of 23 /23
Fyziológia endokrinného systému

Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria...

Page 1: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Fyziológia endokrinného systému

Page 2: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Hormóny štítnej žľazy a prištítnych teliesok

Page 3: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Štítna žľaza

- Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou chrupkou.

- Histologicky je zložená z folikulov, v stene ktorých sú folikulárne bunky produkujúce thyreoglobulín, ktorý odvzdávajú do koloidu folikulov. Odštiepujú sa z neho hormóny tyroxín (90%) a trijodtyronín(9%), asi 1%biologicky neaktívny rT3.

- Parafolikulárne bunky sú roztrúsené skupiny buniek medzi folikulami a produkujú hormón kalcitonín.

- Tyroxín, trijodtyronín patria do skupiny aminohormónov(derivátov molekuly tyrozínu). Kalcitonín – je peptid, zložený z 32 aminokyselín.

Page 4: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

• Jód z krvi (jodid), AMK tyrozín

• Tyreoglobulín – ER, GA –cez apikálnu membránu je transportovaný do lúmenufolikulu

• Jodid – prechod cez folikulárnu bunku, do lúmenu je transportovaný PENDRINOM (transportér nezávislý na Na)

• Jodid je oxidovaný peroxidázou a viaže sa tyreoglobulín, po vylúčení do lúmenu folikula – MIT, DIT

Štítna žľaza - biosyntéza

Page 5: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Štítna žľaza - sekrécia a transport

Sekrécia:• Koloid v lumene folikulu – zásobná forma h. ŠŽ• Väzba TSH (adenohypofýza) na receptory buniek ŠŽ (okamžite) –väzba tyreoglobulínu na receptor v luminálnej membráne (megalín)

• Tyreoglobulín endocytózou vstupuje do vnútra folikulárnych buniek- proteázy odštiepujú – T3 a T4 – prechod do krvi (po

koncentračnom gradiente)

Transport:• 99% viazané na plazmatické proteíny

• 70% špecifický globulín (TBG – thyroxin binding glubulin)• 15-20% špecifický proteín transtyretín (TTR) a albumín• Minimum na lipoproteíny• Zvyšok – voľne cirkulujúce biol.aktívne h.• Do tkaniva sa dostáva iba voľná frakcia – 0,03%T4 a 0,3% T3

Page 6: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Štítna žľaza – biologické účinky

• H ŠŽ – prechod cez CM, transport cytoplazmou• Intracelulárne receptory – všetky bunky organizmu – vyššia afinita k T3 ako

T4• Dejodázy – T4 sa konvertuje na T3• Receptory v jadre bunky – aktivácia DNA – genómový účinok – tvorba

špecifických proteínov (enzýmy, transportné a štrukturálne proteíny)

Účinky:Vplyv na bazálny metabolizmus (zvýšenie o 60-100%)

okrem mozgu, gonád a sleziny stúpa expresia mitochondriálnychrozpojujúcich proteínov (uncoupling proteins-UCPs) – zvýšenie produkcieteplastúpa rezorbcia GLU z GIT, glykolýza, glukoneogenézazvyšuje sa lipolýza a produkcia MKstúpa proteokatabolizmus, AMK sa uvoľňujú zo svalovzvyšuje sa spotreba kyslíka

Page 7: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Štítna žľaza – biologické účinky

Vzostup minútovej ventilácie

Zvýšená produkcia ERYTROPOETÍNU zvyšuje sa transportná kapacitu krvi pre kyslík

Vplyv na KVS - chronotropný, dromotropný, ionotropný efekt,skracuje trvanie diastoly, znižuje periférny odpor

Pôsobenie na rast kostí a vývoj mozgu u plodu – postihnutá synaptogenéza, diferenciácia, myelinizácia a migrácia buniek –kongenitálny kretenizmus

Permisívne pôsobenie – u oboch pohlaví potencuje účinok H., ktoré sa podieľajú na riadení činnosti reprodukčného systému

Page 8: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

hypotalamus

Sekrécia T3 ,T4

Štítna žľaza

Sekrécia TSH

adenohypofýza

Sekrécia TRH

Cieľové tkanivo

Rastový efekt:

Zvýšenie účinnosti rastového hormónu

Metabolický efekt:

Stimulácia oxidatívnej fosforylácie vedúca k zvýšeniu bazálneho metabolizmu

Vplyv na CNS:

Dozrievanie behom fetálneho vývoja,reakcia pozornosti, výbavnosť reflexov, syntéza βadrenergných receptorov

Riadenie sekrécie hormonov ŠŽ

TRH aktivuje systém GS proteín – fosfolipáza C, stúpa tvorba DAG, IP3, zvyšuje uvoľňovanie Ca z ICTAktiváciou proteinkinázy C – fosforylácia proteínov –DNA –mRNA – tvorba α a β reťazcov TSH

TSH(glykoproteín) – α – nešpecifická podjednotka (rovnaká aj v FSH, LH)

- β – špecifická podjednotkaViaže sa na folikulárne b. - GS proteín –adenylátcykláza – proteínkináza A – fosforylácia intracelulárnych proteínov – biol. efekt

Page 9: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Štítna žľaza – nadbytok hormónov

Zvýšená tvorba tepla – neznášanlivosť teplého prostredia

zvýšená telesná teplota

potenie

Znižovanie telesnej hmotnosti – napriek vysokému príjmu potravín

Nepokoj

Tachykardia

Zvýšená pľúcna ventilácia

Page 10: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Štítna žľaza – nedostatok hormónov

Citlivosť na chlad, suchá chladná koža

Pomalé pohyby, pomalá tichá reč

Mentálna otupenosť, u detí psychomotorická retardácia

bradykardia

Retencia vody

Poruchy sexuálnych funkcií

Page 11: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Riadenie kalciofosfátového metabolizmu

Význam vápnika:Vplyv na mechanizmus:

sekrécie (exocytóza)

účinku hormónov ( druhý posol v bunke)

prevodu nervového vzruchu

bunkového delenia

zrážania krvi, oplodnenia

Vplyv na nervovosvalovú dráždivosť

Frakcia voľného Ca sa v plazme mení podľa hodnoty pH.

Stúpa pri acidóze, klesá pri alkalóze (hyperventilácia – kŕče)

Normokalciémia – 2,25-2,75 mmol/l

Page 12: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Riadenie kalciofosfátového metabolizmu

Význam vápnika:Hlavný katión v štruktúre kostí a zubov,

Vápnik spolu s D vit a fosforom sú esenciálne pre správny vývoj mineralizovaných

tkanív

Vápenaté a fosforečné ióny sa nachádzajú v slinách a spolu s fluoridmi sa pri poškodení skloviny kyselinami zabudujú do demineralizovanej lézie a opravia tak vzniknutý defekt)

Ideálny pomer Ca : P je 1 : 0,8 (z výživového hľadiska)

Fosfáty:85% v kostiach

14% v bunkách

Zvyšok – extracelulárne tekutiny HPO-4, H2PO-

4

Normofosfatémia – 0,8-1,6 mmol/l v dospelosti

Page 13: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Riadenie kalciofosfátového metabolizmu

Pôsobky podieľajúce sa na regulácii cirkulujúceho kalcia a fosfátov a tým na regulácii metabolizmu kostí:

Kalcitropné hormóny:

PTH (parathormon, paratyrin)

Kalcitonín

Vitamín D a jeho aktívne metabolity

Ďalsie faktory a hormóny:

Príjem kalcia, fosforu a magnézia

Kortizol

Hormóny štítnej žľazy

Page 14: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Prištítne telieska

- človek má dva páry prištítnych teliesok uložených na hornom a dolnom póle štítnej žľazy .

• Hlavné bunky produkujú hormón parathormón (PTH)–polypeptid (84 AMK)

• Podnet pre uvoľnenie PTH – znížená kalciémia – detekovaná receptorom pre extracelulárne Ca

– zníži väzbu Ca na metabotropný receptor a

odtlmí jeho sekréciu

Receptory pre PTH – plazmatická membrána

Biologický efekt sprostredkovaný adenylátcyklázovým systémom

Page 15: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Parathyroid hormone (PTH)

Page 16: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

• Rýchly účinok – vápnik a fosfáty – uvoľňujú sa z tekutiny medzi membránou osteocytov a kosťou – prechádzajú do ECT

• Pomalší efekt – stimulujú sa osteoklasty a aj keď nemajú receptory pre PTH – ich aktivácia prebieha prostredníctvom osteoblastov

• Blokáda Na/P kotransportéra - zvýšenie vylučovania fosfátov obličkami

• Zvyšuje spätnú rezorbciu Ca v distálnom tubule nefrónu

• Zvyšuje tvorbu 1,25-dihydrocholekalciferolu v obličkách, tým nepriamo zvyšuje rezorbciu vápnika a fosfátov v čreve

Prištítne telieska – biologický efekt

Page 17: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Prištítne telieska – riadenie tvorby a sekrécie

• Jednoduchá negatívna spätná väzba – pokles hladiny Ca, zvýšená koncentrácia fosfátov

– stimul sekrécie a tvorby PTH- vzostup hladiny Ca – inhibícia sekrécie PTH

Nedostatok PTH – hypokalcemická tetánia zo zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti

– podstata – destabilizácia membránzvýšenie permeability pre Na rýchlejšie vzniká AP

Hyperkalciémia-klesá aktivita CNS, -predlžuje sa QT interval

Page 18: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Kalcitonín – parafolikulárne (C) bunky ŠZ chráni kosť matky

Podnet – zvýšená koncentrácia vápnika

Receptory kosti a osteoklasty,

CNS – hypotalamus, periakveduktálna šeď

– oblasť spracujúca info o bolesti

Biologický efekt:

-Inhibícia rezorbcie kostí osteoklastami a znižovanie ich počtu podporuje ukladanie Ca do kosti – tehotenstvo

-Zvyšuje prestup Ca do mlieka pri laktácii

-Účinok na obličky a tenké črevo je malý

-Tlmí stresovú odpoveď org. (znižuje sekréciu KA), vplyv na príjem potravy

-Vplyv na modulovanie imunity

Riadenie kalciofosfátového metabolizmu - ŠŽ

Page 19: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Riadenie kalciofosfátového metabolizmu – vitamín D3

Transport – glykoproteín (DBP)

Page 20: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Vitamín D3

Regulácia– premenu v pečeni a obličkách stimuluje PTH

inhibuje vápnik a 1,25-dihydroxyvitamín D

spätná väzba

Receptory – jadrové – kódované proonkogénom c-erb-A

Cieľové tkanivo – črevo

- oblička

- kosť

Page 21: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Vitamín D3– biologický efekt

Zvyšuje rezorbciu Ca– apikálna strana enterocytov kalciovými kanálmi (TRPV5,6). Zvyšuje tvorbu kalmodulínu – tým aj väzbu vápnika naň, udržuje tým nízku intracelulárnu koncentráciu Ca

Podporuje remodeláciu kostí u dospelých – pokles Ca spolu s PTH stimulujú uvoľnenie Ca z kostí, zvyšuje ukladanie Ca do novovytvorených kostí

Podporuje rast kostí u detí

Má protizápalové účinky, tlmí autoimunitné deje, ale posilňuje aktiváciu makrofágov proti IC baktériám (TBC)

Zvýšenie kalciémie znižuje aktivitu PTH a kalcitriolu

Chráni pred chronickou gingivitídou

Page 22: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Chvostek sign

Hypokalciémia

Page 23: Fyziológia endokrinného systému stitnej zlazy a... · Štítna žľaza -Štítnu žľazu tvoria dva laloky spojené mostíkom, uložená je na prednej strane trachey pod štítnou

Nedostatok D vitamínu