Click here to load reader

Handlingsprogram SD Sundbyberg mars 2017 ... Våra motioner och interpellationer hittar ni på hemsidan: Vi finns även på Facebook. Invandring och bostadsbrist Sammanfattning: Inga

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Handlingsprogram SD Sundbyberg mars 2017 ... Våra motioner och interpellationer hittar ni...

 • 1

  Handlingsprogram

  SD Sundbyberg

  För Sundbybergarnas bästa

  180409

 • 2

  Innehåll

  Varför rösta på SD Sundbyberg? ........................................................................................... 3

  Allmänt ................................................................................................................................... 3

  Invandring och bostadsbrist ................................................................................................... 3

  Kommunstyrelsen ................................................................................................................... 4 Personalpolitik utan diskriminering .................................................................................................. 4

  Demokrati .......................................................................................................................................... 4

  Byggande och bostäder .......................................................................................................... 5 Sundbybergs nya stadskärna .............................................................................................................. 6

  Förvaltaren ............................................................................................................................. 6

  Skolan ..................................................................................................................................... 7 Gymnasieskolan ................................................................................................................................ 8

  Äldreomsorg ........................................................................................................................... 8

  Förskolan ................................................................................................................................ 9

  Socialtjänst och arbetsmarknad .............................................................................................. 9 Brottslighet ...................................................................................................................................... 10

  Funktionsnedsatta ............................................................................................................................ 11

  Företagande och arbete .................................................................................................................... 11

  Kultur och fritid .................................................................................................................... 11

  Byggnadslov och tillstånd .................................................................................................... 12

  Stadsmiljö och teknik ........................................................................................................... 12

  Alfabetiskt register ............................................................................................................... 14

 • 3

  Varför rösta på SD Sundbyberg? Även om du inte är Sverigedemokrat har du många skäl att rösta på SD Sundbyberg i

  kommunvalet. Vi är enda partiet som:

  • Säger nej till rekordbyggandet

  • högprioriterar Sundbybergarna i bostadskön

  • kräver en polisstation till Sundbyberg

  • i alla lägen står upp för Sundbybergarnas bästa

  Dessutom

  • Kraftigt utökad kameraövervakning

  • En framgångsrik skola och en värdig äldreomsorg

  • Kymlinge och Rissne ängar bör bli naturreservat

  Staden får inte överexploateras. Istället värnar vi en trygg, grön och mänsklig stad. I detta

  handlingsprogram finner du många andra skäl.

  Hjälp oss hjälpa dig!

  Allmänt Sverigedemokraterna är ett mittenparti som värnar en solidarisk välfärdsmodell och har

  en socialkonservativ, nationalistisk grundsyn. Vi betraktar värdekonservatism som en

  viktig del av det goda samhället. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt

  framåtskridande baserat på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

  Verkligheten har idag hunnit kapp övriga partier Man har äntligen insett:

  välfärden kan inte kan upprätthållas med ”öppna era hjärtan”-politiken

  Folket vill inte veta av den. Moderaterna och regeringen har anammat vår asylpolitik. Man

  har insett att Sverigedemokraterna haft rätt hela tiden och därför anpassat sig.

  Media försöker framställa Sverigedemokraterna som ett parti av och för svenskar. Det är

  en felaktig bild. Många Sverigedemokrater har ursprung i andra länder. Vi tar alla ansvar

  för Sundbyberg.

  Våra motioner och interpellationer hittar ni på hemsidan: https://sundbyberg.sd.se/

  Vi finns även på Facebook.

  Invandring och bostadsbrist Sammanfattning: Inga fler nyanlända – p.g.a. bostadsbrist! Tiggeriet skapar irritation, men

  politikerna står handlingsförlamade.

  Massinvandringen har orsakat en enorm bostadsbrist. Konkurrensen om bostäderna har

  ökat dramatiskt. Sundbyberg tvingas årligen ta emot ett visst antal nyanlända. 2016 var

  det 78, 2017 var det 88 och 2018 blir det 65. Staden bör vägra ta emot nyanlända, med

  hänvisning till bostadsbristen. Sen vet vi inte hur många som även tar hit sina anhöriga.

  Vi har många egna bostadslösa: hemmaboende ungdomar och studenter, andra- och

  tredjehandsboende, folk som flyttar runt bland vänner och bekanta, samt våra egna

  uteliggare. Tillkommer alla trångbodda.

  https://sundbyberg.sd.se/

 • 4

  En del längtar tillbaks till sitt forna hemland, men saknar medel att förverkliga denna

  dröm. Bostadsbrist och utanförskap kan motivera till att söka återvandringsbidrag.

  Migrationsverket erbjuder återvandringsbidrag och resebidrag för de som fått

  uppehållstillstånd, samt återetableringsstöd till asylsökande och de som fått avslag.

  Staden bör sprida kunskap om dessa bidrag, något vi motionerat om. Utbildningsinsatser

  kan behövas, för att uppdatera kunskaperna om hemlandet i syfte att underlätta

  återetableringen. Återvandringsbidrag är en vinst för både individen och samhället.

  Tycker du att tryggheten ökat det senaste decenniet? Skottlossningar och knivmord

  chockar Sundbybergarna. Tillkommer narkotikaförsäljning och rån i våra

  utanförskapsområden. Vem vet när du eller ditt barn behöver hjälp medan

  ambulanspersonal, brandmän och polis hindras av stenkastare?

  Barnäktenskap och tvångsäktenskap är ett problem i många invandrartäta skolor

  och Sundbyberg utgör knappast något undantag. Hur stort är problemet här?

  Tiggarna har infört ”tullar” framför våra matbutiker. Vi vill att statsmakterna förbjuder

  tiggeriet och tillsammans med EU pressar hemländerna att ta ansvar för sina medborgare.

  Irritationen växer hos ansvarsfulla medborgare, men politikerna är handlingsförlamade.

  Många har tagit steget över till vårt parti.

  Kommunstyrelsen Sammanfattning: Respektera valresultatet! Heltid utan delade turer. Ingen kvotering! 2 %

  överskottsmål. Fördjupad direktdemokrati.

  Sundbyberg ska vara en stad för alla. Oavsett stadsdel eller ursprung har alla samma rätt

  till grönområden, en bra skola och äldreomsorg i närområdet.

  Demokratin och valresultatet ska respekteras och alla fullmäktiges partier ska

  behandlas lika. Budgetuppföljningen måste fungera! Staden bör ha ett överskottsmål

  på minst 2 %.

  Personalpolitik utan diskriminering

  Sundbyberg bör vara en modern arbetsgivare i alla avseenden. Personalpolitiken ska

  utveckla de anställda som i sin tur utvecklar stadens verksamheter. Konkurrensen om

  välutbildad arbetskraft hårdnar. Staden bör stötta personalens livslånga lärande.

  Personalplaneringen måste ha god framförhållning och helt enkelt betala lönerna som

  krävs för att locka kvalificerad personal. Slitage p.g.a. underbemanning är oacceptabelt.

  Ofrivillig deltid bör omvandlas till heltid. Delade turer bör avskaffas så långt möjligt.

  Även anställda bör i möjligaste mån slippa håltimmar.

  Vi Sverigedemokrater motsätter oss all form av diskriminering och därmed även

  kvotering, oavsett skäl. Hudfärg, etnicitet, kön eller sexuell läggning ska varken utgöra

  en belastning eller en merit och aldrig beaktas vid t ex tjänstetillsättningar! Endast

  kompetens ska avgöra! Borde vara en självklarhet.

  Demokrati

  Före valet 2014 utökades Kommunfullmäktige från 51 till 55 ledamöter. Efter valet

  minskades större nämnder från 13 till 11 ledamöter. Att minska nämnderna samtidigt som

  fullmäktige utökas p.g.a. befolkningsökningen är uppenbart ologiskt. Syftet var förstås att

 • 5

  utesluta SD från alla nämnder (en effekt vid tillämpning av ”lag och proportionellt

  valsätt”). När styret byttes ut hösten 2015 utökades kommunstyrelsen åter till 13

  ledamöter, med följd att vi fick plats där. Men övriga nämnder utökades aldrig. SD utesluts