ELEKTROTEHNIČKE - pubweb.carnet.hrpubweb.carnet.hr/vzgnm/wp-content/uploads/sites/157/2014/09/Elekt... · vanjske metalne mase građevine – krovovi, dimnjaci itd. najčešće pocinčana

 • View
  233

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of ELEKTROTEHNIČKE -...

 • 1

  ELEKTROTEHNIKE MJERE ZOP-a

  Darko Markovi

 • 2

  Elektrina instalacija

  Skup meusobno spojene elektrine opreme u nekom prostoru namjenjene da obavlja odreenu funkciju, ali uz usklaane

  karakteristike

  Svaki prostor moe imati:

  Instalaciju jake struje rasvjeta, EMP, elektrokemijski pogoni itd.

  Instalaciju slabe struje telekomunikacija, signalizacija, raunalna mrea

 • 3

  Svaka instalacija mora biti izvedena da nije opasna za iva bia i da nije poarno opasna:

  pravilno dimenzioniranje, izvoenje, upotreba te odravanje

  pravilno koritenje ureaja sukladno propisima proizvoaa

  pravilan odabir ureaja i metoda za zatitu

 • 4

  Instalacija jake struje

  Osnovni dijelovi

  elektrini vodovi

  rasklopni materijal - prekidai, sklopke, utinice itd.

  instalacijski materijal - kanali, cijevi, kutije

  zatita - osigurai, RCD (ZUDS), bimetalni

  prekida

  mjerni instrumenti - elekt. brojila

 • 5

  Podjela

  1. Instalacija niskog napona NN

  Naponski opseg I do 50 Vac

  do 120 Vdc

  Naponski opseg II od 50 do 1000 Vac

  od 120 do 150 Vdc

  2. Instalacija visokog napona VN

 • 6

  Poarne opasnosti elekt. energije

  Elektrina energija veinom se pretvara u neki drugi oblik energije

  Pri tome nikako nemoemo izbjei pretvorbu ili pojavu:

  Topline nastaje uslije prolaza elekt. en. kroz vodie

  Elektrine iskre (temp. i do 3000 C)

  ukljuenje ili iskljuenje elekt. troila

  rad elektromotora

  elektroluno zavarivanje

  djelovanje osiguraa

  djelovanje elektrine zatite

  statiki ili atmosferski elektricitet

 • 7

  Strujna i naponska stanja elektrinih krugova

  kao uzronici poara

  Kratki spoj

  nastaje spajanjem najmanje 2 vodia razliitih napona u zatvoreni krug bez troila

  struja kratkog spoja veliko zagrijavanje vodia

  npr. na ureajima i instalaciji

  najopasnije strujno stanje elektrinih krugova

 • 8

  Preoptereenje

  uslijed prikljuenja troila vee snage od dozvoljene na instalaciju

  vea snaga ( P = U.I ) -> vea struja (I)

  nedozvoljeno zagrijavanje vodia unitenje ili zapaljenje izolacije

  Primjeri: stare instalacije, produni kabeli

  opasno strujno stanje elektrini krugova dovodi do pada napona

 • 9

  Prenapon

  ili naponski udar, kada strujni krug ili troilo dou na vii napon od nazivnog

  pogonskog i atmosferskog porijekla

  uzrokuje proboj izolacije > kratki spoj

  poarno opasno naponsko stanje elektrinih krugova

 • 10

  Iskrenje i luni izboj

  uzronici poara u zatvorenim prostorima gdje su mogue eksplozivne smjese

  nastaju kod: - kratkog spoja

  - isklopa ili uklopa

  - kod aktiviranja zatite

  - elektromotora s kliznim kolutima

 • 11

  Neispravna elektrina instalacija ili ureaji

  netono prikljueni elektrini vodovi loe izvedena spojna mjesta uporaba neispravnih osiguraa krivo izabrana zatita itd. grijai, elektromotori, svjetiljke, akumulatori

  NN mrea i dalekovodi EES-a

  opasnost zbog mogunosti kontakata neizoliranih vodia s okolnim raslinjem, posebno ljeti

  djelovanje vjetrova kratki spoj izmeu vodia

 • 12

  Statiki elektricitet

  zbog mehanikog trenja i nakupljanja naboja na povrinama

  kada nakupljeni naboj stvori elektrino polje vee od probojne vrstoe zraka (30 kV/cm)

  stvara dovoljnu energiju za paljenje eksplozivnih smjesa

  Atmosferski elektricitet

  uslijed izbijanja atmosferskog naboja nakupljenog u oblacima

  ima toplinsko i mehaniko djelovanje

 • 13

  Zatitni ureaji u elekt. instalacijama

  OSIGURAI

  namjerno ugraeno oslabljeno mjestu u elekt. instalacijama

  za zatitu od kratkog spoja ili preoptereenja vodova

  nazivna jakost osiguraa odreuje se prema presjeku vodia ili jakosti troila

  postavljaju se na poetak tienog kruga i to uvijek na fazni vodi (nikada na neutralni)

  podjela: rastalni, rastalni visokouinski, automatski

 • 14

  Rastalni osigura

  Dijelovi: 1 osnova osiguraa

  2 prikljune stezaljke

  3 prisjedni vijak

  4 kapa osiguraa

  5 rastalni uloak

  Kod kratkog spoja ili preoptereenja dolazi do

  topljenja rastalne niti u rastalnom uloku

  Dijelovi rastalnog uloka:

  1. rastalna nit 2. tijelo 3. kvarcni pijesak

 • 15

  Automatski osigura

  Mora posjedovati sljedee:

  1. bimetal (9) za zatitu od preoptereenja

  2. EM okida (4) za zatitu od kratkog spoja

  3. preklopnik (5) za ponovno stavljanje u funkciju

 • 16

  Rastalni visokouinski osigurai

  tromi, brzi, vrlo brzi, ultra brzi

  za ogromne snage

  u industriji

 • 17

  RCD (ZUDS) ili FID sklopka

  zatitni ureaj diferencijalne struje (strujna vaga)

  za zatitu ljudi od udara elektrine struje tj. za zatitu od indirektnog

  dodira

  automatsko iskljuivanje napona napajanja

  brzine isklapanja ovise o struji isklapanja (0.03, 0.1, 0.3 A) manja

  struja vee vrijeme isklapanja (min

  1040 ms)

 • 18

 • 19

  Gromobranska instalacija

  mora zatititi graevine i iva bia u njima od tetnih posljedica atmosferskog pranjenja

  stvara zatitni prostor oko graevine

  prihvaa i odvodi struju izbijanja u zemlju

  dijelovi: hvataljke, odvodi, uzemljivai (spajaju se u zatitni Faradayev kavez)

 • 20

  Hvataljke

  dio koji preuzima atmosfersko izbijanje na najvie dijelove graevine metalni vodovi du i povrh graevine uspravni metalni tapovi vanjske metalne mase graevine krovovi, dimnjaci itd. najee pocinana eljezna traka FeZn 20x3 mm, Al ili Cu ica

  fi 8 mm

 • 21

  Odvodi

  dio koji spaja hvataljke s uzemljivaem naboj koji je primila hvataljka najkraim putem odvode do

  zemlje

  glavni odvod propisan dimenzijama pomoni odvod ostale metalne mase poput oluka na 1.75 m od zemlje sadre mjerni spoj

 • 22

  Uzemljivai

  metalni predmeti ukopani u zemlju

  prijelazni otpor s uzemljivaa na zemlju treba biti to manji, ne

  vei od 2 (20) Ohma

  osnovni tipovi: 1. ploa 2. sonda 3. traka 2 m od objekta 4. temeljni uzemljiva

 • 23

  Mjere zatite od statikog elektriciteta

  statiki naboj moe nastati na vodljivom i nevodljivom materijalu

  ovisno o tome potrebno je odabrati pravilan nain zatite od istog

  Galvansko spajanje i uzemljenje

  spajanje svih metalnih povrina vodljivim trakama ili icama (PF) te njihovo povezivanje na uzemljiva

  samo za vodljive materijale za nevodljive potrebni odreeni zahvati

 • 24

  Ionizacija zraka

  ionizirani zrak neutralizira statiki elektricitet s nabijenih tijela mogue izvesti pomou visokog napona ili radioaktivnim

  izotopom koji isijava beta estice

  Vlaenje zraka

  poveanje povrinske vodljivosti tijela zbog vode ime dolazi do odvoenja naboja

  vlanost od 60-70 % sprjeava opasno nakupljanje naboja pomou klima ureaja, ventilacije ili specijalnih ureaja

 • 25

  Vatrodojavni sustavi

  za rano otkrivanje poara u poetnoj fazi otkrivanja poloaja poara te dojava zvunim, svjetlosnim ili

  komunikacijskim metodama (fax, GSM, GPRS, radio veza ...)

  odgovornom osoblju

  Sastoji se od: Vatrodojavne centrale Javljaa poara Vatrodojavne mree Izvora napajanja Ureaja za zvunu signalizaciju

 • 26

  Vatrodojavna centrala

  za obradu signala koji dolaze od javljaa poara i daljnje postupanje

  nadziranje, testiranje i upravljanje cijelog sustava

  ukljuenje stabilnih sustava za gaenje

  biljei sve dogaaje u bazu podataka

  iskljuenje elektrinih instalacija

  dojava obavijesti o poaru vatrogascima, policiji, vlasniku itd.

  otvaranje odvoda dima i topline

  itd.

 • 27

  Javljai poara

  otkrivaju nastanak poara u u tienom podruju

  dijele se na rune i automatske

  Runi javljai poara

  sklopke ugraene u odreene dijelove graevine

  aktiviraju se pritiskom na tipkalo ili samo razbijanjem stakla

  slika

  Pastor%20inenjering%20-%20Vatrodojavni%20sustavi.mht

 • 28

  Automatski javljai poara

  aktiviraju se na pojavu dima, topline ili svijetlosti elektronski praeni ureaji

  Dimni javljai

  - ionizacijski - optiki

  Toplinski javljai

  - termomaksimalni - termodiferencijalni

  Javljai plamena

  - infracrveni (IR) - ultraljubiasti (UV)

 • 29

  Protueksplozijska zatita elekt. ureaja

  provodi se u prostorima u kojima postoji mogunost pojave eksplozivnih smjesa

  onemoguavanje elektrinih ureaja da budu uzronici paljenja mogu se zatititi na dva naina

  Primarna protueksplozijska zatita

  smjesi zapaljivog medija i zraka se ne dozvoljava da doe u podruje zapaljivosti (eksplozivnosti)

  zabraniti zapaljivom mediju da ulazi u prostor ogranienjem koliine zraka tj. kisika ventilacijom prirodnom ili prisilnom

 • 30

  Sekundarna protueksplozijska zatita

  elektrini ureaj nije sposoban izazvati paljenje zatitne metode koje se provode na samom elektrinom ureaju

  odnosno najee na njegovom kuitu

  tako zatieni ureaji imaju oznaku Ex

 • 31

  Djelovanje elektrine energije na ljudski

  organizam

  Ako ljudsko tijelo doe u dodir sa elektrinim naponom kroz tijelo

  potee struja koja ima nekoliko djelovanja na ljudski organizam

  1. Toplinsko - opekline

  2. Mehaniko - oteenja tkiva, pucanje kostiju

  3. Kemijsko - elektroliza tjelesnih tekuina

  4. Bioloko - treperenje srca, paraliza miia, oteenje nervnog sustava

  Najvei doputeni napon dodira iznosi 50 V efektivno, a struja

  opasna po ovjeka 50 mA.

 • 32

  Zatita od udara eletrine energije

  Od direktnog dodira

  1. izoliranjem

  2. pregraivanjem ili ograivanjem

  3. ugradnjom u kuita

  4. postavljanjem izvan dohvata ruke

  5. upotrebom malog napona

 • 33

  Od indirektnog dodira

  1. automatskim iskljuenjem napajanja

  2. upotrebom ureaja klase II

  3. postavljanjem u nevodljive prostore

  4. odvajanjem

  5. izjednaavanjem potencijala

  6. oznaavanjem energetskih vodova

 • 34

  OZNAKE VODOVA

  Fazni vod L1, L2, L3

  crna, smea, crvena

  Neutralni vod N

  plava

  Zatitni vod PE

  zelenouta

 • 35

  ELEKTROTEHNIKE MJERE PITANJA

  1. Koji su glavni dijelovi strujnog kruga.

  2. Elektrini vodii.

  3. Izolatori.

  4. Koja vrsta izolatora je osjetljiva na povienu temperaturu?

  5. Kakvih sve imamo izvora?

  6. Koji su najei istosmjerni izvori? Kako se pravilno odravaju?

  7. Navedite primjer izmjeninog izvora.

  8. Zbog ega se izvodi zatita instalacije?

  9. to je to kratki spoj? to moe uzrokovati?

  10. Kako se izvodi zatita instalacije?

  11. to su to osigurai? Kakve vrste osiguraa imamo?

  12. Kako su osigurai definirani i kako se pravilno odravaju?

 • 36

  13. Koje se sve poarne opasnosti javljaju kod elektrinih instalacija?

  14. Koje su najvanije toke kod distribucije elektrine energije?

  15. to su transformatori i gdje ih susreemo?

  16. Koje su poarne opasnosti trafostanice i kako se mora gasiti u sluaju zapaljenja?

  17. Na kojim sve mjestima u kuanstvu moemo iskljuiti instalacije pod naponom?

  18. Gdje sve moe doi do statikog elektriciteta?

  19. Na koji nain otklanjamo opasnost od poara zbog statikog elektriciteta?