Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi

  • View
    320

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi

Text of Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin Ekonomik Analizi

  • 1. Foa zel evre Koruma Blgesinin Ekonomik Analizi Kaynak: Keskinet al.2011. The socio-economic overview and analyses of new income generation activitiesatTurkishAegeanMPAs.ProjectPIMS3697:StrengtheningtheSystemofMarineandCoastal ProtectedAreasofTurkey.TechnicalReportSeries1:112pp

2. erik nsz almannAmac almannYntemi EkosistemHizmetleriYaklamNedir? EkosistemHizmetleriYaklamnn Benimsenmesi DenizveKyEkosistemHizmetleri Tipolojisi FoaKBninTedarikHizmetleri neriler Fotoraf:SAD-AFAG 3. nsz Bualma,Economic Analysis of Foa Special Enviromental Protection Areas adlraporla2011ylndayaynlanmtr. 2011 ylnda yaplan alma ile Foa K Blgesinin yllk ekonomik deeri59 milyon TL olarakbelirlenmitir. Budeer,alannbalangaamasndakideeriniyanstmaktadr vedahadetaylalmalaraihtiyavardr. Yeterli verinin olmamasyla muhafazakar tahminlerle belirlenen yllk turizm deerinin, gerek deerin altnda olduu dnlmektedir. 4. almann Amac: 1) Foa K Blgesinin temin ettii denizel hizmet ve rnler yelpazesi hakknda farkndalk yaratmak; 2) Kilit ekosistem hizmetlerinin devamn tehdit eden basklara ve bunlarn ekonomik sonularna iaret ederek alann srdrlebilir ynetiminekatkdabulunmak; 3)Denizelhizmetlerinekonomik deerini ortayakoyarakvepotansiyel gelir getirici faaliyet ve mekanizmalarn altn izerek alan iin hazrlanacakolanPlannabilgitabansalamaktr. Fotoraf:TVKGMArivi 5. alma Yntemi Foa K Blgesinin ekonomik analizi hakknda veri ve literatr taramas, Eyll 2010 ve Mart 2011de kilit paydalarla yaplan grmelerden elde edilen verilere ve Haziran 2011de alanda yrtlenturizmanketlerinedayanmaktadr. TVKubeMdrl alanlar tarafndan192 ziyareti,17turizm operatr,22otelve 26lokantaileanket gerekletirilmitir. Fotoraf:EsraBaak 6. Ekosistem Hizmetleri Yaklam Nedir? Denizelortamlardakiekosistemlerinvebunlarnbarndrdbiyolojik eitliliinbireyselvesosyalrefahakatkdabulunduunu bilinmektedir.Yaklambukatknn,balkgibidorudantketilen rnlerinteminininokdahatesinegittiini,denizelekosistemlerin karbon tutma gibikritikdzenlemefonksiyonlarntakdiretmektedir. Buyaklam,kararalmasrelerindeekosistemlerinbirbtnolarak elealnmasnvesaladklarhizmetleredeerbiilmesinisalayanbir erevesunmaktadr. 7. Ekosistem Hizmetleri Yaklamnn Benimsenmesi Kyvedenizalanlareitli geliimlerealrvebuynetim biimideiirseekosistem hizmetlerinin teminibozulabilir veyayokolabilir.Aksine, iyiletirilmesibalklkynetiminde olduugibi,buhizmetler srdrlebiliruygulamalarla gelitirilebilir. . Fotoraf:VahitAlan 8. Ekosistem Hizmetleri yaklamnn uygulanmas, insan faaliyetlerindeki deiikliklerin ekosistem hizmetlerinde ve buna bal olarak insanlarn faydaland boyutlarda ne gibi deiikliklere neden olacankapsamlbirekildeanlamaygerektirir. Fotoraf:TVKGMArivi 9. Deniz ve Ky Ekosistem Hizmetleri Tipolojisi Tipoloji, Ekosistem Hizmetleri Yaklamn izlemekte bu da Milenyum Ekosistem Deerlendirmesinin aadaki drt ekosistem hizmetleri snflandrmasnadayanmaktadr; Tedarik hizmetleri denizelekosistemlerinsaladbalk,ilagibisomutrnler Dzenleme hizmetleri denizelevredeatkbertarafvekarbondepolamagibi sosyalrefahakatkdabulunandoalsreler Kltrel hizmetler hem kullanm hem de kullanm d deerler olabilir ve rneindenizelevrenineitimveturizmamalkullanm,ekosistemlerdenelde edilenmaddivemaddiolmayanfaydalar Destek hizmetleri diertmekosistemhizmetlerininretimiiingereklidir.(r. Toprakoluumu,besindngs) 10. Foa KBnin Tedarik Hizmetleri Foa K Blgesinin bir yllk deeri 59 milyon TL olarak hesaplanmtr. Bu deeri aadaki tedarik hizmetleri salamaktadr; n Tedarik hizmetleri (balk) Dzenleme hizmetleri (karbon tutma, erozyon kontrol, su artm) Kltrel hizmetler (turizm, rekreasyon) 11. Bilimsel veri eksiklii nedeniyle incelenemeyen u deerler de alanda bulunmaktadr; Doal ilalar gibi hammaddeler, Genetik kaynakl dekoratif rnleri, Denizel ortamn mikro-iklim dzenlemesinde sel ve frtnadan koruma rol, Eitim, peyzaj ve miras deerler. Fotoraf: TVKGM Arivi 12. N TEDARK HZMETLER Hizmetler Faydalar Denizel Alan Deniz Ekosisteminin Destekledii Alanlar Deniz Ekosisteminin Etkiledii Alanlar Yiyecek Ticari ve ky balkl ve yaban hayat ** Turizm, balklk ve hane halk Balklk, hane halk, tarm, sanayi Ham madde Endstriyel amal-Deniz yosunu - Endstri (inaat malzemesi), hane halk Endstri, hane halk Denizel trlerden elde edilen doal ilalar ? Hane halk Hane halk, balklk, endstri, tarm Genetik kaynaklar-denizel fauna ve flora eitlilii ? Tarm Balklk, turizm, tarm Ss olarak kullanlan kaynaklar-deniz kabuklarnn tak, elilerin de kullanlas. - Endstri Endstri, balklk, turizm Enerji kayna Gelgit gc - Enerji, hane halk Tama Ticari amal deniz tamacl * Endstri, turizm Ksaltmalar: **nemli hizmet, *artl hizmet, -konu ile ilgisi olmayan hizmet,? temini belirsiz 13. DZENLEME HZMETLER Hizmetler Faydalar Denizel Alan Deniz Ekosisteminin Destekledii Alanlar Deniz Ekosisteminin Etkiledii Alanlar GHG dzenleme Karbon azalm ** Tm alanlar destekleme potansiyeline sahip Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Mikro klimay dzenleme/ dengeleme Scaklk, ya ve rzgra etki etmek * Tm alanlar destekleme potansiyeline sahip Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Doal afet kontrol Frtna ve selden koruma * Turizm, endstri, tarm, hane halk, kentsel alan Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Erozyon kontrol * Turizm Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Atklarn berteraf Su artma, kirlilik zararnn giderilmesi * Tm alanlar destekleme potansiyeline sahip Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Ksaltmalar: **nemli hizmet, *artl hizmet, -konu ile ilgisi olmayan hizmet,? temini belirsiz 14. KLTREL HZMETLER Hizmetler Faydalar Denizel Alan Deniz Ekosisteminin Destekledii Alanlar Deniz Ekosisteminin Etkiledii Alanlar Manevi inanlar, kltrel miras Arkeolojik kalntlar. Denizel evrenin film, reklam, kitap, resim, mimari, ulusal sembollerde kullanlmas. ** Turizm, hane halk Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Eitim Denizel ekosistemin srelerini anlamak iin bir ak hava laboratuar ** Hane halk Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Rekreasyon ve ekoturizm Rekreasyonel balklk, ku gzlemcilii, trman, dal, yelkencilik, manzara deeri, arkeolojik kalntlar, tatil yeri ** Turizm Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Peyzaj ve hayatn kolaylamas Mlk gelirleri * Turizm Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip El dememi biyoeitlilik Gelimi refah -Miras ya da fedakrlk nedenleri * Tm alanlar destekleme potansiyeline sahip Tm alanlar etkileme potansiyeline sahip Ksaltmalar: **nemli hizmet, *artl hizmet, -konu ile ilgisi olmayan hizmet,? temini belirsiz 15. Dzenleme Hizmeti: Balklk Foa K Blgesinin balklkla salad hizmetin yllk deeri 9.955.499 TLdir. Foada 1993 ylndan bu yana Aslan Burnu ve Deve Boynunun 2 mil andan itibaren endstriyel balk avcl yaplmaktadr. Foada 5-8 m aras 77 adet balk teknesi ve 12 trol, 2 adet de grgr teknesi bulunmaktadr. Haftalk 400-500 amatr balk Foada avlanmaktadr. Fotoraf: Esra Kartal 16. Dzenleme Hizmeti: Balklk Foada karakteristik Akdeniz balkl halen devam etmektedir. Ve kullanlan yntemler; paragat, kaldrma a, galsama a, grgr ve trol (2 mil akta). Irp ve tratann kullanm ise tamamen yasaktr. Foada ekonomik deeri olan 52 balk tr yaamaktadr. Fotoraf: TVKGM Arivi 17. Ortalama ya Ortalama olarak profesyonel balklk yl Hane halk ortalamas Aile bireylerinin says Tek ii balklk olanlar % kinci geliri balklk olanlar % Sosyal gvencesi olanlar % Ev sahibi olanlar % Evli olanlar % Kk lekli balklarn sosyo-demografisi ve ekonomik karakteristii Dzenleme Hizmeti: Balklk Gkova K Blgesindeki Aykaya, Akapnar ve Gkovada avlanan balklar ve Foa K Blgesindeki kk lekli balklarn sosyo-demografisi ve ekonomik karakteristii belirlenmitir. 18. Dzenleme Hizmeti: Karbon Tutma Foa K Blgesinin karbon tutma hizmetinin yllk deeri 654 TLdir. Bu deer hesaplanrken Trkiye iin karbon ticaretinde kullanlan hesaplama deeri (18 TL / tCO ) kullanlmtr. Karbon tutan Posidonia ayrlar Foa K Blgesinde 6,7 km alan kaplamaktadr. 19. Dzenleme Hizmeti: Erozyonu Kontrol Foa K Blgesinin erozyon kontrol hizmetinin yllk deeri 8.442.230 TLdir. Deniz ayrlar, hidrodinamik etkiyi azaltarak ve sediman biriktirerek ky erozyonu engellemede rol oynar. Foa KBde kysal alann %52sinde yaplama vardr. Fotoraf: www.wwf.org.tr 20. Dzenleme Hizmeti: Atksu Artma Foa K Blgesinin atksu artma hizmetinin yllk deeri 1414 TLdir. Akdeniz lkelerinde evsel ya da endstriyel atk sular denize ulayor ve deniz bunu belli seviyelere kadar artabiliyor. Fotoraf: TVKGM Arivi 21. Dzenleme Hizmeti: Atksu Artma Akdenizdeki her lke iin yaplan hesaplamalara gre Trkiye kylarnn (8,333 km), bu artma zellii ile yllk deeri 550 milyon TL. Bu hesaplama erevesinde Foa kylarnn (23 km), yllk 0,96 milyon TLlik atk artma deeri tamas muhtemeldir. 22. Kltrel Hizmet: Turizm Foa K Blgesindeki turizm hizmetinin yllk deeri 38.981.555 TLdir. 192 ziyareti, 17 tur operatr, 22 otel ve 26 restoran ile yaplan grmelerde alann ekonomik deeri ile birlikte eitli veriler elde edilmitir. Fotoraf: Vahit Alan 23. Ulam %41 Konaklama %21 Yemek %21 Turistik eya %9 Gezinti %9 Foa KBye gelen ziyaretilerin yapt harcamalarn dalm Kltrel Hizmet: Turizm 24. Foa KBye gelen ziyaretilerin lkesel dalm Kltrel Hizmet: Turizm 25. Kltrel Hizmet: Turizm Foa KBye gelen ziyaretilerin hizmet kalitesi iin grleri Mkemmel yi Tatminkar Zayf 26. Kltrel Hizmet: Turizm Foa KBye gelen ziyaretilerin hizmet kalitesi iin grleri Temiz deniz, sahil, ky Sakinlik Doal gzellik Kltr, tarih, arkeoloji Foann havas Dost canls insanlar zmire yaknlk Gzel yemekler ve restoranlar Otel ya da kamp Her ey Gvenlik Balklk Yelken, rzgar srf Parann kymetli oluu Pazar, ticaret Ziyareti kalitesi Gece hayat Aileler iin iyi oluu yi servis Ziyaretiler Foa KBde nelerden holanyor 27. Kltrel Hizmet: Turizm letmelerin kalitesi ve temizlik Hibir ey Kt planlama Kayalk ky Sosyal aktivite azl p Deniz kirlilii Belediye hizmetlerinin yetersizlii Konaklama yeri yetersizlii Sahipsiz kpek ve kediler Kirli sahiller Ar rzgar Askeri alanlar Aa azl Kaliteli ime suyu yetersizlii Deniz kestanesi Sivrisinekler Tekne fazlal Club Medin kapal oluu Doann zarar grmesi Marketlerin zayf oluu Ticari ba