of 1 /1
Obsah: Formát Výkres: Dátum Stupeň A4 x n Mierka: email: [email protected] Generálny projektant : ING. MARTIN FILINA Vypracoval : Kontroloval : INVESTOR: Arch Konstrukt s.r.o., Cintorínska 649, 913 21 Trenčianska Turná 913 21 Trenčianska Turná Cintorínska 649 www.archkonstrukt.sk tel. 0907/146 508 OBJEDNÁVATEL : SADA ČÍSLO Kraj: Trenčianský Okres: Trenčianský Mesto: Trenčín ING. MICHAL CHRASTINA RPD Stupeň PD: MIESTO STAVBY: Bernolákova 2, 912 50 Trenčín Stavba: Stavebný objekt: SO.01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA OKRESNEJ PROKURATÚRY SO.01.1 Architektonicko-stavebné riešenie Zmena dokončenej stavby - nadstavbou časti objektu a Modernizácia budovy Okresnej Prokuratúry v Trenčíne 03/2015 Krajská Prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín Krajská Prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín 0,000 = 210,570 m n.m. R E A L I Z A Č N Ý P R O J E K T 1:50 PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV 9. PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV M 1:50 KROKVA 100/200 KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE S1 XPS hr. 100mm +3.740 +7.850 +8.725 EPS hr. 150mm S3 XPS hr. 100mm S1 KROKVA 100/200 KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE +3.740 +6.470 +7.840 +8.020 EPS hr. 100mm - OPLECHOVANIE KOTVENÉ NA OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRÍPONKY KAŽDÝCH 500mm - OSB DOSKA HR. 12mm - DREVENÉ HRANOLY 40x40mm KAŽDÝCH 500mm MEDZERY VYPLNENÉ XPS HR. 40mm - ŽB VENIEC ATIKY S3 XPS hr. 100mm S1 +3.740 +7.840 KROKVA 100/200 KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE EPS hr. 100mm VAZNICA S3 - NOSNÝ ROŠT, HRANOLY 100x100mm - OSB DOSKA HR. 18mm - ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO - EPS HR. 50mm (PRI PATE STENY EPS PERIMETER HR. 50mm) - LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA STĹPIKY 100/100 á=max 1200mm KOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE VIĎ STATIKA k10 k10 k9 k4 k10 k9 k6 k10 k5 ZVISLÝ REZ H-H M 1:50 ZVISLÝ REZ G-G M 1:50 ZVISLÝ REZ F-F M 1:50 Pr1 Pr1 PRIERAZ V ŠTÍTOVEJ STENE (OSB DOSKA+EPS 50mm) PRE CHLADIACE POTRUBIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY 150mm NAD ATIKOU Pr2 Pr3 Pr2 Pr3 3250 100 200 1,0% 5,4% 5,4% 5,4% 38° 38° 5,4% 1,0% 1,1% 1,1% 3,0% A A 5,4% 5,4% 5,4% s s +7,550 +7,480 +7,480 +7,480 +7,480 +7,550 +7,550 +7,420 +7,420 +7,430 +7,380 +8,400 +8,370 +8,400 +8,370 +8,400 +7,810 +7,850 +7,840 +7,300 +7,840 +7,810 3,6% 3,6% +8,370 5,4% +7,810 +7,840 5,4% F F G G +7,810 H H KROKVA 100/200 KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE KROKVA 100/200 KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE B B PODOPRETIE JESTVUJÚCICH VAZNÍC VIĎ STATIKA 1,0% s PLOCHA ŠIKMEJ ČASTI STRECHY = 314 m2 PLOCHA PLOCHEJ STRECHY = 202 m2 - CHRLIČ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, TOPWET TWC 100x100 PVC - SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm h - VETRACIA HLAVCA PRE ODVETRANIE KANALIZÁCIE, HL 810 (VIĎ PD-ZDRAVOTECHNIKA) OZNAČENIE ŠxV POZNAMKA ŠKA SPODNEJ HRANY VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV [mm] - 150mm NAD ATIKOU - PRIERAZ V ŠTÍTOVEJ STENE (OSB DOSKA+EPS 50mm) PRE CHLADIACE POTRUBIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY 50x100 h h d = 100 d = 70 - - PRIERAZ V STRECHE PRE ODVETRANIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA - PRIERAZ V STRECHE PRE ODVETRANIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA +7,300 100/200 (1.) 100/200 (1.) 100/200 (2.) STĹPIK 100/100 KOTVENÝ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE (ŽB VENIEC, ATIKA) 100/100 (3.) 100/100 (3.) 100/100 (4.) 100/100 (4.) 100/100 (5.) 100/100 (6.) 100/100 (5.) 120/120 (7.) 120/120 (7.) Č. P. NÁZOV PRVKU PROFIL (mm) DĹŽKA (m) ks OBJEM (m3) 1. KROKVA 100/200 9,80 2 0,392 KROKVA 100/200 2. 3,00 1 0,060 VÝKAZ REZIVA 100/200 7,00 5 0,700 2 3. 4. STĹPIK 100/100 1,00 0,020 STĹPIK 100/100 2 STĹPIK 100/100 STĹPIK 100/100 2 STĹPIK 5. 6. 7. 120/120 1,70 3 0,051 2,30 0,046 3,00 1 0,030 2,10 0,060 SPOLU OSB DOSKA HR. 18mm 1,359 13,0 m2 KONTRALATY 70/20mm 58,00 0,081m3 STREŠNÉ LATY 50/40mm 120,00 0,24m3 CELKOM 1,91m3 KROKVA nová časť VYHOTOVENIE NOVEJ ČASTI STRECHY SKLADBA STRECHY S4 PLOCHA 30m2 D D POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÍMS: - JESTVUJÚCE PODBITIE - ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO - EPS HR. 20mm - LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÍMS: - JESTVUJÚCE PODBITIE - ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO - EPS HR. 20mm - LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA - SILIKÁTOVÁ OMIETKA c k1 k2 k2 k5 k5 k5 k6 k7 k8 k8 k8 k8 k9 k10 k10 k10 k9 c k3 k4 z5 z5 z6 z7 z8 z9 c NOVÝ NÁTER JESTVUJÚCEJ STRECHY (Nationwide) : - odstránenie okovín, koróznych splodín, prachu, solí, mastnoty a iných nečistôt (tlakom vody - 250bar) - základný náter Roof PRime 0,1mm 5l/m2 - koncový náter Snow Brite (tmaovšedý odtien) 0,33mm 1,88l/m2 29020 15570 5430 8020 16150 5850 7020 29020 16610 5830 4790 5990 920 300 100 4510 300 4190 300 4670 100 300 920 1320 4510 50 200 50 4190 50 200 50 4670 1320 5320 2070 300 100 200 100 700 7585 11730 400 11150 1320 600 100 9370 5300 400 580 11150 1320 100 200 100 11150 100 300 920 4630 1780 2470 7000 5320 2070 1980 100 300 100200 300 100 600 100 700 300 100 150 200 100 600 100 3930 7100 +4,600 ~ +8,725 +4,600 +10,200 14670 550 600 100 200 100 150 +7,850 +7,850 4350 S

SPIROLL ŽB DOSKA · 2015-09-18 · - bezbarierovÉ umÝvadlo s vybratÍm v prednej Časti, hornÁ hrana vo vÝŠke 800mm - nika v betÓnovej obrube vstupnÉho schodiska pre okrasnÚ

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPIROLL ŽB DOSKA · 2015-09-18 · - bezbarierovÉ umÝvadlo s vybratÍm v prednej Časti, hornÁ...

Page 1: SPIROLL ŽB DOSKA · 2015-09-18 · - bezbarierovÉ umÝvadlo s vybratÍm v prednej Časti, hornÁ hrana vo vÝŠke 800mm - nika v betÓnovej obrube vstupnÉho schodiska pre okrasnÚ

Obsah:

Formát

Výkres:

Dátum StupeňA4 x n

Mierka:

email: [email protected]

Generálny projektant :

ING. MARTIN FILINAVypracoval : Kontroloval :

INVESTOR:

Arch Konstrukt s.r.o., Cintorínska 649, 913 21 Trenčianska Turná

913 21 Trenčianska TurnáCintorínska 649 www.archkonstrukt.sk

tel. 0907/146 508

OBJEDNÁVATEL :

SADA ČÍSLO

Kraj: Trenčianský Okres: Trenčianský Mesto: TrenčínING. MICHAL CHRASTINA

RPDStupeň PD:

MIESTO STAVBY: Bernolákova 2, 912 50 Trenčín

Stavba:

Stavebný objekt: SO.01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA OKRESNEJ PROKURATÚRYSO.01.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Zmena dokončenej stavby - nadstavbou časti objektu a Modernizácia budovy Okresnej Prokuratúry v Trenčíne

03/2015

Krajská Prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

Krajská Prokuratúra Trenčín, Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín

0,000 = 210,570 m n.m.

REALIZAČNÝ PROJEKT

1:50PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV

9.

PÔDORYS STRECHY - NOVÝ STAV M 1:50

1477

0

27650

15220

15220 7200

27650

20400

12445 7055

9430

7050

6350

6740

72002650 (2650(210))

1477

0

27650

15220

15220 7200

27650

20400

12445 7055

9430

7050

72002650 (2650(210))

3250

206kancelária okresného prokurátora - SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm

- SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 21,52mm - SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,24x1,375 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH.

- SKLOPNÉ DRŽADLO K WC, DĹŽKA 850mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- PEVNÉ DRŽADLO K UMÝVADLU, DĹŽKA 400mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- DRŽADLO JEDNODUCHÉ, DĹŽKA 600mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- ZÁVESNÉ WC, VZDIALENOSŤ PREDNEJ HRANY WC OD STENY 700mm, HORNÁ HRANA SEDADLA VO VÝŠKE 500mm - BEZBARIEROVÉ UMÝVADLO S VYBRATÍM V PREDNEJ ČASTI, HORNÁ HRANA VO VÝŠKE 800mm

SPIROLL

-1.600

±0.000

+3.720

+3.920

+6.500

+7.480

-1.600

±0.000

+3.920

+6.500

+6.875

+7.480

+8.330

+10.200

-1.600

±0.000

+3.920

+6.500

+6.875

+7.480

+8.330

+10.200

-1.550

0.000

+3.490+3.670

+7.215

+7.480+7.770

+8.330

+10.200

-1.560

0.000

+3.490+3.670

+6.470

+7.215

+7.480

+8.330

+10.200

dvojsklo - VSG (3.3.1.-EVASAFE fólia) - 4 mm protislnečné sklo (Stopsol, Planibel TOP N+,SGG CLIMAPLUS SOLAR CONTROL) všebecne: Ug=1,1 W/m2K; svetelná priepustnosť>70%;g<55%; Rw > 40dB napr. NITRASKLO -sgg CLIMAPLUS ULTRA N SAFE: 6 VSG/4; (VSG 33.1/4); dutina- 15 AR; Ug = 1,1; Ra= 78%; g= 58%; Rw= 35 dB

206kancelária okresného prokurátora

ŽB DOSKA

-2.500

0.000

+3.000

+3.670

+6.670

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.285

+7.550+7.840

+8.400

+10.270

-1.560

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.285

+7.550

+8.400

+10.270

-1.600

0.000

+3.690+3.890

+7.270+7.500

-2.500

0.000

+3.000

+3.690

+6.470

+6.870

-1.600

0.000

+3.690+3.890

+7.270+7.500

-2.500

0.000

+3.000

+3.690

+6.470

+6.870

OCEĽOVÝ JOKLOVÝ STĹP 150x150mm

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.550+7.840

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.300

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.250

+4.600

+10.200

-1.600

+4.250

+7.550+7.840

+10.200

-1.600

0.000

+4.545

+7.550+7.840

+10.200

- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!

- SKLOPNÉ DRŽADLO K WC, DĹŽKA 850mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- PEVNÉ DRŽADLO K UMÝVADLU, DĹŽKA 400mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- DRŽADLO JEDNODUCHÉ, DĹŽKA 600mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- ZÁVESNÉ WC, VZDIALENOSŤ PREDNEJ HRANY WC OD STENY 700mm, HORNÁ HRANA SEDADLA VO VÝŠKE 500mm - BEZBARIEROVÉ UMÝVADLO S VYBRATÍM V PREDNEJ ČASTI, HORNÁ HRANA VO VÝŠKE 800mm

- NIKA V BETÓNOVEJ OBRUBE VSTUPNÉHO SCHODISKA PRE OKRASNÚ ZELEŇ, šxdxh = 385x450x400mm , S ODVODŇOVACÍM KANÁLIKOM d=40mm

KASTLÍK EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ PRE OKNÁ VÝŠKY 2600 mm, ROZMEROV 300x150mm

- SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm

VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

S1

XPS

hr. 1

00m

m

+3.740

+7.850

+8.725

EPS

hr. 1

50m

m

S3

XPS

hr. 1

00m

m

S1

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

+3.740

+6.470

+7.840+8.020

EPS

hr. 1

00m

m

- OPLECHOVANIE KOTVENÉ NA OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRÍPONKY KAŽDÝCH 500mm- OSB DOSKA HR. 12mm- DREVENÉ HRANOLY 40x40mm KAŽDÝCH 500mm MEDZERY VYPLNENÉ XPS HR. 40mm- ŽB VENIEC ATIKY

S3

XPS

hr. 1

00m

m

S1

+3.740

+7.840

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

EPS

hr. 1

00m

m

VAZNICA

S3

PODOPRETIE JESTVUJÚCICH VAZNÍC VIĎ STATIKA

-2.500

0.000

+3.000

+3.740

+6.520

+6.920

-2.500

0.000

+3.000

+3.740

+6.520

+6.920

+3.700

+7.100

+7.840

-1.600

0.000

+3.740+3.940

+7.320+7.550

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.285

+7.550+7.840

+8.400

+10.200

KASTLÍK EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ PRE OKNÁ VÝŠKY 2600 mm, ROZMEROV 300x150mm

-1.560

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.285

+7.550

+8.400

KASTLÍK EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ PRE OKNÁ VÝŠKY 2600 mm, ROZMEROV 300x150mm

NEREZOVÉ STREDOVÉ MADLO NA VSTUPNOM SCHODISKU

- STREDOVÉ MADLO VSTUPNÉHO SCHODISKA - MATERIÁL: MATNÝ NEREZ - PRIEMER = 50mm - KOTVENIE DO SCHODISKOVÝCH STUPNÍC ZHORA, POMOCOU KOTVIACICH ROZETIEK- KOTVIACE ROZETY ZAKRYTÉ NEREZOVÝMI KRYTKAMI

- FARBENÝ POZINKOVANÝ PLECH HR. 0,55mm- FARBA SIVÁ - R.Š. = 910 mm- PRÍPONKY Z POZINKOVANEJ PÁSOVEJ OCELE HR. 4mm KAŽDÝCH 500mm

- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!! - PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!

- PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!! - PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!! - PRED VÝROBOU, PREMERAŤ ROZMERY NA STAVBE !!!

- CHRLIČ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, TOPWET TWC 100x100 PVC

- SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm - VETRACIA HLAVCA PRE ODVETRANIE KANALIZÁCIE, HL 810 (VIĎ PD-ZDRAVOTECHNIKA)

- NOSNÝ ROŠT, HRANOLY 100x100mm- OSB DOSKA HR. 18mm- ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO- EPS HR. 50mm (PRI PATE STENY EPS PERIMETER HR. 50mm) - LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA- SILIKÁTOVÁ OMIETKA

STĹPIKY 100/100 á=max 1200mmKOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

VIĎ STATIKA

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.250

+4.600

+10.200

-1.600

+4.250

+7.550+7.840

+10.200

-1.600

0.000

+4.545

+7.550+7.840

+10.200

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.550+7.840

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.300

+10.200

- ZVISLÝ PRVOK OCEĹOVÉHO ROŠTU, ZVARENÝ Z PÁSOVINY A L-PROFILU - L-PROFIL 40x40x4mm, PÁSOVINA 40x4mm - PRVOK OPATRENÝ ANTIKORÓZNYM NÁTEROM - ROZMIESTNENIE PO 500mm

- SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 25,52mm SKLADBA: - TEPELNE SPEVNENÉ SKLO - TVG HR. 12mm - BEZPEČNOSTNÁ FÓLIA PVB/EVA/EVASAFE - TEPELNE SPEVNENÉ SKLO - TVG HR. 12mm

- PRIEMER OTVOROV PRE KOTVIACE PRVKY 26mm- SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,25x1,3 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH.- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVANIA - BRÚSENÝ ANTIKOR

- OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ VÝROBOK FIRMY SATJAM - OŠETRENÝ PRÁŠKOVOU FARBOU - ŠÍRKA 40mm- HRÚBKA PLECHU 2mm- ! ! ! PRI MONTÁŽI NUTNÉ VZPERU PODLEPIŤ VHODNOU TESNIACOU PÁSKOU ! ! !- VO FARBE STRECHY

VYHOTO

VENIE

NOVEJ Č

ASTI

STREC

HY

SKLA

DBA ST

RECHY

S4

PLOCHA 3

0m2

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTIENKA PRE VYKUROVACÍ REBROVANÝ REGISTER+ VETRACIE HLINÍKOVÉ MRIEŽKY(VIĎ PD SO.01.7 - Ú.VYKUROVANIE)

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTIENKA PRE VYKUROVACÍ REBROVANÝ REGISTER+ VETRACIE HLINÍKOVÉ MRIEŽKY(VIĎ PD SO.01.7 - Ú.VYKUROVANIE)

- SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 25,52mm- SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,25x1,300 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH.

ODVODŇOVACÍ KANÁLIK + OPLECHOVANIE NIKY VO VSTUPNOM SCHODISKU

- Debniace tvárnice DT 30 hr. 300mm- Podkladový náter Stoplex W - Lepiaca hmota StoLevell Uni (celoplošné lepenie) hr. 3mm- EPS soklová doska (Sto-Sockelplatte) hr. 30mm- Lepiaca a armovacia malta StoLevell Uni + sklotextilná sieťka hr. 4mm- StoFlexyl + cement + 10%vody hr. 3mm- Medzináter Sto-Putzgrund- Omietka Stolit K 1,5 - Tenkovrstvá omietka Stolit Milano

1 - Drevená zasklená stena s bezpečnostným izolačným trojsklom2 - Parotesná tesniaca páska 3 - Paropriepustná tesniaca páska 4 - Nízko-expanzná PUR pena5 - XPS hr. 80mm s razeným povrchom 6 - Exteriérové žalúzie Z-90 7 - Sieťka proti vtáctvu 8 - Drevený obklad z dreviny IPE (lapacho) tmavohnedá farba, prierez 375x40 mm 9 - Drevený obklad z dreviny IPE (lapacho) tmavohnedá farba, prierez 355x40 mm 10 - Drevený obklad z dreviny IPE (lapacho) tmavohnedá farba, prierez 50x40 mm 11 - Kotva oceľového roštu dreveného obkladu (napr. SPIDI) 12 - Rohová lišta s okapovým nosom 13 - Drevený hranol rozmerov 80x100 mm 14 - Poplastovaný žiarovo-zinkovaný pozinkovaný plech 15 - Odkvapový zub

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

LEGENDA MATERIÁLOV:MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 100,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 100,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

DEBNIACE TVÁRNICE DT 30 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN S RAZENÝM POVRCHOM - XPS

MURIVO PRIEČOK HR. 125 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 150,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 450mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

- ÚPRAVA DREVENÝCH STUPŇOV SCHODISKA CELOPLOŠNÝM NALEPENÍM TECHNICKÉHO LINOLEA, HRANY OPATRENÉ HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU A FAREBNÝM ROZLÍŠENÍM PRVÉHO NÁSTUPNÉHO A VÝSTUPNÉHO SCHODA - SAMONOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD, 70x238x1250mm, 7 KUSOV

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

DEBNIACE TVÁRNICE DT 30, HR. 300mm S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm,DIFÚZNOU FÓLIOU A VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 150,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

- OČISTENIE A VYSPRAVENIE JESTVUJÚCEJ BETÓNOVEJ PODLAHY A NÁSLEDNÉ NANESENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY - EPOXIDOVEJ STIERKY

LEGENDA MATERIÁLOV:

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 300mm

MURIVO NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm,DIFÚZNOU FÓLIOU A VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 150,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

- ÚPRAVA DREVENÝCH STUPŇOV SCHODISKA CELOPLOŠNÝM NALEPENÍM TECHNICKÉHO LINOLEA, HRANY OPATRENÉ HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU A FAREBNÝM ROZLÍŠENÍM PRVÉHO NÁSTUPNÉHO A VÝSTUPNÉHO SCHODA

- VYHOTOVENIE NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV: - NÁŠĽAPNÁ VRSTVA hr. 10mm (NIVELAČNÁ STIERKA+ KOBEREC) - CEMENTOVÝ POTER hr. 60mm - PE FÓLIA - EPS POLYSTYRÉN hr. 50mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

- VYHOTOVENIE NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV: - NÁŠĽAPNÁ VRSTVA hr. 10mm (NIVELAČNÁ STIERKA + KOBEREC) - CEMENTOVÝ POTER (VYROVNÁVAJÚCI) hr. 30mm - PANELY SPIROLL hr. 160mm - VZDUCHOVÁ MEDZERA hr. 50mm - JESTVUJÚCI DREVENÝ ZÁKLOP Z DOSIEK

- SAMONOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD, 70x238x1250mm, 1 KUS

VÝPIS PREKLADOV:

- VYHOTOVENIE NOVEJ GRESOVEJ DLAŽBY: - GRESOVÁ DLAŽBA 8mm - LEPIACA HMOTA 2mm - NIVELAČNÁ STIERKA 3mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

- VYHOTOVENIE NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV: GRESOVÁ DLAŽBA 8mm - LEPIACA HMOTA 2mm - CEMENTOVÝ POTER V SPADE 1% hr. 0-60mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

k10

k10

k9

k4

k10

k9

k6

k10

k5

DEBNIACE TVÁRNICE DT 30 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

ŽELEZOBETÓN - VIĎ STATICKÉ POSÚDENIE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN S RAZENÝM POVRCHOM - XPS

LEGENDA MATERIÁLOV:

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN S RAZENÝM POVRCHOM - XPS

MURIVO PRIEČOK HR. 150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

DEBNIACE TVÁRNICE DT 20 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOMDEBNIACE TVÁRNICE DT 30 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

VOŠ - VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁSDK - SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD

NOVÝ NÁTER JESTVUJÚCEJ STRECHY (Nationwide) :- odstránenie okovín, koróznych splodín, prachu, solí, mastnoty a iných nečistôt (tlakom vody - 250bar)- základný náter Roof PRime 0,1mm 5l/m2- koncový náter Snow Brite (tmaovšedý odtien) 0,33mm 1,88l/m2

- NIVELAČNÁ STIERKA + NOVÝ KOBEREC S KOBERCOVÝM SOKLÍKOM

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

22770

15220 5230 7200

27650

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

450

5720

150

3100

150

4900

300

15080

220 5650 300 5250 300 1380 125

15080

220 7000 150 4800

100

300

5300

300

5280

300

3270

450

300

150

8022

046

0030

040

0030

046

0022

080

150

5050

4600

5050

1470

0

150

8020

046

2026

00(2

00)

800

3000

2600

(200

)

800

4620

2600

(200

)20

080

150

27650

12400 15250

100 450 5500 450 1800 300 4830

27650

12400 15250

15080

200 68702600 (200)

1650 18001800 (1000)

1650 15250

15080

200 56702600 (200)

1350 1350

1800 (1000)

4501350

1800 (1000)

1350 450 15250

1470

0

2925

1350

1350

(950

)11

2517

527

0017

513

5013

5013

50(9

50)

3550

5400

3050

6250

150

8022

056

5030

052

5030

013

8012

5

150

8022

070

0015

048

00

100300530030052803003270450300

15080

22046003004000300460022080

150

505046005050

14700

15080

20046202600 (200)

8003000

2600 (200)

80046202600 (200)

20080

150

2765

0

1240

015

250

100

450

5500

450

1800

300

4830

31001501850

450

5330300

2765

0

1240

015

250

150

8020

068

7026

00(2

00)

1650

1800

1800

(100

0)16

5015

250

150

8020

056

7026

00(2

00)

1350

1350

1800

(100

0)

450

1350

1800

(100

0)

1350

450

1525

0

14700

292513501350 (950)

11251752700175135013501350 (950)

3550

540030506250

5500

450

4550

700

39501254775

2150900

125

2075

450

3150

21501252975450

3150450300

18450

12445 900 5105 150

100 450 13930 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

5255 150 150 4630 150 7050 300 100

4235 1025 150 3930 150 650 9002020

6350 300 100

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

6000 4000 6055

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

2300 18501950 (750)

2675 18451950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

15220 5230 7200

27650

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1477

0 1527

0

27650

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

450

4670

200

9000

450

3220

450

5250

450

4500

500

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450

4900 6020 2740 4790 150 1800 300 5800 300250

1375

450

4670

200

9000

450

100

30010

045

032

2045

030

5512

520

7045

045

0050

045

010

010

0

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

4930

5080

031

9080

050

5090

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

5155 785500

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

315 1360 125 2200125

2415 500 3300 100 2100 450 250

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

1467

050

0

11730

400 11150 1320

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

1467

050

0

11730

400 11150 1320

805 3445 7000

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

600 100 3930 7100

600 100 3930 7100

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

5510

4050

450

4500

5000

2560

2440

2395

2105

3700165

4700

5420

6670

4950

1420

900

870(

1150

)86

090

087

0(11

50)

870

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

18502400

1595 8952400

420

3670

1000

202020

7512

530

50

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

010

0

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

3700

450

5720

150

3100

150

4900

300

1100 2310

1500

1600

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

1850

2950

100

300

3490

150

5430

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

1550

1550

1550

1550

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

125 740 550 300 3600 9002020

650

150

2230

125

2330

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

1680

2070

168020400

1780 2470 7000

3370

12445 900 7055

2380

2625

425

4170

900

2020

800

1680

2070

1680

315 1360 125 2200125

2415 500 3300 100 2100 450 300

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

3240

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1375

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

5320

2070

7585

11730

400 11150 1320

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

4630

1780 2470 7000

5320

2070

1980

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

4900

150

1950

125

1700

125

1000

2000

2800

500

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650970 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400 2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650970 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400 2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

450

5720

150

3100

150

4900

300

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

20400

12445 900 7055

100 450 4505 150 9280 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1375

5075 150 150 4630 150 7050 300 100

4055 1025 150 3930 150 650 9002020

6350 300 100

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

3250 150 1975 1150 150 3330 150 7050 300 100

4800

500

3125

3250 150 2125 9002020

100 150 1480 9002020

100 150650 9002020

6350 300 100

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

5510

4050

450

4500

5000

2560

2440

2395

2105

3700165

4700

5420

6670

4950

1420

900

870(

1150

)86

090

087

0(11

50)

870

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

3670

1000

2020

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

2075

125

3050

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

22770

5155 785500

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

2520 150 4055

3310

300

1655

3960

150

1155

150

3350

15600

22770

800 1975 125 975 175 950 125 1800

1195 785500 (1650)

3175 785500 (1650)

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

3700

450

5720

150

3100

150

4900

300

1100 2310

1500

1600

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

1850

2950

1550

1550

1550

1550

150

2230

125

2330

204003370

12445 900 7055

1680

2070

1680

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

4900

150

1950

125

1700

125

1000

2000

2800

500

4900

500

22770

3180

1800

2720

270

18502400

1510 9002400

500

315 1360

125

1850 125 2765 500 3300 100 2100 450 1450 130

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1300

3250

150 200

100

600 100 3930 7100

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

010

0

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

450

5720

150

3100

150

4900

300

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

20400

12445 900 7055

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

22770

4930

5080

031

9080

050

5090

315 1360 125 2200125

2415 500 3300 100 2100 450 300

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1375

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

1467

050

0

11730

400 11150 1320

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

600 100 3930 7100

1780 2470 7000

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

600

2520

150

4025

4013

7026

0017

20

150

1195 785500 (1650)

3175 785500 (1650)

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

010

0

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

3250 150 1975 1150 150 3330 150 7050 300 100

3250 150 2125 9002020

100 150 1480 9002020

100 150650 9002020

6350 300 100

1195 785500 (1650)

3175 785500

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002650 (210)

4940

2650

(210

)86

530

0026

50(2

10)

865

5100

2650

(210

)50

0

1800 16601860 (1000)

1770 72002650 (210)

315 2200 125 1350125

2425 500 3300 100 2100 450 300

2390

900

2020

400

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

015

0

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

015

0

1467

055

0

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100 820

820

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

820

4001600

4005700

4002550

4004150

4002100

400750

400

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

1080 550780

1455 6601180

1955 6601180

960

450 4120 820 927095

1000 345 5120 500 5480 450 100

125 640 650 300 3600 9002020

650

2380

2625

425

587015850 5700 6100

27650

15220 5230 7200

27650

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

5120

760

3000

2000

(150

)84

050

5050

0

1527

0

1477

050

0

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

2100 1310 13501350 (900)

470 13501350 (900)

1220 6100

450 13935 1465 250 5150 300 5800 300

300

4820

300

4000

300

4750

300

450

5720

150

3100

150

4900

300

4900 6020 7580

18500

12445 900 5155 100 1800 450 5500 450

2255 700

1320

2405 700

1320

1140 700

1320

1080 550

780

1455 660

1180

1955 660 960

3000

220

180

1000

160

150

3000

210

280

210

250

2650

320 18

0

3000

210

280 21

0

250

2650

320

180

600

1750

1800

705

285

3000

210

280

210

2900

320 1

80

3000

210

280

210

250

2650

320 1

8010

0016

0

2550

450

700

4021

025

7080

2520

150

5025

4014

3025

9017

20

150

300

310

770

465

540

590

490

790

9200

610

100

300

3490

150

5430

4125 9002020

50150 2930 9002020

100 150 650 9002020

6350 300 100 820

5075 150 150 4630 150 7050 300 100

4350

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

450

5720

150

3100

150

4900

300

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

1850

2950

150

2230

125

2330

20400

12445 900 7055

1680

2070

1680

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

4900

150

1950

125

1700

125

1000

2000

2800

500

4900

500

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1300

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002650 (210)

4940

2650

(210

)86

530

0026

50(2

10)

865

5100

2650

(210

)50

0

1800 16601860 (1000)

1770 72002650 (210)

2390

900

2020

400

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

015

0

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100 820

820

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

820

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

1080 550780

1455 6601180

1955 6601180

960

125 640 650 300 3600 9002020

650

2380

2625

425

5870

100

300

3490

150

5430

4125 9002020

50150 2930 9002020

100 150 650 9002020

6350 300 100 820

5075 150 150 4630 150 7050 300 100

8030

040

3030

080

4960

2080

031

9080

020

5120

ZVISLÝ REZ H-H M 1:50

ZVISLÝ REZ G-G M 1:50

ZVISLÝ REZ F-F M 1:50

1477

0

27650

15220

15220

27650

20400

12445

9430

1477

0

27650

15220

15220

27650

20400

12445

9430

2290

2285

Pr1

Pr1

PRIERAZ V ŠTÍTOVEJ STENE (OSB DOSKA+EPS 50mm)PRE CHLADIACE POTRUBIEKLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY150mm NAD ATIKOU

Pr2

Pr3

Pr2Pr3

3250

100

200

- ZÁVESNÉ WC, VZDIALENOSŤ PREDNEJ HRANY WC OD STENY 700mm, HORNÁ HRANA SEDADLA VO VÝŠKE 500mm

- SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 21,52mm - SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,24x1,375 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH.

+3,670

S.V. 3000 mm S.V. 3000 mm

v. = 1000mm

v. = 1100mm v. = 1100mm

201

202

v. = 1270mm

208

OCEĽOVÝ JOKLOVÝ STĹP

OCEĽOVÝ JOKLOVÝ STĹP

800

197080

019

70

8001970

1717

A

S.V. 3000 mm

16K1

(1500)

8001970

206kancelária okresného prokurátora - SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm

- SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 21,52mm - SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,24x1,375 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH.

PÔDORYS 2.NP

- SKLOPNÉ DRŽADLO K WC, DĹŽKA 850mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- PEVNÉ DRŽADLO K UMÝVADLU, DĹŽKA 400mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- DRŽADLO JEDNODUCHÉ, DĹŽKA 600mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- ZÁVESNÉ WC, VZDIALENOSŤ PREDNEJ HRANY WC OD STENY 700mm, HORNÁ HRANA SEDADLA VO VÝŠKE 500mm - BEZBARIEROVÉ UMÝVADLO S VYBRATÍM V PREDNEJ ČASTI, HORNÁ HRANA VO VÝŠKE 800mm- NIKA V PODLAHE PRE ČISTIACU ROHOŽ

8001970

204

207sekretariát SDK PODHĽA

D, 2x12,5mm

S.V. = 2,780mm

SDK PODHĽAD, 2x12,5mm

S.V. = 2,780mm

SDK PODHĽAD, 2x12,5mm

S.V. = 2,780mm

SDK PODHĽAD, 2x12,5mm

S.V. = 2,780mm

1,0%

5,4%

5,4%

5,4%

38°

38°

5,4%

1,0%

1,1%

1,1%

3,0%

AA

5,4%

5,4%

5,4%

s

s

jestvujúca nosná časť budovys betónovým stropom

PÔDORYS 1.NP - VARIANTA I.

205

+3,740

+3,740

+3,740 +3,740

+3,670

podlaha v spáde - 1,8%

+7,550

+7,480

+7,480

+7,480

+7,480

+7,550

+7,550

+7,420

+7,420

+7,430 +7,380

+8,400 +8,370

+8,400 +8,370

+8,400

+7,810 +7,850

+7,

840

+7,300

+7,840 +7,810

PRIBLIŽNÁ POLOHA JESTVUJÚCEJ PLYNOMERNEJ SKRINE

NOVÁ POLOHA PLYNOMERNEJ SKRINEV STENE POD SCHODISKOM

SAMOSTATNE STOJACA ZA OPLOTENÍM

3,6%

3,6%

+8,370

SPIROLL

SDK P

ODHĽ

AD, 2

x12,5

mm

S.V. =

2,78

0mm

PRIBLIŽNÁ POLOHA JESTVUJÚCEJ PLYNOMERNEJ SKRINE SAMOSTATNE STOJACA ZA OPLOTENÍM

-1.600

±0.000

+3.720

+3.920

+6.500

+7.480

-1.600

±0.000

+3.920

+6.500

+6.875

+7.480

+8.330

+10.200

-1.600

±0.000

+3.920

+6.500

+6.875

+7.480

+8.330

+10.200

-1.600

0.000

+3.670+3.870

+7.250+7.480

-1.550

0.000

+3.490+3.670

+7.215

+7.480+7.770

+8.330

+10.200

-1.560

0.000

+3.490+3.670

+6.470

+7.215

+7.480

+8.330

+10.200

-2.500

0.000

+3.000

+3.670

+6.670

-1.600

0.000

+3.670+3.870

+7.250+7.480

-2.500

0.000

+3.000

+3.670

+6.450

+6.850

-2.500

0.000

+3.000

+3.670

+6.450

+6.850

+3,670

S.V. 2900 mm

209

dvojsklo - VSG (3.3.1.-EVASAFE fólia) - 4 mm protislnečné sklo (Stopsol, Planibel TOP N+,SGG CLIMAPLUS SOLAR CONTROL) všebecne: Ug=1,1 W/m2K; svetelná priepustnosť>70%;g<55%; Rw > 40dB napr. NITRASKLO -sgg CLIMAPLUS ULTRA N SAFE: 6 VSG/4; (VSG 33.1/4); dutina- 15 AR; Ug = 1,1; Ra= 78%; g= 58%; Rw= 35 dB

+3,950

+3,

950

S.V. 3000 mm

v. = 1100mm

206kancelária okresného prokurátora

5,4%

+7,

810

+7,

840

5,4%

F F

G G

+7,

810

H H

ŽB DOSKA

OCEĽOVÝ JOKLOVÝ STĹP 150x150mm

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

NOVÁ POLOHA PLYNOMERNEJ SKRINEV STENE POD SCHODISKOM

B B

E

- Nášľapná vrstva hr. 10mm (nivelačná stierka + koberec) - Cementový poter v spáde 1% hr. 0-60mm- Dôkladne očistený podklad- Jestvujúca skladba stropu

- Nášľapná vrstva hr. 10mm (nivelačná stierka+ koberec) - Cementový poter (vyrovnávajúci) hr. 60mm- PE fólia- EPS polystyrén hr. 50mm - Jestvujúca betónová doska hr. 100mm- Oceľové I-nosníky hr. 140mm- Kazetový podhľad

OCEĽOVÝ JOKLOVÝ STĹP 150x150mm

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.550+7.840

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.300

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.250

+4.600

+10.200

-1.600

+4.250

+7.550+7.840

+10.200

-1.600

0.000

+4.545

+7.550+7.840

+10.200

FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA BAUMIT, TRHANÁ (HR. ZRNA 2 MM) ŠEDÁ

- SKLOPNÉ DRŽADLO K WC, DĹŽKA 850mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- PEVNÉ DRŽADLO K UMÝVADLU, DĹŽKA 400mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- DRŽADLO JEDNODUCHÉ, DĹŽKA 600mm, OSADENÉ VO VÝŠKE 780mm NAD PODLAHOU

- ZÁVESNÉ WC, VZDIALENOSŤ PREDNEJ HRANY WC OD STENY 700mm, HORNÁ HRANA SEDADLA VO VÝŠKE 500mm - BEZBARIEROVÉ UMÝVADLO S VYBRATÍM V PREDNEJ ČASTI, HORNÁ HRANA VO VÝŠKE 800mm- NIKA V PODLAHE PRE ČISTIACU ROHOŽ - NIKA V BETÓNOVEJ OBRUBE VSTUPNÉHO SCHODISKA PRE OKRASNÚ ZELEŇ, šxdxh = 385x450x400mm , S ODVODŇOVACÍM KANÁLIKOM d=40mm

KASTLÍK EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ PRE OKNÁ VÝŠKY 2600 mm, ROZMEROV 300x150mm

STREŠNÉ OKNÁ, PLASTOVÉZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM Ug=1,1 W/m2.K

KLAMPIARSKE PRVKY, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH TMAVOHNEDÁ FARBA(OPLECHOVANIE)

TMAVOŠEDÝ NÁTER JESTVUJÚCEJ HLINÍKOVEJ STRECHY

FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA BAUMIT, TRHANÁ (HR. ZRNA 2 MM) TMAVOŠEDÁ

FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA BAUMIT, TRHANÁ (HR. ZRNA 2 MM) BLEDOŠEDÁ

FASÁDNY OBKLAD NA HLINÍKOVOM ROŠTE, V IMITÁCII DREVA (NAPR. TRESPA, FUNDERMAX)

VÝPLNE OTVOROV PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE, FARBA DREVODEKORZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM Ug=1,1 W/m2.K

ODRAZENIE PREČNIEVAJÚCEHO NOSA

PRESIEŤKOVANIE A NANESENIE ŠEDEJ SILIKÓNOVEJ STIERKY NA CELÝ PILIER

OSADENIE KRYCEJ DOSKY Z PIESKOVCA (VIĎ SCHODY)

POHĽAD NA PILER S ELEKTROMEROM

KAZETOVÝ PODHĽAD

S.V. = 2,780mm

KAZETOVÝ PODHĽAD

S.V. = 2,780mm

KAZETOVÝ PODHĽAD

S.V. = 2,780mm

KAZETO

VÝ PODHĽAD

S.V. = 2,7

80mm

VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV

- PRIERAZ V STENE PRE VETRACIE POTRUBIE

- PRIERAZ V PODLAHE PRE KANALIZAČNÉ A VODOVODNÉ POTRUBIE

- PRIERAZ V STROPE PRE VODOVODNÉ POTRUBIE

- PRIERAZ V STENE PRE KANALIZAČNÉ POTRUBIE

- SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm

VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV

- PRIERAZ V STENE PRE POTRUBIE NA ODVOD KONDENZÁTU

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

+3.740

+7.850

+8.725

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

+3.740

+6.470

+7.840+8.020

- OPLECHOVANIE KOTVENÉ NA OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRÍPONKY KAŽDÝCH 500mm- OSB DOSKA HR. 12mm- DREVENÉ HRANOLY 40x40mm KAŽDÝCH 500mm MEDZERY VYPLNENÉ XPS HR. 40mm- ŽB VENIEC ATIKY

+3.740

+7.840

KROKVA 100/200KOTVENÁ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

PODOPRETIE JESTVUJÚCICH VAZNÍC VIĎ STATIKA

+3.700

+7.100

+7.840

-2.500

0.000

+3.000

+3.740

+6.520

+6.920

NADS

TAVB

A BU

DOVY

OKR

ESNE

J PR

OKUR

ATÚR

Y, T

RENČ

ÍN

+3.490+3.700

+3.950

+6.600

+6.920

+7.320

TVÁRNICA YTONG P4-500 HR. 200mm

NADS

TAVB

A BU

DOVY

OKR

ESNE

J PR

OKUR

ATÚR

Y, T

RENČ

ÍN

- OPLECHOVANIE KOTVENÉ NA OCELOVÉ POZINKOVANÉ PRÍPONKY KAŽDÝCH 500mm- OSB DOSKA HR. 12mm- DREVENÉ HRANOLY 40x40mm KAŽDÝCH 500mm MEDZERY VYPLNENÉ XPS HR. 40mm- ŽB VENIEC ATIKY

-2.500

0.000

+3.000

+3.740

+6.520

+6.920

+3.700

+7.100

+7.840

-1.600

0.000

+3.740+3.940

+7.320+7.550

-2.500

0.000 -0.020

+2.900

+3.950

+7.430

+6.600+7.320

+7.550

+8.410

-3.330

-2.680

-1.550

-1.230

-0.765 -0.210

-0.020

+0.430

+2.900

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.285

+7.550+7.840

+8.400

+10.200

KASTLÍK EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ PRE OKNÁ VÝŠKY 2600 mm, ROZMEROV 300x150mm

-1.560

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.285

+7.550

+8.400

KASTLÍK EXTERIÉROVÝCH ŽALÚZIÍ PRE OKNÁ VÝŠKY 2600 mm, ROZMEROV 300x150mm

VÝPLNE OTVOROV DREVENÉ OKNÁ, ZASKLENÉ STENY A DVEREZO SMREKOVÝCH PROFILOV

1,0%

s

PLOCHA ŠIKMEJ ČASTI STRECHY = 314 m2 PLOCHA PLOCHEJ STRECHY = 202 m2

- CHRLIČ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, TOPWET TWC 100x100 PVC

- SVETLOVOD LIGHTWAY SILVER LW 600; STAVEBNÝ OTVOR d=545-560mm h - VETRACIA HLAVCA PRE ODVETRANIE KANALIZÁCIE, HL 810 (VIĎ PD-ZDRAVOTECHNIKA)

OZNAČENIE ŠxV POZNAMKAVÝŠKA SPODNEJ HRANY

VÝPIS STAVEBNÝCH ÚPRAV

[mm]

-

150mm NAD ATIKOU - PRIERAZ V ŠTÍTOVEJ STENE (OSB DOSKA+EPS 50mm) PRE CHLADIACE POTRUBIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY

50x100

h

h

d = 100

d = 70 -

- PRIERAZ V STRECHE PRE ODVETRANIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA - PRIERAZ V STRECHE PRE ODVETRANIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

+7,300

100/200 (1.)

100/200 (1.)

100/200 (2.)

STĹPIK 100/100KOTVENÝ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE (ŽB VENIEC, ATIKA)

100/100 (3.)

100/100 (3.)

100/100 (4.)

100/100 (4.)

100/100 (5.)

100/100 (6.)

100/100 (5.)

120/120 (7.)

120/120 (7.)

- NOSNÝ ROŠT, HRANOLY 100x100mm- OSB DOSKA HR. 18mm- ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO- EPS HR. 50mm (PRI PATE STENY EPS PERIMETER HR. 50mm) - LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA- SILIKÁTOVÁ OMIETKA

STĹPIKY 100/100 á=max 1200mmKOTVENÉ DO NOSNEJ KONŠTRUKCIE

KLAMPIARSKE PRVKY, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH TMAVOHNEDÁ FARBA(OPLECHOVANIE)

FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA BAUMIT, TRHANÁ (HR. ZRNA 2 MM) TMAVOŠEDÁ

FASÁDNA SILIKÓNOVÁ STIERKA BAUMIT, TRHANÁ (HR. ZRNA 2 MM) BLEDOŠEDÁ

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.250

+4.600

+10.200

-1.600

+4.250

+7.550+7.840

+10.200

-1.600

0.000

+4.545

+7.550+7.840

+10.200

-1.550

0.000

+3.490+3.740

+7.550+7.840

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+6.540

+7.550

+8.400

+10.200

0.000

+3.490+3.740

+7.550

+8.400

+10.200

-1.600

+4.300

+10.200

SDK PODHĽAD, 2x12,5mm

S.V. = 2,780mm

KAZETOVÝ PODHĽAD

S.V. = 2,780mm

Č. P. NÁZOV PRVKU PROFIL(mm)

DĹŽKA(m)

ks OBJEM(m3)

1. KROKVA 100/200 9,80 2 0,392KROKVA 100/2002. 3,00 1 0,060

VÝKAZ REZIVA

100/200 7,00 5 0,70023.

4.STĹPIK 100/100 1,00 0,020STĹPIK 100/100

2STĹPIK 100/100STĹPIK 100/100

2STĹPIK

5.6.7. 120/120

1,70 3 0,0512,30 0,0463,00 1 0,0302,10 0,060

SPOLUOSB DOSKA HR. 18mm

1,35913,0 m2

KONTRALATY 70/20mm 58,00 0,081m3STREŠNÉ LATY 50/40mm 120,00 0,24m3

CELKOM 1,91m3

KROKVA nová časť

VYHOTO

VENIE

NOVEJ Č

ASTI

STREC

HY

SKLA

DBA ST

RECHY

S4

PLOCHA 3

0m2

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTIENKA PRE VYKUROVACÍ REBROVANÝ REGISTER+ VETRACIE HLINÍKOVÉ MRIEŽKY(VIĎ PD SO.01.7 - Ú.VYKUROVANIE)

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTIENKA PRE VYKUROVACÍ REBROVANÝ REGISTER+ VETRACIE HLINÍKOVÉ MRIEŽKY(VIĎ PD SO.01.7 - Ú.VYKUROVANIE)

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTIENKA PRE VYKUROVACÍ REBROVANÝ REGISTER+ VETRACIE HLINÍKOVÉ MRIEŽKY(VIĎ PD SO.01.7 - Ú.VYKUROVANIE)

SADROKARTÓNOVÁ PREDSTIENKA PRE VYKUROVACÍ REBROVANÝ REGISTER+ VETRACIE HLINÍKOVÉ MRIEŽKY(VIĎ PD SO.01.7 - Ú.VYKUROVANIE)

- SKLENENÁ BEZRÁMOVÁ MARKÍZA Z BEZPEČNOSTNÉHO KALENO-LEPENÉHO SKLA HR. 25,52mm- SKLENENÁ DOSKA ROZMEROV 3,25x1,300 m JE KOTVENÁ POMOCOU TROCH KOTVIACICH PRVKOV DO STENY A POMOCOU TROCH KRUHOVÝCH TERČOV JE ZAVESENÁ NA TIAHLACH.

DD

- Kamenný obklad - liaty pieskovec hr. 40mm- Lepiaca hmota (systémové riešenie lepenia) - ŽB doska

- Nášľapná vrstva hr. 10mm (nivelačná stierka + koberec) - Cementový poter (vyrovnávajúci) hr. 30mm- Panely SPIROL hr. 160mm- Vzduchová medzera hr. 50mm- Drevený záklop z dosiek hr. 25mm- Drevené stropné trámy 180/210mm 210mm - Záklop z dosiek hr. 25mm- Rabicová omietka hr. 20mm- Kazetový podhľad hr. 280mm

- Nášľapná vrstva hr. 10mm (nivelačná stierka+ koberec) - Cementový poter (vyrovnávajúci) hr. 60mm- PE fólia- EPS polystyrén hr. 50mm - Jestvujúca betónová doska hr. 100mm- Oceľové I-nosníky hr. 140mm- Kazetový podhľad

- Jestvujúca strešná krytina z hliníkového plechu, - Latovanie- Kontralaty - Poistná hydroizolačná fólia - Jestvujúca nosná konśtrukcia strechy (krokvy)Nové vrstvy: - Tepelná izolácia-minerálna vlna hr. 250mm- Parozábrana - Sadrokartónový podhĺad hr. 2x12,5mm

- Jestvujúca strešná krytina z hliníkového plechu, - Latovanie 50/40mm- Kontralaty 70/20mm- Poistná hydroizolačná fólia - Nová nosná konštrukcia krokvy 100/200mm- Tepelná izolácia-minerálna vlna hr. 250mm- Parozábrana - Sadrokartónový podhĺad hr. 2x12,5mm

Jestvujúca skladba podlahy podkrovia - Keramická dlažba hr. 40mm- Škvárový násyp hr. 60mm- Drevený záklop z dosiek hr. 25mm- Drevené stropné trámy 180/210mm 210mm - Záklop z dosiek hr. 25mm- Rabicová omietka hr. 20mm- Kazetový podhľad hr. 280mm

- Mechanicky kotvená fóliová hydroizolácia hr. 1,5mm - Geotextília min. 200g/m2 hr. 3mm - XPS hr. 80mm- Parozábrana hr. 3mm - ŽB doska rímsy hr. 100mm- Lepidlo hr. 5mm- EPS 70 F hr. 50mm- Lepidlo + sklotextilná sieťka hr. 5mm- Tenkovrstvá silikónova omietka hr. 3mm

- Mechanicky kotvená fóliová hydroizolácia hr. 1,5mm - Geotextília min. 200g/m2 hr. 3mm - EPS 100 S Stabil hr. 100mm- EPS 100 S Stabil hr. 100mm- Parozábrana hr. 3mm - Spádová vrstva z polystyrénbetónu hr. 0-120mm- ŽB doska hr. 200mm- Sadrokartónový podhľad: 2x 12,5mm hr. 380mm

- Debniace tvárnice DT 30 hr. 300mm- Podkladový náter Stoplex W - Lepiaca hmota StoLevell Uni (celoplošné lepenie) hr. 3mm- EPS soklová doska (Sto-Sockelplatte) hr. 30mm- Lepiaca a armovacia malta StoLevell Uni + sklotextilná sieťka hr. 4mm- StoFlexyl + cement + 10%vody hr. 3mm- Medzináter Sto-Putzgrund- Omietka Stolit K 1,5 - Tenkovrstvá omietka Stolit Milano

- Gresová dlažba hr. 8mm- Lepiaca hmota hr. 2mm- Cementový poter v spáde 1% hr. 0-60mm- Dôkladne očistený podklad- Jestvujúca skladba stropu

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÍMS:- JESTVUJÚCE PODBITIE- ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO- EPS HR. 20mm- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA- SILIKÁTOVÁ OMIETKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÍMS:- JESTVUJÚCE PODBITIE- ADHÉZNY MOSTÍK - LEPIDLO- EPS HR. 20mm- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤKA- SILIKÁTOVÁ OMIETKA

1 - Drevená zasklená stena s bezpečnostným izolačným trojsklom2 - Parotesná tesniaca páska 3 - Paropriepustná tesniaca páska 4 - Nízko-expanzná PUR pena5 - XPS hr. 80mm s razeným povrchom 6 - Exteriérové žalúzie Z-90 7 - Sieťka proti vtáctvu 8 - Drevený obklad z dreviny IPE (lapacho) tmavohnedá farba, prierez 375x40 mm 9 - Drevený obklad z dreviny IPE (lapacho) tmavohnedá farba, prierez 355x40 mm 10 - Drevený obklad z dreviny IPE (lapacho) tmavohnedá farba, prierez 50x40 mm 11 - Kotva oceľového roštu dreveného obkladu (napr. SPIDI) 12 - Rohová lišta s okapovým nosom 13 - Drevený hranol rozmerov 80x100 mm 14 - Poplastovaný žiarovo-zinkovaný pozinkovaný plech 15 - Odkvapový zub

- Mechanicky kotvená fóliová hydroizolácia hr. 1,5mm - Geotextília min. 200g/m2 hr. 3mm - EPS 100 S Stabil hr. 100mm- EPS 100 S Stabil hr. 100mm- Parozábrana hr. 3mm - Spádová vrstva z cementového poteru hr. 0-120mm- ŽB doska hr. 200mm- Sadrokartónový podhľad: 2x 12,5mm hr. 380mm

- Mechanicky kotvená fóliová hydroizolácia hr. 1,5mm - Geotextília min. 200g/m2 hr. 3mm - XPS hr. 80mm- Parozábrana hr. 3mm - ŽB doska rímsy hr. 100mm- Lepidlo hr. 5mm- EPS 70 F hr. 50mm- Lepidlo + sklotextilná sieťka hr. 5mm- Tenkovrstvá silikónova omietka hr. 3mm

- Kamenný obklad - liaty pieskovec hr. 40mm- Lepiaca hmota (systémové riešenie lepenia) - ŽB doska - Debniace tvárnice DT 30 hr. 300mm- Podkladový náter Stoplex W - Lepiaca hmota StoLevell Uni (celoplošné lepenie) hr. 3mm- EPS soklová doska (Sto-Sockelplatte) hr. 30mm- Lepiaca a armovacia malta StoLevell Uni + sklotextilná sieťka hr. 4mm- StoFlexyl + cement + 10%vody hr. 3mm- Medzináter Sto-Putzgrund- Omietka Stolit K 1,5 - Tenkovrstvá omietka Stolit Milano

- ŽB schodnica- Podkladový náter Stoplex W - StoFlexyl + cement + 10%vody hr. 3mm- Medzináter Sto-Putzgrund- Omietka Stolit K 1,5 - Tenkovrstvá omietka Stolit Milano

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 100,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 100,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm

NÁZOV MIESTNOSTI PODLAHAOZ POPIS

POZNÁMKA

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

KERAMICKÝ SOKLÍK

DREVENÁ LIŠTA

DREVENÁ LIŠTA

KERAMICKÝ SOKLÍK

PLOCHA (M2)

DREVENÁ LIŠTA

DREVENÁ LIŠTA

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

zasadačka

kancelária

kuchynka

predsieň wc ženy

predsieň wc muži

kancelária

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

DREVENÁ LIŠTA

DREVENÁ LIŠTA

DREVENÁ LIŠTA

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

DREVENÁ LIŠTA

POZNÁMKA:VOŠ - VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁKO - KERAMICKÝ OBKLADVP - VEĽKOPLOŠNÉ PARKETY

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA

kancelária okr. prok.

sekretariát

LEGENDA MATERIÁLOV:MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

POZNÁMKY:

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 100,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

VOŠ - VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁKO - KERAMICKÝ OBKLADVP - VEĽKOPLOŠNÉ PARKETY

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA

LEGENDA MATERIÁLOV:

POZNÁMKY:

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 100,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

kancelária

c

k1

k2

k2

k5

k5

k5

k6

k7

k8

k8

k8

k8

k9

k10

k10

k10

k9

c k3

DEBNIACE TVÁRNICE DT 30 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

PROSTÝ BETÓN B15

ŽELEZOBETÓN - VIĎ STATICKÉ POSÚDENIE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN S RAZENÝM POVRCHOM - XPS

LEGENDA MATERIÁLOV:

EPS NEO HR. 100 mm

MURIVO PRIEČOK HR. 125 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

LEGENDA MATERIÁLOV:

POZNÁMKY:

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 250mm

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm, VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 150,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 450mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

- ÚPRAVA DREVENÝCH STUPŇOV SCHODISKA CELOPLOŠNÝM NALEPENÍM TECHNICKÉHO LINOLEA, HRANY OPATRENÉ HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU A FAREBNÝM ROZLÍŠENÍM PRVÉHO NÁSTUPNÉHO A VÝSTUPNÉHO SCHODA - SAMONOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD, 70x238x1250mm, 7 KUSOV

VÝPIS PREKLADOV:ROZMERY PREKLADU

[mm]

NÁZOV MIESTNOSTI PODLAHAOZ POPIS

LEGENDA MIESTNOSTÍ:PLOCHA (M2)

KERAMICKÝ SOKLÍK

schodisko

POZNÁMKY:

k4

z5

z5

z6

z7 z8

z9

Úžitková plocha celkom:

VOŠ - VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁKO - KERAMICKÝ OBKLAD

KD - KERAMICKÁ DLAŽBA

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KP - KAZETOVÝ PODHĽAD

- VYHOTOVENIE NOVEJ GRESOVEJ DLAŽBY: - GRESOVÁ DLAŽBA 8mm - LEPIACA HMOTA 2mm - NIVELIZAČNÁ STIERKA 3mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

LEGENDA MATERIÁLOV:

VOŠ - VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ

DEBNIACE TVÁRNICE DT 30, HR. 300mm S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm,DIFÚZNOU FÓLIOU A VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 150,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

- OČISTENIE A VYSPRAVENIE JESTVUJÚCEJ BETÓNOVEJ PODLAHY A NÁSLEDNÉ NANESENIE POVRCHOVEJ ÚPRAVY - EPOXIDOVEJ STIERKY

- SAMONOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD, 70x238x1250mm, 7 KUSOV

LEGENDA MATERIÁLOV:

MURIVO PRIEČOK HR. 125,150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM Z GRAFITOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS NEO HR. 100mm A 300mm

MURIVO NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

PREVETRÁVANÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S TEPELNÝM IZOLANTOM Z MINERÁLNEJ VLNY HR. 100mm,DIFÚZNOU FÓLIOU A VZDUCHOVOU MEDZEROU HR. 150,300mm, S OBKLADOM V IMITÁCII DREVA NA HLINÍKOVOM ROŠTE

- ÚPRAVA DREVENÝCH STUPŇOV SCHODISKA CELOPLOŠNÝM NALEPENÍM TECHNICKÉHO LINOLEA, HRANY OPATRENÉ HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU A FAREBNÝM ROZLÍŠENÍM PRVÉHO NÁSTUPNÉHO A VÝSTUPNÉHO SCHODA

- VYHOTOVENIE NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV: - NÁŠĽAPNÁ VRSTVA hr. 10mm (NIVELAČNÁ STIERKA+ KOBEREC) - CEMENTOVÝ POTER hr. 60mm - PE FÓLIA - EPS POLYSTYRÉN hr. 50mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

- VYHOTOVENIE NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV: - NÁŠĽAPNÁ VRSTVA hr. 10mm (NIVELAČNÁ STIERKA + KOBEREC) - CEMENTOVÝ POTER (VYROVNÁVAJÚCI) hr. 30mm - PANELY SPIROLL hr. 160mm - VZDUCHOVÁ MEDZERA hr. 50mm - JESTVUJÚCI DREVENÝ ZÁKLOP Z DOSIEK

POZNÁMKY:

- SAMONOSNÝ KERAMICKÝ PREKLAD, 70x238x1250mm, 1 KUS

VÝPIS PREKLADOV:ROZMERY PREKLADU

[mm]

- VYHOTOVENIE NOVEJ GRESOVEJ DLAŽBY: - GRESOVÁ DLAŽBA 8mm - LEPIACA HMOTA 2mm - NIVELAČNÁ STIERKA 3mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

- VYHOTOVENIE NOVÝCH PODLAHOVÝCH VRSTIEV: GRESOVÁ DLAŽBA 8mm - LEPIACA HMOTA 2mm - CEMENTOVÝ POTER V SPADE 1% hr. 0-60mm - DÔKLADNE OČISTENÝ PODKLAD

DEBNIACE TVÁRNICE DT 30 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

ŽELEZOBETÓN - VIĎ STATICKÉ POSÚDENIE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN S RAZENÝM POVRCHOM - XPS

HYDROIZOLÁCIA 2x GLASBIT G200 S40

LEGENDA MATERIÁLOV:

ŽELEZOBETÓN - VIĎ STATICKÉ POSÚDENIE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN S RAZENÝM POVRCHOM - XPS

LEGENDA MATERIÁLOV:

MURIVO PRIEČOK HR. 150 mm, Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P2-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

MURIVO VNÚTORNÝCH NOSNÝCH STIEN HR. 300 mm,Z TVÁRNIC YTONG-PRESNÁ TVÁRNICA P4-500 NA LEPIACU TENKOVRSTVÚ MALTU YTONG

DEBNIACE TVÁRNICE DT 20 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOMDEBNIACE TVÁRNICE DT 30 S VYSTUŽENÝM ZÁLIEVKOVÝM BETÓNOM

c

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

kancelária

zasadačka

kancelária

predsieň wc ženy

predsieň wc muži

kancelária

kancelária

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

VOŠ+KO(1500)

KERAMICKÝ SOKLÍK

KERAMICKÝ SOKLÍK

kancelária okr. prok.

sekretariát

kancelária

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

KOBERCOVÝ SOKLÍK

Úžitková plocha celkom:

POZNÁMKA:VOŠ - VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁKO - KERAMICKÝ OBKLAD

KD - KERAMICKÁ DLAŽBAK - KOBEREC

SDK - SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD

NOVÝ NÁTER JESTVUJÚCEJ STRECHY (Nationwide) :- odstránenie okovín, koróznych splodín, prachu, solí, mastnoty a iných nečistôt (tlakom vody - 250bar)- základný náter Roof PRime 0,1mm 5l/m2- koncový náter Snow Brite (tmaovšedý odtien) 0,33mm 1,88l/m2

- NIVELAČNÁ STIERKA + NOVÝ KOBEREC S KOBERCOVÝM SOKLÍKOM

PÔDO

RYS

1.N

P a

lt. 1

- NOV

Ý ST

AV

M 1

:100

POHĽAD PREDNÝ - NOVÝ STAV M 1:100

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

1400 1975 125 975 175 950 125 1800

3960

150

1155

150

3350

15600

22770

15220 5230 7200

27650

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

4050

450

4500

3700165

4700

6670

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

450

5720

150

3100

150

4900

300

5500 450 4550 700

5500 450 4550 700

15080

220 5650 300 5250 300 1380 125

15080

220 7000 150 4800

100

300

5300

300

5280

300

3270

450

300

150

8022

046

0030

040

0030

046

0022

080

150

5050

4600

5050

1470

0

150

8020

046

2026

00(2

00)

800

3000

2600

(200

)

800

4620

2600

(200

)20

080

150

27650

12400 15250

100 450 5500 450 1800 300 4830

3100

150

1850

450

5330

300

27650

12400 15250

15080

200 68702600 (200)

1650 18001800 (1000)

1650 15250

15080

200 56702600 (200)

1350 1350

1800 (1000)

4501350

1800 (1000)

1350 450 15250

1470

0

2925

1350

1350

(950

)11

2517

527

0017

513

5013

5013

50(9

50)

3550

5400

3050

6250

3050

125

2075

450

3150

450

300

3720

2780

980

150

8022

056

5030

052

5030

013

8012

5

150

8022

070

0015

048

00

100300530030052803003270450300

15080

22046003004000300460022080

150

505046005050

14700

15080

20046202600 (200)

8003000

2600 (200)

80046202600 (200)

20080

150

2765

0

1240

015

250

100

450

5500

450

1800

300

4830

31001501850

450

5330300

2765

0

1240

015

250

150

8020

068

7026

00(2

00)

1650

1800

1800

(100

0)16

5015

250

150

8020

056

7026

00(2

00)

1350

1350

1800

(100

0)

450

1350

1800

(100

0)

1350

450

1525

0

14700

292513501350 (950)

11251752700175135013501350 (950)

3550

540030506250

5500

450

4550

700

39501254775

2150900

125

2075

450

3150

21501252975450

3150450300

18450

12445 900 5105 150

100 450 13930 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

5255 150 150 4630 150 7050 300 100

4235 1025 150 3930 150 650 9002020

6350 300 100

100

300

3490

150

5430

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

6000 4000 6055

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

2300 18501950 (750)

2675 18451950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

15220 5230 7200

27650

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1477

0 1527

0

27650

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

450

4670

200

9000

450

3220

450

5250

450

4500

500

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450

4900 6020 2740 4790 150 1800 300 5800 300250

1375

450

4670

200

9000

450

100

30010

045

032

2045

030

5512

520

7045

045

0050

045

010

010

0

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

4930

5080

031

9080

050

5090

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

125 740 550 300 3600 9002020

650

5155 785500

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

315 1360 125 2200125

2415 500 3300 100 2100 450 250

450 4225 115 1870 125 1500 125 1400150

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

5320

2070

1467

050

0

7585

11730

400 11150 1320

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

5320

2070

1467

050

0

7585

11730

400 11150 1320

805 3445 7000

5320

2070

1980

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

600 100 3930 7100

600 100 3930 7100

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

5510

4050

450

4500

5000

2560

2440

2395

2105

2625

425

3050

3700165

4700

294524503125

5420

6670

4950

1420

900

870(

1150

)86

090

087

0(11

50)

870

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

900 2400 345

220 790 695

1800

2720

270

750 1450

1250

900

2020

1920 125

450

2075

3645

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

1800

18502400

1595 8952400

420

3670

1000

202020

7512

530

50

2415

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

010

0

2055

125

1040

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

3700

400

450

5720

150

3100

150

4900

300

300

400

435 460520520

2075

1100 2310

1500

1600

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

850

1850

2950

100

300

3490

150

5430

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

1550

1550

1550

1550

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

125 740 550 300 3600 9002020

650

150

2230

125

2330

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

1680

2070

168020400

1780 2470 7000

5320

2070

1980

3370

12445 900 7055

2380

2625

425

4170

900

2020

800

1680

2070

1680

315 1360 125 2200125

2415 500 3300 100 2100 450 300

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

3240

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1375

450

150 10

0100 10

2310

150

4025

4013

5026

0017

20

150

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

5320

2070

300

100

200

100

700

7585

11730

400 11150 1320

600 100

9370

5300

400 580 11150 1320

100 200 100 11150 100 300 920

4630

1780 2470 7000

5320

2070

1980

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

4900

150

1950

125

1700

125

1000

1900

2000

2800

500

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650970 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400 2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650970 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400 2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

545 2110 685

100

300

100200 300 100

600 100

700

300

100

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

450

5720

150

3100

150

4900

300

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

100

300

3490

150

5430

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

3690

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

1800 16601860 (1000)

1770 72002660 (200)

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

20400

12445 900 7055

100 450 4505 150 9280 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1375

5075 150 150 4630 150 7050 300 100

4055 1025 150 3930 150 650 9002020

6350 300 100

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

3250 150 1975 1150 150 3330 150 7050 300 100

4800

500

3125

3250 150 2125 9002020

100 150 1480 9002020

100 150650 9002020

6350 300 100

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

5510

4050

450

4500

5000

2560

2440

2395

2105

2625

425

3050

3700165

4700

294524503125

5420

6670

4950

1420

900

870(

1150

)86

090

087

0(11

50)

870

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

1477

0

4910

800

3190

800

5070

900 2400 345

1250

900

2020

3645

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

1800

3670

1000

2020

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

545 2110 685

220 790 695

2075

125

3050

3220

750 1450

2425

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

22770

5155 785500

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

2520 150 4055

3310

300

1655

3310

1655

1655

3960

150

1155

150

3350

15600

1320

300

1350

3295

3010

22770

800 1975 125 975 175 950 125 1800

1195 785500 (1650)

3175 785500 (1650)

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

3700

450

5720

150

3100

150

4900

300

2075

1100 2310

1500

1600

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

1850

2950

1550

1550

1550

1550

150

2230

125

2330

204003370

12445 900 7055

1680

2070

1680

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

4900

150

1950

125

1700

125

1000

2000

2800

500

4900

500

22770

3180

1800

2720

270

18502400

1510 9002400

500

315 1360

125

1850 125 2765 500 3300 100 2100 450 1450 130

450

2075

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1300

3250

150 200

100

600 100 3930 7100

15220 5230 7200

27650

970

2700

1760

(750

)21

5029

7026

1021

8027

0017

60(7

50)

1100

500

1527

0

27650

450

5420

450

1750

1300

450

4500

450

100

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

450

4670

200

9000

450

100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

010

0

3850

1150

1750

(750

)13

2074

015

8029

8073

013

0011

5017

50(7

50)

2950

500

6320

3050

5400

500

1477

01527

0

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

450

5720

150

3100

150

4900

300

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002660 (200)

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

010

0

20400

12445 900 7055

600 1975 300 1400 1975 125 975 175 950 125 850 100 850 600 1475 125 1690 600 1310 600 5370 600

15600

22770

4930

5080

031

9080

050

5090

4940

2660

(200

)86

530

0026

60(2

00)

865

5100

2660

(200

)50

0

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1375

29020

15570 5430 8020

16150 5850 7020

29020

1661

0

5830

4790

5990

920

300

100

4510

300

4190

300

4670

100

300

920

1320

4510

5020

050

4190

5020

050

4670

1320

1467

050

0

9370

5300

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

1195 785500 (1650)

3175 785500 (1650)

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

15220 5230 7200

27650

27650

450 4830 115 4730 780 2320 125 2890 165 3650 1860 125 3350 450 1360 450 100

450 4120 820 9270 95 1000 345 5120 500 5480 450 100

2300 18501950 (750)

2670 18501950 (750)

2330 12001870 (750)

1220 12301870 (750)

570 1800 16601870 (750)

1770 2050 16701870 (750)

3480

2600 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

2100 13501780 (750)

450 13501780 (750)

2305 650830 (1700)

1555 13501780 (750)

470 13501780 (750)

3570 13501780 (750)

2400

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100

3250 150 1975 1150 150 3330 150 7050 300 100

3250 150 2125 9002020

100 150 1480 9002020

100 150650 9002020

6350 300 100

1195 785500 (1650)

3175 785500

540 570

500 (1650)

1090 785500 (1650)

900 440

500 (1650)

980 785500 (1650)

6915 785500 (1650)

3035

+4,600

~ +8,725

+4,600

+10,200

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002650 (210)

4940

2650

(210

)86

530

0026

50(2

10)

865

5100

2650

(210

)50

0

1800 16601860 (1000)

1770 72002650 (210)

315 2200 125 1350125

2425 500 3300 100 2100 450 300

2390

900

2020

400

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

7320

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

015

0

30010

045

032

2045

052

5045

045

0050

045

010

015

0

1467

055

0

600

100 20

010

015

0

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100 820

820

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

820

4001600

4005700

4002550

4004150

4002100

400750

400

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

1080 550780

1455 6601180

1955 6601180

960

+7,850

450 4120 820 927095

1000 345 5120 500 5480 450 100

125 640 650 300 3600 9002020

650

2380

2625

425

5870

+7,850

15850 5700 6100

27650

15220 5230 7200

27650

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

5120

760

3000

2000

(150

)84

050

5050

0

1527

0

1477

050

0

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

2100 1310 13501350 (900)

470 13501350 (900)

1220 6100

450 13935 1465 250 5150 300 5800 300

300

4820

300

4000

300

4750

300

450

5720

150

3100

150

4900

300

4900 6020 7580

18500

12445 900 5155 100 1800 450 5500 450

11680

2255 700

1320

2405 700

1320

1140 700

1320

1080 550

780

1455 660

1180

1955 660 960

4790

2765 805

3570

3570

600 2765 600 205

2780

400

3220

180

2780

400

3220

180

3000

220

180

1000

160

150

3000

210

280

210

250

2650

320 18

040

210

2570

80

4021

025

7080

3000

210

280 21

0

250

2650

320

180

5041

025

9037

537

03523

0

160

250

2650

320

400

150

600

1750

1800

705

285

410

2590

375

37035

230

160

250

2650

320

400

150

2780

400

3220

180

3000

210

280

210

2900

320 1

8040

1000

1860

320

1040

1860

32018

0 25025

016

0

4020

2025

069

022

018

0

3000

220

180

2780

400

3220

180

110 10

0

100

3000

210

280

210

250

2650

320 1

8010

0016

0

2550

450

700

4021

025

7080

2520

150

5025

4014

3025

9017

20

150

1740

1990

770

790

100

300

3490

150

5430

600

2520

190

450

4125 9002020

50150 2930 9002020

100 150 650 9002020

6350 300 100 820

5075 150 150 4630 150 7050 300 100

4350

6320

3050

5400

1477

0

3850

1150

1000

(100

0)13

2020

027

0013

20(1

000)

150

1300

1150

1000

(100

0)29

50

450

5720

150

3100

150

4900

300

27650

15220 6330 6100

1527

0

1477

050

0

15220 5230 7200

27650

1850

2950

150

2230

125

2330

20400

12445 900 7055

1680

2070

1680

450 4225 115 1870 125 1500 125 1580 150

4900

150

1950

125

1700

125

1000

2000

2800

500

4900

500

4900 6020 2740 6740 300 5800 300300

1300

2950 7001120

2250 7001120

3000 7001120

2750 7001120

1470 1940 13501860 (1000)

470 13501860 (1000)

1220 61002650 (210)

4940

2650

(210

)86

530

0026

50(2

10)

865

5100

2650

(210

)50

0

1800 16601860 (1000)

1770 72002650 (210)

2390

900

2020

400

900

2020

5015

018

2090

020

2015

6030

048

00

30010

0 300

3340

300

5430

300

5300

30010

015

0

100 450 4505 9430 125 1290 300 5150 300 5800 300 100 820

820

100

300

4640

150

4280

300

4800

300

100

820

2255 7001320

2405 7001320

1140 7001320

1080 550780

1455 6601180

1955 6601180

960

125 640 650 300 3600 9002020

650

2380

2625

425

5870

100

300

3490

150

5430

4125 9002020

50150 2930 9002020

100 150 650 9002020

6350 300 100 820

5075 150 150 4630 150 7050 300 100

8030

040

3030

080

8030

043

3080

1000

2250

1750

780

300

4960

2080

031

9080

020

5120

500

3830

500

500

3830

500

600

870

300

1350

640

600

2520

150

4040

050

S