Ekoreklama Katalog promotivnih proizvoda po meri od ekolokog materijala

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Promotivni proizvodi su izrađeni od ekološkog materijala, slameno-mineralnog kompozita i zamenjuju slične proizvode izrađene od drveta i plastike. Teksture prirodnog izgleda, biorazgradivog sastava. Materijal je razvijan od 2000. godine, čvrst je, otporan na insekte, vodu i vatru. Naš posao je proizvodnja promotivnog materijala po meri. Pored postojećih oblika a prema želji klijenta kreiramo željeni oblik i dimenziju što omogućava totalno prilagođavanje. Oblike čine meke linije i zaobljene površine bez oštrih ivica. Apliciramo jednostavan reljef u vidu ispupčenja ili udubljenja.Količine koje naručujete ne moraju biti sa tri ili četiri nule, iako imamo kapacitet i za veće serije. Na površinama biokompozita moguće je štampati logo kompanije u jednoj, više boja i punom koloru. Opciono lakiranje ekološkim transparentnim lakovima pruža stalnost i postojanost prirodne boje materijala. Takođe je moguće obojiti promotivni artikal prema zahtevima loga ili promotivne poruke

Text of Ekoreklama Katalog promotivnih proizvoda po meri od ekolokog materijala

 • Eko Promotivni Proizvodi

  ... promotivni proizvodi Promotivni proizvodi su izra

  .

  Apliciramo jednostavne reljefe.

  eni od ,

  slameno-mineralnog kompozita i zamenjuju sline proizvode izraene od drveta i plastike.

  , sastava. Materijal je razvijan od 2000.

  vrst je, otporan na insekte, vodu i vatru.

  promotivni materijal : pored postojeih mogue

  je kreirati to omoguava totalno prilagoavanje

  Oblike ine meke linije i zaobljene povrine bez otrih ivica.

  koje naruujete ne moraju biti sa tri ili etiri nule, iako imamo kapacitet i za vee serije

  .

  Na povrinama biokompozita mogue je logo kompanije u jednoj,vie boja

  i punom koloru. Opciono lakiranje ekolokim transparentnim lakovima prua stalnost i postojanostprirodne boje materijala. Takoe je mogue obojiti promotivni artikal prema zahtevima loga ili

  promotivne poruke.

  Pomoi emo Vam prilikom dizajniranja idejnog reenja i pripremu za tampu

  uraditi .Posebno se radujemo kada stvaramo nova, koje smatramo

  znaajnim za preivljavanje u praumi trita. Sve to klijent zamisli pretvaramo u opipljiveproizvode od "krvi i mesa".

  Teksture

  po meri

  besplatno

  ekolokog materijala

  biorazgradivog

  oblik

  tampati

  prirodnog izgleda

  i

  inovativna reenja

  Proizvodimo

  eljeni dimenziju

  Koliine

 • ... magneti za friider

  www.ekoreklama.net 2

  001 2 100x9800 mmveliina:

  Magnet za friider

  uvek imaju pri ruci broj vaeg telefona.

  uvek tu, na oku

  ponovnupotrebu

  generiuponovljenu kupovinu.

  Cena po jedinici utiskaodnosno pogleda je veoma niska,

  je jednostavan,povoljan nain da vai potroai

  zapamte ime Vae firme, brend i da

  Informacija je uvek tu kada je tokupcu potrebno.

  Flajer najee zavri u kanti zaotpatke, vizit karta se teko nalazi,

  a upalja se baci. Simpatian magnetje uvek na friideru i .

  Mini bilbord u srcu doma. Logo jestalno prisutan, lako se pronalazi

  broj telefona i podsea naza proizvodom/uslugom.

  Promotivni magneti

  Istraivanja su pokazala da se navrata friidera pogleda u toku dana

  bar 40 puta, to godinje iznosi14.600 puta.

  kada se uzme u obzir niska cenasamog magneta i broj utisaka godinje,

  kao i duinu veka trajanja magneta.

  001 3 104x6300 mmveliina:

  LOGO

  001001 R100 mmveliina:

  001 5 77x7700 mmveliina:

  001 4 90x5000 mmveliina:

  001 7 60x6000 mmveliina:

  001 6 98x5400 mmveliina:

  001 8 60x4000 mmveliina:

  001 9 R10000 mmveliina: 001 10 R1000 mmveliina: 001 11 98x1000 mmveliina:

 • www.ekoreklama.net 3

  ... magneti za friider

  001 12 70x400 mmveliina: 001 13 80x740 mmveliina:

  001 14 70x700 mmveliina: 001 15 R750 mmveliina:

  ... drai za kuhinjske krpe

  LOGO

  002001 mmveliina:R100 002002 mmveliina: 100x98 002003 mmveliina: 104x63

  002004 mmveliina: 90x50 002005 mmveliina: 77x77 002006 mmveliina: 98x54

  002007 mmveliina: 80x74 002008 mmveliina: R75 002009 mmveliina: 70x70

 • www.ekoreklama.net 4

  LOGOLOGO

  003 02 104x103x640 mmveliina:003 01 104x67x640 mmveliina: 003 03 80x103x640 mmveliina:

  004 02 104x74x640 mmveliina:004 01 104x102x640 mmveliina: 004 03 104x80x640 mmveliina:

  LOGO LOGO

  004 05 142x70x750 mmveliina:004 04 140x60x730 mmveliina:

  ... zidni satovi

  005 01 R1930 mmveliina:

  ... ai vizit karticadr

  Proizvodi od slame zadravaju proizvoda koji je svojstven drvetu. Na ovajnain smanjuje upotreba dragocenog drveta. Smanjuje se negativan uticaj pogoranja uslova uivotnoj sredini nastao eksploatacijom drveta na lokalnom i globalnom nivou.

  prirodan izgled

  004 06 142x70x750 mmveliina:

  ... ai olovakadr

  Slameno-mineralni kompozit je , smesa usitnjene slame,punila i lepila. Sirovine od kojih se pravi smesa su nekodljive za prirodu.Suenje i finalna obrada zahtevaju minimalni utroak energije. Proizvodi mogu da se recikliraju.

  Smanjenje upotrebe drveta je veoma vano za odravanje hamonije u prirodi. Iz tog uglagledano proizvodi od slamno-mineralnog kompozita jesu znaajan proizvodima oddrveta i proizvodima od drugih materijala kao to je na primer plastika kojoj treba 100-1000godina da se razgradi, a za sve to vreme sve vie rui okolinu na deponijama.

  Izvori slame su gotovo . slame je jedna godina. Drvetu trebamnogo vie.

  ekoloki, biorazgradiv materijal

  supstitut

  neogranieni Vreme obnove

 • 006 01 120x90x640 mmveliina:

  www.ekoreklama.net 5

  ... ai menijadr

  006 02 104x67x640 mmveliina: 006 02a 104x67x640 mmveliina: 006 03 104x73x640 mmveliina:

  LOGO LOGO LOGO

  006 04 104x100x640 mmveliina: 006 05 104x129x640 mmveliina: 006 06 104x103x640 mmveliina: 006 07 104x57x640 mmveliina:

  LOGO

  LOGO

  006 08 104x62x640 mmveliina: 006 10 104x89x640 mmveliina: 006 11 104x112x640 mmveliina:

  006 13 85x136x850 mmveliina:

  LOGO

  LOGOLOGO

  LOGO

  LOGO

  006 12 85x125x850 mmveliina:

  006 14 85x115x850 mmveliina: 006 15 85x103x850 mmveliina: 006 16 120x134x1200 mmveliina:

  006 17 104x99x640 mmveliina: 006 1 10 x x0 8 0 180 100 mmveliina:

 • ... drai salveta

  007 07 142x70x750 mmveliina:

  007 06 142x70x750 mmveliina:

  007 01 104x82x640 mmveliina: 007 02 104x102x640 mmveliina: 007 03 140x62x730 mmveliina:

  007 04 104x100x640 mmveliina:

  LOGOLOGO

  LOGO

  007 05 134x84x640 mmveliina:

  007 08 140x133x750 mmveliina: 007 09 140x155x750 mmveliina:

  LOGO

  ... drai cena

  m. arape m. arapem. arape

  008 01 69x47x390 mmveliina: 008 02 69x49x390 mmveliina: 008 03 69x62x390 mmveliina:

  ... ukrasi za jelku

  008 01 69x47x390 mmveliina: 008 02 69x49x390 mmveliina: 008 03 69x62x390 mmveliina:

  LOGO

  www.ekoreklama.net 6

 • ... drai za eer i meni

  ... drai za olovke i vizit kartice

  Tel. 021 4756 562 Mob. tel. 064 183 69 45 kontakt@ekoreklama.net Skype: ekoreklama8

  009 1 60x6000 mmveliina: 009 2 60x4000 mmveliina: 009 03 70x400 mmveliina:

  009 4 60x6000 mmveliina: 009 05 R750 mmveliina:

  010 1 100x100x10000 mmveliina: 010 2 100x100x6700 mmveliina:

  011 1 100x100x10000 mmveliina:

  ... evibed

  LOGO

  012001 R100 mmveliina: 012 2 100x9800 mmveliina:

  ... podmetai za ae

  012 3 98x9800 mmveliina: