2
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Probă scrisă la matematică Model Barem de evaluare şi de notare Pagina 1 din 2 EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a Anul şcolar 2015 - 2016 Matematică BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Model Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. SUBIECTUL I Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare. SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. 40 5p 2. 3 5p 3. 6 5p 4. 6 2 5p 5. 150 5p 6. 240 5p SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. Desenează cilindrul circular drept 4p Notează secțiunea axială a cilindrului circular drept 1p 2. ( ) ( ) ( ) 10 10 10 9 a b b a ab a a b b + + = = 2p Cum a și b sunt numere diferite, prime între ele, obținem 95 ab = 3p 3. ( ) ( ) 6 6 6 108 x x x + + + + + = , unde x este distanța parcursă în prima zi 3p 3 90 30 km x x = = 2p 4. a) ( ) 4 2 4 6 2 f m = = 3p 2 m = 2p b) 3 OA = , unde A este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox și 6 OB = , unde B este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy 2p AOB Δ este dreptunghic, 3 5 AB = , deci distanța de la punctul O la dreapta AB este 6 6 5 5 5 OA OB AB = = 3p 5. ( )( ) 4 2 4 2 2 4 2 4 x x x x x x + = 3p ( ) ( )( ) 4 2 4 1 4 2 4 1 4 x x x Ex x x x x = = = 2p SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 1. a) 3 3cm FP = , unde ( ) P AE astfel încât FP AE 2p 2 633 9 3 cm 2 AEF Δ = = A 3p b) 3 3cm BC = 2p 2 2 2 6 3 cm AC AB BC AC = + = 3p

En VIII Matematica 2016 Bar Model LRO

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mate

Citation preview

Page 1: En VIII Matematica 2016 Bar Model LRO

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă la matematică Model

Barem de evaluare şi de notare

Pagina 1 din 2

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a Anul şcolar 2015 - 2016

Matematică BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Model

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I • Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte. • Nu se acordă punctaje intermediare. SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea • Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. • Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 40 5p 2. 3 5p 3. 6 5p 4. 6 2 5p

5. 150 5p 6. 240 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Desenează cilindrul circular drept 4p Notează secțiunea axială a cilindrului circular drept 1p

2. ( ) ( ) ( )10 10 10 9a b b a ab a a b b+ − + = − ⇔ − = 2p

Cum a și b sunt numere diferite, prime între ele, obținem 95ab = 3p 3. ( ) ( )6 6 6 108x x x+ + + + + = , unde x este distanța parcursă în prima zi 3p

3 90 30kmx x= ⇔ = 2p

4. a) ( )4 2 4 6 2f m= ⇔ − = 3p

2m = 2p b) 3OA = , unde A este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Ox și 6OB = ,

unde B este punctul de intersecție a graficului funcţiei f cu axa Oy 2p

AOB∆ este dreptunghic, 3 5AB = , deci distanța de la punctul O la dreapta AB este

6 6 5

55

OA OB

AB

⋅= =

3p

5.

( )( )4 2 4

22 4 2 4

x x

x x x x

− −+ − =

− − − − 3p

( )( )( )

4 2 41

4 2 4 1 4

x x xE x

x x x x

− −= − ⋅ = =

− − − − 2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. a) 3 3 cmFP = , unde ( )P AE∈ astfel încât FP AE⊥ 2p

26 3 39 3 cm

2AEF∆

⋅= =A 3p

b) 3 3 cmBC = 2p 2 2 2 6 3 cmAC AB BC AC= + ⇒ = 3p

Page 2: En VIII Matematica 2016 Bar Model LRO

Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă la matematică Model

Barem de evaluare şi de notare

Pagina 2 din 2

c) 3cm2

AFDF DF= ⇒ = , deci 6cmCF = 2p

AE CF= şi AE CF AECF⇒� paralelogram 1p Cum AF AE AECF= ⇒ romb, deci AC EF⊥ 2p

2. a) 5 cmAO = 2p 2 2 2 12cmVO VA AO VO= − ⇒ = 3p

b) 2

totală laterală bază bază

laterală laterală laterală

51 1

5 13

π

π

+ ⋅= = + = + =

⋅ ⋅

A A A A

A A A 3p

5 51 1

13 13= + = 2p

c) 2

3con

5 12100 cm 100 ml

3V

ππ π

⋅ ⋅= = =� 2p

Masa înghețatei este egală cu 700 100

70 grame1000

ππ

⋅= 1p

3,15 70 220,5 70 221π π π< ⇒ < ⇒ < , deci în interiorul cornetului avem mai puţin de 221 de

grame de îngheţată 2p