of 25 /25
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA BROJ PROJEKTA: 050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9 veljača, 2020. ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856 1 GLAVNI PROJEKT ZAJED. OZNAKA: DIS-02/19 DISTORZIJA d.o.o.; N.M.Marulića 2; KARLOVAC _________________________________ Mapa 2 GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE I NN MREŽE _________________________________ BROJ PROJEKTA: 050/19 _________________________________ INVESTITOR: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ____________________________________ GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA ____________________________________ LOKACIJA: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1 ____________________________________ GLAVNI PROJEKTANT: DINKO STOPIĆ, dipl.ing.građ., DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC ____________________________________ PROJEKTANT: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.el. ____________________________________ DIREKTOR: Lucija Milovčić ____________________________________ Karlovac, veljača 2020. ____________________________________

GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE I NN MREŽE dokumenti/Mapa_2_I… · Norma HRN HD 384.4.42 – električne instalacije zgrada, sigurnosna zaštita, zaštita od toplinskih učinaka;

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE I NN MREŽE dokumenti/Mapa_2_I… · Norma HRN HD 384.4.42 –...

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  1

  GLAVNI PROJEKT ZAJED. OZNAKA: DIS-02/19 DISTORZIJA d.o.o.; N.M.Marulića 2; KARLOVAC _________________________________

  Mapa 2

  GLAVNI PROJEKT

  JAVNE RASVJETE

  I NN MREŽE _________________________________

  BROJ PROJEKTA: 050/19 _________________________________

  INVESTITOR: Grad Karlovac

  UO za prostorno

  uređenje, gradnju i zaštitu okoliša ____________________________________

  GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA ____________________________________

  LOKACIJA: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1 ____________________________________ GLAVNI PROJEKTANT: DINKO STOPIĆ, dipl.ing.građ., DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC ____________________________________ PROJEKTANT: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.el. ____________________________________ DIREKTOR: Lucija Milovčić ____________________________________ Karlovac, veljača 2020. ____________________________________

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  2

  REDNI BROJ MAPE

  NAZIV MAPE I STRUKOVNA ODREDNICA

  PROJEKTANTI I SURADNICI

  1 Prometne površine i odvodnja Građevinski projekt

  Projektant: Dinko Stopić, dipl.ing.građ. Suradnici: Vanja Mikulec, struč.spec.ing.aedif.

  2 Projekt javne rasvjete i NN mreže Elektrotehnički projekt

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.el

  zajednička oznaka projekta: DIS-02/19

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  3

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, Haulikova 20/A tel: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  Na temelju čl. 108. st. (2) Zakona o gradnji (NN 153/13), izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19) projektant Radovan Ajdinović,

  struč.spec.ing.elektrotehnike daje izjavu projektanta

  IZJAVA PROJEKTANTA

  da je

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE I NN MREŽE

  Br. projekta: 050/19

  INVESTITOR: Grad Karlovac

  UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  GLAVNI PROJEKT izrađen je u skladu sa prostornim planovima:

  Generalni urbanistički plan Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca 14/07)

  Generalni urbanistički plan grada Karlovca –izmjene i dopune (Glasnik Grada Karlovca 06/11)

  Generalni urbanistički plan grada Karlovca –ciljane izmjene i dopune (Glasnik Grada Karlovca 08/14)

  i propisima primijenjenim pri izradi glavnog projekta koji su navedeni u tehničkom opisu koji je sastavni dio ove projektne dokumentacije.

  Karlovac, veljača 2020.

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.elektrotehnike

  http://www.legalizacijagradnje.com/wp-content/uploads/2019/05/ZAKON-O-GRADNJI-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdf

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  4

  SADRŽAJ: A. OPĆI DIO 1.1. Registracija tvrtke 1.2. Rješenje o imenovanju projektanta B. TEHNIČKI DIO 2. Tehničke mjere zaštite na radu i zaštite od požara 3. Tehnički opis 4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

  5. Procjena cijene investicije 6. Prilozi i nacrti

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  5

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  6

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  7

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  8

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

  Broj rješenja: 050/19 Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13); te čl. 15. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08); za glavnog projektanta elektrotehničkog projekta:

  INVESTITOR: Grad Karlovac

  UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  Broj evidencije projekta: 050/19 određuje se ovlašteni inženjer RADOVAN AJDINOVIĆ, struč.spec.ing. elektrotehnike, djelatnik tvrtke “ATEST INŽENJERING“ d.o.o., KARLOVAC; upisan u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike pod brojem ovlaštenja E2808. Projektant je odgovoran da projektna dokumentacija za čiju je izradu imenovan, udovoljava odredbama Zakona o gradnji i posebnih zakona i drugih propisa. Ovo Rješenje vrijedi do izvršenja zadatka ili do opoziva i prilaže se tehničkoj dokumentaciji. Karlovac, veljača 2020.

  Direktor “ATEST INŽENJERING” d.o.o.: Lucija Milovčić

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  9

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNIČKA OZNAKA: DIS-02/19; DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE

  Br. projekta: 050/19

  Investitor: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  2. TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE NA RADU

  I ZAŠTITE OD POŽARA

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  10

  2.1. Primjenjeni propisi

  1. Zakon o gradnji (NN 153/13); 2. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19); 3. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04); 4. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/2010); 5. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18); 6. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13); 7. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10); 8. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN RH 116/10; 124/10); 9. Norma HRN HD 60364-4-41:2007; Niskonaponske električne instalacije 4-41. dio: Sigurnosna

  zaštita – zaštita od električnog udara; 10. Norma HRN (ISO CIE 8995-2003 - umjetna rasvjetljenost prostora); 11. Norma HRN HD 384.4.42 – električne instalacije zgrada, sigurnosna zaštita, zaštita od

  toplinskih učinaka; 12. Norma HRN HD 60364-5-51, 52, 523, 54 – Niskonaponske električne instalacije - odabir i

  ugradba električne opreme; sustavi razvođenja;trajno podnosive struje u sustavima razvođenja; instalacije uzemljenja, zaštitni vodiči i zaštitni vodiči izjednačavanja potencijala;

  13. Norma HRN HD 60364-7-701 – Niskonaponske električne instalacije - zahtjevi za posebne instalacije ili prostore – prostori s kadom ili tušem;

  14. Norma HRN HD 60364-6 - Niskonaponske električne instalacije – provjeravanje; 15. Stupnjevi zaštite električne opreme ostvareni zaštitnim kućištima (HRN N.A5.070) 16. Uzemljenje i zaštitni vodovi (HRN N.B2.754) 17. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama – (NN 87/08; 33/10). 18. Norma HRN IEC 62305-1: Zaštita od munje - 1.dio: Opća načela; 19. Norma HRN IEC 62305-2: Zaštita od munje - 2.dio: Upravljanje rizikom , 20. Norma HRN IEC 62305-3: Zaštita od munje - 3.dio: Fizičke štete na građevinama i opasnost

  za život; 21. Norma HRN IEC 62305-5: Zaštita od munje - 5.dio: Opskrbni vodovi, 22. Norma HRN IEC 61024-1:1997 Zaštita objekata od munje - 1.dio: Opća načela; 23. Norma HRN IEC 61024-1-1:1997 Zaštita objekata od munje - 1.dio: Opća načela 1. odjeljak:

  Upute A - Odabir razine zaštite sustava zaštite od munje. 24. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08); 25. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08; 90/11); 26. Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih

  zgrada (NN 155/09); 27. Pravilnik o nacinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i

  druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN 75/13, )

  28. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika nacinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opremee (NN 75/13, )

  29. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10) 30. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

  (NN 114/10) 31. Zakon o normizaciji (NN 55/96; 163/03)

  http://www.legalizacijagradnje.com/wp-content/uploads/2019/05/ZAKON-O-GRADNJI-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdfhttp://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  11

  2.2. Vodovi i pribor Dimenzioniranje vodova na zagrijavanje, pad napona i struju kratkog spoja izvršeno je prema Pravilniku o tehničkim normativima.

  2.3. Zaštitni elementi Za zaštitu vodova od struje kratkog spoja i preopterećenja predviđeni su osigurači u razvodnom ormaru javne rasvjete RO izrađeni prema važećim normama. Kod kvara na instalaciji dolazi do isključenja samo onog dijela instalacije koji je u kvaru, dok je ostala instalacija u pogonu, što je postignuto povoljnim odabirom strujnih krugova za potrošače.

  2.4. Zaštita od izravnog dodira dijelova pod naponom Zaštita će se izvesti izoliranjem i ograđivanjem svih dijelova koji su pod naponom. Za zaštitu koristiti tipski pribor, materijal i opremu.

  2.5. Zaštita od požara Zaštita od preopterećenja ili kratkog spoja ispravno je dimenzionirana tako da će nadstrujni elementi ispravno reagirati i isključiti strujni krug koji je neispravan (mogući uzročnik požara). Radi zaštite od požara redovito provjeravati vrijednost otpora izolacije kabela i efikasnost sustava za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.

  2.6. Ušteda električne energije LED svjetiljkama će se izvršiti znatne uštede na potrošenoj električnoj energiji.

  2.7. Ispitivanje elektroinstalacija Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje ona se mora u toku postavljanja i nakon završetka, ali prije predaje korisniku pregledati i ispitati sukladno odredbi Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 05/2010), te norme HRN HD 60364-4-41:2007. a) izvršiti ispitivanje zaštite od neizravnog dodira b) izvršiti mjerenje otpora izolacije vodiča c) izvšiti mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača i zemljovoda

  d) izvršiti mjerenje jakosti rasvjetljenosti e) funkcionalna ispitivanja

  Za sva mjerenja potrebno je kompletirati protokolarnu dokumentaciju.

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  12

  “ ATEST INŽENJERING “ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  GLAVNI PROJEKT

  ZAJEDNIČKA OZNAKA: DIS-02/19; DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE

  Br. projekta: 050/19

  Investitor: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  3. TEHNIČKI OPIS

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  13

  3. TEHNIČKI OPIS

  3.1. Općenito

  Javna rasvjeta ulice Ivana Graha izvesti će se izvorima svjetlosti LED ugrađen na betonske stupove, SB315/10. Javna rasvjeta ima zadatak da prometnicu rasvijetli u noćnim satima dostatnom razinom svjetla za sigurno odvijanje prometa.

  a) Tehnički podaci el. instalacije javne rasvjete - nazivni napon 3x400/230V - faktor snage 50Hz cosfi=0,95 - svjetiljke LED SLUM2, 60W - režim rada polunoćni - cjelonoćni - upravljanje ručno ili automatski - upravljački elementi uklopni sat u ormaru regulacije - mjerenje energije u ormariću javne rasvjete - mjesto upravljanja u ormariću javne rasvjete - regulacija svjetlosnog toka pojedinačno u svjetiljci

  b) Stupovi

  Na cjelokupnom potezu prometnice, s obzirom na isti karakteristični profil odabrani su betonski stupovi visine 10 m, oznake SB315/10. Svjetiljke se montiraju na rasvjetni luk fi 60/100, a isti se montira na betonske stupove prema situaciji, list br. 1.

  3.2. Priključak na distributivnu mrežu

  Napajanje javne rasvjete izvodi se sa postojeće zračne NN mreže, postojeća zračna NN mreža neće se demontirati nego sa nje će se vršiti napajanje novoizgrađene javne rasvjete. Svjetiljke na postojećim betonskim stupovima treba napojiti kabelom PP00-Y 3x1,5 mm2 sa postojeće zračne NN mreže, list br. 1 Spojeve između postojeće zračne NN mreže i kablova PP00-Y 3x1,5 mm2 koji napajaju svjetiljke LED SLUM2, 60 W izvesti IOS1 stezaljkama.

  3.3. Zaštita od izravnog dodira dijelova pod naponom

  Zaštita će se izvesti izoliranjem i ograđivanjem svih dijelova koji su pod naponom. Za zaštitu koristiti tipski pribor, materijal i opremu.

  3.4. Zaštita od požara Zaštita od preopterećenja ili kratkog spoja ispravno je dimenzionirana tako da će nadstrujni elementi ispravno reagirati i isključiti strujni krug koji je neispravan (mogući uzročnik požara). Radi zaštite od požara redovito provjeravati vrijednost otpora izolacije kabela i efikasnost sustava za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja.

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  14

  3.5. Proračun rasvjetljenosti

  3.5.1. Podaci o svjetiljci

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  15

  3.5.2. Izračun

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  16

  Opći zahtjevi javne rasvjete:

  a1) klasa javne rasvjete prometnice: M5 Kriterij kvalitete javne rasvjete za: M5 - srednja rasvjetljenost 0.5 cd/m2 - minimalna 0,35 lx Javna rasvjeta će osigurati srednju sjajnost 0.91 cd/m2 i minimalnu sjajnost 0,5 lx, prema proračunu svjetiljka SLUM2 60W, 7159 lm zadovoljava.

  Osnovne karakteristike elemenata javne rasvjete:

  Elementi javne rasvjete su svjetiljke, stupovi, stupni razdjelnici kao i razvodni ormari javne

  rasvjete. Ovim prikazom su date osnovne karakteristike primijenjenih elemenata javne

  rasvjete dobivene od proizvođača istih.

  3.6. Uvjeti za izvođenje radova na izmicanju postojeće zračne NN mreže

  Radove treba izvoditi u suradnji i uz odobrenje HEP-ODS Karlovac– ODS DP Elektra Karlovac. Prije puštanja pod napon potrebno je u HEP – ODS DP Elektra Karlovac dostaviti ispitne protokole i geodetske snimke svih položenih kabela, te zatražiti pregled izvedenih radova.

  3.7. Uređenje i sanacija gradilišta Gradilište elektroenergetskog objekta mora biti ograđeno radi sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Tijekom radova na elektroenergetskom objektu gradilište je potrebno označiti određenim prometnim znacima. Prilikom uskladištenja, transporta, te montaže i ugradnje materijala i opreme primijenjene su protupožarne mjere i mjere zaštite na radu. Nakon završetka izgradnje potrebno je teren gradilišta dovesti u prvobitno stanje uklanjanjem preostalog materijala i demontirane opreme. Ukoliko je u tijekom gradnje došlo do oštećenja nekih objekata, u i izvan gradilišta uzrokovanih radom na predmetnom gradilištu potrebno je izvršiti njihovu sanaciju.

  ZAKLJUČAK: Da bi se električna instalacija javne rasvjete izvela prema Tehničkim normativima i propisima, potrebno je osigurati tehnički nadzor nad izvedbom javne rasvjete. Prije uporabne dozvole, a nakon probnog puštanja u pogon potrebno je izvršiti atestiranje prema važećim Tehničkim normativima, te izdati izvješća o ispravnosti i funkcionalnosti.

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  17

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  GLAVNI PROJEKT

  ZAJEDNIČKA OZNAKA: DIS-02/19; DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE

  Br. projekta: 050/19

  Investitor: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  18

  4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE JAVNE RASVJETE Svaka električna instalacija mora tijekom izvedbe ili kada je završena, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i ispitana u skladu sa odredbama tehničkih normativa.

  4.1. Opći uvjeti

  1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, pa su prema tome obavezni za izvođača.

  2. Instalacija se ima izvesti prema planu (tlocrtu i shemama) i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.

  3. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta.

  4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.

  5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim normama. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se skinuti i postaviti drugi koji odgovara propisima.

  6. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.

  7. Prije nego se priđe polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje. 8. Pri odmotavanju kabela sa kolotura paziti da se kabel ne usuče i da se ne oštećuje izolacija

  kabela.

  9. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.

  10. Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razdjelnim ormarima. 11. Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča razdjelnim ormarima i razdjelnicama stupova

  potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 2 m.

  12. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljeni pregledno i označeni odgovarajućim oznakama prema strujnim shemama, a elementi na vratima označeni graviranim natpisnim pločicama.

  13. Spajanje kabela u razdjelnim ormarima i razdjelnicama stupova izvodi se isključivo stezaljkama odgovarajućeg presjeka.

  14. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.

  4.2. Provjeravanje pregledom prije puštanja pod napon Pregled električne instalacije vrši se kad je ona isključena, a sastoji se iz provjeravanja:

  1. Zaštite od neizravnog napona dodira, uključujući mjerenje razmaka kod zaštite preprekama ili kućištima, pregradama ili postavljanjem opreme izvan dohvata ruke.

  2. Zaštite od širenja požara i od termičkih utjecaja vodiča prema trajno dozvoljenim strujama i dozvoljenom padu napona;

  3. Izboru i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor

  3. Ispravnosti postavljanja odgovarajućih rastavnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka;

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  19

  5. Izbora opreme i mjera zaštite prema vanjskim utjecajima 6. Raspoznavanja neutralnog i zaštitnog vodiča; 7. Prisustva shema, tablica sa upozorenjima i sličnih informacija;

  8. Raspoznavanja strujnih krugova, osigurača, sklopki, stezaljki i druge opreme; 9. Spajanja vodiča;

  10. Pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje;

  4.3. Prije puštanja električne instalacije pod napon također treba izvršiti i prekontrolirati:

  1. Mjerenje otpora izolacije i izradu mjernog protokola otpora izolacije; 2. Projekti izvedenog stanja električnih instalacija moraju biti sa ucrtanim svim izmjenama i

  dopunama nastalim tijekom izvedbe (sheme, nacrti izvedenog stanja - Zakon o gradnji NN RH 153/13).

  3. Izvedbene jednopolne sheme (izvedeno stanje) razdjelnika moraju biti posebno uvezane i stavljene u razdjelnike

  4.4. Nakon gore navedenih pregleda i ispitivanja, te pozitivnih rezultata, električna

  instalacija pušta se pod napon i vrše se slijedeća ispitivanja i izrada dokumentacije: 1. Ispitivanje električne instalacije i izrada mjernog protokola zaštite od neizravnog dodirnog

  napona 2. Pregled i ispitivanje električne instalacije i izrada mjernog protokola funkcionalnosti podešenja

  nadstrujne zaštite.

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  20

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  GLAVNI PROJEKT

  ZAJEDNIČKA OZNAKA: DIS-02/19; DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE

  Br. projekta: 050/19

  Investitor: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  5. PROCJENA CIJENE INVESTICIJE

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  21

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  GLAVNI PROJEKT ZAJEDNIČKA OZNAKA: DIS-02/19; DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE

  Br. projekta: 050/19

  Investitor: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  Broj evidencije projekta: 050/19

  PROCJENA CIJENE INVESTICIJE Predviđena cijena investicije na javnoj rasvjeti:

  30.000,00 kn

  + PDV 25% 7.500,00 kn

  ______________________________________

  UKUPNO: 37.500,00 kn

  Navedena vrijednost radova određena je prema projektantskom troškovniku. Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

  GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  BROJ PROJEKTA:

  050/19 INVESTITOR: GRAD KARLOVAC UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Karlovac, Banjavčićeva 9

  veljača, 2020.

  ATEST INŽENJERING d.o.o., KARLOVAC, Jurja Haulika 20A, OIB 98521003856

  22

  “ATEST INŽENJERING“ d.o.o. za inženjering i usluge KARLOVAC, J. Haulika 20A tel/fax: 047 616 857 mobitel: 095 8041261

  GLAVNI PROJEKT

  ZAJEDNIČKA OZNAKA: DIS-02/19; DISTORZIJA d.o.o.; KARLOVAC

  GLAVNI PROJEKT JAVNE RASVJETE

  Br. projekta: 050/19

  Investitor: Grad Karlovac UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

  Građevina: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA GRAHA

  Lokacija: k.o. Karlovac 2, k.č. 4111, 4234/1

  6. PRILOZI I NACRTI

  Projektant: Radovan Ajdinović, struč.spec.ing. elektrotehnike

 • 2020-02-26T12:13:46+0100RADOVAN AJDINOVIĆ

  2020-02-28T12:03:37+0100DINKO STOPIĆI am approving this document