of 23 /23
OSNOVE EKOLOGIJE II

EKOLOGIJA I EKOLOŠKI ODGOJ - unizg.hr · 2019-10-09 · OSNOVE EKOLOGIJE II. ZRAČENJE - SVJETLOST - Sunčevo zračenje ili radijacija je izvor energije za sve životne procese te

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EKOLOGIJA I EKOLOŠKI ODGOJ - unizg.hr · 2019-10-09 · OSNOVE EKOLOGIJE II. ZRAČENJE - SVJETLOST...

 • OSNOVE EKOLOGIJE

  II

 • ZRAČENJE - SVJETLOST

  - Sunčevo zračenje ili radijacija je izvor energije za sve životne procese te osigurava održavanje i

  stabilnost procesa kruženja tvari, regulira toplinski i vodni balans i utječe na formiranje toplinskih

  pojaseva (tj. klime) na Zemlji

  - Elektromagnetski spektar Sunčevog svjetla koji je značajan za biološke procese:

  1. Ultraljubičasto nevidljivo zračenje (UV, 100-390 nm); izrazito mutagena i fotodestruktivna svojstva na

  mnoge biokemijske reakcije kod biljaka i drugih organizama, čine oko 9 % ukupnog Sunčevog zračenja,

  ozon ga apsorbira

  2. Vidljiva (tzv. bijela) svjetlost (390-760 nm); fotosintetski aktivna radijacija (FAR), ima najveći značaj za

  biljke s obzirom na fotoenergetsko djelovanje u procesu fotosinteze, sudjeluje i u drugim fotobiološkim

  procesima (fotoperiodizam, fotonastije…), čini oko 41% Sunčevog zračenja, gotovo se ne mijenja

  prolaskom kroz atmosferu

  3. Infracrveno nevidljivo zračenje (IR, 750-3 000 nm); ima prvenstveno toplinsko djelovanje, čini oko 50 %

  ukupnog Sunčevog zračenja, dobro ga apsorbiraju vodena para i CO2 (biljke tek od oko 2 000 nm)

 • - UV zrake najkraćih valnih duljina su apsorbirane

  već u stratosferi (ozonski omotač)

  - Do Zemlje dolaze zrake valnih duljina oko 300 nm

  - Vanjski, kutikularni dijelovi stanica epiderme i

  epidermalne stanice biljaka ih upijaju i

  predstavljaju efikasan UV filter prema

  fotosintetičkom tkivu

  Biljke slabo apsorbiraju IR zračenje

  dužine 800-1000 nm, no zračenje preko

  2000 nm apsorbiraju gotovo u

  potpunosti

 • - Solarna konstanta (1360 W/m2) je

  količina energije Sunčevog zračenja

  na gornjoj granici atmosfere = 100%

  Sunčevog zračenja

  - Sunčeva radijacija se na putu do

  Zemlje apsorbira, reflektira i propušta

  - Do tla prosječno dođe manje od 50 %

  Sunčevog zračenja

  - Taj postotak zavisi o:

  • oblačnosti

  • geografskoj širini

  • nadmorskoj visini

  • godišnjim dobima

  • mijenama dana i noći

  • izloženosti ozračenog područja

 • - Suha tropska područja: najveća količina Sunčevog zračenja,

  mala oblačnost, područje visokog tlaka zraka, sunce je

  gotovo uvijek u zenitu, ukupno zračenje je uglavnom direktno

  (malo difuznog svjetla), nema velikih promjena zračenja

  tokom godine, oko 70 % solarne konstante

  - Tropska područja s pravilnim izmjenama kišnih i sušnih

  razdoblja: ukupno zračenje manje nego u sušnim dijelovima

  iste geografske širine, vodena para ima snažan zaštitni efekt

  od pretjeranog zračenja

  - Umjerena zona sjeverne hemisfere: 50 % solarne konstante (u

  podne, vedar dan, na nivou mora, na horizontalnoj površini)

  - Polarna područja: čak 99 % Sunčeve energije se izgubi na

  dugačkom putu kroz debeli sloj atmosfere pri upadnom kutu

  zraka od samo 5 %

 • Utjecaji zračenja na biljke

  1. Fotoenergetski utjecaj

  2. Fotobiološki utjecaj

  3. Fotodestruktivni utjecaj

  4. Termički utjecaj

  Pigmenti koji apsorbiraju zračenje

  1) Klorofil (a i b): apsorbiraju 70 % u plavom i crvenom dijelu

  spektra, imaju sposobnost prenositi i preuzimati energiju među

  molekulama te se oslobađati viška energije ili pak nedostatak

  energije nadoknaditi od karotenoida (biljke uspješno nastanjuju

  i osvjetljena i neosvijetljena staništa)

  2) Karotenoidi: apsorbiraju u plavom dijelu spektra, apsorbiraju

  višak energije kraćih valnih duljina od klorofila ili klorofilima

  predaju apsorbiranu energiju kad je to potrebno za fotosintezu,

  također apsorbenti su svjetlosti u fototropskoj reakciji

  3) Fitokrom: nalazi se u citoplazmi i receptor je za stimuliranje

  gotovo svih fotogenetskih i fotoperiodičnih reakcija

 • Fotoenergetsko djelovanje zračenja

  - Pigmentima lista apsorbirana Sunčeva energija postaje pokretačka snaga mnogobojnih

  reakcija i biokemijskih procesa u okviru fotosinteze

  - Na fotosintezu imaju utjecaj: količina svjetlosti, koncentracija CO2, temperatura (10-400C),

  količina vode, mineralni elementi (N, P…)

  - Tri metabolička puta vezivanja CO2 u

  fotosintezi: C3, C4 i CAM

  - razlike među ovim putovima su u

  spoju koji nastaje kao prvi produkt

  fotosinteze

 • C4 biljke:

  • U toplim, intenzivno osvijetljenim i suhim predjelima tropske i

  subtropske klime, često na slanim staništima

  • optimum fotosinteze na 300-400C

  • Fotosintetiziraju puno učinkovitije od C3 biljaka, jer jako

  efikasno fiksiraju CO2 (prvi produkt je kiselina s 4 C atoma,

  funkcioniraju istovremeno dva enzima Rubisco i PEP)

  • Vrlo mala potrošnja vode

  • Veća potrošnja energije od C3 biljaka, ali isplati se

  • Često kod Poaceae (kukuruz, proso, šećerna trska, trave

  savana...), Cyperaceae...

  • Ponekad alternacija C3 i C4 fotosinteze (pojedinačni nalazi

  kod kukuruza, vodene biljke), prijelazni tipovi asimilacije,

  fakultativne C4 biljke...

 • Postotni udjel C4 vrsta trava u travnjačkoj flori

  Sjeverne Amerike

 • CAM biljke:

  • U ekstremnim uvjetima, intenzivno

  zračenje, izraziti nedostatak vode,

  optimum na 25-400C

  • Pustinje, polupustinje, mediteranski

  kamenjari

  • Noću asimiliraju CO2 i pohranjuju ga u

  vakuole (C-4 kiseline) te po danu vrše

  fotosintezu

  • Najčešće među porodicama

  Crassulaceae (tustike), Cactaceae,

  Bromeliaceae (ananas), Agavaceae…

  • Neki epifiti i vodene biljke

  • Obligatne i fakultativne CAM biljke

  • Ponekad neki dijelovi biljke imaju C3, a

  neki CAM asimilaciju

 • Vrsta fotosinteze Separacija početne fiksacije CO2 i Calvinovog ciklusaOtvorenost

  pučiNajbolje prilagođene

  C3 Nema separacije Danju Hladna i vlažna mjesta

  C4Separacija između stanica mezofila i štapićastih stanica

  (prostorna separacija)Danju Vruća, sunčana mjesta

  CAMSeparacija između dana i noći

  (vremenska separacija)Noću Vrlo vruća, suha područja

 • Režim zračenja unutar vegetacijskog sklopa

  - Prolaskom kroz vegetaciju smanjuje se i

  mijenja kvaliteta zračenja

  - Vršni dijelovi krošanja dobro apsorbiraju

  kratke valne duljine, a emitiraju

  duge/toplinske valove

  - U listopadnim šumama dva svjetlosna

  maksimuma (proljetni i jesenski)

  Mješovita šuma

  Šuma bora

  Polje suncokretaPolje kukuruza

  Lisni indeks (LAI

  - Leaf Area

  Index ) –

  kvocijent

  između

  projekcijske

  površine listova

  i površine

  staništa

  Lovorove šume 12 (5-14)

  Tajge 12 (7-15)

  Žitarice 9 (6-11)

  Tropske kišne šume 8 (6-16)

  Listopadne šume 5 (3-12)

  Makija 4 (4-12)

  Livade i stepe 4 (2-9)

  Savane 4 (1-5)

  Repa 4

  Vrištine 4

  Tundre 2 (0,5-2,5)

  Krumpir 2

 • Mjerenje raspoložive svjetlosti u prizemnom sloju šumske vegetacije

  Svjetlometar

  Hemisferna fotografija

  Uređaj LAI 2000 i dr.

 • Tipovi biljaka u odnosu na svjetlost

  - Užitak svjetla (L - Lichtgenuss) je relativni odnos osvjetljenja na staništu u odnosu na intenzitet pune

  dnevne svjetlosti (bez obzira na trenutačnu, apsolutnu vrijednost)

  - L = intenzitet svjetla na staništu / intenzitet pune dnevne svjetlosti, (može maksimalno biti 100 % ili 1/1)

  - Lmin i Lmax – raspon u kojem biljka može uspijevati

  - Kompenzacijska točka je trenutak u kojem se postiže ravnoteža između količina primljenog i

  otpuštenog CO2 u biljci

  1. Heliofiti ili biljke svjetla

  2. Skiofiti ili biljke sjene

  3. Poluskiofiti

 • 1. Heliofiti

  - Žive u uvjetima pune svjetlosti, Lmin i Lmax =1

  - Biljke pustinja, stepa, livada, kamenjara, sipara, pašnjaka, visokih planina…

  - Visoka kompenzacijska točka (u slučaju sjene, brzo ulaze u stanje „gladovanja”)

  Stresni uvjeti na staništu

  1) intenzivno zračenje

  2) visoka temperatura

  3) nedostatak vode…

  Prilagodbe:

  1. Razgranat korijenski sustav

  2. Niska stabljika kratkih internodija

  3. Listovi: mali, debeli (više slojeva palisadnog i spužvastog parenhima), urezani, razgranata nervatura

  4. Preklapanje listova radi zasjene

  5. Drveće ima bogato razgranatu krošnju i listove usmjerene na sve strane

  6. Na listovima i/ili stabljikama pojava: gustog dlakavog pokrivača, debelog kutikularnog sloja na

  površini vanjskih stanica, voštanih prevlaka, naslaga kristala soli

  7. Sitne i brojne puči s donje, ali često i gornje strane lista

  Kadulja

  Žednjak

 • - U listopadnim šumama neki heliofiti koriste kratke periode intenzivnog zračenja (rano

  proljeće, jesen): brzo završe svoj ukupni životni ciklus (proljetnice) ili imaju helioplastičan

  odgovor na listanje šume (stvaraju se novi tanji listovi, mijenjaju fotosintetičke aktivnosti,

  šumski cecelj = Oxalis acetosella)

  Šafran

  Šumski cecelj

  Proljetni drijemovac

 • 2. Skiofiti

  - Na zasjenjenim mjestima, u okviru šumskog sklopa

  - Najčešće su zeljaste biljke, rjeđe grmolike, česte paprati

  - Lmin i Lmax < 1

  - Brzo uspostavljaju kompenzacijsku točku (slabi fotosinteza i disanje)

  - Uglavnom C3 biljke

  - Nisu prilagođeni na puno svjetla (trpe zbog vodnog deficita, a ne

  mogu povećati intenzitet fotosinteze nakon nekog nivoa)

  - Efikasno apsorbiraju malu količinu Sunčeve energije

  - Čest problem s mineralnim tvarima na staništu

  pa je česta mikoriza, karnivori, paraziti…

  Šumska kokoška (Neottia nidus-avis)

  Ljuskava potajnica (Lathrea squamaria)Bršljan (Hedera helix)

 • Podagrasti jarčevac (Aegopodium podagraria)

  - Prilagodbe:

  1) Listovi: krupni, široki, cjeloviti (ili slabo

  urezani), tanki, glatki, slabe nervature

  2) Slabo razvijena ili nepostojeća kutikula i

  dlakavost listova

  3) Listovi često izmjenično položeni u

  nodijima ili u rozetama

  4) Puči samo sa donje strane lista

  5) Malo slojeva parenhima u listu, ali puno

  klorofila u kloroplastima (tamnozeleni

  listovi)

  6) Stabljika malog promjera, slabog ili

  umjerenog grananja, dugačkih

  internodija sa slabo razvijenim provodnim i

  mehaničkim tkivom

  7) Brza uspostava kompenzacijske točke

  Obična bahornica (Circea lutetiana)

  Mirišljava lazarkinja (Galium odoratum)

  - Kod nekih vrsta sezonskilisni dimorfizam kodrazličitih svjetlosnih uvjetana šumskim staništima

 • Stoklasa (Hordeum murinum)3. Poluskiofiti

  - Najbolje uspijevaju u uvjetima pune dnevne svjetlosti, ali

  podnose i određeni stupanj zasjenjenosti (Lmin < 1, Lmax = 1)

  - Rastu u prizemnim slojevima svijetlih listopadnih šuma, duž

  puteva, na osojnim (koje nisu okrenute suncu) livadama…

  - Npr. stoklasa (Hordeum murinum), pastirska iglica (Geranium

  pratense) i dr.

  Pastirska iglica (Geranium pratense)

 • Razvrstavanje drveća na ekološke

  svjetlosne tipove

  - U odraslom stanju svo drveće može

  izdržati punu dnevnu osvijetljenost

  gornjih dijelova krošnje

  - Grane i pupovi u unutrašnjosti krošnje i u

  donjim dijelovima stabla te mladice

  drveća u prizemnom sloju razvijaju se u

  uvjetima umjerene do izražene zasjene

  - Svjetlosni tipovi određuju se prema

  razvojnim fazama i adaptivnoj

  sposobnosti mladica drvenastih biljaka

  - Heliofitne vrste: hrast, lipa, breza,

  topola…

  - Skiofitne vrste: bukva, grab, smreka,

  jela… Miris završetka škole :-)

 • Fotobiološki efekt zračenja

  - Očituje se u djelovanju crvene i plave svjetlosti (fitokrom) kao stimulansa

  za pokretanje različitih bioloških procesa

  1) Biosinteza enzima, pigmenata i fitohormona

  2) Indukcija fotomorfogenetskih procesa - realizacija specifičnog oblika i

  strukture biljke

  3) Fototropizam (heliotropizam) – orijentacijsko djelovanje svjetlosti, koja

  utječe na smjer rasta pojedinog biljnog organa

  https://www.youtube.com/watch?v=Ze8NV7cvW8k , https://www.youtube.com/watch?v=DhITXtENPrU

  4) Fotonastične reakcije – pod utjecajem brzih i kratkotrajnih promjena

  svjetlosti, reverzibilna pokretanja (pokretanje puči, otvaranje i zatvaranje

  cvjetova) https://www.youtube.com/watch?v=2axoAf0MiLg

  5) Reguliranje fotoperiodičnih reakcija – biljke kratkog i dugog dana

  (cvjetanje, opadanje listova…)

  https://www.youtube.com/watch?v=Ze8NV7cvW8khttps://www.youtube.com/watch?v=DhITXtENPrUhttps://www.youtube.com/watch?v=2axoAf0MiLg

 • Fotodestruktivno djelovanje zračenja

  - Djelovanje kratkovalnih UV zraka (u velikim nadmorskim visinama, u tropskim područjima):

  fotooksidativne reakcije i fotolezije (mutagena svojstva uzrokuju nepravilnost u razvoju biljke), biljke se

  štite sintezom flavonoida i alkaloida te imaju zadebljale kutikularne slojeve, vertikalno položene listove,

  povećanje slojeva mezofila…

  - Iznenadno izlaganje biljaka izuzetno intenzivnoj jakoj bijeloj svjetlosti (npr. nakon požara, sječa šuma i

  sl.): štetno pogotovo biljke sjene nisu sposobne iskoristiti ovu energiju, fotoinhibicija, mali prinos

  biomase)

 • Hvala na pozornosti !