Click here to load reader

Format Khb

  • View
    43

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Format Khb

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 KHB (PT3)

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 KHB (PT3)ADIL, SAHIH, AMANAHTAKLIMAT TENTANG FORMAT PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHBCONTOH ITEM BAHAGIAN A (Objektif Non-MCQ)CONTOH ITEM BAHAGIAN B (Subjektif)

4

2Taklimat tentang Moderasi dan VerifikasiMODUS OPERANDI

FORMAT PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHB

www.moe.gov.my/lpBILPERKARABAHAGIAN ABAHAGIAN B1JENIS INSTRUMENUjian Bertulis2BENTUK INSTRUMENUjian Objektif Non-MCQUjian Sujektif3JENIS ITEMObjektif Supply type Select typeSubjektifItem respons terhadItem berstruktur4BILANGAN SOALAN20 SOALANTeras 11 soalanElektif 9 soalan4 SOALANTeras 3 soalanElektif 1 soalan5KONSTRUKPengetahuanKefahaman, Aplikasi, Analisis, PenilaianFORMAT INSTRUMEN PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHBwww.moe.gov.my/lpBILPERKARABAHAGIAN ABAHAGIAN B6JUMLAH MARKAH60 MARKAH40 MARKAH7ARAS KESUKARANRENDAH / SEDERHANA / TINGGI 3 : 4 : 38CAKUPAN KONTEKSMENCAKUPI SEMUA BIDANG PEMBELAJARAN TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 39TEMPOH MASADUA (2) JAM10ALATAN TAMBAHANTIADAFORMAT INSTRUMEN PT3 BAGI MATA PELAJARAN KHB

PENGHANTARAN GRED KE LP1 hingga 14 NovemberPERLAKSANAAN

UJIAN BERTULIS

PENTADBIRAN

12 hingga 17 Oktober

Tarikh Pentadbiran bagi Pelbagai Instrumen, Ujian Lisan Mendengar dan Bertutur dan Ujian Bertulis adalah seperti yang dipaparkan.

2Moderasi dan Verifikasi

2Apakah moderasi?

Proses menyelaras markah yang diberi oleh beberapa orang pemeriksa ke atas hasil kerja murid bagi mendapatkan satu markah yang dipersetujui bersama. Persetujuan ini adalah berdasarkan peraturan pemarkahan yang disediakan

2Apakah tujuan moderasi?

Untuk memastikan ketekalan (konsistensi) pemberian markah antara pemeriksa.

2Apakah Verifikasi?

Proses menentusahkan markah yang diperoleh murid adalah markah yang selayaknya diterima 11

PEMERIKSAANCadangan kaedah pemeriksaan skrip jawapan calonDokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja12

Pemeriksaan

Pemeriksaan skrip jawapan calon dilakukan oleh guru mata pelajaran berpandukan Panduan Penskoran.

Pemeriksaan

Penyelarasan pemeriksaan dan moderasi dilakukan oleh Ketua Panitia di peringkat sekolah.

Pemeriksaan

Penyelarasan pemeriksaan dan moderasi juga akan dilakukan oleh KPK, KPN, KPKw dan PKw yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan dan Jabatan Pendidikan Negeri.

Pemeriksaan

Pemberian skor dan penetapan gred berpandukan Jadual Penggredan.

Pemeriksaan

Verifikasi skor dan gred dilakukan oleh Ketua Panitia di peringkat sekolah.

Pemeriksaan

Verifikasi skor dan gred juga akan dilakukan oleh KPK, KPN, KPKw dan PKw yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan dan Jabatan Pendidikan Negeri.

Pemeriksaan

Pengetua akan membuat verifikasi gred calon sebelum dihantar ke Lembaga Peperiksaan

Pemeriksaan

Sekolah mengeluarkan pelaporan berdasarkan format Pelaporan PT3.

Carta Alir

Carta alir menunjukkan proses pemeriksaan skrip jawapan calon dan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor oleh sekolah.MULATAMATTidakYaGuru memeriksa semula skrip jawapanSekolah menerima CD yang mengandungi Panduan Penskoran dan Jadual Penggredan item dari LP melalui JPN.Ketua Panitia mengadakan perbincangan Pemeriksaan Skrip Jawapan dengan guru bagi setiap mata pelajaran berdasarkan panduan penskoran dan jadual penggredanGuru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran dan memberikan gred berdasarkan Jadual PenggredanKetua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasiMarkah yang diberikan oleh Ketua Panitia dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoranKetua Panitia membuat verifikasi markah dan gredCarta alir menunjukkan proses pemeriksaan skrip jawapan calon dan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor oleh sekolah.MULATAMATTidakYaSekolah menerima CD yang mengandungi Panduan Penskoran dan Jadual Penggredan item dari LP melalui JPN.

MULATAMATTidakYaKetua Panitia mengadakan perbincangan Pemeriksaan Skrip Jawapan dengan guru bagi setiap mata pelajaran berdasarkan panduan penskoran dan jadual penggredan

MULATAMATTidakYaGuru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran dan memberikan gred berdasarkan Jadual Penggredan

MULATAMATTidakYaKetua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasi

MULATAMATTidakYaMarkah yang diberikan oleh Ketua Panitia dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoran

MULATAMATTidakYaGuru memeriksa semula skrip jawapan

MULATAMATTidakYaKetua Panitia membuat verifikasi markah dan gred

MULATAMATTidakYaGuru memeriksa semula skrip jawapanSekolah menerima CD yang mengandungi Panduan Penskoran dan Jadual Penggredan item dari LP melalui JPN.Ketua Panitia mengadakan perbincangan Pemeriksaan Skrip Jawapan dengan guru bagi setiap mata pelajaran berdasarkan panduan penskoran dan jadual penggredanGuru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran dan memberikan gred berdasarkan Jadual PenggredanKetua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasiMarkah yang diberikan oleh Ketua Panitia dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoranKetua Panitia membuat verifikasi markah dan gredCarta alir menunjukkan proses pemeriksaan skrip jawapan calon dan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor oleh sekolah.Carta Alir

Carta alir menunjukkan proses pemeriksaan skrip jawapan calon dan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor oleh KPK, KPN, KPKw dan PKw.MULATAMATTidakYaGuru memeriksa semula skrip jawapanGuru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran dan memberikan gred berdasarkan Jadual PenggredanKetua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasiMarkah yang diberikan oleh Pentaksir Luar dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoranKPK, KPN, KPKw dan PKw membuat verifikasi markah dan gred dan menyediakan Laporan Indeks Intergriti untuk dihantar ke LPCarta alir menunjukkan proses pemeriksaan skrip jawapan calon dan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor oleh KPK, KPN, KPKw dan PKw.KPK, KPN, KPKw dan PKw menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasiMULATAMATTidakYaGuru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran dan memberikan gred berdasarkan Jadual Penggredan

MULATAMATTidakYaKetua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasi

MULATAMATTidakYaKPK, KPN, KPKw dan PKw menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasi

MULATAMATTidakYaMarkah yang diberikan oleh Pentaksir Luar dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoran

MULATAMATTidakYaGuru memeriksa semula skrip jawapan

MULATAMATTidakYaKPK, KPN, KPKw dan PKw membuat verifikasi markah dan gred dan menyediakan Laporan Indeks Intergriti untuk dihantar ke LP

MULATAMATTidakYaGuru memeriksa semula skrip jawapanGuru menjalankan pemeriksaan berpandukan Panduan Penskoran dan memberikan gred berdasarkan Jadual PenggredanKetua Panitia menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasiMarkah yang diberikan oleh Pentaksir Luar dan guru konsisten dan selaras dengan panduan penskoranKPK, KPN, KPKw dan PKw membuat verifikasi markah dan gred dan menyediakan Laporan Indeks Intergriti untuk dihantar ke LPCarta alir menunjukkan proses pemeriksaan skrip jawapan calon dan moderasi pemeriksaan dan verifikasi skor oleh KPK, KPN, KPKw dan PKw.KPK, KPN, KPKw dan PKw menjalankan pemeriksaan semak balas bagi tujuan moderasi 40

BAHAGIANACONTOH ITEMObjektif Non-MCQDokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja41

42

43

44

BAHAGIANBCONTOH ITEMSubjektifDokumen Standard Prestasi (DSP) dipermudahkan daripada kerangka yang mengandungi Band, pernyataan standard, pernyataan deskriptor dan pernyataan evidens kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang mempunyai kerangka mengandungi tema/kemahiran/tajuk dan pernyataaan deskriptor sahaja45