Click here to load reader

Energetski vampiri

  • View
    329

  • Download
    22

Embed Size (px)

Text of Energetski vampiri

Koliko postoji ljudi i tokova energije, toliko ima i onih koji ele da je poseduju i iskoriste u svoje svrhe

Koliko postoji ljudi i tokova energije, toliko ima i onih koji ele da je poseduju i iskoriste u svoje svrhe. Dobrodoli u svet smrtnih vampira koji spavaju u ljudskim sobama, odenuti u ljudske odore...

RTVAPrimorava vas da je sluate i veito glumi rtvu. Svet je uvek kriv za njenu nesreu, njeno dranje je klonulo i pored nje se i vi oseate klonulo. Kada joj predloite reenje, ona uvek nae izgovor da nastavi da prevakava iste probleme. Na kraju razgovora je kao nova. ali se na svakodnevne probleme, na navodne uvrede, prepriava jezive detalje svoje ivotne tragedije i oekuje saaljenje... Verovatno se u detinjstvu oseala bespomono, jer alje itav niz signala kojima glumi bespomoan plen kojem je potrebna zatita. Njena rtva eli da joj pomogne, otvara se ka njoj i upuuje joj svoju energiju. Posle odreenog vremena, vampir iznenada prekida kontakt, ime izaziva bol. Ograniite vreme koje provodite sa ovakvom osobom. Umesto da pokaete netrpeljivost, udahnite duboko i delujte iz srca. Ako je u pitanju blizak prijatelj ili lan porodice, recite mu da vas zamara da iznova govorite o istim stvarima i - ponudite reenje. Recite mu da se tu za njega - ako eli da razgovara o reenjima. Recite da nemate vremena, i postepeno smanjite kontakt. Niste duni da ubeujete vampira u svoj stav. Budite hladni i nedodirljivi. Odredite jasno granice.

KRITIARZbog njega oseate krivicu zbog toga to neto niste uradili. On kritikuje ili verbalno zlostavlja, stavom nauenim jo u detinjstvu. Otvorenije napada vae energetsko polje stavovima poput: Da nije tebe, sve bi bilo drugaije, ili: Nisi sposoban ni da jede sam. Nikada ne ostavlja prostora za diskusiju. Ostavlja vas sa oseajem da ste neadekvatni i nekako osakaeni. Neke prigovarae ne moete izbrisati iz svog ivota. Neretko pojedini kritiari maskiraju svoju kritiku nizom dobrih dela. Moe se ponaati dobronamerno i za to vreme praviti kompletnu analizu vae linosti. Postavlja se kao onaj koji moe da rei sve vae probleme i oekuje neto zauzvrat. Postoje tipovi koji vrlo malo govore o sebi, a trude se da saznaju sve o drugome da bi uspostavili kontrolu. Neophodno je da uspostavite granicu ovakvom ponaanju. Jasno recite da vam takvo ponaanje smeta. Potpuno suzdrano i odluno, ujedno i distancirano, stavite mu do znanja da prestane sa tim, jer vas povreuje. Zamislite da se nalazite u opni od bele svetlosti, koja proputa samo pozitivnost.

KRALJICA DRAMEivot je uvek ekstreman, bilo da je dobar ili lo. Upada iz jedne krize u drugu, crpei energiju iz haosa. Gluma je njeno ime. Svoje izlaganje poinje sa: Nikada nee pogoditi ta se dogodilo! Hipohondar je i, kada joj se na koi pojavi crveni plik, ubeena je da umire. Veito se miri i raskida sa partnerom i preuveliava stvari. Ako ef ne pohvali njen rad odmah, svima pria kako joj se sprema otkaz. Duboko udahnite pre nego to vas kraljica uvue u svoju priu. Recite sebi da moete da izaete sa njom na kraj i postavite jasne granice.

GOVORNIKNimalo ga ne interesuju vaa oseanja i zahteva glavnu ulogu u svemu. Bavi se samo sobom i svojim priama, svojim vicevima, svojim miljenjem. U poetku vam moe delovati zabavno ali, kada se njegovi govori niu u nedogled, poinjete da se gubite. Zavisan je od sopstvenog glasa, pria previe, jer je napet i narcisoidan, to je samo zamena za oseanje emocionalne naputenosti. Njegova mesta napada su mesta bez izlaza, poput automobila. Moe izazivati i netrpeljivost i svae, manipuliui emocionalnim stanjima rtve. Drugi, naprotiv, ne moraju biti dosadni, ali vaa energija misteriozno opada. U tom sluaju, dajte sebi dozvolu da odete.Iskaite jasno sopstvene potrebe i budite paljivi, jer su osetljivi na odbijanje. Ne dozvolite da izgubite svoj spokoj. Diite duboko i recite da ste tiha osoba koja malo govori. Takoe, recite da biste radije sluali muziku i da niste raspoloeni za razgovor.

PACIJENTPostoje dva tipa ovog vampira. Prvi tip je neko ko vam deluje kao da mu je neophodna potpuna transformacija. Ne trudi se da vas odvrati od namere da ga izmenite, ali nije zainteresovan da se menja. Primer je poznati srcelomac, koji je u vezi sa osobom koja je uverena da e ga zadrati samo za sebe i da e se zbog nje promeniti. Iako oseate povezanost sa tom osobom, ona ne mora da vam uzvrati. Drugi tip vas pretvara u svog savetnika. Zove vas u svako doba i zamara svojim problemima postavi potpuno zavisan, kao dete. U ovom odnosu niko nije na dobitku. Shvatite da drugi moraju da preduzmu odgovornost za sopstveni ivot i da nije na vama da menjate bilo koga. Pokuaji da to ipak uinite - rezultirae gubitkom energije. Vizuelizujte kako je vaa energija potpuno odvojena od njegove, stavite ruku na srano sredite i u sebi recite dotinoj osobi da joj elite svako dobro i da potujete njeno bie i ivot. Vae energije se nigde ne preklapaju.

KRVOPIJAVoena zaviu, mrnjom ili eljom za takmienjem, srozava vau energiju direktnim napadom. Uklonite takvu osobu iz okruenja po svaku cenu. Najgora je kada vas satera u oak i u vama izazove depresiju i hroninu iscrpljenost. Ako takva osoba ipak mora da ostane u blizini, nikada ne odgovarajte na zlobu zlobom. Recite joj da ne dozvoljavate da se tako ponaa prema vama i ne poputajte.Prekinite kontakt pogledom, disanjem vizuelizujte kako uvlaite nazad svaku izgubljenu iskru energije. Izdiite negativne vibracije kroz donji deo kime, dodirnite taj deo. Zamislite kako crna sluz naputa vae telo. Okupajte se i pijte puno vode. Sagorite tapi sa mirisom alfije u prostoriji gde je boravio vampir.

SEKSUALNI MANIPULATORIKoriste seks kao oruje kontrole, bilo kroz silovanje, pedofiliju i incest. ak i u braku seks moe predstavljati sredstvo kontrole i manipulacije. Uspostavlja se trajna energetska veza koja negativno utie na rtvu itavog ivota. Za ovakve sluajeve postoji samo jedan odgovor: prijaviti dotinog policiji i udaljiti se od njega. Shvatite da za nasilje niste vi krivi. Suze su najbolji lek isplaite se i oprostite sebi. Spalite sliku ili neki predmet nasilnika tada simboliki prekidate svaku vezu sa njim. Vizuelizujte energiju u vidu crne sluzi kako naputa vae telo kroz donji deo kime.

PSIHOKINETIKI VAMPIRSpada u grupu svesnih vampira, koji ima sposobnost da svoju ivotnu energiju usmeri ka odreenoj osobi, stvari ili ideji. Ova mo vampiru slui za razbijanje zatite energetskog polja. Snagu poveavaju magijom, ili imaju prirodnu sklonost ka svesnom vampirizmu, poznatiju kao urokljive oi. Kae se da osobe zelenih oiju roene u znaku korpije imaju najjau urokljivu mo. Vremenom, ovaj vampir samim svojim prisustvom oduzima energiju, a od presudne vanosti mogu biti vizuelni kontakt i fizika prisutnost. Najtei uticaj ovog vampira je kroz crnu magiju koja se skida tano odreenim ritualima. Najdui nain skidanja magije je odlazak u crkvu, molitva i priest, posebno na mestima gde se nalaze svete moti ili mirotoive ikone, koje poseduju toliku mo da linost potpuno transformiu. Magijom u telo ulazi neisti duh izuzetno mrana energija. Postoje i bri naini poput belomagijskih rituala koje izvode za to obuene osobe. Protiv urokljivih oiju najee se koriste rekviziti poput crvenog konca, belog luka ili nakita.

ASTRALNI VAMPIRSvoje dejstvo ostvaruje projekcijom svesti van fizikog tela, na eteriki ili na astralni plan. Eteriki plan se odigrava za vreme budnog stanja i naroito tokom uspavljivanja. Ukoliko se dogodi da osetite eteriki napad (senzitivne osobe to mogu osetiti), odmah uradite meditaciju za jaanje aure ili molitvu za zatitu u okviru vae religijske prakse, ili zamolite svoje duhovne vodie za zatitu. Ukoliko osetite napad u toku uspavljivanja, odmah se razbudite, tako ete prekinuti napad, i uradite gore navedeno. Meni se esto dogaao napad pred uspavljivanje u vidu nonog guenja, iako nemam problema sa pluima, od strane osobe koju sam odmah prepoznala, budui da sam veoma senzitivna. Ukoliko se dogodi u toku astralne projekcije, jednostavno se vratite u svoje fiziko telo, ili uradite metode zatite dok ste na astralnom planu.

SLUAJNI VAMPIRDolazite kui umorni zbog napornog posla, svom sinu koji je jo uvek nervozan zbog loe ocene u koli, ili vas na stolu saeka poruka vae sestre da je potrebno da kupite namirnice. Vaa majka lei umorna i iscrpljena zbog bolesti, a vi ste umorni, prestravljeni i usamljeni u svom bolu. Ne znate kako da se oduprete. Potrebno je da postavite tit od bele svetlosti koji proputa samo pozitivnu energiju. Obezbeivanje vae vitalne snage nije sebino, ono pojaava vau izdrljivost i sposobnost da volite. Definiite svoj lini prostor. Odredite udaljenost koja vam odgovara u toku kontakta. Ukoliko ga neko uporno naruava, podloniji ste nerviranju i iscrpljivanju. Zamolite prijatelja da vam pomogne da definiete sopstveni prostor, tako to e stati preko puta vas na udaljenosti od otprilike pet metara. Zamolite ga da vam se postepeno pribliava. Taka na kojoj osetite nelagodnost je granica vaeg linog prostora. Izaberite prostoriju u kojoj ete boraviti kada elite da povratite energiju. Spavajte u odvojenoj prostoriji od supruga, ako vam to odgovara. Osmislite ivot u skladu sa sopstvenim energetskim potrebama. Ukoliko ste pored osobe koja pati, drite distancu i u posetu idite siti i odmorni. Zagrlite je, ali nemojte se sve vreme drati za nju.

ISCRPLJUJUA GOMILAVampiri se kreu u guvi, koja je mogu izvor negativnih vibracija. Guva u trnom centru, zgradi aerodroma, autobuskoj stanici, crkvi, optini ili na trgu moe da vam isisa energiju. Boravak meu ljudima koji se guraju, razgovaraju mobilnim telefonom ili vas gue svojim parfemom moe da iscrpi, naroito ako nema prirodnog svetla ili dotoka sveeg vazduha. Energija gomile ume da bude vrlo sputavajua i iscrpljujua. Ako je grupa voena jednom sputavajuom idejom koja se razlikuje od vaeg unutranjeg oseaja, ili ako vas podreuje sebi, distancirajte se. Sauvajte sebe. Reenje za boravak u guvi jeste da sa sobom ponesete voe ili dru

Search related