of 18 /18
Ferlis Bin Bullare @ Bahari Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial Universiti Malaysia Sabah Fariz Hj Abd Rani Pengarah Urusan OrthoVive PERANAN SOKONGAN PERALATAN KE ATAS KEBAHAGIAAN ORANG KURANG UPAYA- FIZIKAL (OKU-F) DI MALAYSIA

Ferlis Bin Bullare @ Bahari...Ferlis Bin Bullare @ Bahari Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial Universiti Malaysia Sabah Fariz Hj Abd Rani Pengarah Urusan OrthoVive PERANAN

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ferlis Bin Bullare @ Bahari...Ferlis Bin Bullare @ Bahari Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan...

 • Ferlis Bin Bullare @ Bahari Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial

  Universiti Malaysia Sabah

  Fariz Hj Abd Rani Pengarah Urusan

  OrthoVive

  PERANAN SOKONGAN PERALATAN KE ATAS

  KEBAHAGIAAN ORANG KURANG UPAYA-

  FIZIKAL (OKU-F) DI MALAYSIA

 • 1. Individu yang bahagia:

  1.1 menikmati kejayaan dlm persahabatan,

  perkahwinan, pekerjaan, tugas, pendapatan,

  kesihatan mental dan kesejahteraan psikologi

  (Gilbert, 2006; Lyubomirsky et al., 2005).

  1.2 kesihatan baik, berpendidikan, personaliti

  ekstrovert, optimistik, tidak bimbang,

  beragama, moral tinggi dan mempunyai

  aspirasi hidup (Wilson, 1967)

  2. Diener et al. (1985): Manusia memiliki afek

  positif dan tidak semata-mata merasa kecewa,

  murung dan bimbang.

  PENGENALAN

 • 3. OKU berdepan dengan cabaran kekurangan kefungsian,

  ruang pergerakan terhad; banyak duduk di rumah

  (Castelnuovo-Tedesco, 1981), kadar kembali ke tempat

  kerja rendah (Schonherr et al., 2005); kepuasan hidup

  rendah (Dijkers, 1997), kurang penyertaan hidup

  (Gerhart et al., 1997); kurang kebebasan (McColl et al.,

  1999); kurang interaksi komuniti (Charlifue & Gerhart,

  2004) & peningkatan masalah psikologikal (DeCarvalho

  et al., 1998).

  4. Abbe et al. (2003): OKU perlu bangkit dan

  bertindakbalas secara positif daripada kekurangupayaan

  yang dialami untuk merasai kebahagiaan.

  PENGENALAN

 • 5. Ferlis (2014) mendapati salah satu aspek penting

  membuatkan OKU merasa bahagia iaitu dari segi aspek

  peralatan atau equipment yang digunakan oleh OKU-

  Fizikal.

  6. Peralatan yang digunakan berbeza mengikut jenis atau

  kategori OKU-F yang terlibat.

  7. Kesesuaian dan fungsi peralatan merupakan ciri penting

  bagi OKU-F kerana ia dapat memberi impak kepada

  kesejahteraan hidup bukan sahaja kepada OKU-F itu

  sendiri malah kepada ahli keluarga, pasangan dan

  penjaga kepada OKU-F.

  8. Justeru, kajian ini dilakukan bagi meneroka secara

  kuantitatif bagaimana sokongan peralatan ke atas

  kebahagiaan OKU-F.

  PENGENALAN

 • MODEL KEKURANGUPAYAAN

  Model Individual Model Sosial

  1. OKU adalah masalah 1. OKU bukan masalah

  2. OKU perlu

  diubati/disembuhkan

  2. OKU perlu terlibat

  dalam masyarakat

  3. Tumpu kekurangan

  fizikal

  3. Halangan fizikal perlu

  dihapuskan

  4. Ketepikan sifat

  kemanusiaan

  4. OKU ada hak yang

  sama dan perlu menjadi

  sebahagian drpd

  masyarakat

 • METODOLOGI KUANTITATIF

  Metod Tinjauan

  Subjek N = 136

  Lokasi

  Sandakan, Tawau, Kunak, Semporna, Beluran, Lahad Datu,

  Bandaraya KK, Tuaran, Papar, Kudat, Kota Marudu, Ranau,

  Kota Belud, Beaufort, Keningau

  Instrumen

  Skala Sumber Kebahagiaan Subjektif OKU-F

  Teknik Kumpul

  Data

  1. Bersemuka

  2. Online

  3. E-mel

 • HASIL KAJIAN

  Item 1: Saya mudah memperolehi peralatan

  (contoh: kerusi roda, kaki/tangan palsu,

  tongkat) b26

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative

  Percent Valid Sangat Tidak

  Setuju 7 5.1 5.1 5.1

  Tidak Setuju 27 19.9 19.9 25.0

  Neutral 44 32.4 32.4 57.4

  Setuju 35 25.7 25.7 83.1

  Sangat Setuju 23 16.9 16.9 100.0

  Total 136 100.0 100.0

 • HASIL KAJIAN

  Item 2: Saya dapat menggunakan

  peralatan yang berkualiti

  b27

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative

  Percent Valid Sangat Tidak

  Setuju 9 6.6 6.6 6.6

  Tidak Setuju 25 18.4 18.4 25.0

  Neutral 52 38.2 38.2 63.2

  Setuju 31 22.8 22.8 86.0

  Sangat Setuju 19 14.0 14.0 100.0

  Total 136 100.0 100.0

 • HASIL KAJIAN

  Item 3: Saya dapat menggunakan

  peralatan mengikut fungsi yang betul

  b28

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative

  Percent Valid Sangat Tidak

  Setuju 11 8.1 8.1 8.1

  Tidak Setuju 18 13.2 13.2 21.3

  Neutral 34 25.0 25.0 46.3

  Setuju 56 41.2 41.2 87.5

  Sangat Setuju 17 12.5 12.5 100.0

  Total 136 100.0 100.0

 • HASIL KAJIAN

  Item 4: Saya dapat menggunakan

  peralatan mengikut saiz yang

  piawai/standard

  b29

  Frequency Percent

  Valid Percent

  Cumulative Percent

  Valid Sangat Tidak Setuju 6 4.4 4.4 4.4

  Tidak Setuju 23 16.9 16.9 21.3

  Neutral 45 33.1 33.1 54.4

  Setuju 45 33.1 33.1 87.5

  Sangat Setuju 17 12.5 12.5 100.0

  Total 136 100.0 100.0

 • HASIL KAJIAN

  Item 5: Saya dapat membeli peralatan

  berkualiti dengan harga yang

  berpatutan

  b30

  Frequency Percent

  Valid Percent

  Cumulative Percent

  Valid Sangat Tidak Setuju

  11 8.1 8.1 8.1

  Tidak Setuju 29 21.3 21.3 29.4

  Neutral 50 36.8 36.8 66.2

  Setuju 32 23.5 23.5 89.7

  Sangat Setuju 14 10.3 10.3 100.0

  Total 136 100.0 100.0

 • HASIL KAJIAN

  Item 6: Saya berasa selesa

  menggunakan peralatan sekarang

  b31

  Frequency Percent

  Valid Percent

  Cumulative Percent

  Valid Sangat Tidak Setuju 13 9.6 9.6 9.6

  Tidak Setuju 17 12.5 12.5 22.1

  Neutral 50 36.8 36.8 58.8

  Setuju 39 28.7 28.7 87.5

  Sangat Setuju 17 12.5 12.5 100.0

  Total 136 100.0 100.0

 • PENUTUP

  1. Kajian ini meneroka secara deskriptif mengenai sokongan

  peralatan ke atas kebahagiaan subjektif OKU-F.

  2. Ciri sokongan peralatan seperti kualiti, fungsi, saiz, harga dan

  keselesaan.

  3. Kajian ini memberi sumbangan kepada:

  3.1 Bidang Psikologi dan Psikologi Positif

  3.2 Golongan OKU-F

  3.3 Keluarga dan penjaga OKU-F

  3.4 Pihak kerajaan dan bukan kerajaan

  3.5 Pihak peniaga dan pembekal peralatan untuk OKU-F

 • SEKIAN ... &

  TERIMA KASIH