Click here to load reader

Gradivo za laboratorijske vaje pri predmetu: MERITVE (1. letnik PAP)lmps.fs.uni-lj.si/.../Gradivo-za-vaje-  · PDF file Gradivo za laboratorijske vaje pri predmetu je bilo pripravljeno

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gradivo za laboratorijske vaje pri predmetu: MERITVE (1. letnik...

 • Andrej Svete, Gregor Bobovnik, Jože Kutin, Klemen Rupnik,

  Ivan Bajsić

  Gradivo za laboratorijske vaje pri predmetu: MERITVE (1. letnik PAP)

  Ljubljana, 2014

 • KAZALO: UVOD ........................................................................................................................................ 1 1 RAČUNALNIŠKO PODPRTI MERILNI SISTEMI .................................................... 2

  1.1 CILJ IN NAMEN VAJE ........................................................................................... 2 1.2 TEORETIČNE OSNOVE ......................................................................................... 2

  1.2.1 Uvod ..................................................................................................................... 2 1.2.2 Vpliv frekvence vzorčenja ................................................................................... 2 1.2.3 Vpliv ločljivosti A/D pretvorbe ............................................................................ 4 1.2.4 Linearna merilna značilnica ................................................................................. 5

  1.3 PREIZKUS: Računalniški zajem merilnega signala za tlak ................................. 6 1.3.1 Merilni sistem ....................................................................................................... 6 1.3.2 Potek preizkusa .................................................................................................... 7

  1.4 PREIZKUS: Vpliv frekvence vzorčenja in ločljivosti ............................................ 9 1.4.1 Merilni sistem ....................................................................................................... 9 1.4.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 10

  1.5 LITERATURA......................................................................................................... 11 2 STATIČNE ZNAČILNICE MERILNE OPREME ..................................................... 13

  2.1 CILJ IN NAMEN VAJE ......................................................................................... 13 2.2 TEORETIČNE OSNOVE ....................................................................................... 13

  2.2.1 Statične lastnosti merilne opreme ...................................................................... 13 2.2.2 Proces umerjanja ................................................................................................ 17

  2.3 PREIZKUS: Ponovljivost merjenja dolžine stranice kocke ................................ 18 2.3.1 Merilna oprema .................................................................................................. 18 2.3.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 18

  2.4 PREIZKUS: Statične značilnice merilnika tlaka ................................................. 20 2.4.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 20 2.4.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 21

  2.5 LITERATURA......................................................................................................... 23 3 ELEMENTI TEMPERATURNEGA MERILNEGA SISTEMA ............................... 25

  3.1 CILJ IN NAMEN VAJE ......................................................................................... 25 3.2 TEORETIČNE OSNOVE ....................................................................................... 25

  3.2.1 Uporovno temperaturno merilno zaznavalo ....................................................... 25 3.2.2 Termopar ............................................................................................................ 26

  3.3 PREIZKUS: Merjenje temperature z uporovnim temperaturnim merilnim zaznavalom in analognim merilnim pretvornikom ............................................... 29

  3.3.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 29 3.3.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 30

  3.4 PREIZKUS: Merjenje temperature s termoparom in pametnim merilnim pretvornikom ............................................................................................................ 32

  3.4.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 32 3.4.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 33

  3.5 LITERATURA......................................................................................................... 35 3.6 PRILOGA................................................................................................................. 36

 • 4 VREDNOTENJE MERILNE NEGOTOVOSTI ......................................................... 38 4.1 CILJ IN NAMEN VAJE ......................................................................................... 38 4.2 TEORETIČNE OSNOVE ....................................................................................... 38

  4.2.1 Merilna negotovost ............................................................................................. 38 4.3 PREIZKUS: Ocena merilne negotovosti prostornine kovinskega valja............. 41

  4.3.1 Merilna oprema .................................................................................................. 41 4.3.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 41

  4.4 PREIZKUS: Ocena merilne negotovosti pri merjenju gostote kapljevine s tehtanjem referenčne prostornine .......................................................................... 44

  4.4.1 Merilna oprema .................................................................................................. 45 4.4.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 45

  4.5 LITERATURA......................................................................................................... 47 5 MERJENJE MEHANSKIH DEFORMACIJ IN PREMOČRTNIH POMIKOV .... 49

  5.1 CILJ IN NAMEN VAJE ......................................................................................... 49 5.2 TEORETIČNE OSNOVE ....................................................................................... 49

  5.2.1 Merilni sistem z uporovnimi merilnimi lističi .................................................... 49 5.2.2 LVDT merilni sistem ......................................................................................... 51

  5.3 PREIZKUS: Masna tehtnica z uporovnimi merilnimi lističi .............................. 53 5.3.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 53 5.3.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 54

  5.4 PREIZKUS: Merjenje premočrtnih pomikov z LVDT merilnim sistemom...... 56 5.4.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 56 5.4.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 57

  5.5 LITERATURA......................................................................................................... 58 6 MERJENJE ZASUKOV, VRTILNE FREKVENCE IN MEHANSKIH NIHANJ .. 60

  6.1 CILJ IN NAMEN VAJE ......................................................................................... 60 6.2 TEORETIČNE OSNOVE ....................................................................................... 60

  6.2.1 Merjenje zasukov in vrtilne frekvence ............................................................... 60 6.2.2 Merjenje mehanskih nihanj s piezoelektričnimi pospeškomeri ......................... 61 6.2.3 Harmonično vsiljeno nihanje ............................................................................. 62

  6.3 PREIZKUS: Merjenje zasukov in vrtilne frekvence............................................ 64 6.3.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 64 6.3.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 65

  6.4 PREIZKUS: Merjenje mehanskih nihanj s piezoelektričnimi pospeškomeri ... 67 6.4.1 Merilni sistem ..................................................................................................... 67 6.4.2 Potek preizkusa .................................................................................................. 68

  6.5 LITERATURA......................................................................................................... 70

 • 1

  UVOD

  Gradivo za laboratorijske vaje pri predmetu Meritve je bilo pripravljeno z namenom povečanja kakovosti laboratorijskih vaj ter s tem zagotoviti čim večjo uspešnost študentov pri izvajanju vaj. Gradivo za vaje poskuša čim bolj slediti vsebini predavanj, katere osrednji del predstavljata popis temeljnih elementov in gradnikov, ki sestavljajo strukturo merilne verige, ter predstavitev me

Search related