49
 Pagină 1 din 49 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 HIDUL SOLICITANTULUI  Cererea de propuneri de proiecte nr. 1/2015 ă suri integrate pentru tinerii NEETs ș omeri din Regiunile Centru, Sud-Est ș i Sud- untenia AP 1/ P 8.ii/ OS 1.1&1.2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa „Locuri de munca pentru tineri” 05.10.2015

Citation preview

Page 1: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 1/49

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

HIDUL

SOLICITANTULUI

 

Cererea de propuneri de proiecte nr. 1/2015

ăsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile

Centru, Sud-Est și Sud- untenia

AP 1/ P .ii/ OS 1.1!1.2.

Page 2: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 2/49

 

CUPRINS

Abrevieri 4 LANSAREA CERERII !E PROPUNERI !E PROIECTE " 

1  SEC#IUNEA I $ 

11 INTRO!UCERE %I CONTE&T $ 

111 In'r(d)*ere $ 

112 C(n'e+' na,i(na - .(/a) n rnd) 'ineri(r din R(/nia 3 

11 Ab(rdarea PO CU 2014-2020 *) 5rivire a 6i')a,ia 'ineri(r NEET6 7 

2  SEC#IUNEA II 8n*adrarea n Pr(gra/) O5era,i(na Ca5i'a U/an 2014-2020 10 

21 Cadr) ega .i 6'ra'egii reevan'e 10 

22 A+a 5ri(ri'ară9 (bie*'iv 'e/a'i*9 5ri(ri'a'ea de inve6'i,ii9 (bie*'ivee 65e*i:i*e9 re;)'a'ee

a.'e5'a'e 12 

2 Indi*a'(ri de 5r(gra/ 1 

24 Regi)ni de de;v('are vi;a'e9 gr)5 ,in'ă eigibi 1" 

2" <(r/a de :inan,are 1= 

2"1 S*>e/a de a)'(r de /ini/i6 1= 

"22 S*>e/a de a)'(r de 6'a' 5en'r) re*r)'area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i .i 5en'r)

:(r/area a*e6'(ra 1$ 2= A*'ivi'ă,i eigibie 1$ 

2=1 Mă6)ri (biga'(rii /ini/e 5en'r) gr)5) ,in'ă 1$ 

2=2 Mă6)ri eigibie n *adr) 5a*>e'))i in'egra' 20 

Page 3: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 3/49

 

231 C>e')iei eigibie n *adr) 6*>e/ei de a)'(r de /ini/i6 2" 

232 C>e')iei eigibie n *adr) 6*>e/ei de a)'(r de 6'a' 5en'r) re*r)'area )*ră'(ri(r

de:av(ri;a,i .i 5en'r) :(r/area a*e6'(ra 27 

27 ?a(area /a+i/ă eigibiă a 5r(ie*'))i .i *(n'rib),ia /ini/ă a 6(i*i'an'))i 1 

271 ?a(are /a+i/ă eigibiă a 5r(ie*'))i .i *(n'rib),ia /ini/ă a 6(i*i'an'))i n *adr)

S*>e/ei de a)'(r de /ini/i6 1 

272 ?a(are /a+i/ă eigibiă a 5r(ie*'))i .i *(n'rib),ia /ini/ă a 6(i*i'an'))i n *adr)

S*>e/ei de a)'(r de 6'a' 1 

210 Peri(ada de i/5e/en'are a 5r(ie*'e(r 2 

211 S(i*i'an,i .i 5ar'eneri eigibii  

Page 4: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 4/49

 

Abrevieri

AbreviereA@O<M Agen,ie @)de,eană 5en'r) O*)5area <(r,ei de M)n*ă

AMO<M Agen,ia M)ni*i5aă 5en'r) O*)5area <(r,ei de M)n*ă )*)re.'i

AP A+a Pri(ri'ară<E!R <(nd) E)r(5ean de !e;v('are Regi(naă

<SE <(nd) S(*ia E)r(5ean

ILMT Ini,ia'iva L(*)ri de M)n*ă 5en'r) TineriNEET6 Tineri *are n) a) )n (* de /)n*ă .i ni*i n) )r/ea;ă )n 5r(gra/ de ed)*a,ie 6a)

:(r/are Bn(' in e/5(D/en'9 ed)*a'i(n (r 'raining9 *(n:(r/ de:ini,iei C(/i6ieiE)r(5ene

OT Obie*'iv Te/a'i*PIGT Pan) Na,i(na de I/5e/en'are a Garan,iei 5en'r) Tineri

PO CU Pr(gra/) O5era,i(na Ca5i'a U/an 2014 - 2020

SMIS Si6'e/) Uni* de Manage/en' a In:(r/a,ieiSPO Servi*i) P)bi* de O*)5are

Page 5: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 5/49

 

LANSAREA CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE

SISTEMUL IN<ORMATIC FFFF ?A <I !ESCIS 8N !ATA !EF9 ORAF .i 6e va n*>ide n da'a

deFF9 (raFF

Cererea de 5r(5)neri de 5r(ie*'e a6(*ia'ă 6*>e/ei de /ini/i6H a)'(r de 6'a' Mă6)ri in'egra'e

5en'r) 'inerii NEET6 .(/eri e6'e )n a5e de 'i5 *(/5e'i'iv9 *) 'er/en i/i'ă de de5)nere

See*,ia 5r(ie*'e(r .i *(n'ra*'area a*e6'(ra 6e va :a*e n (rdinea de5)nerii a*e6'(ra9 n :)n*,ie

de 5)n*'a) (b,in)' n )r/a eva)ării9 n i/i'a :(nd)ri(r di65(nibie Pr(ie*'ee 5(' 6ă (b,ină)n 5)n*'a de a 0 1009 n6ă 5en'r) *a a*e6'ea 6ă in're n e'a5a de 6ee*,ie 5en'r) a*(rdarea

:inan,ării nera/b)r6abie 'reb)ie 6ă a*)/)e;e /ini/ $0 de 5)n*'e Pr(ie*'ee *are v(r (b,ine

/ini/)/ 30 de 5)n*'e n *adr) 5r(*e6))i de eva)are v(r :i 6ee*'a'e a)'(/a' in vederea

6e/nării *(n'ra*'))i de :inan,are 8n *a;) n *are va(area *ereri(r de :inan,are *are a)

(b,in)' 5e6'e 30 de 5)n*'e de5ă.e.'e a(*area :inan*iara a *ererii de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9

a*e6'e *ereri de :inan,are v(r :i 5r(5)6e 5en'r) *(n'ra*'are in (rdinea de6*re6*ă'(are a

5)n*'a))i (b,in)' Pen'r) 5r(ie*'ee *are a) (b,in)' )n 5)n*'a n're $0 6i 30 de 5)n*'e96ee*'area 6e va :a*e n (rdinea de6*re6*ă'(are a 5)n*'a))i A)'(ri'a'ea de Manage/en' .i

re;ervă dre5') de a 6)5i/en'a a(*area *ererii de 5r(5)nerii de 5r(ie*'e

IN<ORMA#II !ESPRE CEREREA !E PROPUNERI !E PROIECTE

Al!"re" #i$%&ibil' (& !"#r)l %re*e&+ei !ereri #e %r%)&eri #e %rie!+e ,i $)r$" #e i&"&."re/%e !"+erii #e rei)&i

 8n *adr) a+ei 5ri(ri'are 19 b)ge') a(*a' 5r(ie*'e(r *e v(r vi;a regi)nie Cen'r)9 S)d-E6' .i S)d

M)n'enia e6'e de 0 /i E)r( A*e6'a e6'e :(r/a' din re6)r6ee JIniKia'ivei L(*)ri de /)n*ă

5en'r) 'ineri.i din <SE B2$9"$ /i E)r(9 *(re65)n;nd )nei *(n'rib),ii UE de 7137 .i din

Page 6: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 6/49

 

A(*ărie di65(nibie a nive regi(na di:eren,ia'e n :)n*,ie de S*>e/a de a)'(r de 6'a'Hde

/ini/i6 a**e6a'ă 6)n' *ee de'aia'e n 'abe) de /ai (6

Ti5 6*>e/ă

Regi)ni

S*>e/a de a)'(r de

/ini/i6

S*>e/a de a)'(r de 6'a' 5en'r)

re*r)'area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i.i 5en'r) :(r/area a*e6'(ra

AP 1 - regi)nie Cen'r)9S)d-E6' .i S)dM)n'enia

3 /i e)r(Hregi)ne 2 /i e)r(Hregi)ne

TOTAL a(*are 6*>e/ă 24 /i e)r( = /i e)r(

Page 7: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 7/49

 

1  SECȚIUNEA I

11 INTRODUCERE I CONTET

111 I&+r#)!ere

Pia,a :(r,ei de /)n*ă 5en'r) 'inerii din UE 5re;in'ă ev(),ii ngri(ră'(are ra'a .(/a))i n

rnd) 'ineri(r e6'e de d()ă (ri /ai /are de*' 5en'r) n'reaga 5(5)a,ie a*'ivă P),in 6)b "

/ii(ane de 'ineri B6)b 2" de ani era) .(/eri n UE-23 n )na a)g)6' 2014 A*ea6'a e*>ivaea;ă

*) ( ra'ă a .(/a))i de 219= n UE Mai /)' de 1 din " 'ineri din UE a) di:i*)'ă,i n a-.i gă6i

)n (* de /)n*ă 8n )'i/ii 4 ani9 ra'a (*)5ării n rnd) 'ineri(r a 6*ă;)' de (ri /ai /)'

de*' n *a;) ad),i(r1

 8n a*e6' *(n'e+'9 $9" /ii(ane de 'ineri *) vr6'e *)5rin6e n're 1" .i 24 de ani :a* 5ar'e din

*a'eg(ria NEET6 'ineri *are n) a) )n (* de /)n*ă9 n) )r/ea;ă )n 5r(gra/ de ed)*a,ie 6a)

:(r/are A*e.'ia 6)n' n genera 'ineri *are a) 5ără6i' 'i/5)ri) .*(aa .i 5er6(ane *) )n nive6*ă;)' de *ai:i*are9 ade6ea 5r(venind din'r-)n /edi) de:av(ri;a'

 8n a5riie 2019 C(n6ii) UE a ad(5'a' Re*(/andarea 5rivind n:iin,area )nei garan,ii 5en'r)

'inere'2 Garan,ia 5en'r) 'inere' )r/ăre.'e 6ă *(/ba'ă .(/a) n rnd) 'ineri(r9 6'a'ee

/e/bre 'reb)ind 6ă a6ig)re /ă6)ri 5en'r) *a (ri*e 'năr *) vr6'a 6)b 2" de ani 6ă 5ri/ea6*ă

( (:er'ă de *ai'a'e9 n 'er/en de 4 )ni de a 'er/inarea 6')dii(r 6a) de a 5ierderea (*))i de

/)n*ă O:er'a 'reb)ie 6ă *(n6'ea din'r-)n *(n'ra*' de /)n*ă9 )*eni*ie 6a) 6'agi) (ri din'r-)n*)r6 de :(r/are *(n'in)ă .i 6ă :ie ada5'a'ă a nev(ie .i a 6i')a,ia :ie*ăr)ia

<(nd) S(*ia E)r(5ean9 *are :)rni;ea;ă 5e6'e 10 /iiarde e)r( an)a n 5eri(ada 2014-20209

re5re;in'ă *ea /ai i/5(r'an'ă 6)r6ă de :inan,are din 5ar'ea UE 5en'r) a i/5e/en'a Garan,ia

5en'r) 'inere'

Page 8: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 8/49

 

*(nveni' 6ă *ree;e )n in6'r)/en' :inan*iar 65e*i:i* JIni,ia'iva L(*)ri de /)n*ă 5en'r) 'ineri

BILMT 5en'r) 6'a'ee /e/bre *) regi)nie n *are ra'a .(/a))i n rnd) 'ineri(r

de5ă.e.'e 2" <inan,area ILMT in*)de 6)/a de /iiarde EUR din'r-( n()ă inie b)ge'ară

65e*i:i*ă a UE dedi*a'ă (*)5ării :(r,ei de /)n*ă n rnd) 'ineri(r Bdevan6a'ă 5en'r) anii 2014-201" ( *(n'rib),ie *e 5),in egaă va veni din a(*ărie din <SE ae 6'a'e(r /e/bre Pen'r)

R(/nia9 a(*area ILMT 6'abii'ă e6'e de 10"97 /ii(ane EUR

112 C&+e7+ &".i&"l - ,8")l (& r:&#)l +i&erilr #i& R8:&i"

Si')a,ia 'ineri(r 5e 5ia,a /)n*ii din R(/nia 6-a de'eri(ra' 6e/ni:i*a'iv n )'i/ii ani9 n 2012

 nregi6'rnd)-6e ( ra'ă de (*)5are i ( ra'ă de a*'ivi'a'e 5rin're *ee /ai 6*ă;)'e din UE B297 i 097 8n 2019 ra'a de (*)5are a :(rKei de /)n*ă n rnd) 'ineri(r din R(/nia B1"-24 ani

a :(6' *) 397 /ai /i*ă de*' /edia UE B29"9 :aKă de 294 n UE-2$9 n 'i/5 *e 5en'r)

:e/eie 'inere di:erenKa a :(6' *>iar /ai /are B179= n R(/nia9 :a,ă de 09" n UE-2$

Un :a*'(r ngri(ră'(r e6'e re5re;en'a' de *re.'erea a nive) n'regii ,ări a n)/ăr))i de 'ineri

B1"24 ani *are n) 6)n' (*)5a,i9 ni*i n ed)*a,ie 6a) :(r/are BNEET69 :a5' *are indi*ă

di:i*)'ă,i n a6ig)rarea )nei 'ran;i,ii ade*va'e de a 6i6'e/) de ed)*a,ie a 5ia,a /)n*ii A*e.'i'ineri re5re;in'ă )na din're *a'eg(riie *ăr(ra ar 'reb)i 6ă i 6e a*(rde ( a'en,ie de(6ebi'ă n

5eri(ada )r/ă'(are

 8n R(/nia9 5('rivi' da'e(r :)rni;a'e de In6'i')') Na,i(na de S'a'i6'i*ă9 n 201 6-a e6'i/a' *ă

n)/ăr) 'ineri(r neiden'i:i*a,i NEET6 a :(6' de 441000 de 5er6(ane9 dar e6'e i/5(6ibi de

reai;a' ( de6*riere a gr)5)ri(r ,in'ă9 nee+i6'nd n 5re;en' ni*i( ba;ă de da'e a nive na,i(na

*) 5rivire a a*ea6'ă *a'eg(rie de 'ineriA*e6'e 5r(be/e 6)n' *a);a'e a'' de *(n'e+') e*(n(/i* genera9 da' de (5(r')ni'ă,ie

i/i'a'e de angaare9 dar .i de egă')ra 6abă a 6i6'e/))i de ed)*a,ie *) *ererea reaă de

*(/5e'en,e9 i56a de e+5erien,ă n /)n*ă9 :a5' *are d)*e a ra'e red)6e de in6er,ie a

ab6(ven,i(r 5e 5ia,a /)n*ii

Page 9: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 9/49

 

/)n*ă 6a) a *en'ree de garan,ii 5en'r) 'inere'9 ( (:er'ă de b)nă *ai'a'e de angaare9 de

*(n'in)are a ed)*a,iei9 de in'rare n )*eni*ie 6a) de e:e*')are a )n)i 6'agi)4

113 Abr#"re" PO CU 2014-2020 !) %rivire l" $i+)".i" +i&erilr NEET$

R(/nia nregi6'rea;ă di65ari'ă,i regi(nae 6e/ni:i*a'ive n 5rivin,a .(/a))i n rnd) 'ineri(r

NEET6 Pen'r) 'rei regi)ni BCen'r)9 S)d-E6' .i S)d-M)n'enia9 ra'a .(/a))i n rnd) 'ineri(r

de5ă.e.'e 2"9 *eea *e e :a*e eigibie 5en'r) JIniKia'iva L(*)ri de /)n*ă 5en'r) 'ineri

A7" %riri+"r' #i&PO CU

;&# Rei)&i eliibile Gr)% .i&+' vi*"+

A+a 5ri(ri'ară 1 -Ini,ia'iva JL(*)ride /)n*ă 5en'r)

'ineri

ILMT<SE

Regi)ni /ai 5),inde;v('a'e

 Cen'r)9 S)d-E6'.i S)d-

M)n'enia

Tineri NEET6 (/eri *) vr6'a n're 1=- 24 ani9 nregi6'ra,i a Servi*i) P)bi*de O*)5are i *) re;iden,a nregi)nie eigibie BCen'r)9 S)d-E6' .i

S)d-M)n'enia

Pen'r) a /b)nă'ă,i 6i')a,ia 'ineri(r NEET6 .i a :a*ii'a 'ran;i,ia *ă're 5ia,a /)n*ii9 a nive

na,i(na 6e va a*,i(na 5e 'rei 5aiere ed)*a,ie9 :(r/are9 (*)5are Pri& %re*e&+" !erere $)&+

vi*"+e #"r %"lierele #e r8"re ,i !)%"re/ i"r 8'$)rile #e e#)!".ie #e#i!"+e +i&erilr NEET$

,8eri <e7 %rr"8e e#)!".i&"le #e +i% " #)" ,"&$'= $)&+ eliibile (& !"#r)l AP #i& !"#r)l

POCU <E#)!".ie ,i !8%e+e&.e=/ %riri+"+e" #e i&ve$+i.ii 6ii 

Page 10: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 10/49

 

2  SECȚIUNEA II >&!"#r"re" (& Prr"8)l O%er".i&"l C"%i+"l U8"& 2014-2020

C&#i.ii $%e!ii!e %rivi&# !erere" #e %r%)&eri #e %rie!+e

21 C"#r)l le"l ,i $+r"+eii relev"&+e 

Cererea de 5r(5)neri de 5r(ie*'e e6'e an6a'ă n ba;a 5revederi(r Reg)a/en'))i BUE nr

10H201 de 6'abiire a )n(r di65(;i,ii *(/)ne .i Reg)a/en'))i BUE nr104H201 5rivind

<SE9 5re*)/ .i n a*(rd *) d(*)/en'ee 5r(gra/a'i*e a5i*abie .i 6'ra'egiie a6)/a'e a nive

na,i(na

 

A!r#)l #e %"r+e&eri"+ 2014-2020

>''5HH:(nd)ri-)er(Hre6H:ie5i*Ver)6er6H*d2"a"7$:d-=2H2014-2020Ha*(rd-

5ar'eneria'HA*(rddePar'eneria'2014-2020RO2014RO1=M3PA00112r(5d:

 

Re!8"&#'rile S%e!ii!e #e ?"r' %rivi&# !8b"+ere" @8")l)i (& r:&#)l +i&erilr

>''5HHe*e)r(5ae)He)r(5e2020H5d:H*6r2014H*6r2014*()n*ir(/aniar(5d:

>''5HHe*e)r(5ae)He)r(5e2020H5d:H*6r201"H*6r201"r(/aniar(5d:

 

S+r"+ei" N".i&"l' %e&+r) O!)%"re" ;r.ei #e M)&!' 2014-2020

>''5HH//)n*iir(HHi/age6H!(*)/en'eHM)n*aH2014-!OESH2014-01-

1Ane+a1S'ra'egiadeO*)5are5d:

 

I&i.i"+iv" L!)ri #e M)&!' %e&+r) Ti&eri

>''5HHe)r-e+e)r(5ae)Hega-*(n'en'HENHALLHQ)riCELE&"201!C0144

 

Pl"&)l #e I8%le8e&+"re " G"r"&.iei %e&+r) Ti&ere+ 2014 2015

Page 11: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 11/49

 

 

S+r"+ei" N".i&"l' %e&+r) C8%e+i+ivi+"+e/ !) "!+)"li*'rile )l+eri"re/

  S+r"+ei" N".i&"l' %e&+r) Cer!e+"re De*vl+"re ,i I&v"re/ !) "!+)"li*'rile )l+eri"re

Page 12: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 12/49

 

22 A7" %riri+"r'/ bie!+iv +e8"+i!/ %riri+"+e" #e i&ve$+i.ii/ bie!+ivele $%e!ii!e/re*)l+"+ele ",+e%+"+e

Pen'r) a (b,ine :inan,are n *adr) 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9 5r(5)nerie

'reb)ie 6ă 6e n*adre;e n

 A7" %riri+"r' 1  Ini,ia'iva L(*)ri de /)n*ă 5en'r) 'ineri

 

Obie!+iv)l +e8"+i! 6  Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate șisprijinirea mobilității lucrătorilor  BReg)a/en') BUE nr 104H2019 ar' 9 ain 19 a

 

Priri+"+e" #e i&ve$+i.ii 6ii integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor, în

special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de

 formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din

comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri. 

BReg)a/en') BUE nr 104H2019 ar' 9 ain 19 a

 

Obie!+ive $%e!ii!e

 8n *adr) 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e 6)n' vi;a'e d()ă (bie*'ive 65e*i:i*e

 

Obie!+iv $%e!ii! 11 Cre.'erea (*)5ării 'ineri(r NEET6 (/eri *) vr6'a n're 1=

- 24 ani9 nregi6'ra,i a Servi*i) P)bi* de O*)5are i *) re;iden,a n regi)nie

eigibie BCen'r)9 S)d-E6' i S)d M)n'enia

  Obie!+iv $%e!ii! 12 8/b)nă'ăKirea nive))i de *(/5e'enKe9 in*)6iv 5rin

eva)area .i *er'i:i*area *(/5e'en,e(r d(bndi'e n 6i6'e/ n(n-:(r/a .i

in:(r/a a 'ineri(r NEET6 .(/eri *) vr6'a n're 1= - 24 ani9 nregi6'ra,i a

Servi*i) P)bi* de O*)5are9 *) re;iden,a n regi)nie eigibie BCen'r)9 S)d-E6' i

S)d M)n'enia

Re*)l+"+e ",+e%+"+e

Page 13: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 13/49

 

 

Număr crescut de tineri N!s cu v"rsta între #$ % &' ani, înregistrați la (PO, cu rezidența

 în regiunile eligibile, care și%au îmbunătățit competențele) care și%au validat

competențele dob"ndite în sistem non%formal și informal urmare a sprijinului primit

!e(are*e re;)'a') :ina re5re;in'ă (*)5area 'ineri(r NEETS9 re*)l+"+)l !) %rivire l" !)%"re+reb)ie "v)+ (& ve#ere (& 8# OLIGATORIU (& %r%)&erile #e %rie!+e   #in'a de (*)5are

/ini/ă 5en'r) gr)5) ,in'ă 'reb)ie 6ă :ie de /ini/ 2" Bindi*a'(r de re;)'a' i/edia' din *ei

*are bene:i*ia;ă de 65riin Bindi*a'(rii de reai;are i/edia'ă

23 I&#i!"+ri #e %rr"8

<ie*are 5r(ie*' 5r(5)6 va in*)de "+:+ indi*a'(ri de reai;are9 *' .i indi*a'(ri de re;)'a' i/edia'

I&#i!"+ri #e re*)l+"+ i8e#i"+ I&#i!"+ri #e re"li*"re

C# De&)8ire i&#i!"+r C# De&)8ire i&#i!"+rCR01 Par'i*i5an,ii .(/eri *are 5ar'i*i5ă a in'erven,ia

65riini'ă de ILMT 5nă a :inai;area 6a9 din *are

 

R(/i  din ;(na r)raă

4S1 Tineri NEET6 .(/eri*) vr6'a *)5rin6ă

 n're 1= -24 ani *arebene:i*ia;ă de 65riin9din *are

  R(/i

 

din;(nar)raă

CR02  Par'i*i5an,ii .(/eri *are 5ri/e6* ( (:er'ă de/)n*ă9 de 5ar'i*i5are a )n 5r(gra/ de ed)*a,ie*(n'in)ă9 )*eni*ie 6a) de 6'agi) a n*e'area*ai'ă,ii de 5ar'i*i5an'9 din *are

 

R(/i 

din ;(na r)raă

CR0  Par'i*i5an,ii .(/eri *are )r/ea;ă )n 5r(gra/ deed)*a,ieH:(r/are9 *are 6)n' n *)r6 de a (b,ine (*ai:i*are 6a) *are a) )n (* de /)n*ă9 in*)6iv *ainde5enden,i9 a n*e'area *ai'ă,ii de 5ar'i*i5an'9

Page 14: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 14/49

 

 

din ;(na r)raă

CR0"  Par'i*i5an,ii .(/eri de )ngă d)ra'ă *are 5ri/e6* ((:er'ă de /)n*ă9 de 5ar'i*i5are a )n 5r(gra/ deed)*a,ie *(n'in)ă9 )*eni*ie 6a) de 6'agi) a

 n*e'area *ai'ă,ii de 5ar'i*i5an'9 din *are

 

R(/i

 

din ;(na r)raă

CR0=  Par'i*i5an,ii .(/eri de )ngă d)ra'ă *are )r/ea;ă)n 5r(gra/ de ed)*a,ieH:(r/are9 *are (b,in (*ai:i*are9 6a) *are a) )n (* de /)n*ă9 in*)6iv*ee *are de6:ă.(ară ( a*'ivi'a'e inde5enden'ă9 a

 n*e'area *ai'ă,ii de 5ar'i*i5an'9 din *are

 

R(/i

 

din ;(na r)raă 

La nive) :ie*ăr)i 5r(ie*' v(r 'reb)i 6'abii'e ,in'e "+:+ %e&+r) i&#i!"+r)l #e reai;are B4S19

*' .i 5en'r) indi*a'(rii de re;)'a' i/edia' BCR019 CR029 CR0 8n 6i')a,ia n *are 5r(ie*'ee v(r

vi;a *a gr)5 ,in'ă 'ineri NEET6 .(/eri #e l)&' #)r"+'/ *) vr6'e *)5rin6e n're 1= -24 ani9

6(i*i'an') va avea n vedere ra5(r'area 5en'r) '(,i indi*a'(rii de re;)'a' i/edia' din 'abe)

de /ai 6)6 BCR01 - CR0=9 5re*)/ .i 5en'r) indi*a'(r) de reai;are B4S19 

!e(are*e re;)'a') :ina i re5re;in'ă (*)5area 'ineri(r NEETS9 re;)'a') *) 5rivire a (*)5are

'reb)ie av)' in vedere in /(d OLIGATORIU Tin'a de (*)5are /ini/a 5en'r) gr)5) 'in'a *are

bene:i*ia;a de 65riin Bindi*a'(rii de reai;are i/edia'a indi*a'(r) CR02 .iH6a) CR0" 'reb)ie

6a :ie de /ini/ 25 <i&#i!"+r #e re*)l+"+= 

C(n:(r/ Reg)a/en'))i BUE nr 104H2019 JPar'i*i5an,i 6)n' 5er6(anee *are bene:i*ia;ă n

/(d dire*' de ( in'erven,ie din <SEHILMT9 *are 5(' :i iden'i:i*a'e .i *ăr(ra i 6e 5(' 6(i*i'a

*ara*'eri6'i*ie9 .i 5en'r) *are 6)n' angaa'e *>e')iei 65e*i:i*e A'e 5er6(ane n) v(r :i

*a6i:i*a'e *a 5ar'i*i5an,i

Page 15: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 15/49

 

S(i*i'an') va 5)'ea 6ee*'a din'r-( i6'ă 5rede:ini'ă n a5i*a,ia in:(r/a'i*ă indi*a'(rii a:eren,i

*ererii de 5r(5)neri de 5r(ie*'e .i va *(/5e'a ,in'e 5en'r) a*ei indi*a'(ri 5en'r) *are 6e

6(i*i'ă a*e6' )*r)9 a.a *)/ i 6e va 6e/naa .i n 6i6'e/) in:(r/a'i*

24 Rei)&i #e #e*vl+"re vi*"+e/ r)% .i&+' eliibil

A*,i)nie 5ani:i*a'e n *adr) AP 1 IniKia'iva JL(*)ri de /)n*ă 5en'r) 'ineri vi;ea;ă 'inerii

NEET6 *) re;iden,a n *ee 'rei regi)ni eigibie n *are ra'a .(/a))i n rnd) 'ineri(r

de5ă.e.'e 2"9 i an)/e regi)nea Cen'r) B19$9 regi)nea S)d-E6' B19 i regi)nea S)d

M)n'enia B0929 nde5inind a6':e *ri'eriie de eigibii'a'e 6'abii'e de ILMT

T(a'e *ee regi)ni eigibie 5e AP 1 6e n6*ri) n *a'eg(ria rei)&i 8"i %).i& #e*vl+"+e

Gr)% .i&+' eliibil

 8n *adr) 5re;en'ei 6*>e/e de a)'(r de /ini/i6H a)'(r de 6'a'9 gr)5) ,in'ă e6'e :(r/a' din

 

'ineri NEET6 .(/eri *) vr6'a n're 1= - 24 ani9 nregi6'ra,i a Servi*i) P)bi* de O*)5are

BANO<MHA@O<M *) re;iden,a n regi)nie eigibie +entru, (ud%st -i (ud untenia/, cu

accent pe tinerii N!s din mediul rural și cei aparțin"nd minorității roma

See*'area de *ă're 6(i*i'an' a )neia din're *ee regi)ni de de;v('are 6e va :a*e e7!l)$iv #i&

%er$%e!+iv" re*i#e&.ei r)%)l)i .i&+' "v)+ (& ve#ere/  indi:eren' de (*) de i/5e/en'areH

der)are a a*'ivi'ă,i(r 5r(5)6e 5rin 5r(ie*'

Gr)5) ,in'ă 6ee*'a' n *adr) )nei *ereri de :inan,are 'reb)ie 6ă in*)dă DOAR  +i&eri NEETS

,8eri #e l" &ivel)l )&ei" #i&+re !ele 3 rei)&i #e #e*vl+"re Regi)nea de de;v('are vi;a'ă va

:i 6ee*'a'ă din 6i6'e/) ee*'r(ni*9 din i6'a 5rede:ini'ă 8n *(/5e'area *ererii de :inan,are

6i6'e/) ee*'r(ni* n) vă va 5er/i'e de*' 6ee*'area )nei 6ing)re regi)ni 8n *a;) n *are d(ri,i

Page 16: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 16/49

 

25 ;r8" #e i&"&."re

Mă6)rie din *adr) 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e *(n6'a) n a*(rdarea de gran')ri

nera/b)r6abie 8n :)n*,ie de (5,i)nea d)/neav(a6'ră *a 6(i*i'an' de :inan,are9 gran')rie *e v(r :i :inan,a'e

in'ră :ie 6)b in*iden,a 6*>e/ei de a)'(r de /ini/i69 :ie 6)b in*iden,a 6*>e/ei de a)'(r de 6'a'9

 n *(ndi,iie de'aia'e n S*>e/a de a)'(r de /ini/i6 6a) n S*>e/a de a)'(r de 6'a' a6(*ia'e

5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e

 8n :)n*,ie de 'i5) 6*>e/ei de a)'(r Bde /ini/i6 6a) a)'(r de 6'a' di:eră

 

?a(area /a+i/ă a a6i6'en,ei :inan*iare a*(rda'e

 

?a(area *(n'rib),iei 5r(5rii a bene:i*iar))i

 

Ca'eg(riie de *>e')iei eigibie *e 5(' :i a*(5eri'e din :inan,area nera/b)r6abiă

a*(rda'ă

Prin )r/are9 vă r)gă/ 6ă 5ar*)rge,i *) a'en,ie *a5i'(ee reevan'e din 5re;en') g>id a

6(i*i'an'))i 5en'r) a eab(ra *(re*' *ererea de :inan,are

251 S!Fe8" #e ")+r #e 8i&i8i$

S*>e/a de a)'(r de /ini/i6 e6'e :inan,a'ă n a*(rd *) 5revederie Reg)a/en'))i BUE nr

140$H201 din 13 de*e/brie 201 5en'r) a5i*area ar' 10$ 6i 103 din Tra'a') 5rivind

<)n*,i(narea Uni)nii E)r(5ene a)'(are(r de /ini/i69 5)bi*a' n @)rna) O:i*ia a Uni)nii

E)r(5ene nr L"2H1 din 24 de*e/brie 201?ă r)gă/ 6ă *(n6)'a,i S*>e/a de a)'(r de /ini/i6 a6(*ia'ă 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de

5r(ie*'e

 8n eab(rarea *ererii de :inan,are9 vă r)gă/ 6ă ave,i n vedere *(ndi,iie a5i*abie 6*>e/ei de

d d d : ă d b

Page 17: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 17/49

 

522 S!Fe8" #e ")+r #e $+"+ %e&+r) re!r)+"re" l)!r'+rilr #e"vri*".i ,i %e&+r) r8"re"

"!e$+r"

S*>e/a de a)'(r de 6'a' 5en'r) re*r)'area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i .i 5en'r) :(r/area a*e6'(ra

e6'e :inan,a'ă n a*(rd *) 5revederie Reg)a/en'))i BUE nr ="1H2014 a C(/i6iei din 1$ i)nie2014 de de*arare a an)/i'(r *a'eg(rii de a)'(are *(/5a'ibie *) 5ia,a in'ernă n a5i*area

ar'i*(e(r 10$ .i 103 din 'ra'a'

Tinerii NEET .(/eri *) vr6'a *)5rin6ă n're 1= - 24 de ani *(n6'i')ie )*ră'(ri de:av(ri;a,i n

6en6) Reg)a/en'))i /en,i(na'9 n a*(rd *) ar' 2 5*' 4 i' b din Reg)a/en'

?ă r)gă/ 6ă *(n6)'a,i S*>e/a de a)'(r de 6'a' a6(*ia'ă 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de

5r(ie*'e

 8n eab(rarea *ererii de :inan,are9 vă r)gă/ 6ă ave,i n vedere *(ndi,iie a5i*abie 6*>e/ei de

a)'(r de 6'a' din 5)n*' de vedere a :inan,ării /a+i/e a*(rda'e9 a *(n'rib),iei 5r(5rii a

bene:i*iar))i9 a 'i5)ri(r de *>e')iei eigibie a*(5eri'e A*e6'e ee/en'e 6)n' de'aia'e n

*adr) 5re;en'))i g>id9 n *a5i'(ee reevan'e

2 A!+ivi+'.i eliibile

 8n *(n:(r/i'a'e *) 5revederie POCU 2014-20209 a*'ivi'ă,ie vi;ea;ă de;v('area .i :)rni;area

)n(r %"!Fe+e i&+er"+e %er$&"li*"+e 5en'r) 'inerii NEET69 iar 65riin) va ,ine *(n' de 5r(:i)

:ie*ăr)i 'năr NEET6 Bnive de ed)*aKie iH 6a) e+5erienKă 5r(:e6i(naă A*e6'e 5a*>e'e

in'egra'e 'reb)ie 6ă in*)dă n /(d (biga'(ri) /ă6)rie /ini/e :)rni;a'e gra')i' de

A@O<MHAMO<M9 n *(/5e'area *ăr(ra 6(i*i'an,ii de :inan,are 5(' :)rni;a /ă6)ri n :)n*,ie de5r(:i) individ)a a :ie*ăr)i 'năr NEET 6ee*'a' n gr)5) ,in'ă9 *(n:(r/ 5revederi(r a5i*abie

S*>e/ei de a)'(r de /ini/i6H6*>e/ei de a)'(r de 6'a'9 de'aia'e n a*e6' *a5i'(

Page 18: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 18/49

 

M'$)ri )r&i*"+e r"+)i+ ,i bli"+ri) #e AO;MH AMO;M <(&"i&+e #e #e8"r"re" %rie!+)l)i

$") l" !erere" $li!i+"&+)l)i (& $!%)l #er)l'rii %rie!+)l)i= 

1  :)rni;area )n)i *ard 5r(:e6i(na B*are *)5rinde ba*Vgr()nd-) ed)*a,i(na .i 5r(:e6i(na

a 'năr))i reai;a' even')a n /(de 6e:-6ervi*e .i *are 5er/i'e /(ni'(ri;area5ar*)r6))i a*e6')ia indi:eren' de a+a 5ri(ri'ară din *are va :i (:eri' 65riin)

2  reai;area 5r(:i))i individ)a B*are e6'e in*)6 n *ard) 5r(:e6i(na

  /ă6)ri de in:(r/are

Mă6)rie de a 5)n*'ee 19 2 .i 6)n' /ă6)ri /ini/e (biga'(rii 5en'r) *a 'năr) NEET 6ă 5(a'ă

5ar'i*i5a a (ri*e a'e /ă6)ri n *adr) 6*>e/ei de a)'(r de 6'a' H de /ini/i6 A*e6'ea v(r :i

reai;a'e r"+)i+  de A@O<MHAMO<M9 iar angaa'(rii in'ere6a,i 6e v(r adre6a dire*' *ă'reA@O<MHAMO<M 5en'r) a 6ee*'a 'inerii NEET *are a) bene:i*ia'H *are v(r bene:i*ia de a*e6'e

/ă6)ri

Mă6)rie din 5a*>e') /ini/ de /ă6)ri B5a*>e' de ba;ă v(r :i :)rni;a'e gra')i' de ANO<M n

a*(rd *) de:ini,iie a*e6'(r /ă6)ri9 d)5ă *)/ )r/ea;ă

Nr

!r+ 

M'$)r"  Dei&i.ie  Or"&i*".ie

re$%&$"bil' 

1 Card)

5r(:e6i(na

In6'r)/en' *are 5er/i'e veri:i*area ee*'r(ni*ă a

in:(r/a,ii(r 5rivind ed)*a,ia9 e+5erien,a .i *ai:i*ărie

)nei 5er6(ane a:a'e n *ă)'area )n)i (* de /)n*ă9

a.a *)/ a) :(6' vaida'e de SPO

Card) Pr(:e6i(na E)r(5ean e6'e de6'ina' (/eri(r i')')r(r 5er6(ane(r a:a'e n *ă)'area )n)i (* de

/)n*ă9 nregi6'ra'e n evidenKee ANO<M

Card)rie 6e e/i' gra')i'9 a 6ediie ANO<M B)de,ene9

i ă i

ANO<MH

A@O<M

Page 19: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 19/49

 

*(n'a*'

E+5erien,a 5r(:e6i(naă

Ed)*a,ia .i *ai:i*ărie

C(/5e'en,e de,in)'e

2 Pr(:i

individ)a

Se' de in:(r/a,ii 5rivind ed)*a,ia .i *ai:i*ărie

de,in)'e de ( 5er6(ană9 e+5erien,a 6a 5r(:e6i(naă9

*(/5e'en,ee de,in)'e9 *are 6e regă6e6* n :(r/a'

ee*'r(ni* n *ard) 5r(:e6i(na e/i6 de

A@O<MHAMO<M Pr(:i) individ)a e6'e reai;a' deANO<M

ANO<M

In:(r/are In:(r/area i *(n6iierea 5r(:e6i(naă *(n6'i')ie )n

an6a/b) de 6ervi*ii a*(rda'e n /(d gra')i'

5er6(ane(r n *ă)'area )n)i (* de /)n*ă9 *are a) *a

6*(5

a :)rni;area de in:(r/aKii 5rivind 5iaKa /)n*ii iev()Kia (*)5aKii(r

b eva)area i a)'(eva)area 5er6(nai'ăKii n vederea

(rien'ării 5r(:e6i(nae

* de;v('area abii'ăKii i n*rederii n 6ine a

5er6(ane(r n *ă)'area )n)i (* de /)n*ă9 n vederea

)ării de *ă're a*e6'ea a de*i;iei 5rivind 5r(5ria*ariera

d in6'r)irea n /e'(de i 'e>ni*i de *ă)'are a )n)i (*

de /)n*ă

Pen'r)

in:(r/are

A@O<MHAMO

<M

Page 20: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 20/49

 

in'ere6a'e ba;a de da'e *) 'ineri NEET6 *are a) bene:i*ia'H 6a) *are v(r bene:i*ia de a*e6'e

/ă6)ri9 n ba;a )n)i 5r('(*( n*>eia' n're 5ăr,i

 8n :a;a de 5re*(n'ra*'are a )nei *ereri de :inan,are 6ee*'a'e9 6(i*i'an') va 5re;en'a i6'a

n(/inaă *) 'inerii NEET6 *are *(n6'i')ie gr)5) ,in'ă a a*e6'eia 5)6ă a di65(;i,ie deA@O<MHAMO<M

A!+ivi+"+e" 1 C&$iliere %re$i&"l'

Nr*r'

Mă6)ra !e:ini,ie Organi;a,iere65(n6abiă

4 C(n6iiere

5r(:e6i(naă

C(n6iierea 5r(:e6i(naă vi;ea;ă *(n.'ien'i;area

a5'i')dini(r9 in'ere6e(r9 /('iva,ii(r 5re*)/ .i

iden'i:i*area 5)n*'e(r :(r'e ae 5er6(anei9 6'abiirea

de (bie*'ive 5r(:e6i(nae 5rivind *ariera9 5re*)/ .i de

a'e 5(6ibie a'erna'ive ae a*e6'(ra9 5re*)/ .i

iden'i:i*area .i 5ani:i*area e'a5e(r de 5ar*)r6 in

vederea a'ingerii a*e6'(r (bie*'ive

 8n *(n'e+') 6*>e/ei de a)'(r de 6'a'H de /ini/i69*(n6iierea va :i reai;a'a n ra5(r' *) nev(ie 'năr))i6i n :)n*,ie de (5(r')ni'ă,ie e+i6'en'e n *adr)

 n're5rinderii *are der)ea;ă /ă6)rie de 65riin 5en'r)a*e 'năr

Pen'r)*(n6iiereA@O<MHAMO<M 6a)

:)rni;(ri de6ervi*ii de(*)5area*redi'a,i

22 M'$)ri eliibile (& !"#r)l %"!Fe+)l)i i&+er"+

Page 21: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 21/49

 

 >& !8%le+"re" 8'$)rilr 8i&i8e )r&i*"+e r"+)i+ #e AO;MHAMO;M !&r8 %)&!+elr 1/ 2

,i 3 #i& "!e$+ !"%i+l/ (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e 8i&i8i$ $)&+ eliibile %e&+r) i&"&."re

)r8'+"rele 8'$)ri

A C&$iliere/ reai;a'ă de :)rni;(ri de 6ervi*ii de (*)5are a*redi'a,i 6a) de A@O<MHAMO<M Bin5ar'eneria' 6iH6a) 5rin 6)b*(n'ra*'are n *adr) 5r(ie*'))i

C&$iliere" %re$i&"l' e$+e 8'$)r' bli"+rie " i i8%le8e&+"+' (& !"#r)l %rie!+)l)i

Al+e 8'$)ri n :)n*,ie de .an6ee de angaare ae :ie*ăr)i 'năr

  ;r8"re %re$i&"l' ada5'a'ă nev(i(r 65e*i:i*e ae gr)5))i ,in'ă9 5re*)/ .i n a*(rd

*) nev(ie de *(/5e'en,e a nive) n're5rinderii 

Ev"l)"re ,i !er+ii!"re %e&+r) re!)&",+ere" !8%e+e&.elr  d(bndi'e n *(n'e+'

in:(r/a .i n(n-:(r/a

 

U!e&i!ie l" l!)l #e 8)&!' Bin*)6iv 5rin a*(rdarea de 65riin :inan*iar angaa'(ri(r

 

S+"ii %e&+r) "b$lve&.ii #e (&v'.'8:&+ $)%erir  Bin*)6iv 5rin a*(rdarea de 65riin

:inan*iar angaa'(ri(r

 

A&""re %e l!)ri #e 8)&!' &) !re"+e  5rin a*(rdarea de 6'i/)en'e :inan*iare

angaa'(ri(r

 >&+re%ri&#erile !"re $li!i+' i&"&."re vr +reb)i $' "$i)re bli"+ri) %e&+r) +i&erii NEET$!&$iliere ,i )&" #i& 8'$)rile 

  U*eni*ie a (*) de /)n*ă

 

S'agii 5en'r) ab6(ven,ii de nvă,ă/n' 6)5eri(r  Angaare 5e (*)ri de /)n*ă n() *rea'e

A!e$+e 8'$)ri bli"+rii %+ i !8%le+"+e !) "l+e 8'$)ri "#re$"+e +i&erilr NEET$/ %re!)8r8"re %re$i&"l" ,iH$") ev"l)"re" ,i !er+ii!"re" !8%e+e&.elr #b:&#i+e #e +i&eri (&

Page 22: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 22/49

 

221 M'$)ri eliibile (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e $+"+ %e&+r) re!r)+"re" l)!r'+rilr

#e"vri*".i ,i %e&+r) r8"re" "!e$+r"

A&""+rii ") bli".i" #e " re!r)+" +i&erii (& !"#r)l r)%)l)i .i&+' #i& b"*" #e #"+e " ANO;M/

#i& r:&#)l !elr !"re ") %"r!)r$H vr %"r!)re l" !erere" $li!i+"&+)l)i 8'$)rile 8i&i8e!&r8 ele8e&+elr #e+"li"+e "&+erir

 >& !8%le+"re" 8'$)rilr 8i&i8e )r&i*"+e r"+)i+ #e AO;MHAMO;M !&r8 %)&!+elr 1/ 2

,i 3 #i& "!e$+ !"%i+l/ (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e $+"+ %e&+r) re!r)+"re" l)!r'+rilr

#e"vri*".i ,i %e&+r) r8"re" "!e$+r" $)&+ eliibile %e&+r) i&"&."re )r8'+"rele #)'

8'$)ri

 

A&""re %e l!)ri #e 8)&!' &) !re"+e  5rin a*(rdarea de 6'i/)en'e :inan*iareangaa'(ri(r

A*ea6'a e6'e ( "!+ivi+"+e bli"+rie n *adr) 6*>e/ei de a)'(r de 6'a'W

  ;r8"re %re$i&"l' ada5'a'ă nev(i(r 65e*i:i*e ae gr)5))i ,in'ă9 5re*)/ .i n a*(rd

*) nev(ie de *(/5e'en,e a nive) n're5rinderii

A*ea6'a e6'e ( a*'ivi'a'e (5,i(naă n *adr) 6*>e/ei de a)'(r de 6'a'9 *are 5(a'e :i reai;a'ă n*(/5e'area /ă6)rii de angaare

M'$)r" #e !&$iliere/ re"li*"+' #e )r&i*ri #e $ervi!ii #e !)%"re "!re#i+".i $") #e

AO;MHAMO;M <i& %"r+e&eri"+ $iH$") %ri& $)b!&+r"!+"re (& !"#r)l %rie!+)l)i= e$+e

bli"+rie " i i8%le8e&+"+' (& !"#r)l %rie!+)l)i #v$/ #"r &) e$+e eliibil' %e&+r) i&"&."re

 (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e $+"+ <+reb)ie "!%eri+e $e%"r"+ !" ,i !$+ &e-eliibil/

$)%li8e&+"r ".' #e !&+rib).i" #v$ (& !"li+"+e #e $li!i+"&+= 

2.". Te#e $ecundare %S&

8 d AP 1 i d b d i 8 i

Page 23: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 23/49

 

Al!'rile #i& +"bel)l #e 8"i $ re%re*i&+' "l!'ri i&#i!"+ive l" &ivel)l AP 1 Pri& )r8"re/ (&

!"#r)l %rie!+)l)i #)8&e"v"$+r' v" +reb)i $' evi#e&.i".i $)8e !"l!)l"+e %e&+r) 8'$)rile

!"re vi*e"*' +e8e $e!)&#"re relev"&+e %e&+r) %rie!+)l #)8&e"v"$+r'

Nr!r+

;&# A7'%riri+"r'

C"+erie #erei)&e

Te8" $e!)&#"r' P&#ere #i&"l!"re" "7ei

%riri+"re H

"l!"re" %e +i% #e

rei)&e #e

#e*vl+"re

XEI AP 1 Mai 5),inde;v('a'ă 01 S5riinirea 'ran;i,iei *ă're( e*(n(/ie *) e/i6ii

6*ă;)'e de di(+id de *arb(n

.i e:i*ien'ă din 5)n*') de

vedere a )'ii;ării re6)r6e(r

0971

Mai 5),in

de;v('a'ă

02 In(vare 6(*iaă 094=

Mai 5),in

de;v('a'ă

0" 8/b)nă'ă,irea

a**e6ibii'ă,ii9 a )'ii;ării .i a

*ai'ă,ii 'e>n((gii(r

in:(r/a,iei .i *(/)ni*a,ii(r

094=

Mai 5),in

de;v('a'ă

0= Nedi6*ri/inare 0972

Pr(*en'ee din 'abe) de /ai 6)6 re5re;in'ă 5(nderi din '('a) a(*ări(r a:eren'e 'e/e(r

6e*)ndare a nive n *a;) AP1

Page 24: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 24/49

 

A$%e!+e %rivi&# i&v"re" $!i"l'

In(varea 6(*iaă 5re6)5)ne de;v('area de idei9 6ervi*ii .i /(dee 5rin *are 5(' :i /ai bine

ab(rda'e 5r(v(*ărie 6(*iae9 *) 5ar'i*i5area a*'(ri(r 5)bi*i .i 5riva,i9 in*)6iv a 6(*ie'ă,ii *ivie9

*) 6*(5) /b)nă'ă,irii 6ervi*ii(r 6(*iae"

POCU 5r(/(vea;ă in(varea 6(*iaă9 n 65e*ia *) 6*(5) de a 'e6'a9 even')a i/5e/en'a a

6*ară argă 6(),ii in(va'(are9 a nive (*a 6a) regi(na9 5en'r) a ab(rda 5r(v(*ărie 6(*iae

 8n *(n'e+') 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9 'e/ee de in(vare 6(*iaă ar 5)'ea

i/5i*a Be+e/5e

de;v('area de 5ar'eneria'e Be+ *) re5re;en'an,i reevan,i ai /edi))i de a:a*eriH a*ade/i*H de:(r/are e'* 5en'r) de;v('area de ab(rdări in(va'ive 5en'r) in'egrarea 5e 5ia,a :(r,ei de

/)n*ă a 'ineri(r NEET6 *) 5re*ădere a *e(r *) nive red)6 de ed)*a,ie9 5er6(ane de e'nie

r(/ă e'*H a'ragerea de inve6'i'(ri 5en'r) va(ri:i*area (5(r')ni'ă,i(r *rea'e n *(n'e+')

65riin))i di65(nibi 5en'r) 'inerii NEET6

de;v('area de n(i ab(rdări 5en'r) :)rni;area de *(/5e'en,e de ba;ă n'r-)n /(d *are 6ă

ră65)ndă nev(i(r individ)ae .i de a:a*eri

a*'ivi'ă,i .i ini,ia'ive *are vi;ea;ă 5r(/(varea egai'ă,ii de .an6eH de;v('area d)rabiă

*rearea de /(dee de a:a*eri 5en'r) a 65(ri 5ar'i*i5area 5e 5ia,a /)n*ii e'*

S(i*i'an,ii .i 5ar'enerii eigibii 'reb)ie 6ă eviden,ie;e n :(r/)ar) de a5i*a,ie da*ă

5r(5)nerea de 5r(ie*' *(n'rib)ie a in(varea 6(*iaă9 *(n:(r/ *e(r 5re;en'a'e /ai 6)6

Te8e ri*&+"le

 8n *adr) 5r(ie*'))i d)/neav(a6'ră va 'reb)i 6ă eviden,ia,i9 n 6e*,i)nea reevan'ă din *adr)

a5i*a,iei ee*'r(ni*e9 *(n'rib),ia 5r(ie*'))i a 'e/ee (ri;(n'ae 6'abii'e 5rin POCU 2014-

2020 Prin a*'ivi'ă,ie 5r(5)6e n *adr) 5r(ie*'))i va 'reb)i 6ă a6ig)ra,i *(n'rib),ia a *e 5),in

)na din 'e/ee (ri;(n'ae de /ai (6

Page 25: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 25/49

 

 

!e;v('area d)rabiă 6e re:eră a vi;area (bie*'iv))i de 65riinire a 'ran;i,iei *ă're (

e*(n(/ie ba;a'ă 5e e/i6ii 6*ă;)'e de *arb(n 6a) a /ă6)ri(r *are in*)d a65e*'e ega'e

de (*)ri de /)n*ă ver;i !e;v('area d)rabiă re5re;in'ă '('ai'a'ea :(r/e(r .i

/e'(de(r de de;v('are 6(*i(-e*(n(/i*ă *are 6e a+ea;ă n 5ri/) rnd 5e a6ig)rarea

)n)i e*>iibr) n're a65e*'ee 6(*iae9 e*(n(/i*e .i e*((gi*e .i ee/en'ee *a5i'a))i

na')ra Un e+e/5) de 5r(/(vare a de;v('ării d)rabie n *adr) POCU e6'e 6)6Kinerea

de /(d)e de *)r6)ri9 a5i*abie d(/eni))i n *are a*'ivea;ă 5ar'i*i5anKii

  Egai'a'ea de .an6e9 n(n-di6*ri/inarea Egai'a'ea n're :e/ei .i bărba,i Te/a vi;ea;ă

5r(/(varea egai'ă,ii de .an6e9 *(/ba'erea di6*ri/inării 5e *ri'erii de (rigine ra6iaă 6a)

e'ni*ă9 reigie 6a) *redin,ă9 >andi*a59 vr6'ă9 gen 6a) (rien'are 6e+)aă .i a di:i*)'ă,i(r

de a**e6 de (ri*e 'i5 .i a6ig)rarea a**e6))i ega a 6ervi*iie de in'ere6 genera

 

U'ii;area TIC .i *(n'rib),ia a de;v('area de *(/5e'en,e digi'ae

2.. C'e(tuie(i e(i)i*i(e +i p(a,oane ap(ica*i(e

C>e')ieie eigibie 6)n' 6'abii'e n *(n:(r/i'a'e *) 5revederie ('ărrii nr 77 din 2$ /ai201" 5rivind reg)ie de eigibii'a'e a *>e')iei(r e:e*')a'e n *adr) (5eraKi)ni(r :inanKa'e

5rin <(nd) e)r(5ean de de;v('are regi(naă9 <(nd) 6(*ia e)r(5ean i <(nd) de *(e;i)ne

2014 - 2020

!e'aii 5rivind 'i5)rie de *>e')iei eigibie .i 5a:(anee a5i*abie an)/i'(r 'i5)ri de *>e')iei

6)n' eviden,ia'e n G>id) S(i*i'an'))i C(ndi,ii Generae

Ti5)ri de *>e')iei eigibie di:eră n :)n*,ie de 6*>e/a de a)'(r a5i*abiă

261 CFel+)ieli eliibile (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e 8i&i8i$

P ă i ă > i d d i i i i bi i d

Page 26: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 26/49

 

 >& #e+"liere" re$)r$elr i&"&!i"re %e&+r) ie!"re "!+ivi+"+e (& %"r+e v" +reb)i $' evi#e&.i".i

+i%)rile #e !Fel+)ieli "!%eri+e (& $i+)".i" (& !"re %l"&)l re$%e!+iv %"+e "!%eri 8"i 8)l+e

+i%)ri #e !Fel+)ieli/ !&r8 !elr i&#i!"+e (& +"bel)l #e 8"i $

S5re e+e/5)9 n *a;) 5a:(n))i a5i*abi a*'ivi'ă,ii de :(r/are 5a:(n) a*(5eră9 5rin're a'ee9.i *>e')iei de 'ran65(r' .i *a;are 5en'r) 5ar'i*i5an'9 (ri :ie*are din're a*e6'e 'i5)ri de *>e')iei

'reb)ie eviden,ia'e n b)ge') dv69 *) re65e*'area 5a:(n))i '('a a(*a' 5e 5er6(ană

C)r6) de 6*>i/b )'ii;a' 5en'r) 6'abiirea va(ri(r e+5ri/a'e n E)r( e6'e *)r6) In:(re)r(

a:eren' )nii FFFFFF201"

ATENŢIE )ge') 5r(ie*'))i d)/neav(a6'ră va :i e+5ri/a' !OAR n ei

 8n *adr) 5a*>e'))i de /ă6)ri :)rni;a'e 'ineri(r9 )r/ă'(aree 5a:(ane v(r :i a5i*a'e 5en'r)

an)/i'e /ă6)ri

A!+ivi+"+e

C$+ %er be&ei!i"r/

!&r8 Pl"&)l)i #e

I8%le8e&+"re "

G"r"&.iei %e&+r) Ti&ere+

2014-2015

CFel+)ieli "!%eri+e #e !$+)lHbe&ei!i"r %e&+r)

ie!"re "!+ivi+"+e

)*eni*ie a (*)

de /)n*ă= 2"0 e)r(H5er6H)nă

Cei 2"0 de e)r(H5er6H)nă 6e a*(rdă 5e '(a'a

5eri(ada der)ării *(n'ra*'))i de )*eni*ie .i v(r :i

a(*a,i a6':e

  Pen'r) 6ervi*iie de :(r/are "0 e)r(

 

Pen'r) 6aari) )*eni*))i 1"0 e)r(

  Pen'r) 6aari) *((rd(na'(r))i "0 e)r(

6'agi) 5en'r)Cei 00 e)r(H5er6H)nă 6e a*(rdă 5e '(a'a 5eri(ada

der)ării *(n'ra*'))i de 6'agi) .i v(r :i a(*a,i a6':e

Page 27: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 27/49

 

A!+ivi+"+e

C$+ %er be&ei!i"r/

!&r8 Pl"&)l)i #e

I8%le8e&+"re "

G"r"&.iei %e&+r) Ti&ere+

2014-2015

CFel+)ieli "!%eri+e #e !$+)lHbe&ei!i"r %e&+r)

ie!"re "!+ivi+"+e

C(n6iiere

5r(:e6i(naă3 100 e)r(H5er6

anii 6e a*(rdă 5en'r) :ie*are 5er6(ană *(n6iia'ă

:(r/are

5r(:e6i(naă400 e)r(H5er6

 

*>e')ieie de 5er6(na a:eren'e 5er6(na))i

i/5i*a' n a*'ivi'a'ea de (rgani;are a 5r(gra/))i

de :(r/are 5r(:e6i(naă

 

*>e')ieie de 5er6(na a:eren'e 5er6(na))i de

65e*iai'a'e *are de6:ă(ară a*'ivi'ăKi de 5redare-

in6'r)ire

  *>e')ieie de 5er6(na a:eren'e /e/bri(r

*(/i6iei de e+a/inare9 aKii de*' 5er6(na)

5r(5ri)

 

*>e')ieie *) /a'erii 5ri/e ne*e6are 5re)*rării

 n *adr) in6'r)irii 5ra*'i*e

 

*>e')ieie 5en'r) /a'eriae de in6'r)ire i

/an)ae

 

*>e')ieie 5en'r) e*>i5a/en'e de 5r('e*Kie  d)5ă *a;9 *>e')ieie de *a;are9 'ran65(r' i /a6ă

5en'r) 5er6(na) de 65e*iai'a'e *are de6:ă(ară

a*'ivi'ăKi de 5redare-in6'r)ire iH6a) /e/bri ai

*(/i6iei de e+a/inare n *(n:(r/i'a'e *)

Page 28: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 28/49

 

A!+ivi+"+e

C$+ %er be&ei!i"r/

!&r8 Pl"&)l)i #e

I8%le8e&+"re "

G"r"&.iei %e&+r) Ti&ere+

2014-2015

CFel+)ieli "!%eri+e #e !$+)lHbe&ei!i"r %e&+r)

ie!"re "!+ivi+"+e

*a;) de5a6ării n *adr) (*ai'ăKii9 n in'ere6)

6ervi*i))i

 

*>e')ieie *) *ara*'er 6(*ia *)5rind

 

*>e')ieie 5en'r) re*>i;i'e

 

*>e')ieie 5en'r) *(n6)'a,ii /edi*ae9 anai;e

/edi*ae i 'e6'e ne*e6are 5ar'i*i5ării a

5r(gra/) de :(r/are 5r(:e6i(naă

  *>e')ieie 5en'r) ab(na/en'eHbie'e de *ăă'(rie

5e /i(a*ee de 'ran65(r' n *(/)n iH6a)

*>e')ieie de 'ran65(r' d)6-n'(r6 5e 'ra6e) *e

/ai 6*)r' de a d(/i*ii) a (*) de *a;are9

 

*>e')ieie de *a;are

 

*>e')ieie 5en'r) a*(5erirea /e6ei

eva)area .i

re*)n(a.'erea

*(/5e'en,e(r5r(:e6i(nae

(b,in)'e n

6i6'e/

n(n:(r/a .i

400 e)r( H5er6

S)n' a*(5eri'e a*eea.i 'i5)ri de *>e')iei *a a

a*'ivi'a'ea de :(r/are

Page 29: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 29/49

 

A!+ivi+"+e

C$+ %er be&ei!i"r/

!&r8 Pl"&)l)i #e

I8%le8e&+"re "

G"r"&.iei %e&+r) Ti&ere+

2014-2015

CFel+)ieli "!%eri+e #e !$+)lHbe&ei!i"r %e&+r)

ie!"re "!+ivi+"+e

 n*adrarea

'ineri(r

Pen'r) a*ea6'a 6)bven,ie angaa'(r) 'reb)ie

 

6ă :a*ă d(vada *ă a *rea' )n n() (* de /)n*ă9 5e

*are a n*adra' )n 'năr B*(n'ra*' de /)n*ă

S)bven,ia 5en'r) a*e6' 'i5 de /ă6)ră n) 6e

*)/)ea;ă *) )n a' 'i5 de 6)bven,ie B)*eni*ieH6'agi)

La *ererea angaa'(ri(r9 6)bven,iie a*(rda'e din POCU B<SEHILMT9 5rin 5r(ie*'9 5(' :i

*)/)a'e *) *ee din )ge') A6ig)rări(r 5en'r) %(/a9 a*(rda'e n *(n:(r/i'a'e *) egi6a,ia

na,i(naă BLegea nr $=H2002 *) /(di:i*ărie .i *(/5e'ărie )'eri(are9 Legea nr 2$7H200"

re5)bi*a'ă9 Legea "H201 *) /(di:i*ărie .i *(/5e'ărie )'eri(are

C>e')ieie de /ai 6)6 6)n' *>e')iei dire*'e

 8n *adr) 6*>e/ei de a)'(r de /ini/i6 5(' :i de*(n'a'e *>e')iei indire*'e n'r-)n 5r(*en' de

/a+i/)/ 1" din *>e')ieie dire*'e

 8n b)ge') 5r(ie*'))i 5(' :i in*)6e *>e')iei a:eren'e a*'ivi'ă,i(r de in:(r/are .i 5)bi*i'a'e

 n'r-)n 5r(*en' de /a+i/)/ " din va(area '('aă eigibiă a 5r(ie*'))i

T(a'e *>e')ieie v(r :i de*(n'a'e 5e ba;ă de *(6')ri reae

C>e')ieie de 'i5 <E!R n) 6)n' eigibie

Page 30: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 30/49

 

 >& !"#r)l %re*e&+ei $!Fe8e #e ")+r #e $+"+/ $)&+ eliibile #"r )r8'+"rele !Fel+)ieli/ !)

i&+e&$i+"+e #ieri+' #e i&"&."re %ri& POCU

1  Pe&+r) "!+ivi+"+e" #e "&""re " +i&erilr NEET$  B)*ră'(ri de:av(ri;a,i n 6en6)

Reg)a/en'))i BUE nr ="1H20149 (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e $+"+ %e&+r) re!r)+"re"l)!r'+rilr #e"vri*".i9 $i&)r" !Fel+)i"l' eliibil' e$+e !e" "ere&+' !$+)rilr $"l"ri"le

%e %eri"#' #e 8"7i8 12 l)&i #e l" re!r)+"re" )&)i l)!r'+r #e"vri*"+

Pl"&)l "%li!"bil 5en'r) a*ea6'ă /ă6)ră e6'e de 200 e)rH%er$"&'Hl)&' S)bven,ia de 200

e)r( 6e a*(rdă 'i/5 de /a+i/)/ 12 )ni 5en'r) :ie*are 5er6(ană angaa'ă anii i 5ri/e.'e

angaa'(r) ii :((6e.'e *a 6)bven,ie a 6aari))i 5er6(anei n*adra'e 5rin 5r(ie*'

Pen'r) a*ea6'a 6)bven,ie angaa'(r) 'reb)ie 6ă :a*ă d(vada *ă a *rea' )n n() (* de /)n*ă9 5e*are a n*adra' )n 'năr B*(n'ra*' de /)n*ă

2  Pe&+r) "!+ivi+"+e" #e r8"re " +i&erilr NEET$/ B)*ră'(ri de:av(ri;a,i n 6en6)

Reg)a/en'))i BUE nr ="1H20149 (& !"#r)l $!Fe8ei #e ")+r #e $+"+ %e&+r) r8"re"

l)!r'+rilr #e"vri*".i9 !Fel+)ielile eliibile $)&+ 

− 

!$+)rile !) %er$&"l)l "ere&+e r8"+rilr9 5en'r) (ree n *are a*e.'ia 5ar'i*i5ă a

:(r/are− 

!$+)rile %er".i&"le "ere&+e r8"+rilr ,i %"r+i!i%"&.ilr l" r8"re9 ega'e dire*' de

5r(ie*') de :(r/are9 *)/ ar :i *>e')ieie de *ăă'(rie9 /a'eriaee .i *(n6)/abiee dire*'

ega'e de 5r(ie*'9 a/(r'i;area in6'r)/en'e(r .i a e*>i5a/en'e(r9 n /ă6)ra n *are

a*e6'ea 6)n' )'ii;a'e e+*)6iv 5en'r) 5r(ie*') de :(r/are C(6')rie de *a;are 6)n' e+*)6e9

*) e+*e5,ia *(6')ri(r /ini/e de *a;are ne*e6are 5en'r) 5ar'i*i5an,ii a :(r/are *are 6)n'

)*ră'(ri *) >andi*a5

− 

!$+)rile !) %er$&"l)l "ere&+e %"r+i!i%"&.ilr l" r8"re ,i !$+)rile i&#ire!+e e&er"le  B*(6')ri ad/ini6'ra'ive9 *>irie9 *>e')iei de regie %e&+r) rele (& !"re %"r+i!i%"&.ii $)&+ l"

!)r$)rile #e r8"re

Pl"&)l "%li!"bil 5en'r) a*ea6'ă /ă6)ră e6'e de 400 e)rH%er$"&' 

Page 31: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 31/49

 

T(a'e *>e')ieie eigibie v(r :i de*(n'a'e 5e ba;ă de *(6')ri reae

29 B"l"re" 8"7i8' eliibil' " %rie!+)l)i ,i !&+rib).i" 8i&i8' " $li!i+"&+)l)i 

291 B"l"re 8"7i8' eliibil' " %rie!+)l)i ,i !&+rib).i" 8i&i8' " $li!i+"&+)l)i (& !"#r)l

S!Fe8ei #e ")+r #e 8i&i8i$

 8n *adr) 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9 va(area /a+i/ă eigibiă a )n)i 5r(ie*'

*are in'ră 6)b in*iden,a 6*>e/ei de a)'(r de /ini/i6 n) 5(a'e de5ă.i e*>ivaen') n ei a

/a+i/ 200000 Z9 *a*)a' a *)r6) In:(re)r( a:eren' )nii FFFFF 201" B100000 E)r( n

*a;) n're5rinderi(r )ni*e *are e:e*')ea;ă 'ran65(r' de /ăr:)ri n *(n') 'erKi(r 6a) *(n'ra*(6'9 n *(ndi,iie de'aia'e n S*>e/a de a)'(r de /ini/i6 a6(*ia'ă 5re;en'ei *ereri de

5r(5)neri de 5r(ie*'e

?a(area /ini/ă eigibiă a )n)i 5r(ie*' e6'e de "0000 de E)r(9 *a*)a' a *)r6) In:(re)r(

a:eren' )nii FFFFFF 201"

?a(area /a+i/ă '('aă a a)'(are(r de /ini/i6 de *are a bene:i*ia' n're5rinderea )ni*ă 5e (

5eri(adă de ani *(n6e*)'ivi B2 ani :i6*ai 5re*eden,i i an) :i6*a n *)r69 *)/)a'ă *) va(areaa(*ării :inan*iare a*(rda'e n *(n:(r/i'a'e *) 5revederie 5re;en'ei 6*>e/e9 n) va de5ăi

e*>ivaen') n ei a 200000 E)r(

C(n'rib)Kia eigibiă /ini/ă a 6(i*i'an'))i re5re;in'ă 5r(*en') din va(area '('aă eigibiă a

5r(ie*'))i 5r(5)69 *are va :i 6)5(r'a' de *ă're d)/neav(a6'ră9 n *ai'a'e de 6(i*i'an'

 8n *adr) 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9 n *(ndi,iie 6*>e/ei de a)'(r de /ini/i69

*(n'rib),ia eigibiă /ini/ă a 6(i*i'an'))i din '('a) *(6')ri(r eigibie e6'e 0 B;er( B

Pe 5ar*)r6) i/5e/en'ării 5r(ie*'))i9 *>e')ieie *(n6idera'e neeigibie9 dar ne*e6are

der)ării 5r(ie*'))i9 5re*)/ i (ri*e *>e')iaă 6)5i/en'ară *e va a5ărea n 'i/5)

i/5e/en'ării 5r(ie*'))i v(r :i 6)5(r'a'e de *ă're d)/neav(a6'ră n *ai'a'e de bene:i*iar

Page 32: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 32/49

 

*)r6) In:(re)r( a:eren' )nii FFFFF 201"9 n *(ndi,iie de'aia'e n S*>e/a de a)'(r de 6'a'

a6(*ia'ă 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e

?a(area /ini/ă eigibiă a )n)i 5r(ie*' e6'e de "0000 de E)r(9 *a*)a' a *)r6) In:(re)r(

a:eren' )nii FFFFF 201"C(n'rib),ia eigibiă /ini/ă a 6(i*i'an'))i re5re;in'ă 5r(*en') din va(area '('aă eigibiă a

5r(ie*'))i 5r(5)69 *are va :i 6)5(r'a' de *ă're d)/neav(a6'ră9 n *ai'a'e de 6(i*i'an'

 8n *adr) 5re;en'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9 n *(ndi,iie 6*>e/ei de a)'(r de 6'a'

5en'r) re*r)'area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i .i 5en'r) :(r/area a*e6'(ra9 *(n'rib),ia eigibiă

/ini/ă a 6(i*i'an'))i din '('a) *(6')ri(r eigibie e6'e de

"0 5en'r) *(6')rie eigibie a6(*ia'e a)'(r))i 6'a' 5en'r) re*r)'area )*ră'(ri(r

de:av(ri;a,i

C(6')rie eigibie a6(*ia'e a)'(r))i de 6'a' 5en'r) re*r)'area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i 6)n'

de'aia'e n *a5i'() C>e')iei eigibie din 5re;en') g>id

40 5en'r) *(6')rie eigibie a6(*ia'e a)'(r))i 6'a' 5en'r) :(r/area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i

A*e6' 5r(*en' 6e red)*e *) 10 5)n*'e 5r(*en')ae Ba)ngnd a 0 da*ă a)'(r) e6'e a*(rda')n(r n're5rinderi /i*i 6a) /i(*ii

C(6')rie eigibie a6(*ia'e a)'(r))i de 6'a' 5en'r) :(r/area )*ră'(ri(r de:av(ri;a,i 6)n'

de'aia'e n *a5i'() C>e')iei eigibie din 5re;en') g>id

210 Peri"#" #e i8%le8e&+"re " %rie!+elr

!a'a de a *are n*e5e i/5e/en'area 5r(ie*'))i e6'e ;i)a )*ră'(are )r/ă'(are in'rării n

vig(are a *(n'ra*'))i n*>eia' de bene:i*iar *) a)'(ri'a'ea de /anage/en'H(rgani6/)

in'er/ediar PO CU

Page 33: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 33/49

 

211 Sli!i+"&.i ,i %"r+e&eri eliibili 

 8n *adr) a*e6'ei *ereri de 5r(5)neri de 5r(ie*'e9 6(i*i'an,ii eigibii 6)n' n're5rinderi

*(n6'i')i'e *(n:(r/

 

Legii nr 1H17709 re5)bi*a'ă9 *) /(di:i*ărie .i *(/5e'ărie )'eri(are

  OUG nr 44H2003 5rivind de6:ă.)rarea a*'ivi'ă,i(r e*(n(/i*e de *ă're 5er6(anee :i;i*e

a)'(ri;a'e9 n're5rinderie individ)ae i n're5rinderie :a/iiae

 

Legii =2H20149 in*)6iv a6(*ia,iie .i :)nda,iie *are de6:ă.(ară a*'ivi'ă,i e*(n(/i*e B*)e+*e5,ia *((5era'ive(r agri*(e .i 6(*ie'ă,ie agri*(e

 8n're5rinderie 5(' a5i*a n 5ar'eneria' *) :)rni;(ri a)'(ri;a,i de 6ervi*ii de :(r/are .iH6a)

:)rni;(ri de 6ervi*ii de in:(r/are .i *(n6iiere a*redi'a,i n *(ndi,iie egii

Page 34: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 34/49

A&e7" 1 Cri+eriile #e veri-i!"re " !&-r8i+'.ii "#8i&i$+r"+ive ,i " eliibili+'.ii

A1 Cri+erii #e veri-i!"re " !&-r8i+'.ii "#8i&i$+r"+ive

Cri+erii S)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re

$i$+e8)l i&-r8"+i! S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri 

1 Cererea de :inan,are re65e*'ă :(r/a') 6(i*i'a' .i

*(n,ine '(a'e ane+ee 6(i*i'a'e 

•  Cererea de :inan,are re65e*'ă :(r/a')

6'andard din G>id) S(i*i'an'))i .i e6'e

 n6(,i'ă de '(a'e ane+ee 6(i*i'a'e

•  T('(da'ă 6e veri:i*ă e+i6'en,a a*(rd))i

de 5ar'eneria'9 n 6i')a,ia n *are

5r(ie*') 6e i/5e/en'ea;ă n

5ar'eneria'9 *are 'reb)ie 6ă re65e*'e

:(r/a') indi*a' 5rin G>id)

S(i*i'an'))i .i 6ă :ie a6)/a' de

re5re;en'an,ii egai ai 5ar'eneri(r

2 Cererea de :inan,are e6'e 6e/na'ă de *ă're

re5re;en'an') egaQ 

•  Se veri:i*ă da*ă 5er6(ana *are a 6e/na'

*ererea de :inan,are e6'e a*eea.i *)

re5re;en'an') ega 6a) /5)'erni*i')

a*e6')ia

Page 35: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 35/49

A2 Cri+erii #e veri-i!"re " eliibili+'.ii9 

Cri+eriiS)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re $i$+e8)l

i&-r8"+i!S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri

 A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor  

A1

S(i*i'an') .i Par'enerii 6ăi Bda*ă e *a;) :a*

5ar'e din *a'eg(ria de bene:i*iari eigibii .i nde5ine6* *(ndi,iie 6'abii'e n G>id)

S(i*i'an'))iQ

•  S(i*i'an') .i 5ar'enerii 'reb)ie 6ă :a*ă 5ar'e din

*a'eg(riie de bene:i*iari eigibii /enKi(na'e n

G>id) S(i*i'an'))i

•  S(i*i'an') a i/5e/en'a' *e 5)'in 1 5r(ie*' *)

:inan'are nera/b)r6abia 6i :ie*are 5ar'ener are

e+5erien'a in i/5e/en'area a *e 5)'in 1 5r(ie*' *)

:inan'are nera/b)r6abia 6iH6a) are e+5erien'a de *e

5)'in = )ni in d(/eni) a*'ivi'a'i(r 5r(ie*'))i

  Par'eneria') are *a5a*i'a'e :inan*iară va(area:inan,ării nera/b)r6abie *are 5(a'e :i a**e6a'ă de

:ie*are (rgani;a,ie Bn :)n*,ie de 'i5) a*e6'eia din

*adr) 5ar'eneria'))i n) de5ă.e.'e va(area /a+i/ă

B*(n:(r/ ag(ri'/))i 5re;en'a' n G>id)

S(i*i'an'))i C(ndi,ii Generae

•  E6'e 5re;en'a'ă /('ivarea 6ee*'ării .i r() *(n*re'

a :ie*ăr)i 5ar'eneri H :ie*ăr)i 'i5 de 5ar'eneri

•  <ie*are din're 5ar'eneri9 a*(( )nde e6'e *a;)9 e6'e

i/5i*a' n *e 5)Kin ( a*'ivi'a'e reevan'ă Prin

•  See*Kia 5ar'ener))iH5ar'eneri(r

6-a reai;a' *) re65e*'area

egi6aKiei e)r(5ene i

naKi(naePar'eneria')

de/(n6'rea;ă *a5a*i'a'e

(5eraKi(naă9 5rin e+i6'enKa

re6)r6e(r9 n 6'r)*')ra i v()/)

ne*e6are

•  Par'eneria') de/(n6'rea;ă

*a5a*i'a'e :inan*iară di65)ne de

re6)r6ee :inan*iare ne*e6are9 din

6)r6e 5r(5rii 6a) a'ra6e9

*(re65)n;ă'(r gra:i*e(r de 5ăKi

5revă;)'e n 5r(ie*'

•  In *a;) 5ar'eneria'))i *) )n

:)rni;(r9 a*e6'a din )r/ă 'reb)ie

6a di65)nă de re6)r6e ne*e6are

de6:ă)rării a*'ivi'ăKii din 5r(ie*'

5en'r) *are e6'e a)'(ri;a' [n

7 A*e6'e *ri'erii n) 6e a5i*ă 5er6(ane(r :i;i*e eigibie *a 5('enKiai bene:i*iari *(n:(r/ POCU

Page 36: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 36/49

 

Pagină 3 din 49 

Cri+eriiS)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re $i$+e8)l

i&-r8"+i!S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri

a*'ivi'a'e reevan'ă 6e nKeege a*eea a*'ivi'a'e *are

*(n'rib)ie n /(d dire*' a a'ingerea indi*a'(ri(r Bde

e+5 :(r/are 5r(:e6i(naă9 in:(r/are .i *(n6iiere

5r(:e6i(naă9 a d()a .an6ă9 in*);i)ne 6(*iaă9 /ă6)ri

5en'r) (*)5are9 ed)*a,ie

5re)niver6i'arăH)niver6i'ară9 e*(n(/ie 6(*iaă

Par'enerii naKi(nai i 'ran6naKi(nai 'reb)ie 6ă

*(n'rib)ie :inan*iar a reai;area 5r(ie*'))i

a*ea6'ă 6i')aKie9 6(i*i'an') n) are

v(ie 6ă 6)b*(n'ra*'e;e a*'ivi'ăKi 5e

*are e 5re6'ea;ă /e/brii

5ar'eneria'))i

•  A*'ivi'ăKie de 6)b*(n'ra*'are 6e

reai;ea;ă n)/ai de *ă're

6(i*i'an') de :inanKare9 n) i de

5ar'ener) a*e6')ia10

B. Eligibilitatea proiectului

1

Pr(ie*') 5r(5)6 65re :inan,are Ba*'ivi'ă,ie

5r(ie*'))i9 *) a*eeai re;)'a'e9 5en'r) a*eiai

/e/bri ai gr)5))i Kin'ă a /ai bene:i*ia' de

65riin :inan*iar din :(nd)ri nera/b)r6abie

Bd)bă :inan,areQ11 

•  Se veri:i*ă da*ă 6(i*i'an') a bi:a' NU n *ererea de

:inanKare

2Pr(ie*') 5r(5)6 65re :inan,are n) e6'e n*>eia'

 n /(d :i;i* 6a) i/5e/en'a' in'egra nain'e de

•  Se veri:i*ă da*ă 6(i*i'an') a bi:a' NU n *ererea de

:inanKare Bn vederea re65e*'ării di65(;i,ii(r ar' ="

10 [n *a;) n *are egi6aKia 65e*i:i*ă din 6'a'ee /e/bre UE9 de 5r(venienKă a 5ar'eneri(r 'ran6naKi(nai9 n) *(n6ideră *a :iind 6)b*(n'ra*'a'e *>e')ieie a:eren'e e+5erKi(r *are9 n

ba;a :(r/ei de angaare9 6)n' (bigaKi 6ă e/i'ă :a*')ră *ă're 5a'ener) 'ran6naKi(na9 a*e6'e *>e')iei n) in'ră 6)b in*idenKa a*e6')i 6)b*ri'eri) [n a*ea6'ă 6i')aKie9 /enKi(narea n*ererea de :inanKare a re:erinKe(r egi6a'ive a5i*abie e+5erKi(r 5ar'ener))i 'ran6naKi(na 6e va :a*e *(n:(r/ *erinKe(r din G>id) S(i*i'an'))i11 C(ndiKiie 'reb)ie nde5ini'e *)/)a'iv S(i*i'an')Hbene:i*iar) 'reb)ie 6ă 6e a6ig)re *ă 5ar'i*i5anKii a (5eraKi)ni n) a) re5re;en'a' gr)5 Kin'ă 5en'r) /ă6)ri 6i/iare9 *(:inanKa'e

din :(nd)ri nera/b)r6abie [n *a;) n *are9 n i/5e/en'are9 6e *(n6'a'ă n*ă*area a*e6')i *ri'eri)9 *(n'ra*') de :inanKare va :i re;iia'9 *(n:(r/ 5revederi(r egae n vig(are 

Page 37: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 37/49

 

Pagină 3 din 49 

Cri+eriiS)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re $i$+e8)l

i&-r8"+i!S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri

de5)nerea *ererii de :inan,are a a)'(ri'a'ea de

/anage/en'9 indi:eren' da*ă '(a'e 5ă,ie

a:eren'e a) :(6' e:e*')a'e de *ă're bene:i*iar

Bar' ="9 ain B= din Reg 10H201Q 

ain B= din Reg CE nr 10H201 5rivind

eigibii'a'ea *>e')iei(r U'eri(r9 da*ă a bi:a' .i

!EMARAT9 6e veri:i*ă da*ă a 5re*i;a' *ă a re65e*'a'

egi6a,ia reevan'ă a5i*abiă 5r(ie*'))i9 *(n:(r/

ar'12"9 ain 9 i' Be din Reg CE nr 10H201

Pr(ie*') 6e n*adrea;ă n 5r(gra/) (5era,i(na9

*(n:(r/ 65e*i:i*))i de :inan,are 6'abii' n

G>id) S(i*i'an'))iQ 

•  Se veri:i*ă da*ă 6(i*i'an') a n*adra' 5r(ie*') n a+a

5ri(ri'ară9 5ri(ri'a'ea de inve6'iKii9 (bie*'iv) 65e*i:i*9

indi*a'(rii de reai;are i/edia'ă i de re;)'a' .i

'i5)rie de /ă6)rie9 *(n:(r/ POCU i G>id))i

S(i*i'an'))i

4 Gr)5) ,in'ă e6'e eigibiQ 

•  Gr)5) ,in'ă a 5r(ie*'))i 'reb)ie 6ă 6e n*adre;e n

*a'eg(riie eigibie /en,i(na'e n G>id)

S(i*i'an'))i

"

?a(area 5r(ie*'))i9 *(n'rib),ia :inan*iară

6(i*i'a'ă9 va(area 6)b*(n'ra*'ării .i d)ra'a

a*e6')ia 6e n*adrea;ă n i/i'ee 6'abii'e n

G>id) S(i*i'an'))iQ 

•  ?a(area '('aă a 5r(ie*'))i9 va(area a6i6'en,ei

:inan*iare nera/b)r6abie 6(i*i'a'e .i d)ra'a de

i/5e/en'are a 5r(ie*'))i 'reb)ie 6ă 6e n6*rie ni/i'ee 6'abii'e n G>id) S(i*i'an'))i

•  Pen'r) va(area 6)b*(n'ra*'ării 5(a'e :i 6'abii'ă (

i/i'ă /a+i/ă n G>id) S(i*i'an'))i

Page 38: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 38/49

 

Pagină 36 din 49 

Cri+eriiS)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re $i$+e8)l

i&-r8"+i!S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri

!)ra'a 5r(ie*'))i

•  !)ra'a de i/5e/en'are a 5r(ie*'))i n) de5ăe'e

ani9 5en'r) 5r(ie*'ee de5)6e 5rin /e*ani6/)

*(/5e'i'iv

•  Pr(ie*'ee de5)6e n *adr) /e*ani6/))i n(n-

*(/5e'i'iv n) a) ( d)ra'ă /a+i/ă (biga'(rie9 dar n)

5(' de5ăi 5eri(ada de i/5e/en'are a 5r(gra/))i

=

C>e')ieie 5revă;)'e re65e*'ă 5revederie

egae 5rivind eigibii'a'ea9 in*)6iv i/i'area*>e')iei(r de 'i5 <E!R a /a+i/)/ 5revă;)' n

G>id) S(i*i'an'))iQ 

•  C>e')ieie 5revă;)'e a *a5i'() de *>e')iei

eigibie 'reb)ie 6ă :ie *(n:(r/e *) *ee 5revă;)'e n

G>id) S(i*i'an'))i

•  C>e')ieie de 'i5 <E!R 'reb)ie 6ă 6e n*adre;e n

i/i'a 5revă;)'ă n G>id) S(i*i'an'))i

$

C(6')rie eigibie 5en'r) (bKinerea )nei )ni'ăKi

de indi*a'(r Kin'ă 6e n*adrea;ă n i/i'a

5revă;)'ă n G>id) S(i*i'an'))iQ 

•  ?a(area *(6')ri(r eigibie ae 5r(ie*'))i 5en'r)

(bKinerea )nei )ni'ăKi din idi*a'(rii Kin'ă 65e*i:i*aKi n

G>id) S(i*i'an'))i n) va de5ăi nive) /a+i/

65e*i:i*a' a *(6')ri(r /enKina'e n g>id9 Kin\nd *(n'

de 65e*i:i*) :ie*ăr)i 'i5 de in'ervenKie

3 )ge') 5r(ie*'))i re65e*'ă ra'a de *(:inanKareQ•  )ge') re65e*'ă ra'a de *(:inanKare B<SE9 b)ge'

na,i(na .i *(n'rib),ie 5r(5rie

7 Pr(ie*') *)5rinde *e 5),in a*'ivi'ă,ie •  Pr(ie*') 'reb)ie 6ă *)5rindă *e 5),in a*'ivi'ă,ie

Page 39: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 39/49

 

Pagină 39 din 49 

Cri+eriiS)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re $i$+e8)l

i&-r8"+i!S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri

(biga'(riiQ  (biga'(rii9 5revă;)'e n G>id) S(i*i'an'))i

10

E*>i5a de /anage/en' a 5r(ie*'))i re65e*'ă

*(/5(nen,a (biga'(rie i b)ge') /a+i/ 6'abii'

5en'r) a*ea6'ă *a'eg(rie de *(6')ri 5rin G>id)

S(i*i'an'))iQ 

•  Pr(ie*') 'reb)ie 6ă *)5rindă9 *(n:(r/ G>id))iS(i*i'an'))i9 *ee 5(;i,ii de /anage/en' i/5)6e

5en'r) e*>i5a de /anage/en' a 5r(ie*'))i

•  )ge') a(*a' e*>i5ei de /anage/en' a 5r(ie*'))i

re65e*'ă i/i'a /a+i/ă 6'abii'ă *(n:(r/ G>id)

S(i*i'an'))i

11 Pr(ie*') *)5rinde /ă6)rie /ini/e de in:(r/are.i 5)bi*i'a'eQ

•  Pr(ie*') 'reb)ie 6ă *)5rindă9 n *adr) a*'ivi'ă,ii de

in:(r/are .i 5)bi*i'a'e9 /ă6)rie /ini/e 5revă;)'e

 n G>id) S(i*i'an'))i

12

Pr(ie*') *)5rinde /(d) n *are 6)n' re65e*'a'e

'e/ee (ri;(n'ae ae UE Bde;v('are d)rabiă9

egai'a'e de an6e9 nedi6*ri/inare9 *((5erare

'ran6- naKi(naăQ

•  M(dai'a'ea de i/5e/en'are a

5r(ie*'))i 'reb)ie 6a a6ig)re

a5i*area 5rin*i5ii(r (ri;(n'ae9

*(n:(r/ 65e*i:i*a,ii(r din G>id)

S(i*i'an'))i

1

Pr(ie*') *)5rinde /(d) n *are 6)n' re65e*'a'e

'e/ee 6e*)ndare ae UE B)'ii;are TIC9 in(vare

6(*iaăQ

•  M(dai'a'ea de i/5e/en'are a

5r(ie*'))i 'reb)ie 6a a6ig)re

a5i*area 'e/e(r 6e*)ndare9

*(n:(r/ 65e*i:i*a,ii(r din G>id)

Page 40: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 40/49

 

Pagină 40 din 49 

Cri+eriiS)b!ri+erii %rel)!r"+e ")+8"+ #e !'+re $i$+e8)l

i&-r8"+i!S)b!ri+erii %r!e$"+e #e ev"l)"+ri

S(i*i'an'))i

N('ă [n *a;) n *are (ri*are din're *ri'eriiH6)b*ri'erii n) 5(a'e :i 5re)*ra' de 6i6'e/9 e va :i eva)a' de *ă're e*>i5a de eva)are

Page 41: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 41/49

 

Pagină 41 din 49 

A&e7" 2 Cri+erii #e $ele!.ie

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

1 RELEBAN?J 8'$)r" (& !"re %rie!+)l

!&+rib)ie l" re"li*"re" bie!+ivelr #i&

#!)8e&+ele $+r"+ei!e relev"&+e @i l"

$l).i&"re" &evilr $%e!i-i!e "le r)%)l)i

i&+'

D"!' $!r)l b.i&)+ l" "!e$+ !ri+eri) &) e$+e #e 8i&i8)8 20

%)&!+e/ %rie!+)l &) v" 8"i -i ev"l)"+ (& !&+i&)"re @i v" -i

#e!l"r"+ re$%i&$/ (& $i+)".i" (& !"re &) $e !&$i#er' &e!e$"r'

$li!i+"re" #e !l"ri-i!'ri

M"7

30

Mi&

20

11 Pr(ie*') *(n'rib)ie a nde5inirea (bie*'ive(r

din d(*)/en'ee 6'ra'egi*e reevan'e 5en'r)

5r(ie*'12

Pr(ie*') 6e n*adrea;ă n 6'ra'egiie a:eren'e d(/eni))i9

e+i6'en'e a nive *(/)ni'ar9 na,i(na9 regi(na9 (*a9 in6'i'),i(na9

d)5ă *a; 5rin (bie*'ivee9 a*'ivi'ăKie i re;)'a'ee 5r(5)6e

=

12

Gr)5) ,in'ă e6'e de:ini' *ar .i *)an'i:i*a'9 n

reaKie *) anai;a de nev(i i re6)r6ee din*adr) 5r(ie*'))i

Na')ra i di/en6i)nea gr)5))i Kin'ă Kin *(n' de na')ra i

*(/5e+i'a'ea a*'ivi'ăKi(r i/5e/en'a'e i de re6)r6ee 5)6e a

di65(;i,ie 5rin 5r(ie*' Ba*e6'a 'reb)ie *(/5)6 d(ar din 5er6(anee

*are bene:i*ia;ă n /(d dire*' de a*'ivi'ă,ie 5r(ie*'))i

Ca'eg(riie de gr)5) Kin'ă 6)n' *ar dei/i'a'e i iden'i:i*a'e din

5er65e*'iva ge(gra:i*ă i a nev(i(r

=

12 !(*)/en'e 6'ra'egi*e 5revă;)'e n G>id) S(i*i'an'))i

Page 42: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 42/49

 

Pagină 42 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

1 Nev(ie gr)5))i ,in'ă 6)n' *ar iden'i:i*a'e9

:)nda/en'a'e 5rin anai;a 5r(5rie a6(i*i'an'))i9 6)n' 65e*i:i*e 5r(ie*'))i i

*(rea'e *) (bie*'ivee a*e6')ia B6e va :a*e

re:erire a 6)r6ee de in:(r/a,ii 5en'r) anai;a

de nev(i reai;a'ă de 6(i*i'an'

Nev(ie gr)5))i Kin'ă vi;a' 5rin 5r(ie*' 6)n' iden'i:i*a'e de *ă're

6(i*i'an' 5e ba;a )nei anai;e 5r(5rii9 avnd *a 6)r6e a'e 6')dii9da'e 6'a'i6'i*e iH6a) *er*e'area 5r(5rie

Pr(ie*') 5re;in'ă de'aia' /e'(d((gia i re;)'a'ee anai;ei9

in:(r/a,iie (:eri'e :iind *redibie

$

14 Pr(ie*') *(n'rib)ie 5rin a*'ivi'ă,ie 5r(5)6e a

5r(/(varea 'e/e(r (ri;(n'ae din POCU 2014-

20209 *(n:(r/ 65e*i:i*aKii(r din G>id))i

S(i*i'an'))i Bde;v('are d)rabiă9 egai'a'e de

an6e9 nedi6*ri/inare9 *((5erare

'ran6naKi(naă - a*(( )nde e6'e *a;)

E6'e 5re;en'a'ă n 5r(ie*' /(dai'a'ea n *are 6)n' re65e*'a'e

'e/ee (ri;(n'ae ae UE9 65e*i:i*a'e n G>id) S(i*i'an'))i 5en'r)

d(/eni) re65e*'iv

1" Pr(ie*') *(n'rib)ie 5rin a*'ivi'ă,ie 5r(5)6e a

5r(/(varea 'e/e(r 6e*)ndare din POCU

2014-20209 *(n:(r/ 65e*i:i*aKii(r din G>id))iS(i*i'an'))i B)'ii;are TIC9 in(vare 6(*iaă

E6'e 5re;en'a'ă n 5r(ie*' /(dai'a'ea n *are 6)n' re65e*'a'e

'e/ee 6e*)ndare ae UE9 65e*i:i*a'e n G>id) S(i*i'an'))i

5en'r) d(/eni) re65e*'iv

1= !e6*rierea *ară a 5ar'eneri(r9 a r())i

a*e6'(ra9 a )'ii'ă,ii i reevanKei e+5erien,ei

:ie*ăr)i /e/br) a 5ar'eneria'))i n ra5(r' *)

nev(ie iden'i:i*a'e ae gr)5))i Kin'ă i *)

E6'e de6*ri6ă e+5erienKa 6(i*i'an'))i i a 5ar'eneri(r9 i/5i*area

a*e6'(ra n 5r(ie*' i 6)n' 5re;en'a'e re6)r6ee /a'eriae i )/ane

5e *are e are :ie*are a di65(;iKie 5en'r) i/5e/en'area

"

Page 43: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 43/49

 

Pagină 43 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

(bie*'ivee 5r(ie*'))i 5r(ie*'))i

A*'ivi'a'ea 5ar'ener))i e6'e 6'ri*' ega'a de a*'ivi'ă,ie 5e *are eva i/5e/en'a

I/5i*area 5ar'ener))i n 5r(ie*' ad)*e 5)6-va(are9 /a+i/i;nd

re;)'a'ee 5r(ie*'))i i *ai'a'ea a*e6'(ra

2E;ICACITATE 8'$)r" (& !"re re*)l+"+ele

%rie!+)l)i !&+rib)ie l" "+i&ere" bie!+ivelr%r%)$e

D"!' $!r)l bi&)+ l" "!e$+ !ri+eri) &) e$+e #e 8i&i8)8 20

%)&!+e/ %rie!+)l &) v" 8"i -i ev"l)"+ (& !&+i&)"re @i v" -i

#e!l"r"+ re$%i&$/ (& $i+)"i" (& !"re &) $e !&$i#er' &e!e$"r'

$li!i+"re" #e !l"ri-i!'ri

M"7

30

Mi&

20

21

Indi*a'(rii de reai;are i/edia'ă 6)n' re;)'a')

dire*' a a*'ivi'ăKi(r 5r(ie*'))i9 Kin'ee 6)n'reai6'e B*)an'i:i*a'e *(re*' i *(nd)* a

 nde5inirea (bie*'ive(r 5r(ie*'))i

E+i6'ă *(reaKie n're a*'ivi'ăKi9 reai;ărie i/edia'e Bna')ră i Kin'e

i gr)5) Kin'ă Bna')ră i di/en6i)ne

A*'ivi'ăKie 6)n' de6*ri6e de'aia' i *(n'rib)ie n /(d dire*' a

a'ingerea indi*a'(ri(r de reai;are i/edia'ă 5r(5)i 5rin 5r(ie*'9avnd n vedere re6)r6ee :inan*iare9 )/ane i /a'eriae ae

5r(ie*'))i

Ţin'ee 5r(5)6e 6)n' 6'abii'e n :)n*Kie de 'i5) a*'ivi'ăKi(r9

gra:i*) de 5ani:i*are a a*'ivi'ăKi(r9 re6)r6ee 5revă;)'e9 na')ra

$

Page 44: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 44/49

 

Pagină 44 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

re;)'a'e(r

22Indi*a'(rii de re;)'a' 6)n' *(reaKi *)

(bie*'ivee 5r(ie*'))i i *(nd)* a nde5inirea

(bie*'ive(r de 5r(gra/

E+i6'ă *(reaKie n're reai;ărie i/edia'e9 re;)'a'e Bna')ră i Kin'ei (bie*'ivee de 5r(gra/

Re;)'a'ee 5r(ie*'))i *(n'rib)ie a reai;area (bie*'ive(r de

5r(gra/ a:eren'e d(/eni))i re65e*'iv

$

2 E6'e iden'i:i*a'ă /(dai'a'ea de re*r)'are a

gr)5))i ,in'ă .i 5r(ie*') )6'i:i*ă de *e 6)n'

ab(rda'e an)/i'e *a'eg(rii 65e*i:i*e de

5er6(ane *are :a* 5ar'e din gr)5) ,in'ă Bn

*a;) n *are a*ea6'ă *(ndi,ie e6'e a5i*abiă n

*(n'e+') G>id))i S(i*i'an'))i

Se (:eră de'aii 5rivind /(dai'a'ea de iden'i:i*are i i/5i*are a

/e/bri(r gr)5))i Kin'ă n a*'ivi'ăKie 5r(ie*'))i Ba6ig)rarea

5re;enKei n)/ăr))i de /e/bri 5r(5)69 *a de e+e/5) 5re;enKa a

6e6i)ni de in6'r)ire

"

24

Pr(ie*') 5re;in'ă va(are adă)ga'ă

S)n' de6*ri6e bene:i*iie 6)5i/en'are 5e *are /e/brii gr)5))i

Kin'ă e 5ri/e6* e+*)6iv *a )r/are a i/5e/en'ării 5r(ie*'))i

I/5a*') e6'i/a' a6)5ra gr)5))i ,in'ă i a6)5ra d(/eni))i e6'e

reai6'

"

2" Pr(ie*') 5revede /ă6)ri ade*va'e de

/(ni'(ri;are n ra5(r' *) *(/5e+i'a'ea

5r(ie*'))i9 5en'r) a a6ig)ra a'ingerea

M(dai'a'ea de reai;are a /(ni'(ri;ării in'erne a a*'ivi'ăKi(r

5r(ie*'))i 5(a'e *(n6'i')i ( garanKie a a'ingerii re;)'a'e(r

Page 45: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 45/49

 

Pagină 45 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

re;)'a'e(r vi;a'e 5r(5)6e

2=

 8n 5r(ie*' 6)n' iden'i:i*a'e 6)5(;i,iie .i ri6*)rie

*are 5(' a:e*'a a'ingerea (bie*'ive(r

5r(ie*'))i i e6'e 5revă;)' )n 5an de

ge6'i(nare a a*e6'(ra

S)n' de6*ri6e 5re/i6ee n *are 5r(ie*') 5(a'e :i i/5e/en'a' *)6)**e69 5re*)/ i ri6*)rie i i/5a*') a*e6'(ra a6)5ra de6:ă)rării

5r(ie*'))i i a a'ingerii indi*a'(ri(r 5r(5)i

S)n' 5re;en'a'e /ă6)rie de 5revenire a a5ariKiei ri6*)ri(r i de

a'en)are a e:e*'e(r a*e6'(ra n *a;) a5ariKiei

Se va Kine *(n' de reai6/) de6*rierii ri6*)ri(r i a e:i*ienKei

/ă6)ri(r de 5revenKie i de /ini/i;are a e:e*'e(r Bn) 6e va

a*(rda 5ri(ri'a'e n)/ăr))i ri6*)ri(r iden'i:i*a'e

3 E;ICIEN?J 8'$)r" (& !"re %rie!+)l "$i)r'

)+ili*"re" %+i8' " re$)r$elr <)8"&e/

8"+eri"le/ -i&"&!i"re=/ (& +er8e&i #e !"li+"+e/

!"&+i+"+e ,i +i8% "l!"+/ (& !&+e7+)l

i8%le8e&+'rii "!+ivi+'.ilr %rie!+)l)i (&ve#ere" "+i&erii re*)l+"+elr %r%)$e

D"!' $!r)l bi&)+ l" "!e$+ !ri+eri) &) e$+e #e 8i&i8)8 15

%)&!+e/ %rie!+)l &) v" 8"i -i ev"l)"+ (& !&+i&)"re @i v" -i

#e!l"r"+ re$%i&$/ (& $i+)"i" (& !"re &) $e !&$i#er' &e!e$"r'

$li!i+"re" #e !l"ri-i!'ri

M"7

25

Mi&

20

Page 46: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 46/49

 

Pagină 4 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

1 C(6')rie in*)6e n b)ge' 6)n' reai6'e n ra5(r'

*) nive) 5ie,ei9 :)nda/en'a'e 5rin'r-( anai;ăreai;a'ă de 6(i*i'an'1

E6'e 5re;en'a'ă ( anai;ă a *(6')ri(r de 5e 5iaKă 5en'r)

6ervi*iiHb)n)ri 6i/iare

"

2

C(6')rie in*)6e n b)ge' 6)n' (5(r')ne n

ra5(r' *) a*'ivi'ă,ie 5r(5)6e .i re;)'a'ee

a.'e5'a'e14

E+i6'ă )n ra5(r' re;(nabi n're re;)'a'ee )r/ări'e .i *(6') a(*a'

a*e6'(ra

E6'e )6'i:i*a'ă aegerea (5Ki)ni(r 'e>ni*e n ra5(r' *) a*'ivi'ăKie9

re;)'a'ee i re6)r6ee e+i6'en'e9 5re*)/ i nive)rie a:eren'e ae

*(6')ri(r e6'i/a'e

N) 6e v(r anai;a *>e')ieie e:e*')a'e e+*)6iv n bene:i*i)

/anage/en'))iHad/ini6'rării 5r(ie*'))i

=

Re6)r6ee )/ane Bn)/ăr 5er6(ane9 e+5erien,a

5r(:e6i(naă a a*e6'(ra9 i/5i*area a*e6'(ra n

5r(ie*' 6)n' ade*va'e n ra5(r' *) a*'ivi'ă,ie

5r(5)6e .i re;)'a'ee a.'e5'a'e

P(;i,iie /e/bri(r e*>i5ei de /anage/en' a 5r(ie*'))i 6)n'

 )6'i:i*a'e9 avnd a'rib),ii individ)ae9 *are n) 6e 6)5ra5)n9 *>iar

da*ă 5r(ie*') 6e i/5e/en'ea;ă n 5ar'eneria' 6a) 6e a5eea;ă a

e+'ernai;are

E*>i5a de i/5e/en'are a 5r(ie*'))i e6'e ade*va'ă n ra5(r' *)

5an) de i/5e/en'are a 5r(ie*'))i .i *) re;)'a'ee e6'i/a'e

4

1 A*e6' *ri'eri) n) 6e a5i*ă a*e(r (5eraKi)ni *are a) 5revă;)'e 5a:(ane de *(6')ri

14 Idem 

Page 47: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 47/49

 

Pagină 4 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

I/5i*area n 5r(ie*' a ')')r(r /e/bri(r e*>i5ei e6'e ade*va'ă

reai;ări(r 5r(5)6e i 5ani:i*ării a*'ivi'ăKi(r Ba*'ivi'a'ea/e/bri(r e*>i5ei de 5r(ie*' e6'e e:i*ien'ă

4

Re6)r6ee /a'eriae 6)n' ade*va'e *a na')ră9

6'r)*')ră i di/en6i)ne n ra5(r' *) a*'ivi'ă,ie

5r(5)6e .i re;)'a'ee a.'e5'a'e

Re6)r6ee /a'eriae 5)6e a di65(;i,ie de 6(i*i'an' .i 5ar'eneri

Bda*ă e6'e *a;) 6)n' )'ie 5en'r) b)na i/5e/en'are a

5r(ie*'))i B6edii9 e*>i5a/en'e IT9 /i(a*e de 'ran65(r' e'*

Ne*e6i'a'ea re6)r6e(r /a'eriae *e )r/ea;ă a :i a*>i;i,i(na'e din

b)ge') 5r(ie*'))i e6'e )6'i:i*a'ă .i *(n'rib)ie a b)nai/5e/en'are a a*e6')ia B6edii9 e*>i5a/en'e IT9 /i(a*e de

'ran65(r' e'*

4

"Pani:i*area a*'ivi'ă,i(r 5r(ie*'))i e6'e

raKi(naă n ra5(r' *) na')ra a*'ivi'ă,i(r

5r(5)6e .i *) re;)'a'ee a.'e5'a'e

Pani:i*area a*'ivi'ăKi(r 6e :a*e n :)n*Kie de na')ra a*e6'(ra9

6)**e6i)nea (r e6'e (gi*ă

Ter/enee de reai;are Kin *(n' de d)ra'a de (bKinere a

re;)'a'e(r i de re6)r6ee 5)6e a di65(;iKie 5rin 5r(ie*'

4

= Re6)r6ee *are v(r :i 6)b-*(n'ra*'a'e 6)n'

 )6'i:i*a'e n ra5(r' *) a*'ivi'ă,ie i *)

re;)'a'ee 5r(ie*'))i

E6'e )6'i:i*a'ă nev(ia de 6)b*(n'ra*'are9 n reaKie *) a*'ivi'ăKie

5r(ie*'))i i *) re6)r6ee e+i6'en'e a 6(i*i'an' i a 5ar'ener9 da*ă

e6'e *a;)

2

Page 48: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 48/49

 

Pagină 46 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

4 SUSTENAILITATE 8'$)r" (& !"re %rie!+)l

"$i)r' !&+i&)"re" e-e!+elr $"le @iv"lri-i!"re" re*)l+"+elr b.i&)+e #)%'

 (&!e+"re" $)r$ei #e -i&"&"re

D"!' $!r)l bi&)+ l" "!e$+ !ri+eri) &) e$+e #e 8i&i8)8 10

%)&!+e/ %rie!+)l &) v" 8"i -i ev"l)"+ (& !&+i&)"re @i v" -i

#e!l"r"+ re$%i&$/ (& $i+)"i" (& !"re &) $e !&$i#er' &e!e$"r'

$li!i+"re" #e !l"ri-i!'ri

M"7

15

Mi&

10

41

Pr(ie*') in*)de a*'ivi'ă,i n 'i/5)

i/5e/en'ării *are d)* a va(ri:i*area

re;)'a'e(r 5r(ie*'))i d)5ă :inai;area

a*e6')ia

Pr(ie*') are 5revă;)'e9 din 'i/5) i/5e/en'ării9 a*Ki)niHa*'ivi'ăKi

*are d)* a 6)6'enabii'a'ea 5r(ie*'))i Bde e+e/5)9 *rearea de

5ar'eneria'e9 i/5i*are n 5r(ie*' a a'(r :a*'(ri in'ere6aKi9

a(*area n b)ge') vii'(r a )nei 6)/e 5en'r) *(n'in)areaa*'ivi'ăKii9 va(ri:i*area re;)'a'e(r 5rin'r-)n a' 5r(ie*'Ha'e

a*'ivi'ăKi9 de/ararea )n(r a*'ivi'ăKi *are 6ă *(n'in)e 5r(ie*')

5re;en' e'*

Pan) de i/5e/en'are a 5r(ie*'))i in*)de e'a5ee de vaidare H

avi;are H a5r(bare a re;)'a'e(r i/edia'e de *ă're 6'aVe>(deri9 *a

5re/i6ă a a6ig)rării 6)6'enabii'ă,ii

3

42 Pr(ie*') in*)de a*'ivi'ă,i n 'i/5)

i/5e/en'ării *are d)* a 'ran6:erabii'a'ea

re;)'a'e(r 5r(ie*'))i *ă're a' gr)5 ,in'ăH a'

6e*'(r e'*

!i6e/inarea re;)'a'e(r *ă're a'e en'i'ăKi Bde e+e/5)

/e'(d((gii9 /a'eriae de in6'r)ire9 *)rri*)a e'*

U'ii;area re;)'a'e(r 5r(ie*'))i n a*'ivi'ăKiH5r(ie*'e )'eri(are

Pr(ie*') .iH6a) re;)'a'ee (b,in)'e n )r/a i/5e/en'ării

$

Page 49: Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca pentru

7/16/2019 Ghidul Solicitantului Conditii Specifice Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, Axa Prioritara 1 - Initiativa Locuri de munca p…

http://slidepdf.com/reader/full/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-masuri-integrate-pentru-tinerii-neets 49/49

 

Pagină 49 din 49 

Nr

!r+

Cri+erii #e $ele!ie E7%li!"ii P)&!+"

a*e6')ia -6)n' /)'i5i*a'e a di:eri'e nive)ri B(*a9 regi(na9

6e*'(ria9 na,i(na