Click here to load reader

GHID DE CERTIFICARE TRU PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL - · PDF file 2017. 5. 18. · Scopul întocmirii acestui ghid este consolidarea capacității Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GHID DE CERTIFICARE TRU PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL - · PDF file 2017. 5. 18. ·...

 • UNIUNEA EUROPEANĂ

  GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

  PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

  AMPOSDRU

  Fondul Social European

  POS DRU 2007-2013

  Instrumente Structurale

  2007 - 2013

  FONDUL SOCIAL EUROPEAN

  Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂȚII LUCRĂTORILOR ȘI A ÎNTREPRINDERILOR”

  Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea initiativelor partenerilor sociali și societatii civile"

  Titlul proiectului:“Reţeaua Autoritătilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naționale

  Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132

  GHID DE CERTIFICARE ŞI RECUNOAŞTERE PENTRU

  PROFESIA DE ASISTENT MEDICAL

  Autor:

  Șef lucrări dr. Camelia SZUHANEK

  Iulie 2013

 • 2

 • 3

  CUPRINS

  Introducere…………………………………………………………………………………. 5

  I. Situaţia reglementării profesiei de asistent medical în România şi în alte state

  membre ale UE……………………………………………………………………………..

  7

  1.1. Profesia de asistent medical în Europa…………………………………… 7

  1.2. Cadrul normativ european în care este reglementată profesia de asistent medical……………………………………………………………………..

  8

  1.3. Recunoașterea pe baza coordonării condițiilor minime de formare…… 8

  II. Procedurile de validare/certificare a competențelor aplicate de AC din ţările în

  care profesia/iile sunt reglementate……………………………………………………….

  13

  2.1. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Italia……………………………………………………………………………………..

  13

  2.2. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Spania

  20

  2.3. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Cehia…………………………………………………………………………………….

  22

  2.4. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Austria…………………………………………………………………………………..

  24

  2.5. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Marea Britanie………………………………………………………………………….

  25

  2.6. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Danemarca……………………………………………………………………………...

  27

  2.7. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Olanda…………………………………………………………………………………..

  28

  2.8. Atestarea şi certificarea în vederea exercitării profesiei de asistent medical în Germania………………………………………………………………………………..

  30

 • 4

  III. Procesele de recunoştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale UE 32

  3.1. Cadrul general al procesului de recunoaştere a calificărilor /profesiilor

  reglementate în UE…………………………………………………………………………

  32

  3.2. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Italia…………………………... 44

  3.3. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Spania………………………… 45

  3.4. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Cehia…………………………. 51

  3.5. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Austria………………………... 55

  3.6. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Marea Britanie……………….. 55

  3.7. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Danemarca…………………… 56

  3.8. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Olanda………………………... 57

  3.9. Recunoaşterea calificării de asistent medical în Germania……………………... 58

  IV. Exercitarea profesiei de asistent medical în UE…………………………………….. 60

  V. Concluzii………………………………………………………………………………… 68

  Bibliografie…………………………………………………………………………………. 69

  Anexă : Termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi

  certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor………………...

  73

 • 5

  INTRODUCERE

  Ghidul de față constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor

  Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat

  de către Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări

  şi Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul

  Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU).

  Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările

  Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI

  (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în

  scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne,

  dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii

  partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a

  promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de

  comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile

  similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul

  platformei IMI.

  Scopul întocmirii acestui ghid este consolidarea capacității Ordinul Asistenţilor Medicali

  Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), ca partener social

  al proiectului şi autoritate competentă pentru profesia de asistent medical, de a se implica în

  schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI.

 • 6

  De asemenea, ghidul de față a fost elaborat cu scopul de a sprijini Ordinul Asistenţilor

  Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), în

  eforturile de standardizare a proceselor de certificare și recunoaștere a profesiei de asistent

  medical, prin informarea cu privire la practicile din alte 8 state membre ale Uniunii Europene.

  Prezentul ghidul are şi scopul informării cetăţenilor români asupra procesului de

  certificare a competențelor şi asupra cerințelor și particularităților procesului de recunoaştere a

  calificării profesionale de asistent medical în 8 state membre ale Uniunii Europene: Italia,

  Spania, Germania, Austria, Cehia, Olanda, Danemarca și Marea Britanie.

  Pentru realizarea ghidurilor de recunoaștere și certificare pentru profesiile reglementate,

  experţii metodologici externi ai Autorității Naționale pentru Calificări au cercetat sursele de

  informaţii de la nivel naţional (ale ţărilor analizate şi ale României) şi la nivel comunitar (studii

  comparative realizate la nivelul Uniunii Europene) şi au participat la vizită de studiu în Olanda,

  având posibilitatea de a-şi completa munca de documentare prin schimbul de exeperienţă cu

  reprezentanţi ai Autorităţilor Competente.

 • 7

  I. SITUAȚIA REGLEMENTĂRII PROFESIEI DE ASISTENT

  MEDICAL ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE

  UNIUNII EUROPENE

  1.1. Profesia de asistent medical în Europa

  Structura pieței muncii și a serviciilor în domeniul Asistent medical se încadrează în

  fenomenul general al migraţiei forţei de muncă din domeniul îngrijirii medicale, reprezentând un

  interes existenţial. Diferenţele în materie de salarizare şi condiţii de muncă constituie cauze ale

  acestui fenomen. Diferenţele dintre structurile sistemelor au repercusiuni substanţiale asupra

  structurilor de oferte şi de calificare. Peste 70% dintre salariaţii sistemului sanitar românesc

  intentionează să plece la muncă în străinătate, însă 36,8% dintre aceştia întâmpină diferite

  impedimente legate de familie.

  Acestea sunt rezultatele studiului "Tendinţa de migrare a personalului din sistemul

Search related