Gazetka stycze D luty 2014 - sosw. 9. Andrzej Sapkowski, Sezon burz. 10. Janusz L. Wi›niewski,

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Gazetka stycze D luty 2014 - sosw. 9. Andrzej Sapkowski, Sezon burz. 10. Janusz L....

W zek

Miesicznik Wychowankw Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu,

nr 62-63 (72-73) stycze-luty 2014

Projekt okadki Sylwester Waraski

Na Nowy Rok

Syszycie! Pnoc ju bije,

Rok stary w mgy si rozwiewa,

Jak sen przepada...

Krzyczmy: Rok nowy niech yje!

I rwijmy z przyszoci drzewa

Owoc, co wiecznie dojrzewa,

A nie opada.

Rok stary jak ziarnko piasku

Stoczy si w czasu przestrzenie;

Czy go aowa?

Niech ginie! bez zy, oklasku,

Jak ten gladiator w arenie,

Co upad niepostrzeenie -

Czas go pochowa.

Adam Asnyk

W numerze:

Dom Pod Dobrym Anioem Kcik maturzysty Niech nam wita Nowy Rok 2014! Humor z zeszytw uczniowskich Z bibliotecznej pki

Dom Pod Dobrym Anioem

Niemal kady z nas chciaby spotka dobrego anioa. Moe warto bacznie si rozejrze, a szybko okae si, e anioy s wrd nas. Czy maj skrzyda? Czy szybuj nad nami niewidzialne? Zapewne nie w sensie dosownym. By moe to osoby, ktre yj obok, a wznosz si ponad przecitno poprzez swoj prac, pomoc innym ludziom, powicenie si

dla blinich. Mio nam przedstawi Pana Adama Rejmenta, ktry wraz z on Bet prowadzi Pogotowie Rodzinne pod nazw Dom Pod Dobrym Anioem. Wzek: Dowiedzielimy si, e jestecie Pastwo niespokrewnion z dzieckiem, zawodow rodzin zastpcz o charakterze pogotowia rodzinnego, od grudnia 2008 roku. Trafiaj do Was maluszki zostawione przez mamy w szpitalach, dzieci z interwencji policji, maluchy, ktrych rodzice przeywaj rnorodne kryzysy i przez jaki czas nie mog sprawowa nad nimi opieki, dzieci z okien ycia. Mgby Pan zdradzi, kiedy i dlaczego zrodzi si pomys prowadzenia Domu Pod Dobrym Anioem? Adam Rejment: Pi lat temu odkrylimy, e to jest nasze powoanie, nasza droga. Zawsze lubili my dzieci i chcielimy mie du rodzin. Wzek: Na jakie trudnoci trzeba by przygotowanym prowadzc Pogotowie Rodzinne? Adam Rejment: Przede wszystkim trzeba nauczy si robi wiele rzeczy naraz. Obecnie opiekujemy si szstk dzieci przyjtych i trjk swoich. Np.: jednoczenie karmi si niemowlaka i odrabia lekcje z trjk dzieci starszych i pilnuje makaronu, ktry si gotuje. Prowadzc pogotowie rodzinne pracuje si z rodzin biologiczn. Obecnie wszystkie dzieci s odwiedzane w naszym domu przez swoich rodzicw. Wzek: Czy osoby prowadzce Pogotowie Rodzinne musz ukoczy jakie specjalne szkolenia?

Adam Rejment: Tak, koczy si kursy kwalifikacyjne, najpierw dla kandydatw na rodzin zastpcz, potem drugi na rodzin zastpcz zawodow. Na kocu trzeci specjalistyczny, dajcy przygotowanie do prowadzenia pogotowia rodzinnego. Oczywicie, w trakcie bycia pogotowiem take si szkolimy by coraz lepiej pomaga dzieciom.

Wzek: Czy moe Pan adoptowa skierowane do Pogotowia Rodzinnego dziecko? Adam Rejment: Tak, cho nie taki jest cel pogotowia rodzinnego. Dzieci trafiaj do nas na jaki czas, potem wracaj do rodzin biologicznych lub trafiaj do rodzin zastpczych dugoterminowych lub do adopcji poza nasz dom., Dwa lata temu adoptowalimy, wtedy trzyletni, niepenosprawn dziewczynk, ale to wyjtek. Dla wszystkich innych dzieci nasz dom to taka przysta w oczekiwaniu na lepsze ycie, ktre wczeniej czy pniej przychodzi. Zawsze przychodzi. Wzek: Jak wyglda tzw. zwyky dzie w Domu Pod Dobrym Anioem? Adam Rejment:

Jak w kadym domu. Nasze ycie nie rni si od ycia innych ludzi, z tym, e jest nas wicej. Wicej czasu potrzebujemy by ogarn dzieci rano, duej trwa szykowanie i jedzenie niadania. Potem odwozimy dzieci do szkoy i przedszkola. Moja ona jedzie do pracy a ja zostaj z maluchami. Gdy pi w poudnie pior, sprztam itp Popoudniu przychodz w odwiedziny do dzieci rodzice biologiczni, przychodz te studenci fizjoterapii by rehabilitowa maluchy. Rzadko trafiaj do nas dzieci zdrowe. W midzy czasie jemy obiad, odrabiamy z dziemi lekcje, potem wsplnie co robimy. W weekendy odwiedzaj nas znajomi lub my gdzie wychodzimy. Przy adnej pogodzie dzieci bawi si na placu zabaw w ogrodzie. Wieczorem kolacja, mycie i kadziemy wszystkie spa. ycie jak w kadym domu. Wzek: Jak atwo mona wywnioskowa, praca w Pogotowiu Rodzinnym nie naley do najatwiejszych. Czy nie mia Pan myli A po co mi ten wysiek? Moe nie warto kontynuowa rozpocztej pracy? Adam Rejment: Nigdy nie mylelimy by zrezygnowa. Pomaganie dzieciom daje wiele radoci. Cieszymy si z kadego dziecka, ktre do nas trafia. Przeywamy wtedy takie nasze mae Boe Narodzenie. Wzek: Dzikujemy za udzielenie wywiadu. yczymy wycznie sukcesw i mao skomplikowanych sytuacji, zwizanych z podopiecznymi.

Kcik maturzysty...

ENGLISH MATURA INFO

What do you need to know before Matura Exam? Co powinienie wiedzie przed matur z jzyka angielskiego? Egzamin maturalny trwa okoo 15 minut i ma form rozmowy zdajcego z osob egzaminujc. Jest przy tym obecny rwnie drugi nauczyciel, ktry obserwuje egzaminatora, ale nie bierze aktywnego udziau w rozmowie. Maturzycie wchodz pojedynczo do sali, w ktrej odbywa si egzamin. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego zdajcy przystpuje do wykonywania zada w kolejnoci, w jakiej zostay one umieszczone w zestawie nie moe wrci do zadania, ktrego realizacji wczeniej si nie podj. Zdajcy nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie si z treci caego zestawu ani na przygotowanie si do wypowiedzi czyta tre kadego zadania tu przed jego realizacj. . Nie wolno mu take sporzdza notatek w trakcie egzaminu. Here are some tips to oral matura exam which consists of four parts preliminary talk and 3 tasks. A oto wskazwki do ustnej czci egzaminu maturalnego, ktra skada si z 4 czci rozmowy wstpnej i 3 zada. ORAL MATURA EXAM - part 1 Rozmowa wstpna trwa okoo 2 minut. Zanim zdajcy przystpi do realizacji pierwszego zadania, egzaminator przeprowadza z nim rozmow wstpn, ktra ma oswoi ucznia z sytuacj egzaminacyjn. Wypowied zdajcego nie jest oceniana pod wzgldem treci, ale ma wpyw na ogln ocen jego umiejtnoci jzykowych. Zdajcy:

Przedstawia si; Odpowiada na kilka pyta zwizanych z jego yciem i zainteresowaniami; Nie ma wgldu w list pyta do wyboru, bo jest ona zamieszczona wycznie w zestawie

egzaminujcego.

Egzaminujcy: Przedstawia si; Wybiera pytania z listy pitnastu pyta ( z trzech kategorii tematycznych) i zadaje je

zdajcemu;

Liczb pyta uzalenia od pynnoci wypowiedzi zdajcego.

Descriptions of the remaining parts of oral matura exam in the next Wzek! Opis pozostaych 3 czci matury ustnej w nastpnym wydaniu Wzka!

Joanna Kowalkiewicz

Niech nam wita Nowy Rok 2014 Pocztek Nowego Roku to czas szczeglny. Kady z nas marzy, by nadchodzcy czas pozwoli speni marzenia i plany. Podsumowujemy rwnie to, co ju mino. Czy wspominamy przeszo z ezk w oku, czy moe miejemy si do siebie w duchu? Jedno jest pewne miniony czas ju nigdy nie wrci, a przyszo jest dla wszystkich zagadk. Niech zatem wszystkim uda si speni marzenia i plany. Oby nikt nie czu si samotny. Redakcja gazetki Wzek dedykuje wszystkim noworoczne wiersze.

W zek

Ignacy Krasicki

Nowy Rok

Nowego roku czas kae winszowa,

Wic si zdobywam na powinszowanie;

Daj Panie Boe, w tym si tak zachowa,

Iby si nasze spenio danie.

I speni pewnie, kiedy w kadym kroku

O sobie bdziem myle, nie o roku.

()

Mickiewicz Adam

Nowy Rok

Skona rok stary; z jego popiow wykwita

Feniks nowy, ju skrzyda roztacza na niebie;

wiat go cay nadziej i yczeniem wita.

Czego w tym nowym roku da mam dla siebie?

()

HUMOR Z DZIENNICZKW UWAG

mieje si parszywie. Na lekcji dubie w nosie i mwi, ze to jak

narkotyk. Demonstruje na fizyce zabawki. Udaje, ze sucha nauczyciela. Crka eksponuje swoje ciao na lekcji religii. Bije koleg po dzwonku. Naraa kolegw na mier, rzucajc kred po klasie.

Znalezione w sieci ukasz Jacobson

Z BIBLIOTECZNEJ PKI

Drodzy Czytelnicy Wraz z kocem roku kalendarzowego pojawio si w bibliotece sporo nowych, bardzo

ciekawych pozycji ksikowych. Oto tytuy niektrych z nich:

1. Stephen King, Cmentarz zwiet. 2. Stephen King, Czarny dom. 3. Eric E. Schmitt, Przypadek Adolfa H.. 4. Eric E. Schmitt, Historie miosne. 5. Nicholas Sparks, Anio Str. 6. Nicholas Sparks, Szczciarz. 7. Katarzyna Michalak, Ogrd Kamili. 8. Katarzyna Michalak, Zmylona. 9. Andrzej Sapkowski, Sezon burz. 10. Janusz L. Winiewski, Los powrrzony.

Serdecznie zachcam do zoenia wizyty w szkolnej bibliotece.

Barbara Nowak

W zek Miesicznik Wychowankw Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. Gazetka ukazuje si od 2005r. Redaguje zesp w skadzie: Izabela Czoszyk, Mateusz Lisiecki, ukasz Jacobson. Opiekun: mgr Sylwester Waraski (od 2007 roku, w latach 2005-2007 mgr Hanna Kaczmarek). czno z redakcj na spotkaniach zespou redakcyjnego, bd za porednictwem sekretariatu Orodka. Zapraszamy do wsppracy! Druk i adres redakcji: Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Pozna, e-mail do sekretariatu szkoy - sekretariat@sosw.poznan.pl