of 204 /204
dodatok k návodu na použitie uporabite dodatna navodila dodatak korisničkom vodiču supliment la ghidul de utilizare hp LaserJet 5100 5100tn 5100dtn

dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k...

Page 1: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002Hewlett-Packard CompanyPrinted in Germany

printed on recycled paper

Q1860-90917

*Q1860-90917**Q1860-90917*

dodatok k návodu napoužitie

uporabite dodatnanavodila

dodatak korisničkomvodiču

supliment la ghidul deutilizare

hp LaserJet 51005100tn 5100dtn

Spine = 10 mm

LaserJet 5100 • 5100tn • 5100dtnhp

Page 2: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002Hewlett-Packard CompanyPrinted in Germany

printed on recycled paper

Q1860-90917

*Q1860-90917**Q1860-90917*

Spine = 10 mm

LaserJet 5100 • 5100tn • 5100dtnhp

Page 3: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

tlačiarne hp LaserJet série 5100, 5100tn, a 5100dtn

dodatok k návodu na používanie

SKWW 1

Page 4: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

Všetky práva vyhradené. Reprodukovanie, adaptácia alebo preklad bez vopred získaného písomného súhlasu sú zakázané, s výnimkou toho, čo je umožnené v zmysle autorských zákonov.

Číslo publikácieQ1860-90917

Prvé vydanie, máj 2002

Záruka

Informácie v tomto dokumente sa môžu zmenit́ bez upozornenia.

Spoločnost́ Hewlett-Packard neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa týchto informácií. SPOLOČNOSŤ HEWLETT-PACKARD SA OSOBITNE ZRIEKA IMPLICITNEJ ZÁRUKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Spoločnost́ Hewlett-Packard nenesie žiadnu zodpovednost́ za priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody uvádzané v súvislosti s použitím týchto informácií.

Obchodné známky

PostScript® je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Spojených štátoch a v iných krajinách a regiónoch.

Arial je ochranná známka spoločnosti Monotype Corporation registrovaná v Spojených štátoch.

ENERGY STAR® je servisná značka americkej agentúry EPA registrovaná v Spojených štátoch.

Operačné systémy HP-UX® verzie 10.20 a novšie a verzie 11.00 a novšie (v 32- aj 64-bitovej konfigurácii) na všetkých počítačoch HP 9000 majú značku kvality Open Group UNIX 95.

Microsoft, Windows a Windows NT sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation registrovanými v Spojených štátoch.

UNIX® je ochranná známka spoločnosti The Open Group.

Hewlett-Packard Company11311 Chinden BoulevardBoise, Idaho USA

Page 5: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Dodatok k návodu na používanie

Obsah

Funkcie a výhody tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Informácie o tlačiarni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Inštalácia tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Softvér tlačiarne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Prekrytie ovládacieho panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Odstraňovanie zaseknutého papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Čistenie tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Špecifikácia tlačiarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Informácie o záruke a homologizácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

SKWW Dodatok k návodu na používanie 3

Page 6: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Funkcie a výhody tlačiarne

Mnohé z funkcií a výhod tlačiarne sú uvedené dole.

Širokoformátová tlač• Tlačí na papier s rozmermi 312 x 470 mm.

• Tlačí obrázky bez okraja (do rozmeru A3)[279 x 432 mm]) na celú plochu väčšieho papiera.

Vysokokvalitná tlač• ProRes 1200 (tlač v skutočnom rozlíšení 1200 dpi) pre maximálnu

kvalitu grafickej tlače.

• FastRes 1200 pre rýchlu, vysokokvalitnú tlač.

• Toner HP UltraPrecise pre vysokokvalitnú tlač.

Vysoký výkon• Tlačí 22 strán za minútu (papier veľkosti A4) alebo 21 strán za minútu

(papier veľkosti listu).

• Mikroprocesor typu RISC s frekvenciou 300 MHz.

• Vytlačí prvú stranu za menej ako 13 sekúnd.

Konektivita a ľahké používanie• K dispozícii sú karty EIO tlačového servera HP Jetdirect, ktoré

ponúkajú podporu pre všetky hlavné siet́ové operačné systémy.

• Pomocný softvér tlačiarne sa dodáva na kompaktnom disku (CD).

Rozšíriteľnost́• Tri vstavané zásuvky pre dvojradové pamät́ové moduly (DIMM)

umožňujúce rozšírenie pamäte.

• K dispozícii sú karty flash a pamät́ové karty DIMM.

• Maximálna pamät́ová kapacita pre tlačiareň HP LaserJet 5100 je až 208 MB a pre tlačiareň HP LaserJet 5100tn a HP LaserJet 5100dtn až 224 MB.

• Dve zásuvky rozhrania EIO.

• K dispozícii je hardvérová karta EIO na uloženie doplnkových fontov a formátov.

4 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 7: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Efektívna manipulácia s papierom• 100-hárkový mnohoúčelový zásobník papiera.

• 250-hárkový zásobník papiera.

• 500-hárkový univerzálny podávač papiera (štandard u modelov HP LaserJet 5100tn a 5100dtn).

• Táto tlačiareň môže použit́ až štyri zásobníky papiera.

• Pre duplexnú tlač je k dispozícii doplnok pre obojstrannú tlač (štandard u modelu HP LaserJet 5100dtn).

Najlepšia hodnota• Štandardne sa dodáva emulácia jazyka PostScript®.

• 10 000-stranová tlačová kazeta.

Dostupnost́ symbolu Euro (€)• Táto tlačiareň je vybavená pre tlač úplne nových symbolov euro.

Spoločnost́ Hewlett-Packard podporuje štandardy umožňujúce používanie symbolu euro s cieľom maximálnej prenosnosti dokumentu.

• Ak sa chcete dozvediet́ viac o tlačení znaku euro, navštívte webovú lokalitu tlačiarne HP LaserJet venujúcu sa znaku euro na adrese http://www.hp.com/go/laserjeteuro.

Ekologické funkcie• Ekonomický režim (EconoMode) používa približne o 50 percent menej

toneru, čo predlžuje životnost́ tlačovej kazety. (Spoločnost́ HP neodporúča trvalé používanie ekonomického režimu.)

• Úsporný režim (PowerSave) šetrí energiu. Tlačiareň pracujúca v úspornom režime spĺňa smernice ENERGY STAR®.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 5

Page 8: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Informácie o tlačiarni

Blahoželáme vám ku kúpe tlačiarne HP LaserJet série 5100! Táto tlačiareň je k dispozícii v troch nižšie uvedených konfiguráciách.

Tlačiareň HP LaserJet 5100Tlačiareň HP LaserJet 5100 (číslo produktu: Q1860A) je laserová tlačiareň, ktorá tlačí 22 strán za minútu a štandardne sa dodáva so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom č. 1, 250-hárkovým zásobníkom č. 2 a pamät́ou veľkosti 16 MB. Je navrhnutá pre pracovné skupiny a dokáže tlačit́ na papier do veľkosti A3 (279 x 432 mm).

Tlačiareň HP LaserJet 5100tnTlačiareň HP LaserJet 5100tn (číslo produktu: Q1861A) je laserová tlačiareň, ktorá tlačí 22 strán za minútu a štandardne sa dodáva so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom č. 1, 250-hárkovým zásobníkom č. 2, 500-hárkovým zásobníkom č. 3 a pamät́ou veľkosti 32 MB a tlačovým serverom HP Jetdirect na pripojenie k rýchlej sieti Ethernet (10/100Base-TX). Je navrhnutá pre pracovné skupiny a dokáže tlačit́ na papier do veľkosti A3 (279 x 432 mm).

Tlačiareň HP LaserJet 5100dtnTlačiareň HP LaserJet 5100dtn (číslo produktu: Q1862A) je laserová tlačiareň, ktorá tlačí 22 strán za minútu a štandardne sa dodáva so 100-hárkovým viacúčelovým zásobníkom č. 1, 250-hárkovým zásobníkom č. 2, 500-hárkovým zásobníkom č. 3 a pamät́ou veľkosti 32 MB a tlačovým serverom HP Jetdirect na pripojenie k rýchlej sieti Ethernet (10/100Base-TX), vstavaným webovým serverom DIMM pre diaľkové riadenie tlačiarne a príslušenstvom pre duplexnú (obojstrannú) tlač. Je navrhnutá pre používateľov siete a dokáže tlačit́ na papier do veľkosti A3 (279 x 432 mm).

Ilustrácie v tejto príručke vychádzajú z tlačiarne HP LaserJet 5100, pokiaľ nie je uvedené inak.

6 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 9: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Inštalácia tlačiarne

Vyhľadanie jednotlivých súčastí tlačiarne

Nasledujúce ilustrácie ukazujú umiestnenie a názvy dôležitých súčastí tlačiarne.

Obrázok 1 Súčasti tlačiarne (čelné a zadné pohľady)

Ovládací panel

a displej

Zarážka papieraVrchný výstupný zásobník

Zásobník č. 1 (100-hárkový)

Zásobník č. 2 (250-hárkový)

Indikátor úrovne papiera

Horný kryt

Indikátor veľkosti papiera(nastavuje sa pomocou číselníka vo vnútri zásobníka)

Výrobné a sériové čísla

(umiestnené zospodu horného krytu)

Siet́ovývypínač

Zadný výstupný zásobník (priama

dráha papiera)

Siet́ovýkonektor

Zadné dvierka(prístup v prípade

zaseknutia papiera)

Úchytky (na otvorenie zadných dvierok)

Siet́, vstupno-výstupné rozhranie alebo pevný disk (zásuvky EIO)

Konektor paralelného rozhrania

SKWW Dodatok k návodu na používanie 7

Page 10: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstránenie vnútorných obalov

Poznámka Všetok baliaci materiál uschovajte. Možno ho budete neskôr potrebovat́ k opätovnému zabaleniu tlačiarne.

1 Odstráňte lepiacu pásku z prednej časti tlačiarne.

2 Odstráňte lepiacu pásku zo zadnej časti tlačiarne.

3 Otvorte zásobník č. 1 a odstráňte kartónový rozdeľovač a kúsky pásky.

4 Otvorte horný kryt a odstráňte vnútorný baliaci materiál.

8 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 11: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Vloženie tlačovej kazety

1 Otvorte horný kryt tlačiarne. Vybaľte tlačovú kazetu (obal si odložte pre prípadné uloženie kazety).

VýstrahaAby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, nenechávajte ju na svetle dlhšie než niekoľko minút.

2 Pootočte tlačovou kazetou a mierne ňou potraste zo strany na stranu tak, aby sa toner v tlačovej kazete rovnomerne rozmiestnil.

3 Na konci kazety nájdite úchytku ochrannej pásky. Opatrne ju ohýbajte dopredu a dozadu, až sa oddelí od kazety.

Pokračovanie na ďalšej strane

SKWW Dodatok k návodu na používanie 9

Page 12: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

4 Pevne potiahnite úchytku von z kazety, až kým úplne nevytiahnete celú ochrannú pásku. Nedotýkajte sa čierneho tonera na prúžku.

Poznámka Ak sa úchytka oddelí od prúžku, uchopte prúžok a vytiahnite ho z kazety.

PoznámkaAk vám toner pošpinil odev, otrite ho suchou handrou a preperte v studenej vode. (Horúca voda zaperie toner do tkaniny.)

5 Kazetu umiestnite šípkou smerom k tlačiarni tak, ako je to zobrazené na obrázku. Potom ju zasuňte do tlačiarne na doraz a zatvorte horný kryt.

PoznámkaAk sa tlačová kazeta nevsunula do tlačiarne ľahko, uistite sa, či ste odstránili všetok baliaci materiál. Tiež sa uistite, či je prístupová platňa vo vnútri tlačiarne (označená zelenými držiakmi) v dolnej polohe.

10 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 13: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Inštalácia zásobníka č. 2

1 Vytiahnite zásobník č. 2 z tlačiarne a zdvihnite kryt pre zásobník.

2 Odstráňte baliaci kartón a pásku.

3 Číselník v zásobníku nastavte podľa potreby tak, aby tlačiareň čítala správnu veľkost́ papiera. Použite prepínač, aby ste získali prístup k viacerým veľkostiam.

Poznámka Veľkost́ papiera označená číselníkom v zásobníku musí súhlasit́ s veľkost́ou papiera vloženého v zásobníku. Ak tieto veľkosti nesúhlasia, papier sa môže zaseknút́ alebo sa môžu vyskytnút́ iné poruchy.

Nastavovanie číselníka prispôsobuje senzory tlačiarne, nie vodidlá v zásobníku.

4 Aby ste zmenili polohu zadnej modrej vodiacej lišty, sklopte ju k prednej časti zásobníka a posuňte ju.

5 Zarovnajte zadnú vodiacu lištu so želanou veľkost́ou papiera. Keď je vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, vložte ho do príslušných otvorov. Pootočte zadnú vodiacu lištu smerom nahor, až kým nezapadne na miesto.

Pokračovanie na ďalšej strane

SKWW Dodatok k návodu na používanie 11

Page 14: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

6 Posuňte modré bočné vodidlá na želanú veľkost́ papiera.

7 Vložte papier do zásobníka.

8 Skontrolujte, či je papier v zásobníku uložený rovno vo všetkých štyroch rohoch a pod úchytkami na vodidlách.

9 Zatvorte kryt zásobníka a zásobník zasuňte do tlačiarne.

12 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 15: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Inštalácia zásobníka č. 1 (voliteľný)

Zásobník č. 1 je viacúčelový zásobník, ktorý pojme až 100 listov papiera, 10 obálok alebo až 20 kartotékových lístkov.

PoznámkaNajskôr sa použije médium vložené v zásobníku č. 1, pokiaľ sa nastavenie zásobníka č. 1 nezmení z ovládacieho panela tlačiarne.

1 Zatlačením na hornú strednú čast́ dvierok otvorte zásobník č. 1. Povytiahnite predĺženie zásobníka, až kým nezapadne na miesto.

2 Ak je médium dlhšie ako 229 mm, vysuňte druhé predĺženie zásobníka.

3 Nastavte vodidlá na rozmer, ktorý chcete použit́.

4 Vložte médium. Médium by malo sediet́ pod úchytkami na vodidlách.

• Vložte list alebo papier veľkosti A4 dlhším okrajom smerom k tlačiarni.

• Vložte štandardný papier veľkosti A3 kratším okrajom smerom k tlačiarni.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 13

Page 16: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Pripojenie siet́ového kábla

1 Nájdite siet́ový vypínač na pravej strane tlačiarne. Skontrolujte, či je tlačiareň vypnutá.

2 Pripojte siet́ový kábel do tlačiarne a uzemnenej zásuvky.

VýstrahaAby ste predišli poškodeniu tlačiarne, používajte iba siet́ový kábel, ktorý sa dodáva spolu s tlačiarňou.

3 Zapnite tlačiareň.

4 Keď sa tlačiareň zahreje, mal by sa na displeji ovládacieho panela zobrazit́ nápis READY a mala by zostat́ svietit́ kontrolka Ready.

READY

14 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 17: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Zmena prekrytia ovládacieho panela (voliteľné)

V prípade potreby nainštalujte podľa nasledovného postupu príslušné prekrytie ovládacieho panela pre váš jazyk.

1 Vo výstupnom zásobníku tlačiarne vyhľadajte prekrytia ovládacieho panela. (Tieto prekrytia sa počas prepravy mohli posunút́.)

2 Ak je to potrebné, odstráňte prekrytie, ktoré je nainštalované na tlačiarni:

a Otvorte horný kryt tlačiarne.

b Pod okraj prekrytia vložte tenký pevný predmet a potom prekrytie t́ahajte, až kým sa neodlepí.

c Zatvorte horný kryt.

3 Vybraté prekrytie ovládacieho panela umiestnite na ovládací panel a pripevnite ho na miesto.

PoznámkaĎalšie informácie o ovládacom paneli získate v časti „Prekrytie ovládacieho panela“ na strane 24.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 15

Page 18: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Pripojenie kábla tlačiarne

Tlačiareň HP LaserJet 5100 obsahuje jedno rozhranie: paralelný port IEEE-1284.

Tlačiarne HP LaserJet 5100tn a 5100dtn obsahujú aj tlačový server HP Jetdirect s doplnkovým rýchlym portom Ethernet (10/100Base-TX).

Obrázok 2 Porty rozhrania

Kábel 10/100Base-TX a port RJ-45

Paralelný kábel a port IEEE-1284

16 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 19: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Pripojenie tlačového kábla

Aby ste zaistili spoľahlivost́, použite dvojsmerný paralelný kábel IEEE-1284. (Tieto káble sú jasne označené nápisom „IEEE-1284“.) Len káble IEEE-1284 podporujú všetky zdokonalené funkcie tlačiarne.

VýstrahaSkontrolujte, či je tlačiareň vypnutá.

1 Pripojte paralelný kábel k paralelnému portu.

2 Zaklapnutím drôtených svoriek kábel pripevnite k tlačiarni.

Kábel by sa mal dat́ nainštalovat́ jednoducho. V prípade t́ažkostí s inštaláciou kábla skontrolujte správnost́ jeho orientácie.

3 Druhý koniec kábla pripojte do príslušného konektora v počítači.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 17

Page 20: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Pripojenie do rýchlej siete Ethernet (10/100Base-TX)

Na pripojenie do rýchlej siete Ethernet (10/100Base-TX) použite port RJ-45. (Tento port je k dispozícii len na tlačiarňach HP LaserJet 5100tn a 5100dtn.)

Výstraha Pred pripojením tlačiarne k portu RJ-45 sa uistite, že je vypnutá.

Obrázok 3 Pripojenie do siete Ethernet 10Base-T

• Do portu RJ-45 na karte tlačového servera HP Jetdirect pripojte krútenú dvojlinku siet́ového kábla.

• Druhý koniec kábla pripojte do siete.

Poznámka Ak bolo spojenie úspešné, po zapnutí tlačiarne by sa mala zapnút́ jedna z diód LED s označením 10 alebo 100 na porte. Ak nie je zapnutá žiadna dióda LED, tlačovému serveru sa nepodarilo pripojit́ do siete.

18 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 21: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Testovanie tlačiarne

Vytlačte konfiguračnú stranu, aby ste sa uistili, či tlačiareň funguje správne.

1 Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je zobrazený nápis READY.

2 Stláčajte tlačidlo [Menu], kým sa na displeji nezobrazí nápis INFORMATION MENU.

3 Stláčajte tlačidlo [Item], kým sa na displeji nezobrazí nápis PRINT CONFIGURATION PAGE.

4 Stlačením tlačidla [Select] vytlačíte konfiguračnú stranu.

5 Konfiguračná strana zobrazí aktuálnu konfiguráciu tlačiarne.

PoznámkaTlačiarne HP LaserJet 5100tn a 5100dtn vytlačia i konfiguračnú stranu siet́ových nastavení servera Jetdirect.

READY

INFORMATION

MENU

PRINT

CONFIGURATION

PRINT

CONFIGURATION

SKWW Dodatok k návodu na používanie 19

Page 22: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Softvér tlačiarne

Tlačiareň sa dodáva so softvérom na kompaktnom disku (CD). Aby ste plne využili funkcie tlačiarne, musíte nainštalovat́ ovládače tlačiarne z tohoto disku CD.

Ak váš počítač nemá mechaniku CD-ROM, ale máte k nejakej prístup, môžete ovládače skopírovat́ na disky a nainštalovat́ ich na svoj počítač.

Najnovšie ovládače tlačiarne sú k dispozícii na Internete na adresehttp://www.hp.com/support/lj5100. Inštalačný program softvéru tlačiarne v závislosti od konfigurácie počítačov pracujúcich v systéme Microsoft® Windows® automaticky skontroluje, či má počítač prístup na Internet, odkiaľ získa najnovší softvér.

Softvér pre siete

Na spravovanie siet́ovej tlače sú k dispozícii nasledovné pomocné programy a softvér.

HP Web Jetadmin (pre systém Windows)HP Web Jetadmin umožňuje riadit́ pripojené tlačiarne HP Jetdirect v rámci vnútornej siete pomocou prehľadávača. HP Web Jetadmin je nástroj na spravovanie založený na prehľadávači a mal by sa nainštalovat́ iba na počítač správcu siete. Dá sa inštalovat́ a používat́ v rôznych systémoch.

Ak si chcete stiahnut́ aktuálnu verziu programu HP Web Jetadmin a najnovší zoznam podporovaných host́ovských systémov, navštívte online stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin.

20 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 23: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Pomocný program HP LaserJet (pre systém Mac OS)Pomocný program HP LaserJet sa používa na ovládanie funkcií, ktoré nie sú dostupné v ovládači. Pomocou ilustrovaných obrazoviek vyberte funkcie tlačiarne a dokončite tlačové úlohy, ako napríklad:

• upravenie hlásení na ovládacom paneli tlačiarne,

• pomenovanie tlačiarne, jej priradenie do zóny v sieti, stiahnutie súborov a písiem a zmena väčšiny nastavení tlačiarne,

• nastavenie hesla pre tlačiareň,

• uzamknutie funkcií ovládacieho panela tlačiarne z počítača, čim zabránite nepovolanému vstupu (viď pomocníka softvéru tlačiarne),

• konfigurácia a nastavenie tlačiarne pre tlač IP,

• inicializácia diskovej pamäte alebo pamäte typu flash,

• spravovanie písiem v pamäti RAM, diskovej pamäti alebo pamäti typu flash,

• spravovanie funkcií na uchovávanie tlačových úloh.

Poznámka Pomocný program HP LaserJet nepodporuje kórejčinu, japončinu a zjednodušenú a tradičnú čínštinu.

Ďalšie informácie získate v pomocníkovi programu HP LaserJet.

UNIXHP Jetdirect Printer Installer for UNIX® (Tlačiareň HP Jetdirect inštalačný program pre UNIX®) je jednoduchý pomocný program na inštaláciu tlačiarne pre siete HP-UX® a Sun Solaris. Dá sa stiahnut́ z online strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com/support/net_printing.

LinuxTlač zo systému Linux je podporovaná pomocou grafického tlačového dialógového okna (GPR) dostupného pre siete LPR. GPR používa pre tlačové úlohy PostScript® tlačové súbory PostScript Printer Description (PPD), ktoré umožňujú komunikovat́ s tlačiarňou a sprístupnit́ funkcie tlačiarne.

Momentálne je tlač GPR plne podporovaná na počítačoch s operačným systémom Red Hat 6.2 a s nainštalovanou pracovnou plochou X window (ako napríklad KDE). Ale i iné typy systému Linux môžu úspešne používat́ tlač GPR.

Ďalšie informácie o používaní systému Linux s tlačiarňami HP získate na adrese http://hp.sourceforge.net.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 21

Page 24: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Inštalácia tlačového softvéru pre systém Windows

1 Ukončite všetky otvorené aplikácie.

2 Vložte disk CD do mechaniky CD-ROM. V závislosti od konfigurácie počítača sa inštalačný program môže spustit́ automaticky. Ak sa inštalačný program nespustí automaticky, postupujte podľa nasledovných krokov:

a Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustit́.

b Do príkazového riadku napíšte D:\SETUP (alebo príslušné písmeno jednotky a adresár ovládača) a kliknite na tlačidlo OK.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača.

Poznámka Ak chcete otestovat́ inštaláciu softvéru, zvoľte možnost́ na konci inštalačného programu, ktorá vám umožňuje vytlačit́ testovaciu stránku.

Inštalácia tlačového softvéru pre systém Macintosh

1 Na tlačiarni vytlačte konfiguračnú stránku a siet́ovú konfiguračnú stránku Jetdirect, aby ste určili adresu IP, názov tlačiarne pre protokol AppleTalk a zónu, kde sa tlačiareň nachádza (ak sa to vzt́ahuje na tento prípad). (Ďalšie informácie o vytlačení konfiguračnej stránky získate v časti „Testovanie tlačiarne“ na strane 19.)

2 Ukončite všetky otvorené aplikácie.

3 Vložte kompaktný disk do mechaniky CD-ROM.

4 Dvakrát kliknite na ikonu Installer a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Ak používate operačný systém Mac OS 8.6 až Mac OS 9.2, vykonajte kroky od 6 po 11.-alebo-Ak používate Mac OS X, vykonajte kroky od 12 po 16.

22 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 25: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Mac OS 8.6 až Mac OS 9.26 Z ponuky Apple otvorte program Chooser.

7 Kliknite na ikonu Apple LaserWriter. Ak tam ikona nie je, obrát́te sa na predajcu systému Macintosh.

8 Ak ste v sieti s viacerými zónami, v okne AppleTalk Zones vyberte tú zónu, kde sa nachádza tlačiareň. (Zóna je uvedená na konfiguračnej stránke vytlačenej v kroku 1.)

9 Dvakrát kliknite na vybratú tlačiareň. Mala by sa zobrazit́ ikona.

10 Zvoľte možnost́ Background Printing. Ak chcete pracovat́ na počítači a zároveň vykonávat́ tlačovú úlohu, vyberte možnost́ On.

11 Kliknutím na zatvárací rámček v ľavom hornom rohu ukončite program Chooser.

Mac OS X12 Otvorte program Print Center a potom kliknite na tlačidlo Add

Printer. (Program Print Center sa nachádza v adresári Utilities, ktorý je v adresári Applications na pevnom disku.)

13 Ak používate siet́ AppleTalk, z kontextovej ponuky vyberte možnost́ AppleTalk.-alebo-Ak používate siet́ LPR, z kontextovej ponuky vyberte možnost́ LPR Printer using IP a potom zadajte adresu IP pre tlačiareň. (Adresa IP pre tlačiareň je uvedená na siet́ovej konfiguračnej stránke servera Jetdirect vytlačenej v kroku 1.)

14 Ak je to potrebné, vyberte Zone. (Zone je uvedená na konfiguračnej stránke vytlačenej v kroku 1.)

15 Zo zoznamu vyberte želanú tlačiareň a potom kliknite na tlačidlo Add. Pri názve tlačiarne sa objaví bod, ktorý signalizuje, že táto tlačiareň je teraz predvolenou tlačiarňou.

16 Kliknutím na červené tlačidlo v ľavom hornom rohu ukončite program Print Center.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 23

Page 26: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Prekrytie ovládacieho panela

Ovládací panel tlačiarne obsahuje nasledovné položky:

Obrázok 4 Rozloženie ovládacieho panela

Kontrolky ovládacieho panela

Kontrolka Signalizovaná činnost́

Ready Tlačiareň je pripravená tlačit́.

Data Tlačiareň spracováva informácie.

Attention Vyžaduje sa zásah. Skontrolujte displej ovládacieho panela.

Ready Data Attention

Go

CancelJob

Menu

Item

- Value +

Select

dvojriadkový displej

READY

24 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 27: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Tlačidlá ovládacieho panela

Tlačidlo Funkcia

[Go] • Prepína medzi pohotovostným a prevádzkovým režimom tlačiarne.

• Tlačí údaje v zásobníku tlačiarne.

• Umožňuje tlačiarni obnovit́ tlač po návrate z pohotovostného režimu. Vymaže väčšinu tlačových hlásení a prepne tlačiareň do prevádzkového režimu.

• Umožňuje tlačiarni pokračovat́ v tlači, ak sa zobrazí hlásenie chyby, ako napríklad TRAY x LOAD [TYPE] [SIZE] alebo UNEXPECTED PAPER SIZE.

• Potvrdí požiadavku ručného podávania, ak je nainštalovaný zásobník č. 1 a nastavená možnost́ TRAY 1 MODE=CASSETTE z ponuky Paper Handling (Manipulácia s papierom) na ovládacom paneli tlačiarne.

• Obíde požiadavku ručného podávania zo zásobníka č. 1 tým, že si vezme papier z ďalšieho dostupného zásobníka.

• Vyjde von z ponuky ovládacieho panela (Ak chcete uchovat́ zvolené nastavenie ovládacieho panela, najprv stlačte tlačidlo [Select].)

[Cancel Job] Zruší tlačovú úlohu, ktorú tlačiareň spracováva. Čas, ktorý je treba na zrušenie, závisí od rozsahu tlačovej úlohy. (Stlačte ho iba raz.)

[Menu] Prechádza ponukami ovládacieho panela. Stlačením pravej strany tlačidla sa presuniete dopredu a stlačením ľavej strany tlačidla dozadu.

[Item] Prechádza položkami zvolenej ponuky. Stlačením pravej strany tlačidla sa presuniete dopredu a stlačením ľavej strany tlačidla dozadu.

[- Value +] Prechádza položkami zvolenej ponuky. Stlačením tlačidla [+] sa presuniete dopredu a stlačením tlačidla [-] dozadu.

[Select] • Uchová zvolenú hodnotu pre túto položku. Pri voľbe sa zobrazí hviezdička (*), ktorá označuje, že je to nové predvolené nastavenie. Predvolené nastavenie sa uchová i po vypnutí alebo reštartovaní tlačiarne (pokiaľ neobnovíte predvolené hodnoty z ponuky Resets).

• Vytlačí jednu z informačných stránok tlačiarne z ovládacieho panela.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 25

Page 28: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ponuky ovládacieho panela

Stlačením tlačidla [Menu] sprístupníte všetky ponuky ovládacieho panela. Ak sú v tlačiarni nainštalované doplnkové zásobníky alebo iné príslušenstvo, v ponuke sa automaticky objavia nové položky.

Zmena nastavenia ovládacieho panela:1 Stláčajte tlačidlo [Menu], až kým sa neobjaví požadovaná ponuka.

2 Stláčajte tlačidlo [Item], až kým sa neobjaví požadovaná položka.

3 Stláčajte tlačidlo [- Value +], až kým sa neobjaví požadované nastavenie.

4 Stlačením tlačidla [Select] túto voľbu uložte. Pri voľbe sa na displeji zobrazí hviezdička (*), ktorá označuje, že je to teraz nové predvolené nastavenie.

5 Stlačením tlačidla [Go] ukončíte ponuku.

Poznámka Nastavenia ovládača tlačiarne a nastavenia softvérovej aplikácie majú prednost́ pred nastaveniami ovládacieho panela. (Nastavenia softvérovej aplikácie majú prednost́ pred nastaveniami ovládača tlačiarne.)

Ak sa nemôžete dostat́ k nejakej ponuke alebo položke, buď takú možnost́ tlačiareň neponúka, alebo správca siete túto funkciu uzamkol. (Na ovládacom paneli sa zobrazí nápis ACCESS DENIED MENUS LOCKED). Poraďte sa so správcom siete.

Ak chcete vytlačit́ mapu ponuky ovládacieho panela:Ak chcete zobrazit́ aktuálne nastavenia pre všetky ponuky a položky dostupné na ovládacom paneli, vytlačte mapu ponuky ovládacieho panela.

1 Stláčajte tlačidlo [Menu], až kým sa nezobrazí nápis INFORMATION MENU.

2 Stláčajte tlačidlo [Item], až kým sa nezobrazí nápis PRINT MENU MAP.

3 Stlačením tlačidla [Select] vytlačte mapu ponuky.

Mapu ponuky môžete uložit́ v blízkosti tlačiarne pre prípad potreby. Obsah mapy ponuky je rôzny, závisí od aktuálne nainštalovaných možností tlačiarne.

26 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 29: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Konfigurácia jazyka displeja ovládacieho panela (voliteľné)

Predvolené nastavenie ovládacieho panela tlačiarne je také, že zobrazuje hlásenia v angličtine. Ak je to potrebné, nastavte tlačiareň tak, aby zobrazovala hlásenia a tlačila konfiguračné stránky v inom podporovanom jazyku.

1 Vypnite tlačiareň.

2 Pri zapínaní tlačiarne podržte tlačidlo [Select].3 Keď sa na displeji LED zobrazí nápis SELECT LANGUAGE, uvoľnite

tlačidlo [Select]. 4 Po naštartovaní tlačiarne sa na displeji LED zobrazí nápis

LANGUAGE = ENGLISH.

5 Keď sa na displeji zobrazí nápis LANGUAGE = ENGLISH, stlačením tlačidla [- VALUE +] zobrazíte dostupné jazyky.

6 Stlačením tlačidla [Select] uložíte nový predvolený jazyk.

7 Stlačením tlačidla [Go] sa vrátite do ponuky READY.

8 Ak chcete nový vybratý jazyk aktivovat́, vypnite a znova zapnite tlačiareň.

9 Teraz by sa mal na displeji LED zobrazit́ text vo zvolenom jazyku.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 27

Page 30: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstraňovanie zaseknutého papiera

Ak sa na displeji ovládacieho panela zobrazí hlásenie o zaseknutí papiera, vyhľadajte médium na mieste naznačenom na obrázku 6 a potom si pozrite postup, ako odstraňovat́ zaseknutý papier. Možno bude potrebné hľadat́ médium na iných miestach ako na tých, ktoré sú označené v hlásení o zaseknutí papiera. Ak nie je zrejmé, kde sa zaseknutý papier nachádza, pozrite sa najprv pod horný kryt.

Keď odstraňujete zaseknutý papier, dávajte pozor, aby ste médium neroztrhli. Ak v tlačiarni ostane malý kúsok média, mohol by spôsobit́ ďalšie zaseknutie. Ak sa zaseknutie papiera opätovne objavuje, pozrite stranu 34.

Poznámka Hlásenie o zaseknutí papiera sa môže zobrazit́ aj vtedy, ak sú otvorené zadné dvierka.

Hlásenie o zaseknutí papiera sa odstráni otvorením a opätovným zatvorením horného krytu tlačiarne.

Zaseknutie papiera môže nastat́ na nasledovných miestach:

Obrázok 5 Možné polohy zaseknutého papiera

Poznámka V tlačiarni môžu po zaseknutí papiera zostat́ zvyšky toneru, ale po vytlačení niekoľkých hárkov papiera by mal toner zmiznút́.

Výstupné oblasti(vrch a spodok)

Prejdite na stranu 31. Oblast́ pod horným krytom

Prejdite na stranu 30.

Oblasti vstupných zásobníkov

Prejdite na stranu 29.

Voliteľný duplexorPrejdite na stranu 32.

28 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 31: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Odstránenie zaseknutého papiera z oblastí vstupných zásobníkov

PoznámkaAk chcete vybrat́ médium z oblasti zásobníka č. 1, pomaly t́ahajte médium von z tlačiarne. Pri všetkých ostatných zásobníkoch vykonajte doleuvedené kroky.

1 Vysuňte zásobník z tlačiarne a vyberte z neho všetko zničené médium.

2 Ak je okraj média viditeľný vo vstupnej oblasti, pomaly vyt́ahujte médium smerom dolu a von z tlačiarne. Ak médium nie je viditeľné, pozrite sa do oblasti pod horným krytom (viď strana 30).

PoznámkaA médium kladie odpor, net́ahajte ho nasilu. Ak médium uviazlo v zásobníku, pokúste sa ho vybrat́ ponad zásobník (ak sa to dá) alebo cez oblast́ pod horným krytom (viď strana 30).

3 Pred vybratím zásobníka skontrolujte, či je médium v zásobníku uložené rovno vo všetkých štyroch rohoch a pod zarážkami na vodidlách.

4 Hlásenie o zaseknutí papiera sa odstráni otvorením a opätovným zatvorením horného krytu tlačiarne.

Ak sa hlásenie o zaseknutí papiera stále zobrazuje, v tlačiarni sa ešte nachádza médium. Vyhľadajte médium na inom mieste (viď strana 28).

SKWW Dodatok k návodu na používanie 29

Page 32: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti pod horným krytom

1 Otvorte horný kryt a vyberte tlačovú kazetu.

VýstrahaAby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, nenechávajte ju na svetle dlhšie než niekoľko minút.

2 Platne pre prístup papiera zdvihnite pomocou zelených držiakov.

3 Pomaly vytiahnite médium z tlačiarne. Médium netrhajte.

PoznámkaDajte pozor, aby ste nevysypali zvyšky tonera. Pomocou suchej nechlpatej tkaniny utrite všetky zvyšky tonera, ktorý sa vysypal do tlačiarne (viď strana 35).

Ak sa do tlačiarne dostanú zvyšky tonera, mohlo by to spôsobit́ dočasné problémy s kvalitou tlače. Zvyšky tonera by po vytlačení niekoľkých stránok mali z dráhy papiera zmiznút́.

Ak vám toner zašpinil odev, utrite ho suchou handrou a preperte v studenej vode. (Horúca voda zaperie toner do tkaniny.)

4 Zatvorte platne pre vstup papiera, vyberte tlačovú kazetu a zatvorte horný kryt.

Ak sa hlásenie o zaseknutí papiera stále zobrazuje, v tlačiarni sa ešte nachádza médium. Vyhľadajte médium na inom mieste (viď strana 28).

30 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 33: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Odstránenie zaseknutého papiera z výstupných oblastí

PoznámkaAk sa médium zaseklo v hornej výstupnej oblasti, ale väčšina média je stále vo vnútri tlačiarne, je najlepšie, ak ho vyberiete cez zadné dvierka.

1 Zatlačte dve sivé úchytky, aby ste uvoľnili zadné dvierka.

2 Zatlačte zelené páčky na uvoľňovanie papiera.

3 Uchopte obe strany média a pomaly ho vyt́ahujte z tlačiarne. (Na médiu môžu byt́ zvyšky tonera. Dávajte pozor, aby ste toner nevysypali na seba alebo do tlačiarne.)

PoznámkaAk vám toner zašpinil odev, utrite ho suchou handrou a preperte v studenej vode. (Horúca voda zaperie toner do tkaniny.)

PoznámkaAk je médium t́ažké vybrat́, pokúste sa otvorit́ horný kryt a vybrat́ tlačovú kazetu, aby ste uvoľnili tlak na médium.

4 Zatvorte zadné dvierka. (Páčky sa po zatvorení zadných dvierok automaticky vrátia do pôvodnej polohy.) Hlásenie o zaseknutí papiera sa odstráni otvorením a opätovným zatvorením horného krytu tlačiarne.

Ak sa hlásenie o zaseknutí papiera stále zobrazuje, v tlačiarni sa ešte nachádza médium. Vyhľadajte médium na inom mieste (viď strana 28).

SKWW Dodatok k návodu na používanie 31

Page 34: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstránenie zaseknutého papiera z prídavných duplexorov

PoznámkaNetlačte na obe strany obálok, priehľadných fólií, pergamenového (velínového) papiera alebo štítkov.

Pohľadajte zaseknutý papier na nasledovných miestach:

V oblasti zásobníka č. 2:

1 Vysuňte zásobník č. 2 z tlačiarne.

2 Pomaly vytiahnite všetok papier z tlačiarne.

Pri hornom kryte duplexora:

3 Z prednej časti tlačiarne uchopte horný kryt duplexora (použite držadlo v strede), potiahnite ho k sebe a potom ho podvihnutím vyberte.

4 Pomaly vytiahnite všetok papier z tlačiarne.

5 Vyberte horný kryt duplexora a zásobník č. 2.

Pokračovanie na ďalšej strane

32 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 35: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Pri zadnej časti duplexora:

6 Zo zadnej časti tlačiarne pomocou rukovätí na oboch stranách duplexora vysuňte zadnú čast́, kým sa nezastaví.

7 Pomaly vytiahnite všetok papier z duplexora.

Pri zadných dvierkach duplexora:

8 Otvorte zadné dvierka duplexora.

9 Pomaly vytiahnite všetok papier z duplexora.

Keď ste z duplexora vybrali všetok papier, pokračujte krokom 10:

10 Zatvorte zadné dvierka duplexora a zatlačte hornú čast́ duplexora spät́ do tlačiarne. Hlásenie o zaseknutí papiera sa odstráni otvorením a opätovným zatvorením horného krytu tlačiarne.

PoznámkaAby ste predišli ďalšiemu zaseknutiu papiera, skontrolujte, či sú všetky kryty zásobníkov na svojom mieste.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 33

Page 36: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Riešenie problému s opakovaným zasekávaním papiera

Ak k zasekávaniu papiera dochádza častejšie, vykonajte nasledovné opatrenia:

• Skontrolujte všetky miesta výskytu zasekávania. Niekde v tlačiarni môže byt́ zaseknutý kúsok papiera. (Viď strana 28.)

• Skontrolujte, či je médium správne vložené v zásobníkoch, či sú zásobníky správne nastavené na veľkost́ vloženého média a či nie sú zásobníky preplnené.

• Skontrolujte, či sú všetky zásobníky a príslušenstvo pre manipuláciu s papierom úplne vložené do tlačiarne. (Ak je zásobník v priebehu tlačovej úlohy otvorený, môže to spôsobit́ uviaznutie média.)

• Skontrolujte, či sú zavreté všetky kryty a dvierka. (Ak sú dvierka alebo kryt v priebehu tlačovej úlohy otvorené, môže dôjst́ k uviaznutiu papiera.)

• Skúste tlačit́ do iného výstupného zásobníka.

• Listy papiera môžu byt́ spolu zlepené. Skúste ich oddelit́ tak, že zväzok papierov poohýbate. Na zväzok papierov nefúkajte.

• Ak tlačíte zo zásobníka č. 1, pokúste sa naraz vkladat́ menej hárkov papiera alebo menej indexných štítkov alebo obálok.

• Ak tlačíte s prídavným duplexorom, skontrolujte, či káblový zásobník riadne sedí a či je nainštalovaný kryt zásobníka č. 2.

• Ak tlačíte malé rozmery (napr. indexné štítky), skontrolujte, či je médium v zásobníku otočené správnym smerom.

• Prevrát́te zväzok papiera v zásobníku. Môžete tiež skúsit́ otočit́ papier o 180°.

• Skúste otočit́ médium (napr. dierované alebo viachárkové formáty a štítky) tak, aby sa podávalo do tlačiarne z inej strany.

• Skontrolujte kvalitu používaného média. Poškodený alebo nerovný papier, obálky alebo indexné štítky by sa nemali používat́.

• Používajte len papier, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti HP.

• Nepoužívajte papier, ktorý už bol použitý v tlačiarni alebo v kopírke.

• Netlačte na obe strany obálok, priehľadných fólií, pergamenového (velínového) papiera alebo štítkov.

• Skontrolujte, či je dodávka elektrickej energie do tlačiarne stála a či spĺňa požiadavky tlačiarne.

• Očistite tlačiareň (viď strana 35).

• Obrát́te sa na autorizované servisné stredisko alebo poskytovateľa služieb, ktorý vykoná rutinnú údržbu tlačiarne. (Viď letáčik s telefonickou službou, ktorý obsahuje tlačiareň.)

34 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 37: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Čistenie tlačiarne

Aby ste zachovali kvalitu tlače, vždy po výmene tlačovej kazety alebo vždy, keď nastanú problémy s kvalitou tlače, postupujte podľa pokynov na čistenie tlačiarne (na nasledujúcej strane). Pokiaľ je to možné, tlačiareň chráňte pred prachom a nečistotami.

• Vonkajšok tlačiarne čistite mierne navlhčenou handrou.

• Vnútrajšok tlačiarne čistite suchou nechlpatou tkaninou.

Výstraha Pri čistení tlačiarne alebo jej okolia nepoužívajte čistiace prostriedky na báze čpavku.

Dbajte na to, aby ste sa pri čistení tlačiarne nedotkli prenosového valca (čierneho gumového valca umiestneného pod tlačovou kazetou). Mastnota na pokožke, ktorá sa prenesie na valec, môže spôsobit́ problémy s kvalitou tlače.

Obrázok 6 Umiestnenie prenosového valca – nedotýkat́ sa!

SKWW Dodatok k návodu na používanie 35

Page 38: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Čistenie tlačiarne

Predtým, než začnete s čistením tlačiarne, vypnite ju a odpojte siet́ový kábel.

1 Otvorte horný kryt a vyberte tlačovú kazetu.

UPOZORNENIE!Nesiahajte príliš hlboko do tlačiarne. Okolitý priestor môže byt́ horúci!

VýstrahaAby ste zabránili poškodeniu tlačovej kazety, nenechávajte ju na svetle dlhšie než niekoľko minút.

2 Suchou nechlpatou tkaninou utrite všetok prach alebo nečistoty z vodidiel na podávanie papiera (vytieňované plochy).

PoznámkaDajte pozor, aby ste nevysypali zvyšky tonera. Pomocou suchej nechlpatej tkaniny utrite všetky zvyšky tonera, ktorý sa vysypal do tlačiarne (viď strana 35).

Ak sa do tlačiarne dostanú zvyšky tonera, mohlo by to spôsobit́ dočasné problémy s kvalitou tlače. Zvyšky tonera by po vytlačení niekoľkých stránok mali z dráhy papiera zmiznút́.

Ak vám toner zašpinil odev, utrite ho suchou handrou a preperte v studenej vode. (Horúca voda zaperie toner do tkaniny.)

3 Pomocou zelených rukovätí zdvihnite platňu pre vstup papiera a suchou nechlpatou tkaninou utrite všetky zvyšky tonera.

4 Zatvorte platňu pre vstup papiera, vyberte tlačovú kazetu, zatvorte horný kryt, siet́ový kábel zapojte do zásuvky a zapnite tlačiareň.

36 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 39: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Použitie čistiacej strany tlačiarne

Ak sa škvrny od tonera objavia v prednej alebo zadnej časti vytlačenej strany, postupujte nasledovne:

Z ovládacieho panela tlačiarne vykonajte nasledovné:

1 Stláčajte tlačidlo [Menu], až kým sa nezobrazí nápis PRINT QUALITY MENU.

2 Stláčajte tlačidlo [Item], až kým sa nezobrazí nápis CREATE CLEANING PAGE.

3 Stlačením tlačidla [Select] vytvorte čistiacu stranu.

4 Pri dokončení čistiaceho procesu postupujte podľa pokynov na čistiacej strane.

Poznámka Aby čistiaca strana správne fungovala, vytlačte ju na papier učený pre kopírky (nikdy nie na kancelársky alebo drsný papier).

Možno budete chciet́ vytvorit́ viac ako jednu čistiacu stranu. Keď je toner zvnútra tlačiarne vyčistený, na čiernom pásiku na strane sa objavia lesklé čierne škvrny. Ak sa na čiernom pásiku objavia biele škvrny, znova vytvorte čistiacu stranu.

Aby ste zaistili dobrú kvalitu tlače pri určitých typoch papiera, použite čistiacu stranu zakaždým, keď vymeníte tlačovú kazetu. Ak čistiacu stranu potrebujete vytvárat́ častejšie, vyskúšajte ju vytvorit́ na rozličných typoch papiera.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 37

Page 40: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Špecifikácia tlačiarne

Fyzické rozmery

Obrázok 7 Rozmery tlačiarne HP LaserJet 5100 (pohľad zvrchu a zboku)

30,3 cm62,5 cm

47,0 cm

27,0 cm

47,0 cm 11,0 cm

47

,5 cm

47

,3 cm

139,8 cm

38 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 41: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Obrázok 8 Rozmery tlačiarne HP LaserJet 5100tn/5100dtn (pohľad zvrchu a zboku)

Hmotnost́ tlačiarne (bez tlačovej kazety)• Tlačiareň HP LaserJet 5100: 23 kg

• Tlačiareň HP LaserJet 5100tn s možnost́ou pripojenia 500-hárkového podávača: 34 kg

• Tlačiareň HP LaserJet 5100dtn s duplexorom a možnost́ou pripojenia 500-hárkového podávača: 52 kg

62,5 cm

15,5 cm

62

,0 cm

47,0 cm

30,3 cm

27,0 cm

139,8 cm

SKWW Dodatok k návodu na používanie 39

Page 42: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Všeobecné údaje

Špecifikácia napájania

UPOZORNENIE! Požiadavky na napájanie sú závislé od oblasti, kde sa tlačiareň predáva. Nemeňte prevádzkové napätia. Takéto konanie môže poškodit́ tlačiareň a spôsobit́ zánik záruky na produkt.

Tieto hodnoty sa môžu zmenit́. Najnovšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/support/lj5100.

Predvolená doba aktivácie úsporného režimu je 30 minút.

Prevádzková teplota 10 až 32° C

Relatívna vlhkost́ 20 % až 80 %

Rýchlost́, v stranách za minútu Až 21 stránok za minútu, listový formát papiera Až 22 stránok za minútu, formát papiera A4

Rozšíriteľná pamät́ Spolu až 208 alebo 224 MB, pri kombinovaní štandardných a prídavných pamät́ových modulov DIMM

Modely pre napätie 110 Voltov

Modely pre napätie 220 Voltov

Požiadavky na napájanie

100 až 127 V (+/- 10 %)50/60 Hz (+/- 2 Hz)

220 až 240 V (+/- 10 %)50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Minimálna odporúčaná kapacita obvodov pre typický produkt

7,5 Ampéra 3,5 Ampéra

Priemerná spotrebaenergie (Watty) -

tlačiarne série LaserJet 5100

• Tlač (22 strán za minútu): 467 W

• Pohotovostný režim: 33 W

• Úsporný režim: 20 W

• Vypnutá: 0 W

• Tlač (22 strán za minútu): 465 W

• Pohotovostný režim: 30 W

• Úsporný režim: 23 W

• Vypnutá: 0 W

40 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 43: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Akustické emisie

Tieto hodnoty sa môžu zmenit́. Najnovšie informácie nájdete na adrese http://www.hp.com/support/lj5100.

Výkonová úroveň zvukuDeklarované podľa normy ISO 9296

Pohotovostná poloha SPLDeklarované podľa normy ISO 9296

Tlač (22 strán za minútu) LWAd = 6,8 Bela (A) [68 dB (A)]

Úsporný režim LWAd = 4,4 Bela (A) [44 dB (A)]

Tlač (22 strán za minútu) LpAm = 53 dB (A)

Úsporný režim LpAm = 32 dB (A)

SKWW Dodatok k návodu na používanie 41

Page 44: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Informácie o záruke a homologizácii

Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard

1 Spoločnost́ HP vám ako koncovému používateľovi zaručuje, že počas hore uvedeného obdobia, počnúc dňom kúpy, hardvér a príslušenstvo spoločnosti HP nebudú obsahovat́ chyby spôsobené materiálom a spracovaním. Ak spoločnost́ HP obdrží upozornenie o takých chybách počas záručnej lehoty, produkty, ktoré sa ukázali ako chybné, podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení. Vymenené produkty môžu byt́ nové alebo porovnateľné s novými.

2 Spoločnost́ HP vám zaručuje, že softvér HP počas hore uvedeného obdobia nezlyhá pri vykonávaní programových inštrukcií kvôli chybám materiálu a spracovania, pokiaľ bol správne nainštalovaný a používaný. Ak spoločnost́ HP obdrží upozornenie o takých chybách počas záručnej lehoty, softvér, ktorý nevykonáva programové inštrukcie kvôli takýmto chybám, vymení.

3 Spoločnost́ HP nezaručuje, že činnost́ produktov HP bude nepretržitá alebo bezchybná. Ak spoločnost́ HP nie je schopná akýkoľvek produkt v rámci záručných podmienok v primeranom čase opravit́ alebo vymenit́, máte právo na náhradu nákupnej ceny obratom po vrátení produktu.

4 Výrobky spoločnosti HP môžu obsahovat́ prerobené súčiastky, ktoré sú svojim výkonom ako nové, alebo mohli byt́ náhodne použité.

5 Záruka spoločnosti HP sa nevzt́ahuje na chyby vyplývajúce z (a) nevhodnej alebo neadekvátnej údržby alebo kalibrácie, (b) použitia softvéru, rozhraní, súčiastok alebo doplnkov, ktoré neboli dodané spoločnost́ou HP, (c) neautorizovanej modifikácie alebo zneužitia, (d) prevádzkovania v prostredí, ktoré nespĺňa publikované špecifikácie produktu, alebo (e) nevhodnej prípravy a údržby miesta, kde je produkt prevádzkovaný.

6 V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SÚ HOREUVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRADNÉ A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO PODMIENKA, ČI UŽ PÍSOMNÁ ALEBO ÚSTNA, NIE JE VÝSLOVNÁ ALEBO IMPLICITNÁ A SPOLOČNOSŤ HP SA ZRIEKA VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré krajiny, štáty alebo provincie neumožňujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, takže horeuvedené obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzt́ahovat́. Táto záruka vám poskytuje špecifické práva a tiež môžete mat́ iné práva, ktoré sa líšia v každej krajine, štáte alebo provincii.

Produkt spoločnosti HP Trvanie obmedzenej záruky

Tlačiareň HP LaserJet série 5100 1 rok, servis v mieste používateľa

42 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 45: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

7 Obmedzená záruka spoločnosti HP je platná v každej krajine alebo

lokalite, kde má spoločnost́ HP zastúpenie pre daný produkt a kde spoločnost́ HP daný produkt predáva. Úroveň poskytnutého záručného servisu sa môže líšit́ podľa miestnych noriem. Spoločnost́ HP nebude menit́ formu, vybavenie ani funkčnost́ produktu, aby mu umožnila fungovanie v krajine, kde nikdy nemal fungovat́ z právnych alebo homologizačných príčin.

8 V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNYMI ZÁKONMI SÚ OPRAVNÉ PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ V RÁMCI TOHTO PREHLÁSENIA O ZÁRUKE VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÝMI OPRAVNÝMI PROSTRIEDKAMI. OKREM HORE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NERUČIA ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV), ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA ALEBO INÉHO. Niektoré krajiny, štáty alebo provincie neumožňujú výnimku alebo obmedzenie náhodného alebo následného poškodenia, takže hore uvedené obmedzenie alebo výnimka sa na vás nemusí vzt́ahovat́.

PRE ZÁKAZNÍKOV V AUSTRÁLII A NOVOM ZÉLANDE PLATÍ, ŽE PODMIENKY V TOMTO VYHLÁSENÍ O OBMEDZENEJ ZÁRUKE, S VÝNIMKOU PRÁVOPLATNE POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEMODIFIKUJÚ DIREKTÍVNE ŠTATUTÁRNE PRÁVA SPOJENÉ S PREDAJOM TOHTO VÝROBKU A SÚ DODATKOM K TÝMTO PRÁVAM.

Obmedzená záruka na životnost́ tlačovej kazety

Na túto tlačovú kazetu HP sa poskytuje záruka, že neobsahuje chyby materiálu a spracovania počas celého obdobia životnosti kazety (až do vyčerpania tonera HP).

Toner HP je vyčerpaný vtedy, keď spozorujete strácajúci sa obraz alebo zosvetlené písmo na vytlačenej strane alebo, ak sa to na vás vzt́ahuje, ak tlačiareň zobrazí hlásenie nízkom stave tonera. Produkty, ktoré sú preukázateľne chybné, spoločnost́ HP podľa uváženia nahradí inými alebo spätne uhradí nákupnú cenu.

Záruka sa nevzt́ahuje na kazety, ktoré boli opätovne napĺňané, vyprázdňované, falšované, alebo na kazety, s ktorými sa neprimerane zaobchádzalo.

Obmedzená záruka vám poskytuje špecifické práva. Môžete mat́ aj iné práva, ktoré sa líšia v každom štáte, provincii a krajine.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 43

Page 46: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, spoločnost́ Hewlett-Packard v žiadnom prípade neručí za žiadne náhodné, následné, špeciálne, nepriame, represívne alebo značné škody alebo stratu zisku z dôvodu akéhokoľvek porušenia záruky alebo iného.

V prípade, že sa dokáže poškodenie vášho produktu, vrát́te sa na miesto jeho kúpy s písomným popisom problému.

Smernice komisie FCC

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B v zmysle časti 15 smernice FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovat́ vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa tento produkt neinštaluje a nepoužíva v súlade s inštrukciami, môže spôsobovat́ škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej inštalácii interferencie neobjavia. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie pri príjme rozhlasu alebo televízie, čo sa dá dokázat́ vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľovi pokúsit́ sa rušenie odstránit́ niektorým z nasledovných opatrení:

• Preorientujte alebo premiestnite anténu prijímača.

• Zvýšte vzdialenost́ medzi zariadením a prijímačom.

• Zariadenie pripojte do elektrickej zásuvky v inom elektrickom obvode ako je pripojený prijímač.

• Obrát́te sa na predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Poznámka Akékoľvek zmeny alebo úpravy tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnost́ou HP, môžu zrušit́ oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na splnenie limitov pre triedu B podľa časti 15 smernice FCC je potrebné používat́ tienený kábel rozhrania.

44 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 47: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Program ekologického dozoru nad produktmi

Ochrana životného prostrediaSpoločnost́ Hewlett-Packard sa snaží vyrábat́ kvalitné produkty ekologickým spôsobom. Tento produkt bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Tvorba ozónuTento produkt nevytvára ani zanedbateľné množstvá ozónu (O3).

Spotreba energieSpotreba energie výrazne klesá v úspornom režime, čo prináša úspory nielen vo vzt́ahu k prírodným zdrojom, ale aj prevádzkovým nákladom – bez ovplyvnenia vysokej prevádzkovej hodnoty produktu. Tento produkt spĺňa smernice ENERGY STAR®, dobrovoľného programu zriadeného na podporu vývoja energeticky efektívnych kancelárskych produktov.

ENERGY STAR® je servisná značka Americkej agentúry na ochranu životného prostredia registrovaná v USA. Spoločnost́ Hewlett-Packard ako partner programu ENERGY STAR® udáva, že toto zariadenie spĺňa smernice ENERGY STAR® pre úsporu energie. Ďalšie informácie získate na adrese http://www.energystar.gov.

Spotreba papieraPríslušenstvo pre duplexnú tlač a tlač viacerých strán na jeden list papiera umožňuje znížit́ spotrebu papiera a teda znižuje spotrebu prírodných zdrojov.

PlastyPlastové súčiastky s hmotnost́ou nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje možnost́ ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti produktu.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 45

Page 48: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Tlačový spotrebný materiál HP LaserJetV mnohých krajinách sa tlačový spotrebný materiál (napríklad tlačová kazeta) môže vrátit́ spoločnosti HP prostredníctvom programu zberu a recyklácie tlačového spotrebného materiálu spoločnosti HP. Jednoducho použiteľný a bezplatný program zberu je k dispozícii zdarma vo viac ako 48 krajinách. Viacjazyčné informácie o tomto programe a pokyny sú priložené ku každej novej tlačovej kazete a ku každému baleniu spotrebného materiálu pre tlačiareň HP LaserJet.

Informácie o programe zberu a recyklácie tlačového spotrebného materiálu HPOd roku 1990 bolo v rámci programu zberu a recyklácie tlačových kaziet pre tlačiarne HP LaserJet zozbieraných viac ako 25 miliónov použitých kaziet, ktoré by inak boli odhodené na svetových smetiskách. Tlačové kazety HP LaserJet a ďalší spotrebný materiál sa zhromažďujú a hromadne expedujú našim partnerom pre zdroje a obnovu, ktorí kazety rozoberajú. Po dôkladnej kontrole kvality sú vybrané časti opätovne zaradené na použitie do nových kaziet. Zvyšný materiál sa rozdelí a premení na suroviny, ktoré sa využívajú v iných priemyselných odvetviach na výrobu rôznych užitočných produktov.

Zber v USA

Pre ekologickejší zber použitých kaziet a ďalšieho spotrebného materiálu spoločnost́ HP odporúča použitie hromadných zásielok. Jednoducho zabaľte spolu dve alebo viac kaziet, pričom použite predplatený štítok (služby UPS) s vyplneným adresátom, ktorý je súčast́ou dodávky v tlačovej kazete. Ďalšie informácie pre zákazníkov v USA získate na tel. čísle (1) (800) 340-2445 alebo na webovej lokalite zberného a recyklačného programu tlačového spotrebného materiálu spoločnosti HP na adrese http://www.hp.com/go/recycle.

Zber mimo USA

Zákazníci mimo USA by mali zavolat´ miestne predajné a servisné pobočky spoločnosti HP, alebo navštívit´ webovú lokalituhttp://www.hp.com/go/recycle, kde získajú ďalšie informácie o dostupnosti zberného a recyklačného programu tlačového spotrebného materiálu spoločnosti HP.

PapierTento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera, pokiaľ papier spĺňa požiadavky uvedené v príručke HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Sprievodca médiami pre tlačenie určených pre tlačiarne HP LaserJet). Tento produkt umožňuje používanie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

46 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 49: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Materiálové obmedzeniaTento produkt neobsahuje prídavky olova.

Tento produkt neobsahuje batérie.

Tento produkt spoločnosti HP obsahuje olovo v pájke.

Ak chcete získat́ ďalšie informácie, obrát́te sa na adresuhttp://www.hp.com/go/recycle alebo na miestne úrady alebo Zväz elektronického priemyslu (http://www.eiae.org).

Údaje o bezpečnosti materiáluTechnickú dokumentáciu o bezpečnosti materiálu (MSDS) je možné získat́ na webovej lokalite pre spotrebný materiál tlačiarní HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/go/msds.

Rozšírená zárukaSlužba HP SupportPack poskytuje servisnú podporu pre hardvérové produkty spoločnosti HP a všetky interné súčasti dodané spoločnost́ou HP. Údržba hardvéru sa poskytuje po dobu troch rokov odo dňa zakúpenia produktu spoločnosti HP. Zákazník si musí kúpit́ službu HP SupportPack do 180 dní od kúpy produktu HP. Ďalšie informácie získate v Stredisku starostlivosti o zákazníkov spoločnosti HP. Pozrite si podporný letáčik, ktorý je v škatuli s tlačiarňou.

Dostupnost́ náhradných dielov a spotrebného materiáluNáhradné diely a spotrebný materiál pre tento produkt budú dostupné najmenej pät́ rokov po ukončení jeho výroby.

Ďalšie informácieInformácie o programoch spoločnosti HP na ochranu životného prostredia získate na adrese http://www.hp.com/go/environment alebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. Môžete tam nájst́ nasledovné informácie:

• ekologický profil pre tento a mnoho ďalších produktov spoločnosti HP,

• záväzok spoločnosti HP chránit́ životné prostredie,

• enviromentálny riadiaci systém spoločnosti HP,

• program spoločnosti HP pre zber a recykláciu produktov, ktorým skončila životnost́,

• technickú dokumentáciu o bezpečnosti materiálov.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 47

Page 50: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Vyhlásenie o zhode

podľa nariadenia 22 noriem ISO/IEC a EN 45014

Doplnkové informácie:Produkt týmto spĺňa požiadavky smernice EMC 89/336/EEC a smernice 73/23/EEC pre nízkonapät́ové zariadenia a na základe toho nesie označenie CE.

1. Produkt bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.2. Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 smernice FCC. Pre prevádzku platia dve nasledujúce podmienky:

(1) zariadenie nesmie spôsobovat́ škodlivé rušenie, a (2) musí byt́ schopné prijímat́ akékoľvek rušenie, vrátene rušenia, ktoré môže spôsobovat́ nežiadúcu prevádzku.

*Produkt zahŕňa možnosti pripojenia do siete LAN (lokálna siet́). Produkt spĺňa po pripojení kábla rozhrania ku siet́ovým konektorom požiadavky smernice EN55022 pre triedu A a v tom prípade platí nasledovné: Varovanie: Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobovat́ rušenie rozhlasového príjmu a v takom prípade by používateľ mal vykonat́ adekvátne opatrenia.

3. Číslo modelu môže zahŕňat́ doplnkovú príponu tvorenú písmenom „R“.

Boise, Idaho USA20. december 2001

Názov výrobcu: Hewlett-Packard Company

Adresa výrobcu: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Výrobca vyhlasuje, že produkt

Názov produktu: LaserJet séria 5100

Čísla modelov: Q1860A, Q1861A, Q1862A

Vrátane príslušenstva: Q1864A, Q1865A, Q1866A

Príslušenstvo produktu: Všetko

spĺňa nasledujúce špecifikácie:

Bezpečnost́: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11

IEC 825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 pre laserové alebo LED zariadenie triedy 1

Elektromagnetická kompatibilita: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 trieda B*

EN 61000-3-2:1995 / A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC kapitola 47 CFR, čast́ 15, trieda B2 / ICES-003, 3. vydanie

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2

Kontakt pre Austráliu: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt pre Európu: Miestna pobočka spoločnosti Hewlett-Packard pre predaj a servis alebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen(FAX: +49-7031-14-3143)

Kontakt pre USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telefón: 208-396-6000)

48 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 51: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slo

venčina

Vyhlásenie o bezpečnosti lasera

Centrum pre zariadenia a radiačnú bezpečnost́ (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) Amerického úradu pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug Administration) zaviedlo predpisy pre laserové prístroje vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda s týmito predpismi je pre produkty predávané v USA povinná. Táto tlačiareň je certifikovaná ako laserové zariadenie „triedy 1“ na základe Normy pre mieru vyžarovania vydanej Ministerstvom zdravotníctva a starostlivosti o obyvateľstvo USA (U.S. Department of Health and Human Services, DHHS) podľa zákona o kontrole vyžarovania pre zdravie a bezpečnost́ z roku 1968. Keďže žiarenie vnútri tlačiarne je úplne pohlcované ochrannými a vonkajšími krytmi, laserový lúč nemôže uniknút́ v žiadnej fáze bežného používania.

UPOZORNENIE! Obsluha, upravovanie alebo používanie iné ako je špecifikované v tejto používateľskej príručke môže viest́ k vystaveniu sa nebezpečnej radiácii.

SKWW Dodatok k návodu na používanie 49

Page 52: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

50 Dodatok k návodu na používanie SKWW

Page 53: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

hp tiskalniki LaserJet 5100, 5100tn in 5100dtn series

uporabite dodatna navodila

SLWW 51

Page 54: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

Vse pravice pridržane. Prepovedano razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje brez pisnega dovoljenja, razen če to dovoljujejo zakoni o avtorskih pravicah.

Številka publikacijeQ1860-90917

Prva izdaja, maj 2002

Garancija

Pridržujemo si pravico do spreminjanja informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

Hewlett-Packard ne jamči za informacije v tem dokumentu. HEWLETT-PACKARD IZRECNO ZAVRAČA GARANCIJO ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA IN USTREZNOST DOLOČENEMU NAMENU.

Hewlett-Packard ne odgovarja za posredno, neposredno, naključno, posledično ali kakršnokoli škodo zaradi uporabe teh informacij.

Podatki o zaščitni znamki

PostScript® je registrirana zaščitna znamka podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah/regijah.

Arial je registrirana zaščitna znamka podjetja Monotype Corporation v ZDA.

ENERGY STAR® je registrirana storitvena blagovna znamka v ZDA. EPA.

HP-UX® Release 10.20 in novejše verzije ter Release 11.00 in novejše verzije (v 32- in 64-bitnih konfiguracijah) na vseh računalnikih HP 9000 so izdelki z zaščitnim znakom Open Group UNIX 95.

Microsoft, Windows in Windows NT sta registrirani zaščitni znamki podjetja Microsoft Corporation v ZDA.

UNIX® je registrirana zaščitna znamka podjetja The Open Group.

Hewlett-Packard Company11311 Chinden BoulevardBoise, Idaho 83714

Page 55: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Uporabite dodatna navodila

Vsebina

Lastnosti in prednosti tiskalnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Informacije o tiskalniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Sestava tiskalnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Programska oprema tiskalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Razporeditev nadzorne plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Odstranitev zagozdenega papirja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Čiščenje tiskalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Specifikacije tiskalnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Garancijske in regulacijske informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

SLWW Uporabite dodatna navodila 53

Page 56: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Lastnosti in prednosti tiskalnika

Spodaj so opisane mnoge lastnosti in prednosti tiskalnika.

Tiskanje v širokem formatu• Tiska na velikostih papirja do 312 krat 470 mm (12,28 krat

18,5 palcev).

• Tiska polnoprelite slike (do velikosti A3 in 11 krat 17 palcev [279 krat 432 mm]) s tiskanjem slik na večjem zarobljenem formatu papirja.

Visokokakovostno tiskanje• ProRes 1200 (natančno 1200 pik na palec [dpi] tiskanje)

za najkakovostnejše grafično tiskanje.

• FastRes 1200 za hitro visokokakovostno tiskanje.

• HP UltraPrecise barva za visokokakovosten tisk.

Kakovosten učinek• Natisne 22 strani na minuto (format papirja A4) ali 21 strani na minuto

(pisemski format papirja).

• 300 MHz RISC mikroprocesor.

• Natisne prvo stran v manj kot 13 sekundah.

Povezljivost in enostavna uporaba• HP Jetdirect tiskalne strežne EIO kartice nudijo podporo in so na voljo

vsem vodilnim omrežnim operacijskim sistemom.

• Uporabna programska oprema tiskalnika se nahaja na CD plošči.

Razširjenost• Tri vgrajene dvolinijske spominske reže za modul (DIMM) za širitev

spomina.

• Na voljo so oddajne in spominske kartice DIMM.

• Do 208-MB maksimalne zmogljivosti spomina na HP LaserJet 5100 in 224-MB maksimalne zmogljivosti spomina na HP LaserJet 5100tn in HP LaserJet 5100dtn.

• Dve EIO vmesni reži.

• Kartica EIO trdega diska je namenjena shranjevanju dodatnih fontov in oblik.

54 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 57: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Učinkovito upravljanje s papirjem• 100-listni večnamenski pladenj.

• 250-listni pladenj za papir.

• 500-listni univerzalni predal za papir (standardna oprema pri modelih HP LaserJet 5100tn in 5100dtn).

• Tiskalnik lahko uporablja največ štiri pladnje za papir.

• Izbirno dodatno dvojno tiskanje je namenjeno dvostranskemu tiskanju (standardna oprema pri modelu HP LaserJet 5100dtn).

Najboljša vrednost• PostScript® 3 konkurenčni standard.

• Tiskalna kartuša za 10.000 strani.

Uporaba euro znaka (€)• Ta tiskalnik je opremljen za tiskanje povsem novega euro znaka.

Hewlett-Packard nenehno izboljšuje prenosnost dokumentov preko podpore in promocije standardov euro simbola.

• Za dodatne informacije o tiskanju euro znaka obiščite HP LaserJet euro spletno stran na naslovu http://www.hp.com/go/laserjeteuro.

Okoljevarstvene lastnosti• EconoMode uporablja približno 50 odstotkov manj barve, kar

podaljšuje življenjsko dobo tiskalne kartuše. (HP ne priporoča nenehne uporabe EconoMode.)

• Nastavitev PowerSave varčuje z energijo. Tiskalnik ob uporabi nastavitve PowerSave izpolnjuje ENERGY STAR® smernice.

SLWW Uporabite dodatna navodila 55

Page 58: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Informacije o tiskalniku

Čestitamo vam za nakup tiskalnika HP LaserJet 5100 series! Ta tiskalnik je na voljo v treh konfiguracijah, kot je navedeno spodaj.

Tiskalnik HP LaserJet 5100Tiskalnik HP LaserJet 5100 (številka izdelka: Q1860A) je laserski tiskalnik, ki natisne 22 strani na minuto (ppm) in je opremljen s 100-listnim večnamenskih Pladnjem1, 250-listnim Pladnjem 2 in 16 MB spomina. Namenjen je skupinam in lahko tiska na formatih papirja do A3 in 11 krat 17 palcev (279 krat 432 mm).

Tiskalnik HP LaserJet 5100tnTiskalnik HP LaserJet 5100tn (številka izdelka: Q1861A) je laserski tiskalnik, ki natisne 22 strani na minuto (ppm) in je opremljen s 100-listnim večnamenskih Pladnjem 1, 250-listnim Pladnjem 2, 500-listnim Pladnjem 3, 32 MB spomina in HP Jetdirect tiskalnim strežnikom za priključitev na hitro Ethernet (10/100Base-TX) omrežje. Namenjen je skupinam in lahko tiska na formatih papirja do A3 in 11 krat 17 palcev (279 krat 432 mm).

Tiskalnik HP LaserJet 5100dtnTiskalnik HP LaserJet 5100dtn (številka izdelka: Q1862A) je laserski tiskalnik, ki natisne 22 strani na minuto (ppm) in je opremljen s 100-listnim večnamenskih Pladnjem 1, 250-listnim Pladnjem 2, 500-listnim Pladnjem 3, 32 MB spomina in HP Jetdirect tiskalnim strežnikom za priključitev na hitro Ethernet (10/100Base-TX) omrežje. Namenjen je skupinam in lahko tiska na formatih papirja do A3 in 11 krat 17 palcev (279 krat 432 mm).

Slike v tem vodniku temeljijo na HP LaserJet 5100 tiskalniku, razen če je navedeno drugače.

56 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 59: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Sestava tiskalnika

Poiščite dele tiskalnika

Naslednje slike prikazujejo, kje se nahajajo in kako se imenujejo pomembni deli tiskalnika.

Slika 9 Deli tiskalnika (sprednji in zadnji vidik)

Nadzorna plošča in

zaslon

Zapora papirjaZgornji izhodni koš

Pladenj 1 (100-listni)

Pladenj 2 (250-listni)

Indikator količine papirja

Zgornji pokrov

Indikator velikosti papirja(ob uporabi številčnice v pladnju)

Številka izdelka in serijska

številka (na notranji strani

zgornjega pokrova)

Napajanjestikalo

Zadnji izhodni koš (papir gre naravnost

skozenj)

Napajanje konektor

Zadnja vrata (blokada dostopa)

Zapahi (za odpiranje zadnjih vrat)

Omrežje, I/O ali trdi disk (EIO reže)

Konektor vzporednega vmesnika

SLWW Uporabite dodatna navodila 57

Page 60: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstranite notranjo embalažo

Opomba Shranite vso embalažo. Kasneje boste morda morali ponovno zapakirati tiskalnik.

1 Odstranite trak na sprednji strani tiskalnika.

2 Odstranite trak na zadnji strani tiskalnika.

3 Odprite Pladenj 1 in odstranite kartonski predel in dele traku.

4 Odprite zgornji pokrov in odstranite notranjo embalažo.

58 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 61: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Namestite tiskalno kartušo

1 Odprite zgornji pokrov tiskalnika. Tiskalno kartušo vzemite iz embalaže (obdržite jo za kasnejše shranjevanje kartuše).

PozorDa tiskalne kartuše ne bi poškodovali, je ne izpostavljajte svetlobi za dlje časa.

2 Zavrtite kartušo in jo nežno pretresite, da bo barva enakomerno razporejena.

3 Poiščite jeziček pečatnega traku na koncu kartuše. Jeziček previdno upogibajte, dokler ne odstopi od kartuše.

Nadaljevanje na naslednji strani

SLWW Uporabite dodatna navodila 59

Page 62: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

4 Jeziček trdno potegnite iz kartuše, da bi odstranili celoten trak. Ne dotikajte se črne barve na traku.

Opomba Če jeziček odstopi od traku, primite trak in ga potegnite iz kartuše.

OpombaČe barva pride na vaše oblačilo, jo obrišite s suho krpo in oblačilo operite v mrzli vodi. (Vroča voda barvo vtisne v material.)

5 Kartušo namestite, kot je prikazano, puščica mora biti usmerjena v tiskalnik. Potisnite kartušo čim dlje v tiskalnik in zaprite zgornji pokrov.

OpombaČe kartuša noče zdrsniti v tiskalnik, preverite, ali ste odstranili celotno embalažo. Preverite tudi, če so blokirne plošče (prepoznate jih zaradi zelenih ročic) v navpičnem položaju.

60 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 63: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Naložite Pladenj 2

1 Pladenj 2 potegnite iz tiskalnika in dvignite njegov pokrov.

2 Odstranite embalažo in trak.

3 Po želji nastavite številčnico v pladnju, da bo tiskalnik prepoznal pravo velikost papirja. Za dostop do ostalih velikosti uporabite zatično stikalo.

Opomba Velikost papirja na številčnici se mora ujemati z velikostjo v pladenj naloženega papirja. Če se velikosti ne ujemata, se papir lahko zagozdi ali pride do napak.

Nastavitev številčnice naravna senzorje tiskalnika, ne pa vodil v pladnju.

4 Da bi premaknili zadnje modro vodilo, ga nagnite proti sprednji strani pladnja in premaknite.

5 Zadnje vodilo uskladite z želeno velikostjo papirja. Ko je vodilo rahlo nagnjeno proti sprednji strani pladnja, ga vstavite v ustrezne luknje. Zadnje vodilo obrnite navzgor, dokler ne pade na svoj položaj.

Nadaljevanje na naslednji strani

SLWW Uporabite dodatna navodila 61

Page 64: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

6 Modra stranska vodila premaknite na želeno velikost papirja.

7 Papir naložite v pladenj.

8 Papir mora biti na vseh štirih vogalih in pod jezički vodil pravilno naložen v pladenj.

9 Zaprite pokrov pladnja in ga potisnite v tiskalnik.

62 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 65: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Naložite Pladenj 1 (izbirno)

Pladenj 1 je večnamenski za do 100 listov papirja, približno 10 kuvert ali do 20 kartotečnih kartic.

OpombaNajprej se uporablja medij v Pladnju 1, razen če na nadzorni plošči tiskalnika spremenite nastavitev Pladnja 1.

1 Zgornji srednji del vrat potegnite dol in odprite Pladenj 1. Izvlecite podaljšek pladnja, dokler na pade na svoje mesto.

2 Izvlecite drugi podaljšek pladnja, če je medij daljši od 229 mm (9 palcev).

3 Naravnajte vodila na želeno velikost.

4 Naložite medij. Medij mora biti pod jezički vodil.

• Naložite pisemski papir formata A4 z daljšim robom proti tiskalniku.

• Naložite pravniški, 11 krat 17 palčni ali papir formata A3 s krajšim robom proti tiskalniku.

SLWW Uporabite dodatna navodila 63

Page 66: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Pritrdite napajalni kabel

1 Poiščite stikalo za vklop na desni strani tiskalnika. Preverite, ali je tiskalnik izključen.

2 Priključite napajalni kabel na tiskalnik in ozemljeno napajanje ali ac vtičnico.

PozorDa tiskalnika ne bi poškodovali, uporabite napajalni kabel, ki je priložen tiskalniku.

3 Vključite tiskalnik.

4 Ko se tiskalnik ogreje, se na zaslonu kontrolne plošče izpiše sporočilo READY, lučka Ready pa sveti.

READY

64 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 67: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Zamenjajte prevleko nadzorne plošče (izbirno)

Po potrebi z naslednjim postopkom namestite primerno prevleko nadzorne plošče za vaš jezik.

1 Poiščite prevleko nadzorne plošče v izhodnem košu tiskalnika. (Med transportom so bile te prevleke mogoče prestavljene.)

2 Po potrebi odstranite trenutno nameščeno prevleko tiskalnika:

a Odprite zgornji pokrov tiskalnika.

b Pod rob prevleke vstavite tanek in oster predmet in odstranite prevleko.

c Zaprite zgornji pokrov.

3 Želeno prevleko nadzorne plošče namestite na nadzorno ploščo in potisnite na mesto.

OpombaZa dodatne informacije o nadzorni plošči si oglejte ”Razporeditev nadzorne plošče” na strani 74.

SLWW Uporabite dodatna navodila 65

Page 68: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Priključite kable tiskalnika

HP LaserJet 5100 tiskalnik ima en vmesnik: IEEE-1284 vzporedna vrata.

Tiskalnika HP LaserJet 5100tn in 5100dtn imata tudi HP Jetdirect tiskalni strežnik z dodatnimi vrati za hitri Ethernet (10/100Base-TX).

Slika 10 Vmesniška vrata

10/100Base-TX kabel in RJ-45 vrata

Vzporedni kabel in IEEE-1284 vrata

66 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 69: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Priključite vzporedni kabel

Zavoljo zanesljivosti uporabite IEEE-1284 dvosmerni vzporedni kabel. (Ti kabli so jasno označeni z ”IEEE-1284.”) Samo IEEE-1284 kabli podpirajo vse napredne funkcije tiskalnika.

PozorPreverite, če je tiskalnik izključen.

1 Vzporedni kabel priključite na vzporedna vrata.

2 Žične zaponke potisnite na mesto in pritrdite kabel na tiskalnik.

Kabel se prilega reži. Ob težavah z namestitvijo preverite, ali je kabel pravilno obrnjen.

3 Drugi konec kabla priključite na ustrezni konektor na računalniku.

SLWW Uporabite dodatna navodila 67

Page 70: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Priključite se na hitro Ethernet (10/100Base-TX) omrežje

Uporabite RJ-45 vrata za priključitev tiskalnika na hitro Ethernet (10/100Base-TX) omrežje. (Ta vrata so na voljo samo pri tiskalnikih HP LaserJet 5100tn in 5100dtn.)

Pozor Preden tiskalnik priključite na RJ-45 vrata, preverite, ali je izključen.

Slika 11 Priključitev na Ethernet 10Base-T omrežje

• Prepleten parni kabel priključite na RJ-45 vrata na HP Jetdirect tiskalni strežni kartici.

• Drugi konec kabla priključite na omrežje.

Opomba Za uspešno povezavo naj sveti LED indikator 10 ali 100 na vratih, ko je tiskalnik vključen. Če noben LED indikator ne sveti, se tiskalni strežnik ne more povezati z omrežjem.

68 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 71: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Testirajte tiskalnik

Natisnite konfiguracijsko stran, da bi preverili, ali tiskalnik deluje pravilno.

1 Preverite, ali je tiskalnik vključen in se je izpisalo sporočilo READY.

2 Pritiskajte [Menu], dokler se na zaslonu ne izpiše INFORMATION MENU.

3 Pritiskajte [Item], dokler se na zaslonu ne izpiše PRINT CONFIGURATION.

4 Pritisnite [Select] za tiskanje konfiguracijske strani.

5 Konfiguracijska stran prikazuje trenutno konfiguracijo tiskalnika.

OpombaPri tiskalnikih HP LaserJet 5100tn in 5100dtn se bo natisnila tudi Jetdirect omrežna konfiguracijska stran.

READY

INFORMATION

MENU

PRINT

CONFIGURATION

PRINT

CONFIGURATION

SLWW Uporabite dodatna navodila 69

Page 72: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Programska oprema tiskalnika

Tiskalniku je priložena CD plošča s programsko opremo tiskalnika. Za popolno izrabo funkcij tiskalnika morate namestiti gonilnike tiskalnika na tej CD plošči.

Če vaš računalnik nima CD-ROM pogona, vendar imate dostop do njega, lahko za namestitev na vaš računalnik vsebino CD plošče prenesete na diskete.

Najnovejši gonilniki tiskalnika so na voljo na naslovuhttp://www.hp.com/support/lj5100. Glede na konfiguracijo računalnikov z gonilniki Microsoft® Windows®, namestitveni program za tiskalnik samodejno preveri, ali ima računalnik dostop do interneta, da bi naložil najnovejšo programsko opremo.

Programska oprema za omrežja

Za omrežno tiskanje je na voljo naslednja programska oprema in pripomočki.

HP Web Jetadmin (za Windows)HP Web Jetadmin vam omogoča upravljanje tiskalnikov, priključenih na HP Jetdirect, znotraj vašega intraneta ob uporabi brskalnika. HP Web Jetadmin je na brskalniku zasnovano upravljalno orodje in se lahko namesti samo na računalnik omrežnega administratorja. Lahko se namesti in uporablja na različnih sistemih.

Za nalaganje trenutne verzije orodja HP Web Jetadmin in za najnovejši seznam podprtih sistemov obiščite HP spletno pomoč uporabnikom na naslovu http://www.hp.com/go/webjetadmin.

70 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 73: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

HP LaserJet Utility (za Mac OS)Z orodjem HP LaserJet Utility lahko nadzorujete funkcije, s katerimi gonilnik ne razpolaga. S pomočjo prikazanih zaslonov izbirajte med funkcijami tiskalnika in dokončajte naslednje naloge tiskalnika:

• priredite sporočila nadzorne plošče tiskalnika

• imenujte tiskalnik, mu dodelite območje na omrežju, naložite datoteke in fonte in spremenite večino nastavitev tiskalnika

• nastavite geslo tiskalnika

• na računalniku onemogočite funkcije nadzorne plošče tiskalnika, da bi preprečili neodobren dostop (oglejte si programsko opremo z navodili)

• konfigurirajte in nastavite tiskalnik za IP tiskanje

• oblikujte spomin diska ali trenutni spomin

• razporedite fonte v RAM-u, spominu diska ali trenutnem spominu

• uporabite funkcije za zadrževanje naloge

Opomba Orodje HP LaserJet Utility ni podprto za korejščino, japonščino, poenostavljeno kitajščino in tradicionalno kitajščino.

Za dodatne informacije si oglejte HP LaserJet Utility Help.

UNIXHP Jetdirect Printer Installer for UNIX® (HP Jetdirect Program za namestitev tiskalnika za UNIX®) je preprosto namestitveno orodje tiskalnika za omrežji HP-UX® in Sun Solaris. Lahko si ga naložite s HP spletne pomoči uporabnikom na naslovu http://www.hp.com/support/net_printing.

Linux Tiskanje z Linuxa je podprto ob uporabi Graphical Print Dialog (GPR), tiskalnega dialoga za omrežja LPR. Za PostScript® tiskanje GPR uporablja datoteke tiskalnika PostScript Printer Description (PPD) za komuniciranje s tiskalnikom in omogočanje funkcij tiskalnika.

Trenutno je GPR tiskanje popolnoma podprto na računalnikih z Red Hat 6.2 z nameščenim X okenskim namizjem (kot je KDE). Vendar pa tudi ostale vrste Linuxa lahko uspešno uporabljajo GPR tiskanje.

Za dodatne informacije o uporabi Linuxa s HP tiskalniki si oglejtehttp://hp.sourceforge.net.

SLWW Uporabite dodatna navodila 71

Page 74: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Namestitev Windows programske opreme tiskalnika

1 Zaprite vse odprte programe

2 CD ploščo vstavite v CD-ROM enoto. Glede na konfiguracijo računalnika se včasih namestitveni program zažene samodejno. Če se ne zažene samodejno, storite naslednje:

a Kliknite Start, potem pa Zaženi.

b Vtipkajte D:\SETUP (oziroma ustrezno črko pogona) v ukaznem okencu in kliknite V redu.

3 Sledite navodilom na zaslonu.

Opomba Če bi radi testirali namestitev programske opreme, izberite možnost za tiskanje testne strani proti koncu namestitvenega programa.

Namestitev Macintosh programske opreme za tiskanje

1 Natisnite konfiguracijsko stran tiskalnika in omrežja Jetdirect, da bi ugotovili IP naslov, ime tiskalnika AppleTalk in lokacijo tiskalnika (če je to uporabno). Za dodatne informacije o tiskanju konfiguracijske strani si oglejte ”Testirajte tiskalnik” na strani 69.)

2 Zaprite vse odprte programe

3 CD ploščo vstavite v CD-ROM enoto.

4 Dvokliknite ikono Installer in sledite navodilom na zaslonu.

5 Če uporabljate Mac OS 8.6 do Mac OS 9.2, sledite korakom od 6 do 11.-Ali-Če uporabljate Mac OS X, sledite korakom od 12 do 16.

72 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 75: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Mac OS 8.6 do Mac OS 9.26 Odprite Chooser na Apple meniju.

7 Kliknite ikono Apple LaserWriter. Če ikone ni, se obrnite na Macintosh prodajalca.

8 Če ste na omrežju z večimi področji, v okencu AppleTalk Zones izberite območje, v katerem se nahaja tiskalnik. (Področje je navedeno na natisnjeni konfiguracijski strani v koraku 1.)

9 Dvokliknite želeni tiskalnik. Pojavi se ikona.

10 Izberite možnost Background Printing. Izberite On, če bi ob tiskanju radi istočasno uporabljali računalnik.

11 Zaprite Chooser s klikom na okence za zapiranje v levem zgornjem kotu.

Mac OS X12 Odprite Print Center in kliknite Add Printer. (Print Center se nahaja

v mapi Utilities v mapi Applications na trdem disku.)

13 Če uporabljate omrežje AppleTalk, izberite AppleTalk v izmeničnem meniju.-Ali-Če uporabljate omrežje LPR, izberite LPR Printer using IP v izmeničnem meniju in vtipkajte IP naslov za tiskalnik. (IP naslov za tiskalnik je naveden na natisnjeni konfiguracijski strani omrežja Jetdirect v koraku 1.)

14 Po potrebi izberite Zone. (Zone je navedeno na natisnjeni konfiguracijski strani v koraku 1.)

15 Izberite tiskalnik na seznamu in kliknite Add. Ob imenu tiskalnika se pojavi pika, ki označuje, da je to privzeti tiskalnik.

16 Zaprite Print Center s klikom na rdeči gumb v levem zgornjem kotu.

SLWW Uporabite dodatna navodila 73

Page 76: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Razporeditev nadzorne plošče

Nadzorna plošča tiskalnika je sestavljena iz naslednjih točk:

Slika 12 Razporeditev kontrolne plošče

Lučka Pomen

Ready Tiskalnik je pripravljen na tiskanje.

Data Tiskalnik obdeluje informacije.

Attention Delovanje je zahtevano. Oglejte si zaslon nadzorne plošče.

Ready Data Attention

Go

CancelJob

Menu

Item

- Value +

Select

dvovrstični zaslon

READY

74 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 77: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Tipke nadzorne plošče

Tipka Funkcija

[Go] • Izključi ali priključi tiskalnik na omrežje.

• Natisne podatke v pomnilniku tiskalnika.

• Tiskalniku omogoča nadaljevanje tiskanja po izklopu z omrežja. Počisti večino sporočil tiskalnika in priključi tiskalnik na omrežje.

• Omogoča tiskalniku nadaljevanje tiskanja, če se izpiše sporočilo o napaki, na primer TRAY x LOAD [TYPE] [SIZE] ali UNEXPECTED PAPER SIZE.

• Potrdi zahtevo po ročnem polnjenju, če je Pladenj 1 poln in je bilo nastavljeno TRAY 1 MODE=CASSETTE iz menija za upravljanje s papirjem na nadzorni plošči tiskalnika.

• Razveljavi zahtevo po ročnem polnjenju iz Pladnja 1 z izbiro papirja iz naslednjega razpoložljivega pladnja.

• Izstopi iz menijev nadzorne plošče. (Da bi shranili izbrane nastavitve nadzorne plošče, najprej pritisnite [Select].)

[Cancel Job] Prekliče nalogo tiskanja, ki jo tiskalnik obdeluje. Čas preklica je odvisen od velikosti naloge tiskanja. (Pritisnite samo enkrat.)

[Menu] Kroži po menijih nadzorne plošče. Pritisnite desno stran gumba za premik naprej ali levo stran gumba za premik nazaj.

[Item] Kroži po izbranih točkah menija. Pritisnite desno stran gumba za premik naprej ali levo stran gumba za premik nazaj.

[- Value +] Kroži po vrednostih izbranih točk menija. Pritisnite [+] za premik naprej ali [-] za premik nazaj.

[Select] • Shrani izbrano vrednost določene točke. Ob izbiri se pojavi zvezdica (*), ki označuje novo privzeto nastavitev. Privzete nastavitve ostanejo shranjene, ko je tiskalnik izključen ali ponovno nastavljen (razen če ponovno nastavite vse tovarniške privzete nastavitve z menijev za ponovne nastavitve).

• Natisne eno izmed informacijskih strani tiskalnika z nadzorne plošče.

SLWW Uporabite dodatna navodila 75

Page 78: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Meniji nadzorne plošče

Pritisnite [Menu] za dostop do vseh menijev nadzorne plošče. Če na tiskalnik namestite dodatne pladnje ali ostalo dodatno opremo, se samodejno pojavijo nove točke menija.

Za spremembo nastavitev nadzorne plošče:1 Pritiskajte [Menu], dokler se ne pojavi želeni meni.

2 Pritiskajte [Item], dokler se ne pojavi želena točka.

3 Pritiskajte [- Value +], dokler se ne pojavi želena nastavitev.

4 Pritisnite [Select], da bi shranili izbiro. Ob izbiri na zaslonu se pojavi zvezdica (*), ki označuje novo privzeto nastavitev.

5 Pritisnite [Go] za izstop iz menija.

Opomba Nastavitve v gonilniku tiskalnika in programske opreme razveljavijo nastavitve nadzorne plošče. (Nastavitve programske opreme razveljavijo nastavitve gonilnika tiskalnika.)

Če vam je dostop do menija ali točke onemogočen, ta funkcija pri tem tiskalniku ni na voljo, ali pa jo je vaš omrežni administrator zaklenil. (Na nadzorni plošči se izpiše ACCESS DENIED MENUS LOCKED.) Oglejte si omrežnega administratorja.

Za tiskanje načrta menija nadzorne plošče:Da bi si ogledali trenutne nastavitve za vse razpoložljive menije in točke nadzorne plošče, natisnite načrt menija nadzorne plošče.

1 Pritiskajte [Menu], dokler se ne izpiše INFORMATION MENU.

2 Pritiskajte [Item], dokler se ne izpiše PRINT MENU MAP.

3 Pritisnite [Select] za tiskanje načrta menija.

Načrt menija hranite blizu tiskalnika, da bi si ga kasneje lahko ogledali. Vsebina načrta menija se razlikuje glede na trenutno nameščene možnosti tiskalnika.

76 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 79: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Konfiguracija jezika zaslona nadzorne plošče (izbirno)

Privzeti jezik sporočil na zaslonu tiskalnika je angleščina. Po potrebi nastavite tiskalnik na prikaz sporočil in tiskanje konfiguracijskih strani v drugem podprtem jeziku.

1 Izključite tiskalnik.

2 Držite [Select] med vklopom tiskalnika.

3 Ko se na LED zaslonu izpiše SELECT LANGUAGE, sprostite [Select].4 Ko tiskalnik konča začetni postopek, se na LED zaslonu izpiše

LANGUAGE = ENGLISH.

5 Ko se na zaslonu izpiše LANGUAGE = ENGLISH, pritisnite [- VALUE +] za premik po razpoložljivih jezikih.

6 Pritisnite [Select], da bi shranili novi privzeti jezik.

7 Pritisnite [Go] za povratek na READY.

8 Da bi aktivirali novo izbiro jezika, izključite in ponovno vključite tiskalnik.

9 Besedilo na LED zaslonu se zdaj izpiše v izbranem jeziku.

SLWW Uporabite dodatna navodila 77

Page 80: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstranitev zagozdenega papirja

Če se na nadzorni plošči tiskalnika izpiše besedilo o zagozdenem papirju, poiščite medije na lokacijah na sliki 6 in si oglejte postopek za odstranitev zagozdenega papirja. Mogoče boste morali poiskati medije drugje, ne samo na lokacijah iz sporočila o zagozdenem papirju. Če lokacija zagozdenega papirja ni znana, najprej poglejte v zgornji pokrov.

Ob odstranitvi zagozdenega papirja pazite, da ne raztrgate medija. Če majhen kos medija ostane v tiskalnku, to lahko povzroči dodatne zastoje. Če se papir večkrat zagozdi, glejte stran 84.

Opomba Sporočilo o zagozdenem papirju se lahko pojavi tudi, če so zadnja vrata odprta.

Zgornji pokrov tiskalnika odprite in nato zaprite, da bi zbrisali sporočilo o zagozdenem papirju.

Papir se lahko zagozdi na naslednjih lokacijah:

Slika 13 Možne lokacije zagozdenega papirja

Opomba Po odstranitvi zagozdenega papirja lahko v tiskalniku ostane nekaj iztekle barve, vendar naj bi ta izginila, ko natisnete nekaj strani.

Izhodna področja (zgornja in zadnja)Pojdite na stran 81. Zgornji pokrov

Pojdite na stran 80.

Vhodni pladnjiPojdite na stran 79.

Izbirni dvojnikPojdite na stran 82.

78 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 81: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Odstranitev zagozdenega papirja pri vhodnih pladnjih

OpombaDa bi iz Pladnja 1 odstranili medij, ga počasi potegnite iz tiskalnika. Za vse ostale pladnje sledite spodnjim korakom.

1 Potegnite pladenj iz tiskalnika in iz pladnja odstranite vse poškodovane medije.

2 Če je ob vhodu viden rob medija, medij počasi potegnite dol in iz tiskalnika. Če medij ni viden, poglejte v zgornji pokrov (glejte stran 80).

OpombaMedija ne vlecite na silo, če ga ne morete izvleči zlahka. Če se je medij zagozdil v pladnju, ga poskušajte odstraniti skozi zgornji pladenj (če je uporaben) ali skozi zgornji pokrov (glejte stran 80).

3 Preden pladenj namestite nazaj, mora biti medij ravno položen v pladenj z vsemi štirimi vogali pod jezički vodil.

4 Odprite in zaprite zgornji pokrov, da bi zbrisali sporočilo o zagozdenem papirju.

Če se sporočilo noče zbrisati, iz tiskalnika niste odstranili vsega medija. Medij poiščite na drugi lokaciji (glejte stran 78).

SLWW Uporabite dodatna navodila 79

Page 82: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstranite zagozdeni papir v zgornjem pokrovu

1 Odprite zgornji pokrov in odstranite tiskalno kartušo.

PozorDa tiskalne kartuše ne bi poškodovali, je ne izpostavljajte svetlobi za dlje časa.

2 Plošče za dostop papirja dvignite s pomočjo zelenih ročic.

3 Medij počasi potegnite iz tiskalnika. Medija ne raztrgajte.

OpombaPazite, da ne razlijete barve. S čisto, gladko krpo pobrišite barvo, ki je stekla v tiskalnik (glejte stran 85).

Če se barva zlije v tiskalnik, lahko povzroči začasne težave pri kakovosti tiskanja. Barva izgine s steze za papir, ko natisnete nekaj strani.

Če barva pride na vaše oblačilo, jo obrišite s suho krpo in oblačilo operite v mrzli vodi. (Vroča voda barvo vtisne v material.)

4 Zaprite pladnje za dovod papirja, namestite tiskalno kartušo in zaprite zgornji pokrov.

Če se sporočilo noče zbrisati, iz tiskalnika niste odstranili vsega medija. Medij poiščite na drugi lokaciji (glejte stran 78).

80 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 83: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Odstranitev zagozdenega papirja pri izhodu

OpombaČe se je medij zagozdil v zgornjem izhodu, večina medija pa je še vedno v tiskalniku, priporočamo, da ga odstranite skozi zadnja vrata.

1 Siva zapaha potisnite noter in sprostite zadnja vrata.

2 Zelene vzvode za sprostitev papirja potisnite dol.

3 Medij primite na obeh straneh in ga počasi potegnite iz tiskalnika. (Na mediju je lahko izlita barva. Pazite, da z barvo ne polijete sebe ali tiskalnika.)

OpombaČe barva pride na vaše oblačilo, jo obrišite s suho krpo in oblačilo operite v mrzli vodi. (Vroča voda barvo vtisne v material.)

OpombaČe se medij težko odstrani, odprite zgornji pokrov in odstranite tiskalno kartušo, da bi sprostili pritisk na medij.

4 Zaprite zadnja vrata. (Vzvodi se samodejno povrnejo na svoj položaj, ko zaprete zadnja vrata.) Odprite in zaprite zgornji pokrov, da bi zbrisali sporočilo o zagozdenem papirju.

Če se sporočilo noče zbrisati, iz tiskalnika niste odstranili vsega medija. Medij poiščite na drugi lokaciji (glejte stran 78).

SLWW Uporabite dodatna navodila 81

Page 84: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Odstranitev zagozdenega papirja iz iz izbirnega pripomočka za dvostransko tiskanje

OpombaNe tiskajte na obeh straneh kuvert, prozornih folij, pergamenta ali etiket.

Zagozdeni papir poiščite na naslednjih lokacijah:

V Pladnju 2:

1 Pladenj 2 potegnite iz tiskalnika.

2 Papir počasi potegnite iz tiskalnika.

Blizu sprednjega pokrova pripomočka za dvostransko tiskanje:

3 Na sprednji strani tiskalnika primite sprednji pokrov pripomočka za dvostransko tiskanje (s prijemom na sredini), ga potegnite proti sebi in ga dvignite, da bi ga odstranili.

4 Papir počasi potegnite iz tiskalnika.

5 Ponovno namestite sprednji pokrov pripomočka za dvostransko tiskanje in Pladenj 2.

Nadaljevanje na naslednji strani

82 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 85: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Blizu zadnjega dela pripomočka za dvostransko tiskanje:

6 Na zadnji strani tiskalnika z ročicama na obeh straneh dvojnika zadnji del počasi potegnite ven, dokler se ne ustavi.

7 Papir počasi potegnite iz pripomočka za dvostransko tiskanje.

Pri zadnjih vratih dvojnika:

8 Odprite zadnja vrata pripomočka za dvostransko tiskanje.

9 Papir počasi potegnite iz dvojnika.

Ko ste papir odstranili iz dvojnika, nadaljujte s korakom 10:

10 Zaprite zadnja vrata pripomočka za dvostransko tiskanje in zadnji del pripomočka za dvostransko tiskanje potisnite nazaj v tiskalnik. Odprite in zaprite zgornji pokrov, da bi zbrisali sporočilo o zagozdenem papirju.

OpombaDa bi preprečili ponovno zagozdenje papirja, namestite vse pokrove pladnjev.

SLWW Uporabite dodatna navodila 83

Page 86: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Reševanje ponovnega zagozdenja

Če se papir večkrat zagozdi, storite naslednje:

• Preverite vse lokacije zagozdenega papirja. Nekje v tiskalniku se je mogoče zagozdil del medija. (Glejte stran 78.)

• Preverite, če je medij pravilno naložen v pladnje, če so pladnji pravilno naravnani za velikost naloženega medija in če pladnji niso preobremenjeni.

• Preverite, če so vsi pladnji in dodatna oprema do konca vstavljeni v tiskalnik. (Če med tiskanjem odprete pladenj, se papir lahko zagozdi.)

• Preverite, če so vsi pokrovi in vrata zaprti. (Če med tiskanjem odprete pokrov ali vrata, se papir lahko zagozdi.)

• Poskušajte s tiskanjem v drugi izhodni koš.

• Listi so mogoče zlepljeni skupaj. Upognite papir, da bi ločili liste. Ne pihajte v papir.

• Če tiskate iz Pladnja 1, ga napolnite z manj listi papirja ali manj kartotečnimi karticami ali manj kuvertami.

• Če tiskate z izbirnim pripomočkom za dvostransko tiskanje, naj bo pladenj kabla pravilno nameščen in pokrov Pladnja 2 nameščen.

• Če tiskate manjše formate (na primer kartotečne kartice), naj bo medij obrnjen pravilno v pladenj.

• Obrnite papir v pladnju. Poskusite tudi z obračanjem papirja za 180 stopinj.

• Poskusite z obračanjem medija (preluknjane ali večlistne oblike in etikete), da bi vstopil v tiskalnik v drugačni smeri.

• Preverite kakovost uporabljenega medija. Ne uporabljajte poškodovanega ali nepravilnega papirja, kuvert ali kartotečnih kartic.

• Uporabljajte samo papir, ki ustreza HP specifikacijam.

• Ne uporabljajte papirja, ki je bil že uporabljen za tiskanje ali kopiranje.

• Ne tiskajte na obeh straneh kuvert, prozornih folij, pergamenta ali etiket.

• Preverite, če je napajanje tiskalnika nespremenljivo in če ustreza specifikacijam tiskalnika.

• Očistite tiskalnik (glejte stran 85).

• Za rutinsko vzdrževanje tiskalnika se obrnite na pooblašči HP servis. (Letak s številkami telefonske podpore je priložen tiskalniku.)

84 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 87: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Čiščenje tiskalnika

Za vzdrževanje kakovosti tiskanja sledite čistilnemu postopku (na naslednji strani) ob vsaki zamenjavi tiskalne kartuše ali kadar pride do težav s kakovostjo tiskanja. Tiskalnik naj bo čim bolj zaščiten pred prahom in smetmi.

• Zunanjost tiskalnika čistite z vlažno krpo.

• Notranjost čistite s suho, gladko krpo.

Pozor Na oziroma okoli tiskalnika ne uporabljajte čistil na osnovi amoniaka.

Med čiščenjem tiskalnika se ne dotikajte prenosnega valja (črnega gumijastega valja pod tiskalno kartušo). Maščoba prstov na valju lahko povzroči težave pri kakovosti tiskanja.

Slika 14 Lokacija prenosnega valja—ne dotikajte se!

SLWW Uporabite dodatna navodila 85

Page 88: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Čiščenje tiskalnika

Preden začnete s temi koraki, izključite tiskalnik in napajalni kabel.

1 Odprite zgornji pokrov in odstranite tiskalno kartušo.

OPOZORILO!Ne segajte pregloboko v tiskalnik. Bližnje raztopno področje je lahko vroče.

PozorDa tiskalne kartuše ne bi poškodovali, je ne izpostavljajte svetlobi za dlje časa.

2 Uporabite suho, gladko krpo za brisanje prahu ali umazanije vodil za dovod papirja (zasenčena področja).

OpombaPazite, da ne razlijete barve. S čisto, gladko krpo pobrišite barvo, ki je stekla v tiskalnik (glejte stran 85).

Če se barva zlije v tiskalnik, lahko povzroči začasne težave pri kakovosti tiskanja. Barva izgine s steze za papir, ko natisnete nekaj strani.

Če barva pride na vaše oblačilo, jo obrišite s suho krpo in oblačilo operite v mrzli vodi. (Vroča voda barvo vtisne v material.)

3 S pomočjo zelenih ročic dvignite plošče za dostop papirja in odpadke obrišite s suho, gladko krpo.

4 Zaprite plošče za dostop papirja, ponovno namestite tiskalno kartušo, zaprite zgornji pokrov, priključite napajalni kabel in vključite tiskalnik.

86 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 89: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Uporabite čistilno stran tiskalnika

Če se na sprednji ali zadnji strani natisnjenih strani pojavijo barvni madeži, sledite spodaj opisanemu postopku.

Na nadzorni plošči tiskalnika storite sledeče:

1 Pritiskajte [Menu], dokler se ne izpiše PRINT QUALITY MENU.

2 Pritiskajte [Item], dokler se ne izpiše CREATE CLEANING PAGE.

3 Pritisnite [Select], da bi ustvarili čistilno stran.

4 Sledite navodilom na čistilni strani, da bi zaključili čistilni postopek.

Opomba Da bi čistilna stran delovala pravilno, jo natisnite na kopirnem papirju (ne na pisemskem ali grobem papirju).

Čistilno stran boste mogoče morali ustvariti večkrat. Ko iz notranjosti tiskalnika počistite barvo, se na črnem robu strani pojavijo bleščeče črne pike. Če se na črnem robu pojavijo bele pike, ponovno ustvarite čistilno stran.

Za zagotavljanje dobre kakovosti tiskanja ob uporabi določenih vrst papirja ob vsaki zamenjavi tiskalne kartuše uporabite čistilno stran. Če čistilno stran potrebujete pogosto, jo natisnite na drugačnem papirju.

SLWW Uporabite dodatna navodila 87

Page 90: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Specifikacije tiskalnika

Zunanje dimenzije

Slika 15 Dimenzije tiskalnika HP LaserJet 5100 (zgornji in stranski vidik)

30,3 cm (11,9 palcev)62,5 cm (24,6 palcev)

47,0 cm (18,5 palcev)

27,0 cm (10,6 palcev)

47,0 cm (18,5 palcev) 11,0 cm (4,3 palcev)

47

,5 cm

(18

,7 p

alcev)4

7,3

cm (1

8,6

palcev)

139,8 cm (55 palcev)

88 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 91: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Slika 16 Dimenzije tiskalnika HP LaserJet 5100tn/5100dtn (zgornji in stranski vidik)

Teža tiskalnika (brez tiskalne kartuše)• Tiskalnik HP LaserJet 5100: 50 lb (23 kg)

• Tiskalnik HP LaserJet 5100tn z izbirnim 500-listnim dovodom:75 lb (34 kg)

• Tiskalnik HP LaserJet 5100dtn s pripomočkom za dvostransko tiskanje in izbirnim 500-listnim dovodom: 114 lb (52 kg)

62,5 cm (24,6 palcev)

15,5 cm (6,1 palcev)

62

,0 cm

(24

,4 p

alcev)

47,0 cm (18,5 palcev)

30,3 cm (11,9 palcev)

27,0 cm (10,6 palcev)

139,8 cm (55 palcev)

SLWW Uporabite dodatna navodila 89

Page 92: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Splošne specifikacije

Električne specifikacije

OPOZORILO! Zahteve napajanja so odvisne od regije, kjer je bil tiskalnik prodan. Ne spreminjajte delovne napetosti. To lahko poškoduje tiskalnik in razveljavi garancijo.

Te vrednosti se lahko spreminjajo. Oglejte sihttp://www.hp.com/support/lj5100 za najnovejše informacije.

Privzeti čas aktiviranja možnosti PowerSave je 30 minut.

Delovna temperatura 50 do 91° F (10 do 32 ° C)

Relativna vlaga 20% do 80%

Hitrost, strani na minuto (ppm) Do 21 ppm, pisemski papirDo 22 ppm, papir formata A4

Razširjeni spomin Do 208 ali 224 MB v kombinaciji standardnih DIMM-ov in DIMM-ov dodatnega spomina

110-voltni modeli 220-voltni modeli

Zahteve električnega toka

100 do 127 V (+/- 10%)50/60 Hz (+/- 2 Hz)

220 do 240 V (+/- 10%)50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Minimalna priporočljiva kapaciteta tokokroga za tipičen izdelek

7,5 amperov 3,5 amperov

Povprečna poraba elektrike (v wattih) -

Tiskalniki LaserJet 5100 series

• Tiskanje (22 strani na minuto): 467 W

• Stanje pripravljenosti: 33 W

• PowerSave: 20 W

• Izključen: 0 W

• Tiskanje (22 strani na minuto): 465 W

• Stanje pripravljenosti: 30 W

• PowerSave: 23 W

• Izključen: 0 W

90 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 93: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Oddajanje zvoka

Te vrednosti se lahko spreminjajo. Oglejte sihttp://www.hp.com/support/lj5100 za najnovejše informacije.

Zvok ob delovanjuRazglašen za ISO 9296

SPL-položaj pripravljenostiRazglašen za ISO 9296

Tiskanje (22 ppm) LWAd = 6,8 belov (A) [68 dB (A)]

PowerSave: LWAd = 4,4 belov (A) [44 dB (A)]

Tiskanje (22 ppm) LpAm = 53 dB (A)

PowerSave: LpAm = 32 dB (A)

SLWW Uporabite dodatna navodila 91

Page 94: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Garancijske in regulacijske informacije

Hewlett-Packard omejena garancijska izjava

1 HP vam kot končnemu uporabniku zagotavlja, da je HP strojna in dodatna oprema brez napak na materialu in izdelavi za zgoraj navedeno obdobje. Če HP prejme obvestilo o okvarah med garancijsko dobo, bo HP popravil ali zamenjal okvarjene izdelke. Zamenjani izdelki so lahko novi ali po zmogljivosti popolnoma enakovredni novim.

2 HP vam zagotavlja, da HP programska oprema ne bo nezmožna izpolnjevati programskih navodil zaradi okvar na materialu ali izdelavi ob ustrezni namestitvi in uporabi po dnevu nakupa za zgoraj navedeno obdobje. Če HP prejme obvestilo o okvarah med garancijskim obdobjem, bo HP zamenjal programsko opremo, ki ne izpolnjuje programskih navodil zaradi takih okvar.

3 HP ne jamči, da bo delovanje HP izdelkov nemoteno ali brez napak. Če HP v doglednem času ne more popraviti ali zamenjati izdelkov v garancijskem stanju, vam ob predložitvi računa HP povrne stroške nakupa.

4 HP izdelki lahko vsebujejo predelane dele z enakimi zmogljivostmi kot novi deli, oziroma so lahko bili podvrženi postranki uporabi.

5 Garancija ne velja za okvare zaradi (a) neprimernega ali nezadostnega vzdrževanja ali kalibracije, (b) programske opreme, vmesnikov, delov ali izdelkov drugih proizvajalcev, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) delovanja izven objavljenih okoljevarstvenih specifikacij za izdelek, ali (e) neprimerne priprave lokacije ali vzdrževanja.

6 V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE DRŽAVNI ZAKON, SO ZGORNJE GARANCIJE IZKLJUČNE IN NE VKLJUČUJEJO NOBENE DRUGE GARANCIJE OZIROMA POGOJEV, PISNIH ALI USTNIH, IN HP IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNEKOLI PREDPISANE GARANCIJE ALI POGOJE ZA TRŽNO KAKOVOST BLAGA, ZADOVOLJIVO KAKOVOST IN USTREZNOST DOLOČENEMU NAMENU. Nekatere države, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja običajne garancije, zato v tem primeru zgornje omejitve in izjeme za vas ne veljajo. Ta garancija vam daje izrecne zakonske pravice in mogoče vam glede na državo, zvezno državo ali provinco pripadajo še katere druge pravice.

7 HP-jeva omejena garancija velja v vseh državah oziroma lokalno, kjer se nahaja HP podpora za ta izdelek in kjer HP ta izdelek trži. Stopnja garancijskega servisa se lahko razlikuje glede na lokalne standarde.

HP izdelek Trajanje omejene garancije

Tiskalnik HP LaserJet 5100 series 1 leto, na mestu

92 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 95: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

HP iz zakonskih in urejevalnih razlogov ne bo spreminjal oblike, dela ali funkcije izdelka, da bi bil uporaben v državi, za katero nikoli ni bil namenjen.

8 V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE LOKALNI ZAKON, SO PRAVNA SREDSTVA TE GARANCIJSKE IZJAVE VAŠA IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA. RAZEN ČE JE NAVEDENO ZGORAJ, HP ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA IZGUBO PODATKOV OZIROMA ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGAČNO ŠKODO NA OSNOVI POGODBE, ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI ALI ČESA DRUGEGA. Nekatere države, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja običajne garancije, zato v tem primeru zgornje omejitve in izjeme za vas ne veljajo.

DOLOČILA GARANCIJE V TEJ IZJAVI, RAZEN V ZAKONSKO DOVOLJENEM OBSEGU, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI PRILAGAJAJO IN OB OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVICAH VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA VAM.

Omejena garancija za življenjsko dobo tiskalne kartuše

Ta HP tiskalna kartuša bo do konca življenjske dobe zajamčeno brez okvar v materialu ali izdelavi (dokler ne bo prazna).

Vaša tiskalna kartuša je prazna, ko opazite šibak ali svetel tisk na natisnjeni strani, oziroma vas tiskalnik opozori na nizko stopnjo barve. HP bo, po lastni izbiri, zamenjal dokazano okvarjene izdelke oziroma vam povrnil stroške nakupa.

Garancija ne pokriva ponovno napolnjenih, napačno uporabljenih, neuporabljenih ali kakorkoli spremenjenih kartuš.

Ta omejena garancija vam daje izrecne zakonske pravice. Lahko vam pripadajo tudi drugačne pravice glede na državo, zvezno državo ali provinco.

Znotraj obsega ustreznega zakona podjetje Hewlett-Packard Company v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli naključno, posledično, posebno, neposredno ali kazensko škodo, oziroma za izpad dobička zaradi kršenja te garancije ali česa drugega.

Če se vaš izdelek izkaže za okvarjenega, ga vrnite na nakupno mesto s priloženim pisnim opisom težave.

SLWW Uporabite dodatna navodila 93

Page 96: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

FCC predpisi

Ta oprema je bila testirana in preverjeno ustreza omejitvam razreda B digitalnih naprav in je v skladu s 15. delom FCC predpisov. Te omejitve omogočajo upravičeno zaščito pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v bivalnem okolju. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radio-frekvenčno energijo. Če ta oprema ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje pri radijskih komunikacijah. Ne zagotavljamo pa, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar ugotovite z ugašanjem in prižiganjem opreme, motnje poskušajte odpraviti z naslednjimi ukrepi:

• Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.

• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

• Opremo priključite v vtičnico ali tokokrog, na katerega ni priključen tudi sprejemnik.

• Za nasvet povprašajte prodajalca ali izkušenega RTV tehnika.

Opomba Vse spremembe in prilagoditve tiskalnika, katerih HP izrecno ne dovoljuje, lahko razveljavijo vašo pravico do uporabe te opreme.

Uporabljajte zaščiten vmesniški kabel zavoljo skladnosti z omejitvami razreda B 15. dela FCC predpisov.

94 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 97: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Okoljevarstveni program upravljanja z izdelkom

Zaščita okoljaHewlett-Packard Company izdeluje kakovostne izdelke, ki ne škodujejo okolju. Ta izdelek vsebuje več lastnosti za zmanjševanje vplivov na okolje.

Proizvodnja ozonaTa izdelek ne proizvaja omembe vrednih količin ozona (O3).

Poraba energijePoraba energije se v PowerSafe načinu tiskalnika znatno zmanjša, kar varčuje z naravnimi viri in z denarjem, ne da bi obenem vpivalo na delovanje izdelka. Ta izdelek ima oznako ENERGY STAR®, oznako prostovoljnega programa za spodbujanje pisarniških izdelkov, ki varčujejo z energijo.

ENERGY STAR® je v ZDA registrirana storitvena blagovna znamka. Agencija za zaščito okolja. Kot partner ENERGY STAR®, je podjetje Hewlett-Packard Company ugotovilo, da ta izdelek izpolnjuje ENERGY STAR® smernice za varčevanje z energijo. Za dodatne informacije si oglejte http://www.energystar.gov.

Poraba papirjaDodatna funkcija za dvojno tiskanje in zmožnost tiskanja večih strani na en list lahko zmanjša porabo papirja in posledično izpolnjuje zahteve za varčevanje z naravnimi viri.

PlastikaPlastični deli, težji od 25 gramov, so označeni v skladu z mednarodnimi standardi, ki povečujejo zmožnost reciklaže plastike po končani življenjski dobi izdelka.

SLWW Uporabite dodatna navodila 95

Page 98: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

HP LaserJet pripomočki za tiskanje V mnogih državah lahko pripomočke za tiskanje tega izdelka (na primer tiskalno kartušo) vrnete na HP s pomočjo HP programa za vračanje opreme in reciklažo. Enostavno uporaben brezplačni program vračanja je na voljo v več kot 48 državah. Večjezične programske informacije in navodila se nahajajo na vsaki HP LaserJet tiskalni kartuši in embalaži pripomočkov.

Informacije o HP programu za vračanje opreme in recikažoOd leta 1990 je HP program za vračanje opreme in reciklažo zbral že preko 47 milijonov rabljenih HP LaserJet tiskalnih kartuš, katere bi drugače bile odvržene na smetiščih v naravi. HP LaserJet tiskalne kartuše in sredstva se zbirajo in transportirajo do naših partnerjev za vire in reciklažo, kjer kartuše razstavijo. Po temeljitem pregledu kakovosti izbrane dele namenijo uporabi v novih kartušah. Preostali material se loči in spremeni v surovine za uporabo v industriji, kjer iz njih izdelujejo različne uporabne predmete.

Vračanje v ZDA

Za okoljevarstveno osveščeno vračanje rabljenih kartuš in pripomočkov, HP spodbuja uporabo količinskih vračanj. Dve ali več kartuš enostavno zavijte skupaj in uporabite predplačano in naslovljeno UPS etiketo, priloženo v embalaži kartuše. Za dodatne informacije v ZDA pokličite na številko (1) (800) 340-2445 ali obiščite spletno stran HP programa za vračanje opreme in reciklažo na naslovu http://www.hp.com/go/recycle.

Vračanje izven ZDA

Stranke izven ZDA naj pokličejo lokalno HP prodajno centralo ali obiščejo spletno stran http://www.hp.com/go/recycle za dodatne informacije glede uporabnosti HP programa za vračanje opreme in reciklažo.

PapirTa izdelek lahko uporablja reciklirani papir, če ta izpolnjuje smernice v HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Vodnik za medije za izpis serije tiskalnika HP LaserJet). Ta izdelek je primeren za uporabo recikliranega papirja v skladu z DIN 19309.

96 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 99: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Omejitve materialaTa izdelek ne vsebuje živega srebra.

Ta izdelek ne vsebuje baterij.

Ta HP izdelek vsebuje svinec v spajkah.

Za informacije o reciklaži obiščite spletno stran http://www.hp.com/go/recycle ali stopite v stik z lokalnimi oblastmi ali z Zvezo elektronske industrije (http://www.eiae.org).

Podatki o varnosti materiala Podatke o varnosti materiala (MSDS) lahko dobite na spletni strani HP LaserJet na naslovu http://www.hp.com/go/msds.

Podaljšana garancija HP SupportPack pokriva vso HP strojno opremo in vse notranje komponente, dobavljene s strani HP-ja. Vzdrževanje strojne opreme velja za triletno obdobje od datuma nakupa HP izdelka. Stranka mora kupiti HP SupportPack v roku 180 dni od nakupa HP izdelka. Za dodatne informacije stopite v stik s HP pomočjo strankam. Oglejte si podporni letak v škatli tiskalnika.

Razpoložljivost rezervnih delov in pripomočkovRezervni deli in uporabni pripomočki za ta izdelek vam bodo na voljo še vsaj pet let po tem, ko jih prenehajo izdelovati.

Za dodatne informacijeo HP-jevih okoljevarstvenih programih obiščite: http://www.hp.com/go/environment ali http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. Tam najdete informacije o naslednjih temah:

• Okoljevarstveni profil za ta in ostale HP izdelke

• HP-jeva predanost varovanju okolja

• HP-jev sistem zaščite okolja

• HP-jev program za vračanje uporabljenih izdelkov in reciklažo

• Podatki o varnosti materiala

SLWW Uporabite dodatna navodila 97

Page 100: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Izjava o skladnosti

v skladu z ISO/IEC navodili 22 in EN 45014

Dodatne informacije:Ta izdelek ustreza zahtevam EMC direktive 89/336/EEC in direktive za nizko napetost 73/23/EEC, zaradi česar je označen s CE.

1. Izdelek je bil testiran v tipični konfiguraciji s Hawlett-Packard sistemi osebnih računalnikov.2. Naprava je v skladu s 15. delom FCC predpisov. Delovanje je pogojeno z naslednjima pogojema: (1) ta naprava ne

sme oddajati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora prenesti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo nepravilno delovanje.

*Ta izdelek vsebuje LAN (lokalno omrežje) možnosti. Ko je vmesniški kabel priključen na LAN konektorje, izdelek izpolnjuje zahteve EN55022 razreda A, za kar velja naslednje: Opozorilo: To je izdelek razreda A. Ta izdelek v domačem okolju lahko povzroči radijske motnje, zaradi česar morate ustrezno ukrepati.

3. Številka modela lahko vsebuje pripeto črko "R".

Boise, Idaho USA20. december 2001

Naziv proizvajalca: Hewlett-Packard Company

Naslov proizvajalca: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Izjavlja, da je izdelek

Ime izdelka: LaserJet 5100 Series

Številka modela: Q1860A, Q1861A, Q1862A

Vsebuje dodatno opremo: Q1864A, Q1865A, Q1866A

Dodatna oprema izdelka: Vse

V skladu z naslednjimi specifikacijami izdelka:

Varnost: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 + A11 laserski/LED izdelek razreda 1

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 razreda B*

EN 61000-3-2:1995 / A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC naslov 47 CFR, 15. del razreda B2 / ICES-003, izdaja 3

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2

Zveza v Avstraliji: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Zveza v Evropi: Vaša lokalna Hewlett-Packard prodajna in servisna centrala ali Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen (FAKS: +49-7031-14-3143)

Zveza v ZDA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

98 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 101: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Slovenščina

Izjava o varnosti laserja

Center za naprave in radiološko zdravje (CDRH) v ZDA. Prehrambena in zdravilna uprava je dopolnila predpise za laserske izdelke, izdelane po 1. avgustu 1976. Izdelki, prodajani v ZDA, morajo biti v skladu s temi predpisi. Tiskalnik je označen kot laserski izdelek ”razreda 1” Standardov za sevanje Urada za zdravje in javnih služb (DHHS) ZDA glede na zakon o zdravstvenem in varnostnem nadzoru sevanja iz leta 1968. Ker je sevanje iz tiskalnika popolnoma zaprto pod zaščitnim ohišjem in zunanjimi pokrovi, laserski žarek med katerokoli fazo delovanja ne more uhajati.

OPOZORILO! Uporaba kontrol, prilagoditev ali postopkov, ki ni opisana v teh navodilih, lahko povzroči izpostavljanje nevarnemu sevanju.

SLWW Uporabite dodatna navodila 99

Page 102: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

100 Uporabite dodatna navodila SLWW

Page 103: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

hp LaserJet 5100, 5100tn, i pisači 5100dtn series

dodatak korisničkom vodiču

HRWW 101

Page 104: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

Sva prava pridržana. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, ili prijevod bez prethodnog pismenog dopuštenja, osim kada je to dopušteno zakonom o autorskim pravima.

Broj izdanjaQ1860-90917

Prvo izdanje, svibanj 2002

Jamstvo

Informacije sadržane u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Hewlett-Packard ne daje nikakvo jamstvo u vezi s ovim informacijama. HEWLETT-PACKARD IZRIČITO SE ODRIČE JAMSTVA ZA PRODAJU I PRIKLADNOST U POSEBNU SVRHU.

Hewlett-Packard ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, posrednu, posljedičnu ili kakvu drugu štetu nastalu u vezi opremanja ili upotrebe ovih informacija.

Zaštitni znaci

PostScript® je registrirani zaštitni znak Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim državama i/ili ostalim državama/područjima.

Arial je zaštitni znak Monotype Corporation registriran u SAD.

ENERGY STAR® je zaštitni znak usluge registriran u SAD kod Američke agencije za zaštitu okoliša.

HP-UX® Verzija 10.20 i kasnija, i verzija 11.00 i kasnija (u 32- i 64-bitnoj konfiguraciji) na svim HP 9000 računalima su proizvodi s markama za Open Group UNIX 95.

Microsoft, Windows, i Windows NT zaštitni su znaci tvrtke Microsoft Corporation registrirane u SAD-u.

UNIX® je registrirani zaštitni znak The Open Group.

Hewlett-Packard Company11311 Chinden BoulevardBoise, Idaho 83714

Page 105: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Dodatak korisničkom vodiču

Sadržaj

Značajke i pogodnosti pisača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Informacije o pisaču . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Postavljanje pisača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Softver za pisač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Izgled upravljačke ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Čišćenje zaglavljenog papira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128Čišćenje pisača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Specifikacije pisača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138Jamstvo i informacije o propisima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 103

Page 106: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Značajke i pogodnosti pisača

Mnoge značajke i pogodnosti pisača opisane su ispod.

Ispis širokog formata• Ispis na papiru veličine do 312 x 470 mm (12.28 x 18.5 inča).

• Ispis slika s vanjske strane margina (do veličine A3 i 11 x 17 inča)[279 x 432 mm]) ispisom slika na većem papiru koji se na rubovima može obrezati.

Visoko-kvalitetan ispis• ProRes 1200 (stvarni ispis 1200 točaka-po-inču [dpi]) za ispis

visoko-kvalitetnih grafika.

• FastRes 1200 za brzi, visoko-kvalitetni ispis.

• HP UltraPrecise toner za visoko-kvalitetan ispis.

Visoke performanse• Ispisuje 22 stranice u minuti (papir veličine A4) ili 21 stranicu u minuti

(papir veličine pisama).

• 300 MHz RISC mikroprocesor.

• Ispisuje prvu stranicu za manje od 13 sekundi.

Povezivanje i jednostavnost korištenja• HP Jetdirect EIO kartice poslužitelja za pisač dostupne su i nude

podršku za sve vodeće mrežne operativne sustave.

• Koristan softver za pisač nalazi se na CD-u.

Proširivost• Tri ugrađena DIMM utora za proširenje memorije.

• Dostupni su DIMM moduli i fleš kartice za memoriju.

• Do 208-MB maksimalnog kapaciteta memorije na HP LaserJet 5100, i 224-MB maksimalnog kapaciteta memorije na HP LaserJet 5100tn i HP LaserJet 5100dtn.

• Dva EIO utora za sučelje.

• EIO kartica za čvrsti disk dostupna je za pohranjivanje dodatnih fontova i formi.

104 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 107: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Efikasno rukovanje papirom• višenamjenska ladica za papir za 100 listova.

• ladica za papir za 250 listova.

• univerzalni uređaj za umetanje papira za 500 listova (standardno na modelima HP LaserJet 5100tn i 5100dtn ).

• Pisač može koristiti do četiri ladice za papir.

• Neobavezan dodatak za obostrani ispis dostupan je za dvostrani ispis (standardno na modelu HP LaserJet 5100dtn).

Najbolja vrijednost• PostScript® emulacijski standard s 3 boje.

• spremnik s tintom za 10 000 stranica.

Dostupnost znaka euro (€)• Ovaj pisač je opremljen za ispis novog euro znaka. Hewlett-Packard

omogućuju vam povećanu prenosivost dokumenata podrškom i promicanjem standarda euro-znaka.

• Ako želite saznati više o ispisu euro-znaka, posjetite euro Web stranicu za HP LaserJet na http://www.hp.com/go/laserjeteuro.

Značajke vezane uz zaštitu okoliša• EconoMode koristi otprilike 50% manje tonera, čime se produžuje vijek

trajanja spremnika s tintom. (HP ne preporučuje upotrebu EconoMode cijelo vrijeme.)

• PowerSave postavke čuvaju energiju. Kad je pisač pokrenut u PowerSave načinu rada, zadovoljava ENERGY STAR® smjernice.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 105

Page 108: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Informacije o pisaču

Čestitamo na kupovini pisača HP LaserJet 5100 series! Ovaj je pisač na raspolaganju u tri konfiguracije opisane ispod.

Pisač HP LaserJet 5100Pisač HP LaserJet 5100 (broj proizvoda: Q1860A) je laserski pisač koji ispisuje 22 stranice u minuti (ppm) i standardno se isporučuje s višenamjenskom ladicom za papir za 100 listova, ladicom 2 za 250 listova i 16 MB memorije. Napravljen je za radne grupe i može ispisivati veličine papira do A3 i 11 x 17 inča (279 x 432 mm).

Pisač HP LaserJet 5100tnPisač HP LaserJet 5100tn (broj proizvoda: Q1861A) je laserski pisač koji ispisuje 22 stranice u minuti (ppm) i standardno se isporučuje s višenamjenskom ladicom za papir 1 za 100 listova, ladicom 2 za 250 listova, ladicom 3 za 500 listova, 32 MB memorije i HP Jetdirect karticom poslužitelja za pisač za povezivanje na brzu Ethernet mrežu (10/100Base-TX). Napravljen je za korisnike mreže i može ispisivati veličine papira do A3 i 11 x 17 inča (279 x 432 mm).

Pisač HP LaserJet 5100dtnPisač HP LaserJet 5100dtn (broj proizvoda: Q1862A) je laserski pisač koji ispisuje 22 stranice u minuti (ppm) i standardno se isporučuje s višenamjenskom ladicom za papir 1 za 100 listova, ladicom 2 za 250 listova, ladicom 3 za 500 listova, 32 MB memorije i HP Jetdirect karticom poslužitelja za pisač za povezivanje na brzu Ethernet mrežu (10/100Base-TX) i ugrađenim DIMM Web poslužiteljem za udaljeno upravljanje pisačem i dodatkom za dvostrani (obostrani) ispis. Pisač je namijenjen za korisnike mreže i može ispisivati veličine papira do A3 i 11 x 17 inča (279 x 432 mm).

Slike u ovom vodiču odnose se na pisač HP LaserJet 5100 ukoliko nije drugačije naznačeno.

106 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 109: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Postavljanje pisača

Odredite dijelove pisača

Na sljedećim su slikama prikazani smještaj i nazivi važnih dijelova pisača.

Slika 17 Dijelovi pisača (prednji i stražnji pogled)

Upravljačka ploča

i zaslon za prikaz

Graničnik za papirGornji izlazni pretinac

Ladica 1 (100 listova)

Ladica 2 (250 listova)

Pokazatelj količine papira

Gornji poklopac

Pokazatelj veličine papira(postavlja se upotrebom mjerača unutar ladice)

Serijski broj i broj proizvoda

(nalazi se s unutarnje

strane gornjeg poklopca)

Napajanjeprekidač

Stražnji izlazni pretinac (ravna putanja papira)

Napajanjekonektor

Stražnja vratašca(pristup kod zaglavljivanja)

Zasuni (za otvaranje stražnjih vratašca)

Mreža, I/O, ili čvrsti disk(EIO utori)

Konektor za paralelno sučelje

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 107

Page 110: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Uklanjanje unutarnje ambalaže

Napomena Sačuvajte svu ambalažu. Možda ćete kasnije morati ponovno zapakirati pisač.

1 Uklonite traku s prednje strane pisača.

2 Uklonite traku sa stražnje strane pisača.

3 Otvorite Ladicu 1 i uklonite zaštitni kartonski graničnik i dijelove trake.

4 Otvorite gornji pokrov i uklonite unutarnji ambalažni materijal.

108 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 111: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Umetanje spremnika s tintom

1 Otvorite gornji poklopac pisača. Izvadite spremnik s tintom iz pakiranja (sačuvajte ambalažu radi mogućeg kasnijeg pohranjivanja spremnika).

OprezZa sprečavanje štete na spremniku s tintom, ne izlažite ga svjetlu više od nekoliko minuta.

2 Zakrenite spremnik i lagano ga protresite kako bi se toner u spremniku ravnomjerno rasporedio.

3 Potražite jezičac zaštitne trake na kraju spremnika. Pažljivo ga savijajte naprijed i natrag sve dok se ne odvoji od spremnika.

Nastavak na sljedećoj stranici

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 109

Page 112: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

4 Čvrsto primite jezičac i vucite ga sve dok ne izvučete čitavu traku iz spremnika. Izbjegavajte dodir crnog tonera na traci.

Napomena Ako se jezičac odvoji od trake, uhvatite traku i povucite je iz spremnika.

NapomenaAko toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom. (Topla voda utisnula bi toner u tkaninu.)

5 Postavite spremnik kao što je prikazano, tako da strelica bude usmjerena prema pisaču. Potisnite uložak do kraja u pisač i zatvorite gornji poklopac.

NapomenaAko spremnik ne sjedne lagano u pisač, provjerite da je uklonjen sav ambalažni materijal. Također provjerite da su pristupne pločice kod zaglavljivanja unutar pisača (imaju zelene ručice) u položaju prema dolje.

110 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 113: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Punjenje ladice 2

1 Povucite ladicu 2 iz pisača i podignite poklopac ladice.

2 Uklonite ambalažni karton i vrpcu.

3 Postavite mjerač u ladici na postavku koju želite tako da pisač očitava ispravnu veličinu papira. Koristite preklopni prekidač za dobivanje pristupa više veličina.

Napomena Veličina papira koju pokazuje mjerač mora odgovarati veličini papira umetnutog u ladicu. Ako te veličine nisu iste, papir bi se mogao zaglaviti ili bi se mogle javiti pogreške.

Postavljanjem mjerača podešavaju se senzori pisača, ne vodilice unutar ladice.

4 Za promjenu položaja stražnje plave vodilice, nagnite je prema prednjem kraju ladice i pomaknite je.

5 Poravnajte stražnju vodilicu s veličinom papira koju želite. Dok je vodilica nagnuta malo prema prednjem dijelu ladice, umetnite je u odgovarajuće rupe. Zaokrenite stražnju vodilicu prema gore dok ne sjedne na mjesto.

Nastavak na sljedećoj stranici

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 111

Page 114: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

6 Pomaknite plave vodilice na veličinu papira koju želite.

7 Stavite papir u ladicu.

8 Provjerite da li je papir ravan na sva četiri ugla i ispod jezičaca na vodilicama.

9 Zatvorite poklopac ladice i gurnite ladicu u pisač.

112 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 115: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Stavljanje papira u ladicu 1 (neobavezno)

Spremnik 1 je višenamjenski spremnik u koji se može smjestiti 100 listova papira, oko 10 omotnica ili do 20 kartotečnih kartica.

NapomenaMedij stavljen u ladicu 1 se koristi prvi, osim ako nije drugačije podešeno u upravljačkoj ploči pisača.

1 Otvorite ladicu 1 pritiskom na gornji središnji dio vrata. Izvucite nastavak ladice dok ne sjedne na mjesto.

2 Otvorite nastavak druge ladice ako je medij duži od 229 mm (9 inča).

3 Prilagodite vodilice na veličinu koju želite koristiti.

4 Umetnite medij. Medij bi trebao pristajati pod jezičce na vodilicama.

• Umetnite papir za pisma ili A4 s dužim rubom prema pisaču.

• Umetnite papir veličine legal, 11 x 17 inča, ili A3 papir s kraćim rubom prema pisaču.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 113

Page 116: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Pričvrstite kabel za napajanje

1 Pronađite glavni prekidač s desne strane pisača. Provjerite da li je pisač isključen.

2 Priključite kabel u pisač i na uzemljenje ili na zidnu utičnicu.

OprezZa sprečavanje oštećenja pisača, koristite samo kabel za napajanje koji se isporučuje s pisačem.

3 Uključite pisač.

4 Nakon što se pisač zagrije, poruka READY trebala bi se pojaviti na zaslonu upravljačke ploče, a lampica Spreman će ostati upaljena.

READY

114 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 117: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Promjena poklopca za upravljačku ploču (neobavezno)

Ako je potrebno, koristite sljedeći postupak za instaliranje određenog poklopca upravljačke ploče za svoj jezik.

1 Pronađite poklopce za kontrolnu ploču u izlaznom pretincu pisača. (Moguće je da su se poklopci pomaknuli tijekom transporta.)

2 Ako je potrebno, uklonite poklopac koji je trenutno instaliran na upravljačku ploču pisača.

a Otvorite gornji poklopac pisača.

b Umetnite tanko, čvrsto pomagalo ispod ruba poklopca, a zatim podignite poklopac prema gore dok ga ne maknete.

c Zatvorite gornji poklopac.

3 Postavite poklopac za upravljačku ploču koji želite i pritisnite ga na mjesto.

NapomenaZa više informacija o upravljačkoj ploči, pogledajte ”Izgled upravljačke ploče” na stranici 124.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 115

Page 118: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Spajanje kabela pisača

Pisač HP LaserJet 5100 uključuje jedan priključnik: paralelni ulaz IEEE-1284.

Pisači HP LaserJet 5100tn i 5100dtn također uključuju i HP Jetdirect poslužitelj za pisač s dodatnim ulazom za brzi Ethernet (10/100Base-TX).

Slika 18 ulazi priključnika

10/100Base-TX kabel i ulaz RJ-45

Paralelni kabel i ulaz IEEE-1284

116 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 119: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Priključivanje paralelnog kabela

Za osiguranje pouzdanosti, koristite IEEE-1284 dvosmjerni paralelni kabel. (Ti kabeli su jasno označeni s "IEEE-1284".) Samo IEEE-1284 kabeli podržavaju sve napredne značajke pisača.

OprezProvjerite da li je pisač isključen.

1 Priključite paralelni kabel na paralelni ulaz.

2 Pritegnite metalne kvačice kako biste pričvrstili kabel za pisač.

Kabel bi trebao pristajati bez poteškoća. Ako ga je teško priključiti, provjerite je li kabel pravilno okrenut.

3 Drugi kraj kabla povežite s odgovarajućim konektorom na računalu.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 117

Page 120: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Priključite na brzu Ethernet (10/100Base-TX) mrežu

Koristite RJ-45 ulaz za priključivanje pisača na brzu Ethernet (10/100Base-TX) mrežu. (Ovaj ulaz dostupan je samo na pisačima HP LaserJet 5100tn i 5100dtn.)

Oprez Provjerite da li je pisač ugašen prije priključivanja na ulaz RJ-45.

Slika 19 Priključivanje na Ethernet 10Base-T mrežu

• Priključite mrežni upleteni dvožilni kabel na ulaz RJ-45 na HP Jetdirect kartici poslužitelja za pisač.

• Drugi kraj kabla povežite s mrežom.

Napomena Za uspješno povezivanje trebala bi se uključiti 10 ili 100 LED dioda na ulazu kad je pisač uključen. Ako se LED diode ne upale, poslužitelj za pisač ne može uspostaviti vezu s mrežom.

118 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 121: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Testiranje pisača

Ispis konfiguracijske stranice za provjeru da li pisač ispravno radi.

1 Provjerite da li je pisač uključen i da li se pojavila poruka READY.

2 Pritisnite [Menu] dok se na zaslonu ne pojavi INFORMATION MENU.

3 Pritišćite tipku [Item] dok se na zaslonu ne pojavi PRINT CONFIGURATION.

4 Pritisnite [Select] za ispis konfiguracijske stranice.

5 Konfiguracijska stranica pokazuje tekuću konfiguraciju pisača.

NapomenaJetdirect stranica za konfiguraciju mreže će se ispisati za pisače HP LaserJet 5100tn i 5100dtn.

READY

INFORMATION

MENU

PRINT

CONFIGURATION

PRINT

CONFIGURATION

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 119

Page 122: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Softver za pisač

Uz pisač se isporučuje softver na CD-ROM-u. Za korištenje svih mogućnosti koje vam nudi pisač, potrebno je instalirati upravljačke programe pisača s CD-a.

Ako vaše računalo nema CD-ROM, ali imate pristup nekom drugom uređaju, moguće je kopirati sadržaj na diskete, a onda s diskete instalirati na svoje računalo.

Najnovije verzije upravljačkih programa za pisač nalaze se na Internet adresihttp://www.hp.com/support/lj5100. Ovisno o konfiguraciji računala pod sustavom Microsoft® Windows®, program za instalaciju softvera pisača automatski će provjeriti ima li vaše računalo pristup Internetu kako biste mogli preuzeti najnoviju inačicu.

Softver za mreže

Za upravljanje ispisivanjem iz mreže dostupni su sljedeći softver i uslužni programi.

HP Web Jetadmin (za Windows)HP Web Jetadmin omogućuje vam upravljanje pisačima koji su priključeni na HP Jetdirect unutar vaše mreže upotrebom pretraživača. HP Web Jetadmin je alat za upravljanje na temelju pretraživača i instalira se samo na računalo administratora sustava. Instalacija i korištenje moguće je na raznim sustavima.

Za učitavanje tekuće inačice HP Web Jetadmin i za najnoviji popis podržavanih sustava glavnih računala, posjetite Online HP centar za podršku kupcima na http://www.hp.com/go/webjetadmin.

120 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 123: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Uslužni program HP LaserJet (za Mac OS)Koristite Uslužne programe HP LaserJet za kontroliranje značajki koje nisu dostupne u upravljačkim programima. Koristite ilustrirane zaslone za odabir značajki pisača i za dovršenje zadataka pisača, kao što su:

• prilagodba poruka na upravljačkoj ploči pisača

• imenovanje pisača, pridruživanje pisača zoni na mreži, učitavanje datoteka i fontova i promjena većine postavki pisača

• postavljanje lozinke za pisač

• s računala, zaključavanje funkcija na kontrolnoj ploči pisača za sprečavanje neovlaštenog pristupa (vidi pomoć za softver pisača)

• konfiguriranje i postavljanje pisača za IP ispis

• pokretanje fleš memorije ili memorije s diska

• upravljanje fontovima i RAM memorijom, disk memorijom ili fleš memorijom

• primjena značajki zadržavanja poslova ispisa

Napomena Uslužni program HP LaserJet nema podršku za jezike: korejski, japanski, pojednostavljeni kineski i tradicionalni kineski.

Za dodatne informacije pogledajte pomoć uslužnog programa HP LaserJet.

UNIXHP Jetdirect Printer Installer for UNIX® (HP Jetdirect – Program za instaliranje za UNIX®) je jednostavan uslužni program za instaliranje pisača za mreže HP-UX® i Sun Solaris. Moguće ga ja učitati iz Online HP centra za podršku kupcima nahttp://www.hp.com/support/net_printing.

LinuxIspis iz Linuxa podržava Graphical Print Dialog (GPR), dijalog pisača dostupan za LPR mreže. Za PostScript® poslove ispisa, GPR koristi datoteke pisača PostScript Printer Description (PPD) za komunikaciju s pisačem i omogućuje značajke pisača.

Trenutno je GPR podržan na svim računalima koji imaju pokrenut Red Hat 6.2 i imaju instaliranu radnu površinu za X prozor (kao što je KDE). No i ostale vrste Linuxa mogu uspješno koristiti GPR ispis.

Za više informacija o upotrebi Linuxa s HP pisačima, pogledajtehttp://hp.sourceforge.net.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 121

Page 124: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Instaliranje softvera za pisač za Windows

1 Zatvorite sve otvorene aplikacije.

2 Umetnite CD u CD-ROM uređaj. Ovisno o konfiguraciji računala, instalacijski program će se pokrenuti automatski. Ako se instalacijski program ne pokrene automatski, dovršite sljedeće korake:

a Pritisnite Start, a zatim pritisnite Run.

b Utipkajte D:\SETUP (ili odgovarajuće slovo direktorija pogonskog uređaja) u okviru za komandnu liniju i pritisnite OK.

3 Slijedite upute na zaslonu računala.

Napomena Ako želite testirati instalaciju softvera, odaberite odrednicu blizu kraja instalacijskog programa koja vam omogućuje ispis test stranice.

Instaliranje softvera za pisač za Macintosh

1 Ispišite konfiguracijsku stranicu i konfiguracijsku stranicu za Jetdirect mrežu za određivanje IP adrese, naziv pisača za AppleTalk i zonu u kojoj se pisač nalazi (ako je primjenjivo). (Za dodatne informacije o ispisu konfiguracijske stranice, pogledajte ”Testiranje pisača” na stranici 119.)

2 Zatvorite sve otvorene aplikacije.

3 Umetnite CD u CD-ROM uređaj.

4 Dvaput pritisnite ikonu Installer i slijedite upute na zaslonu.

5 Ako koristite Mac OS 8.6 do Mac OS 9.2, dovršite korake 6 do 11.-Ili-Ako koristite Mac OS X, dovršite korake 12 do 16.

122 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 125: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Mac OS 8.6 do Mac OS 9.26 Otvorite Chooser iz Apple izbornika.

7 Pritisnite ikonu Apple LaserWriter. Ako ikone nema, obratite se svom Macintosh zastupniku.

8 Ako ste u mreži koja ima više zona, u okviru AppleTalk Zones odaberite zonu u kojoj se nalazi pisač. (Zona se nalazi na konfiguracijskoj stranici ispisana na koraku 1.)

9 Dvaput pritisnite na pisač koji želite. Trebala bi se pojaviti ikona.

10 Odaberite odrednicu Background Printing za pozadinski ispis. Odaberite On ako želite raditi na računalu u isto vrijeme kad se vrši ispis.

11 Zatvorite Chooser pritiskom na okvir za zatvaranje u gornjem lijevom kutu.

Mac OS X12 Otvorite Print Center, a zatim pritisnite Add Printer. (Print Center

nalazi se u mapi Utilities koja je u mapi Applications na čvrstom disku.)

13 Ako koristite AppleTalk mrežu, odaberite AppleTalk iz skočnog popisa.-Ili-Ako koristite LPR mrežu, odaberite LPR Printer using IP iz skočnog popisa, a zatim upišite IP adresu pisača. (IP adresa pisača nalazi se na ispisu konfiguracijske stranice za Jetdirect mrežu na koraku 1.)

14 Ako je potrebno, odaberite Zone. (Zone je Zona koja se nalazi na konfiguracijskoj stranici ispisana na koraku 1.)

15 Odaberite pisač koji želite s popisa, a zatim pritisnite Add. Uz naziv pisača pojavljuje se točkica, pokazujući da je taj pisač sada zadani pisač.

16 Zatvorite Print Center pritiskom na crveni gumb u gornjem lijevom kutu.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 123

Page 126: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Izgled upravljačke ploče

Kontrolna ploča pisača sastoji se od sljedećih elemenata:

Slika 20 Izgled upravljačke ploče

Svjetla upravljačke ploče

Svjetlo Znači

Ready Pisač je spreman za ispis.

Data Pisač obrađuje informacije.

Attention Potrebna je akcija. Pogledajte zaslon upravljačke ploče.

Ready Data Attention

Go

CancelJob

Menu

Item

- Value +

Select

zaslon za prikaz u dva retka

READY

124 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 127: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Tipke upravljačke ploče

Tipka Funkcija

[Go] • Postavlja pisač ili online ili offline.

• Ispisuje podatke ako su ostali u međuspremniku pisača.

• Omogućuje pisaču nastavak ispisa nakon što je bio offline. Čisti većinu poruka pisača i postavlja pisač online.

• Omogućuje pisaču nastavak ispisa ako se pojavi obavijest o pogrešku poput TRAY x LOAD [TYPE] [SIZE] ili UNEXPECTED PAPER SIZE.

• Potvrđuje zahtjev za ručnim umetanjem ako je u ladici 1 umetnut papir i TRAY 1

MODE=CASSETTE je postavljen u izborniku Paper Handling na upravljačkoj ploči pisača.

• Mijenja zahtjev za ručnim umetanjem iz Ladice 1 odabirom papira iz sljedeće dostupne ladice.

• Izlaz iz izbornika upravljačke ploče. (Za spremanje odabrane postavke upravljačke ploče, prvo pritisnite [Select].)

[Cancel Job] Poništava posao ispisa koji pisač trenutačno obrađuje. Vrijeme potrebno za poništenje posla ovisi o veličini posla za ispis. (Pritisnite ga samo jednom.)

[Menu] Kruži kroz izbornike upravljačke ploče. Pritisnite desnu stranu gumba za kretanje unaprijed ili lijevu stranu gumba za kretanje unatrag.

[Item] Kruži kroz elemente odabranog izbornika. Pritisnite desnu stranu gumba za kretanje unaprijed ili lijevu stranu gumba za kretanje unatrag.

[- Value +] Kruži kroz vrijednosti elemenata odabranog izbornika. Pritisnite [+] za kretanje prema naprijed ili [-] za kretanje unatrag.

[Select] • Sprema odabranu vrijednost za taj element. Uz odabir se pojavljuje asterisk (*), naznačujući da je to nova zadana vrijednost. Zadane postavke ostaju kada je pisač isključen ili ponovno postavljen (osim ako ne postavite ponovno sve tvornički zadane vrijednosti iz izbornika Resets).

• Ispisuje jednu od informativnih stranica pisača iz upravljačke ploče.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 125

Page 128: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Izbornici upravljačke ploče

Pritisnite [Menu] za pristup svim izbornicima upravljačke ploče. Kada su na pisač instalirane dodatne ladice ili drugi dodaci, automatski se pojavljuju novi izbornici.

Za promjenu postavke upravljačke ploče:1 Pritišćite tipku [Menu] dok se ne pojavi željeni izbornik.

2 Pritišćite tipku [Item] dok se ne pojavi željeni izbornik.

3 Pritišćite tipku [- Value +] dok se ne pojavi željeni izbornik.

4 Pritisnite tipku [Select] za pohranjivanje odabira. Na zaslonu se uz odabir pojavljuje zvjezdica (*), naznačujući da je to sada zadana vrijednost.

5 Pritisnite tipku [Go] za izlaz iz izbornika.

Napomena Postavke u upravljačkom programu pisača i softverskoj aplikaciji mijenjaju postavke upravljačke ploče. (Postavke softverske aplikacije mijenjaju postavke upravljačkog programa pisača.)

Ako ne možete dobiti pristup izborniku ili elementu, to onda nije odrednica pisača ili je administrator sustava zaključao tu funkciju. (Na upravljačkoj ploči piše ACCESS DENIED MENUS LOCKED.) Obratite se administratoru sustava.

Za ispis mape izbornika upravljačke ploče:Za pregled tekućih postavki za sve izbornike i dostupne elemente u upravljačkoj ploči, ispišite mapu izbornika upravljačke ploče.

1 Pritisnite [Menu] dok se ne pojavi INFORMATION MENU.

2 Pritisnite [Item] dok se ne pojavi PRINT MENU MAP.

3 Pritisnite [Select] za ispis mape izbornika.

Možda želite pohraniti mapu izbornika blizu pisača za referencu. Sadržaj mape izbornika može varirati, ovisno o odrednicama trenutno instaliranim na pisaču.

126 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 129: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Konfiguriranje jezika na zaslonu upravljačke ploče (neobavezno)

Po zadanim vrijednostima, upravljačka ploča prikazuje poruke na zaslonu na engleskom jeziku. Ako je potrebno, postavite pisač da prikazuje poruke i ispisuje konfiguracijske stranice u nekom drugom podržanom jeziku.

1 Isključite pisač.

2 Držite pritisnutim tipku [Select] dok uključujete pisač.

3 Kad se pojavi SELECT LANGUAGE na LED zaslonu, otpustite [Select].4 Kada se postupak pokretanja dovrši, na LED zaslonu se pojavljuje

poruka LANGUAGE = ENGLISH.

5 Kada se na zaslonu pojavi LANGUAGE = ENGLISH pritisnite [- VALUE +] za pregledavanje raspoloživih jezika.

6 Pritisnite [Select] za spremanje jezika koji želite kao novu zadanu vrijednost.

7 Pritisnite [Go] za povratak na READY.

8 Za aktiviranje odabira novog jezika, isključite pisač i zatim ga ponovno uključite.

9 Tekst prikazan na LED zaslonu bi sada trebao biti na odabranom jeziku.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 127

Page 130: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Čišćenje zaglavljenog papira

Ako se na upravljačkoj ploči pisača prikaže poruka o zaglavljivanju papira, potražite medije na lokacijama naznačenim na slici 6, a zatim pogledajte postupak za čišćenje zaglavljenog papira. Možda ćete trebati potražiti medije na drugim lokacijama osim onih navedenih na poruci o zaglavljivanju papira. Ako lokacija zaglavljivanja nije očita, prvo pogledajte u području gornjeg poklopca.

Kod čišćenja zaglavljenog medija budite pažljivi da ne poderete medij. Ako je mali komadić medija ostao u pisaču može izazvati dodatna zaglavljivanja. Ako se zaglavljivanja stalno događaju, vidi stranicu 134.

Napomena Poruka o zaglavljivanju papira može se pojaviti i u slučaju da su otvorena stražnja vratašca.

Gornji poklopac pisača mora biti otvoren i zatim zatvoren da bi se obrisala poruka o zaglavljivanju papira.

Zaglavljivanja se mogu dogoditi na sljedećim lokacijama:

Slika 21 Moguće lokacije zaglavljivanja

Napomena Nakon zaglavljivanja u pisaču može ostati ispuštenog tonera, no toner bi trebao nestati nakon nekoliko ispisanih stranica.

Izlazna područja(gornje i stražnje)Idi na stranicu 131. Područje gornjeg

poklopcaIdi na stranicu 130.

Područja ulaznih ladica

Idi na stranicu 129.

Dodatak za obostrani ispis

Idi na stranicu 132.

128 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 131: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Čišćenje zaglavljivanja iz područja ulaznih ladica

NapomenaZa uklanjanje medija iz područja Ladice 1, polako izvucite medij iz pisača. Za sve ostale ladice, slijedite niže navedene korake.

1 Izvucite ladicu iz pisača i uklonite oštećene medije iz ladice.

2 Ako je rub medija vidljiv u području umetanja, polako povucite medij prema dolje i iz pisača. Ako medij nije vidljiv, pogledajte u područje gornjeg poklopca (vidi stranicu 130).

NapomenaNe upotrebljavajte silu prilikom povlačenja medija ako se medij ne miče lako. Ako je medij zapeo u ladici, pokušajte ga pomaknuti preko ladice iznad (ako je moguće) ili preko područja gornjeg poklopca (vidi stranicu 130).

3 Prije zamjene ladice, provjerite da li je medij ravan na svim uglovima i ispod jezičaca na vodilicama.

4 Otvorite i zatvorite gornji poklopac za brisanje poruke o zaglavljivanju papira.

Ako se poruka o zaglavljivanju papira i dalje pojavljuje, u pisaču je previše medija. Potražite medije na drugim lokacijama (vidi stranicu 128).

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 129

Page 132: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Čišćenje zaglavljivanja iz područja gornjeg poklopca

1 Otvorite gornji pokrov i izvucite spremnik s tintom.

OprezZa sprečavanje štete na spremniku s tintom, ne izlažite ga svjetlu više od nekoliko minuta.

2 Koristite zelene ručice za podizanje pločica za pristup papiru.

3 Polako izvucite medij iz pisača. Pokušajte ne poderati medij.

NapomenaIzbjegavajte razlijevanje ispuštenog tonera. Upotrijebite suhu i meku krpu i očistite toner koji je možda upao u pisač (vidi stranicu 135).

Ako ispušteni toner upadne u pisač, može uzrokovati privremeni problem s kvalitetom ispisa. Ispušteni toner bi trebao nestati sa staze papira nakon ispisa nekoliko stranica.

Ako toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom. (Topla voda utisnula bi toner u tkaninu.)

4 Zatvorite pločice za pristup papiru, zamijenite spremnik s tintom i zatvorite gornji poklopac.

Ako se poruka o zaglavljivanju papira i dalje pojavljuje, u pisaču je previše medija. Potražite medije na drugim lokacijama (vidi stranicu 128).

130 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 133: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Čišćenje zaglavljivanja iz izlaznih područja

NapomenaAko su mediji zaglavljeni u gornjem izlaznom području, a većina medija je još uvijek u pisaču, najbolje ih je ukloniti preko stražnjih vratašca.

1 Gurnite dva siva zasuna za otvaranje stražnjih vratašca.

2 Pritisnite prema dolje zelene poluge za otpuštanje papira.

3 Uhvatite obje strane medija i polako ga izvucite iz pisača. (Na medijima bi moglo biti ispuštenog tonera. Budite pažljivi da ne prolijete ispušteni toner po sebi ili u pisač.)

NapomenaAko toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom. (Topla voda utisnula bi toner u tkaninu.)

NapomenaAko se medij teško uklanja, pokušajte otvoriti gornji poklopac i ukloniti spremnik za tintu kako bi se smanjio pritisak na medij.

4 Zatvorite stražnja vratašca. (Polugice se automatski vraćaju na njihove originalne položaje kada se stražnja vrata zatvore.) Otvorite i zatvorite gornji poklopac za brisanje poruke o zaglavljivanju papira.

Ako se poruka o zaglavljivanju papira i dalje pojavljuje, u pisaču je previše medija. Potražite medije na drugim lokacijama (vidi stranicu 128).

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 131

Page 134: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Čišćenje zaglavljenog papira iz neobaveznog dodatka za dvostrani ispis

NapomenaNemojte ispisivati na obje strane omotnica, prozirnih folija, pergamenta ili naljepnica.

Potražite zaglavljeni papir na sljedećim lokacijama:

U području Ladice 2:

1 Izvucite Ladicu 2 iz pisača.

2 Polako izvucite sav papir iz pisača.

Blizu prednjeg poklopca dodatka za dvostrani ispis

3 Iz prednje strane pisača, uhvatite prednji poklopac dodatka za dvostrani ispis (koristite rukohvat na središtu), povucite ga ravno prema vama, a zatim ga podignite prema gore i uklonite ga.

4 Polako izvucite sav papir iz pisača.

5 Zamijenite prednji poklopac dodatka za dvostrani ispis i zamijenite Ladicu 2.

Nastavak na sljedećoj stranici

132 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 135: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Blizu stražnjeg dijela dodatka za dvostrani ispis:

6 Sa stražnje strane pisača koristite ručice na obje strane dodatka za dvostrani ispis kako bi pomaknuli prema van stražnji dio dok ne stane.

7 Polako izvucite sav papir iz dodatka za dvostrani ispis.

Pri stražnjim vratima dodatka za dvostrani ispis:

8 Otvorite stražnja vrata dodatka za dvostrani ispis.

9 Polako izvucite sav papir iz dodatka za dvostrani ispis.

Kad je sav papir uklonjen iz dodatka za dvostrani ispis, nastavite s korakom 10:

10 Zatvorite stražnja vrata dodatka za dvostrani ispis i gurnite stražnji dio dodatka nazad u pisač. Otvorite i zatvorite gornji poklopac za brisanje poruke o zaglavljivanju papira.

NapomenaZa sprječavanje daljnjih zaglavljivanja, provjerite da li su svi poklopci ladica na mjestu.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 133

Page 136: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Rješavanje problema ponavljanih zaglavljivanja

Ako se zaglavljivanje češće događa, pokušajte sljedeće akcije:

• Provjerite sve lokacije zaglavljivanja. Komadić papira možda je ostao zaglavljen negdje u pisaču. (Vidi stranicu 128.)

• Provjerite da li je medij ispravno umetnut u ladice, da su ladice ispravno prilagođene za umetnutu veličinu medija i da ladice nisu prepunjene.

• Provjerite da li su sve ladice i dodaci za rukovanje papirom potpuno uvučeni u pisač. (Ako je za vrijeme ispisivanja ladica otvorena, to može izazvati zaglavljivanje papira.)

• Provjerite da li su zatvoreni svi poklopci i vrata. (Ako je poklopac ili vrata otvorena tijekom ispisivanja, to može izazvati zaglavljivanje papira.)

• Pokušajte ispisivati u neki drugi izlazni pretinac.

• Možda su se listovi papira slijepili. Pokušajte svinuti snop papira da biste razdvojili listove. Nemojte rastresati snop papira.

• Ako ispisujete iz Ladice 1, pokušajte umetnuti manje listova papira ili manje kartotečnih kartica ili omotnica u isto vrijeme.

• Ako ispisujete pomoću dodatka za dvostrani ispis, provjerite da li je kabelska vodilica pravilno postavljena i da je poklopac ladice 2 na mjestu.

• Ako ispisujete papir male veličine (poput kartotečnih kartica), provjerite da li je medij ispravno okrenut u ladici.

• Preokrenite snop papira u spremniku. Pokušajte zaokrenuti papir za 180°.

• Pokušajte zaokrenuti medij (kao što su perforirani papiri i naljepnice ili obrasci u više kopija) tako da se umeću u pisač iz drugog smjera.

• Provjerite kvalitetu medija koji se koristi. Oštećeni ili neispravni papir, omotnice ili kartotečne kartice se ne bi trebali koristiti.

• Koristite samo papir koji zadovoljava HP specifikacije.

• Nemojte koristiti papir koji je već korišten u pisaču ili fotokopirnom aparatu.

• Nemojte ispisivati na obje strane omotnica, prozirnih folija, pergamenta ili naljepnica.

• Provjerite da li je napajanje pisača stalno i da zadovoljava specifikacije pisača.

• Čišćenje pisača (vidi stranicu 135).

• Obratite se ovlaštenoj HP službi ili dobavljaču usluga podrške za izvođenje rutinskog održavanja pisača. (Pogledajte letak o telefonskoj podršci uključen s pisačem.)

134 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 137: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Čišćenje pisača

Za održavanje kvalitete ispisa, slijedite postupak čišćenja (na sljedećoj stranici) svaki put kad mijenjate spremnik s tintom, ili kad se pojave problemi u vezi kvalitete ispisa. Koliko je to moguće, držite pisač podalje od prašine i nečistoće.

• Pisač izvana čistite krpom navlaženom vodom.

• Unutrašnjost očistite krpom koja ne ostavlja vlakna.

Oprez Na pisaču ili oko njega ne koristite sredstva za čišćenje na bazi amonijaka.

Pri čišćenju pisača pazite da tijekom čišćenja ne dotaknete prijenosni valjak (crni, gumeni valjak smješten ispod spremnika s tintom). Masnoća s kože na valjku može izazvati probleme u kvaliteti ispisa.

Slika 22 Smještaj prijenosnog valjka – ne diraj!

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 135

Page 138: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Čišćenje pisača

Prije početka ovih koraka, isključite pisač i isključite kabel za napajanje.

1 Otvorite gornji poklopac i izvucite spremnik s tintom.

UPOZORENJE!Nemojte posezati preduboko u unutrašnjost pisača. Okolno područje stapanja moglo bi biti vruće.

OprezZa sprječavanje štete na spremniku s tintom, ne izlažite ga svjetlu više od nekoliko minuta.

2 S vodilica uvlakača papira (osjenčana područja) obrišite prašinu ili nečistoću suhom krpom koja ne pušta vlakna.

NapomenaIzbjegavajte razlijevanje ispuštenog tonera. Upotrijebite suhu i meku krpu i očistite toner koji je možda upao u pisač (vidi stranicu 135).

Ako ispušteni toner upadne u pisač, može uzrokovati privremeni problem s kvalitetom ispisa. Ispušteni toner bi trebao nestati sa staze papira nakon ispisa nekoliko stranica.

Ako toner dospije na odjeću, obrišite ga suhom krpom, a odjeću operite hladnom vodom. (Topla voda utisnula bi toner u tkaninu.)

3 Pomoću zelene ručke podignite ploču za pristup papiru i obrišite sve ostatke suhom krpom koja ne ostavlja vlakna.

4 Zatvorite pločicu za pristup papiru, zamijenite spremnik s tintom, zatvorite gornji poklopac, priključite kabel za napajanje i uključite pisač.

136 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 139: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Korištenje stranice za čišćenje pisača

Ako se pojavljuju mrlje tonera s prednje ili stražnje strane poslova ispisivanja, slijedite niže navedeni postupak.

Na upravljačkoj ploči pisača napravite sljedeće:

1 Pritisnite [Menu] dok se ne pojavi PRINT QUALITY MENU.

2 Pritisnite [Item] dok se ne pojavi CREATE CLEANING PAGE.

3 Za stvaranje stranice za čišćenje pritisnite [Select].4 Za završetak postupka čišćenja slijedite upute na stranici za čišćenje.

Napomena Da bi stranica za čišćenje ispravno radila, ispisujte je na papiru za kopiranje (a ne vezanom ili grubom papiru).

Možda ćete trebati još jednom načiniti stranicu za čišćenje. Kad je toner očišćen iz unutrašnjosti pisača, sjajne crne mrlje će se pojaviti na crnom pojasu na stranici. Ako se na crnom pojasu pojave crne mrlje, ponovno načinite stranicu za čišćenje.

Za osiguranu dobru kvalitetu ispisa na određenim vrstama papira, koristite stranicu za čišćenje svaki put kad mijenjate spremnik s tintom. Ako se često upotrebljava stranica za čišćenje, pokušajte drugu vrstu papira za stranicu za čišćenje.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 137

Page 140: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Specifikacije pisača

Vanjske dimenzije

Slika 23 Dimenzije pisača za HP LaserJet 5100 (pogled odozgo i sa strane)

30.3 cm (11.9 in)62.5 cm (24.6 in)

47.0 cm (18.5 in)

27.0 cm (10.6 in)

47.0 cm (18.5 in) 11.0 cm (4.3 in)

47

.5 cm

(18

.7 in)

47

.3 cm

(18

.6 in)

139.8 cm (55 in)

138 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 141: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Slika 24 Dimenzije pisača za HP LaserJet 5100tn (pogled odozgo i sa strane)

Težina pisača (bez spremnika s tintom)• Pisač HP LaserJet 5100 50 lb (23 kg)

• Pisač HP LaserJet 5100tn s neobaveznim umetanjem za 500 listova: 75 lb (34 kg)

• Pisač HP LaserJet 5100dtn s dodatkom za dvostrani ispis i neobaveznim umetanjem za 500 listova: 114 lb (52 kg)

62.5 cm (24.6 in)

15.5 cm (6.1 in)

62

.0 cm

(24

.4 in)

47.0 cm (18.5 in)

30.3 cm (11.9 in)

27.0 cm (10.6 in)

139.8 cm (55 in)

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 139

Page 142: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Opće specifikacije

Električne specifikacije

UPOZORENJE! Zahtjevi za napajanjem temelje se na području na kojem se pisač prodaje. Ne pretvarajte radni napon. Time biste mogli oštetiti pisač i poništiti jamstvo proizvoda.

Vrijednosti podliježu promjeni. Za trenutne informacije pogledajte na adresu http://www.hp.com/support/lj5100.

Zadano vrijeme aktiviranja uštede energije je 30 minuta.

Radna temperatura 50 do 91° F (10 do 32° C)

Relativna vlažnost 20% do 80%

Brzina, u stranicama u minuti (ppm)

Do 21 ppm, papir veličine pismaDo 22 ppm, papir veličine A4

Mogućnost proširenja memorije Sveukupno do 208 ili 224 MB, u kombinaciji standardnih i pomoćnih memorijskih DIMM-ova

110-voltni modeli 220-voltni modeli

Zahtjevi za napajanje

100 do 127 V (+/-10%)50/60 Hz (+/- 2 Hz)

220 do 240 V(+/-10%)50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Minimalni preporučeni kapacitet strujnog kruga za tipični proizvod

7.5 A 3.5 A

Prosječna potrošnja energije (u Wattima) -

Pisači LaserJet 5100 series

• Ispis (22 stranice u minuti): 467 W

• Stanje u mirovanju: 33 W

• Ušteda energije: 20 W

• Isključeno: 0 W

• Ispis (22 stranice u minuti): 465 W

• Stanje u mirovanju: 30 W

• Ušteda energije: 23 W

• Isključeno: 0 W

140 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 143: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Akustična emisija

Vrijednosti podliježu promjeni. Za trenutne informacije pogledajte na adresu http://www.hp.com/support/lj5100.

Zvuk na razini energijeDeklarirano po ISO 9296 standardu

Razina jačine zvuka – položaj iz blizineDeklarirano po ISO 9296 standardu

Ispis (22 ppm) LWAd = 6.8 Bela (A) [68 dB (A)]

Ušteda energije LWAd = 4.4 Bela (A) [44 dB (A)]

Ispis (22 ppm) LpAm = 53 dB (A)

Ušteda energije LpAm = 32 dB (A)

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 141

Page 144: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Jamstvo i informacije o propisima

Izjava o ograničenom jamstvu za Hewlett-Packard

1 HP jamči krajnjem korisniku da će HP hardver i dodaci biti bez oštećenja u materijalu i izvedbi nakon datuma nabave, za gore navedena razdoblja. Ako HP primi obavijest o takvim oštećenjima tijekom razdoblja jamstva, HP će po svom izboru ili popraviti ili zamijeniti proizvod za koji se dokaže da je neispravan. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili u izvedbi jednaki novom proizvodu.

2 HP jamči da HP softver neće zakazati u izvršavanju programskih instrukcija nakon datuma kupnje, za gore navedeno razdoblje, nastalo zbog pogreški u materijalu i izvedbi ako se ispravno instalira i koristi. Ako HP primi takvu obavijest tijekom razdoblja jamstva, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava programske instrukcije zbog takvih pogreški.

3 HP ne jamči da će rad HP proizvoda biti stabilan ili bez pogrešaka. Ako HP nije u mogućnosti u razumnom vremenu popraviti ili zamijeniti bilo koji proizvod u stanju za koje postoji jamstvo, kupac ima pravo na povrat kupovne cijene nakon vraćanja proizvoda.

4 HP proizvodi mogu sadržavati ponovno proizvedene dijelove jednake novima u izvedbi ili mogu biti podložni sporadičnoj upotrebi.

5 Jamstvo se ne primjenjuje pogreškama nastalim uslijed (a) neispravnog ili neprikladnog održavanja ili kalibriranja, (b) softvera, sučelja, dijelova koje ne dobavlja HP, (c) neodobrenog modificiranja ili zloupotrebe, (d) korištenja izvan objavljenih specifikacija o zaštiti okoliša za proizvod, ili (e) neispravne pripreme mjesta ili održavanja.

6 DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONIMA, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU EKSKLUZIVNA I NIJEDNO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZRAŽEN ILI IMPLICIRAN I HP SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG IMPLICITNOG JAMSTVA ILI UVJETA TRŽIŠNE PROĐE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Neke države, savezne države ili pokrajine ne dopuštaju ograničenja na implicirano jamstvo, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda ne primjenjuje na vas. Ovo jamstvo daje vam određena zakonska prava i možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države, od savezne države do savezne države, ili pokrajine do pokrajine.

HP proizvod Trajanje ograničenog jamstva

Pisač HP LaserJet 5100 series 1 godinu, na mjestu

142 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 145: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

7 HP-ovo ograničeno jamstvo je valjano u svakoj državi ili mjestu gdje HP ima prisutnu podršku za ovaj proizvod i gdje HP reklamira taj proizvod. Razina jamstva usluge koju primite može varirati ovisno o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, prikladnost ili funkciju proizvoda kako bi radio u državi za koju njegova funkcija nikad nije bila namijenjena iz pravnih razloga ili radi propisa.

8 DO MJERA DOPUŠTENIH LOKALNIM ZAKONOM, PRAVNI LIJEKOVI U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU JEDINI SU PRAVNI LIJEKOVI NA RASPOLAGANJU KUPCU. U SLUČAJEVIMA OSIM OVIH GORE NAVEDENIH, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA, ILI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENI PROFIT ILI PODACI), ILI BILO KAKVO DRUGO OŠTEĆENJE, BILO DA SE TEMELJI NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM DRUGOM. Neke države, savezne države ili pokrajine ne dopuštaju isključivanje ili ograničavanje slučajnog ili posljedičnog oštećenja, tako da se gore navedena ograničenja ne moraju primjenjivati na vas.

JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONSKIH OGRANIČENJA, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MODIFICIRAJU OBAVEZNA ZAKONSKA PRAVA PRIMJENJIVA NA PRODAJU OVOG PROIZVODA, NEGO SU IM DODATAK.

Ograničeno jamstvo za trajanje spremnika s tintom

Za ovaj HP spremnik za tintu jamči se da nema oštećenja materijala ili izvedbe za trajanje spremnika (dok se ne potroši HP toner).

HP toner se potrošio kada primijetite izblijedjelu i svijetlu vrstu boje, ili ako je moguće, da pisač pokazuje poruku o niskoj količini tonera. HP će po svom izboru ili zamijeniti proizvod za koji se dokaže da nije ispravan ili će izvršiti povrat kupovne cijene.

Jamstvo ne pokriva spremnike koji su ponovno punjeni, ispražnjeni, zloupotrebljavani, nepravilno korišteni, ili s kojima se na bilo koji način neovlašteno rukovalo.

Ovo ograničeno jamstvo daje vam određena zakonska prava. Moguće je da imate druga prava koja se razlikuju od savezne države do savezne države, od pokrajine do pokrajine, ili od države do države.

HP ni u jednom slučaju, do mjera dopuštenim primjenjivim zakonom, neće biti odgovoran za bilo kakvu slučajnu, posljedičnu, posebnu, indirektnu, kaznenu ili primjernu štetu ili gubitak profita nastalog zbog kršenja ovih jamstava ili nečeg sličnog.

U slučaju da se dokaže da je proizvod neispravan, vratite ga na mjesto kupnje s pismenim opisom problema.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 143

Page 146: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

FCC pravila

Ova je oprema provjerena i u skladu je s ograničenjima digitalnih uređaja za klasu B po članku 15 pravila FCC. Ova su ograničenja postavljena radi pružanja potrebne zaštite od smetnji u prostoru u kojem se uređaj nalazi. Ova oprema generira, upotrebljava, a isto tako može i emitirati radiofrekvencijsku energiju. Ukoliko oprema nije instalirana i ne upotrebljava se u skladu sa uputama, može prouzročiti smetnje u radiokomunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da neće doći do interferencije kod pojedinih instalacija. Ukoliko oprema prouzroči smetnje u radijskim ili televizijskim komunikacijama, što se može odrediti uključivanjem i isključivanjem opreme, preporučujemo korisniku da pokuša odstraniti smetnje na jedan od slijedećih načina:

• Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.

• Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.

• Povežite opremu s utičnicom na koju nije priključen prijemnik.

• Obratite se svom dobavljaču ili iskusnijem radio/TV tehničaru.

Napomena Bilo kakve promjene ili preinake pisača koje HP izričito ne odobri mogle bi dovesti do oduzimanja ovlaštenja korisniku za rad s opremom.

U skladu s ograničenjima pravila FCC, klasa B, članka 15 nužna je upotreba oklopljenog kabla.

144 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 147: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Program upravljanja proizvodima u skladu sa zaštitom okoliša

Zaštita okolišaTvrtka Hewlett-Packard ima za cilj ostvarenje kvalitetnih proizvoda vodeći pritom računa o okolišu. Ovaj proizvod načinjen je s nekoliko atributa za smanjenje učinka na okolinu.

Proizvodnja ozonaProizvod ne ispušta ozonu štetni plin (O3).

Potrošnja energijePotrošnja energije znatno pada kad se koristi način rada za uštedu energije, kojim se štede prirodni izvori i novac bez utjecaja na visoku izvedbu ovog proizvoda. Ovaj proizvod kvalificiran je za ENERGY STAR®, što je dobrovoljni program za ohrabrivanje razvoja uredskih proizvoda s manjom potrošnjom energije.

ENERGY STAR® je zaštitini znak Američke agencije za zaštitu okoliša. Kao partner za ENERGY STAR® Hewlett-Packard je odredio da ovaj proizvod zadovoljava ENERGY STAR® smjernice za manju potrošnju energije. Za dodatne informacije, pogledajte stranicu http://www.energystar.gov.

Potrošnja papiraDodatak za dvostrani ispis i mogućnost ispisa više stranica na jednom listu mogu smanjiti potrošnju papira i potražnju za prirodnim resursima.

PlastikaPlastični dijelovi težine iznad 25 grama imaju oznake u skladu s međunarodnim standardima, čime se olakšava identifikacija onih dijelova koji se po isteku radnog vijeka mogu reciklirati.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 145

Page 148: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Zalihe za ispis za HP LaserJetU mnogim državama se zalihe za ispis ovim proizvodom (poput spremnika s tintom) mogu vratiti HP-u putem HP Povrata zaliha za ispis i Programa za recikliranje. U više od 48 država postoje programi za jednostavnu upotrebu i besplatno vraćanje. Obavijesti i upute na više jezika o ovom programu nalaze se u svakom novom HP LaserJet spremniku s tintom i paketu s potrošnim materijalom.

Informacije o HP programu za vraćanje i recikliranje zaliha za ispisOd 1990. pomoću HP Povrata zaliha za ispis i programa za recikliranje sakupljeno je preko 47 milijuna potrošenih spremnika za tintu HP LaserJet koji bi inače završili na odlagalištima otpada diljem svijeta. Spremnici za tintu i zalihe za HP LaserJet sakupljaju se i kao slobodan teret otpremaju našim resursima i partnerima za obnavljanje koji onda rastavljaju spremnike. Nakon temeljite kontrole kvalitete, odabrani dijelovi se preuzimaju za upotrebu u novim spremnicima. Ostatak materijala se odvaja i pretvara u sirovine koje ostale grane industrije koriste za proizvodnju čitavog niza korisnih proizvoda.

Za povrat unutar SAD

Za povrate korištenih spremnika za tintu i zaliha u svrhu zaštite okoliša, HP potiče povrate velikih količina. Jednostavno spakirajte dva ili više spremnika i nalijepite već unaprijed plaćenu i adresiranu UPS naljepnicu koja se nalazi u paketu. Za dodatne informacije u SAD-u, nazovite (1) (800) 340-2445 ili posjetite web stranicu HP Programa za povrat i recikliranje zaliha za ispis na http://www.hp.com/go/recycle.

Vraćanje izvan SAD

Kupci izvan SAD-a trebali bi nazvati lokalni HP ured za prodaju i usluge ili posjetiti web stranicu http://www.hp.com/go/recycle za dodatne informacije u vezi dostupnosti HP programa za povrat i recikliranje zaliha za ispis.

PapirOvaj proizvod može koristiti reciklirani papir, kada papir zadovoljava smjernice naznačene u HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Vodič za medije za ispis serije pisača HP LaserJet). Ovaj pisač može koristiti reciklirani papir prema normi DIN 19309.

146 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 149: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Ograničenja materijalaOvaj proizvod ne sadrži živu.

Ovaj proizvod ne sadrži baterije.

Ovaj HP proizvod sadrži ulazni lem.

Za informacije o recikliranju, pogledajte http://www.hp.com/go/recycle ili se obratite lokalnom zastupniku ili Electronics Industry Alliance (http://www.eiae.org).

List o tehničko sigurnosnim podacimaList o tehničko sigurnosnim podacima može se dobiti na web stranici za HP LaserJet zalihe na http://www.hp.com/go/msds.

Prošireno jamstvoHP SupportPack pokriva svu HP hardversku opremu i sve HP-ove unutrašnje komponente. Održavanje opreme vrijedi za razdoblje od tri godine od datuma nabave HP proizvoda. Kupac mora nabaviti HP SupportPack u roku od 180 dana od dana nabave HP proizvoda. Za dodatne informacije obratite se HP centru za podršku kupcima. Pogledajte letak za podršku koji se isporučuje u kutiji s pisačem.

Dostupnost raspoloživih dijelova i zalihaRezervni i potrošni dijelovi za ovaj proizvod bit će dostupni barem pet godina nakon završetka proizvodnje.

Za dodatne informacijeO HP programu za zaštitu okoliša, pročitajte na: http://www.hp.com/go/environment ili http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. Tu možete pronaći informacije o sljedećim temama:

• List o profilu proizvoda za zaštitu okoliša za ovaj i mnoge druge povezane HP proizvode.

• HP-ovu predanost okolišu

• HP sustav za upravljanje zaštitom okoliša

• HP program za povrat i recikliranje proizvoda nakon isteka vijeka korištenja

• Listovi o tehničko sigurnosnim podacima

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 147

Page 150: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Deklaracija o sukladnosti

u skladu s priručnicima ISO/IEC 22 i EN 45014

Dodatne informacije:Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima EMC smjernica 89/336/EEC i smjernica za niskonaponske uređaje 73/23/EEC, te skladno tome nosi oznaku CE.

1. Proizvod je bio isproban u tipičnoj konfiguraciji s osobnim računalima Hewlett-Packard.2. Ovaj uređaj u skladu je s člankom 15 pravila FCC. Njegovo djelovanje dozvoljeno je pod slijedeća dva uvjeta:

(1) uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje, i (2) uređaj mora primiti sve vanjske smetnje, uključujući i one koje mogu uzrokovati neželjene operacije.

*Ovaj proizvod uključuje odrednice za LAN mrežu. Kada je kabel za sučelje pričvršćen na LAN konektore, proizvod zadovoljava zahtjeve za EN55022 klase A u slučaju čega se primjenjuje: Upozorenje: Ovo je proizvod klase A. U stambenim uvjetima ovaj uređaj može uzrokovati radio smetnje u slučaju čega korisnik treba poduzeti potrebne mjere.

3. Broj modela možda ne sadrži dodatno slovo "R" kao sufiks.

Boise, Idaho SAD20.12.2001.

Naziv proizvođača: Hewlett-Packard Company

Adresa proizvođača: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, SAD

izjavljuje da proizvod

Naziv proizvoda: LaserJet 5100 Series

Broj modela: Q1860A, Q1861A, Q1862A

Uključujući dodatke: Q1864A, Q1865A, Q1866A

Dodatak proizvodu: Sve

u skladu je sa sljedećim specifikacijama proizvoda:

Sigurnost: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11

IEC 60825-1:1993 + A1 / EN 60825-1 + A11 klasa 1 proizvod vrste laser/LED

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 klasa B*

EN 61000-3-2:1995 / A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Naslov 47 CFR, članak 15, klasa B2 / ICES-003, izdanje 3

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2

Kontaktne informacije za Australiju:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australija

Kontaktne informacije za Europu:

Lokalni ured za prodaju i servis Hewlett-Packard proizvoda ili Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen(FAX: +49-7031-14-3143)

Kontaktne informacije za SAD:

Product Regulations Manager (Rukovoditelj za propise o proizvodima), Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

148 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 151: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Hrvatski

Izjava o sigurnosti od lasera

Centar za uređaje i radiološko zdravlje Ministarstva za hranu i lijekove uveo je pravila kojima moraju odgovarati laserski proizvodi proizvedeni nakon 1. kolovoza 1976. godine. Pravilima moraju odgovarati svi proizvodi na tržištu SAD. Pisač ima certifikat kao proizvod klase 1 po standardima za radijaciju SAD Odjela za zdravstvo SAD prema kontroli radijacije u okviru Zakona o zdravlju i sigurnosti iz 1968., budući da je radijacija sadržana unutar pisača potpuno zatvorena unutar zaštitnog kućišta i vanjskih pokrivala, laserska zraka ne može pobjeći tijekom faza normalnog rada od strane korisnika.

UPOZORENJE! Upotreba kontrola, podešavanje ili izvođenje postupaka koji nisu opisani u korisničkom vodiču može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.

HRWW Dodatak korisničkom vodiču 149

Page 152: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

150 Dodatak korisničkom vodiču HRWW

Page 153: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

seria de imprimante hp LaserJet 5100, 5100tn şi 5100dtn

supliment la ghidul de utilizare

ROWW 151

Page 154: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

Toate drepturile rezervate. Este interzisă reproducerea, adaptarea sau traducerea acestui material fără acordul scris prealabil al deţinătorului drepturilor de autor, cu excepţia cazurilor aflate sub incidenţa legislaţiei referitoare la aceste drepturi.

Număr de serie al publicaţieiQ1860-90917

Prima ediţie, Mai 2002

Garanţie

Informaţiile incluse în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Hewlett-Packard nu garantează în nici un fel aceste informaţii. HEWLETT-PACKARD NU ÎŞI ASUMĂ NICI UN FEL DE RĂSPUNDERE CU PRIVIRE LA GARANŢIA DE VANDABILITATE IMPLICITĂ SAU ADAPTAREA LA UN ANUMIT SCOP.

Hewlett-Packard nu răspunde pentru eventualele daune directe, indirecte, accidentale, determinate de sau care pot avea legătură cu furnizarea sau utilizarea acestor informaţii.

Recunoaşterea mărcilor înregistrate

PostScript® este marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii şi/sau alte ţări/regiuni.

Arial este marcă înregistrată în S.U.A. a Monotype Corporation.

ENERGY STAR® este o marcă de service înregistrată în S.U.A. a U.S. EPA.

HP-UX® versiunea 10.20 şi cele ulterioare şi versiunea 11.00 şi cele ulterioare (în configuraţii pe 32 şi 64 de biţi) din toate calculatoarele HP 9000 sunt produse clasificate Open Group UNIX 95.

Microsoft, Windows şi Windows NT sunt mărci înregistrate în S.U.A. ale Microsoft Corporation.

UNIX® este marcă înregistrată a The Open Group.

Hewlett-Packard Company11311 Chinden BoulevardBoise, Idaho 83714

Page 155: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Supliment la ghidul de utilizare

Cuprins

Caracteristici şi avantaje ale imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Informaţii despre imprimantă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Instalarea imprimantei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157Software-ul imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170Macheta panoului de comandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174Îndepărtarea blocajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178Curăţarea imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Specificaţiile imprimantei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188Garanţie şi informaţii legale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 153

Page 156: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Caracteristici şi avantaje ale imprimantei

Majoritatea caracteristicilor şi avantajelor imprimatei sunt prezentate succint mai jos.

Tipărire cu format lat• Tipăreşte pe coli de hârtie cu dimensiuni până la 312 pe 470 mm

(12,28 pe 18,5 inci).

• Tipăreşte imagini fără margini (până la mărimea A3 şi 11 pe 17 inci [279 pe 432 mm]) prin tipărirea de imagini pe hârtie de dimensiuni mai mari şi tăierea marginilor.

Tipărire de înaltă calitate• ProRes 1200 (tipărire la 1200 dpi rezoluţie reală) pentru tipărire grafică

de cea mai înaltă calitate.

• FastRes 1200 pentru tipărire rapidă şi de înaltă calitate.

• Toner HP UltraPrecise pentru tipărire de înaltă calitate.

Performanţe înalte• Tipăreşte 22 de pagini pe minut (coli A4) sau 21 de pagini pe minut

(coli dimensiunea letter).

• Microprocesor 300 MHz RISC.

• Tipăreşte prima pagină în mai puţin de 13 secunde.

Conectivitate şi uşurinţă în utilizare• Sunt disponibile plăci EIO pentru serverul de tipărire HP Jetdirect, care

pot fi utilizate pentru toate sistemele de operare importante pentru reţele.

• Este furnizat pe compact disc (CD) software suplimentar pentru imprimantă.

Expandabilitate• Trei sloturi DIMM (modul de memorie pe două rânduri) pentru extensia

de memorie.

• Cartele disponibile pentru memorie flash şi DIMM.

• Până la 208 MB capacitate maximă a memoriei pentru HP LaserJet 5100 şi 224 MB capacitate maximă a memoriei pentru HP LaserJet 5100tn şi HP LaserJet 5100dtn.

• Două sloturi pentru interfeţe EIO.

• O cartelă EIO pentru o unitate de hard-disc pentru stocarea de fonturi şi formulare suplimentare.

154 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 157: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Gestionare eficientă a hârtiei• Tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli.

• Tavă de alimentare pentru 250 de coli de hârtie.

• alimentator universal pentru 500 de coli de hârtie (standard pentru modelele HP LaserJet 5100tn şi 5100dtn).

• Imprimanta poate utiliza până la patru tăvi de alimentare.

• Un accesoriu opţional pentru tipărire duplex este disponibil pentru tipărire faţă-verso (standard pentru modelul HP LaserJet 5100dtn).

Cea mai bună valoare• Emulare PostScript® 3 standard.

• 10.000 de pagini tipărite cu un cartuş.

Caracterul Euro (€) disponibil• Această imprimantă este echipată pentru a tipări noul caracter euro.

Hewlett-Packard este fidelă angajamentului de a creşte portabilitatea documentelor prin acceptarea şi promovarea standardelor euro-simbolului.

• Pentru informaţii suplimentare despre tipărirea caracterului euro, vizitaţi site-ul HP LaserJet despre euro, la adresahttp://www.hp.com/go/laserjeteuro.

Caracteristici de mediu• Modul Economic utilizează cu aproximativ 50% mai puţin toner, ceea

ce duce la mărirea duratei de utilizare a cartuşului de tipărire. (HP nu recomandă utilizarea permanentă a modului Economic.)

• Setările modului PowerSave economisesc energie. Imprimanta, funcţionând în modul PowerSave îndeplineşte cerinţele ENERGY STAR®.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 155

Page 158: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Informaţii despre imprimantă

Felicitări pentru achiziţionarea unei imprimante din seria HP LaserJet 5100! Această imprimantă este disponibilă în trei configuraţii, descrise mai jos.

Imprimanta HP LaserJet 5100Imprimanta HP LaserJet 5100 (număr produs: Q1860A) este o imprimantă laser care tipăreşte 22 de pagini pe minut (ppm) şi este echipată standard cu o tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli (tava 1), o tavă de alimentare pentru 250 de coli (tava 2) şi 16 MB de memorie. Este proiectată pentru grupuri de lucru şi poate tipări pe coli de hârtie cu dimensiuni până la A3 şi 11 pe 17 inci (279 pe 432 mm).

Imprimanta HP LaserJet 5100tnImprimanta HP LaserJet 5100tn (număr produs: Q1861A) este o imprimantă laser care tipăreşte 22 de pagini pe minut (ppm) şi este echipată standard cu o tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli (tava 1), o tavă de alimentare pentru 250 de coli (tava 2), o tavă de alimentare pentru 500 de coli (tava 3), 32 MB de memorie şi un server de tipărire HP Jetdirect pentru conectarea la o reţea Ethernet (10/100Base-TX). Este proiectată pentru utilizatori de reţea şi poate tipări pe coli de hârtie cu dimensiuni până la A3 şi 11 pe 17 inci(279 pe 432 mm).

Imprimanta HP LaserJet 5100dtnImprimanta HP LaserJet 5100dtn (număr produs: Q1862A) este o imprimantă laser care tipăreşte 22 de pagini pe minut (ppm) şi este echipată standard cu o tavă de alimentare multifuncţională pentru 100 de coli (tava 1), o tavă de alimentare pentru 250 de coli (tava 2), o tavă de alimentare pentru 500 de coli (tava 3), 32 MB de memorie, un server de tipărire HP Jetdirect pentru conectarea la o reţea Ethernet (10/100Base-TX), memorie DIMM pentru un sever de Web înglobat şi un accesoriu pentru tipărire duplex (faţă-verso). Imprimanta este proiectată pentru utilizatori de reţea şi poate tipări pe coli de hârtie cu dimensiuni până la A3 şi 11 pe 17 inci (279 pe 432 mm).

Ilustraţiile din acest ghid sunt bazate pe modelul HP LaserJet 5100, cu excepţia cazurilor în care sunt furnizate specificaţii diferite.

156 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 159: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Instalarea imprimantei

Identificaţi părţile imprimantei

Următoarele ilustraţii prezintă locaţiile şi numele celor mai importante părţi ale imprimantei.

Figura 25 Părţile imprimantei (vedere frontală şi posterioară)

Afişajul şi panoul de comandă

Opritor hârtieTava superioară de ieşire

Tava 1 (100 de coli)

Tava 2 (250 de coli)

Indicator de nivel pentru hârtie

Capacul superior

Indicator de dimensiune pentru hârtie(setat prin utilizarea scalei din interiorul tăvii)

Numerele de serie şi de produs

(localizate în interiorul capacului

superior)

Comutatorde alimentare

Tavă posterioară de ieşire (pentru

evacuarea directă a hârtiei, fără a o îndoi)

Conectorde alimentare

Uşa posterioară(acces la blocaj)

Cleme de siguranţă (pentru deschiderea uşii posterioare)

Reţea, I/O sau hard-disc(sloturi EIO)

Port paralel

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 157

Page 160: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Îndepărtaţi ambalajul interior

Notă Păstraţi ambalajele S-ar putea ca ulterior să fie nevoie să împachetaţi din nou imprimanta.

1 Dezlipiţi banda adezivă de pe partea frontală a imprimantei.

2 Dezlipiţi banda adezivă de pe partea posterioară a imprimantei.

3 Deschideţi tava 1 şi îndepărtaţi distanţierul pentru carton şi bucăţile de bandă adezivă.

4 Deschideţi capacul superior şi îndepărtaţi ambalajul intern.

158 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 161: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Instalarea cartuşului de tipărire

1 Deschideţi capacul superior al imprimantei. Scoateţi cartuşul de tipărire din ambalaj (păstraţi ambalajul pentru o eventuală depozitare viitoare a cartuşului).

AtenţiePentru a preveni deteriorarea cartuşului de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute.

2 Rotiţi cartuşul şi scuturaţi-l uşor dintr-o parte în alta pentru a distribui tonerul în mod egal în interiorul acestuia.

3 Identificaţi clapeta benzii de sigilare de la capătul cartuşului. Îndoiţi cu grijă clapeta înainte şi înapoi, până se desprinde de cartuş.

Continuare la pagina următoare

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 159

Page 162: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

4 Trageţi cu putere clapeta afară din cartuş pentru a scoate complet banda. Evitaţi să atingeţi tonerul negru de pe bandă.

Notă Dacă clapeta se desprinde de pe bandă, apucaţi de bandă şi scoateţi-o afară din cartuş.

NotăDacă v-aţi murdărit cu toner pe haine, îndepărtaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi hainele cu apă rece. (Apa caldă fixează tonerul în ţesătură.)

5 Poziţionaţi cartuşul aşa cum se arată, cu săgeata îndreptată spre imprimantă. Introduceţi cartuşul în imprimantă cât de mult vă permite şi închideţi capacul superior.

NotăÎn cazul în care cartuşul de tipărire nu alunecă uşor în imprimantă, verificaţi dacă au fost îndepărtate toate ambalajele. De asemenea, asiguraţi-vă că plăcile de acces la blocaj din interiorul imprimantei (identificate cu mânerele verzi) sunt coborâte.

160 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 163: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Încărcare tava 2

1 Scoateţi tava 2 din imprimantă şi ridicaţi capacul acesteia.

2 Îndepărtaţi ambalajul de carton şi banda adezivă.

3 Reglaţi scala din tavă la valoarea dorită, astfel încât imprimanta să citească dimensiunea corectă a hârtiei. Utilizaţi comutatorul basculant pentru a avea acces la mai multe dimensiuni.

Notă Dimensiunea indicată de scala din tavă trebuie să corespundă dimensiunii hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunile nu corespund, hârtia se poate bloca sau pot surveni alte erori.

Reglarea scalei ajustează senzorii imprimantei, nu ghidajele din interiorul tăvii.

4 Pentru a repoziţiona ghidajul posterior albastru, aplecaţi-l spre partea frontală a tăvii şi mutaţi-l.

5 Aliniaţi ghidajul posterior la dimensiunea de hârtie dorită. Ţineţi ghidajul aplecat uşor spre partea frontală a tăvii şi introduceţi-l în găurile corespunzătoare. Rotiţi ghidajul posterior pe verticală până când acesta se fixează pe poziţie.

Continuare la pagina următoare

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 161

Page 164: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

6 Culisaţi ghidajele laterale albastre până la dimensiunea de hârtie dorită.

7 Încărcaţi hârtie în tavă.

8 Asiguraţi-vă că hârtia este bine aşezată (plană) în tavă la toate cele patru colţuri şi că a intrat sub aripioarele ghidajelor.

9 Închideţi capacul tăvii şi introduceţi tava în imprimantă.

162 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 165: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Încărcare tava 1 (opţional)

Tava 1 este o tavă multifuncţională, cu o capacitate de până la 100 de coli de hârtie, 10 plicuri sau până la 20 de fişe.

NotăSuportul pentru tipărire încărcat în tava 1 este utilizat primul, cu excepţia cazului în care setările acesteia sunt modificate din panoul de comandă al imprimantei.

1 Deschideţi tava 1 trăgând în jos de la mijlocul părţii superioare a uşii. Trageţi în afară extensia tăvii până când aceasta se blochează pe poziţie cu un clic.

2 Deschideţi prin rotire a doua extensie a tăvii, dacă suportul pentru tipărire este mai lung de 229 mm (9 inci).

3 Reglaţi ghidajele la dimensiunea dorită.

4 Încărcaţi suportul pentru tipărire. Suportul pentru tipărire trebuie să se potrivească sub aripioarele ghidajelor.

• Încărcaţi hârtie format letter sau A4 cu latura mare în lungul imprimantei.

• Încărcaţi hârtie format legal, 11 pe 17 inci sau A3 cu latura scurtă în lungul imprimantei.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 163

Page 166: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Conectarea cablului de alimentare

1 Identificaţi întrerupătorul de alimentare pe partea dreaptă a imprimantei. Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită.

2 Conectaţi cablul de alimentare la imprimantă şi la o sursă de alimentare cu împământare sau la o priză de curent alternativ.

AtenţiePentru a preveni deteriorarea imprimantei utilizaţi numai cablul de alimentare care este furnizat împreună cu imprimanta.

3 Porniţi imprimanta.

4 După ce imprimanta se încălzeşte, trebuie să apară mesajul READY pe afişajul panoului de comandă, iar indicatorul luminos Ready trebuie să rămână aprins.

READY

164 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 167: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Schimbarea măştii panoului de comandă (opţional)

Dacă este necesar, utilizaţi următoarea procedură pentru a instala masca panoului de comandă pentru limba dumneavoastră.

1 Identificaţi măştile panoului de comandă în compartimentul de ieşire al imprimantei. (Aceste măşti s-ar putea să se fi deplasat în timpul transportului.)

2 Dacă este necesar, înlăturaţi masca instalată pe imprimantă:

a Deschideţi capacul superior al imprimantei.

b Introduceţi un obiect subţire şi rigid sub marginea măştii şi ridicaţi-o până când aceasta se detaşează de imprimantă.

c Închideţi capacul superior.

3 Puneţi masca pe care o doriţi peste panoul de comandă şi apăsaţi-o până ce aceasta se închide.

NotăPentru informaţii suplimentare despre panoul de comandă, vezi ”Macheta panoului de comandă” în pagina 174.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 165

Page 168: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Conectarea cablurilor imprimantei

Imprimanta HP LaserJet 5100 include o interfaţă: un port paralel IEEE-1284.

Imprimantele HP LaserJet 5100tn şi 5100dtn includ de asemenea un server de tipărire HP Jetdirect cu un port suplimentar pentru reţea Ethernet (10/100Base-TX).

Figura 26 Porturile interfeţelor

Cablu 10/100Base-TX şi port RJ-45

Cablu paralel şi port IEEE-1284

166 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 169: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Conectarea cablului paralel

Pentru a asigura fiabilitatea, utilizaţi un cablu paralel bidirecţional IEEE-1284. (Aceste cabluri sunt marcate cu inscripţia ”IEEE-1284.”) Numai cablurile IEEE-1284 vă permit utilizarea tuturor caracteristicilor avansate ale imprimantei.

AtenţieAsiguraţi-vă că imprimanta este oprită.

1 Conectaţi cablul paralel la portul paralel.

2 Fixaţi clamele de sârmă în poziţie, pentru a asigura ataşarea cablului la imprimantă.

Cablul trebuie să se instaleze uşor. Dacă instalarea este dificilă, verificaţi orientarea cablului.

3 Conectaţi celălalt capăt al cablului la conectorul corespunzător al calculatorului.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 167

Page 170: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Conectarea la o reţea de tip Ethernet (10/100Base-TX)

Utilizaţi portul RJ-45 pentru a conecta imprimanta la o reţea de tip Ethernet (10/100Base-TX). (Acest port este disponibil numai pentru imprimantele HP LaserJet 5100tn şi 5100dtn.)

Atenţie Asiguraţi-vă că imprimanta este oprită înainte de a o conecta la portul RJ-45.

Figura 27 Conectarea la o reţea de tip Ethernet 10Base-T

• Conectaţi un cablu de reţea bifilar torsadat la portul RJ-45 de pe cartela serverului de tipărire HP Jetdirect.

• Conectaţi celălalt capăt al cablului la reţea.

Notă Dacă legătura este realizată cu succes, unul dintre ledurile indicatoare 10 sau 100 ale portului trebuie să se aprindă atunci când porniţi imprimanta. Dacă nici unul dintre leduri nu se aprinde, serverul de tipărire nu se poate conecta la reţea.

168 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 171: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Testarea imprimantei

Tipăriţi o pagină de configuraţie pentru a verifica dacă imprimanta funcţionează corect.

1 Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită şi că apare mesajul READY.

2 Apăsaţi butonul [Menu] până când pe afişaj va apărea INFORMATION MENU.

3 Apăsaţi butonul [Item] până când pe afişaj va apărea PRINT CONFIGURATION.

4 Apăsaţi butonul [Select] pentru a tipări pagina de configuraţie.

5 Pagina de configuraţie prezintă configuraţia curentă a imprimantei.

NotăO pagină de configuraţie a reţelei va fi tipărită de asemenea pentru imprimantele HP LaserJet 5100tn şi 5100dtn.

READY

INFORMATION

MENU

PRINT

CONFIGURATION

PRINT

CONFIGURATION

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 169

Page 172: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Software-ul imprimantei

Imprimanta se livrează împreună cu un CD care conţine software-ul de tipărire. Drivere-le de imprimantă de pe acest CD trebuie să fie instalate pentru a beneficia de toate caracteristicile imprimantei.

Dacă pe calculatorul dumneavoastră nu există o unitate CD-ROM, dar aveţi acces la o astfel de unitate, puteţi copia CD-ul pe dischete pentru a instala drivere-le pe calculatorul dumneavoastră.

Cele mai noi drivere sunt disponibile pe Internet la adresa http://www.hp.com/support/lj5100. În funcţie de configuraţia calculatoarelor pe care operează Microsoft® Windows®, programul de instalare verifică automat dacă se poate conecta la Internet pentru a obţine cea mai recentă versiune.

Software pentru reţele

Următorul software şi programele utilitare sunt disponibile pentru gestionarea tipăririi în reţea.

HP Web Jetadmin (pentru Windows)HP Web Jetadmin vă permite să gestionaţi imprimantele conectate prin intermediul HP Jetdirect, direct din interiorul intranet-ului utilizând un browser. HP Web Jetadmin este un instrument de gestionare bazat pe browser şi trebuie instalat doar pe calculatorul administratorului de reţea. Poate fi instalat şi utilizat pe diverse tipuri de sisteme.

Pentru a descărca o versiune curentă a HP Web Jetadmin şi pentru lista curentă a sistemelor gazdă suportate, vizitaţi HP Customer Care Online la adresa http://www.hp.com/go/webjetadmin.

170 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 173: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

HP LaserJet Utility (pentru Mac OS)Utilizaţi HP LaserJet Utility pentru a controla caracteristicile care nu sunt disponibile în driver. Utilizaţi ecranele ilustrate pentru a selecta caracteristicile imprimantei şi pentru a finaliza sarcini cu imprimanta, cum ar fi:

• personalizarea mesajelor afişate pe panoul de comandă al imprimantei

• denumirea imprimantei, asignarea acesteia unei zone a reţelei, descărcarea fişierelor şi fonturilor şi modificarea celor mai multe dintre setările imprimantei

• setarea parolei pentru imprimantă

• blocarea din calculator a unor funcţii de pe panoul de comandă pentru a preveni accesul neautorizat (vezi asistenţa pentru software-ul imprimantei)

• configurarea şi setarea imprimantei pentru tipărirea IP-ului

• iniţializarea memoriei disc sau flash

• gestionarea fonturilor în memoria RAM, disc sau flash

• administrarea caracteristicilor de păstrare a sarcinilor

Notă HP LaserJet Utility nu este disponibil în limbile coreeană, japoneză, chineză simplificată şi chineză tradiţională.

Pentru informaţii suplimentare, vezi Asistenţă pentru HP LaserJet Utility.

UNIXHP Jetdirect Printer Installer for UNIX® (Programul de instalare a imprimantelor HP Jetdirect pentru UNIX®) este un program utilitar simplu pentru instalarea imprimantei în reţele HP-UX® şi Sun Solaris. Este disponibil pentru descărcare de la HP Customer Care Online, la adresa http://www.hp.com/support/net_printing.

Linux Tipărirea din Linux este posibilă utilizând Graphical Print Dialog (GPR), un dialog pentru tipărire disponibil pentru reţele LPR. Pentru tipărire PostScript®, GPR utilizează fişierele PostScript Printer Description (PPD) ale imprimantei pentru a comunica cu aceasta şi a-i activa caracteristicile.

În prezent, tipărirea GPR este permisă integral de calculatoarele care rulează Red Hat 6.2 şi au instalată o suprafaţă de lucru X window (cum ar fi KDE). Totuşi, alte tipuri de Linux ar putea utiliza cu succes tipărirea GPR.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea imprimantelor HP sub Linux, vezi http://hp.sourceforge.net.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 171

Page 174: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Instalarea software-ului de tipărire pentru Windows

1 Închideţi toate aplicaţiile deschise.

2 Introduceţi CD-ul în unitatea de CD-ROM. În funcţie de configuraţia calculatorului, programul de instalare poate porni automat. Dacă programul de instalare nu porneşte automat, parcurgeţi următoarele etape:

a Executaţi clic pe Start şi apoi pe Run.

b Tastaţi D:\SETUP (sau litera corespunzătoare driver-ului) în caseta liniei de comandă şi executaţi clic pe OK.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul calculatorului.

Notă Dacă doriţi să testaţi instalarea software-ului, selectaţi opţiunea de la sfârşitul programului de instalare, care vă permite să tipăriţi o pagină de test.

Instalarea software-ului de tipărire pentru Macintosh

1 La imprimantă, tipăriţi o pagină de configuraţie şi o pagină de configuraţie pentru reţea Jetdirect pentru a determina adresa IP, numele imprimantei AppleTalk şi zona unde este localizată (dacă este cazul). (Pentru informaţii suplimentare despre tipărirea unei pagini de configuraţie, vezi ”Testarea imprimantei” în pagina 169.)

2 Închideţi toate aplicaţiile deschise.

3 Introduceţi CD-ul în unitatea de CD-ROM.

4 Executaţi dublu clic pe pictograma Installer şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

5 Dacă utilizaţi Mac OS 8.6 - Mac OS 9.2, parcurgeţi etapele 6 - 11.-sau-Dacă utilizaţi Mac OS X, parcurgeţi etapele 12 - 16.

172 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 175: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Mac OS 8.6 - Mac OS 9.26 Deschideţi Chooser din meniul Apple.

7 Executaţi clic pe pictograma Apple LaserWriter. Dacă pictograma nu este prezentă, contactaţi firma de unde aţi achiziţionat calculatorul Macintosh.

8 Dacă sunteţi într-o reţea care are mai multe zone, în caseta AppleTalk Zones selectaţi zona unde este localizată imprimanta. (Zona este listată în pagina de configuraţie tipărită la etapa 1.)

9 Executaţi dublu clic pe imprimanta dorită. Trebuie să fie afişată o pictogramă.

10 Selectaţi o opţiune pentru Background Printing. Selectaţi On, dacă doriţi să lucraţi cu calculatorul în acelaşi timp în care se efectuează o tipărire.

11 Închideţi Chooser executând clic pe caseta de închidere din colţul din stânga sus.

Mac OS X12 Deschideţi Print Center şi executaţi clic pe Add Printer. (Print Center

este localizat în dosarul Utilities, care este situat în dosarul Applications de pe hard-disc.)

13 Dacă utilizaţi o reţea AppleTalk, selectaţi AppleTalk din meniul pop-up.-sau-Dacă utilizaţi o reţea LPR, selectaţi LPR Printer using IP din meniul pop-up şi apoi tastaţi adresa de IP pentru imprimantă. (Adresa IP pentru imprimantă este afişată în pagina de configuraţie a reţelei Jetdirect tipărită în etapa 1.)

14 Dacă este necesar, selectaţi Zone. (Zone este afişată în pagina de configuraţie tipărită în etapa 1.)

15 Selectaţi din listă imprimanta pe care o doriţi şi executaţi clic pe Add. Va apărea un punct lângă numele imprimantei, indicând că aceasta este imprimanta prestabilită.

16 Închideţi Print Center executând clic pe butonul roşu din colţul din stânga sus.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 173

Page 176: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Macheta panoului de comandă

Panoul de comandă al imprimantei este alcătuit din următoarele părţi:

Figura 28 Macheta panoului de comandă

Indicatoarele luminoase ale panoului de comandă

Indicator luminos Indicaţie

Ready Imprimanta este pregătită pentru tipărire.

Data Imprimanta procesează informaţii.

Attention Este necesară executarea unei acţiuni. Vezi afişajul panoului de comandă.

Ready Data Attention

Go

CancelJob

Menu

Item

- Value +

Select

afişaj de două rânduri

READY

174 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 177: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Butoanele panoului de comandă

Buton Funcţie

[Go] • Trece imprimanta în una dintre stările online sau offline.

• Tipăreşte toate datele care există în bufferul imprimantei.

• Permite imprimantei reluarea tipăririi, după revenirea din starea offline. Şterge majoritatea mesajelor şi trece imprimanta în starea online.

• Permite imprimantei să continue tipărirea, dacă este afişat un mesaj de eroare de genul TRAY x LOAD [TYPE] [SIZE] sau UNEXPECTED PAPER SIZE.

• Confirmă o cerere de alimentare manuală, dacă tava 1 este încărcată şi TRAY 1 MODE=CASSETTE a fost setat din meniul Paper Handling Menu în panoul de comandă al imprimantei.

• Suprascrie o cerere de alimentare manuală pentru tava 1, prin selectarea hârtiei din următoarea tavă disponibilă.

• Permite ieşirea din meniurile panoului de comandă. (Pentru a salva o configuraţie a panoului de comandă, apăsaţi mai întâi butonul [Select].)

[Cancel Job] Anulează sarcinile de tipărire pe care imprimanta le procesează. Timpul necesar anulării depinde de dimensiunea sarcinii de tipărire. (Apăsaţi o singură dată.)

[Menu] Permite deplasarea între meniurile panoului de comandă. Apăsaţi partea dreaptă a butonului pentru a vă deplasa înainte sau partea stângă a butonului pentru a vă deplasa înapoi.

[Item] Permite deplasarea între articolele din meniul selectat. Apăsaţi partea dreaptă a butonului pentru a vă deplasa înainte sau partea stângă a butonului pentru a vă deplasa înapoi.

[- Value +] Permite deplasarea între valorile articolelor din meniul selectat. Apăsaţi butonul [+] pentru a vă deplasa înainte sau butonul [-] pentru a vă deplasa înapoi.

[Select] • Salvează valorile selectate pentru articolul respectiv. Va apărea un asterisc (*) în dreptul selecţie, indicând că aceasta este noua valoare prestabilită. Valorile prestabilite sunt păstrate atunci când imprimanta este oprită sau resetată (exceptând cazul în care reveniţi la valorile prestabilite din fabrică din meniul Resets).

• Tipăreşte una dintre paginile cu informaţii din panoul de comandă.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 175

Page 178: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Meniurile panoului de comandă

Apăsaţi [Menu] pentru accesarea tuturor meniurilor panoului de comandă. Când în imprimantă sunt instalate tăvi suplimentare sau alte accesorii, va fi deschis automat meniul articolelor noi.

Pentru modificarea unei setări a panoului de comandă:1 Apăsaţi butonul [Menu] până când va fi afişat meniul dorit.

2 Apăsaţi butonul [Item] până când va fi afişat meniul dorit.

3 Apăsaţi butonul [-Value+] până când va apărea setarea dorită.

4 Apăsaţi butonul [Select] pentru a salva selecţia. Va apărea un asterisc (*) în dreptul selecţiei afişate, indicând că aceasta este noua valoare prestabilită.

5 Apăsaţi butonul [Go] pentru a părăsi meniul.

Notă Setările din driver-ul imprimantei şi din programele aplicaţiei suprascriu setările din panoul de comandă. (Setările din programele aplicaţiei suprascriu setările driver-ului de imprimantă.)

Dacă nu aveţi acces la un meniu sau articol, aceasta se întâmplă fie pentru că nu este o opţiune pentru imprimantă, fie pentru că administratorul de reţea a blocat funcţia. (Panoul de comandă afişează mesajul ACCESS DENIED MENUS LOCKED.) Consultaţi administratorul de reţea.

Pentru a tipări harta unui meniu al panoului de comandă:Pentru a vedea setările curente pentru toate meniurile şi articolele disponibile în panoul de comandă, tipăriţi o hartă a meniului panoului de comandă.

1 Apăsaţi butonul [Menu] până când va apărea INFORMATION MENU.

2 Apăsaţi butonul [Item] până când va apărea PRINT MENU MAP.

3 Apăsaţi butonul [Select] pentru a tipări harta meniului.

Puteţi să păstraţi harta meniului lângă imprimantă, pentru consultare. Conţinutul hărţii diferă în funcţie de opţiunile instalate în imprimantă.

176 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 179: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Configurarea limbii de afişare a panoului de comandă (opţional)

În mod prestabilit, panoul de comandă al imprimantei afişează mesajele în engleză. Dacă este necesar, setaţi imprimanta pentru a afişa mesajele şi pentru a tipări paginile de configuraţie în altă limbă acceptată.

1 Opriţi imprimanta.

2 Ţineţi apăsat butonul [Select] şi porniţi imprimanta.

3 La afişarea mesajului SELECT LANGUAGE, eliberaţi butonul [Select].4 După ce imprimanta a terminat iniţializarea, va fi afişat mesajul

LANGUAGE = ENGLISH.

5 La afişarea mesajului LANGUAGE = ENGLISH, apăsaţi butonul [- VALUE +] pentru a derula limbile disponibile.

6 Apăsaţi butonul [Select] pentru a salva limba pe care doriţi să o utilizaţi ca limbă prestabilită.

7 Apăsaţi butonul [Go] pentru a reveni la READY.

8 Pentru a activa noua opţiune pentru limbă, opriţi imprimanta şi porniţi-o din nou.

9 Textul afişat trebuie să apară acum în limba selectată.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 177

Page 180: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Îndepărtarea blocajelor

Dacă panoul de comandă al imprimantei afişează un mesaj privind un blocaj de hârtie, căutaţi suportul pentru tipărire în locurile indicate în figura 6, apoi consultaţi procedura pentru îndepărtarea blocajelor. Se poate să fie necesară căutarea suportului pentru tipărire în alt loc decât cel indicat în mesaj. Dacă nu este evidentă locaţia blocajului, verificaţi prima dată în zona capacului superior.

Când îndepărtaţi un blocaj, fiţi foarte atenţi să nu rupeţi suportul pentru tipărire. Dacă vreo parte din suportul pentru tipărire este lăsată în imprimantă, aceasta poate cauza alte blocaje. Dacă apar frecvent astfel de blocaje, vezi pagina 184.

Notă Un mesaj de blocaj de hârtie poate apărea şi în cazul în care uşa posterioară este deschisă.

Pentru a elimina mesajul privind blocajul de hârtie, trebuie să deschideţi şi să închideţi capacul superior al imprimantei.

Blocajele pot apărea în următoarele locuri:

Figura 29 Locaţii posibile pentru blocaje

Notă După un blocaj, în imprimantă poate să rămână toner nefixat, dar acesta va dispărea după tipărirea câtorva coli.

Zone de ieşire (superioară şi posterioară)

Deplasare la pagina 181. Zona capacului superior

Deplasare la pagina 180.

Zona tăvilor de alimentareDeplasare la pagina 179.

Duplexor opţionalDeplasare la pagina 182.

178 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 181: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Îndepărtarea blocajelor din zonele tăvilor de alimentare

NotăPentru a îndepărta suportul pentru tipărire din zona tăvii 1, scoateţi-l uşor din imprimantă. Pentru toate celelalte tăvi, parcurgeţi etapele de mai jos.

1 Scoateţi tava din imprimantă şi îndepărtaţi orice suport pentru tipărire deteriorat.

2 Dacă marginea suportului pentru tipărire este vizibilă în zona de alimentare, trageţi uşor în jos suportul pentru tipărire şi scoateţi-l din imprimantă. Dacă suportul pentru tipărire nu este vizibil, uitaţi-vă în zona capacului superior (vezi pagina 180).

NotăNu forţaţi suportul pentru tipărire, dacă acesta nu se mişcă uşor. Dacă suportul pentru tipărire este blocat într-o tavă, încercaţi să-l îndepărtaţi prin tava de deasupra (dacă este cazul) sau prin zona capacului superior (vezi pagina 180).

3 Înainte de a pune tava la loc, asiguraţi-vă că suportul pentru tipărire este bine aşezat (plan) în tavă la toate cele patru colţuri şi că a intrat sub aripioarele ghidajelor.

4 Deschideţi şi închideţi capacul superior pentru a şterge mesajul de blocaj de hârtie.

Dacă mesajul de blocaj de hârtie nu dispare, înseamnă că mai multe coli sunt blocate în imprimantă. Căutaţi suportul pentru tipărire în alte locuri (vezi pagina 178).

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 179

Page 182: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Îndepărtarea blocajelor din zona capacului superior

1 Deschideţi capacul superior şi scoateţi cartuşul de tipărire.

AtenţiePentru a preveni deteriorarea cartuşului de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute.

2 Utilizaţi mânerele verzi pentru a ridica plăcile de acces la hârtie.

3 Scoateţi uşor suportul pentru tipărire afară din imprimantă. Nu rupeţi suportul pentru tipărire.

NotăEvitaţi să împrăştiaţi tonerul nefixat. Ştergeţi tonerul nefixat care a căzut în imprimantă, folosind o bucată de material textil uscată care nu lasă scame (vezi pagina 185).

Dacă tonerul nefixat cade în imprimantă, poate cauza probleme privind calitatea tipăririi. Tonerul nefixat va dispărea de pe traseul hârtiei, după tipărirea câtorva coli.

Dacă v-aţi murdărit cu toner pe haine, îndepărtaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi hainele cu apă rece. (Apa caldă fixează tonerul în ţesătură.)

4 Închideţi plăcile de acces la hârtie, montaţi la loc cartuşul de tipărire şi închideţi capacul superior.

Dacă mesajul de blocaj de hârtie nu dispare, înseamnă că mai multe coli sunt blocate în imprimantă. Căutaţi suportul pentru tipărire în alte locuri (vezi pagina 178).

180 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 183: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Îndepărtarea blocajelor din zonele de evacuare

NotăDacă suportul pentru tipărire este blocat în zona superioară de evacuare, dar cea mai mare parte din acesta este încă în imprimantă, este de preferat să îl îndepărtaţi prin uşa posterioară.

1 Apăsaţi cele două cleme de siguranţă gri, pentru a deschide uşa posterioară.

2 Apăsaţi în jos pârghiile verzi, pentru eliberarea hârtiei.

3 Apucaţi ambele părţi ale suportului pentru tipărire şi trageţi-l încet afară din imprimantă. (S-ar putea să fie toner nefixat pe suportul pentru tipărire. Aveţi grijă să nu vărsaţi toner nefixat pe dumneavoastră sau în imprimantă.)

NotăDacă v-aţi murdărit cu toner pe haine, îndepărtaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi hainele cu apă rece. (Apa caldă fixează tonerul în ţesătură.)

NotăDacă suportul pentru tipărire este greu de îndepărtat, încercaţi să deschideţi capacul superior şi să îndepărtaţi cartuşul de tipărire pentru a micşora presiunea asupra suportului.

4 Închideţi uşa posterioară. (Pârghiile vor reveni automat la poziţia iniţială atunci când închideţi uşa posterioară.) Deschideţi şi închideţi capacul superior pentru a şterge mesajul de blocaj de hârtie.

Dacă mesajul de blocaj de hârtie nu dispare, înseamnă că mai multe coli sunt blocate în imprimantă. Căutaţi suportul pentru tipărire în alte locuri (vezi pagina 178).

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 181

Page 184: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Îndepărtarea blocajelor din duplexorul opţional

NotăNu tipăriţi pe ambele părţi plicurile, foliile transparente, pergamentul sau etichetele.

Căutaţi blocajele în următoarele locuri:

În zona tăvii 2:

1 Scoateţi tava 2 din imprimantă.

2 Trageţi uşor orice hârtie afară din imprimantă.

La capacul frontal al duplexorului:

3 Din partea frontală a imprimantei, apucaţi capacul frontal al duplexorului (folosiţi mânerul din centru), trageţi-l spre dumneavoastră şi apoi ridicaţi-l pentru a-l scoate.

4 Trageţi uşor orice hârtie afară din imprimantă.

5 Montaţi la loc capacul frontal al duplexorului şi apoi tava 2.

Continuare la pagina următoare

182 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 185: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

La partea posterioară a duplexorului:

6 Din partea posterioară a imprimantei, folosiţi mânerele din ambele părţi ale duplexorului pentru a trage în afară partea posterioară până când aceasta se opreşte.

7 Trageţi uşor orice hârtie afară din duplexor.

La uşa posterioară a duplexorului:

8 Deschideţi uşa posterioară a duplexorului.

9 Trageţi uşor orice hârtie afară din duplexor.

Când aţi scos toate colile din duplexor, continuaţi cu etapa 10:

10 Închideţi uşa posterioară a duplexorului şi împingeţi partea posterioară a acestuia înapoi în imprimantă. Deschideţi şi închideţi capacul superior pentru a şterge mesajul de blocaj de hârtie.

NotăPentru a preveni apariţia altor blocaje, asiguraţi-vă că toate capacele tăvii sunt în poziţie normală.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 183

Page 186: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Rezolvarea blocajelor repetate

Dacă apar blocaje frecvente, încercaţi următoarele acţiuni:

• Verificaţi toate locurile blocajelor. Este posibil ca o bucată de suport pentru tipărire să fie blocată undeva în imprimantă. (Vezi pagina 178.)

• Verificaţi dacă suportul pentru tipărire este încărcat corect în tăvi, tăvile sunt ajustate corect pentru dimensiunile suportului pentru tipărire încărcat şi tăvile nu sunt supraîncărcate.

• Verificaţi dacă toate tăvile şi accesoriile de gestionare au fost introduse complet în imprimantă. (Deschiderea unei tăvi în timpul tipăririi poate cauza un blocaj de hârtie.)

• Verificaţi dacă sunt închise toate capacele şi uşile. (Deschiderea unui capac sau a unei uşi în timpul tipăririi poate cauza un blocaj.)

• Încercaţi să tipăriţi utilizând o altă tavă de evacuare.

• Este posibil să se lipească între ele colile de hârtie. Încercaţi să îndoiţi topul pentru a separa fiecare coală. Nu răsfoiţi topul.

• Dacă tipăriţi din tava 1, încercaţi să încărcaţi mai puţine coli de hârtie, fişe sau plicuri.

• Dacă tipăriţi utilizând duplexorul opţional, asiguraţi-vă că aţi aşezat corect canalul cablului şi că este instalat capacul tăvii 2.

• Dacă tipăriţi pe suporturi de dimensiuni mici (cum ar fi fişele), asiguraţi-vă că acestea au orientarea corectă în tavă.

• Întoarceţi cu faţa în jos stiva de hârtie din tavă. De asemenea încercaţi să rotiţi hârtia cu 180°.

• Încercaţi să rotiţi suportul pentru tipărire (cum ar fi formularele şi etichetele perforate sau cu mai multe foi) pentru a alimenta imprimanta din altă direcţie.

• Verificaţi calitatea suportului pentru imprimare pe care îl utilizaţi. Nu utilizaţi hârtie, plicuri sau fişe deterioarate.

• Utilizaţi numai hârtie care îndeplineşte cerinţele HP.

• Nu utilizaţi hârtie care a mai fost folosită anterior într-o imprimantă sau copiator.

• Nu tipăriţi pe ambele părţi plicurile, foliile transparente, pergament sau etichete.

• Verificaţi să nu existe fluctuaţii de curent în alimentarea imprimantei şi că acesta îndeplineşte cerinţele imprimantei.

• Curăţaţi imprimanta (vezi pagina 185).

• Contactaţi un service sau asistenţă autorizată HP pentru efectuarea lucrărilor regulate de întreţinere. (Vezi fluturaşul cu telefoanele pentru asistenţă inclus cu imprimanta.)

184 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 187: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Curăţarea imprimantei

Pentru a menţine calitatea tipăririi, urmaţi procedura de curăţare (de pe pagina următoare) de fiecare dată când schimbaţi cartuşul de tipărire sau apar probleme de calitate a tipăririi. Pe cât posibil, feriţi imprimanta de praf şi de murdărie.

• Curăţaţi exteriorul imprimantei cu o cârpă umezită cu apă.

• Curăţaţi interiorul cu o cârpă uscată, care să nu lase scame.

Atenţie Nu folosiţi substanţe de curăţat pe bază de amoniac, nici pentru imprimantă şi nici în jurul acesteia.

Atunci când curăţaţi imprimanta, fiţi atent să nu atingeţi tamburul de transfer (tamburul negru, de cauciuc, aflat sub cartuşul de tipărire). Grăsimea care poate trece de pe degete pe tambur poate genera probleme de calitate a tipăririi.

Figura 30 Localizarea rolei de transfer—nu atingeţi!

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 185

Page 188: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Curăţarea imprimantei

Înainte de a efectua etapele următoare, opriţi imprimanta şi deconectaţi cablul de alimentare.

1 Deschideţi capacul superior şi scoateţi cartuşul de tipărire.

AVERTISMENT!Evitaţi să introduceţi mâna prea adânc în interiorul imprimantei. Zona adiacentă cuptorului poate fi fierbinte!

AtenţiePentru a preveni deteriorarea cartuşului de tipărire, nu îl expuneţi la lumină mai mult de câteva minute.

2 Ştergeţi cu o cârpă uscată, care să nu lase scame, orice urme de praf sau de murdărie de pe ghidajele de alimentare cu hârtie (zonele haşurate).

NotăEvitaţi să împrăştiaţi tonerul nefixat. Ştergeţi tonerul nefixat care a căzut în imprimantă folosind o bucată de material textil uscată, care nu lasă scame (vezi pagina 185).

În cazul în care cade în imprimantă toner nefixat, acesta poate cauza probleme legate de calitatea tipăririi. Tonerul nefixat va dispare de pe traseul hârtiei după tipărirea câtorva coli.

Dacă v-aţi murdărit cu toner pe haine, îndepărtaţi-l cu o cârpă uscată şi spălaţi hainele cu apă rece. (Apa caldă fixează tonerul în ţesătură.)

3 Îndepărtaţi plăcile de acces la hârtie, ridicând de mânerele verzi şi ştergeţi cu o cârpă uscată, care să nu lase scame, eventualele reziduuri.

4 Închideţi plăcuţele de acces la hârtie, introduceţi cartuşul de tipărire, închideţi capacul superior, conectaţi cablul de alimentare şi porniţi imprimanta.

186 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 189: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Utilizarea paginii de curăţare a imprimantei

Dacă apar pete pe una dintre feţele materialului tipărit, urmaţi procedura de mai jos.

Efectuaţi următoarele din panoul de comandă al imprimantei:

1 Apăsaţi butonul [Menu] până când va apare PRINT QUALITY MENU.

2 Apăsaţi butonul [Item] până când apare mesajul CREATE CLEANING PAGE.

3 Apăsaţi butonul [Select] pentru a genera o pagină de curăţare.

4 Pentru a finaliza procesul de curăţare, urmaţi instrucţiunile de pe pagina de curăţare.

Notă Pentru ca pagina de curăţare să aibă efectul scontat, tipăriţi pagina pe hârtie de copiator (nu pe hârtie pentru corespondenţă sau aspră).

S-ar putea să fie necesar să creaţi de mai multe ori o pagină de curăţare. Atunci când tonerul a fost curăţat din interiorul imprimantei, vor apărea puncte negre strălucitoare pe dunga neagră a paginii. Dacă apar puncte albe pe banda neagră creaţi din nou o pagină de curăţare.

Pentru a asigura o bună calitate de tipărire pentru diverse tipuri de hârtie, utilizaţi pagina de curăţare de fiecare dată când înlocuiţi cartuşul de tipărire. Dacă este necesară utilizarea frecventă a unei pagini de curăţare, încercaţi un alt tip de hârtie pentru aceasta.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 187

Page 190: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Specificaţiile imprimantei

Dimensiuni fizice

Figura 31 Dimensiunile imprimantei HP LaserJet 5100 (vedere de sus şi laterală)

30,3 cm (11,9 in)62,5 cm (24,6 in)

47,0 cm (18,5 in)

27,0 cm (10,6 in)

47,0 cm (18,5 in) 11,0 cm (4,3 in)

47

,5 cm

(18

,7 in)

47

,3 cm

(18

,6 in)

139,8 cm (55 in)

188 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 191: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Figura 32 Dimensiunile imprimantei HP LaserJet 5100tn/5100dtn (vedere de sus şi laterală)

Greutatea imprimantei (fără cartuş de tipărire)• Imprimanta HP LaserJet 5100: 50 lb (23 kg)

• Imprimanta HP LaserJet 5100tn cu alimentatorul opţional pentru 500 de coli: 75 lb (34 kg)

• Imprimanta HP LaserJet 5100dtn cu alimentatorul opţional pentru 500 de coli şi duplexor: 114 lb (52 kg)

62,5 cm (24,6 in)

15,5 cm (6,1 in)

62

,0 cm

(24

,4 in)

47,0 cm (18,5 in)

30,3 cm (11,9 in)

27,0 cm (10,6 in)

139,8 cm (55 in)

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 189

Page 192: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Specificaţii generale

Specificaţii electrice

AVERTISMENT! Cerinţele electrice sunt în funcţie de regiunea în care este vândută imprimanta. Nu convertiţi tensiunile de funcţionare. Aceasta poate defecta imprimanta şi anula garanţia produsului

Aceste valori se pot modifica. Vezi http://www.hp.com/support/lj5100 pentru informaţii curente.

Timpul prestabilit pentru activarea modului PowerSave este de 30 de minute.

Temperatură de funcţionare 50 - 91° F (10 - 32° C)

Umiditate relativă 20% - 80%

Viteza în pagini pe minut (ppm) Până la 21 ppm, hârtie format letterPână la 22 ppm, hârtie format A4

Memorie expandabilă Până la 208 sau 224 MB în total, combinând DIMM-uri de memorie standard şi accesorii

Modelele de 110 V Modelele de 220 V

Cerinţe de alimentare

100 - 127 V (+/-10%)50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220 - 240 V (+/-10%)50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Puterea minimă recomandată a circuitului pentru produs tipic

7,5 Amps 3,5 Amps

Puterea medie consumată (Waţi) -

Seria LaserJet 5100

• Tipărire (22 pagini pe minut): 467 W

• Stand by: 33 W

• PowerSave: 20 W

• Off: 0 W

• Tipărire (22 pagini pe minut): 465 W

• Stand by: 30 W

• PowerSave: 23 W

• Off: 0 W

190 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 193: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Emisii acustice

Aceste valori se pot modifica. Vezi http://www.hp.com/support/lj5100 pentru informaţii curente.

Zgomot la nivel de putereDeclarat conform standardului ISO 9296

Zgomot la nivel de putere - poziţie martorDeclarat conform standardului ISO 9296

Tipărire (22 ppm) LWAd = 6,8 Bels (A) [68 dB (A)]

PowerSave LWAd = 4,4 Bels (A) [44 dB (A)]

Tipărire (22 ppm) LpAm = 53 dB (A)

PowerSave LpAm = 32 dB (A)

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 191

Page 194: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Garanţie şi informaţii legale

Certificat de garanţie limitată Hewlett-Packard

1 HP vă garantează dumneavoastră, clientul final, că hardware-ul şi accesoriile HP nu vor prezenta defecte de material sau de fabricaţie după data achiziţionării, pentru perioada precizată mai sus. Dacă HP primeşte înştiinţare despre astfel de defecte în perioada de garanţie, HP, de bună voie, va repara sau înlocui produsele care se dovedesc a fi defecte. Înlocuirea produselor se va face cu produse noi sau cu performanţe echivalente produselor noi.

2 HP vă garantează că software-ul HP nu va prezenta defecţiuni de neexecutare a instrucţiunilor programate, după data achiziţionării, pentru perioada precizată mai sus, datorate defectelor de material sau de fabricaţie atunci când au fost instalate şi utilizate corect. Dacă HP primeşte înştiinţare despre astfel de defecte în perioada de garanţie, HP va înlocui software-ul care nu execută instrucţiunile programate din cauza unor astfel de defecte.

3 HP nu garantează că utilizarea produselor sale va fi neîntrerupră şi fără erori. Dacă HP nu este în măsură, pe o perioadă rezonabilă de timp, să repare sau să înlocuiască orice produs aflat în garanţie, sunteţi îndreptăţiţi să vi se returneze suma plătită la achiziţionarea acestuia imediat ce îl veţi înapoia.

4 Produsele HP pot conţine părţi recondiţionate cu performanţe echivalente cu ale celor noi sau părţi care au fost utilizate accidental.

5 Garanţia nu se aplică defectelor care apar ca rezultat al (a) calibrării şi întreţinerii improprii sau inadecvate, (b) software-ului, interfeţelor, părţilor sau elementelor de alimentare care nu au fost furnizate de către HP, (c) modificării neautorizate sau utilizării greşite, (d) utilizării în afara intervalelor de mediu specificate pentru produs sau (e) amenajării şi întreţinerii improprii a spaţiului de lucru.

6 ÎN LIMITA LEGISLAŢIEI LOCALE, GARANŢIILE DE MAI SUS SUNT EXCLUSIVE ŞI NICI O ALTĂ GARANŢIE SAU CONDIŢIE, SCRISĂ SAU VERBALĂ, NU ESTE ACCEPTATĂ SAU PRESUPUSĂ ŞI HP ÎN MOD SPECIAL NU RECUNOAŞTE NICI O GARANŢIE SAU CONDIŢIE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE ŞI CONFORMITATE CU UN SCOP PARTICULAR. Unele ţări, state sau provincii nu permit limitări pe perioada garanţiei, de aceea limitarea sau exonerarea de răspundere de mai sus se poate să nu fie valabilă pentru dumneavoastră. Această garanţie vă acordă drepturi legale specifice la care se pot adăuga alte drepturi care diferă de la ţară la ţară, de la stat la stat sau de la provincie la provincie.

Produs HP Durata garanţiei limitate

Seria HP LaserJet 5100 1 an, la sediu

192 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 195: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

7 Garanţia limitată HP este valabilă în orice ţară sau localitate unde HP acordă asistenţă pentru acest produs şi l-a lansat pe piaţă. Nivelul service-ului la care aveţi dreptul în perioada de garanţie poate varia în funcţie de standardele locale. HP nu va modifica forma, funcţionalitatea sau funcţia produsului pentru a asigura funcţionarea într-o ţară în care nu s-a intenţionat niciodată utilizarea acestuia, din motive legale sau legate de regulamente.

8 ÎN LIMITA LEGISLAŢIEI LOCALE, COMPENSAŢIILE CE DECURG DIN ACEASTĂ GARANŢIE SUNT UNICE ŞI EXCLUSIVE. CU EXCEPŢIILE INDICATE MAI SUS, ÎN NICI UN CAZ HP SAU PARTENERII SĂI NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU PIERDERI DE DATE SAU PENTRU DAUNE DIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, CARE DECURG DIN UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE (INCLUZÂND PIERDERI DE PROFIT SAU DATE) SAU PENTRU ALTE DAUNE, CHIAR DACĂ SE DATOREAZĂ UNUI CONTRACT, PREJUDICIU SAU SUNT DE ALTĂ NATURĂ. Unele ţări, state sau provincii nu permit exonerarea de răspundere sau limitarea daunelor accidentale sau care decurg din utilizarea necorespunzătoare, de aceea limitarea sau exonerarea de răspundere de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

TERMENII GARANŢIEI CONŢINUŢI ÎN ACEST ANGAJAMENT, CU EXCEPŢIA LIMITEI PERMISE DE LEGISLAŢIE, NU EXCLUD, LIMITEAZĂ SAU MODIFICĂ ŞI SUNT ÎN COMPLETAREA DREPTURILOR LEGALE OBLIGATORII APLICABILE LA VÂNZAREA ACESTUI PRODUS CĂTRE DUMNEAVOSTRĂ.

Garanţia limitată pentru perioada de funcţionare a cartuşului de tipărire

Acest cartuş de tipărire HP este garantat să nu prezinte defecte de material sau de fabricaţie pe perioada de funcţionare (până la consumarea tonerului HP).

Tonerul HP se consideră consumat atunci când încep să apară pe paginile tipărite porţiuni şterse sau decolorate sau, dacă este cazul, imprimanta afişează un mesaj de nivel redus de toner. HP va înlocui de bunăvoie produsul care se dovedeşte a fi defect sau vă va returna suma plătită la achiziţionarea acestuia.

Garanţia nu acoperă cartuşele care au fost reîncărcate, care sunt consumate, utilizate abuziv sau greşit sau falsificate în orice mod.

Garanţia limitată vă acordă drepturi legale specifice. Se poate să aveţi alte drepturi care diferă de la stat la stat, de la provincie la provincie sau de la ţară la ţară.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 193

Page 196: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

În limitele permise de lege, în nici un caz Hewlett-Packard Company nu va fi trasă la răspundere pentru orice daune accidentale, ce decurg din utilizarea necorespunzătoare, speciale, indirecte, punitive sau daune interese pentru prejudicii morale sau pierderi de profit datorate oricărei încălcări a acestei garanţii.

În cazul în care produsul dumneavoastră se dovedeşte a fi defect, vă rugăm să îl returnaţi firmei de unde l-aţi achiziţionat împreună cu o descriere a problemei.

Norme FCC

Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că el se înscrie în limitele clasei B pentru echipamente digitale, din capitolul 15 al reglementărilor FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecţie rezonabilă împotriva interferenţelor dăunătoare în cazul instalării la domiciliu. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite energie de frecvenţă radio. Dacă acest echipament nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor, poate cauza interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu se garantează faptul că nu vor apare interferenţe în cazuri particulare de instalări. Dacă acest echipament cauzează interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau de televiziune, lucru care poate fi verificat prin deschiderea şi închiderea echipamentului, utilizatorul este rugat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe din măsurile de mai jos:

• Reorientaţi sau repozitionaţi antena receptoare.

• Măriţi distanţa între echipament şi receptor.

• Conectaţi echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel al receptorului.

• Consultaţi reprezentantul firmei HP sau un tehnician cu experienţă în radio/televiziune.

Notă Orice schimbare sau modificare făcută imprimantei, care nu este aprobată în mod specific de HP, poate anula dreptul utilizatorului de a utiliza acest echipament.

Folosirea unui cablu ecranat pentru interfaţă este obligatorie pentru conformitatea cu limitele clasei B a regulilor din capitolul 15 al FCC.

194 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 197: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Programul pentru realizarea de produse ecologice

Protecţia mediuluiHewlett-Packard Company este angajată în producerea unor echipamente de calitate, prin procedee care protejează mediul. Acest produs a fost proiectat cu o serie de caracteristici care să minimizeze impactul asupra mediului.

Emanaţii de ozonProdusul nu generează cantităţi apreciabile de ozon (O3).

Consumul de energieConsumul de energie electrică scade semnificativ atunci când imprimanta este în modul PowerSave, ceea ce contribuie la economisirea resurselor naturale şi reduce costurile fără să afecteze înalta performanţă a acestui produs. Acest produs corespunde standardului ENERGY STAR®, care este un program voluntar realizat pentru încurajarea dezvoltării de produse de birotică care gestionează eficient energia electrică.

ENERGY STAR® este o marcă de servicii a U.S. Environmental Protection Agency înregistrată în S.U.A. Ca partener ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company a determinat că acest produs corespunde reglementărilor ENERGY STAR® pentru eficienţă energetică. Pentru informaţii suplimentare, vezi http://www.energystar.gov.

Consumul de hârtieAccesoriul pentru tipărire duplex şi caracteristica de tipărire N-up (mai multe pagini tipărite pe o coală) pot reduce consumul de hârtie şi implicit cererea de resurse naturale.

Componente din plasticPiesele din material plastic cu greutate peste 25 g sunt marcate conform standardelor internaţionale pentru a facilita identificarea lor în scopul reciclării, după scoaterea din uz a imprimantei.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 195

Page 198: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Consumabile HP LaserJetÎn multe ţări, consumabilele pentru acest produs (de exemplu cartuşul de tipărire) pot fi înapoiate către HP prin intermediul programului de reciclare şi returnare a consumabilelor. Un program de returnare gratuit şi facil este disponibil în peste 48 de ţări. Informaţii şi instrucţiuni în mai multe limbi despre acest program sunt incluse în fiecare pachet nou de consumabile şi de cartuşe de tipărire HP LaserJet.

Informaţii despre programul de reciclare şi returnare a consumabilelor HPÎncepând cu 1990, prin programul de reciclare şi returnare a consumabilelor HP s-au colectat mai mult de 39 de milioane de cartuşe uzate HP LaserJet care altfel ar fi fost aruncate la gropile de gunoi din întreaga lume. Cartuşele de tipărire HP LaserJet şi consumabilele sunt colectate şi expediate la partenerii noştri responsabili de resurse şi valorificarea deşeurilor, care le dezasamblează. După o atentă examinare a calităţii, părţile selectate sunt reutilizate în noile cartuşe. Materialele rămase sunt separate şi convertite în materii prime, necesare diferitelor ramuri industriale, pentru producţia unei game întregi de produse utile.

Returnări în S.U.A.

Pentru o returnare mai atentă în ceea ce priveşte mediul, HP încurajează returnarea en gros a cartuşelor şi consumabilelor. Pur şi simplu legaţi două sau mai multe cartuşe împreună şi aplicaţi o singură etichetă de curierat prin UPS, plătit în avans, cu adresa de destinaţie prestabilită, pe care o găsiţi în cutie. Pentru informaţii suplimentare în S.U.A., telefonaţi la (1) (800) 340-2445 sau vizitaţi site-ul programului de reciclare şi returnare a consumabilelor HP la adresahttp://www.hp.com/go/recycle.

Returnări în afara S.U.A.

Clienţii din afara S.U.A. pot telefona la reprezentanţa locală HP sau vizita site-ul http://www.hp.com/go/recycle pentru informaţii suplimentare cu privire la disponibilitatea programului de reciclare şi returnare a consumabilelor HP.

HârtieAcest produs poate utiliza hârtie reciclată, dacă hârtia îndeplineşte recomandările din HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (Ghidul suporturilor de tipărire pentru familia de imprimante HP LaserJet). Această imprimantă este indicată pentru utilizarea hârtiei reciclate, conform normei DIN 19309.

196 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 199: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Restricţii de materialeAcest produs nu conţine mercur.

Acest produs nu conţine acumulatori.

Acest produs HP conţine plumb în aliajele lipiturilor.

Pentru informaţii despre reciclare, contactaţhttp://www.hp.com/go/recycle, autorităţile locale sau Electronics Industry Alliance (http://www.eiae.org).

Buletine tehnice de siguranţă a materialelorBuletinele tehnice de siguranţă a materialelor (Material Safety Data Sheets MSDS) se pot obţine de pe site-ul HP LaserJet Supplies la adresa http://www.hp.com/go/msds.

Garanţie extinsăHP SupportPack asigură asistenţa pentru aparatele HP şi toate componentele interne furnizate de HP. Întreţinerea aparaturii se efectuează pe o perioadă de trei ani de la data achiziţionării produsului HP. Clientul trebuie să cumpere pachetul de asistenţă HP SupportPack în termen de 180 de zile de la data achiziţionării produsului HP. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi HP Customer Care. Vezi fluturaşul pentru asistenţă din cutia imprimantei.

Disponibilitatea pieselor de schimb şi a consumabilelorPiese de schimb şi consumabile vor fi disponibile pentru acest produs pentru cel puţin cinci ani după scoaterea acestuia din producţie.

Pentru informaţii suplimentareÎn programul de mediu al HP, vezi: http://www.hp.com/go/environment sau http://www.hp.com/hpinfo/community/environment. Acolo puteţi găsi informaţii cu privire la următoarele subiecte:

• Date privind mediul pentru acest produs şi multe alte produse HP

• Angajamentul HP cu privire la mediu

• Sistemul de getionare a mediului al HP

• Programul de reciclare şi returnare a produselor HP ieşite din uz

• Buletine tehnice de siguranţă a materialelor

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 197

Page 200: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Declaraţie de Conformitate

conform cu standardul ISO/IEC Guide 22 şi EN 45014

Informaţii suplimentare:Acest produs este în conformitate cu cerinţele EMC Directive 89/336/EEC şi cu Low Voltage Directive 73/23/EEC şi este marcat corespunzător CE.

1. Produsul a fost testat într-o configuraţie tipică cu Hewlett-Packard Personal Computer Systems.2. Acest dispozitiv este în conformitate cu capitolul 15 al regulamentului FCC. Funcţionarea este supusă următoarelor

două condiţii: (1) acest dispozitiv nu cauzează interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să suporte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot cauza funcţionare nedorită.

*Produsul include opţiuni pentru reţea LAN (Local Area Network). Atunci când cablul interfeţei este conectat la conectorii LAN, produsul îndeplineşte cerinţele EN55022 clasa A, caz în care se aplică următoarele: Avertisment: Acesta este un produs clasa A. În cazul utilizării casnice acest produs poate cauza interferenţe radio, caz în care utilizatorul trebuie să ia măsuri specifice.

3. Numărul modelului poate conţine suplimentar ca sufix litera "R".

Boise, Idaho USA20 decembrie 2001

Numele producătorului: Hewlett-Packard Company

Adresa producătorului: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Declară că produsul

Numele produsului: seria LaserJet 5100

Numerele modelului: Q1860A, Q1861A, Q1862A

Include accesoriile: Q1864A, Q1865A, Q1866A

Accesorii produs: Toate

Este în conformitate cu următoarele specificaţii ale produsului:

Siguranţă: IEC 60950:1991+A1 + A2 + A3 + A4 / EN 60950: +A1 + A2 + A3 + A4 + A11

IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11 clasa 1 produse Laser/LED

EMC: CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 clasa B*

EN 61000-3-2:1995 / A14

EN 61000-3-3:1995

EN 55024:1998

FCC Titlul 47 CFR, Capitolul 15 clasa B2 / ICES-003, Versiunea 3

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2

Contact în Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,Blackburn, Victoria 3130, Australia

Contact în Europa: Reprezentanţa locală Hewlett-Packard sau Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 110-140, D-71034 Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Contact în SUA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Phone: 208-396-6000)

198 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 201: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

Ro

mână

Angajament privind siguranţa laser

Center for Devices and Radiological Health (CDRH), departament al Food and Drug Administration din SUA a implementat regulamente pentru produse cu laser fabricate începând cu 1 august 1976. Conformitatea este obligatorie pentru produsele vândute în Statele Unite. Imprimanta este certificată ca fiind un produs laser ”Clasa 1” de către U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard în conformitate cu Radiation Control for Health and Safety Act din 1968. Deoarece radiaţia emisă în interiorul imprimantei este limitată complet de carcasa protectoare şi capacele externe, raza laser nu poate ajunge în afara imprimantei în nici una dintre fazele funcţionării normale.

AVERTISMENT! Utilizarea comenzilor, efectuarea de ajustări sau proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul utilizatorului, poate avea ca rezultat expunerea la radiaţii periculoase.

ROWW Supliment la ghidul de utilizare 199

Page 202: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

200 Supliment la ghidul de utilizare ROWW

Page 203: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002Hewlett-Packard CompanyPrinted in Germany

printed on recycled paper

Q1860-90917

*Q1860-90917**Q1860-90917*

Spine = 10 mm

LaserJet 5100 • 5100tn • 5100dtnhp

Page 204: dodatok k návodu na - HP® Official Siteh10032. · vodiaca lišta mierne naklonená smerom k prednej časti zásobníka, ... Pripojenie siet´ového kábla 1Nájdite siet´ový vypínač

http://www.hp.com/support/lj5100

copyright © 2002Hewlett-Packard Company

Q1860-90917

*Q1860-90917**Q1860-90917*

dodatok k návodu napoužitie

uporabite dodatnanavodila

dodatak korisničkomvodiču

supliment la ghidul deutilizare

hp LaserJet 51005100tn 5100dtn

Spine = 10 mm

LaserJet 5100 • 5100tn • 5100dtnhp