4
! ! , Glasilo za promicanje lokalnih interesa. 'h "voli lill' b#d ai W -.lidic II liti .,. ... "" I1tt!TI"l.ATA .. tu", Ir- ul ikim tr pmplll. .... 1f.11O.u. ........ 'hr!m? lo: 1. &II i 7' rw If. ::t-%l .... p6 I .. ct;a. eA R 'lik. U San.oboru 14. kolovoza 1910. "'iI -- ...... &II (':t" w ' • - . ... _W'_ ; .... t+ula 'il"' 1-loaZl, ' IT,a.; ... _ luM ' ...... I 'M.' H ; , ; ...... ..,.. ..... 1 ... ;":". ' 1'0 • & :t , IWa- Ne"':- -. i E , ne pl ' *' , l(iilllLopiIi. ne " .... ' ..... 11".0 !Woj MOti 16 li .... UIIt ... , I wc 5 . ...... N'n ., .. q. SaI.- .... :Il Strutno mnijenje o elektrItnoj rasvjeti. Inl U II I d II II I podnio jt ITJ:. U'llIpll\'o S'«l lt urukoyl'lO mn lJtn Jt uvtdcn ja 'Injtlt II Samo- ", -" lj, gJ jt f)pt UlI lea ln umoli ln JI ,i goolom pru nate pt llludC' L Debtrta. Mni· }t' nit I I)/)rllloh n!t InUnIra Bal dauf.- II hitn im ovo : lJ Ilo bi veo ma IlOI: rj d oo I tI loti inlt - fCJU mlnla, k.1ua nl st JM'nuda L lk bc rtll Ul ti, 11 podlot;u ,u jl,a\"C' 0110 ', "'Vit1I1O(::I IC' pr Qv od m nl tril OOl n US.II ' pl I VII II hlld ' '11 5/ ul'l lI '" Uflptc di d om nilu Jl rln. dpi e ln lh p'I,nja. dok ic vlj tt .. n jt {'\ p,lhv nu k.1ko \'t ponude !fil: pu. nle d.l ft Ultdla, k(l j( ga gilIla ill lt 'lt lt nbn faklor u I u k"tlnSlvlI !tuda kano l ak· voga, da .v ll tsnt up,a Wt opttnO lS l im It )t. da se uredl'l mitII. na· Lui II rukama a IK' privaln ih ili podIIItta, Tamo, JI1IJt III l ak ovi "ftOja)i u priv.lnlm tuum., n .. 'ote lIpraYe. dl ml na Itoll natln prilplju II jaVnt ruho 000t0 Ilpravljani ,.IV Jtlnl ,lIr tdl' l' Itf" vrtlo ,'dl· kOC dohoOtl u optlnu bn ItI'ela 11 Jtano,nllCvo. dok uredl'J, koji lt u nim lU" •• II I red_ !tk ,. Jedan loat. oo M. dJaJlOfll 5Imoboru, IM donose ml :aam doy,l dr . .rernlJI I rldos- H } IIj I MC.I.mln Ctttom Ctr",m Luflbnom , I I Illo "'phh J ..,10'0 dttje lP ..... ue,", ' putnu 'lO prolili pruJllu opt i nt i njenih ,!anovDika bo«- da crpa vdlkll dobit. NWs"1'IO le obja"jma bilina t:,adilce p1in.1ft II ugrcl>1I fl 1.909. IS Bll lm do- holkom od 286000 je nakon odblt.ca javili! 'ISVitlt prtOSUkl}ol 91 . 000 K. Cljtla dakle J.1Vn.1 ,;)Svjela .. grad.. bg- !t b .. IK' 'I (l jl optln.. nill tigloga filira I jOI 0 5l1 ,t ti sIoga 97,()OO K. Naraulu, dl le golem e smit politu od prihoda P rl VI no ga k il /uum .. no Ul0 se Iplk nilk o ne mole IKIlutiti, da it pOlOnji prakUPT Prvo prloopfclno pilanje tm 1 0. da II bi ru vjetnl uredili bio tl fukanIl opt I nt lU uruulIlI prlvllno,1 POdUltt .. III hi lt kombinirano intO po pod.. !ttu, 1\11 kojtmll pallipicirl Nut u pnfe ilptint I n/ alo bl iti ul tinI , da ONI sama ueradi sebl "Ivlet ni .. redlal bel .. tjecal_ posmI.nika (hh" bi bio napr. Dc bt'r1 o) I KIno primJer mote poII .. t ltl 11'111110 ulJII di ruvjelnl uTeclj.j !Ifada K"t "' ''CI u Ollj ... 0.11;0 ft princIpleino ptll n }t, hlro"a bl hill ruvltla koja lt bel temeljIlih Itv- dl" r tjdltl ne mole, ju nlll birIII Izmt- dl" e}tkllltnog nljtlll I rll ' vjett. Po,onjl se ho moje uspjtIno lIIkm lll IS dok se , uvjt ln i plin mote Sm aIlIU isklju&nim II k«Ikurtnd}t. Tu VI'1a uvalilt II biJtlol MlIbljini. ud um 0lIO ""'fe'· Ikim IItItd .llIm prlpravttlrima - danu vet 10lorim Iteljima - putovao nl Wtd, 11" 01' Sultt. PostoJnv. T,. I dalje dOIft do Du- bmvnt ... Medju _llIIml IJlldi - maul da laV w. .. nbd ne '"ke - lIpomah .tm- p.tIlltko mu lIet. Moj. P:llled odm.h III- ... 10 III r:trII\'OIft OIEtdn}nl •• h II buJ- lIOm 11&11>111 I lIunoll'l ,,,nom !MICIkum I .. nkim .IIFI- hn all alpmo unlnuU," br· kOlI! I d_boat", milim I PfltaUllm cX:lm&. UpI )l n,," III . po tHO,Ima. pohitio lt IC Mma. ""JOY ,. bl aduti.".nl illi· 1':: 1 I nvta,o f bttdjlno lkot I opet IM II' milIO u trtOm ,,"om doJmu , Ilo I' Olje- Hh .wttrli( ,,1tIO'fO pflfno. da tal .d radi dil" I not" I dl -MI nJfIOft "'tre .rto ft- lin mqobloJ ... II ko tntt I ld",dtllhO od e lcklritnt ""itte. kojI lpadI .. n.ajskuplje ''' 'jeteT Ponuda u IIsvlelnoc mora dl wdit Ir javne konkurencije. jer polonjI daje prilike I prednosti I iltdolllllke pojtcl inih poouda. doli: lot nspn,ljanje jtcIne jedincale predlo- tene ponude (bo napr. .. O'tl)lb "'utaju De- beIlO'I'C) i llllde hnoneumjtsnc) I be"","1IIU otklonill Prelili IAfutmsdjaM! kod Upn1'1t "Id- skr mlInjare u la.fthll potrt le .ulno, da te se jot l te.jtm OYl: Cod1nc dlkk u 6 mjestd odl .. pillnjt, dl II te llad Ilvell! hJdl'Otltk1ritnu et",,,,11I AI Siri I ..... U lIublu podignuta lt centrale ""'Kw bi SImohor posI.l i konsIImrai lae.. Pnm. toole bl lt imalo predbtttl'lO teltati do koac:a Ort rodine, dOJt st 10 pl- ..nje ne tijeli. U tesoom lIutaju ne lj lt medJu,,," Slmobor Imao be. usl o'no baciti u AlIUtlj lradu Zs,rebu, 'I'Ct bi IC Ipak Im.o ra lpl · Uli nlllel:allrod koiql bl moclO ,rad Zalftb konkurltlll ... vojom celn,,1om na SavI. lu ,lj - po SalftOhot oeIIo pcn'oIla" siutlj - mon. SI optIl!.a pridrlatI I rut ,- 'rifitI molutnOII IlOIM'l I mecllu1obllOllJ- ravn jl .. nj .. la slutaj If!OillUma " Zqn,- bom 1 11\111 bl biti Optllll ltaaa tako .. jeGa" kOnlUnltnl premi "Idu z.,tebu, I dob .. - .lIno.nldm&. nJeIO\'Otn OIblom k1IjllehllMlI taChI. .rlo bot", I kol i je

G~~ B~33. 'iI W' &II - Samoborpa it u ntoj iuI.Ijprijt lubrn "bI.mad_ oooo, u noVt IUlunlt /istiM. N.ctaJJt lt Mttlnit protiIlO odnosne dOPiIt p* "r.ldD~ l.kola u SmCfOYlilu I Kotarim.ll,

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ! I I

  • j j I j i j

  • !

  ,

  Glasilo za promicanje lokalnih interesa. G~~ B~33.

  'h "voli lill' b#d ai W -.lidic • II liti .,. ... "" I1tt!TI"l.ATA .. tu", I""~ Ir- ul ikim tr pmplll. .... 1f.11O.u. ........ 'hr!m? lo: 1. &II i 7' r w

  If. ::t-%l .... p6 I .. ct;a. eA R r~jtno 'lik. U San.oboru

  14. kolovoza 1910.

  "'iI ~S" • -- ...... &II (':t" w ' • - . ~ ... _W'_ ; .~ .... t+ula 'il"' ZIIiLI~ 1-loaZl,' IT,a.;

  ... _ luM ' ...... I 'M.' H ; , ; ~ ...... ..,.. ..... 1 ... ;":". ' 1'0 • • & :t , IWa-• Ne"':- -. i E , ne pl ' *', l(iilllLopiIi. ne " .... ' ..... 11".0 !Woj MOti 16 li .... UIIt ... , I wc 5 . ...... N'n ., .. q. ~ SaI.-• .... :Il

  Strutno mnijenje o elektrItnoj rasvjeti.

  Inl OLlI~" U II I d II II I podnio jt ~ ITJ:. U'llIpll\'o S'«llt urukoyl'lO mn lJtnJt ~I«k uvtdcnja tlcktri~n(' 'Injtlt II Samo-",-" lj, pt~o gJ jt f)ptUlI lea ln umoli ln JI, igoolom prunate ptllludC' L Debtrta. Mni· }t'nit I I)/)rlllohn!t InUnIra Baldauf.- J~ II hitnim I~m" ovo :

  lJIlo bi veoma IlOI: rjd oo I tIloti inlt -fCJU mlnla, k.1ua nl st JM'nuda L lk bcrtll Ul ti, 11 i5!o:Ijučlvu podlot;u ,ujl,a\"C' 0110 ' ,"'Vit1I1O(::I pl l l n~ IC' prQvodm nltrilOOln u~l l \tbk US.II' plIVII II hlld kl1~m Im~'u. ' '115/ul'llI '" \':lt~' 1o Uflptc did om nilu Jlrln. dpielnlh p'I,nja. dok ic vljtt .. njt {'\ p,lhvnu konk~lnl' k.1ko\'t po nude !fil: pu. nle d.lft budut l1'!~l i

  RJ.~"Jt lm Ultdla, k(l j(ga gilIla ill mltsl~ I~k.av lt 'lt lt nbn faklor u tl~u !I~nov nlil va I u k"tlnSlvlI !tuda kano lak· voga, da .v l l tsnt up,a Wt opttnO lS lim It )t. da se rasv~ni uredl'l mitII. na· Lui II rukama ~int. a IK' privalnih ili podIIItta, Tamo, JI1IJt III lakovi "ftOja)i u priv.lnlm tuum., n .. 'ote lIpraYe. dl ml na Itoll natln prilplju II jaVnt ruho 000t0 Ilpravljani ,.IV Jtlnl ,lIrtdl' l ' Itf" vrtlo ,'dl· kOC dohoOtl u optlnu bn ItI'ela 11 Jtano,nllCvo. dok uredl'J, koji lt u nim lU" •• ~ II I red_ !tk ,.

  Jedan odll~nl loat.

  oo M.

  dJaJlOfll 5Imoboru, IM donose ml

  :aam doy,l dr. .rernlJI I rldos-

  H } IIjIMC.I.mln Ctttom Ctr",m

  Luflbnom , I

  I Illo "'phh J ..,10'0 dttje lP ..... ue,", • ' putnu 'lO prolili pruJllu

  optint i njenih ,!anovDika bo«- da crpa vdlkll dobit.

  NWs"1'IO le obja"jma bilina t:,adilce p1in.1ft II ugrcl>1I fl 1.909. IS Blllm do-holkom od 286000 K~ !'lI je nakon odblt.ca IroIk~ javili! 'ISVitlt prtOSUkl}ol 91.000 K. Cljtla dakle J.1Vn.1 ,;)Svjela .. grad.. bg-!tb .. IK' ' I(ljl optln .. nill tigloga filira I jOI 05l1,t tisIoga 97,()OO K. Naraulu, dl le goleme smit politu od prihoda P rl VI t· n o ga k il /uum .. no Ul0 se Iplk nilko ne mole IKIlutiti, da it pOlOnji prakUPT

  Prvo prloopfclno pilanje tm 10. da II bi ru vjetnl uredili bio tl fukanIl opt I nt lU uruulIlI prlvllno,1 POdUltt .. III hi lt kombinirano intO po pod .. !ttu, 1\11 kojtmll pallipicirl o~ins.

  Nutupnfe ilptint In/alo bl iti ul tinI, da ONI sama ueradi sebl "Ivletni .. redlal bel .. tjecal_ posmI.nika (hh" bi bio napr. Dcbt'r1o) I

  KIno primJer mote poII .. t ltl 11'111110 ulJIIdi ruvjelnl uTeclj.j !Ifada K"t"'''CI u Ollj ...

  0.11;0 ft princIpleino ptlln}t, hlro"a bl hill ruvltla koja lt bel temeljIlih Itv-dl" rtjdltl ne mole, ju nlll birIII Izmt-dl" e}tkllltnog nljtlll I I~J'tn)ke rll ' vjett. Po,onjl se ho moje uspjtIno lIIkmlll IS eldur l~nom, dok se ,uvjt lni plin mote SmaIlIU isklju&nim II k«Ikurtnd}t.

  Tu VI'1a uvalilt

  II biJtlol MlIbljini. ud um 0lIO • ""'fe'· Ikim IItItd .llIm prlpravttlrima - danu vet 10lorim Iteljima - putovao nl Wtd, 11"01' Sultt. PostoJnv. T,. I dalje dOIft do Du-bmvnt ...

  Medju _llIIml IJlldi - maul da laV w. .. nbd ne ~dteh '"ke - lIpomah .tm-p.tIlltko mu lIet. Moj. P:llled odm.h III-... 10 III r:trII\'OIft OIEtdn}nl •• h II buJ-lIOm 11&11>111 I lIunoll'l ,,,nom !MICIkum I .. nkim .IIFI-hn all alpmo unlnuU," br· kOlI! I d_boat", milim I PfltaUllm cX:lm&.

  UpI)ln,," III . po tHO,Ima. pohitio lt IC Mma. • ""JOY ,. bl aduti.".nl illi· 1'::

  1 I nvta,o f bttdjlno lkot I opet IM II' milIO u trtOm ,,"om doJmu, Ilo I' Olje-

  Hh • .wttrli( ,,1tIO'fO pflfno. da tal .d radi dil" I not" I dl -MI nJfIOft "'tre .rto ft-lin mqobloJ ...

  II ko tntt I ld",dtllhO

  od elcklritnt ""itte. kojI lpadI m~j .. n.ajskuplje ''''jeteT

  Ponuda u ~rldnlu IIsvlelnoc IIrcdla~ mora dl wdit Ir javne konkurencije. jer polonjI daje prilike II1Ivnj l .~ 11 I udQ~1I1 prednosti I iltdolllllke pojtcl inih poouda. doli: lot nspn,ljanje jtcIne jedincale predlo-tene ponude (bo napr . .. O'tl)lb "'utaju De-beIlO'I'C) illllde hnoneumjtsnc) I be"","1IIU otklonill

  Prelili IAfutmsdjaM! kod Upn1'1t "Id-skr mlInjare u la.fthll potrt le .ulno, da te se jot lte.jtm OYl: Cod1nc dlkk u 6 mjestd odl .. čili pillnjt, dl II te llad Ilvell! hJdl'Otltk1ritnu et",,,,11I AI Siri I .....

  U lIublu podignuta lt centrale ""'Kw bi SImohor posI.li konsIImrai lae..

  Pnm. toole bl lt imalo predbtttl'lO teltati do koac:a Ort rodine, dOJt st 10 pl-..nje ne tijeli.

  U tesoom lIutaju ne lj lt medJu,,," Slmobor Imao be.uslo'no baciti u AlIUtlj lradu Zs,rebu, 'I'Ct bi IC Ipak Im.o ralpl · Uli nlllel:allrod koiql bl moclO ,rad Zalftb konkurltlll ... vojom celn,,1om na SavI.

  lu ,lj - po SalftOhot oeIIo pcn'oIla" siutlj - mon. SI optIl!.a pridrlatI I rut,-'rifitI molutnOII IlOIM'l I mecllu1obllOllJ-ravnjl .. nj .. la slutaj If!OillUma " Zqn,-bom 111\111 bl biti Optllll ltaaa tako .. jeGa" kOnlUnltnl premi "Idu z.,tebu, I dob .. -

  .lIno.nldm&.

  nJeIO\'Otn OIblom k1IjllehllMlI taChI. .rlo bot",

  I

  koli je

 • Tlm bl lt ~nOIll 0~1na Os/clirala ntll stlnov/II prihod, toli molt Irbjm ,;uvilu Irada do'ffttl do btsp"lnt javQt rasvlrlt.

  Ato d.lltlt o~lna I ne bl bil. ..II" nid svoJt ctntWt, Iplt bl m.1.I " ll.lno-vi«lm opiti!! utivall toriIli od ralYjrtt.

  Prije: Inla valjalo bl prlllli:C!iOvil1 pod· Io~t za IUIljf'bj.

  To jt II prvom ,tdll poICif/. jnl Mat Itla..!a SJ OIlUItom mjHl.l i IIlk~ kott valj. rasv l)ttl ilL Nad.aljt nlj.l pr;mllo plihplti l"-"'alb tl p,e..Mdivom pr /ntnom poltulku tt

 • u I se '''-

  III. StaR dobra sp;;;.;;; lo 'nlodno~'Ii;;;;;; •

  kuti kao ,!"Ii !otmi .ibrica-,

  PokoJni Fabliančlt dotivio Jt sol RO-dinu livota. Pokopan je II poacdJ:!C!' na sw. nedjcll*ocn (robiju Ul III vik OLIliblka II Samobora. SV. Marliu i Sv . Nedjelje lt okolllno& stl}lilY&. Optlku)t KOlI njeK"" nulltdnlk. ",db. prista. , . V i d a lc, kU1l111 je pOkojnik bio pra.-' pcwtim I od-IrJjllClj. - uu mil temlia 1

  Zabne. lIo1d PensIon pri~jlljt vc-likl! billy" .etn u IOCIIboipm. poStOlQ, IlIcnriarijom I I. cl. 21 . o. mj. Clu jc prihod "d uhnc ul lIromalnu ikoisku mbdcl 111:1 s:. mobota.

  StaVnJL Juče' jc hfo o.djc pnl IJIIn ~I a 'ni" I 10 u upt:inu Pudnh..

  "" uliQIU pjevIju momd M~cnih III ,obU lI:!. OI I II lIvrilu stručne ikole II knjo j ~ SI3Y'tP ljetos ob.t.YI~ vrlo Jt linhno.-U:UI.'l ~ ~ progbk flo sposobn!ma 58 *"'CI.

  TvorniCI! ltapova u Bre .. nl moli naJ, 11.\ pn" .. timo. t.ll jc pohlo.ljau)t Ivorni-~k l h 1',,>SIOIij.1 l'Ibrlnjcno, a lu o I~ko. dl qo II samoj tvolnici ne pro.daju t.lillJI'OV' po k •• madll, Ovi IC mogu dobili II ~lII\Iboru II vL~ Il'}:oyina.

  Obnova !kollklh odbora. SudlM!i .101 m~nd;ll t ko'sluh odbon u fUlAm, kolu,u ,Miče konctm mjfUI I. g. pozvana su us-l1' p~I ' ''. dll do log~ roti pr illupe k ilbo,u n •• vih ! knlak lh odIlOJ:!, odnosno dil kOi. .. lilaM prw lo1i mjts. tltollkt nadzj),nlkt.

  Kaku na d,ukom mjeau lujdtutemo. 1 ai«le umnovllt"" roti za o ... berbI&.

  OdIO'lOrnl urC\lnlt : dr. Mijo Jaratovtt.

  IzjaVL NI .qovur-, tIO lU &. k lloru:a

  IflOv. namjc$lCfllka II poII}conJc:m woju SamNKJm:ol LIItI vd 7. o. mj. na 1IIt" otilO1'anje uvnlllc, nemam nrll ~ "'Iogu ...:r uuralim, ". d. ostaJem u djtltllh tvll mOI' prwoblll1Ol atilovanj_. a la naneknll ml uvredu imal« o.1UIična C05p'K" "nllkt 41 u IVote objtde na lIMiItinom mjulu l\IICupe dokar IIIIne.:

  Tlmt te at",r u ,,",at u j&\'Mlli .""~"'m ••. , lc If: nl u kako\fV d.ljnt fl1J;lablnle I lom COapoClOm rik IR upakam.

  U Sarmobofu. 12. kOIo'lOUl 1910.

  $tj. Presl ml.

  koji IftIft I t .... 11, trdi lt u m)t-tlu bnn SImobora. - PobIlte. Ilatari S .. I'IO~~ , ....

  ... odlje OO

  pokućstvo

 • Prvi Samobonkl

  umjetni mlin na tigre s nIcima i tvornica' jc:6nc:novc: k.le.

  lu;1dju)t n.1ll1nije plenilo" brain .. i j«. lnt:ftOVII uh III Nlijcfllnl~ cijtnt, le K prqMM'utujc d~jcnom optinatvII S:IIII"bofl i okoline.

  Andro Nq:ode. Samobor.

  ................ Rc:ndH-vouS Samoboraca u

  brrcbu• k IlLoYlćtom rogu. u

  NolO I lu.llloo umlJtnt sobe. dd:-" I:"IIOm l'U'jftOlll- EJq:anlM IUUIllt;llci~ b~ tuhlftj&. dob,O '1Il10 I pivo, bna I lofm poshlRL Cijene umjerene.

  M. PlltIJ. ,vratilla, .

  opfe ,..-

  OsJltf:lla

  MARIJINA

  Kurje oči ' tperium naj ... 'ftsn1Ir I na najmoderniji '1.~ln sa nim opnrom I najbolj im u.pjtbom. CI;me umltfnr.

  AID). fc:ldm.n.

  " .... Uspješno se oglašuje u

  listu'

  E. T>resečki, Samobor Inili ovtme I&nnom p. n. ~lftIt'lI, U· tcO'ctm I n im kon.umtnlom C'f1TInlll, da lt pttIIUr, prodalu prokuLtnos I _jbol" ,.e •••••• sssl." " ,vomice .Croalla- "Zllreb-. ClttlWl lt portland cemenlu II mOM IIIIadiliu :

  100 III- po lt 4' -,., II .. po K. 2"-

  nUlcflmtem e. Pt .... ",.

  . .. . "' . __ •••• ~ ... , .,. e •• - .. . _ o •• " •• o o ••• __ •• •

  ,~ .,"U"",. lc hO\HQC n;a it·

  I~u. lifo('lI . ,.J pul Ih rt 1\ 2'.0. Or, Mibli:l Hl ihnl probIIvn! po 'pk

  L:I k lu4ac. Cijo:lloll kIItiji I I\. S.mobonka vinova

  ta Jahn)r Inliic;a I OIunnjm .. Ulftllfrll.IIIII, KM trgan .. I proU" _"vuboljL - CljtN

  bod 1 K. BaI .. m protiv kurjim otiru S4:UfllO 1ftdit\OU. Ci)eu bod I K.

  A\ledNe hp\. Slaro I prokubltO and."" proti bol$! !duda I pomaaJbnju Itka.

  EIOtt po I K I K liiO. S.mobonke pilule ur 1Iltenje.

  KUlita K 1'20.. "taika l.I DIbe I"t "rstl. Najlinlk IItfict ~ tube P,ufuma I sapUIWI AIItO najlhllJt mitt. HUM Rledkilullt tpedalilelr: I dlltu'liHIt tpra\"t, Minr:rllar: vode: UYi}dc a"Jdr: punjr:at

  dobivaju lt u

  ljekarni Mirka Kld~la u Samobo ru.

  . ----- --, " ... -- -. ~ .... . J . ,. ... . ... .

  Bu konkurencye I

  Nigdje ni bolje ni )rllioiit!

  .... ;:;'" n_cW~. bo, ."". IJuIMWIII:. t ,

  IC! naJ,cfunl)r II Slh';aIOl'a.

  O-

  Svoj k svome I

  Samobotcl. poduprit t samobor u i obl'! !

  1 kg bijelog samoborskog kruba 18 nvč.

  1 kg ratenog SllDoborstog truba 16 n vč.

  N-.lraanoynnUe pecivo, fino. .. k .. lno. prianato n-.lbolJt kvalitete

  proluocll I prod~e

  I. hrvatska uzorna pekarnica u SamOboru •

  Eduarda Presečkoga.

  I nPlRIIQ

  SL~VKO lU ~

  TRO NAOVOJ, LEOPOI.OA SALVA lORA.

  iHs

  Pip; 1'I."',," 'j:!lJ7N re Mb lIJ' S

  _ S" • • ·s • Vii ,l" 4 i_e ~ wa1iLi .i 'h ii . , .. , ~:f''''.' L l' . , ,JJ • I. p", .cu .... , ' .. ' lo ~w7 "n t "aSid .. URII4 Ill' , II

  IlL df: LP. 7 h,,,;

  ---

  33-133-233-333-4