Graph-Adat Studio Comp Web-design Multim£©dia ...graph-adat.hu/assets/szi_stnry2_web.pdf Graph-Adat

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Graph-Adat Studio Comp Web-design Multim£©dia ...graph-adat.hu/assets/szi_stnry2_web.pdf...

 • Graph-Adat Studio

  5081 Szajol, Győzelem út 13. (30) 336-5034  www.graph-adat.hu .: iszere@gmail.com

  Computer-grafi ka  Web-design  Multimédia  Szoftvertanácsadás

  Szoftver tanácsadás

  A Graph - Adat Bt. az alábbi szolgáltatásokkal várja tisztelt ügyfeleit

  Hardware, Szoftver igény felmérés egy adott elvégzendő informatikai tevékenységhez • Hardware konfi guráció összeállítása • a szük- séges programok telepítése • számítógép sebességének optimalizálása, lemez karbantartási műveletek beállítása • Memória- és merevlemez bővítés, új alkatrészek beépítése • Szoftver igényfelmérés, szoftver ajánlat, szoftver- fejlesztés • A feladathoz szükséges szoftver igény tárgyszerű elemzése, ja- vaslatok kész szoftverek vásárlására. • Adatmentés, sérült adatok helyreál- lítása. • Mentési stratégia kidolgozása, a jelenlegi adatbiztonsági rendszer elemzése • Vírusvédelem, megelőzés, vírusvédelmi adatbázis frissítése, vírusfertőzés megszüntetése, eredeti állapot helyreállítása • Hibaelhárítás, megsérült operációs rendszer fájljainak helyreállítása, a rendszer hiba- mentes működésének biztosítása

  Oktatás Számítógép működése, az egyes főbb hardver elemek működése • Operációs rendszerek (Windows változatok), működésének ma- gyarázata és használatuk a gyakorlatban • Hálózat használatának céljai, működése a gyakorlatban. • Irodai alkalmazások, MS Offi ce (Word, Excel, PowerPoint programok) értő, és ez által hatékony használata. Gyakorlati, ta- pasztalati tanácsokkal • Egy irodai alkalmazás az integrált MS Works hatékony használata kisvállalkozások részére. • Digitális fotózás és képfeldolgozás elméleti és gyakorlati ismeretei.

  Hatásos és hatékony Web lapok készítése • Logók, fejlécek, navi- gációs elemek, komplex Web-es arculat megtervezése, elkészítése • Meglévő Web- lapok struktúrájának felülvizsgálata, újratervezése, látványának fejlesztése grafi kai elemekkel • Grafi kus Web lap felületek megtervezése és elkészítése • Hagyományos (HTML-ben) vagy Flash alapú Web-es navigációs struktúra kialakítása • Előadások (PowerPoint bemutatókhoz) komplex látványterv ki-

  alakítása és grafi kai elemek kidolgozása • Meglévő cégarculati grafi kai elemek, jelképrendszerek használata, elhelyezése a bemutatóban • Új, a hatékony kommunikációt szolgáló grafi kai elemek tervezése, elkészítése, beépítése a bemutatóba • Kiadványok: Termék- és szolgáltatásismertető brosúrák, cégarculati elemek levél-, boríték-, névjegyminták készítése. (Valamint ezek elektronikus változatai e-mailhez, céges levélmintákhoz)

  Computer grafi ka weblap tervezés

  kiadványkészítés

  (30) 336-5034

  gyarázata és használatuk a gyakorlatban • Hálózat használatának céljai, Word, Excel,

  gyarázata és használatuk a gyakorlatban • Hálózat használatának céljai, működése a gyakorlatban. • Irodai alkalmazások, MS Offi ce (Word, Excel,

  programok) értő, és ez által hatékony használata. • Egy irodai alkalmazás az integrált

  kisvállalkozások részére. • Digitális fotózás és képfeldolgozás Comp

  uter- grafi k

  a

  Web- desig

  n

  Mult imédi

  a

  Szoft verta

  nácsa dás

  Szer encs

  i Ist ván

  5081 Sza

  jol, G yőze

  lem ú t 13.

  (3 0) 33

  6-50 34

  www .gra

  ph-a dat.

  hu

  isz ere@

  gmai l.com

  Grap h-Ad

  at S tudi

  o