GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

 • View
  227

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

 • 8/13/2019 GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

  1/61

  GHID PRIVIND CALCULULŞI ALCĂTUIREA

  CONSTRUCTIVĂ A PLANŞEELOR COMPUSELEMN-BETON LA CLĂDIRI VECHIŞI NOI

  Indicativ GP 116-2011

  Mai 2012

 • 8/13/2019 GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

  2/61

  CUPRINS

  1 PREVEDERI GENERALE

  1.1 Obiect 1.2 Domeniu de aplicare 1.3 Documente de referinţă 1.4 Terminologie 1.5 Notaţii

  2 ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND REALIZAREA PLANŞEELOR COMPUSE LEMN-BETON

  2.1 Conlucrarea lemn-beton 2.1.1 Aspecte teoretice 2.1.2 Tipuri de conectori 2.1.3 Rigiditatea conlucrării lemn-beton

  2.2 Materiale 2.2.1 Beton 2.2.2 Lemn 2.2.3 Armături 2.2.4 Conectori lemn-beton

  3 PROIECTAREA PLANŞEELOR COMPUSE LEMN-BETON 3.1 Încărcări şi solicitări 3.2 Calculul lăţimii de conlucrare a plăcii 3.3 Ipoteze generale 3.4 Calculul la starea limită ultimă şi starea limită de serviciu

  3.4.1 Caracteristicile secţiunii compuse 3.4.2 Distanţa între conectori 3.4.3 Verificarea eforturilor în secţiunea compusă la starea limită ultimă în stadiul iniţial 3.4.4 Verificarea eforturilor în secţiunea compusă la starea limită ultimă în stadiul final 3.4.5 Verificarea la starea limită de serviciu în stadiul iniţial 3.4.6 Verificarea la starea limită de serviciu în stadiul final 3.4.7 Verificarea planşeului compus în zonele de moment încovoietor negativ

  4 PREVEDERI CONSTRUCTIVE 4.1 Dimensiuni 4.2 Armare 4.3 Conectori 4.4 Rezemare 4.5 Aptitudinea de exploatare (serviciu)

  5 COMPORTARE ÎN TIMP 6 PREVEDERI DE EXECUŢIE ŞI TEHNOLOGIE

  6.1 Prevederi pentru construcţii noi 6.2 Prevederi pentru construcţii existente

  ANEXA A ÎNCERCAREA LA FORFECARE PE EPRUVETE Aspecte generale Încercarea la forfecare pe epruvete Efectuarea încercărilor experimentale Determinarea capacităţii portanteşi a modulului de alunecare

  ANEXA B EXEMPLE DE CALCUL

 • 8/13/2019 GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

  3/61

  3

  1 PREVEDERI GENERALE 1.1 Obiect

  (1) Prezentul ghid se referă la calcululşi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri de tip curent încadrate în clasa de importanţă normală conform prevederilor P 100-1;

  (2) Prezentul ghid se referă la:a. calcululşi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton pentru construcţii noi realizate cu pereţi structurali din zidărie; b. posibilităţi şi modalităţi de reabilitare a planşeelor vechi din lemn la clădiri existente cu

  pereţi portanţi din zidărie prin înlocuirea acestuia cu un planşeu compus lemn-beton utilizând grinzile existente din lemn;

  (3) Ghidul conţine prevederi referitoare la asigurarea comportării corespunzătoare în exploatare, precumşi a condiţiilor de rezistenţă asociate stărilor limită specifice;

  (4) Componentele principale ale unui planşeu compus lemn-beton sunt: a. grinzi din lemn masiv sau lemn lamelat încleiat; b. placă din beton armat turnată la partea superioară a grinzilor din lemn; c. element de conlucrare între placa de betonşi grinzile din lemn.

  Fig. 1–1 Alcătuire de principiu a unui planşeu compus lemn-beton

  1.2 Domeniu de aplicare

  (1) Prevederile ghidului se aplică la proiectareaşi consolidarea construcţiilor civile la care încărcările sunt preponderent statice, uniform distribuiteşi concentrate, aplicate la partea superioară a planşeului compus;

  (2) Ghidul nu se aplică la reabilitarea/consolidarea planşeelor existente la clădiri declarate monumente istorice;

  (3) Prevederile prezentului ghid se referă la calculul planşeelor compuse lemn-beton cu legătura dintre placa de betonşi grinzile de lemn realizată prin elemente de conlucrare semi-rigide (de tip tije cilindrice);

  (4) În cazul în care planşeele compuse lemn-beton sunt solicitate în planul lor (acţiunea seismică sau vânt), este necesar ca planşeul să îndeplinească condiţiile deşaibă orizontală, conform reglementărilor în vigoare;

  (5) Prevederile prezentului ghid se adresează experţilor tehnici, proiectanţilor, executanţilor şi beneficiarilor (utilizatorilor) de lucrări de construcţii precum şi organelor de verificare, avizareşi controlşi responsabililor tehnici cu execuţia din domeniul construcţiilor;

  (6) Temperatura maximă a mediului ambiant în care pot fi exploatate elementele din lemn neprotejate, ca parte componentă a unui planşeu compus lemn-beton, este de 55°C;

  (7) În cazul executării unui planşeu compus lemn-beton în cadrul clădirilor existente, se impune expertizarea întregii construcţii pentru verificarea condiţiilor de rezistenţă şi stabilitate, în conformitate cu prevederile standardelorşi reglementărilor aflate în vigoare;

  (8) Acţiunile, grupările şi combinaţiile acestora luate în considerare la proiectareaplanşeelor compuse lemn-beton se stabilesc conform standardelor din seria SR EN 1991;

 • 8/13/2019 GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

  4/61

  4

  (9) Planşeele compuse lemn-beton se pot realiza ca elemente simplu rezemate sau continue. Modul de armare, realizarea continuităţii în dreptul reazemelor intermediare la elementele continueşi recomandările privind alcătuirea acestor tipuri de planşee sunt prezentate în capitolul 4;

  (10) Clasa de exploatare a elementelor din lemn la construcţii noi este 1şi 2, conform SR EN 1995-1-1;

  (11) Aplicarea prevederilor prezentului ghid se face cu respectarea reglementărilor

  tehniceşi legislaţiei în vigoare privind siguranţa la foc, protecţia elementelor de lemn împotrivaagenţilor agresivişi privind izolarea fonică. 1.3 Documente de referinţă

  (1) Ghidul se utilizează împreună cu următoarele documente de referinţă Nr. crt.

  Standarde Denumire

  1 SR EN 1990-2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor 2 SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexă naţională 3 SR EN 1991-1-1-2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1 Acţiuni generale.

  Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încercări utile pentru clădiri

  4 SR EN 1991-1-1-2004/NA-2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1 Acţiuni generale -Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională

  5 SR EN 1991-1-2-2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2 Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc

  6 SR EN 1991-1-2-2004/NA- 2006

  Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2 Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexă naţională

  7 SR EN 1992-1-1-2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri

  8 SR EN 1992-1-1-2004/AC- 2008

  Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri

  9 SR EN 1992-1-1-2004/NB- 2008

  Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1 Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională

  10 SR EN 1995-1-1-2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comuneşi reguli pentru clădiri

  11 SR EN 1995-1-1-2004/A1- 2008

  Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comuneşi reguli pentru clădiri

  12 SR EN 1995-1-1-2004/AC- 2006

  Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comuneşi reguli pentru clădiri

  13 SR EN 1995-1-1-2004/NB- 2008

  Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comuneşi reguli pentru clădiri. Anexă naţională

  14 SR EN 206-1:2002 Beton Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate 15 SR EN 206-1:2002/A1:2005 Beton Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate

  16 SR EN 206-1:2002/A2:2005 Beton Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate17 SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton 18 SR EN 409:2009 Structuri de lemn. Metode de încercare. Determinarea momentului

  plastic al elementelor de fixare 19 SR EN 26891:2002 Structuri de lemn. Îmbinări cu elemente mecanice de fixare. Principii

  generale pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă şi deformare 20 SR EN 335-1:2007 Durabilitatea lemnuluişi a materialelor derivate din lemn. Definiţia

  claselor de exploatare. Partea 1: Generalităţi 21 SR EN 927-1:2002 Vopseleşi lacuri. Produse de vopsireşi sisteme de vopsire pentru lemn

  în exterior. Partea 1: Clasificareşi selecţie 22 STAS 2111-1990 Cuie din sârmă de oţel 23 STAS 1455-1980 Şuruburi cu filet pentru lemn.Şurub cu cap pătrat. Dimensiuni 24 STAS 1454-1980 Şuruburi cu filet pentru lemn.Şurub cu cap hexagonal. Dimensiuni 25 STAS 1451-1980 Şuruburi cu filet pentru lemn.Şurub cu cap bombat, crestat. Dimensiuni 26 STAS 1452-1980 Şuruburi cu filet pentru lemn.Şurub cu cap înecat, crestat. Dimensiuni

 • 8/13/2019 GP 116 2011 Plansee Lemn Beton

  5/61

  5

  Nr. crt.

  Acte legislative Publicaţia

  1 Cod de proiectare. Partea 1-Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativP 100-1/2006.

  Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.1711/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr.803/25 septembrie 2006, cu completările şi modificările ulteriore

  2 Cod de proiectare seismică. Partea a III a . Prevederi pentru evaluarea seismică a