad.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 27

Page 28: Het Zuiden Barendrecht week47

Aanbiedingen enkel geldig tijdens de DAVO PAKT UIT dagen van 19 tot en met 21 november en niet i.c.m. andere acties. DAVO 2015 premie van toepassing op geselecteerde voorraadmodellen. Bij een looptijd van max. 24 maanden is de rente eveneens 0%, bij 36 maanden is de rente 1,9% en bij een looptijd van 48 en 60 maanden is de rente 3,9%. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specifi caties, drukfouten voorbehouden. © 11-15

Spectaculaire bedrijfsautovoordeel bij DAVO Rijnmond

Peugeot DAVO RhoonNijverheidsweg 11, Rhoon

Peugeot DAVO RidderkerkKolenbranderstraat 6, Ridderkerk Vragen? Bel (010) 850 42 42

Showlocaties:www.peugeotdavo.nl

DO. 19 NOVEMBER09.00 – 21.00

VR. 20 NOVEMBER09.00 – 21.00

ZA. 21 NOVEMBER10.00 – 16.00

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 28

Page 29: Het Zuiden Barendrecht week47

26 T/M 29 NOVEMBER 2015AHOY ROTTERDAMKOOP UW KAARTEN MET 50% KORTING!

BETAAL € 7,25 I.P.V. € 14,50 MET CODE: WEGENERWWW.TICKETMASTER.NL/FEATURE/AUTOSALON/ACTIE.HTML

WWW.AUTOSALONROTTERDAM.NL

HET PLATFORM VOOR DE AUTOLIEFHEBBERVAN DE NIEUWSTE MODELLEN TOTDE MACHTIGSTE CLASSIC CARS

EN DIVERSE OCCASIONS

ADVERTORIAL

De winter staat weer voor de deur. Volgens de Enkhuizer Alma-nak maken we dit jaar weer kans op een witte kerst en mogen we in januari een periode van stren-ge vorst tegemoetzien. It giet oan? Wie weet… Dat belooft veel winters plezier! Helemaal als u voor uw auto, ongeacht het merk, een afspraak inplant voor de Winterinspectie bij Ardea Auto.

Zaterdag 21 november staat bij Ardea Auto in het teken van de winterinspectie. Op deze dag worden in alle ze-ventien vestigingen van Ar-dea Auto winterinspecties uitgevoerd. Gratis! De gratis winterinspectie omvat een controle op tien vitale, win-tergevoelige punten. Het des-kundige Ardea-team staat de gehele zaterdag klaar om uw auto winterklaar te maken en u te adviseren hoe u veilig de winter doorkomt.

De teams van technisch ad-viseurs staan van 08.00 tot 16.00 paraat. Elke auto wordt op tien vitale, wintergevoe-lige punten gecontroleerd: verlichting, (winter)banden, ruitenwissers, de conditie van de accu, waterslangen, het niveau van vloeistoffen en oliepeil, de multiriem, de verwarming, het koelsy-steem, de remblokken en het remsysteem. Met drie maan-den garantie op de gecontro-leerde punten!

Om ‘filevorming’ te voor-

komen en ervoor te zorgen dat men netjes op de afge-sproken tijd kan worden ge-holpen, vraagt Ardea Auto haar relaties om voor deze gratis winterinspectie op 21 november een afspraak te maken. Dat kan eenvoudig online op www.ardeaauto.nl/winterinspectie. Het Ar-dea-team adviseert iedereen ook graag over ‘winterse’ ac-cessoires, zoals winterban-den, sneeuwkettingen en een navigatie-update. Geniet van een lekkere kop koffie, thee of erwtensoep terwijl de auto door de Ardea-tech-nici wordt geïnspecteerd. In de showroom kan men de nieuwste Ford-modellen bekijken en zich laten in-formeren over alle actiemo-dellen, zoals de zeer zuinige C-Max Hybride (nu nog met slechts 7% bijtelling), de rijk uitgeruste, zuinige en schone Mondeo diesel (nu nog met 20% bijtelling) en de popu-laire privé lease-aanbiedin-gen op de Ford Ka, Fiesta en

B-Max. Wie interesse in een occasion heeft, kan in alle rust het aanbod (met maar liefst 2 jaar garantie) bekij-ken.

Plan op zaterdag 21 novem-ber de winterinspectie voor uw Ford of ander merk, al-leen deze dag gratis! Wie liever op een andere dag een afspraak maakt, kan van maandag tot en met vrijdag de volledige winterinspec-tie laten uitvoeren. Men be-taalt dan slechts € 19,95. Op www.ardeaauto.nl zijn alle aanbiedingen, alle acties op nieuwe Ford-modellen uit de Ardea-voorraad, het aan-bod van ruim 400 occasions en alle vestigingsadressen vindbaar.

Gratis winterinspectie bij Ardea Auto

www.ardeaauto.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 29

Smitshoek oogt solide is en succesvol: zaterdag 3-0 winstSmitshoek heeft via een 3-0 thuisoverwinning op Nieuw-Lekkerland goede zaken gedaan in de race om de titel in de eerste klasse C.

door Jan J. Timmer

Barendrecht - De ploeg van trainer Raymond Frehe leg-de de basis voor de ruime zege in het eerste kwartier. Daarin overweldigden de Barendrechters hun oppo-nent volledig en scoorden Tom Achterberg en Gillio-mar Leona de eerste twee treffers. De 1-0 kwam tot stand uit een strafschop na-dat Lekkerlander Terry van der Waal de bal onnodig met een hand had geraakt. Na deze meevaller in de 8e minuut ging Smitshoek fanatiek op jacht naar een tweede goal. In de 15e mi-nuut was het zover: Leona vervolmaakte voorberei-dend werk van collega-aan-valler Laurens Visser kop-pend tot 2-0.Daarna was het de beurt aan de gasten, die zich met goed combinatievoetbal te-rugknokten in de wedstrijd en Smitshoek soms ver te-rugdrong. De Barendrechtse defensie gaf echter weinig weg. Alleen kort voor rust

kreeg Nieuw-Lekkerland via Ruud Ouweneel een reële scoringskans. De routinier miste echter.Na de pauze kabbbelde het Nieuw-Lekkerlandse offen-sief nog even door, waarna Smitshoek in de 55e minuut de wedstrijd via een laag en hard schot van John de Ron-

de definitief op slot deed: 3-0. De laatste 35 minuten hadden net zo goed schrif-telijk kunnen worden afge-daan. Smitshoek geloofde het verder wel en Lekker-land was mentaal ‘op’. “Een lekkere overwinning”, oordeelde trainer Raymond Frehe. “Met als prima basis ons sterke openingskwar-tier. Daarna hadden we al meteen door moeten druk-ken, maar Nieuw-Lekker-land nam knap het initia-tief. Na de 3-0 was het over en sluiten voor hen.”Na negentig minuten eerste klasse-voetbal in herfstach-tige omstandigheden mag geconcludeerd worden dat Frehe momenteel zijn zaak-jes uitstekend voor elkaar heeft. In de persoon van

Mike van de Wijngaart be-schikt hij over een prima doelman, de verdediging oogt solide en op het mid-denveld zorgt het blok Bra-venboer/Achterberg voor ervaring en controle en kan men bouwen op het voetbal-lend vermogen van John de Ronde. Daarnaast biedt de driemansaanval bestaande uit Laurens Visser, Gilli-omar Leona en Daniel da Cruz de zekerheid dat er ‘al-tijd’ wel gescoord wordt. En

mocht dat een keer onver-hoopt niet lukken, dan heeft Frehe Ricardo Merrelaar en eigen-kweek speler Sean Verburg nog achter de hand. Zaterdag speelt Smitshoek

thuis vriendschappelijk te-gen Vitesse-Delft. Op 28 november speelt kop-loper Smitshoek uit tegen het op drie punten genader-de Rijsoord.

Smitshoek won overtuigend van Nieuw-Lekkerland. foto: pr

Trainer raymond Frehe heeFT z’n zaakjes uiTsTekend voor elkaar

Smitshoek speelde zaterdag niet alleen voor de punten, maar vooral ook voor Jules. Deze 5-jarige jongen heeft neuroblastoom, een zeldzame, levensbedreigende vorm van kinderkanker. Hij wordt hiervoor intensief behan-deld in Nederland. Als Jules dat goed doorstaat, komt hij in aanmerking voor behandeling in Amerika. Smits-hoek leverde daar een bijdrage van liefst 2.500 euro aan

Eindelijk winst voor BinnenlandBarendrecht - Na vier neder-lagen op rij hebben de vrou-wen van Lintex-Binnenland de draad weer opgepakt. In de Utrechtse sporthal Gal-genwaard was de ploeg van coach Joost van Rangelrooy te sterk voor thuisploeg Amazone dat er met een 55-94 eindstand uiteindelijk nog redelijk vanaf kwam. Met name het tweede (6-26) en derde kwart (9-27) over-troefde Lintex-Binnenland de Utrechtse formatie en de marge had nog veel groter kunnen zijn als in het laat-ste kwart de concentratie bewaard had kunnen wor-den. Zera Butter (29), Lisa van den Adel (14) en Mi-chelle Zantman (10) scoor-den in de dubbele cijfers en alle tien de speelsters, inclu-sief de 14-jarige Chermensa van la Parra en de 15-jarige Imke van Genderen, wisten tot score te komen.

Weer winst voor TFSBarendrecht – Badmin-tonclub The Flying Shuttle moest zaterdag aantreden tegen IDUNA uit Utrecht. De uitwedstrijd was een over-winning van 5-3 voor de ploeg uit Barendrecht. De beide dubbels gingen naar TFS. De vier single partijen waren eveneens een prooi voor de Barendrechtse bad-mintonners. De winst in de mixed-dubbels werd eerlijk verdeeld. Eindstand: 7-1.

Page 30: Het Zuiden Barendrecht week47

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En- gelenboodschap en/of pende- len. Mental coach. Ik weet veel over zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

Bel 0909-1447 Box: 3624

JITSKE Box: 8095Heldervoelend energetisch the-rapeute, HSP coach, werk met de Godinnenkaarten en samen komen we verder. Bel gerust.

Bel 0909-1447 Box: 8095

Kijk voor al onze consulenten op www.Astrotelefoon.nl!

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & Welzijn

Mr. Oscar med. helpt bij alleprobl. liefde, terugk. partner,geluk, zaken, exam., werk.100 % res. 06 - 28867691

Nani, Med. Kan alle probl.oplos.; relatie, liefde, zaken,exam., ziekte T. 06-43125596

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

Woninginrichting &Meubelen

Trappen BEKLEDEN incl. ta-pijt v.a. € 150,-. Ook voor vi-nyl. Tel. 0181-403298.

InboedelsWONINGONTRUIMING Naoverlijden uw woning zorg-zaam, vakkundig en goed-koop ontruimd, tel. 06-46396866 www.woningontruimingmetspoed.nl

WONINGONTRUIMING enseniorenhulp 06-24197514www.rebwo.nl

In en Om de TuinTUINMAN voor al uw tuin-werk voor kleine klusjestot complete aanleg. O.a.schoonmaken, snoeien enfatsoeneren. Gazons, vij-vers en beplanting. Ookvoor al uw (sier)bestra-ting. R. de Graaf. Info:

06 - 17 04 65 13.

Industrie & BouwVakmensen gezocht!

Succesvol eigen bedrijfwww.devakman.info

www.opmaatbouwen.nl

Familie & Relatie

VROUWEN: BEL GRATIS! Bel naar 0800-4122 en spreek een advertentie in of kom direct live in gesprek met leuke mannenof kom direct live in gesprek met leuke mannen

Hoi ik ben Ellen, een ver-zorgende vrouw van 54 jaar. Ik zoek een leuke spontane man voor een serieuze relatie. Regio Oss. 0906-10.10.162 Box:434034

Ik ben Annie, ik ben nog een hele vitale vrouw van in de 80 en ik ben op zoek naar een leuke en eerlijke man van dezelfde leeftijd. 0906-10.10.162 Box:619742

Ik ben op zoek naar een leuke man voor vriend-schap en als het klikt gaan we ervoor. Ik ben lief en spontaan. Lijkt het je wat? 0906-10.10.162 Box:961995

Dag leuke mannen ik ben een spontane en lieve vrouw uit Gelderland. Ik heb zin in een gezellig con-tact. Jij ook? Laat wat van je horen en reageer snel. X 0906-10.10.162 Box:975849

Hallo ik ben Ingrid een leuke dame die op zoek is naar een leuke, lieve en spontane man. Uit de regio Doetinchem het liefst. Wil je meer weten? Bel me dan 0906-10.10.162 Box:474393

Hallo mannen ik ben Isabel en ik ben op zoek naar een lieve, eerlijke, spontane en serieuze jonge man in Bra-bant. Ben jij dat? Reageer. 0906-10.10.162 Box:433060

Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 61 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve en betrouwbare man voor een serieuze relatie. Bel je? 0906-10.10.162 Box:112140

Hallo ik ben Lidi 61 jaar en woon in de Achterhoek. Ik zoek een lieve, betrouwba-re man voor een eventuele relatie. Meer weten? Bel. 0906-10.10.162 Box:129177

ANJA 52 JAAR. Hoi ik ben Anja en ik kom uit Gelder-

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Regio Dating Vrouw zoekt Man

Contact

Spontane gezellige man 63jr. Weduwnaar. omg. Hoek-sche Waard zkt. leuk tuitz.vrouw (niet rokend) v relatieen leuke dingen te onderne-men samen. Br. ond. nr.WM27921 buro v.d. blad.

Man 66 jaar zoekt VROUW lft50-60 jr voor lat-relatie, regioRotterdam. Brede interesse.Beslist niet roker. Br. ond. nr.WM27920, postbus 90, 5680AB Best.

Man zoekt man voor relatie /vriendschap: Gay, travo,trans OK! 06 - 84.62.68.33

Relatiebemiddeling

RELATIEBASISPersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek biju thuis, leden 29 - 89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

Werk & InkomenOverig Personeel Gevraagd

RFL Servicedienst B.V. zoekt met SPOEDeen ALLROUND GLAZENWASSER.

Vereisten: Rijbewijs B, ervaring met werken methoogwerker, werken met tucker pole systeem.

ABN-sprekend en een verzorgd uiterlijk.Sollicitaties: [email protected] of bellen 06-54310037

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Opleidingen &Cursussen

C U R S U S :

VeiligheidswachtNOI Info: 085 - 750 00 11

Cursus BEVEILIGERNOI Info: 085 - 750 00 11

Gegarandeerd een baan

Personeel Aangebodenschilderen, behangen, bad-kamer, wc, renoveren, enz,vrijblijvend advies & offerte.T:0611736497

Witten, verven, behangenenz. Bel voor vrijblijvende in-formatie 06 - 41 70 71 80

SCHILDER 65+ voor binnen& buiten. Wit en sauswerk/behangen. 06-25510799

TEGELZETTER: voor al uw te-gel- stuc- loodg.- en inbouwwerkzh. 06 - 85149192

Feestdagen & Evenementen

**** VLOOIENMARKT ****Zo. 29 Nov. Visserijplein,

Rotterdam 06-83036368www. bb-evenementen.nl

**** VLOOIENMARKT ****Za. 28 Nov. Bachplein,

Schiedam 06-83036368www. bb-evenementen.nl

**** VLOOIENMARKT ****Zo. 22 Nov. P 9, Leidsenhage

06-83036368www. bb-evenementen.nl

VLOOIENMARKT Zo. 29 Nov.Ridderkerk, SPH De Fakkel(13-17 u) 100 kr. VOLGE-BOEKT! Volg. markt 20 Dec.

Kofferbakverkoop 29 nov.Kon. Emmaboulevard, Hoekvan Holland plek v.a. € 15,-.Willy's evenem.06-53752741

Rommelmarkt zo. 29 nov.Spijkenisse SPC. Halfweg9:00- 15:00 www.hall6.nlT: 0181-618095.

SNUFFELMARKT 22 nov.Leemkuil te HoogvlietWilly's 06-53752741

=== VLOOIENMARKT & ===== KOFFERBAKVERKOOP ==Zo. 22 nov. 1ste Heulbrugstr.De Markt Spijkenisse, autobij kr. Krhr € 15 Grpl va € 10Beukers 06- 50583127

====VLOOIENMARKT====Woensdag 18 Nov & 2 Dec.Middenbaan Nrd, RotterdamHoogvliet. 06-50583127beukers-evenementen.nl

**** VLOOIENMARKT ****Zo. 29 Nov. Olympiaweg,

Rotterdam 06-83036368www. bb-evenementen.nl

=== VLOOIENMARKT & ===== KOFFERBAKVERKOOP ==Zo 29 Nov Leemkuil R'damHoogvliet. Auto bij kraam.Kr.hr. € 15 Gr.pl. va € 10Beukers 06 - 50583127

*MEGA VLOOIENMARKT*Zon. 22 November (10-16u)

BERKEL OOSTMEERHAL.200 kramen VOL! 2 HALLEN

Volgende markt 27 Dec.

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Mededelingen

Zakelijk &Financieel

BelastingBETAALBARE hulp voor uwbelasting en/of boekhoudingInl.: 06 - 26 01 62 27

BeleggingenHeeft u ook zo weinig rende-ment op uw SPAARGELD?Wij houden ons bezig methuisvesting en/of verzorgingvan oudere mensen in Ne-derland en op Curacao. Wijkunnen nog gelden gebrui-ken voor uitbreiding. Voormeer inf. bel 0181-276808.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

OCCASIONINKOOP.NL Wijgeven een goede prijs vooruw auto, contant geld + RDWvrijw. Stolwijkstr 41 3079 DNRotterdam, 010-4822236.

AUTOSLOPERIJ De Zaagvraagt loop-, sloop- en scha-deauto's. Vanaf € 100,-. Dir.RDW vrijwaring. Gratis op-haaldienst. Tel. 010-4201897

Gevraagd auto's, iedereprijskl., RDW vrijw. Bel, wijkomen! 06-17438876

Braderieën & Markten

Sint & PietSint, Piet of Kerstman op be-zoek: 39 jaar ervaring.010-4833393 of 06-24604175

de

krac

ht

van

du

bb

el

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 31: Het Zuiden Barendrecht week47

DE DE NIEUWENIEUWE JAZZJAZZ VANAF € 18.339,-

DE HONDA JAZZ is verkrijgbaar vanaf B-label. CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 120 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,7 km (4,6 l/100 km) - max. 1 op 19,6 km (5,1 l/100 km).

Prijs is inclusief 21 % BTW, excl. toeslag voor metaal/parelkleur. Actie geldig op producten besteld tussen 1 september en 15 oktober 2015 met inschrijving voor 31 maart 2016. Actie enkel geldig voor particulieren en niet cumuleerbaar met andere voordelen. Model voorgesteld bij wijze van voorbeeld, afgebeeld met accessoires en/of fabrieksopties.

G. VERHAGEN AUTO’S B.VB.V DRIEMANSSTEEWEG 698 3084 CB ROTTERDAM TEL . 010-4801166 [email protected] WWW.HONDA-VERHAGEN.NL

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 18 november 2015 · 31

Sophie op het podium

De ijsbaan op de Vechtse Banen in Utrecht was zaterdag 15 november het toneel voor de eerste kwalificatie wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) 2016.

BARENDRECHT - De rijdsters van Kunstrijvereniging De Drechtsteden behaalden in diverse categorieën prima resultaten en een aantal hebben de kwalificatie voor het ONK al binnen.De Barendrechtse Dani Loonstra (10) debuteerde in de categorie Basic Novice A

een door de ISU officieel er-kende categorie waardoor zij ook aan internationale wed-strijden kan deelnemen.Zo zal zij eind november aan de NRW Trophy in Dort-mund deelnemen.Dani reed in Utrecht een mooie kür waarin een paar elementen niet goed lukten waardoor haar puntentotaal lager uitviel. Haar score was goed voor een 8e plaats in een veld van 18 rijdsters. In de categorie Advanced Novice dames reed de rege-rend Nederlands Kampioene Sophie Bijkerk (13) uit Ba-rendrecht zaterdag de korte kür en eindigde hiermee op de 2e plaats. Op zondag reed

zij een prachtige lange kür op muziek uit de Phantom. Sophie sprong voor de eerste keer tijdens een wedstrijd in de lange kür de dubbel Axel en schaatste zich in een veld van 22 rijdsters naar de tweede plaats.Deze wedstrijd was ook voor Sophie een goede voorberei-ding op de internationale NRW Trophy in Dortmund. De kwalificatie voor het ONK heeft zij met haar be-haalde punten al binnen.Na de tweede selectiewed-strijd op 22 en 23 in Dor-drecht zullen de gekwalifi-ceerde rijdsters van 3 tot en met 6 maart het ONK rijden op de Uithof in Den Haag.

Podiumplaats voor Sophie Bijkerk in de kwalificatiewedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap. foto: prAarnoudse Binnenland ijzersterk

BARENDRECHT - De wed-strijd van Aarnoudse Binnenland, zaterdag in Groningen tegen de Groene Uilen, begon met een minuut stilte. Na de sprongbal nam Aarnoudse Binnenland direct het heft in han-den. Met name Richard Maxwell kon met een aantal sterke drives de weg naar de basket mak-kelijk vinden. In deze beginfase wisten de Uilen eigenlijk alleen te scoren door individuele fouten aan Binnenlandse zijde. Zo staat er halverwege het eerste kwart een tus-

senstand van 8-17 op het scorebord. Coach Kazanakovas stuurde zijn mannen weer het veld in met de opdracht de bal op dezelfde manier te delen met elkaar en iets meer aandacht te geven aan de rebounds. Het vertrouwen bij Binnenland straalde van de ploeg af. Met een extra pass werd veelal de vrije man gevonden. Zo ontstond het eerste serieuze gaatje deze wed-strijd en dit betekende een ruststand van 21-36.Dat de wedstrijd nog zeker niet gespeeld was

bleek vlak na de break. De Groningers kwamen goed uit de kleedkamer en zet na één minuut een 7-0 run neer. Binnenland vluchtte in een time-out om de flow van de tegenstander te doorbreken en de eigen scherpte terug te vinden. Dit bleek te werken via verschillende driepun-ters, maar vooral door wederom ijzersterk te verdedigen. Zo namen de Barendrechters het initia-tief weer in handen. Met een eindstand van 49-73 was het voor Binnen-land een prima middagje Groningen.

Veel onnodige fouten in interne competitie dammersBARENDRECHT - In de interne competitie van damvereni-ging Denk en ZDV werden acht partijen gespeeld, waar-bij een aantal werd ontsierd door onnodige fouten.Zo viel Piet de Haan foutief twee schijven aan van Ben Banning. Ook Jordy van der Lugt ging opzichtig in de fout tegen Gert-Jan Abbing , die daardoor simpel een schijf won en vervolgens ook de partij.Antoine Oomen kwam na een forse fout een schijf achter tegen Karel Gouman , maar kwam met de schrik

vrij : remise.Hemant Bhagwanie had vrijwel de gehele partij voor-deel tegen Gerard Noord-hoek , maar een moment van onoplettenheid kwam hem onverwacht op schijf- en partijverlies te staan.Wim IJsselstein overkwam ongeveer hetzelfde: na-dat hij in betere stand een remiseaanbod van Nico Groenendijk had afgeslagen maakte hij een cruciale fout en verloor onnodig.Bij Ton den Hartog en An-dries de Vree leek het lange tijd op remise uit te draaien,

maar in het late middenspel kreeg Den Hartog gelegen-heid een ijzersterke voorpost te plaatsen die uiteindelijk de partij in zijn voordeel be-sliste.Ruud Kloosterman wist Pe-ter de Man te dwingen een voorpost te plaatsen , die uit-eindelijk werd buitgemaakt. Daarna was winst een kwes-tie van tijd. Sjaak Bakker en Henk van der Pols besloten al vrij snel de punten te de-len. Ruud Kloosterman ver-grootte ZO zijn voorsprong en gaat met 15 uit 8 aan de leiding.

Page 32: Het Zuiden Barendrecht week47

p/mndp/mnd

p/mndp/mnd

100 BELMIN/SMS500MB DATATEGOED

14.54.

54.27.

p/mnd141414.50p/mnd.-

p/mnd.-p/mnd.-

SAMSUNGGALAXY S5 NEO

APPLEIPHONE 6S 16GB

EENMALIGBIJBETALEN €0 EENMALIG

BIJBETALEN €0

EENMALIGBIJBETALEN €0EENMALIG

BIJBETALEN €0

SAMSUNGGALAXY S6 EDGE

SIM-ONLY +HUAWEI Y360

LG G4 STYLUS

545454

SAMSUNGGALAXY S6 EDGE

SIM-ONLY +HUAWEI Y360

STUNT!

2727

SAMSUNGGALAXY S5 NEO

EENMALIGBIJBETALEN

1000MB = €29 P/MND 7GB = €62 P/MND

1000MB = €17 P/MND10GB = €64 P/MND

-

120 MIN IN NL & EU500MB DATATEGOED

EENMALIGBIJBETALEN €0

SAMSUNGGALAXY S6

32GB

EENMALIGBIJBETALEN

545454

SAMSUNGGALAXY S6 EDGE

SAMSUNG

10GB

per maand

slechts

36.-NU

ONBEP. MIN/SMS1GB DATATEGOED

APPLEIPHONE 6

16GB

per maand49.-NU

100 BELMIN/SMS1000MB DATA

EENMALIGBIJBETALEN €0

SAMSUNGGALAXY S5 MINI

per maand17.50NU

SIM-ONLY +HUAWEI Y360

ONBEPERKT BEL/SMS5GB DATATEGOED!

EENMALIGBIJBETALEN €0

ALLEEN I.C.M. NIEUW2-JARIG ABONNEMENTALLEEN I.C.M. NIEUW

+ 120 MIN IN NL & EU500MB DATATEGOED

4..-p/mnd

INCL. 50 BELMINUTEN

7.€€000

.-p/mnd

250MB DATA + 50 BELMIN

OF

OP=OP

2-jarig Ben abonnement (1500MB = €20 p/mnd)

slechts slechts

2-jarig KPN abonnement (5GB = €54 p/mnd)2-jarig T-Mobile abonnement (1000MB = €38 p/mnd)

LAAGSTE PRIJZENPROFITEER VAN ONZE GROOTSTE PRJSPAKKERS!

HP 364 XLcyaan, magenta, geel& zwart met extra veelinkt! zwart 20 ml, kleur 12 ml.

HP 301 XL zwartvervanging voor HP 301 zwart. Meer inkt dan de originele HP cartridge!! zwart 20 ml

MICRO USB KABEL Met deze micro USB kabel kun je smartphone of tablet opladen ofsynchroniseren.

CARTRIDGE CARTRIDGE USB KABEL PREPAID

24.99 19.99 3.95 5.00NU NU NUGEEN €34.95 GEEN €29.95 GEEN €12.95 GEEN €9.95

NU+

VODAFONE PREPAIDVodafone starterskaart, inclusief €5.- beltegoed!Na registratie bij Vodafone een gratis powerbank!*

€49 P/MNDWANNEER JE AL EEN DIENST VAN KPN HEBT

* Vr

aag

naar

de

voor

waa

rden

in d

e w

inke

l

LENGTE: 1 METER

5454

APPLEIPHONE 6S 16GBIPHONE 6S 16GB

EENMALIGBIJBETALEN

7GB

300 MIN/ONBEP. SMS2GB DATATEGOED

€44 P/MNDWANNEER JE AL EEN DIENST VAN KPN HEBT

EENMALIGBIJBETALEN €65

VOOR 17.00 UUR BESTELD OP RITEL.NL/ACTIES DEZELFDE DAG GRATIS THUISBEZORGD!*

* A

lleen

in r

egio

Rot

terd

am. P

rijsw

ijzig

inge

n en

zet

fout

en v

oorb

ehou

den.

1049

Rotterdam, Lijbaan 51

BERGEN OP ZOOM • BREDA • DORDRECHT • ETTEN-LEUR • GOES • MIDDELBURG • NAALDWIJK • OOSTERHOUT • ROOSENDAAL • TERNEUZEN • TILBURG • VLISSINGEN • DELFT • HULST • WAALWIJK • SPIJKENISSE • OUD-BEIJERLAND • PIJNACKER • IJSSELSTEIN

BESTEL SNEL OP RITEL.NL/ACTIES | TEL 0113-240740

Barendrecht, Middenbaan 72

OOK IN DE WINKEL

OOK IN DE WINKEL