Click here to load reader

Ghidul -olicitantului-sM-16.4

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Ghidul -olicitantului-sM-16.4

 • -

  GG HH II DD UU LL SS OO LL II CC II TT AA NN TT UU LL UU II

  SSUUBBMMSSUURRAA 1166..44 ssii SSUUBBMMSSUURRAA 1166..44aa

  SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE ORIZONTAL I VERTICAL NTRE ACTORII DIN

  LANUL DE APROVIZIONARE N SECTOARELE AGRICOL I POMICOL

  depunere on-line

  PPRROOGGRRAAMMUULL NNAA IIOONNAALL DDEE DDEEZZVVOOLLTTAARREE RRUURRAALL 22001144 22002200

  Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei prin

  FF OO NN DD UU LL EE UU RR OO PP EE AA NN AA GG RR II CC OO LL PP EE NN TT RR UU DD EE ZZ VV OO LL TT AA RR EE RR UU RR AA LL

  EE UU RR OO PP AA II NN VV EE SS TT EE TT EE NN ZZ OO NN EE LL EE RR UU RR AA LL EE

 • 1

  GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea SUBMSURILOR 16.4 1166..44aa SPRIJIN ACORDAT

  PENTRU COOPERARE ORIZONTAL I VERTICAL NTRE ACTORII DIN LANUL DE

  APROVIZIONARE N SECTOARELE AGRICOL I POMICOL

  Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale PNDR 2014-2020. Acest document nu este opozabil actelor normative naionale i europene. Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea proiectului de investiii, precum i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a proiectului dumneavoastr. De asemenea, conine lista indicativ a tipurilor de investiii pentru care se acord fonduri nerambursabile, documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le prezentai, modelul Cererii de Finanare, ale Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile realizrii proiectului i completrii corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri din cauza modificrilor legislative naionale i europene sau procedurale varianta actualizat este publicat pe pagina de internet www.afir.info.

  PPRREEVVEEDDEERRIILLEE PPRREEZZEENNTT UULLUUII GGHHIIDD SSEE CCOO MMPPLLEETTEEAA ZZ CCUU RREEGGLLEEMMEENNTT RRII LLEE

  CCUUPPRRIINNSSEE NN MMAA NNUUAALLUULL DDEE PPRROOCCEEDDUURR PPEENNTT RRUU SSUUBBMM SSUURRIILLEE 1166..44 ss ii 1166..44aa

  PPOO SSTT AATT PPEE SSIITT EE-- UULL WW WWWW..AAFFIIRR.. IINNFFOO..

  IMPORTANT!

  Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele editate de

  MADR i AFIR, disponibile la sediile AFIR din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale

  Romniei, precum i pe paginile de internet www.afir.info i www.madr.ro.

  De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct la sediile

  noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet vezi datele de contact de la

  finalul Ghidului Solicitantului.

  http://www.afir.info/http://www.afir.info/http://www.madr.ro/

 • 2

  C U P R I N S

  1. PREVEDERI GENERALE

  1.1. Contribuia Submsurilor 16.4 ssii 16.4a SPRIJIN ACORDAT PENTRU COOPERARE

  ORIZONTAL I VERTICAL NTRE ACTORII DIN LANUL DE APROVIZIONARE N

  SECTOARELE AGRICOL I POMICOL la Domeniile de Intervenie

  .................................................................................

  2. PREZENTAREA SUBMSURII 16.4 si SUBMSURII 16.4a

  2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ..........................................................

  2.2. Condiii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..............................................

  2.3. Cheltuieli eligibile .........................................................................................................

  2.4. Cheltuieli neeligibile .............................................................................................

  2.5. Criteriile de selecie ale proiectului ...............................................................................

  2.6 Sectoarele pentru care se acord sprijinul ...................................................................

  2.7. Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ....................

  3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU COOPERARE

  ORIZONTAL I VERTICAL NTRE ACTORII DIN LANUL DE APROVIZIONARE

  3.1. Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanare .........................

  3.2. Contractarea fondurilor ...............................................................................................

  3.3. Plata ..............................................................................................................................

  4. INFORMAII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

  4.1. Documentele necesare ntocmirii cererii de finanare ..................................................

  4.2. Lista formularelor disponibile pe site-ul AFIR -www.afir.info........................

  4.3. Dicionar .................................................................

  4.4. AFIR n sprijinul dumneavoastr ........................................................................

  5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

  5.1 Anexa 1 - Model Cerere de finanare ...................................................................... www.afir.info 5.2 Anexa 2 - Model Contract de finanare ................................................................... www.afir.info 5.3 Anexa 3 - Fia Msurii 16 i Fiele Submsurilor 16.4 si 16.4a ................................... www.afir.info 5.4 Anexa 4 - Acte normative utile ................................................................................ www.afir.info 5.5 Anexa 5 Model plan de marketing ................................................................................ www.afir.info 5.6. Anexa 6 Model Acord de cooperare (Acord de parteneriat) ntre parteneri............................................ www.afir.ro 5.7. Anexa 7 - Anexa I Lista prevzut la art. 38 din Tratatul de Funcionare a Uniunii Europene...... www.afir.info 5.8 Anexa 8 aferent Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul naional de legislativ de implementare ............................................................................................... www.afir.info 5.9 Anexa 9 Lista UAT HNV........................www.afir.info

  http://www.afir.info/http://www.afir.info/http://www.afir.info/http://www.afir.info/http://www.afir.info/http://www.afir.ro/http://www.afir.info/

 • 3

  5.10 Anexa 10 - Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale n accesarea PNDR

  2014-2020 .

 • 4

  Capitolul 1

  PPRREEVVEEDDEERRII GGEENNEERRAALLEE 1.1 CONTRIBUIA SUBMSURII 16.4 si SUBMSURII 16.4a SPRIJIN ACORDAT PENTRU

  COOPERARE ORIZONTAL I VERTICAL NTRE ACTORII DIN LANUL DE APROVIZIONARE LA

  DOMENIILE DE INTERVENIE

  Submsurile 16.4 i 16.4a Sprijin acordat pentru cooperare orizontal i vertical ntre actorii

  din lanul de aprovizionare contribuie direct la domeniul de intervenie 1A: ncurajarea

  inovrii, a cooperrii i a crerii unei baze de cunotine n zonele rurale, sprijinul fiind acordat

  prin sub-msurile 16.4 i 16.4a pentru cooperarea dintre actori n sectorul agro-alimentar,

  inclusiv din sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanurile scurte de

  aprovizionare i va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor i

  atragerea unor categorii noi de consumatori.

  Submsurile contribuie i la domeniul de intervenie 1B: Consolidarea legturilor dintre

  agricultur, producia alimentar i silvicultur, pe de o parte, cercetare i inovare, pe de alt

  parte, inclusiv n scopul unei gestionri mai bune a mediului i al unei performane de mediu

  mbuntite, sprjinul fiind acordat pentru ncurajarea i utilizarea de noi procese i tehnologii

  n sectorul agro-alimentar, conducnd la creterea gradului de inovare din sector.

  Totodat, cooperarea dintre fermieri i ali actori n scopul dezvoltrii de lanuri scurte de

  aprovizionare i piee locale sprijinite n cadrul sub-msurilor 16.4 i 16.4a poate conduce la

  creterea competitivitii, a valorii adugate a produselor i la consolidarea rolului fermierilor n

  lanul de aprovizionare, influennd pozitiv viabilitatea general a exploataiilor pomicole,

  acestea avnd implicaii directe asupra domeniului de intervenie 3A: mbuntirea

  competitivitii productorilor primari printr-o mai bun integrare a acestora n lanul agro-

  alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creterii valorii adugate a produselor

  agricole, al promovrii pe pieele locale i n cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al

  grupurilor i organizaiilor de productori i al organizaiilor interprofesionale.

  Obiectivul acestor sub-msuri este acela de a promova cooperarea ntre actorii locali, n scopul comercializrii produselor agoalimentare prin intermediul lanurilor scurte de aprovizionare. Sub-msurile nu presupun numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comerciani alimentari cu amnuntul, restaurante, hoteluri i alte forme de cazare n mediul rural, ci i realizarea de parteneriate cu organizaii neguvernamentale i autoriti publice. Tip de sprijin: rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate i pltite efectiv; plat n avans, cu condiia constituirii unei garanii financiare corespunztoare procentului

  de 100% din valoarea avansului, n conformitate cu articolul 45(4) i articolul 63 din Regulamentul 1305/2014 i a legislaiei naionale n vigoare.

 • 5

  Obiective principale: Sprijinul se acord pentru costuri de cooperare i investiii tangibile i/sau intangibile pentru promovarea unor proiecte co