of 4 /4
8/19/2019 FW efekti http://slidepdf.com/reader/full/fw-efekti 1/4 Fireworks –  primena efekata Otvorite željenu datoteku. U ovom primeru koristim sliku oblačnog neba koju ću podeliti na 4 kvadratna dela i na njih primeniti efekte. Veličina ove slike je 250x250 piksela. Podeliću je pomoću alata Marquee na fiksne delove veličine 125x125 piksela. Počećemo sa gornjim desnim delom slike. U meniju Xtras izaberite opcije PhotoOptics i CSI Photo filtar (ukoliko imate instaliran taj dodatak). Zatim prilagodite vrednosti parametara (Hue, Saturation, Exposure and Brightness) kako biste pretvorili plavu boju neba u crvenu. Koristite isti metod da na sličan način obradite i druga dva dela u zelenu, odnosno žutu boju. Da bi se donekle ujednačio prelaz između kvadrata, upotrebite alatku Marquee da selektujete granični deo i primenite efekt Gaussian Blur (meni Xtras/Blur). Koristite vrednost prečnika od 3 tačke.

FW efekti

  • Author
    peka76

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of FW efekti

Page 1: FW efekti

8/19/2019 FW efekti

http://slidepdf.com/reader/full/fw-efekti 1/4

Fireworks –  primena efekata

Otvorite željenu datoteku. U ovom primeru koristim sliku oblačnog neba koju ću podelitina 4 kvadratna dela i na njih primeniti efekte. Veličina ove slike je 250x250 piksela.

Podeliću je pomoću alata Marquee na fiksne delove veličine 125x125 piksela. Počećemo

sa gornjim desnim delom slike. U meniju Xtras izaberite opcije PhotoOptics i CSI Photofiltar (ukoliko imate instaliran taj dodatak). Zatim prilagodite vrednosti parametara (Hue,

Saturation, Exposure and Brightness) kako biste pretvorili plavu boju neba u crvenu.

Koristite isti metod da na sličan način obradite i druga dva dela u zelenu, odnosno žutu

boju.

Da bi se donekle ujednačio prelaz između kvadrata, upotrebite alatku Marquee daselektujete granični deo i primenite efekt Gaussian Blur (meni Xtras/Blur). Koristite

vrednost prečnika od 3 tačke.

Page 2: FW efekti

8/19/2019 FW efekti

http://slidepdf.com/reader/full/fw-efekti 2/4

Sada ćemo dadati tekst našem primeru. Kada se dodaje tekst, morate da izaberete alatku

Text ( ), a potom da kliknete mišem na sliku na mesto gde želite da stavite teks t.

Izaberite font ARIAL i izaberite željenu veličinu (u ovom primeru 75 piksela). Upišite u polje za tekst HE. Ako se tekst prikazuje horizontalno, moraćete da povećate veličinu

polja za tekst.

Boja koja se koristi za ispis teksta je boja koja se nalazi u polju . Međutim,

možete da primenite boju po sopstvenom izboru. Izaberite alatku u obliku pipete ( )

i izaberite željenu boju i primenite na tekst na slici.

Dodajte sada novi tekst LLO u drugi kvadrat na slici i obojite ga drugom bojom.

Page 3: FW efekti

8/19/2019 FW efekti

http://slidepdf.com/reader/full/fw-efekti 3/4

Fireworks vam omogućava da primenite neke efekte na svoj tekst. U meniju Window

izaberite opciju Effect.

Označite svoj tekst i kliknite na jezičak Fill u prozoru Effect.

U padajućem meniju Fill izaberite opciju Pattern i od ponuđenih vrednosti izaberiteJeans.

Umesto korišćenja uzorka možete koristiti preliv (gradijent) boja tipa Linear, Radial ...

Kliknite na jezičak Effect u prozoru Effect i primenite neke „kul” efekte na svoj tekst,

kao što su raznorazna „obaranja ivica” (Inner bevel, Outer bevel), senčenja (Drop

shadow, Emboss, Glow ..) itd.

Page 4: FW efekti

8/19/2019 FW efekti

http://slidepdf.com/reader/full/fw-efekti 4/4

Pripremio Dragan Marković