of 20 /20
Hakan KIZMAZ 2014

Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve...

Page 1: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

Hakan KIZMAZ 2014

Page 2: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RL ve RC DEVRELERİ

Sistemlerin davranışlarının matematiksel olarak

incelenebilmesi için sisteme ait elemanların her birinin

matematiksel modelinin bilinmesi ya da çıkarılması

gerekmektedir.

RL ya da RC devrelerinin davranışları incelendiğinde,

bobin ya da kondansatör elemanlarının elektriksel

davranışlarını belirleyen ifadelerin üstel işaretler

oldukları görülür.

Burada bu durumlar incelenecektir.

t

t

V

V

Page 3: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ

Anahtar 1. konumunda iken -E+VC+VR=0

ERC

1V

RC

1

dt

dVC

C

)e1.(E)e1.(EVt

RC.t

C

= Zaman sabiti =R.C R: Ohm ise ve C: Farad ise : saniye olur

Başlangıç koşulları “0” kabul edildiğinde kondansatör gerilimi

(Volt)

Page 4: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ

Anahtar 1. konumunda iken kondansatör akımı

RC/tC e

R

EI

)e1.(E)e1.(EVt

RC.t

C

(Amper)

Page 5: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ

Page 6: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC DEVRELERİ – KAPAMA ANINDAKİ ANALİZ

Anahtar 2 konumunda iken kondansatörde biriken gerilim direnç üzerinden ısı enerjisine dönüşür.

Page 7: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ

Anahtar t=0 anında 1 konumuna alınıyor. Bu durumda devre denklemi: Diferansiyel denklem çözüldüğünde devrenin akım bağıntısı:

= Zaman sabiti =L/R Bobinde endüklenen gerilim ise

Page 8: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ

Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer.

Page 9: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ

Page 10: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RL DEVRELERİ – KAPAMA ANINDAKİ ANALİZ

RL devresinde anahtar belli bir zaman sonra 2 konumuna getirilirse, yani gerilim kaynağı devreden çıkarılırsa, bobin üzerinde depolanan akım direnç üzerinden ısı enerjisine dönüşür.

Page 11: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ - KONDANSATÖRLER

Page 12: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ - KONDANSATÖRLER

Page 13: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ - BOBİNLER

Page 14: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ

DENEYİN AMACI: DC kaynakla beslenen RL ve RC devrelerinin geçici durumlarını incelemek

=R.C

E=10V, R=2.2k, C=150F ise kondansatör uçlarındaki gerilim değişimi ne olur?

Page 15: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ - OSİLATÖR

Page 16: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ - OSİLOSKOP

Page 17: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ - OSİLOSKOP

Page 18: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ – DENEYİN YAPILIŞI

Sinyal jeneratöründe (osilatör) uygulanacak kare dalganın gerilim ve frekans ayarları yapılır ve ayarlanan bu değerler veri kağıdına not edilir. Uygulanacak kare dalga %50 darbe genişlikli kare dalga olmalıdır.

T/2

V

t T

Gerilim dalga şeklinin tepe değeri ve frekans bilgileri gösterilerek dalga şekli veri kağıdına çizilir. 1 adet veri kağıdı hazırlanacaktır.

Page 19: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

RC VE RL DEVRE DENEYİ – DENEYİN YAPILIŞI

Gerilim kaynağı, direnç ve kondansatör seri bağlanır. Osiloskobun uçları (probları) kondansatörün uçlarına bağlanarak kondansatöre ait gerilim değişim grafiği veri kağıdına çizilir.

Page 20: Hakan KIZMAZ 2014 - eee.sakarya.edu.tr · Devre seri olduğundan kaynak akımı ile direnç ve bobinden aynı akım geçer. RL DEVRELERİ – AÇMA ANINDAKİ ANALİZ. RL DEVRELERİ

DİKKAT!... BİLİNMESİ GEREKENLER

RC ve RL devrelerine ait şarj (dolma) ve deşarj (boşalma) eğrileri RC ve RL devrelerine ait şarj (dolma) ve deşarj (boşalma) denklemleri Zaman sabitinin (τ) hesaplanması RC ve RL devrelerinde 1τ, 2τ, 3τ, 4τ ve 5τ zamanlarında gerilim/akım maksimum değerin % kaçına dolar (boşalır)? Birimlere Dikkat!!!