of 24 /24
70% KORTING OP=OP 18 EN 19 SEPTEMBER VAN 10 - 17 UUR (vrijdag tot 21.00 uur) Lokkerdreef 33, Etten-Leur STUNTVERKOOP keukens en apparatuur tegen WEEKTOPPER! WOUDBROOD 1,89 2,39 Actie is geldig van 14 t/m 19 september 2015 Profiteer nu van de tijdelijke BTW verlaging naar 6% op arbeidsloon! www.hetzuidenbarendrecht.nl Woensdag 16 september 2015 ZIE CORRECT ADVERTENTIE IN DEZE KRANT DESIGN RADIO TRAKTEERT BERNSTEIN EVB houdt bewonersavond BARENDRECHT - Na de druk- bezochte bijeenkomst af- gelopen week in Carnis- selande houdt Echt Voor Barendrecht op woensdag 23 september een bewo- nersavond voor het oostelijk deel van Barendrecht. EVB praat regelmatig met inwo- ners over hun woonomge- ving en hoort graag wat zij vinden van zaken waarover binnenkort besluiten wor- den genomen in de gemeen- teraad. De volgende onderwerpen staan 23 september op de agenda: - Centrumplan/Bruisend Kruispunt; wat moet er ge- beuren voor een eigentijds centrum en hoe komen we tot een bruisend Kruispunt. Ter inleiding geven raadsle- den Anita van Ewijk, Mir- jam Koopman en wethouder Lennart van der Linden een presentatie. - Openstellen van de onder- doorgang A29; betere ver- binding tussen beide delen van Barendrecht. Raadslid Huub van den Brule en wet- houder Dirk Vermaat geven ter inleiding een presenta- tie. Aanvang 19.30 uur in het Dienstencentrum, Windsin- gel 164. Opbrengst fietsrally overhandigd BARENDRECHT - Op zaterdag 20 juni organiseerde Lions Club IJsselmonde een fiets- rally om geld in te zamelen voor Stichting Present Ba- rendrecht. Bijna 100 deelne- mers fietsten mee. Peter Jongenotter en Har- rij Vogelaar van Lions Club IJsselmonde konden op 9 september een cheque van 1250 euro overhandigen aan het Present bestuur, verte- genwoordigd door voorzit- ter Martijn van Meppelen Scheppink, secretaris Cees van den Berg en coördinator Pia Witkamp. Voorzitter Martijn van Meppelen Scheppink nam de cheque met de opbrengst in ontvangst. foto: pr Opvang van vluchtelingen BARENDRECHT - De landelijke overheid moet duidelijk ma- ken welke aantallen vluch- telingen Barendrecht de ko- mende tijd kan verwachten. Dat zegt wethouder Lennart van der Linden. De vluchtelingen komen te- recht in sociale huurwonin- gen. “In 2013 en 2014 is 12 of 13 procent van de vrijgeko- men sociale huurwoningen ingezet voor statushouders. Maar die getallen nemen toe en in de eerste helft van 2015 is het een kwart.” De wethouder houdt er re- kening mee dat Barendrecht meer mensen moet opvan- gen. “Dan betekent het dat er veel minder sociale huur- woningen beschikbaar zijn voor Barendrechters. En ik kan me best voorstellen dat mensen daarvan balen”, al- dus Van der Linden. Met het te water laten van twee drijvende kunstwerken is zaterdag de dertigste verjaardag gevierd van het Saenredamproject, het wilgeneiland aan het Jaagpad. Wethouder Ingeborg Monhemius gooide het anker uit van beide vaartuigen. Het eiland aan het Jaagpad is in 1985 ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Lucien den Arend (1943). Ter gelegenheid van dit dertigste jubileumjaar heeft de Venezolaanse kunstenaar Oscar Abraham Pabón (31) in opdracht van de Stichting Pieter Janszoon Saenredam vier drijvende sculpturen ontworpen . Twee van deze sculpturen, gebouwd door het Maximacollege te Ridderkerk, zullen drie maanden lang drijven in de waterpartij. Op 12 december worden ze weer weggehaald. Meer over het project verderop in deze krant. foto: Arco van der Lee Drijvende kunst bij wilgeneiland SAMEN ACTIEF IN DE WIJKTUIN Stefan van der Worm werkt aan de nieuwe ‘Hoftuin’ de wijk Vrouwenpolder. 3 » JAN HUS IS GEMEENTEHUIS Ambassdeur opent expositie over Tsjechische nationale held 23 » CDA: vragen over schoolmaatschappelijk werk BARENDRECHT – “Het CDA heeft verontrustende sig- nalen ontvangen over het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen van ba- sisscholen vanuit de wijk- teams”, zegt fractievoorzit- ter Peter Luijendijk. Voor 1 januari 2015 was er sprake van het schoolmaat- schappelijk werk. Er be- stond een bepaald netwerk waarbinnen scholieren werden verwezen vanuit de school zelf. Aan docenten werd teruggekoppeld hoe de stand van zaken was met de betreffende leerling. Vanaf 1 januari 2015 wordt de (school)maatschappelijke zorg verleend vanuit het wijkteam. “Vanuit de inter- ne begeleiders van diverse Barendrechtse scholen kre- gen wij als fractie veront- rustende signalen”, stelt Luijendijk. Er zijn volgens hem wachtlijsten ontstaan. Leerlingen worden als de maatschappelijk werker van het ene wijkteam te veel werk heeft, overgedragen aan een ander wijkteam. De school wordt hier niet over geïnformeerd. Het CDA wil van het college een reactie op de knelpunten. Ook doet het CDA de aanbeveling om kinderen door te verwijzen naar een vaste maatschap- pelijk werker die in contact staat met de school. De CDA-fractie in de gemeenteraad heeft aan burgemeester en wethouders vragen gesteld over wachtlijsten voor het schoolmaatschappelijk werk in Barendrecht. Ook zouden kinderen volgens basisscholen van het ene wijkteam naar het andere worden doorverwezen. Kinderen op wachtlijst KLIK & WIN ACTIE Win de cd-box Hollandse Nieuwe, deel 23 Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Het Zuiden Barendrecht week38

  • Upload
    wegener

  • View
    229

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het Zuiden Barendrecht

Text of Het Zuiden Barendrecht week38

Page 1: Het Zuiden Barendrecht week38

70%KORTING

OP=OP

18 EN 19 SEPTEMBER VAN 10 - 17 UUR(vrijdag tot 21.00 uur)

Lokkerdreef 33, Etten-Leur

STUNTVERKOOPkeukens en apparatuur tegen

WEEKTOPPER!WOUDBROOD

1,892,39

Actie is geldig van 14 t/m 19 september 2015

Profiteer nu van de tijdelijke BTWverlaging naar 6% op arbeidsloon!

  ‹ www.hetzuidenbarendrecht.nlWoensdag 16 september 2015ZIE CORRECT ADVERTENTIE

IN DEZE KRANT

DESIGN RADIO

TRAKTEERTBERNSTEIN

EVB houdt bewonersavondBARENDRECHT - Na de druk-bezochte bijeenkomst af-gelopen week in Carnis-selande houdt Echt Voor Barendrecht op woensdag 23 september een bewo-nersavond voor het oostelijk deel van Barendrecht. EVB praat regelmatig met inwo-ners over hun woonomge-ving en hoort graag wat zij vinden van zaken waarover binnenkort besluiten wor-den genomen in de gemeen-teraad. De volgende onderwerpen staan 23 september op de agenda:- Centrumplan/Bruisend Kruispunt; wat moet er ge-beuren voor een eigentijds centrum en hoe komen we tot een bruisend Kruispunt. Ter inleiding geven raadsle-den Anita van Ewijk, Mir-jam Koopman en wethouder Lennart van der Linden een presentatie.- Openstellen van de onder-doorgang A29; betere ver-binding tussen beide delen van Barendrecht. Raadslid Huub van den Brule en wet-houder Dirk Vermaat geven ter inleiding een presenta-tie.Aanvang 19.30 uur in het Dienstencentrum, Windsin-gel 164.

Opbrengst fietsrally overhandigdbarendrecht - Op zaterdag 20 juni organiseerde Lions Club IJsselmonde een fiets-rally om geld in te zamelen voor Stichting Present Ba-rendrecht. Bijna 100 deelne-mers fietsten mee. Peter Jongenotter en Har-rij Vogelaar van Lions Club IJsselmonde konden op 9 september een cheque van 1250 euro overhandigen aan het Present bestuur, verte-genwoordigd door voorzit-ter Martijn van Meppelen Scheppink, secretaris Cees van den Berg en coördinator Pia Witkamp.

Voorzitter Martijn van Meppelen Scheppink nam de cheque met de opbrengst in ontvangst. foto: pr

Opvang van vluchtelingenBarendrecht - De landelijke overheid moet duidelijk ma-ken welke aantallen vluch-telingen Barendrecht de ko-mende tijd kan verwachten. Dat zegt wethouder Lennart van der Linden. De vluchtelingen komen te-recht in sociale huurwonin-gen. “In 2013 en 2014 is 12 of 13 procent van de vrijgeko-men sociale huurwoningen ingezet voor statushouders.

Maar die getallen nemen toe en in de eerste helft van 2015 is het een kwart.” De wethouder houdt er re-kening mee dat Barendrecht meer mensen moet opvan-gen. “Dan betekent het dat er veel minder sociale huur-woningen beschikbaar zijn voor Barendrechters. En ik kan me best voorstellen dat mensen daarvan balen”, al-dus Van der Linden.

Met het te water laten van twee drijvende kunstwerken is zaterdag de dertigste verjaardag gevierd van het Saenredamproject, het wilgeneiland aan het Jaagpad. Wethouder Ingeborg Monhemius gooide het anker uit van beide vaartuigen. Het eiland aan het Jaagpad is in 1985 ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Lucien den Arend (1943). Ter gelegenheid van dit dertigste jubileumjaar heeft de Venezolaanse kunstenaar Oscar Abraham Pabón (31) in

opdracht van de Stichting Pieter Janszoon Saenredam vier drijvende sculpturen ontworpen .Twee van deze sculpturen, gebouwd door het Maximacollege te Ridderkerk, zullen drie maanden lang drijven in de waterpartij. Op 12 december worden ze weer weggehaald.Meer over het project verderop in deze krant.

foto: Arco van der Lee

Drijvende kunst bij wilgeneiland

SAMEN ACTIEF IN DE WIJKTUINStefan van der Worm werkt aan de nieuwe ‘Hoftuin’ de wijk Vrouwenpolder.

JAN HUS IS GEMEENTEHUISAmbassdeur opent expositie over Tsjechische nationale held

23»CDA: vragen over schoolmaatschappelijk werk

BARENDRECHT – “Het CDA heeft verontrustende sig-nalen ontvangen over het schoolmaatschappel ijk werk voor leerlingen van ba-sisscholen vanuit de wijk-teams”, zegt fractievoorzit-ter Peter Luijendijk.Voor 1 januari 2015 was er sprake van het schoolmaat-schappelijk werk. Er be-stond een bepaald netwerk waarbinnen scholieren werden verwezen vanuit de school zelf. Aan docenten werd teruggekoppeld hoe de stand van zaken was met de betreffende leerling.Vanaf 1 januari 2015 wordt de (school)maatschappelijke zorg verleend vanuit het

wijkteam. “Vanuit de inter-ne begeleiders van diverse Barendrechtse scholen kre-gen wij als fractie veront-rustende signalen”, stelt Luijendijk. Er zijn volgens hem wachtlijsten ontstaan. Leerlingen worden als de maatschappelijk werker van het ene wijkteam te veel werk heeft, overgedragen aan een ander wijkteam. De school wordt hier niet over geïnformeerd. Het CDA wil van het college een reactie op de knelpunten. Ook doet het CDA de aanbeveling om kinderen door te verwijzen naar een vaste maatschap-pelijk werker die in contact staat met de school.

De CDA-fractie in de gemeenteraad heeft aan burgemeester en wethouders vragen gesteld over wachtlijsten voor het schoolmaatschappelijk werk in Barendrecht. Ook zouden kinderen volgens basisscholen van het ene wijkteam naar het andere worden doorverwezen.

Kinderen op wachtlijst

KLIK & WIN ACTIE

Win de cd-box Hollandse Nieuwe, deel 23Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Page 2: Het Zuiden Barendrecht week38

geldig do/za.

Nootdorp: Langebaan 36

Gorinchem: Arkelstraat 100

Den Bosch: WC Helftheuvelpass. 88

Papendrecht: Meentpassage 3

Spijkenisse: Winterakker 4-6

Barendrecht: van Beuningenhaven 6

DIERENSPECIAALZAAK ’T DIJKJE

www.dierenshophetdijkje.nl

AANBIEDINGEN

Kijk op: www.dierenshophetdijkje.nlof neem contact met ons tel: 06-41526614

Op=Op!!!

Legmeel 25kg Nu voor €9,99

Legkorrels 25kg Nu voor € 9,99

Gemengd graan met gebroken maïs 20kg Nu voor € 9,99

Hippostar Kruidenmuesli 15kg met handige bewaartonNu samen voor € 14,99! ! ! ! !

Vlas 20kg Nu voor € 5,50

Gehakseld stro €5,50

Biokat's classic 20kg

Nu voor € 8,99

Biokat's fresh 20kg

Nu voor € 9,99

Gemengd konijnenvoer

20kg Nu voor € 9,95

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 2

Ook ’s zomers is de OuderenOmbudsmaner voor u!

0900 - 60 80 100 (lokaal tarief )

www.ouderenombudsman.nl

Voor een perfectkunstgebit

&kunstgebit op implantaten

www.ralphvanderreijden.nl

Voor informatie en advies 010-4721458Wilhelminakade 36-40 3072 AR Rotterdam

reijdenralph van der

praktijktandprothetische

Wilhelminapier “Kop van Zuid”

Regelmatig onderhoud van uw auto is belangrijk omonbezorgd te kunnen genieten van uw auto.Bij van der Tholen onderhouden we auto’s van elk merk. En datdoen we goed. Zo goed zelfs dat we bij een onderhoudsbeurt ergratis een mobiliteitsgarantie geven.

Waarom onderhoud bij van der Tholen.• Wij gebruiken altijd volsynthetische olie• Wij hanteren de door de fabriek voorgeschrevenonderhoudsbeurten

• Maximale service tegen aantrekkelijke prijzen• Garantie op onderdelen• Gratis mobiliteitsgarantie na een onderhoudsbeurt, ongeachthet merk van uw auto (maximaal 1 jaar)

• De specialisten bij van der Tholen zorgen ervoor dat uw autoaltijd in top conditie verkeert, de zekerheid van mobiliteit krijgt uer gratis bij.

u

Rechts af voor onderhoud met GRATISmobiliteitsgarantie!

VAN DER THOLEN B.V.Bijdorpplein 1 Barendrecht tel. (0180) 61 32 03 www.vandertholen.nl

Page 3: Het Zuiden Barendrecht week38

Alblasserdam - MakadocenterBarendrecht - MiddenbaanDordrecht - SterrenburgHellevoetsluis - Struytse HoeckH.I.Ambacht - De SchoofKrimpen a/d IJssel - CrimpenhofNootdorp - ParadePapendrecht - De MeentRidderkerk - RidderhofZwijndrecht - Walburg

www.smitmode.nl

SlimFit Pakken2 voor € 450,-

Normale prijs € 299,95 (per pak)

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 3

Geslaagde Startzondag in sporthalBARENDRECHT - Zondag vier-den de St. Augustinuspa-rochie en de Protestantse Gemeente Barendrecht hun gezamenlijke Startzondag in de sporthal de Driesprong. De Sporthal was door tien-tallen vrijwilligers hiervoor ingericht met een podium, stoelen en de benodigde technische voorzieningen. Ds. Henk-Jan Ketelaar en pater Charles Eba’a gingen voor. De kinder- en tiener-koren van Jennifer van den Hoek zongen liederen. De koren zongen driestemmig en de kinderen zongen alles uit het hoofd. De samenzang en de koren werden bege-leid door Dorine Lissenberg. Aan het begin van de vie-ring vroegen de voorgangers

of de bezoekers hun buur-man of buurvrouw naast zich wilde begroeten. Dit vanwege het thema ‘Goede buren’. De collecte was be-

stemd voor Stichting Altijd Feest. Na afloop werden de activiteiten voor het komen-de seizoen gepresenteerd op de informatiemarkt.

Pater Charles Eba’a vroeg de kinderen of zij ook buurkinderen hadden en hoe zij met elkaar omgingen. foto: Arnold Sluijs

KORT NIEUWS

Muziek op schootBARENDRECHT - Vanaf maandag 21 september starten er weer Muziek op Schootlessen. Doordat de groepen al snel vol zit-ten starten er vanaf vrij-dag 2 oktober weer lessen in Hof van Maxima. Op vrijdag zijn er nog wat plekjes voor de peuters vanaf 11.00 uur. Samen een uurtje muziekplezier beleven: dansen, zingen en spelen op instrument-jes. Ook kinderen met een beperking of voor-sprong zijn hier welkom. Meer info bij Anja Leeu-wenburg 0621901720 of op de website.

www.muzikanjer.nl

Gezamenlijke wijktuin in VrouwenpolderEen aantal jaar geleden publiceerde dagblad Trouw een artikel dat ‘groen’ goed voor de gezondheid zou zijn. Volgens Stichting Abela zorgen groene plekken in de buurt ook voor extra sociale en economische waarde. Daarom ontwikkelen zij wijktuinen en zijn zij bezig met zo’n tuin in de Barendrechtse Vrouwenpolder.

Door Lysanne Leeuwenburg

BARENDRECHT – Stichting Abela is ongeveer drie jaar actief met de ontwikkeling van waardevolle, groene plekken in buurten. Belang-rijk is in dit verhaal zijn de verschillende partijen die meewerken en inspraak in de plannen hebben. Samen met bewoners, maatschap-pelijke organisaties en lo-kale overheden worden wijktuinen en natuurlijke speelplekken gerealiseerd. Stefan van der Worm heeft samen met Paul Wiese Stich-ting Abela opgericht, die zich bezighoudt met geza-menlijke tuinen in buurten. Hij heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt en daar-door een passie gekregen voor het werken met kinde-

ren en educatie. Daarnaast vindt hij het leuk om kinde-ren iets bij te brengen en dat bij voorkeur met natuur en groen te doen. Een wijktuin is daar volgens hem een ide-ale manier voor. “Een wijktuin is een soort buurttuin met afwisselend bloemen en groenten. Het

is de bedoeling dat de tuin onderhouden wordt door de buurt, dus door scholen en omwonenden, en over het algemeen gaat dit heel goed”, vertelt Stefan van der Worm. Stichting Abela heeft al wijktuinen opgezet in Kra-lingen-Krooswijk en bij de

Kop van Zuid, en is nu be-zig met de realisatie van een wijktuin in de Vrouwenpol-der te Barendrecht. “In de nieuwe wijk Vrou-wenpolder is door meerdere bewoners het idee geopperd voor een gezamenlijk tuin in de buurt”, vertelt Van der Worm. “We zijn met ver-

schillende partijen, zoals de naastgelegen school Hof van Máxima, Humanitas, de ge-meente en de bewoners in gesprek gegaan om de mo-gelijkheden te bespreken”, gaat hij verder. Ook heeft hij kortgeleden een excursie voor de verschillende par-tijen georganiseerd naar een

al bestaande wijktuin om inspiratie op te doen. Het is de bedoeling dat dit najaar de basis wordt gelegd voor de ‘Hoftuin’, zoals de tuin gaat heten. Van der Worm hoopt met de wijktuin een ontmoe-tingsplaats voor de buurt te realiseren, waarbij de tuin zowel het doel als het mid-del is voor een intensief contact tussen de buurt. “De wijktuin staat open voor iedereen, en is ook bedoeld voor nevenactiviteiten zoals een gezellige barbecue en activiteiten met ouderen en kinderen”, aldus Stefan van der Worm. Hij hoopt met de Hoftuin meer mensen, en specifiek kinderen, naar buiten te krijgen en hen wat te leren over groen. Voor Stichting Abela staat de mens centraal in het ont-werp en de uitvoering van de tuin. Daarnaast vindt hij het belangrijk een ‘coalitie’ te smeden tussen verschil-lende partijen, zoals de ge-meente, maatschappelijke organisaties en de buurt zelf, zodat er een betere sa-menwerking ontstaat. Voor meer informatie over Stichting Abela en de Hof-tuin in de Vrouwenpolder kan men onderstaande web-site bezoeken. Hier staan ook de Facebookpagina’s van de verschillende wijk-tuinen op.

www.abela.nl

Stefan van der Worm op de locatie van de nieuwe ‘Hoftuin’, een wijktuin in de Barendrechtse wijk Vrouwenpolder. foto: Lysanne Leeuwenburg

Contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (088) 013 10 00E [email protected] www.hetzuidenbarendrecht.nlTwitter: @HetZuidenBFacebook.com/HetZuidenBarendrecht

Contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden, bel uw accountmanager of bel met (088) 013 99 85. Of mail ons via [email protected]

Commercieel DirecteurBas StikkelorumE [email protected]

Eindredactie Het Zuiden BarendrechtArco van der LeeT 088-0130998

Chef regioredactieAnnemieke AnneveldtE [email protected]

BezorgklachtenI www.hetzuidenbarendrecht.nl/serviceT (0900) 424 57 26

FamilieberichtenE familiebericht[email protected] (088) 013 72 68www.familieberichtenonline.nl

RubrieksadvertentiesE [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

Algemene voorwaarden en overigeinformatieI www.wegenermedia.nl

Het Zuiden Barendrecht is een uitgavevan Wegener Media BVKopij kan wordengeplaatst in de gedrukte en digitaleuitgaven van Wegener Media BV.

© Wegener Media BV

COLOfON

Page 4: Het Zuiden Barendrecht week38

TUIN-, CADEAU- EN BOERDERIJWINKEL

ACHTERZEEDIJKWWW.ACHTERZEEDIJK.NL

ACHTERZEEDIJK 60, 2992 SC BARENDRECHTGEOPEND MAANDAG VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

UIT ONZE GROENTENWINKELAARDBEIEN ..............1/2 KILO 1,-REINE VICTORIA PRUIMEN..................................1/2 KILO 1,-WITTE DRUIVEN........1/2 KILO 1,-

NIEUWE OOGSTDelcorf de lekkerstezomer APPEL! ................ KILO 1,-STOOFPEREN ................. KILO 1,-HAND PEREN ................. KILO 1,-

IN ONS TUINCENTRUMHEIDE PLANTEN ............PER STUK 1,-

SIX PACKWINTERHARDEVIOOLTJES,PRACHTIGE KLEUREN ..............VAN 3,50.........................NU VOOR MAAR 1,99

BOL CHRYSANTENALLE KLEUREN 2,99 ........ 2 VOOR 5,-

BEMESTE TUINAARDE.......................................... PER ZAK 1,-

BIOLOGISCHE MOESTUIN GROND.................. 3 ZAKKEN A 40 LITER 11,-

IN ONZEBLOEMENWINKEL

ROZEN bos 1,50ASTERS bos 1,50DAHLIA’S bos 1,50

VEILING BOEKETVAN 6,95 VOOR 4,95

LUXE BOEKETTENVAN 8,95 VOOR 7,95

UIT ONZEBOERDERIJWINKEL

GOUDSE KAAS GEMAAKT VANVERSE WEIDE MELK !

EXTRA BELEGEN .....HEEL KILO 6,95OUD ...........................HEEL KILO 7,95OVERJARIG3 JAAR GERIJPT ............... HEEL KILO 9,95

HAND GERAAPTENIEUWE OOGST

FRIESLANDER AARDAPPELS..........................................10 KILO 4,98

Van Asperen SchoenenspeciaalzaakMiddenbaan 462991 CT Barendrecht(0180) 617 404www.vanasperen.nlwww.piedroshop.nl

Waarom kinderschoenen van Van Asperen?• Schoenen van smal tot breed.• Kinderschoenen van maat 18 tot 46.• Nauwkeurige voetcontrole.• Gediplomeerd personeel.• Zes weken maat garantie.

De nieuwe kinderschoenen collectie is binnen!

Openingstijden:ma. t/m do. 9-17 uurvr. 9-20 uurza. 9-15 uur

OP = OP

Stallen te huur v.a. 90,00 per maand direCtbeSChikbaar tel. 010-4832511 of 06-23225361

donderdag t/m zaterdag 17-9 t/m 19-9Bos selderij of peterselie ............................ 0,25Krop sla ..................................................................... 0,50Mais 4 voor .............................................................. 1,00Kilo pruiMen hol. ................................................. 1,50Kilo elstar ............................................................... 0,953 Kilo elstar ........................................................... 2,505 Kilo appels voor paard ............................... 2,5010 Kilo winterpeen ............................................. 2,505 Kilo frieslanders ........................................... 2,95

maandag 21-9Kilo andijvie ............................................................ 0,95eetBare poMpoen p.st ....................................... 0,955 Kilo Bintjes ......................................................... 2,95

dinSdag 22-91/2 Kilo sperzieBonen ....................................... 0,65hol. BloeMKool ..................................................... 0,955 Kilo dores ............................................................. 2,95

WoenSdag 23-91/2 Kilo spruitjes ................................................ 0,65Kilo toMaten ........................................................... 0,755 Kilo Bildtstar .................................................... 3,25

deVeRKOOpHALW. KLOOtWijKzevenbergsedijkje 64 % 4832511

Klus- en Timmerbedrijf

Ad BooijVoor al uw timmerwerk,verbouw, onderhouden renovatiewerk.

Informeer gerust naarde mogelijkheden

Van Hulstraat 18 | 2992 KL BarendrechtTel. 0180 - 850900

B.g.g. 06 - 52534589 | [email protected]

www.adbooij.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 4

Aleen nog in september

Actieprijs

van € 2499,-

voor € 1999,-(prijsvoorb

eeld 500x300,

iedere maat leverbaa

r)

september:GrAtis afstandbediening* (Bij aankoop RTSmotor)

september:ronde bak

zonder meerprijs

vanaf 15/09/15

Page 5: Het Zuiden Barendrecht week38

AL MEER DAN60 JAAR HARTVOOR GLASProfiteer nu van de tijdelijke BTW verlaging naar 6% op arbeidsloon!

Niet alléén voor dubbelglas maar ook voor ruitbreuk ofglas in lood is den Hartog Glas uw specialist.

Jan van der Heijdenstraat 14 - Oud-Beijerland - Tel: 0186 - 612 815 - www.denhartogglas.nl

Een stijve nek of schouders na een lange werkdag. Een pijnlijke rug bij het opstaan. Of gewoon fl ink intensief gesport. Zo’n 50% van de Nederlanders heeft regelmatig tot dagelijks te maken met spierpijn en stijfheid. Dit is vervelend en kan ons doen en laten fl ink beïnvloeden. 47% van de mensen die regelmatig spierpijn heeft, zou naar eigen zeggen ‘beter functioneren’ als de pijn zou verminderen. A.Vogel Atrosan Spier- en Gewrichtsgel* helpt snel om pijn te verzachten en herstel te bespoedigen.

Spierpijn en stijfheidSpierpijn en stijfheid worden vaak veroorzaakt door een op-hoping van afvalstoff en in de spieren of gewrichten. Het betreft veelal lichaamsdelen, zoals rug, nek en schouders, die we bij bijna iedere be-weging gebruiken. En dat kan impact hebben, blijkt uit onderzoek. Soms worden

dingen als fi etsen, stofzuigen en traplopen al lastig.

Doorbloeding bevorderenHet bevorderen van de door-bloeding bespoedigt het herstel van spierpijn en stijfheid. Hier-door zorgt het lichaam namelijk op natuurlijke wijze voor een snellere afvoer van afvalstoff en en de aanvoer van voedings- en reparatiestoff en. Zodat spieren sneller herstellen.

50% Arnica montanaA.Vogel Atrosan Spier- en Gewrichtsgel* is pijnstillend, makkelijk smeerbaar en trekt snel in de huid. Door de hoge concentratie Arnica montana (50%) zorgt de gel voor een eff ectieve stimulering van de lokale doorbloeding. Daardoor krijgt uw lichaam krachtige on-dersteuning die het nodig heeft om zelf aan de slag te gaan met het herstellen van de weefsels. Zo bent u sneller weer soepel en kunt u weer doen en laten wat u zelf wilt.

* Traditioneel kruidengeneesmiddel op basis van Arnica montana. Lees voor gebruik de bijsluiter. De toepassing is uitsluitend geba-seerd op reeds lang bestaand gebruik.

ADVERTORIAL

Natuurlijke hulpbij spierpijn en stijfheidSnel herstellend en pijnstillend

VerkrijgbaarheidA.Vogel Atrosan Spier- enGewrichtsgel is verkrijg-baar bij drogisterijen, apo-theken, supermarkten en gezondheidswinkels in een verpakking van 100 ml. De adviesprijs is € 9,99.

Meer weten? Bel de A.Vogel gezond-heidslijn 0900-2464646 of kijk opavogel.nl

Plaats zelf berichtenschrijf mee!

WIJHIERVANHet Zuiden Barendrecht

Het Zuiden Barendrecht staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.hetzuidenbarendrecht.nl

VERKOOP ZORGELOOS UW CARAVAN OF CAMPER VIA CAMPOLIFE!

Langeweg 1a | 3274 LZ(Bedrijvenpark) Heinenoord

T 0186-60 40 00 | www.campolife.nl

VIA BEMIDDELINGBIJ VERKOOP• U bepaalt samen met Campolife de verkoopprijs.• Campolife brengt uw wagen onder de aandacht van kopers.• Campolife regelt alle bezichtigingen.• U heeft er dus geen omkijken naar. • U ontvangt na verkoop uw geld.

VIA DIRECTE INKOOP • Campolife koopt uw caravan of camper direct van u in.• U ontvangt meteen uw geld.

Meer weten of een afspraak maken? Bel 0186 - 60 40 00 en vraag naar Arnold Kriens.

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 5

In galerie Het Gouden Rondje hebben kinderen tijdens de Open Monumentendag de geveltjes getoond die ze met kunstenares Rinkje van Wichem hebben gemaakt. foto’s: Arco van der Lee

Bij de Historische Vereniging lieten mensen hun ‘schatten’ taxeren door A. Bonsaksen. Deze bezoeker toonde een Romeins olielampje. Authentiek, maar weinig geld waard, zo bleek.

In de Dorpskerk kon Simon Hoek laten zien dat de preekstoel ernstig aan het verzakken is. Deze wordt nu gestut met een stuk hout. Binnenkort wordt de preekstoel van de muur gehaald.

Bijzonder kleurrijke Monumentendag

Thema ‘Kunst en ambacht’ creatief ingevuld

Ard Kramer, voorzitter van de Monumentencommissie, bedankt de schilders Dubbeldam en Van der Hoek, bij de opening van de dag in de schuur vol schilderijen aan de Gebroken Meeldijk.

Page 6: Het Zuiden Barendrecht week38

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERZORGING

P. A. VAN DERWAAL en ZN.Uitvaartverzekeringen - Depositofonds

Begrafenis of crematie vanaf f 2.900.-Dorpsweg 152c, 3083 LK RotterdamTel.: (010) 480 34 71 (dag en nacht)www.uitvaartverzorging-vdwaal.nl

Col

ofon F

amilieberichten

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Onzichtbarebeugel

Volledig‘klik’gebit

Gewoonkunstgebit

Mondhygiëne

Plaatprothese

Behandelingonder narcose Facings Implantaat

kroonKronen

en bruggen

Tot ziens tijdens de informatiedag bij een van onze vestigingen.

Volledig‘klik’gebitVolledig

‘klik’gebitVolledig

OnzevestigingOmmoordneem

t

ookpatiënten

aanvoor

regulieretandheelkunde.

OnzevestigingOmmoordneem

t

SCL/WM-WK-37+38-2015-Ed.:GOU2-HvZ-YL-HAL-HZU-HNO(wissel)-GV-NS-ZB

HZU-HNO(wissel)-GV-NS-ZB R

LETOP!Kom tijdens de komende

informatiedag langs op één vanonze SmileClinic locaties en laat uvrijblijvend informeren over alle

mogelijke behandelingen op het gebiedvan gebitsprotheses en implantaten.

ZATERDAG19 SEPTEMBERINFORMATIEDAG!

Vrijuit genieten met een goed passend gebit.Dankzij de moderne tandheelkunde en aandacht voor tandzorghebben mensen tegenwoordig langer plezier van het eigen gebit.Tochgaatdegesteldheidvanonzeeigentandenenkiezenlangzaammaar zeker achteruit. In vrijwel alle gevallen biedt restauratievetandheelkunde uitkomst. Facings, (implantaat)kronen, bruggenof andere uitneembare constructies, zoals gedeeltelijkeof hele (klik)gebitsprotheses maken het mogelijk omtot op hoge leeftijd te genieten en voluit te lachen.Tijdens onze informatiedag vertellen wij u er alles over.

Alles over een klikgebit.Heeft u dagelijks last van een los zittendeprothese? Dan heeft u misschien recht opeen klikgebit dat wordt vergoed vanuit debasisverzekering.

Behandeling onder narcose.Heeft u angst voor de tandarts en is uwgebit in ernstige mate verwaarloosd? Durftu daardoor uit schaamte niet meer vrijuitte lachen? Dan is een behandeling ondervolledige narcose misschien een optie.

GRATISbosje bloemen voor

iedere bezoeker en eenleuke gadget!

Kroon opimplantaat v.a.

E 1.350,-

...en dekoffie staat

klaar!

GRATIS kennis maken.Wilt u een goed en persoonlijk advies?Maak dan een afspraak voor een gratiskennismakingsgesprek. Dan kijken wijgoed naar uw mondsituatie en adviserenwij wat voor u het beste is. Ook makenwij dan een kostenbegroting!

GRATIS WAARDECHEQUEt.w.v. E50,-te verzilveren na eente verzilveren na eente verzilveren na eente verzilveren na eente verzilveren na eenvolledige (klik)prothesevolledige (klik)prothesevolledige (klik)prothesevolledige (klik)prothesebehandeling.

Bel. 010 - 760 5005

ONZE VESTIGINGENGouda

Lekkenburg 2-012804 XC Gouda

Winkelcentrum BloemendaalNaast het gezondheidscentum

Rotterdam OmmoordNiels Bohrplaats 153068 JK Rotterdam

Rotterdam IJsselmondeKeizerswaard 233078 AL Rotterdam

VlaardingenReigerlaan 36

3136 JKVlaardingen

OpeningstijdenMa. t/m Do. van 08.15 tot 16.45 uurOp vrijdag van 08.15 tot 14.45 uur

www.smileclinic.nl

Het bestevoor uw gebit

T A N D P R O T H E T I E K

WIJHIERVANHet Zuiden Barendrecht

Het Zuiden Barendrecht

maken we samen!

Het Zuiden Barendrecht staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.hetzuidenbarendrecht.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 6

Page 7: Het Zuiden Barendrecht week38

CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

EXCLUSIEF BIJ CORRECT75 JAAR SUPERDEALS

479*Prijzen en zetfouten voorbehouden

Maandag t/m zaterdag van 9.30-18.00 uur.Vrijdag van 9.30-21.00 uur. Zondag van 12.00 -17.00 uur.

7 DAGEN PERWEEK OPEN

KOMGEZELLIGWINKELEN

Wij trakteren deze weekal onze klanten

*bij aankopen van meerdan 500 euro

per aankoop op eenprachtige FM

Bernstein design radio

*GRATIS DESIGN RADIO

*ALLEEN ZATERDAG19 SEPTEMBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 550813

Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

reservering of bestelling mogelijk en op=op.

679.-

KIJK OOKOPWWW.CORRECT.NL GRATIS PARKEREN VOOR DE DEURSpeciaal ter gelegenheid van onze 75ste verjaardag heel veel en exclusieve aanbiedingen.

Kom gezellig bij ons winkelen, onze vakkundige verkopers staan klaar voor een eerlijk advies.

699

999

999

1499

HP 15-U220ND ENVY NOTEBOOK• Intel CoreTM i3 • Geheugen 8 GB• Opslag 500-GB • Webcam • Ethernet LAN• WiFi /Bluetooth • 15,6-inch scherm• 1x HDMI,USB 2.0 • 2x USB 3.INCLUSIEF HP ENVY 4500ALL IN ONE PRINTER825.-CORRECT SETPRIJSArt.nr. 550703

GRATIS UPGRADEVAN 8.1 NAARWINDOWS 10

YAMAHAHIFI STREAMINGAUDIO SET• Yamaha RN-301netwerk receiver

• 2x100 Watt versterker• Digitale ingang TV• Radio en internet radio• YWA-10 WIFI adapter• Klipsch Synergy B2

2-weg luidsprekers• In kersenkleur795.-CORRECT SETPRIJSArt.nr.543887

399CORRECT KOOPJESKELDER

AEG WASSEN&DROGEN SET799

HARMANKARDONBDS-380 2.13D BLURAY SET• 3D bluray, DVD, CD,• FM-Radio/internet radio• Airplay, Bluetooth• WiFi, Ethernet en VTuner• twee speakers en eenactieve subwoofer.

• 3x HDMI in • 1x HDMIKOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 518412B 1199.-

YAMAHA YHT-4920 SURROUND SETMET MUSICCAST STREAMING AUDIO,EN 5.1 LUIDSPREKER SYSTEEMBestaat uit de RX-V479 netwerkreceiver en NS-P40speaker set. Streamt muziek via wifi, Bluetooth enAirPlay. Compleet met 5.1 speakerset en subwooferCORRECT SETPRIJS

SET BESTAANDE UIT:AEG L SPECIAL 9WASMACHINE• energieklasse A+++• 1400 tpm • Tot 9 kgAEG LAVATHERM65289NAC 8 KGCONDENS DROGER• Protex soft trommel• Energieklasse B

1449.-CORRECT SETPRIJSArt.nr.541848

SAMSUNGUE40JU7000LXXNULTRA HD SMART TV• 40 inch - 102 cm• 3D LED Ultra HD 4K• 20 watt geluidsvermogen• CI+ geschikt• Multi-link screen Quad• Digitale twin tuner• Easy Sharing• Voice interaction• Geintegreerde microfoon• Quad Core processor• Multi Room ondersteuning

• Smart-Touchafstandsbediening• Energieklasse A+CORRECTPRIJS 1299.-INRUIL OUDE SPELENDE40 INCH LED TV 300.-CORRECTPRIJSNA INRUILArt.nr.545458

Dennis Schluter

John v. Assendelft

Willem Vinke

* GRATISDESIGN RADIO

* GRATISDESIGN RADIO

* GRATISDESIGN RADIO

* GRATISDESIGN RADIO

* GRATISDESIGN RADIO

TOPKLASSE SET VANBOWERS &WILKINSBESTAANDE UIT:2x FPM-2 rear,2x FPM-5 front en1x FPM-5 center1x Klipsch KSW-10actieve subwooferDeze set flat panelmonitor luidsprekers metKevlar conus is prachtigvan design en heeft eengeweldige weergave.U kunt de luidsprekers

plattegen de muur aanmonteren.Afm. front en center67x9,5x17 cm.Afm. rear speakers26x9,5x17 cm.2999.-CORRECT SETPRIJSArt.nr. 539566

Ton de Graaf

Ruud Timmermans

Page 8: Het Zuiden Barendrecht week38

Van modern tot klassiek en op uw maat gemaakt!A

AN

BIE

DIN

G

Adres: Ringdijk/ Stobbeweg 19-21, Ter Aar (ZH)Tel: 0172-609060, Internet: www.zitmaxx.nlGeopend: maandag t/m donderdag: 10-18 uur / vrijdag: 10-21 uurzaterdag: 10-17 uur / zondag: gesloten

Stof € 449,-Rundleder € 559,-

Stof € 849,-Rundleder € 949,-

Stof € 479,-Rundleder € 599,-

Stof € 1.424,-Rundleder € 1.424,-

€ 378,-

Ergo-fauteuil CasaDeze ergonomische fauteuil is standaard uitgevoerd met een verstelbare rugleuning.Nu voor:

NIEUW!

Relaxfauteuil Fijinu: € 595,-

Inclusief relaxsysteem en verstelbare hoofdsteun

Stof € 449,-Rundleder € 499,-

Stof € 645,-Rundleder € 775,-

Stof € 649,-Rundleder € 849,-

Stof € 1199,-Rundleder € 1379,-

Stof € 899,-Rundleder € 1099,-

Stof € 599,-Rundleder € 799,-

Stof € 599,-Rundleder € 699,-

Uit voorraad leverbaar

De verstelbare maatbank!DEUTSCHEMOBEL

OU

TLET 50% korting op

alle modellen in de relaxstoelen outlet.

Bezoek onze winkel 15.000m2 winkel Laagste prijsgarantie Gratis interieur advies Uitgebreide collectie fauteuils Topkwaliteit voor de laagste prijsW

INK

EL

Klein of groot? Altijd uw maat!UW

MA

AT

RELA

XEN

NU € 645,-

Stof € 495,-Rundleder € 595,-

Stel uw eigen

bankstel samen!

Kies uw afmeting, relaxen,

bekleding, opstelling en kleur

Het zijn de unieke functionele details die bij deze Alvor bank hetultieme zitcomfort tot leven wekken. Ervaar het zelf tijdens het proefzitten!

De lendensteun wordt synchroom met de hoofdsteun afgesteld. Liggend of rechtop - zo heeft u altijd de juiste ontspannen zithouding.

Om weg te doezelen is slechts een handbewe-ging voldoende - met of zonder in hoogte verstel-bare hoofdsteun. Een-voudiger bestaat niet!

Comfort-Lines bieden u nog meer zitcomfort. De uitgekiende hoe-veelheid uitsparingen in het schuim laat u die-per in de bank zitten.

Relaxbank Alvor

KEUZEUIT 1.000STOELEN

Rundleder € 799,-

Relaxfauteuil Fijinu: € 595,-

Inclusief relaxsysteem en verstelbare hoofdsteun

KEUZE

UIT 200KLEUREN

WONENZITMAXX

Uit voorraad leverbaar

€ 599

ME

RK

EN

NU € 799,-

Page 9: Het Zuiden Barendrecht week38

Dethleffs | Knaus | Fendt | Jamet | Teun

Langeweg 1a | 3274 LZ Heinenoord (Bedrijvenpark Heinenoord) | T 0186-60 40 00

www.campolife.nl

20 SEPTEMBERKOOPZONDAG!

11.00 - 17.00 UUR

20 SEPTEMBERMET DE NIEUWE 2016 MODELLEN VAN:

CARAVANBEURS

VRIJDAG

18T/M

ZONDAG

20SEPTEMBER

EXTRA BEURSVOORDEEL:. BESTE INRUILPRIJS (OP BASIS VAN WAARDE 2015)

. BETALING EN LEVERING IN VOORJAAR 2016

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 9

GRAVIN SABINASTRAAT 57 | 3284 AN ZUID-BEIJERLAND | WWW.KONIJNENDIJKMODE.NL VOLG ONS OP: FACEBOOK.COM/KONIJNENDIJKMODE INSTAGRAM.COM/KONIJNENDIJKMODE

4000 M2 FASHION - SHOES - LIFESTYLE - GRAND CAFÉ

AUTUMN/WINTER 2015

EVENTS

KONIJNENDIJK MODE

DO. 17 SEPTEMBER

NIGHT OF STYLELivemuziek, modefl itsen en bij aankoop vanaf € 50,- een leuke giveaway voor hem en haar (zolang de voorraad strekt). 18.00-22.00 uur.

ZA. 19 SEPTEMBER

FASHION KICK-OFFSpetterende opening van het seizoen! Activiteiten op het gebied van de nieuwste mode en trends met livemuziek. 10.00-17.00 uur.

Sum

mum

- C

arl G

ross

EXTRAKOOPAVONDTOT 22.00 UUR

Nieuwe directeur Het KruispuntBARENDRECHT - Irene Pronk wordt vanaf 1 oktober de nieuwe directeur-bestuur-der van theater het Kruis-punt. Zij volgt John de Vos op die deze functie de af-gelopen periode op verzoek van de Raad van Toezicht op tijdelijke basis heeft ver-

vuld. In de hoedanigheid van directeur zal Pronk als ontwikkelpartner in samen-spraak met de gemeente en andere toekomstige gebrui-kers tevens het nieuwe Cul-tuur Centrum in gebouw Het Kruispunt verder vorm

en inhoud gaan geven. Irene Pronk (1974) heeft als cultureel ondernemer haar sporen verdiend in de cul-turele sector en heeft daar veel kennis en ervaring op-gedaan in produceren, ma-nagen en vooral in zoeken nieuwe samenwerkingen.

Kinderkoor ZieZo start deze maand weer met de repetities voor het nieuwe seizoen. Daarvoor is het kinderkoor op zoek naar nieuwe leden tussen de 5 en 12 jaar. Iedere maandagavond wordt er gerepeteerd onder leiding van Anneke Reijnders. De repetities zijn van 18.30 u tot 19.15 in Carnisse Haven, Noordersingel 30 te Barendrecht.

Kinderkoor ZieZo

KinderkookclubBARENDRECHT - Op woensdag 23 september gaat de kin-derkookclub weer van start. Kinderen uit groep 7 en 8 koken en bakken zelf de lek-kerste dingen. De kookles-sen zijn om de week op de

woensdag van 13.30 tot 16.00 uur in gebouw Waterpoort, Middeldijkerplein 9. Voor meer informatie en inschrij-ven via www.jongerenwerk-barendrecht.nl. Deelname kost 4 euro per les.

Brengen naar VoedselbankBARENDRECHT - De Voedsel-bank in Barendrecht ver-zorgt wekelijks een pakket aan levensmiddelen voor ongeveer 64 gezinnen, waar-onder 80 kinderen. Deze ge-zinnen hebben zo weinig in-komsten dat ze zonder hulp van de Voedselbank (bijna) niets te eten hebben. De Voedselbank heeft voort-durend behoefte aan levens-middelen. Gelukkig wordt door het bedrijfsleven weke-lijks veel voedsel geschon-ken en ook steeds meer par-ticulieren komen voedsel brengen.De Voedselbank heeft vooral behoefte aan lang houdbare producten, zoals pasta, rijst, meel, sauzen en koek. Om het brengen van levensmid-delen eenvoudiger te maken heeft de Voedselbank be-sloten om hiervoor op een vaste tijd open te zijn. Iedere donderdag tussen 13.30 en 15.30 uur kan iedereen zon-der afspraak langskomen met levensmiddelen. De Voedselbank is gevestigd op Bachlaan 4, in een noodge-bouw achter Aksent.

Page 10: Het Zuiden Barendrecht week38

WORD VOORÉÉN DAG BAASVAN DE KRANT.

Meedoen en winnen? Maak samenmet jouw klas de beste schoolkrant!

Meld je nu aan opprojectschoolkrant.nl

Doe mee met Project Schoolkrant, maak de beste schoolkrant en word één dag baas van deze krant.

Om jou en jouw klas te helpende beste schoolkrant te makenkun jij, net als een journalist,een persconferentie bijwonen,een mini-college volgen of de hulpvan een échte journalist winnen.

Doe mee!Stuur jullie schoolkrantuiterlijk6 oktoberin!

Page 11: Het Zuiden Barendrecht week38

g r a t i s p a r k e r e n

Escudostraat 7 - BarendrechtWoonboulevard Barendrecht - 010 420 41 45

B E K L E D I N G

M A AT V O E R I N G

TOPFORM KLASSE BIJ MOOI & MORE

Topform FlexPlusflexibel zoals de naam belooft!

www.mooienmore.nlma 13.00 - 17.30 | di t/m do 9.30 - 17.30

vr. 9.30-21.00 za 10.00 - 17.00 uur

PROFITEER NUVAN DE 15% AKTIEKORTING!

M O D E L L E N

AKTIE

Er zijn talloze mogelijkheden in maatvoering, modellen, bekleding en kleuren.

Stel uw comfortabele bank samen met losse elementen uit de FlexPlus lijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden?Kom nu naar onze showroom en laat u

inspireren!

HARTELIJK WELKOM!

K L E U R E N

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 11

Terugblik: Barendrecht in 1965 (7)

Door Arco van der Lee

Hoe zag Barendrecht er 50 jaar geleden uit? Zon-der Carnisselande, zonder spoortunnel en zelfs zon-

der wijken als Molenvliet en Binnenland. In negen afleveringen geven we een beeld van het dorp van een halve eeuw geleden.De foto van vandaag toont

een optreden van de fanfare in de Dorpsstraat. Er werd gespeeld ter gelegenheid van de Marijke Wandeltocht, die in 1965 voor de tiende maal werd gehouden.

De fanfare speelde in 1965 tijdens de Marijke Wandeltocht. foto: collectie van de Historische Vereniging Barendrecht

Drijvende kunst feestelijk ingehaaldVervolg van de voorpagina.BarendrechT – Met het te wa-ter laten van twee drijvende kunstwerken is zaterdag de verjaardag gevierd van het Saenredamproject, het wil-geneiland aan het Jaagpad.Ter gelegenheid van dit der-tigste jubileumjaar heeft de Venezolaanse kunstenaar Oscar Abraham Pabón (31) in opdracht van de Stich-ting Pieter Janszoon Saen-redam vier drijvende sculp-turen ontworpen in relatie met het eiland en het werk van Saenredam. Met steun van het Mondriaan Fonds kan het project worden ge-realiseerd.Twee van deze sculptu-ren zullen tot 12 december drijven in de waterpartij. Zaterdagmiddag werden de kunstwerken feestelijk gepresenteerd bij het ei-land. Aan dit verrassende culturele programma werd

megewerkt door Wim Soe-ters, Kamerkoor Rotterdam, een trombonegroep onder leiding van Wim Stoffer en door waterscouting-groep Fridtjof Nansen. Leden van deze laatste groep roeiden de kunstwerken naar hun plaats. Wethouder Ingeborg Monhemius kwam daarop met een ander bootje in actie om het anker uit te gooien.Op de kant stonden tiental-len belangstellenden. Daar-onder ook wethouder Simon Zuurbier, die dertig jaar ge-leden het eiland opende.Het kostte overigens nogal wat moeite om bij de ge-meente Barendrecht een ver-gunning los te krijgen voor de drijvende kunstwerken. Volgens verschillende bron-nen was een ambtenaar van de BAR-organisatie er maar moeilijk van te overtuigen dat het om een ongevaarlijk project gaat.

Kamerkoor Rotterdam zingt tijdens het binnenvaren van de kunstwerken. foto: Arco van der Lee

Aanmelden voor BijbelquizBarendrechT - In Carnisse Haven wordt woensdag 28 oktober de vijfde editie van de Barendrechtse Bijbelquiz gehouden. Aanvang 20.00 uur. Het begon als een gezellige avond 5 jaar geleden in Car-nise Haven.Ondertussen is de Bij-belquiz uitgegroeid tot een

vast gegeven op de activi-teitenkalender. Aanmelden kan met bijvoorbeeld een bijbelstudiegroep, jongeren-club, kerkenraad, koor, of ander verenigingsverband. Individueel aanmelden kan ook. Aanmelden kan door een mail te sturen naar het volgende adres : [email protected] .

Open repetitie IJE-koorBarendrechT - Op zondag 20 september houdt het In-terkerkelijke Jeugd Evange-lisatie-koor (I.J.E.-koor) koor van 19.00 tot 20.15 uur een open repetitie. Deze vindt plaats in de Triomfatorkerk, Gebroken Meeldijk 150 in Barendrecht. Het koor is be-doeld voor jongeren van 15 tot 30 jaar.

“Verschillende keren per jaar zingen we in diverse kerken en organiseren wij onze eigen meetings. Na de repetitie komen we nog bij elkaar om na te praten over de repetitie en gezellig bij te praten met elkaar”, legt het bestuur van het koor uit.

www.ije-rotterdam.nl

Bijeenkomst over glasvezelBarendrechT - In de afge-lopen maanden heeft het bedrijf Cultissima na een succesvolle implementatie op bedrijventerrein Achter-zeedijk bepaald hoe groot de interesse is voor collec-tieve aanleg van glasvezel is op de bedrijventerreinen Bijdorp, Vaanparken 1-4 en Middelweg. Op grond van de concrete belangstelling is er op 24 september een bijeenkomst waarin het project wordt toegelicht.Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd welke mo-gelijkheden glasvezel de on-dernemers bied. De informatie bijeenkomst wordt op donderdag 24 sep-tember vanaf 17.00 uur ge-houden in het van der Valk Hotel aan de Krommeweg 1 te Ridderkerk. Belangstel-lende wordt gevraagd een mail te zenden naar [email protected] met hoeveel personen ze komen, die in verband met de catering.

Page 12: Het Zuiden Barendrecht week38

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 16 september t/m dinsdag 22 september 2015

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

KIJK OP ACTION.NL

18 cm

20 cm

DAMES T-SHIRTdiverse printsmaten S-XXL

STRETCHJEANSzwart of blauwkatoen/polyestermaten S-XXL

7.99

399 149

199 595

499

549

139

1295

069

399 159

549

KUNSTSTOFLADESYSTEEMop zwenkwielenmet 3 lades van 20 litergeschikt voor A4 formaten37x39x66 cm

MATRASBESCHERMERwaterdichtkatoen/polyester1-persoons90x200 cm

kussensloopwaterdicht60x70 cm

1.79

BOWLINGBAGlederlook2 voorvakken met ritsen vaste verstelbarenylon schouderbandzwart, cognac, navy,grijs of taupe

FOTOLIJSTDIP-DYEhout10x15 cm

13x18 cm

1.99

MAAK JE EIGENKERMISdiverse variantenMDF

IMPULSSTIJLTANG220V32W

KINDERSOKKENdiverse kleurenen printskatoen/polyestermaten 23-38

LAMPENSTANDAARDwit of white-washrond of vierkant28 cm hoogexclusief lampenkap

34 cm hoog

4.99

lampenkaprondmet print 20x13 cm

1.69diverse uni kleuren20x13 cm

1.49vierkantdiverse kleuren10x20x13 cm

1.6912x25x16 cm

2.29

SIERKUSSENdiverse kleurenincl. binnenkussen45x45 cm

MILKA NAPS MIXchocolade138 gram

SPECTRUMZIJDEGLANSVERFdiverse kleurenwatergedragen750 ml

OORTELEFOONOPROLBAARdiverse kleuren

DIVERSE NOOTJESEN ZOUTJESo.a. rijstcrackers Sushi Mix of choco rozijnen250 gram

BLOEMBOLLENExcellent Bulbstulpenbollen set/7

Premium Bulbsdiverse soorten set/10krokussen set/17

HYPOALLERGEENHOOFDKUSSENanti-huismijt, anti-bacterieel, anti-allergie met rits, navulbaarwasbaar60x70 cm

DAMESLAARZENmet of zonder gespbruin of zwartPUmaten 36-41

795

179

198

129

995

BLOEMBOLLENMIX1.29

LAARZENSPANNERSvoor één paar

1.49

MULTI GRONDVERFwit750 ml

5.49

GARNIER SHAMPOO OF CONDITIONERdiverse varianten200/250 ml

HOOFDTELEFOONhandsfreeincl. microfoon

1.99

379

MEER DAN5.000

ARTIKELENPSST..

75 STUKS

KNUTSELTIP

3 PAAREUROPESE TOPKWALITEIT

3 VOOR

STUNTPRIJS

FASHION TIP

Page 13: Het Zuiden Barendrecht week38

*Garantie

oplocatie

inNed

erlan

d,excl.W

adde

neiland

en.B

ijnormaalgeb

ruiken

onde

rhou

dop

accu

enmotorpakket

twee

jaarg

arantie

.Prijswijzigingen

,druke

nzetfo

uten

voorbe

houd

en.

**Inruilm

ogelijkop

geselec

teerde

mod

ellen

,vraag

naar

devoorwaarden

.

AllegraNIEUW

Arturo Steps

Vicenza RedLimited edition

VicenzaStadsfi ets

NIEUW

Prijswijzigingen

,druke

nzetfo

uten

voorbe

houd

en.

**Inruilm

ogelijkop

geselec

teerde

mod

ellen

,vraag

naar

devoorwaarden

.

VeronaToerfi ets

ForteTransportfi ets

CorradoStillemiddenmotor

SardenaExtra lage instap

DE

BEST

E

ELEKTRISCHE

FIETS

TOT € 2.000,-

ANWBKAMPIOENE-BIKE TEST

Mei 2015

Naam

Ja, stuur mij de gratis brochure

Adres

Postcode / Plaats

Telefoon

Email

Dhr Mevr

1509.3-Wegener-huis aan huisStuur de coupon zonder postzegel naar Stella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

GRATIS

ALS B

ESTE GETEST

PLUS MAGAZINE E-BIKE TEST• •

GROEPSWINNAAR

Vrijblijvende demonstratie en service aan huis!Bel voor de gratis brochure of vrijblijvende proefrit 0341 - 25 22 66

Bel voor de gratis brochure of vrijblijvende proefrit

0341 - 25 22 66

Nieuwe showroom Oosteinderweg 90 in Nunspeet ma-vr 8:30-17:30 za 9:00-17:00

Nu of nooit kortingOp=Op

E-bike Nazomervoordeel!Wegens succes verlengd

35% korting!

nu tot

Actie geldig t/m zat 26 september a.s.tot 5 jaar garantie

5 dagen levertijd

gratis demo en service bij u thuis

laagste prijsgarantie

Nederlands kwaliteitsproduct

*

Een greep uit ons assortiment

GRATISBrochure

999,-E-bikes tijdelijk

v.a.

1539,-

Inruil ook mogelijk**

Page 14: Het Zuiden Barendrecht week38

Openingstijden:Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 17.30 uur

Vrijdag (koopavond) van 10.00 tot 21.00 uurZaterdag van 10.00 tot 17.00 uurZondag en maandag gesloten

8.7/1O96% beveelt dit bedrijf aan.

Terneuzen

VlissingenMiddelburg

Goes

Zierikzee

SpijkenisseBarendrecht

Dordrecht

Steenbergen

Roosendaal

BredaHalsteren

Bergen op ZoomTholen

PoortvlietA4 afslag 26Tholen

BEZOEK OOK ONZE WEBSITEMET DE MEEST ACTUELE AANBIEDINGEN

WWW.WOONBOULEVARDPOORTVLIET.NL

BEZOEK OOK ONZE WEBSITE

Paasdijkweg 33

Poortvliet

infolijn

0166 619100

Zweefdeurkast Leoin wit met wit glas of grafiet met zwart glas

175x210 van 399.- voor 299.-218x210 van 449.- voor 329.-

299.-399.-

Halfhoogslaper Reverse.110x183x206cm, matrasmaat 90x200cm. Incl. bedbodem,

uitschuifbaar bureau, trap en kastje met 2 deurenvan 319.- voor 199.- Excl. matras

Elektrisch verstelbare combinatie Premier.inclusief pocket matrassen en koudschuim splittopper.

140x200 van 2099.- voor 1299.- 160x200 van 2199.- voor 1399.-180x200 van 2299.- voor 1499.-

Leverbaar in vele kleuren, tevens bedlengte 210 en 220 als optie leverbaar.Incl. bezorgen / zelfmontage

UltimaMassief eikentafel met stoer variabel te plaatsen onderstel,240x100cm van 1199.- voor 899.-

Diverse afmetingen leverbaar.Imperia Armstoel in leder 199.- Armstoel in vintage 159.-

UltimaUltimaModel ScapaLederen 2.5 zitsbank met verstelbare hoofdsteunen.

223cm breed van 1499.- voor 949.-Ook leverbaar als 3 zitsbank, 2 zitsbank en fauteuil.

Relaxfauteuil Halia Uitgevoerd in stof of leder.Met handmatig verstelbare rugleuning en voetensteun.

5-teens voet van geborsteld metaal.Uitvoering Small in stof. 699.-

949.-1499.-

699.-

Hoekbank Alanza,290x220cm, bekleed met micro leder

van 2499.- voor 1799.-Ook in stof leverbaar 1399.-

899.-1199.-

1299.-2099.-

voordeelnazomer

1799.-2499.-

199.-319.-

Antwerpen 35 minuten

Rotterdam 35 minuten

Breda 30 minuten

Page 15: Het Zuiden Barendrecht week38

AupingPlaza Weekvan 19 t/m 27 september

,/24+&&/ (03 23!& &#)5*-"&(& 003."&'"3$1

&3 23+(03$ een stylingspakket naar!),$) -/(/*/ " '#+31 )4 ' .2)0-%&)

hoofdkussens cadeau

*In de actieperiode van 19 september t/m 27 september2015 bij aanschaf van een complete Original boxspring.Vraag naar de voorwaarden in de winkel en kijk voormeer info over de Plaza Week op auping.nl/plazaweek

%03 € 3.370,-%22/ € 2.970,-

Original boxspringmet Nice hoofdbord

Escudostraat 9BarendrechtT. 010 - 820 09 44

www.aupingplaza-barendrecht.nl • www.aupingplaza-spijkenisse.nl • www.aupingplaza-sliedrecht.nl

Lucebertstraat 34SpijkenisseT. 0181 - 89 53 30

Parallelweg 4SliedrechtT. 0184 - 49 34 99

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 15

Film voor Sophia

In 2013 maakte filmer Danny Bliek ‘Het Geheim van Sophia’, een spannende educatieve film over en met zieke kinderen in het Sophia kinderziekenhuis. De patiëntjes werkten zelf volop mee aan de productie als acteur, regieassistent of in de techniek. De eerste film heeft veel losgemaakt.

BARENDRECHT - Dit succes vraagt om een reprise. In

november wordt “ Het Ge-heim van Sophia deel 2” gemaakt. Danny Bliek heeft bijna alles voor de realisatie al geregeld, zoals bekende acteurs zoals Geert Hoes, John Buijsman, Martin van Waardenberg, die voor niets willen bijdragen. Er is echter nog een gat in de begroting. Dat gat kan worden gedicht door het or-ganiseren van een cultureel culinaire benefietavond op het natuurgoed van hove-nier Paul Casteleijn aan de Noldijk 126 te Barendrecht. Deelnemers kunnen op vrij-dag 16 oktober vanaf 18.00 uur een avond lang genieten

van de culinaire kwaliteiten van Maidie van den Bos, worden vermaakt door een aantal acts en zien een pre-view en ervaart de sfeer van Het Geheim van Sophia. Per couvert wordt voor dit avondvullend programma 60 euro gevraagd. Via de site Benefietavond Het Ge-heim van Sophia 2 of ht-tps://hetgeheimvansophia.wordpress.com/ is meer te lezen en kunnen mensen zich direct inschrijven. Voor nadere informatie kan een mail worden gestuurd naar he[email protected] of bellen met Jan Jippes: 0653916248.

Deelnemers kunnen culinair genieten op het landgoed van Paul Casteleijn. foto: Melanie Samat

Sockwell: Beenmode met een sterk verhaalBARENDRECHT - Nu de herfst nadert en het blote voeten-seizoen ten einde loopt pre-senteert het Amerikaanse Sockwell een nieuwe col-lectie beenmode-met-een-verhaal. Het merk is onder meer verkrijgbaar bij Van Asperen Schoenen, Mid-denbaan 46 in Barendrecht. In het bijzonder zal het zwangere vrouwen, wan-delliefhebbers en mensen met een staand beroep en/of gevoelige voeten, zoals diabetici, aanspreken. Zij krijgen geen last meer van snel vermoeide en opgezette voeten en benen.Door de unieke materialen-mix en de speciale breitech-niek zorgen de Sockwell compressiekousen voor een betere bloedcirculatie, zo-dat opeenhoping van vocht in benen en voeten wordt tegengegaan, terwijl de kans op spataderen sterk wordt

verkleind.Blokken, strepen, stippen, randmotieven en hippe prints geven de kousen en sokken extra ‘aantrekkings-kracht’. De combinatie van merinowol en bamboe ma-ken dat de voeten een con-stante temperatuur houden en remmen de vorming van bacteriën en geurtjes. Bovendien voorkomt deze uitgekiende materialenmix jeuk.De compressiekousen zijn er in twee sterktes. Klasse 1 is ideaal voor iedereen die ge-woon extra comfort wil en niet eerder dit soort kousen heeft gedragen. Bij klasse 2 zijn mensen gebaat, die wel al ervaring hebben met com-pressiekousen, maar graag een modische kleur en een leuk dessin willen. Ook voor dunne kuiten is deze serieuzere compressiekous geknipt.

Van Asperen Schoenen aan de Middenbaan 46 in Barendrecht. foto: Arco van der Lee

Ontwerp je eigen Tuindoor Rini Verhoeven

BARENDRECHT - Wel eens gedacht om zelf een ont-werp voor je tuin te ma-ken? Op 1 oktober start bij Paul Casteleijn Hoveniers te Barendrecht, een cursus tuinontwerpen. In deze cur-sus maak je stap voor stap, in vijf bijeenkomsten, een tuinplan. We zoeken de sterke pun-ten van de tuin, hoe ziet je gedroomde tuin eruit, hoe wens je de tuin te gaan ge-bruiken? Vragen die het uit-gangspunt vormen voor een boeiend proces waarin Rini Verhoeven, tuinontwerper, je meeneemt om samen te zoeken naar de meest ideale oplossing voor jouw tuin. Elke week krijg je stof tot nadenken en een opdracht mee, die je thuis gaat uitwer-ken. Na vijf weken ontstaat zo een tuinplan dat hele-maal voldoet aan je wensen en waarmee je direct je tuin kunt (laten) realiseren. Na afloop is het mogelijk om in vier aansluitende bijeen-komsten een beplantings-plan te maken die aansluit bij de sfeer van het ontwerp. Met een goed gekozen be-planting benadruk je de ge-wenste sfeer en kun je het hele jaar door genieten van al het moois dat de wisse-lende seizoenen bieden. Op zaterdag 26 september is Rini Verhoeven aanwezig op het Mini-Festival aan de Dijk.

www.riniverhoeven.nl

Page 16: Het Zuiden Barendrecht week38

Dordrecht - Een Bierfestival, Dordt in de Mode, een Smaak-markt – het evenement Dor-drecht Pakt uit staat bol van de leuke activiteiten op zondag 27 september. Bezoekers van de binnenstad van Dordrecht kun-nen genieten van een mooi dagje uit met ook nog eens kortingen in winkels.

Door ELINE LOHMAN

Van 12.00 tot 19.00 uur vindt Dordrecht Pakt Uit plaats. Het programma mag met recht groot genoemd worden. Zo is er Dordt in de Mode, waarbij op een grote catwalk op het Statenplein vier mo-deshows gelopen worden. De nieuwste najaarsmode is hier te zien. Verder is er op de Vismarkt een Bierfestival, waarbij genoten kan worden van biertjes van vijf lokale brouwerijen.

Wie een hapje wil eten, shoppen en luisteren naar livemuziek, kan terecht bij de laatste zomerse editie van de Pop-Up Market op het Beverwijcksplein. Hier kan kennisgemaakt worden met creatieve kunstschil-ders. Van muziek kan ook op het Scheffersplein genoten worden, want daar vinden tijdens Dordrecht Pakt Uit allerlei optredens plaats.

Culinaire aandacht is er op de Nieuwstraat, bij de Smaakmarkt. Restaurants laten zien wat ze in huis hebben en het publiek kan kennismaken met lokale en regionale delicatessen en be-drijven. Verder is er nog een Springkussenfestival. Vrij-wel direct bij binnenkomst in de stad ligt er een immens ‘tapijt’ van springkussens dat begint ter hoogte van Sa-turn en doorloopt tot voor-bij McDonald’s. Tijdens het Springkussenfestival is ie-dereen tussen de 4 en 12 jaar welkom om op een speelse en leuke manier in beweging te zijn en een leuke tijd te be-leven met vriendjes en vrien-dinnetjes.

Ook dit jaar maakt het win-kelend publiek kans op veel prijzen, bij het Prijzenpodi-um tussen The Sting en de Hema. De hele zondag zijn hier prijzen te winnen die restaurants en winkels be-schikbaar stellen. Veel win-kels en restaurants hebben

ook speciale Dordrecht Pakt Uit aanbiedingen of extra’s. Dat is ook niet zo verwon-derlijk, volgens Marijke Ho-ning van POBD – Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht – want de onder-nemers zijn nauw betrokken bij Dordrecht Pakt Uit.

“De ondernemers pakken uit! Het is een evenement van en door ondernemers uit de binnenstad, die allemaal

een eigen steentje bijdragen. Iedereen is enthousiast en doet iets voor Dordrecht Pakt Uit. Ik denk dat 99 procent van de ondernemers mee-doet. Er gebeurt dan ook heel veel tijdens het evenement. Voor het eerst houden we nu alle activiteiten op één dag, met een compact program-ma. Mensen kunnen overal een kijkje nemen en hoeven zich geen seconde te verve-len.”

Bomvol programma Dordrecht Pakt Uit

Dordrecht Pakt Uit is al jaren heel succesvol en trekt enorm veel bezoekers. Niet alleen uit Dordrecht, maar uit de hele regio. De stad wordt in het zonnetje gezet met het evenement, want de binnenstad

wordt ermee gepromoot. De dag wordt afgesloten met een spetterend eindoptreden van The Originals. Zie ook www.dordrechtpaktuit.nl voor

het hele programma.

in de Doelen Rotterdam Een Hanson productie

www.zondagochtendconcerten.nl

Bestelformulier Zondagochtendconcerten najaar 2015

FORMULIER UITKNIPPEN EN INSTUREN! Hanson BV, Postbus 37014, 3005 LA Rotterdam. Tel. 010-4225244

Omschrijving Prijs Aantal Bedrag KeuzepassepartoutsIk neem alle concerten met korting (6 x € 11,30 ) € 67,80Ik neem 4 concerten, keuze-passepartout (4 x € 11,90) € 47,601 november Simon & Garfunkel Tribute € 13,608 november Bill and his Hawaiians € 13,6015 november Ein Morgen in Wien – Groot Operette Gala € 13,6022 november Laura Fygi & Trio Malando € 13,6013 december Herman van Veen & Edith Leerkes € 13,6020 december White Christmas at de Doelen € 13,60

Administratie, porto- en verzendkosten € 4,00TOTAAL BEDRAG:

Dhr/Mevr.: ......................................................................................................................................................Adres: ......................................................................................................................................................Postcode: .......................................................... Woonplaats: ................................................................Telefoon: .......................................................... Email: ..............................................................................Bank/girorekening: .......................................................... Dit bank- of gironummer wordt door onze administratie op uw acceptgiro vermeld.

Ik ontvang van u een bevestiging en wacht met betalen op uw acceptgiro.Handtekening: ..........................................................

Foto: Jesse Willems

Ga snel naarwww.deweekkrant.nl/actie

Win dedubbel-cdHollandseNieuwe,deel 23

20x2 CD

Klik&Win

Beach Hotel de Vigilante****Dit sfeervolle 4-sterren hotel ligt in recreatiegebied ‘De HollePoarte’, aan het strand en de boulevard. Het hotel beschikt o.a.

over gratis wifi, een lift, restaurant, bar en terras.

Inclusief:! 3-5 dagen naar het charmante vissersdorpjeMakkum! Verblijf in 4-sterren hotel aan het IJsselmeer! Ontbijtbuffet! Gratis wifi! Ontdek de Elfstedentocht-steden! Klantbeoordeling 8,5!

Genieten aan de kustvan Friesland

Profiteer van voordeel tot 39,-per persoon bij 5 dagen!

3-5 dgn vanaf

€ 59p.p.

deweekkrant.nl/webwinkel >categorie reizen > autovakanties

Voor informatie en/of boekenga naarwww.kras.nl/LR83003

of bel 0900-9697 (70 cpg) o.v.v. LR83003

Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2015Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten.

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 16

Page 17: Het Zuiden Barendrecht week38

Nationale Taptoe 2015Nationale Taptoe 2015Drums of liberation

24 t/m 27 september | Ahoy Rotterdam

Bestel uw tickets

van € 15,- tot

€ 45,-www.nationaletaptoe.nl

Wat ga jij doendit weekend?

Kijk eens in onze agenda!

WIJHIERVANHet Zuiden Barendrecht

Het Zuiden Barendrecht staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.hetzuidenbarendrecht.nl

• Verblijf in een charmant historisch pand• Vlakbij musea, theater en de gezellige Groningse kroegen

2 nachten in het sfeervolle centrum van bruisend Groningen!

nu€59,-normaal €99,-

korting40%

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 17

Veel mensen zijn geraakt door het lot van de vluchtelingen die de afgelopen weken met bootjes Europa bereiken. Henk Ferdinandus uit Barendrecht begon afgelopen week met de actie ‘Barendrecht doorgedraaid’ om hen te helpen. Maria Dramoutanis hielp vluchtelingen op het Griekse eiland Kos. Ze ontmoetten elkaar in de studio van Exxact Barendrecht.

door Arco van der Lee

BARENDRECHT - Henk Ferdi-nandus heeft een bijzondere persoonlijke betrokkenheid bij vluchtelingen, zo vertelt hij. “Ik ben een kind van een Indische verstekeling die eind jaren vijftig hier in Nederland is gekomen, omdat in die tijd president Soekarno wilde dat alle Ne-derlanders weg gingen uit Indonesië. Mijn moeder had de Nederlandse nationali-teit, mijn vader niet. Ze zijn in Indonesië gescheiden en daardoor kon mijn moeder naar Nederland komen met de boot. En mijn vader is als verstekeling hier gekomen. Ze zaten op dezelfde boot, de Van Oldebarneveldt. Ze

zijn later in Nederland weer getrouwd. Ik ben een pro-duct daarvan, ik ben in 1960 in Pendrecht geboren.”Ferdinandus heeft in Ba-rendrecht de actie ‘Baren-drecht Doorgedraaid’ op-gezet, waarbij hij mensen oproept om iets te doen voor de vluchtelingen van

vandaag, “Ik vond het zo onbegrijpelijk dat er vanuit Barendrecht helemaal geen actie werd georganiseerd. Ik dacht: ik moet wat doen, want ik kan dit gewoon niet aanzien.”

KosMaria Dramountanis uit Heerjansdam is met een Griekse man getrouwd van het eiland Kos. “We waren daar op vakantie en we gin-gen onze dochter opzoeken. Zij was naar Kos-stad ge-weest en zei ‘Mam, als je dat ziet, dan ga je helpen. Want het is echt heel erg.’ Ik zag op dat moment nog niks, want we zaten er vijftig kilometer vandaan. Wij zagen alleen wat beelden op televisie.”“We hebben een vakantie-huisje daar dat we niet meer bewonen, maar de spullen zaten er nog in”, vervolgt Maria. Er werd een auto vol-geladen met spullen uit het

huisje. Daarmee reden moe-der en dochter naar de stad. “Vluchtelingen waren net met een waterslang de kin-deren een beetje aan het douchen. Wij hadden sta-pels handdoeken en badla-kens bij ons en dat konden we daar goed kwijt. Maar ook speelgoedjes en snoep-jes. We hadden alles in zak-

ken gedaan. Eén zak uitde-len en dan weer terug naar de auto.”“Er is op Kos heel veel pri-véhulp”, merkte Dramoun-tanis. De Griekse overheid vervoert vluchtelingen met een veerboot naar het vas-teland. “Griekenland doet echt z’n best, maar het zijn er te veel.”

‘Ik kan dit gewoon niet aanzien’

Henk Ferdinandus en Maria Dramountanis zetten zich in voor vluchtelingen. foto: Arco van der Lee

Spontane hulpactieS voor Steun aan vluchtelingen

Contact met Barendrecht DoorgedraaidNaar aanleiding van zijn oproep om onder het motto ‘Barendrecht Doorgedraaid’ iets te ondernemen voor vluchtelingen, heeft Henk Ferdinandus direct een aan-tal reacties gehad. Maar meer hulp is welkom.Wie ideeën heeft of wie zich persoonlijk of als bedrijf aan wil sluiten bij de actie, kan een e-mail sturen naar: [email protected]

Page 18: Het Zuiden Barendrecht week38

CV-KETELS

RADIATOREN

ZONNE-ENERGIE

BADKAMERS

UTILITEITSBOUW

SERVICE & ONDERHOUD

M. BROEKMANS INSTALLATIE B.V. Zinkstraat 15 • 2984 AL Ridderkerk • t 0180 - 423 722

Vaillant ecoTEC plusVHR 25-30/5-5 cw-klasse 4VHR 25-30/5-5 cw-klasse 4

GRATIST.W.V. € 219,-

*ZWART OF WITGRATISGRATISGRATIS

• Inclusief montage en aansluitingsmaterialen• Indien een hogere CW klasse gewenst + €100,-.

* incl. € 1OO,- CASHBACK!€ 1.45O,-

www.broekmans-cv.nl

3$.4#)%#)/ !%22#+/ ,%)..4,..- 0 +%-&#'%* 1.)((-4#"!***

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 18

T 015 276 04 00 T 010 501 50 01

INFORMATIE EN VERKOOPONTWIKKELING EN VERKOOP

Eengezinswoningen type Bob Woonoppervlakte van 114 m2

Woonkamer en keuken 33 m2 met schuifpui 1e verdieping: 3 (slaap)kamers

(12,5 m2, 10,9 m2 en 6,3 m2) Complete keuken en badkamer Vrij indeelbare zolder Vele uitbreidingsmogelijkheden

Koopsom vanaf € 239.850 v.o.n.

Eengezinswoning type BobEssendael, Rhoon

NOG ENKELE

WONINGEN

BESC

HIKBAAR

www.essendael.nl

Page 19: Het Zuiden Barendrecht week38

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 19

Recreatieve badmintonclub maakt herstart in BarendrechtBarendrecht heeft er een nieuwe badmintonvereniging bij. BVZP is voortaan op woensdagavond actief in sporthal De Riederpoort. Een interview met voorzitter Joop Mattijs.

door Jan J. Timmer

Barendrecht - “De voorbije 36 jaar speelden we in sport-hal Asterlo in Rotterdam-Zuid”, vertelt Mattijs. “De gemeente besloot echter die accommodatie te sluiten. Men kwam met een alterna-tief maar dat sprak ons niet aan. Omdat veel van onze leden verhuisd waren naar Barendrecht en Albrands-waard leek het ons een goed idee om hen als vereniging te volgen. Zo kwamen we in De Riederpoort terecht. We hebben onze eerste speel-avond inmiddels achter de rug, en ik kan je wel vertel-len: het plaatje ziet er goed uit!”Badmintonvereniging Zuid-wijk Pendrecht (BVZP) vond zustervereniging BC Portland bereid tot een bij-zondere samenwerking. De seniorleden van beide clubs zijn sinds deze zomer van harte welkom op elkaars

speelmomenten op woens-dagavond en zondagoch-tend. “Een ideale constructie”, zegt Matijs erover. “Zo wordt de speelgelegenheid van de leden van beide ver-enigingen verdubbeld! Ook leuk is dat BC Portland een bloeiende jeugdafdeling

heeft met meer dan vijftig jonge badmintonners. BVZP is een aantal jaren geleden met jeugd gestopt omdat het ons niet meer lukte om vol-doende kader te krijgen. Bij Portland is dat probleem er niet: enthousiasme genoeg onder de vrijwilligers. En dat biedt weer mogelijkhe-den voor kinderen en klein-kinderen van onze senior-leden. Kortom: er is op alle mogelijke manieren sprake van een win-win situatie!” Op woensdag traint de jeugd in Sporthal Portland vanaf 18.00 uur 21.00 uur.Joop Mattijs sluit niet uit dat zijn vereniging en BC Portland op termijn beslui-ten tot een fusie. “Je moet het zo zien”, glimlacht hij: “We hebben nu verkering en

overwegen een verloving. Tja, en daaruit zou zo maar een huwelijk uit voort kun-nen komen hè! Het voorbije jaar hebben we als clubs al goed aan elkaar kun-nen snuffelen. Qua sfeer en sportbeleving lijken we erg op elkaar. Beide verenigin-gen zijn recreatief ingesteld en geen lid van de Neder-landse Badminton Bond. Plezier in onze sport en de daarbij behorende gezellig-heid staan voorop. Dat is

een mooie basis tot verdere samenwerking. We gaan nu eerst ontdekken hoe ‘de ver-kering’ wederzijds bevalt. Als de uitkomst daaraan positief is zouden we onze

leden aan het eind van het seizoen wel eens de ‘fusie-vraag’ kunnen voorleggen. In dat geval creëren we een mooie vereniging met een kleine 140 leden.”

Joop Mattijs: ‘De voorbije 36 jaar speelden we in sporthal Asterlo in Rotterdam-Zuid’. foto: pr

seniorleden van beide clubs zijn welkom op elkaars speelmomenten

Meer informatie over BVZP en BC PortlandBC Portland en BVZP zijn op zoek naar nieuwe leden. Heb je badminton gespeeld, dan zal kennismaking geen problemen opleveren! Heb je nog nooit gespeeld of al-leen tijdens de vakantie: ook dan ben je welkom. Info: www.bcportland.nl of email [email protected] tel. 06-44004480 of www.bvzp.nl , [email protected] , 06-19408585.

Smitshoek boekt prima winstBarendrecht - In de eerste competitiewedstrijd tegen Oude Maas was het behaal-de gelijkspel teleurstellend te noemen. Tegen Kloetinge revancheerde Smitshoek zich en boekte men een pri-ma 1-4 overwinning.Kloetinge is over het alge-meen genomen altijd een las-tige ploeg voor Smitshoek. Dat heeft het verleden wel bewezen. Zowel Smitshoek als Kloetinge degradeerden het afgelopen seizoen uit de hoofdklasse. In de 30e mi-nuut werd de score geopend toen vanaf de linkerkant Daniel da Cruz goed door kwam en zijn voorzet door Laurens Visser werd binnen geknikt. Smitshoek scoorde voor de pauze ook de 0-2, een goal van Sten Wever op aangeven van Daniel da Cruz. Ba rus zette Gilliomar Leona Smitshoek op 0-3. Daarna kwam Kloetinge op 1-3. In de 82e minuut zorgde Laurens Visser voor de defi-nitieve beslissing:1-4.

Binnenland: sponsor verlengtBarendrecht - Aarnoudse Transportmiddelen heeft de sponsorovereenkomst met het eerste heren basketball-team van CBV Binnenland met weer een jaar verlengd. De Barendrechtse onderne-ming in logistiek materiaal voor de professional, zal komend jaar wederom als hoofdsponsor optreden.

Page 20: Het Zuiden Barendrecht week38
Page 21: Het Zuiden Barendrecht week38

Kom hemontdekken inonze showroom.

104 - 134 g/km 4,0 - 5,7 l/100 km

DE HONDA HR-V is verkrijgbaar vanaf C-label. CO2-uitstoot: min. 104 g/km - max. 134 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 25 km (4,0 l/100 km) - max. 1 op 17,5 km (5,7 l/100 km).

SPECIALE INTRODUCTIE HR-V EN JAZZZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 SEPTEMBER VAN 10:00 / 16:00

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam010-4801166 www.honda-verhagen.nl

JazzDe Jazz is al jaren een populair model in het compacte segment. Met de vernieuwde Jazz worden weer stappen voorwaarts gezet. “De sterke punten zijn behouden. De Jazz wordt wel eens een fl exibel ruimtewonder genoemd omdat hij binnen het segment over de grootste laadruimte beschikt. Dankzij de unieke ‘Magic Seats’ kan de auto op ieder moment aan de wensen van de berijder worden aange-past. Het is bijna toveren,” zegt Ferry enthousiast. De nieuwe Jazz rijdt bovendien effi ciën•ter en verfi jnder dan de voorgan-ger, terwijl de CO2-uitstoot nog verder is teruggebracht. De stijvolle en elegante auto met het vernieuwde interieur is verkrijgbaar in acht kleuren. De Jazz is er al vanaf €17.850,- (handgeschakeld) of €18.200 (automaat).

HR-V In de showroom is ook plaats voor een volledig nieuw model: de HR-V. Modern, robuust, sportief en zeer allround; dat zijn de sleutelwoorden waarmee deze kleinere SUV kan worden omschreven. Ferry: “De HR-V is zeer zuinig in het verbruik, heeft zeer veel praktische ruim-te, Magic Seats en beschikt over de nieuwste technolo•gieën. Je zit er zeer comfortabel in. Ook de HR-V kan in meerdere kleuren worden uitgevoerd.” De aantrekkelijke nieuwko•mer kent vanaf prijzen van respec-tievelijk €25.190,- (handgescha-keld), €27.170,•(automaat) en €28.390,- (diesel).

Civic Type R GT Liefhebbers van sportieve auto’s zitten bij Honda ook goed. De nieuwe Civic Type R GT, die begin oktober in de showroom staat, wordt niet voor leuk ex-traatje. “We geven bij aanschaf een bijzonder cadeau weg,” vertelt Ferry. “Ik kan nog niet zeggen wat, maar het is zonder meer spectaculair!”

Aantrekkelijke aanbiedingen Om de komst van de nieuwe modellen te vieren, heeft Honda-Verhagen vanaf het introductieweekend op 19 en 20 september een aantal aantrek-kelijke aanbiedingen. Wie een HR-V in com•fort of elegance uitvoering aanschaft, ontvangt een accessoirescheque ter waar-de van €800,- en wie kiest voor de executive betaalt slechts de helft van de meerprijs voor deze uitvoering. Bij aanschaf van een Jazz ontvangt u een accessoires-voucher ter waarde van €600,-. De lanceringsaanbiedingen zijn geldig tot 15 oktober. U bent van harte welkom bij Honda-Verhagen. Er staat altijd een demo auto voor u klaar om een proefrit te maken.

Honda-Verhagen Driemanssteeweg 6983084 CB RotterdamT: 010 - 4801166I: www.honda-verhagen.nl

Autofabrikant Honda staat duidelijk niet stil. Het merk brengt namelijk drie nieuwe modellen op de markt. De nieuwe Jazz en de nieuwe HR-V staan vanaf september in de showroom bij Honda-Verhagen. In oktober volgt de Civic Type R GT. De redac•tie sprak hierover met Ferry de Vries, die zijn enthousiasme over de nieuwkomers niet onder stoelen of banken stak.

Nieuwe modellen pronken in showroomHonda Verhagen

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 21

Actie voor Leprastichting bij BVVBARENDRECHT - Woensdag 23 september trapt Barendrecht om 20.00 uur op de Bongerd af tegen Excelsior. Deze wed-strijd voor de KNVB-beker levert een winnaar op, die verder mag bekeren. Maar de grootste winnaars wor-den de leprapatiënten, die

dankzij het geld dat bij deze wedstrijd wordt opgehaald, opgespoord, behandeld en genezen kunnen worden. Het geld dat dit seizoen met verschillende acties bij BVV Barendrecht wordt opge-haald, gebruikt de Lepras-tichting om zoektochten

naar nog niet behandelde patiënten te bekostigen. Kosten: gemiddeld 50 euro per leprapatiënt. Tijdens het afgelopen seizoen is er on-der leiding van scheidsrech-ter Peter Euser 1355 euro op-gehaald voor leprapatiënten in Vietnam.

Tien verenigingen en instellingen presenteerden zich zaterdag in Carnisse Veste. De deelnemers varieerden van politiek (EVB) en dans tot aan een balonnenkunstenaar. Meer foto’s op Facebook:

www.facebook.com/HetZuidenBarendrecht

Verenigingendag

Bestuur Smitshoek stapt opBARENDRECHT - Het bestuur van VV Smitshoek is afge-treden. Het aftreden heeft te maken met het eerdere vertrek van bestuurdlid technische zaken Manfred Dekkers, zo liet het bestuur

maandag weten. Er komt nu een bijzonder algemene ledenvergadering. Deze zal gehouden op dins-dag 22 september om 19.30 uur in de kantine van de vereniging.

Biljartvereniging jubileertBARENDRECHT - Biljartver-eniging Carnisselande viert donderdag 1 oktober het tienjarig bestaan. De leden en hun partners vieren dat met een etentje in restaurant Ross Lovell te Rijsoord.Biljartvereniging Carnis-selande speelt in biljartlo-kaal de Uitspanning aan het Doormanplein 7.Er worden nog senioren gezocht voor het biljarten op de vrijdag-middag.De vereniging speelt op 4 biljarts een gezellige onder-linge competitie, op dins-dag- woensdag en vrijdag-middag van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen die een keu vast kan houden is welkom, ook dames.De onderlinge competitie loopt van oktober tot mei, verder kan er het hele jaar gratis gespeeld worden op beschikbaarheid van de ta-fels.Verdere inlichtin-gen op de speelmidda-gen of bij A.Vermasen, bv.ca rnisselande @ upc.mail, 06-51515212 of 0180-620702.

Page 22: Het Zuiden Barendrecht week38

Relatiebemiddeling

RELATIEBASISPersoonlijke begeleiding,

groot landelijk leden-bestand, intakegesprek biju thuis, leden 29 - 89 jaar088-0542400 (lokaal tarief)

www.relatiebasis.nlBVSK-lid

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATEHallo met Annie. Ik zoekeen man tussen de 60 en70 jaar om mee te gaanfietsen, wandelen of eenterrasje pakken. Bel je me?0906-10.10.162 Box:870123

Wie wil er samen met mijeen gezellige vriendschapopbouwen. Ik ben een heleleuke en spontane vrouwvan 58 jaar. Heb je inte-resse? Laat dan een berichtachter op mijn boxnr. Gr.0906-10.10.162 Box:176088

Hallo ik ben Christine. Ikben een lieve en spontanedame van 60+. Ik ben opzoek naar een lieve man tot65 jaar voor vriendschap.0906-10.10.162 Box:528416

Ik ben Lisanne 44 jaar enkom uit West-Brabant. Ikben op zoek naar een leukeman om een relatie mee opte bouwen. Wil je meer vanmij weten? Laat dan eenbericht achter en bel. Kus.0906-10.10.162 Box:864404

Hallo dit is Dineke 63 jaaren ik zoek een leuke vriendvoor een leuke tijd samen.0906-10.10.162 Box:596549

Hoi ik ben een leuke bru-nette van 32 jaar. Ik ben erglekker en voor veel in. Ikkom uit de omgeving vanDeventer. Interesse? Bel.0906-10.10.162 Box:156777

Mijn naam is Daphne eenleuke vrouw van 40 jaar. Ikben op zoek naar gezellig-heid. Wil jij meer weten?Reageer dan op mijn box.0906-10.10.162 Box:199806

Ik ben een blonde en ge-zellige meid van 21 jaar. Ikben heel verlegen en ik wilgraag een leuke afspraakje.Heb je interesse? Bel me.0906-10.10.162 Box:294119

GELDERLAND. Hai ik benChantal 36 jaar. Ik ben op

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Familie & Relatie

ContactIk ben jeugdig typ, roman-tisch, gevoelig, sch. huis, ko-ken, w.natuur, gezellig uit enthuis. ± 67 - 75 jr. Alleen se-rieuze brieven. Br. ond. nr.WM27799. PB 90, 5680 ABBest

Spontane vrouw 68 jr. zoekteen sportieve man in de leef-tijd van 65 tot 72 jr om leukedingen te ondernemen uitRotterdam e.o. Br. ond. nr.WM27798 via postbus 90,5680 AB best.

Man 65 jr. (roker) zkt. ken-nism. m. vrouw Nat. / leeft.geen bezwaar. Wil je meerweten, bel 010-7371133

Vlotte man wednr. 75 jr. z.k.m. (ruimdenkende)spontanevrouw. Tel. 06-19678191.

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder- wetend en werk met gidsen. U bent welkom met al uw vragen. Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroom niet om mij te consulteren, en- kel uw voornaam is voldoende. Ik ben eerlijk en duidelijk.

Bel 0909-1447 Box: 3727

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er en levenscoach help ik u om het beste uit uzelf te halen. Ik ana- lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

Onderhoud &Reparaties

REPARATIE koelkast wasma-chine aan huis,24 uur servicemet garantie. 06-54310774

Woninginrichting &Meubelen

Engelse Chesterfieldsin Vlaardingen

www.houseofengland.nl015- 2560064

Huis & Tuin

Trappen BEKLEDEN incl. ta-pijt v.a. € 150,-. Ook voor vi-nyl. Tel. 0181-403298.

Volop keus uit nwe wasma-chines v.a € 289,- Drogersvaatwassers koelkasten etc.Keukeninbouwapp. kook-plaat tot vaatwasser Nwe enoccasion gashaarden v.a.€ 199.- met 3jr. gar. Onder-houd gashaarden, geisers.Bergselaan 317-319. 010-2439087 www.petersbv.com

InboedelsWONINGONTRUIMING Naoverlijden uw woning zorg-zaam, vakkundig en goed-koop ontruimd, tel. 06-46396866 www.woningontruimingmetspoed.nl

WONINGONTRUIMING enseniorenhulp 06-24197514www.rebwo.nl

Beeld & GeluidKTV - video - rep. LEENING,Wolphaertsbocht 81, tel 010-4294359. Gratis prijsopgave.

In en Om de TuinVakkundige TUINAANLEG &bestraten. Gratis prijsopga-ve Voor info: 06-17373495

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnMr. Oscar med. helpt bij alleprobl. liefde, terugk. partner,geluk, zaken, exam., werk.100 % res. 06 - 28867691

Nani, Medium Kan alle pro-blemen oplos.; liefde, zaken,exam., ziekte T. 06-43125596

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & Markten

NEUZELBEURSDe grootste koopjesmarkt

19 & 20 september 10-17 uurwww.neuzelbeurs.nl

De Broodfabriek, Rijswijk

===Kofferbakverkoop===Zo 27 Sept. 1ste Heulbrugstr.De Markt te Spijkenisse.Grpl. met auto vanaf €10,-Beukers 06- 50583127.

====VLOOIENMARKT====Woensdag 16 Sept. & 7 Okt.Middenbaan Nrd. RotterdamHoogvliet 06 - 50583127beukers-evenementen.nl

*VLOOIENMARKT* 19 sept.Raadhuispl. Nwkerk a/d IJ.Voor info: 06-83036368www.bb-evenementen.nl

Kleedjes/r.markt en fest.kidsKoeweide/Crooswijk 27 sept.plek € 10,- 06-28270073

*VLOOIENMARKT* 19 sept.Bachplein Schiedam Voorinfo: 06-83036368 www.bb-evenementen.nl

====VLOOIENMARKT====Zo 20 Sept. Middenbaan N.R'dam Hoogvliet. Auto ach-ter de kraam 06- 50583127beukers-evenementen.nl

====VLOOIENMARKT====Zon. 20 Sept. NoordpleinRotterdam Nrd V.a. 12.00 u.Live muziek 06- 50583127beukers-evenementen.nl

Rommelmarkt 27 Sept. 17Okt. 8 Nov. MEGAMARKTMargriethal Schiedam.MDV-Event. 06-41010900

===== Vlooienmarkt =====Zo. 27 Sept. Maasboulevard,Vlaardingen 06-50583127Beukers-evenementen.nl

ZO 20 Sept. ROMMELMARKTALEXANDERHAL R'DAM

9-17 uur Shanghailaan 275Kraamhuur 06-45948668

* KOFFERBAKVERKOOP *Zo. 27/9 Hoek van Holland.www.bb-evenementen.nlVoor info 06-83036368

*VLOOIENMARKT* 27 sept.Middenbaan Hoogvliet Voorinfo: 06-83036368 www.bb-evenementen.nl

*VLOOIENMARKT* 26 sept.Eendrachtsplein Rotterdam.Voor info: 06-83036368www.bb-evenementen.nl

*VLOOIENMARKT* 20 sept.Loydplein Rotterdam. Voorinfo: 06-83036368 www.bb-evenementen.nl

*VLOOIENMARKT* 20 sept.Maasboulevard Schiedam.Voor info: 06-83036368www.bb-evenementen.nl

MEGAVLOOIENMARKT: Zat.10 + Zon 11 Okt., Feijenoord-stadion 10-16u). 300 kramenper dag. 06 - 53777967

Mega SNUFFELMARKT 27Sept. Heemraadsplein Rot-terdam. Willy's 06-53752741

Mega snuffelmarkt 20 Sept.Olympiaweg Rotterdam.Aanv. 10.00 uur. 0653752741

Zon. 27 sept VlooienmarktDordrecht, Reeweghal.DonEvents.nl 0294-237320

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

OCCASIONINKOOP.NL Wijgeven een goede prijs vooruw auto, contant geld + RDWvrijw. Stolwijkstr 41 3079 DNRotterdam, 010-4822236.

AUTOSLOPERIJ De Zaagvraagt loop-, sloop- en scha-deauto's. Vanaf € 100,-. Dir.RDW vrijwaring. Gratis op-haaldienst. Tel. 010-4201897

Rijscholen

Rijschool SERONA 15 rijles-sen + 1e rijexam. € 595.-www.serona.nl 010-4382833

Werk & Inkomen

HorecaIn 1 jaar je horeca-diploma!Gastheer, kok en ZWK. Prak-tijkgericht en werkend leren.Schrijf je nu in! www.horecaacademie.nl

Overig PersoneelGevraagd

Snelgroeiend bedrijf

zoekt naar joui.b.v. auto, € 400,- p/w

Bel 0348 - 750 633

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Schoonmaak

Master CleanersDen Haag B.V. zoekt voor 'nbasisschool in Spijkenisse(postcodegebied 3201) een

SCHOONMAKER/STERVerzorgd uiterlijk en beslistNederlands sprekend. Zij diein het bezit zijn van een vak-diploma genieten de voor-keur. Werkdagen van maan-dag t/m vrijdag 1,50 uur. Dewerktijden zijn vanaf 16.00uur. Reacties aan: [email protected]

Zakelijk &Financieel

BelastingBETAALBARE hulp voor uwbelasting en/of boekhoudingInl.: 06 - 26 01 62 27

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krant.ga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 23: Het Zuiden Barendrecht week38

Kom hemontdekken in

onze showroom.

DE HONDA JAZZ is verkrijgbaar vanaf B-label. CO2-uitstoot: min. 106 g/km - max. 120 g/km. Gemiddeld brandstofverbruik: min. 1 op 21,7 km (4,6 l/100 km) - max. 1 op 19,6 km (5,1 l/100 km).

Prijs is inclusief 21 % BTW, excl. toeslag voor metaal/parelkleur. Actie geldig op producten besteld tussen 1 september en 15 oktober 2015 met inschrijving voor 31 maart 2016. Actie enkel geldig voor particulieren en niet cumuleerbaar met andere voordelen. Model voorgesteld bij wijze van voorbeeld, afgebeeld met accessoires en/of fabrieksopties.

SPECIALE INTRODUCTIE HR-V EN JAZZZATERDAG 19 EN ZONDAG 20 SEPTEMBER VAN 10:00 / 16:00

G. VERHAGEN AUTO’S B.V.Driemanssteeweg 698 3084 CB Rotterdam 010-4801166 www.honda-verhagen.nl

‹ www.hetzuidenbarendrecht.nl Het Zuiden Barendrecht · woensdag 16 september 2015 · 23

Met het tekenen van het gastenboek van de gemeente Barendrecht heeft de Tsjechische ambassadeur Jana Reinišová vrijdag 11 september in het gemeentehuis een tentoonstelling geopend over Jan Hus. Met teksten en illustraties wordt ingegaan op het leven van de kerkhervormer die zeshonderd jaar geleden tot de brandstapel werd veroordeeld.

door Arco van der Lee

BARENDRECHT - De opening van de tentoonstelling werd ook bijgewoond door bur-gemeester Radovan Šabata van Louny, de predikante van de Hussitische kerk, een lid van de gemeenteraad en enkele andere inwoners van de Tsjechische stad. Voor de tentoonstelling is een dubbele aanleiding. Dit jaar bestaat de steden-band tussen Barendrecht en Louny 25 jaar en dit jaar is er in Tsjechië veel aandacht voor de Jan Hus herdenking. Barendrecht is de enige ge-meente in Nederland waar aandacht besteed wordt aan Jan Hus. “Ik ben er best trots op dat we dat doen”, ver-

telde Arie Kooyman. Hij is voorzitter van de Stichting Stedenband. Aan de opening van de ten-toonstelling ging een lezing vooraf door theoloog Peter Morée. Hij vertelde hoe in de loop van de eeuwen tegen Hus is aangekeken. Aanvan-kelijk moest hij van de Ka-

tholieke kerk vergeten wor-den. In de negentiende eeuw ging men Hus beschouwen als een nationalist en een man die sociale hervormin-gen wilde doorvoeren. Tij-dens de veertig jaar dat de communisten aan de macht waren, was dat ook de of-ficiele kijk op Hus. “Nu in 2015 is er voor het eerst een herdenking zonder voorge-schreven interpretatie”, ver-telde Morée. Burgemeester Radovan Šabata vertelde hoe belang-rijk Jan Hus voor Louny is. “Louny is een stad van hus-sitische traditie. Mensen die Louny hebben bezocht we-ten dat wij een groot monu-ment van hem op het plein hebben. In 1411 heeft Jan Hus een brief aan de inwo-ners van Louny geschreven. Daardoor hebben de inwo-ners van Louny altijd Hus herdacht.”“Alle organisaties in onze

stad hebben dit jaar samen de herdenking van Jan Hus georganiseerd. En van janu-ari tot en met november is er op elke zesde van de maand een lezing of een tentoon-stelling over Jan Hus”, aldus Šabata. Ambassadeur Jana Reinišová is pas een half jaar in Nederland, maar ze

heeft al gemerkt dat veel gemeenten een stedenband met een plaats in Tsjechië hebben. “Er zijn maar wei-nig gemeenten waar de ste-denband zo actief is als u hier bent”, sprak ze. De tentoonstelling is opge-steld in de hal van het ge-meentehuis. Hij is te zien tot en met vrijdag 2 oktober.

Tentoonstelling over hervormer Jan Hus

Jana Reinišová, ambassadeur van de Tsjechische Republiek, tekent het gastenboek van de gemeente Barendrecht. foto: Arco van der Lee

AmbAssAdeur vol lof over stedenbAnd met louny

De schoolboekjes van de ambassadeurAmbassadeur Jana Reinišová bevestigde dat de over-heid vroeger voorschreef hoe mensen over Jan Hus moesten denken. “Toen ik in de communistische tijd op school zat, had ik gelukkig goede leraren geschiedenis. Ze stopten bij de Tweede Wereldoorlog. Zo hielden ze meer tijd over om ons dingen over de Middeleeuwen te leren die anders waren dan in de schoolboekjes stond. Zo begrepen wij onze geschiedenis iets beter dan veel andere kinderen.”

Page 24: Het Zuiden Barendrecht week38

✓ Altijd vakkundig advies✓Minimaal 70 modellen runningschoenen

✓ Volop keuze uit runningaccessoires

DAKA IS JOUW SPECIALIST IN

RUNNINGOP JOUW RUNNINGSCHOEN NAAR KEUZE

15%KORTING

Geldig t/m 20 september 2015 in onze winkels

én in onze webshop met actiecode:RUNNING15WG

* VAN DE BRUTO-ADVIESPRIJS

DAKA.NL

Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze advertentie is geldig t/m 20 september 2015 en zolang de voorraad strekt. OP=OP. (#15113)

KOOPZONDAG 20 september 2015Daka Superstore Abr. v. Stolkweg 64 12-16 uDaka Coolsingel Coolsingel 48 - centrum 13-17 uIntersport Daka Megastore Alexandrium Megastores 13-17 u

Nike Air ZoomPegasus 32 109.99

MEER PRODUCTINFO OP DAKA.NL

menlady

New Balance M1980RotterdamVan 129,99 NU 89.99

menlady

89.9989.9989.

Kijk voorbeschikbaarheidvan producten

in onze filialen op

DAKA.NL

Adidas LightsterVan 89,99 NU 69.99

menlady

Saucony Ride 7Van 129,99 NU 79.99

menlady

Asics GelNimbus 17Van 179,99 NU 149.99

menlady

AsicsRunningTightVan 59,99 NU

AsicsRunningTightVan 59,99 NU

45.00 45.00

Polar FT1 BlackDuidelijke hartslagweer-gave op een groot engoed afleesbaar display.Samenvatting van jelaatste training.Van 49,99 NU

39.99

MEER PRODUCTINFO OP DAKA.NL MEER PRODUCTINFO OP DAKA.NLMEER PRODUCTINFO OP DAKA.NL

Nike Air ZoomVomero 10 149.99

menlady

MEER PRODUCTINFO OP DAKA.NL

AsicsLongsleeveVan 45,00 NU

AsicsZip LongsleeveVan 55,00 NU

35.00 39.99

Nike ZoomStructure+ 18 129.99

MEER PRODUCTINFO OP DAKA.NL

menlady

Duidelijke hartslagweer-gave op een groot en goed afl eesbaar display. Samenvatting van je

ladymen

Asics Gel Nimbus17 Lite ShowExtra reflecterend.Van 189,99 NU 159.99

menlady

Asics Gel Nimbus

Asics GelKayano 21

Van 179,99 NU

149.99

menlady

MEER PRODUCTINFO OP DAKA.NL

20%KORTING

* van de bruto-adviesprijs. Geldig t/m 20 september 2015 in onze winkels

én in onze webshop met actiecode: POLAR20WG

OP ALLE POLAR ARTIKELEN

NIEUW COLLECTIE

ALLEEN T/M20 SEPTEMBER

ALLEEN T/M20 SEPTEMBER

ALLEEN T/M20 SEPTEMBER